Моят профил

Можете да използвате данните си за вход в OnStar или MyOpel.

В: Защо се прекратява услугата OnStar?

През август 2017 г. Groupe PSA придоби марките автомобили Opel и Vauxhall от General Motors. OnStar Europe Limited не беше част от покупката и продължава да е поделение на General Motors.

В резултат на промяната в собствеността услугите OnStar и Wi-Fi услугите посредством връзка с OnStar (ако се предлагат във Вашата страна) ще спрат да се предлагат за автомобилите Opel/Vauxhall/Cadillac/Chevrolet на 31 декември 2020 г.

В: Мога ли да закупя основните услуги OnStar и Wi-Fi преди крайната дата?

Да. Абонаментите за основните пакети услуги OnStar и пакетите данни за Wi-Fi ще продължат да се предлагат от OnStar Europe Limited и избрания местен мобилен оператор за използване до 31 декември 2020 г. Услугите няма да се предлагат след 31 декември 2020 г.