Моят профил

Можете да използвате данните си за вход в OnStar или MyOpel.

Национални Номера За Връзка На

Открийте Вашия национален безплатен номер за връзка по-долу.

   A-Б

   Англия: 08009177349
   България: 008001204472
   Белгия: 080081676

       Г-И

       Гърция: 0080044140890
       Германия: 08007242393
       Дания: 80252637
       Естония: 08000044620
       Испания: 900822501
       Италия: 800979595
       Ирландия: 1800800001
       Исландия: 8007595

          К-М

          Кипър: 80091010
          Люксембург: 80085094
          Литва: 880033100
          Латвия: 80005268
          Малта: 80062636

             Н-Р

             Норвегия: 80058217
             Нидерландия: 08002929161
             Португалия: 800784582
             Полша: 800707033
             Румъния: 800400766

                С-Ф

                Словения: 080081758
                Словакия: 0800136242
                Унгария: 0680982508
                Франция: 0805540769
                Финландия: 0800417468

                   Х-Ш

                   Хърватия: 0800 806 137
                   Чехия: 239018710
                   Швейцария: 0800002117
                   Швеция: 020109252