Национални Номера
За Връзка На

Открийте Вашия национален безплатен номер за връзка по-долу.

A-C

Austria: 08000706161
Belgium: 080081676
Bulgaria: 008001204472
Croatia: 0800 806 137
Cyprus: 80091010
Czech Republic: 239018710

D-F

Denmark: 80252637
England: 08009177349
Estonia: 08000044620
Finland: 0800417468
France: 0805540769

G-I

Germany: 08007242393
Greece: 0080044140890
Hungary: 0680982508
Iceland: 8007595
Ireland: 1800800001
Italy: 800979595

J-L

Latvia: 80005268
Lithuania: 880033100
Luxembourg: 80085094

M-O

Malta: 80062636
Netherlands: 08002929161
Norway: 80058217

P-S

Poland: 800707033
Portugal: 800784582
Romania: 800400766
Slovakia: 0800136242
Slovenia: 080081758
Spain: 900822501
Sweden: 020109252
Switzerland: 0800002117

Важна Актуална
Информация
За OnStar

На 31 декември 2020 г. OnStar и Wi-Fi услугите с абонамент OnStar (ако са налични във вашата страна) ще спрат да се предлагат за автомобили с марка Opel, Vauxhall, Cadillac и Chevrolet.