Brugervilkår

Brugervilkår for forbundne køretøjstjenester [v.1  2017]

Disse brugervilkår er mellem dig og OnStar Europe Limited og dennes associerede selskaber (“OnStar” eller “os” eller “vi“). De gælder for din brug af tjenesterne, som vi stiller til rådighed for dig fra tid til anden som yderligere beskrevet i afsnit 4 og på hjemmesiden, og ekskluderer tjenester leveret af tredjepartsnetværksudbydere, udbydere af trådløse tjenester og andre tredjepartstjenester (“Tjenesterne“). Nøglebegreber er defineret i afsnit 3 herunder. Ved øjeblikkeligt at tilgå tjenesterne accepterer du, at du ikke vil have en fortrydelsesret inden for perioden på fjorten (14) dage efter indgåelse af aftalen.

Resumé

Når du accepterer disse brugervilkår under vores tilmeldingsproces, eller når du tilgår eller bruger tjenesterne, accepterer du følgende:
 • Du vil kun bruge tjenesterne, når det er sikkert at gøre det, og du vil kun bruge dem i overensstemmelse med loven og denne aftale;
 • Hvis andre bruger tjenesterne gennem din brugerkonto, forbundne enhed eller køretøj, vil du sørge for, at de kun bruger tjenesterne, når det er sikkert at gøre det og i overensstemmelse med loven og denne aftale;
 • Hvor de er tilgængelige, leveres apps, live-kortlægning og andre tjenester (herunder hotelreservation og parkeringstjenester, hvor disse tilbydes) af tredjeparter, ikke OnStar, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Hvis du installerer eller bruger tredjepartsapps og -tjenester, vil den pågældende tredjeparts vilkår og betingelser (herunder politikker vedrørende rimelig brug) samt fortrolighedspolitik finde anvendelse. OnStar og din køretøjsudbyder er ikke ansvarlige for tredjeparters apps og tjenester. App-, kortlægnings- og navigationsfunktioner kan til enhver tid ændres eller ophøre helt eller delvist;
 • OnStars forbundne biltjenester er ikke tilgængelige i alle lande. Se hjemmesiden for oplysninger.
 • For at bruge Wi-Fi-hotspottet i dit køretøj skal du købe en datapakke fra en udpeget tredjepartsudbyder af trådløse tjenester og have et aktivt abonnement på OnStar-tjenester; Datapakker er ikke tilgængelige i alle lande. For at aktivere denne funktionalitet i dit køretøj (hvor tilgængelig), skal du acceptere udbyderen af trådløse tjenesters vilkår og betingelser. Kontakt en OnStar-rådgiver for nærmere oplysninger;
 • Vi kan suspendere eller annullere din adgang til alle eller nogle af tjenesterne under omstændighederne, der er angivet i disse brugervilkår;
 • Vi kan tilgå, ændre eller opdatere softwaren, der bruges til at levere tjenesterne. Under visse omstændigheder (f.eks. hvor en opdatering er nødvendig for at håndtere et sikkerhedsproblem med softwaren, der bruges til at levere tjenesterne), kan vi eller din køretøjsudbyder tilgå, ændre eller opdatere softwaren uden at indhente yderligere varsel eller samtykke fra dig;
 • Du skal underrette os, når du ønsker at annullere eventuelle tjenester, eller når du planlægger at sælge eller bortskaffe dit køretøj, ved at trykke på den blå OnStar-knap i dit køretøj eller ved at kontakte os på onstar.europe@onstar.com, og du skal stoppe med at bruge tjenesterne for det pågældende køretøj;
 • Ikke alle tjenester vil fungere i alle køretøjer, webbrowsere, mobiltelefoner eller tabletter (kontakt en OnStar-rådgiver for nærmere oplysninger);
 • Vi har visse rettigheder til at bruge og dele de oplysninger, som du leverer til os i forbindelse med tjenesterne. Sådanne oplysninger vil blive håndteret af os i overensstemmelse med vores fortrolighedserklæring;
 • Tjenesterne leveres “SOM BESET” og er begrænsede af omstændigheder uden for vores kontrol. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse brugervilkår eller påkrævet ved lov, fremsætter vi hverken erklæringer eller garantier vedrørende tjenesterne eller deres tilgængelighed;
 • Vi kan ændre denne aftale fra tid til anden, og vi vil underrette dig om alle væsentlige ændringer. Din fortsatte adgang til eller brug af tjenesterne angiver, at du accepterer den ændrede aftale. Hvis du ikke accepterer en eventuel ændring, så kan du opsige denne aftale og stoppe med at bruge tjenesterne;
 • Din brug af tjenesterne er underlagt denne aftale som defineret nedenfor;
 • Din brug af visse tjenester kan kræve, at du leverer visse oplysninger til OnStar eller en tredjepart for at bekræfte din identitet før tjenesteaktivering eller inden for en vis tidsperiode efter aktivering;
 • OnStar ændrer og forbedrer konstant tjenesterne. Vi kan tilføje eller fjerne funktionalitet eller funktioner, og vi kan suspendere eller standse en tjeneste helt;
 • Du kan stoppe med at bruge tjenesterne til enhver tid. OnStar kan også til enhver tid stoppe med at levere tjenesterne til dig eller tilføje eller oprette nye grænser for tjenesterne;
 • Du må ikke videresælge nogen af tjenesterne; og
 • Hvis du modtager tjenesterne under en gratis prøveperiode, vil disse tjenester automatisk ophøre uden yderligere varsel ved udløbet af prøveperioden, medmindre du vælger at fortsætte tjenesterne og accepterer at betale de dermed forbundne gebyrer.

Brugervilkår

 1. Accept af vilkår. Når du accepterer disse brugervilkår under vores tilmeldingsproces, eller når du tilgår eller bruger tjenesterne, angiver du, at du har læst, forstået og accepteret disse brugervilkår og de andre vilkår, politikker, retningslinjer og processer, som de henviser til (samlet, denne “Aftale“), og som omfatter:
  • disse brugervilkår;
  • licensen (som angivet i bilaget til disse brugervilkår); og
  • andre vilkår, retningslinjer, politikker eller procedurer, som vi underretter dig om.
  Perioden for denne aftale skal begynde på den dato, hvor du accepterer denne aftale, og skal forblive i kraft, indtil den udløber eller opsiges af enten dig eller os. Hvis du ikke accepterer nogle af disse vilkår, så bør du afvise disse brugervilkår. Nogle tjenester kan være underlagt yderligere vilkår, som du kan blive bedt om at acceptere separat. Du har ikke tilladelse til at tilgå eller bruge nogle af tjenesterne, hvis du ikke accepterer denne aftale.
 2. Sikkerhed. Du skal overholde alle love (herunder færdselsregler og forskrifter vedrørende brugen af dit køretøj og brugen af din(e) forbundne enhed(er), som er relevante for din brug af tjenesterne), og du vil ikke tilgå og/eller bruge eventuel tjeneste eller forbundet enhed på en måde, der overtræder eventuel lov, regel eller forskrift. Uden at begrænse det førnævnte er det alene dit ansvar at udøve dømmekraft og overholde alle sikkerhedsforanstaltninger, som er påkrævet ved lov (herunder færdselsregler, hvor relevant), når du tilgår og/eller bruger tjenesterne og forbundne enheder. Adgang til og/eller brug af tjenesterne og forbundne enheder er alene på din risiko og dit ansvar, og tjenesterne og forbundne enheder bør kun tilgås og/eller bruges, når du kan bruge dem sikkert. Af sikkerhedsårsager er nogle af tjenesternes funktioner og funktionalitet ikke tilgængelige under brugen af dit køretøj eller forbundne enhed. Hvis du køber en Wi-Fi-datapakke, kan OnStar-tjenesterne (herunder nødudrykning) blive midlertidigt afbrudt under aktiveringsprocessen. Følg venligst vejledningen, og sørg for, at dit køretøj er sikkert parkeret, hvis dette forekommer. Du skal sørge for, at andre som bruger tjenesterne gennem din brugerkonto, dit køretøj eller din forbundne enhed, til enhver tid overholder dette afsnit 2, når de bruger tjenesterne.
 3. Nogle definitioner.
  • Aftale” er defineret i afsnit 1;
  • Forbundet enhed” betyder en enhed, der er kompatibel med systemerne eller tjenesterne, og som kan modtage softwareopdateringer eller -opgraderinger, som enten er installeret i dit køretøj af os eller vores associerede selskaber eller autoriseret af os til brug i forbindelse med tjenesterne;
  • Feedback” er defineret i afsnit 25;
  • Flåde” betyder en gruppe køretøjer, der vedligeholdes, ejes eller lejes af en tredjepartsvirksomhed eller anden enhed og ikke af en enkeltperson eller familie. For eksempel er en lejebil, som leveres til dig af en biludlejningsvirksomhed, eller et køretøj, som stilles til rådighed for dig af en arbejdsgiver, som har flere køretøjer til medarbejderbrug, ofte del af en flåde;
  • Flådevirksomhed” er den virksomhed, der ejer, lejer eller administrerer en flåde;
  • GPS” er defineret i afsnit 15.1;
  • OnStar-personer” er defineret i afsnit 19;
  • PDF” er defineret i afsnit 28.4;
  • Tilladt bruger” er defineret i afsnit 17;
  • Software” er defineret i afsnit 17;
  • Systemer” er defineret i afsnit 17;
  • Tredjepartstjenester” betyder tjenester, som stilles til rådighed for dig af en tredjepart, herunder din køretøjsudbyder;
  • Varemærker” er defineret i afsnit 23;
  • Køretøj” betyder et motorkøretøj, hvorigennem vi stiller tjenesterne til rådighed;
  • “Køretøjsudbyder” betyder dit køretøjs fabrikant, distributør og/eller sælger og hver af deres associerede selskaber;
  • Hjemmeside” betyder hjemmesiden/hjemmesiderne på https://www.onstareurope.com/dk/;
  • Udbydere af trådløse tjenester” betyder tredjeparter, som kan forsyne dig med datapakker, som yderligere beskrevet i afsnit 4; og
  • Du” og “din” betyder hver person, som tilgår eller bruger tjenesterne.
 4. Oplysninger om tjenester. Denne aftale regulerer din brug af tjenesterne. Yderligere oplysninger om tjenesterne (herunder tjenestebeskrivelser og vejledning i opsætning af tjenester) kan findes på hjemmesiden. Denne aftale regulerer alle opdateringer, opgraderinger, modifikationer eller nye versioner, eventuel kode, tekst, billeder, lyd, video og andet indhold eller materiale, der er indlejret eller på anden vis indeholdt i eller med tjenesterne.Her er nogle højdepunkter af tjenester, der kan være tilgængelige for dig, afhængigt af din køretøjstype, de tjenester, der tilbydes i dit land, samt de tjenester, som du vælger at modtage:
  • OnStar-tjenester: Du kan få tilbudt OnStars forbundne biltjenester som et betalt abonnement eller gratis som del af en prøveperiode, hvis en sådan tilbydes i dit land.
  • Infotainment: Afhængigt af dit køretøj kan tjenesterne omfatte infotainment-funktioner, såsom muligheden for at tilgå apps og andre funktioner fra dit køretøj. Apps og andre funktioner kan kræve, at du accepterer tredjeparters vilkår og betingelser samt fortrolighedspolitikker for at bruge dem.
  • Overvågning af køretøjets helbred: Tjenester kan være tilgængelige for dit køretøj, som indsamler data fra dit køretøjs systemer og leverer diagnostiske og prognostiske meddelelser til dig og/eller din forhandler. Disse tjenester rapporterer ikke alle forhold, som kan påvirke betjeningen af dit køretøj. Disse data er begrænsede og er beregnet til brug som supplement til og ikke i stedet for udførelsen af manuelle eftersyn af dit køretøj. Det er dit ansvar at føre tilsyn med og vedligeholde dit køretøj i overensstemmelse med gældende love og forskrifter.
  • Apps: Softwareapplikationer, der kan være tilgængelige for dig at hente og/eller bruge, herunder tjenester, der tilbydes gennem disse applikationer samt opdateringer eller opgraderinger til disse applikationer (samlet omtalt som “Apps“). Apps leveres af tredjeparter, ikke OnStar, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, når du henter dem. Adgang til og brug af hver app er underlagt eventuelle yderligere vilkår og betingelser samt fortrolighedserklæringer, der vises, når du tilgår eller bruger appen. Se hver app for oplysninger om de specifikke funktioner og tjenester, der er tilgængelige gennem den pågældende app. I mangel af sådanne yderligere vilkår vil slutbrugerlicensaftalen (“Licensen“), der er angivet i bilaget til disse brugervilkår finde anvendelse. OnStar er ikke ansvarlig for tredjeparters apps. App-funktioner kan ændre sig. Apps i køretøjets “AppShop”, hvis tilgængelig, kan hentes gratis, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Du er dog ansvarlig for alle mobilnetværksgebyrer forbundet med at hente eller bruge eventuelle apps. Apps kan være underlagt restriktioner vedrørende rimelig brug, og misbrug eller overdreven brug af appen kan resultere i, at appen ikke længere er tilgængelig.
  Derudover (dvs. ikke som del af tjenesterne) kan du, hvor tilgængeligt, få tilbudt datapakker eller andre tjenester af en udpeget udbyder af trådløse tjenester i dit land. Din brug af datapakker leveret af en udbyder af trådløse tjenester i dit land reguleres af separate vilkår og betingelser og er underlagt den fortrolighedspolitik og politik vedrørende rimelig brug, der blev udleveret til dig af den pågældende udbyder af trådløse tjenester. Nogle tjenester kræver et aktivt OnStar-abonnement. Hvis du ikke har en aktiv OnStar-konto, kan du ikke købe Wi-Fi-datapakker. Hvis du deaktiverer din OnStar-enhed, kan du ikke købe eller bruge datapakker. Hvis dine OnStar-tjenester ophører, vil eventuelle eksisterende datapakker ikke længere være tilgængelige. Vi garanterer ikke, at alle tjenester vil være tilgængelige for dig på dit sprog. I sjældne tilfælde, hvor en rådgiver ikke kan tale med dig på dit eget sprog, kan vi blive nødt til at kommunikere på engelsk. Undladelse af at levere oplysninger, eller levering af ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger kan resultere i, at nogle eller alle tjenester bliver suspenderet eller annulleret. Dette gælder i særdeleshed for datapakker, der leveres af udbydere af trådløse tjenester for hvem lokale love kan forhindre anonymt brug. For at modtage datapakker fra udbyderen af trådløse tjenester, uanset om betalt eller under en gratis prøveperiode, for eksempel, kan det være nødvendigt, at du fremviser et officielt foto-ID i en ansigt-til-ansigt- eller videoidentifikationssession eller 3DS-kreditkortautorisation. Disse love og teleselskabskrav varierer fra land til land og kan ændre sig.
 5. Betaling. Hvis du har valgt en betalt tjeneste, og hvis du har et kredit- eller debetkort eller lignende betalingsmetode i vores optegnelser, vil du blive underrettet om eventuelle tilbagevendende betalinger under tilmeldingsprocessen. Gældende gebyrer for tjenesterne, hvis nogen, skal betales på forhånd. Alle gebyrer, der er angivet i betalingsprocessen, vil være inklusive moms eller andre gældende salgsskatter, medmindre andet er angivet. Ikke alle betalingsmetoder er nødvendigvis tilgængelige, og nogle kan kræve specifikke sikkerhedsfunktioner såsom 3DS. Prisen på dine tjenester kan ændre sig over tid, og vi vil bruge satserne, der er i kraft på daværende tidspunkt for den gældende betalingsperiode for disse udgifter. Du vil blive underrettet om eventuelle prisstigninger for tjenester, som du betaler for, så du kan annullere tjenesten, hvis du ikke ønsker at betale den højere pris. Hvis vi ikke modtager betaling, kan vi suspendere levering af tjenesterne, indtil du har betalt os de udestående beløb.Installation og brugen af tjenesterne på forbundne enheder samt automatiske opdateringer deraf, kan resultere i gebyrer fra dit teleselskab. Sådanne gebyrer kan være højere ved brug i udlandet. Du er dog ansvarlig for alle mobilnetværksgebyrer. Hvis du modtager tjenesterne under en gratis prøveperiode, vil disse tjenester automatisk ophøre uden yderligere varsel ved udløbet af prøveperioden, medmindre du vælger at fortsætte tjenesterne og accepterer at betale de dermed forbundne gebyrer. Hvis du vælger at fortsætte tjenesterne og accepterer at betale de dermed forbundne gebyrer, vil vi automatisk opkræve disse gebyrer fra udløbsdatoen for den gratis prøveperiode via den betalingsmetode, der er forbundet med din konto.
 6. Din ret til at annullere tjenesterne. Denne aftale gælder fra datoen for din accept indtil din valgte prisplan ophører, eller tjenesterne bliver annulleret eller opsagt af dig eller os som tilladt i denne aftale. Du kan annullere tjenesterne afhængigt af den prisplan, du har valgt. For at annullere tjenesterne kan du ringe til os på telefonnummeret, der er angivet for dit land på hjemmesiden eller, hvis du har et OnStar-abonnement, kan du trykke på den blå OnStar-knap i dit køretøj og informere rådgiveren om, at du ønsker at annullere de relevante tjenester. Du skal også kontakte os på denne måde, hvis du ønsker at sælge eller overføre dit køretøj. Hvor du har betalt for en tjeneste, kan du være berettiget til en refusion for nogle eller alle de beløb, som du tidligere har betalt afhængigt af, hvornår du annullerer. Læs den gældende annulleringspolitik på købstidspunktet. Hvis du er OnStar-abonnent, og du annullerer tjenesterne og senere ønsker at genaktivere tjenesterne, skal du muligvis betale et genaktiveringsgebyr. Du kan også til enhver tid ringe til os eller trykke på den blå OnStar-knap i dit køretøj for at få en vejledning i, hvordan du deaktiverer de forbundne tjenester, der leveres gennem dit køretøj eller din forbundne enhed.Uafhængigt af din kontrakts varighed, kan du til enhver tid få de forbundne tjenester deaktiveret. Ring til os eller tryk på den blå OnStar-knap i dit køretøj for vejledning. Hvis du senere ønsker at genaktivere tjenesterne, skal du muligvis betale et genaktiveringsgebyr.
 7. Vores ret til at opsige tjenesterne. I det omfang tilladt ved lov, og medmindre det er forbudt ved lov, forbeholder vi os retten til at opsige din deltagelse i eller tilgang til tjenesterne og denne aftale, hvis du efter vores skøn har overtrådt denne aftale. For eksempel kan vi opsige denne aftale øjeblikkeligt, hvis: (i) du bryder enhver forpligtelse i denne aftale; (ii) en person eller part, der handler gennem, for eller sammen med dig, foretager en handling, der ikke er i overensstemmelse med denne aftale; (iii) du opfordrer til eller deltager i enhver ulovlig, løgnagtig eller svigagtig adfærd på enhver måde forbundet med denne aftale eller enhver af tjenesterne; eller (iv) du ikke accepterer ændringer til denne aftale, idet vi stiller dem til rådighed for dig.
 8. Yderligere opsigelsesrettigheder; Følgen af opsigelse. I tillæg til andre opsigelsesrettigheder i denne aftale kan vi opsige denne aftale til enhver tid efter tredive (30) dages forudgående, skriftlig varsel til dig. Ved opsigelse eller udløb af denne aftale skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge tjenesterne, og din licens til softwaren opsiges automatisk og øjeblikkeligt. Alle bestemmelser i denne aftale, der i kraft af deres natur overlever opsigelse eller udløb, skal overleve opsigelse eller udløb af denne aftale. Hvor du har betalt for en tjeneste, kan du være berettiget til en refusion for nogle eller alle de beløb, som du tidligere har betalt, afhængigt af hvornår denne aftale opsiges.
 9. Pligt til at underrette OnStar ved salg eller overførsel af køretøj. Hvis du er OnStar-abonnent, skal du underrette os, hvis du planlægger at sælge eller overføre dit køretøj. Dette er vigtigt for at hjælpe med at beskytte din konto og dine oplysninger og for at undgå at blive opkrævet for tjenester efter dit salg eller din overførsel. For at underrette os kan du ringe til os på telefonnummeret, der er angivet for dit land på hjemmesiden, eller trykke på den blå OnStar-knap i dit køretøj og informere rådgiveren om dine planer. Hvor du bruger tjenester og apps, som kan lagre data lokalt i infotainmentsystemet i dit køretøj, er det dit ansvar at slette disse apps og data, før du sælger eller overfører dit køretøj.
 10. Flådekøretøjer. Denne aftale gælder også for dig, hvis du er ejeren, administratoren eller brugeren af en flåde, der benytter enhver af tjenesterne. Når du bruger tjenesterne eller kører et flådekøretøj med aktive tjenester, accepterer du vilkårene i denne aftale, selv hvis du ikke købte eller lejede køretøjet eller bestilte tjenesterne. Hvis du ejer et flådekøretøj, kan yderligere vilkår og betingelser gælde for tjenesterne, der leveres til din flåde. Hvis disse yderligere vilkår og betingelser er i strid med disse brugervilkår, skal de yderligere vilkår og betingelser for flådetjenester have forrang. Hvis du kører et flådekøretøj, kan flådevirksomheden tillade, at du bestiller yderligere tjenester, som ikke er en del af tjenesterne, der leveres til flådevirksomheden, og du vil muligvis også have mulighed for at købe tjenester til din egen personlige brug. Disse tjenester er også underlagt denne aftale. Din flådevirksomhed kan også begrænse de typer af tjenester, som er tilgængelige for dig. Tjenesterne, der leveres til en flåde, kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser og andre fortrolighedserklæringer end dem, der gælder for køretøjer, der ikke tilhører en flåde. Specifikt kan flådevirksomheden have anmodet om yderligere dataindsamling eller håndteringspraksisser, der er anderledes end dem, der er forbundet med visse tjenester. Din flådeadministrator kan begrænse visse tjenester og kan vælge kun at levere OnStar i en begrænset periode eller slet ikke. Din gratis prøveperiode kan være bundet til dit forhold til en flåde. Du bør rådføre dig med flådevirksomheden, hvis du har spørgsmål om eventuelle krav, begrænsninger eller datapraksisser, som kan gælde for din brug af flådekøretøjet eller tjenester forbundet med et flådekøretøj. Du (hvis du er en flådeejer eller -administrator) er ansvarlig for at informere flådechauffører om, at tjenester er aktive, og at eventuelle chaufføroplysninger, der leveres som en del af tilmeldingsprocessen, vil være synlige for både flådeejer og -administrator, og for at indhente eventuelle nødvendige samtykker fra sådanne chauffører, som kan være påkrævet i henhold til lovene i dit land. Du skal også underrette alle chauffører, hvis OnStar-tjenester ikke er tilgængelige for dem, eller de ikke har tilladelse til at købe, og om udløb af en eventuel prøveperiode og/eller manglende fornyelse af tjeneste.
 11. Ændring til aftalen. Vi kan ændre denne aftale fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle væsentlige ændringer. Hvis du ikke accepterer visse ændringer, så kan du opsige denne aftale og stoppe med at bruge tjenesterne. Din fortsatte adgang til eller brug af tjenesterne angiver din accept af den ændrede aftale. Hvis de månedlige eller årlige betalinger ændrer sig i fremtiden, vil du blive underrettet om eventuelle prisstigninger, så du kan annullere tjenesterne, før ændringerne træder i kraft.
 12. Berettigelse. Ved at acceptere denne aftale eller bruge tjenesterne, bekræfter du, at du (a) har nået myndighedsalderen i din bopælsjurisdiktion og har fuld rets- og handleevne til at indgå bindende kontrakter eller (b) er mindst 13 år gammel og har samtykke fra forælder eller værge og er fuldt ud i stand og kompetent til at indgå og overholde denne aftale. Hvis du ikke opfylder disse berettigelseskrav, så skal du afvise denne aftale vha. den mekanisme, som vi stiller til rådighed for dig. Du har ikke tilladelse til at bruge nogen af tjenesterne indtil et sådant tidspunkt, hvor du opfylder disse berettigelseskrav og accepterer alle vilkårene i denne aftale.
 13. Ingen brug af tjenesterne af børn. Tjenesterne er ikke rettet mod, hverken gennem reklamer, udseende, links til andre hjemmesider eller andet, børn, der er under 13 år. Hvis du er under 13 år eller er forælder eller værge for et barn, der er under 13 år, skal du være opmærksom på, at vi ikke tillader tilmelding af, og ikke bevidst indsamler oplysninger fra, børn, der er under 13 år. Hvis du er forælder eller værge for et barn, der er under 13 år, skal du ikke give dem tilladelse til at bruge eller give dit samtykke til deres tilmelding til at bruge enhver af tjenesterne.
 14. Tilmelding og konto. Det kan være påkrævet, at du opretter en konto for at bruge nogle af tjenesterne. Hvis du opretter en konto, skal du:
  • give nøjagtige og fuldstændige oplysninger, og opdatere de pågældende oplysninger, så de forbliver nøjagtige og fuldstændige;
  • være eneansvarlig for din kontoaktivitet (herunder aktivitet fra eventuelle andre personer, som du giver tilladelse til at bruge din konto);
  • holde din konto og adgangskode hemmelig og ikke oplyse dem til nogen; og
  • underrette os øjeblikkeligt om eventuelt brud på sikkerhed eller uautoriseret brug af din konto vha. vores kontaktoplysninger i afsnittet “Spørgsmål” i slutningen af disse brugervilkår.
  Tjenesterne er udelukkende til din personlige brug (og til andre brugeres personlige brug i henhold til afsnit 16) eller din brug i forbindelse med en flåde som tilladt i denne aftale. OnStar vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af tjenesterne eller din konto. Du kan dog være ansvarlig over for OnStar eller andre parter som følge af en sådan uautoriseret adgang og/eller brug.
 15. Tjenestebegrænsninger.
  1. Tjenesterne, som er tilgængelige i hvert land, er angivet på hjemmesiden. Bemærk venligst, at ikke alle tjenester er tilgængelige i alle køretøjmodeller eller i hvert land. Nogle tjenester beror på trådløse kommunikationsnetværk og det globale positioneringssystems (“GPS“) satellitnetværk. Ikke alle tjenester er tilgængelige overalt til enhver tid. Det område, du kører i, kan påvirke tjenesterne, som vi kan levere til dig, herunder rutetjenester.
  2. Nogle tjenester fungerer muligvis kun på steder, hvor vi har indgået aftale med en tredjepartsnetværksudbyder om tjenester i det pågældende område, og kun hvis tredjepartsnetværksudbyderen har teknisk kompatibilitet med den forbundne enhed, dækning, netværkskapacitet og modtagelse, når og hvor, der er behov for tjenesten. Tjenester, som benytter placeringsoplysninger, fungerer kun, hvis GPS-satellitsignaler er uden hindringer, tilgængelige på det pågældende sted og kompatible med dit køretøjs systemer eller forbundne enheder. Desuden er tredjepartsnetværksudbyderes netværk og systemer genstand for teknologiske ændringer og udvikling. Din forbundne enhed vil muligvis ikke altid være eller forblive kompatibel med tredjepartens netværk og systemer eller selve tjenesterne. OnStar forsyner dig ikke med nogen form for netværksforbindelse. En sådan forbindelse leveres af en tredjepartsnetværksudbyder.
  3. Dit køretøj og din forbundne enhed skal have et funktionsdygtigt elektrisk system (herunder tilstrækkelig batteristrøm) for at tjenesterne kan fungere. For at spare batteristrøm, vil visse OnStar-tjenester og -funktionalitet blive midlertidigt utilgængelige, hvis du ikke starter dit køretøjs motor i 10 fortløbende dage. Tilgængeligheden af disse OnStar-tjenester og -funktioner vil automatisk blive gendannet næste gang, du starter dit køretøjs motor. Se brugervejledningen for nærmere oplysninger.
  4. Tjenesterne vil muligvis ikke fungere, hvis:
   • udstyr i dit køretøj eller software på din forbundne enhed ikke er installeret korrekt;
   • du ikke har holdt udstyret eller din forbundne enhed eller dit køretøj i god, funktionsdygtig stand;
   • du ikke overholder alle gældende love;
   • du forsøger at tilføje, forbinde eller ændre eventuelt udstyr eller software i din forbundne enhed eller dit køretøj (f.eks. ved at slutte enheder til køretøjets elektriske system eller diagnostiske port);
   • din forbundne enhed eller dit køretøj ikke er kompatibel med tjenesterne eller den trådløse tjeneste og teknologi, der leveres af vores tredjepartsnetværksudbydere (denne trådløse tjeneste og teknologi kan ændre sig); eller
   • andre problemer opstår, som vi ikke kan kontrollere, og som forstyrrer leveringen eller kvaliteten af tjenesterne, såsom bakker, høje bygninger, tunneller, vejr, skader på vigtige dele af dit køretøj i et uheld eller overbelastning eller blokering af trådløst telefonnetværk.
  5. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller funktionsfejl, der (a) kunne være blevet forhindret af dig ved at tage rimelige forholdsregler, eller (b) er forårsaget af naturfænomener eller kræfter eller årsager uden for vores rimelige kontrol (for eksempel, fejl i den offentlige elforsyning, krigshandlinger, regeringshandlinger, terrorisme, uroligheder, manglende arbejdskraft eller problemer med arbejdskraft – uanset årsagen – eller fejl på udstyr, herunder internet, computer, telekommunikation eller andre udstyrsfejl). Vi lover ikke uafbrudt tilgængelighed af tjenesterne.
  6. Alle rutedata, som vi leverer, er baseret på de mest aktuelle kortoplysninger, der er tilgængelige for os, men oplysningerne kan være unøjagtige eller ufuldstændige. For eksempel omfatter rutedata muligvis ikke oplysninger om ensrettede veje, svingbegrænsninger, vejarbejde, sæsonbegrænsede veje eller nye veje. Den foreslåede rute kan benytte en vej, som er lukket pga. vejarbejde, eller et sving, som er forbudt ifølge skilte ved krydset. Foreslåede ruter tager heller ikke i betragtning, hvorvidt de gennemrejste områder er beboelses- eller erhvervsområder, eller en blanding deraf, og medregner ikke tilgængeligheden af offentlige eller private varer og tjenester. Du bør derfor udvise god dømmekraft, overholde færdselslove og anvisninger og evaluere, hvorvidt det er sikkert og lovligt at følge systemets retningsanvisninger under de aktuelle betingelser.
  7. Vi anbefaler, at du nøje læser de gældende vilkår og politikker, som udgør denne aftale, herunder vores fortrolighedserklæring, inden du bruger tjenesterne. Hvis du bruger tredjepartstjenester, anerkender du, at de gældende tjenestevilkår og fortrolighedserklæringen, som tredjeparten stiller til rådighed, udelukkende er en aftale mellem dig og den pågældende tredjepart, og ikke mellem dig og os. Vi er ikke ansvarlige for de tjenestevilkår, som en sådan tredjepart stiller til rådighed, herunder enhver tredjepartsnetværksudbyder og/eller udbyder af trådløse tjenester, og vi har ingen forpligtelser eller noget ansvar i henhold til de pågældende tjenestevilkår.
  8. Vi er ikke forpligtede til at levere eventuel teknisk eller anden form for vedligeholdelse eller support i forbindelse med tjenesterne. Hvis vi leverer eventuel vedligeholdelse eller support i forbindelse med tjenesterne, kan vi stoppe enhver sådan vedligeholdelse, support, og/eller tjenester til enhver tid.
  9. De diagnostiske data for køretøjet, som vi leverer som en del af nogle af tjenesterne, er begrænset til specifikke oplysninger, som kan hentes eksternt fra køretøjet. Selvom vi konstant opdaterer udbuddet af tilgængelige, diagnostiske data samt udvalget af underretninger, som du kan vælge imellem, er diagnostiske data begrænset og beregnet til brug som supplement til og ikke i stedet for udførelsen af manuelle eftersyn af dit køretøj. Vi lover ikke at registrere alle køretøjets tilstande, og det er dit ansvar at føre tilsyn med og vedligeholde dit køretøj i overensstemmelse med gældende love og forskrifter. Ikke alle diagnostiske funktioner er tilgængelige i alle køretøjer.
 16. Andre brugere. Denne aftale gælder for alle brugere af din forbundne enhed eller dit køretøj. Du er ansvarlig for alle aktiviteter forbundet med brugere af din forbundne enhed eller dit køretøj, herunder al adgang til eller brug af tjenesterne. Uden begrænsning af det foregående er det dit ansvar at:
  • informere andre brugere af din forbundne enhed eller dit køretøj om, at deres adgang til og brug af tjenesterne er underlagt denne aftale;
  • informere andre brugere om fortrolighedserklæringerne, som gælder for brugen af tjenesterne; og
  • sørge for, at andre brugere af din forbundne enhed eller dit køretøj overholder de gældende vilkår i denne aftale.
 17. Softwareopdateringer; suspendering eller fjernelse af tjenesterne. Du accepterer, at OnStar og din køretøjsudbyder kan tilgå de systemer, der er forbundet med din forbundne enhed og dit køretøj (“Systemerne“) til følgende formål:
  • Dine systemer omfatter software, data, apps og tilhørende indstillinger, som OnStar eller din køretøjsudbyder eller fabrikanten af din forbundne enhed stiller til rådighed for dig (samlet, “Software“). Softwaren er licenseret, ikke solgt, til dig og skal muligvis opdateres eller ændres fra tid til anden. Du accepterer, at OnStar kan fjernlevere visse væsentlige softwareopdateringer eller -ændringer til din forbundne enhed eller dit køretøj uden eventuelt yderligere varsel eller samtykke. For eksempel kan disse opdateringer eller ændringer forbedre sikkerheden eller vedligeholde den korrekte betjening af dit køretøj eller forbundne enhed, eller sørge for, at tjenesterne kan leveres til dig. Vi vil, hvor det er muligt, give dig forudgående varsel om væsentlige softwareopdateringer, og vi vil anmode om dit forudgående samtykke, før vi implementerer ikke-væsentlige softwareopdateringer. OnStar kan også fjernlevere softwareopdateringer eller -ændringer til din forbundne enhed eller dit køretøj, hvor det kræves af din køretøjsudbyder. Softwareopdateringer eller -ændringer kan påvirke eller slette data, som du har lagret i din forbundne enhed eller dit køretøj (såsom gemte navigationsmål eller forudindstillede radiokanaler). Vi er ikke ansvarlige for eventuelle data, som bliver påvirket eller slettet som følge af en softwareopdatering eller -ændring. Vores tredjepartsnetværksudbyder og udbydere af trådløse tjenester vil ikke levere softwareopdateringer til din forbundne enhed eller dit køretøj, og du bør sørge for, at dine data til enhver tid sikkerhedskopieres;
  • Det kan fra tid til anden være nødvendigt for os at suspendere eller begrænse din adgang til eller brug af tjenesterne uden yderligere varsel til dig og uden erstatningsansvar over for dig, for at håndtere systemfejl, problemer med din konto eller andre fejl, som kan påvirke ydeevnen, brugen eller sikkerheden af tjenesterne;
  • Medmindre andet er angivet i denne aftale, kan vi fjerne eller annullere enhver af tjenesterne. Dette kan forekomme som følge af vores bestræbelser på at raffinere tjenesterne for at håndtere faldende ydeevne eller for at imødegå teknologiske ændringer, kundeinteresser, myndighedskrav eller forretningsbehov. Du vil få varsel om ethvert sådant trin, og eventuelle ubrugte, forudbetalte beløb vil blive refunderet til dig;
  • Som en del af tjenesterne accepterer du af hensyn til cybersikkerhed, at vi kan overvåge systemer i din forbundne enhed eller dit køretøj samt oplysninger i disse systemer, og at vi kan træffe defensive tiltag for disse systemer for at beskytte disse systemer og dine rettigheder;
  • Varsel og samtykke. Hvis vi giver yderligere varsel eller anmoder om yderligere samtykke til en softwareopdatering eller -ændring, kan varslet eller samtykket modtages eller leveres af enhver tilladt bruger af den forbundne enhed eller køretøjet eller tjenesterne eller systemerne (en “Tilladt bruger“) på vegne af dig, selve ejeren af den forbundne enhed eller køretøjet, og alle andre tilladte brugere. Brugeren, der modtager eller leverer dette varsel eller samtykke, er ansvarlig for at underrette alle andre tilladte brugere om varslet og om hans eller hendes samtykke. Men du accepterer, at vi under alle omstændigheder kan tilgå, ændre eller opdatere softwaren af hensyn til sikkerhed uden yderligere varsel eller samtykke; og
  • Denne aftale vil regulere alle opdateringer eller andre ændringer, som vi foretager til tjenesterne, systemerne eller softwaren for alle tilladte brugere.
 18. Dine yderligere erklæringer og forpligtelser. Du accepterer, at:
  • Du har retten og myndigheden til at indgå denne aftale på dine egne vegne;
  • Du kun vil bruge din konto og tjenesterne med din forbundne enhed eller på anden vis som autoriseret af os;
  • Du fuldt ud vil overholde denne aftale og eventuelle vilkår tilhørende enhver udbyder af tredjepartsapps;
  • Du vil give os og eventuel app-udbyder sandfærdige og nøjagtige oplysninger og vil holde disse oplysninger opdaterede;
  • Du vil føre tilsyn med din brug af tjenesterne og fuldt ud overholde kravene i denne aftale;
  • Du vil være ansvarlig for alle dine omkostninger og udgifter, herunder skatter, tab og erstatningsansvar, som du pådrager dig i forbindelse med din brug af tjenesterne og eventuelle aktiviteter, som du på enhver måde udfører i forbindelse med tjenesterne eller denne aftale;
  • Din accept og overholdelse af denne aftale ikke overtræder nogen af dine eksisterende forpligtelser;
  • Du kun vil tilgå tjenesterne kun gennem din etablerede konto;
  • Du ikke vil forsøge at overtræde nogen af tjenesternes sikkerhedsforanstaltninger;
  • Du ikke vil kopiere, gengive, distribuere, dekompilere, foretage reverse engineering af, demontere, fjerne, ændre, omgå eller på anden måde manipulere med eventuel sikkerhedsteknologi, konvertere tjenesterne til enhver brug, som ikke er autoriseret af os, eller erklære ejerskab af tjenesterne eller vores eller enhver anden parts oplysninger eller materialer forbundet med tjenesterne;
  • Du ikke vil bruge tjenesterne til noget ulovligt formål, til at chikanere en anden person eller til eventuelt formål, der ikke er tilladt af os;
  • Du straks vil underrette os om eventuelle ændringer i dine kontaktoplysninger;
  • Du ikke vil bruge tjenesterne eller en eventuel app til at sende oplysninger eller data, som du ikke har retten til at sende;
  • Du ikke vil videresælge tjenesterne;
  • Du ikke vil fjerne, ændre eller tilsløre meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder på eller indeholdt i eller på enhver del af tjenesterne eller eventuelle oplysninger eller materialer på eller indhentet fra tjenesterne;
  • Du i hele verden vil overholde alle lokale, statslige, provinsielle, føderale og nationale love, vedtægter, forordninger og forskrifter, som gælder for din brug af tjenesterne; og
  • Du ingen ejendomsrettighed har i eventuelt nummer, der tildeles din forbundne enhed, og du forstår, at ethvert sådant nummer kan ændres fra tid til anden.
 19. Skadesløsholdelse. Med forbehold for lokal lovgivning og under hensyntagen til OnStars levering af tjenesterne til dig og rettighederne, som du har fået tildelt, accepterer du i det bredest mulige omfang tilladt ved lov, og medmindre det er forbudt ved lov, at skadesløsholde OnStar, dets moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber, licensgivere, tredjepartsnetværksudbyder, udbydere af trådløse tjenester og kontrahenter, samt deres respektive medarbejdere, funktionærer, direktører og agenter (samlet “OnStar-personer“), samt at holde OnStar-personer skadesløse fra og mod alle tab, skadeserstatninger, personskader (herunder dødsfald), søgsmålsgrunde, erstatningskrav, bøder, renter, yderligere skatter, krav og udgifter, herunder rimelige juridiske gebyrer og udgifter af enhver art eller natur, som udspringer eller som følge af eventuelt tredjepartskrav, som gøres gældende over for en OnStar-person: (i) som følge af din adgang til og/eller brug af tjenesterne; (ii) som følge af din manglende overholdelse af denne aftale; (iii) i forbindelse med unøjagtigheden eller usandfærdigheden af enhver erklæring eller garanti, som du har fremsat under denne aftale; (iv) som følge af aktiviteter foretaget af andre end dig gennem din konto i forbindelse med tjenesterne; (v) som følge af adgang til og/eller brug af eller manglende evne til at tilgå eller bruge enhver af tjenesterne gennem din forbundne enhed; eller (vi) som følge af enhver af dine andre aktiviteter under eller i forbindelse med denne aftale eller tjenesterne. Denne skadesløsholdelsesforpligtelse skal ikke finde anvendelse, hvis du ikke handlede uansvarligt og ikke på anden måde er ansvarlig for tab, skader, personskader (herunder dødsfald), søgsmålsgrunde, erstatningskrav, bøder, renter, yderligere skatter, krav og udgifter, herunder rimelige juridiske gebyrer og udgifter.
 20. Uautoriseret brug eller ændring af tjenesterne. Du tildeles ingen rettighed til at, og du skal ikke deltage i nogen af de følgende aktiviteter:
  • overføre software eller andre materialer, som indeholder virusser, orme, trojanske heste, defekter, datobomber, tidsindstillede bomber, edderkopper, webrobotter, skærmskrabere eller søgerobotter eller andre genstande af en destruktiv eller forstyrrende natur;
  • udnytte tjenesterne eller softwaren på enhver uautoriseret måde, herunder ved overtrædelse eller belastning af server- eller netværkskapacitet eller infrastruktur;
  • ændre, adaptere, underlicensere, oversætte, sælge, foretage reverse engineering af, dekompilere eller demontere enhver del af tjenesterne eller softwaren eller fjerne, ændre, omgå eller på anden måde manipulere med eventuel sikkerhedsteknologi;
  • “indramme,” “spejle,” eller videresælge nogen del af tjenesterne eller softwaren uden vores forudgående skriftlige tilladelse; eller
  • høste eller indsamle oplysninger om brugere.
  Ethvert forsøg af enhver bruger eller enhver anden enkeltperson eller enhed på forsætligt at skade tjenesterne eller softwaren eller underminere tjenesternes eller softwarens legitime drift er en overtrædelse af denne aftale. OnStar forbeholder sig ret til at undersøge enhver mistænkelig aktivitet og til at foretage alle sådanne handlinger mod og indhente sådanne retsmidler fra enhver sådan person i det fuldeste omfang tilladt ved lov. OnStar forbeholder sig ret til at videregive enhver oplysning om dig, herunder din konto og adgang til og brug af din konto, til de retshåndhævende myndigheder, som måtte være nødvendig for at håndhæve denne aftale, for at overholde enhver retskendelse eller som tilladt i henhold til fortrolighedserklæringen.
 21. Intellektuel ejendom. Tjenesterne og softwaren er beskyttet af internationale love om ophavsret og kan være underlagt andre intellektuelle ejendomsbeskyttelser, herunder patent- og varemærkerettigheder. Medmindre tilladt ved lov, må du ikke kopiere, distribuere, ændre, udføre, transmittere, vise, sende, genbruge, videresende, bruge (undtagen som udtrykkeligt angivet heri) eller kræve nogen rettighed i noget aspekt af tjenesterne eller softwaren, herunder indhold, tekst, billeder, lyd og video uden OnStars udtrykkelige, forudgående, skriftlige tilladelse.
 22. Meddelelse om krænkelse af ophavsret. Hvis du eller enhver anden part (i hvert tilfælde, den “Klagende part“) mener, at ethvert indhold eller ethvert andet aspekt af tjenesterne eller softwaren krænker den klagende parts ophavsret, bør den klagende part sende skriftlig meddelelse om krænkelsen af ophavsretten til vores udpegede ophavsretagent på adressen angivet nedenfor. Denne meddelelse skal omfatte følgende oplysninger:
  • En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, som er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er blevet krænket.
  • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede materiale, som hævdes at være blevet krænket.
  • Identifikation af det materiale på tjenesterne eller softwaren, som hævdes at være krænkende, med oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til, at vi kan finde materialet.
  • Oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til, at vi kan kontakte den klagende part, såsom en adresse, telefonnummer og, hvis tilgængelig, en e-mailadresse, hvor den klagende part kan kontaktes.
  • En erklæring om, at den klagende part i god tro mener, at brugen af materialet i sagen, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven.
  • En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er blevet krænket.
  En sådan skriftlig meddelelse skal sendes til: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC: 482-D24-B48 Telefon: 00-1-313-667-3544 E-mail: Copyright@gm.com Enhver anden feedback, kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation bør rettes til OnStar via kontaktoplysningerne angivet i afsnittet “Spørgsmål” i slutningen af denne aftale.
 23. Varemærker. Alle varemærker, logoer og tjenestemærker (samlet “Varemærker“), der vises i forbindelse med tjenesterne, er registrerede og/eller uregistrerede varemærker tilhørende OnStar, din køretøjsudbyder eller andre tredjepater. Intet indeholdt i tjenesterne skal fortolkes som tildeling af, hverken underforstået, ved berettiget antagelse eller på anden måde, licens eller ret til at bruge eller vise eventuelt varemærke eller eventuel variation deraf uden skriftlig tilladelse fra OnStar eller den anden ejer deraf. Din brug af OnStars eller din køretøjsudbyders varemærker er strengt forbudt.
 24. Overholdelse af eksportlove. Du skal i hele verden overholde alle love og forskrifter, der finder anvendelse for tjenesterne. Du må ikke bruge, eksportere, videreeksportere, importere, sælge eller overføre noget aspekt af tjenesterne, undtagen som autoriseret ved gældende lov og forskrifter i dit land. Du accepterer også, at du ikke vil bruge tjenesterne til noget formål, der er forbudt ved lov, herunder udvikling, design, fremstilling eller produktion af atomvåben, missiler eller kemiske eller biologiske våben.
 25. Oplysninger og feedback. I overensstemmelse med disse brugervilkår skal du muligvis give os oplysninger for at vi kan levere tjenesterne. Vi ønsker også din feedback vedrørende tjenesterne. Oplysninger og materiale, som du leverer i forbindelse med denne aftale (“Feedback“) betragtes, medmindre andet er angivet i fortrolighedserklæringen, ikke som fortrolige af OnStar, og OnStar har ingen forpligtelse til at holde oplysningerne eller materialerne fortrolige eller til at returnere eller destruere feedback. Din feedback gives frivilligt og uden begrænsning, og OnStar er fri til at bruge, gengive, ændre, distribuere, vise, udføre, transmittere, underlicensere og offentliggøre eventuel feedback på enhver måde, i enhver form eller på ethvert medie, uanset om det nu kendes eller herefter udvikles, uden nogen udtrykkelig eller underforstået forpligtelse over for dig og uden nogen meddelelse, betaling eller reference til dig. OnStar har ret men er ikke forpligtet til at føre tilsyn med eventuel feedback, som du indsender.
 26. Dataindsamling/fortrolighed. OnStar indsamler, bruger og deler oplysninger fra og om dig og din forbundne enhed samt dit køretøj. OnStars fortrolighedserklæring (“Fortrolighedserklæring“) beskriver, hvad OnStar gør med de pågældende oplysninger. Du giver dit samtykke til indsamlingen, brugen og delingen af oplysninger beskrevet i fortrolighedserklæringen og i enhver revideret version af fortrolighedserklæringen, som kan ændres på samme måde som denne aftale. Hvis du sælger, overfører, udlejer eller bortskaffer dit køretøj eller din forbundne enhed, er du alene ansvarlig for at slette oplysninger om dig, som er indeholdt i køretøjet eller den forbundne enhed eller på din relaterede konto.Indsamlingen, behandlingen og lagringen af eventuelle data, som du leverer i en app, eller som passerer direkte fra din forbundne enhed til appen, reguleres af app-udbyderens vilkår og fortrolighedserklæring. Læs app-udbyderens vilkår og fortrolighedserklæring omhyggeligt. Du vil blive bedt om at acceptere dem, før du installerer appen. OnStar er ikke ansvarlig for brug af dine data af en udbyder af tredjepartsapps. Hvis du indtaster en anden persons data i en app, såsom et telefonnummer, skal du indhente den pågældende persons forudgående samtykke. Hvis du har aktive OnStar-tjenester, så bemærk venligst, at fortrolighedsknappen muligvis ikke maskerer din placering for apps. Hvis du sælger, overfører eller på anden vis bortskaffer din forbundne enhed, er du alene ansvarlig for at slette din AppShop-konto og eventuelle apps, som bruger dine personlige data.
 27. Ingen garanti fra OnStar eller køretøjsudbyder.
  1. OnStar og din køretøjsudbyder fremsætter ingen erklæringer, betingelser eller garantier med hensyn til tjenesterne. Tjenesterne leveres “som beset” og “som tilgængelige”, herunder alle fejl og mangler, som kan forekomme deri.
  2. I det omfang tilladt ved gældende lov, garanterer OnStar og din køretøjsudbyder ikke driften, ydeevnen eller tilgængeligheden af tjenesterne eller enhver af OnStars eller din køretøjsudbyders ydeevne eller procedurer i forbindelse med tjenesterne eller denne aftale. I det omfang tilladt ved gældende lov, garanterer OnStar og din køretøjsudbyder ikke, at tjenesterne vil fortsætte med at eksistere i enhver tidsperiode og garanterer ikke, at fremtidig drift af tjenesterne vil være kompatibel med den nuværende drift eller applikationer.
  3. I det omfang tilladt ved gældende lov, fremsætter OnStar og din køretøjsudbyder ikke nogen garanti, betingelser eller erklæringer vedrørende egnetheden, tilgængeligheden, nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af eventuelle data eller materialer af nogen art indeholdt i tjenesterne til ethvert formål. OnStar og din køretøjsudbyder fremsætter ingen erklæringer om, at tjenesterne vil være fri for tab, afbrydelse, korruption, angreb, virusser, forstyrrelse, hacking eller anden sikkerhedsindtrængen, og OnStar og din køretøjsudbyder fraskriver sig ethvert ansvar forbundet hermed. OnStar og din udbyder giver ikke nogen garanti for tilgængeligheden af tjenesterne eller for, at tjenesterne vil fungere uden forstyrrelse eller være fri for fejl.
  4. I det omfang tilladt ved gældende lov, er OnStar og din køretøjsudbyder ikke ansvarlige for fejl forårsaget af serverfejl, fejldirigerede eller omdirigerede transmissioner, mislykkede internetforbindelser, afbrydelser af eller fejl i datatransmission, eventuelle computervirusser, tredjeparters handlinger eller undladelser, som skader netværket eller svækker en trådløs tjeneste, skade eller personskade forårsaget af en fejl eller forsinkelse i at forbinde et opkald til en enhed, herunder nødopkald eller andre tekniske fejl, hvad enten de er af menneskelig eller teknisk natur.
  5. OnStar og din køretøjsudbyder garanterer ikke, at tjenesterne vil fungere korrekt på dit udstyr, og du alene vil være ansvarlig for alle reparationer af dit udstyr og ethvert andet tab, som faktisk eller angiveligt forårsages af tjenesterne.
  6. Nogle jurisdiktioner begrænser eller tillader ikke fraskrivelsen af underforståede eller andre garantier, så nogle af fraskrivelserne ovenfor gælder muligvis ikke i det omfang, sådanne jurisdiktioners lov finder anvendelse i denne aftale, i hvilket tilfælde OnStars og din køretøjsudbyders garantier skal begrænses i det omfang tilladt ved lov.
  7. Ansvarsbegrænsninger. Ethvert erstatningsansvar tilhørende OnStar eller din køretøjsudbyder for skader eller spildte udgifter uanset årsag skal, uden hensyntagen til dets juridiske grundlag, være begrænset, i det omfang tilladt ved gældende lov, til beløbet for de påregnelige skader, der er typiske for denne type af kontrakt som følge af et brud på kontraktlige forpligtelser.Ingen af ansvarsbegrænsningerne i dette afsnit eller andetsteds i denne aftale skal gælde for eventuelt erstatningsansvar for brud på lovbestemte, underforståede vilkår eller ethvert erstatningsansvar, som ikke kan begrænses ved gældende lov, i særdeleshed erstatningsansvar for personskader eller dødsfald forårsaget af uagtsomhed, svindel eller forsætlig forseelse. Du anerkender, at de fordele, som du modtager under denne aftale, til dels er til gengæld for de ansvarsbegrænsninger, der fremsættes i denne aftale. OnStar vil ikke på nogen måde være erstatningsansvarlig i forbindelse med eventuelle tredjepartstjenester, herunder dem, der tilbydes af din køretøjsudbyder. Du er forpligtet til at træffe alle rimelige foranstaltninger for at afbøde, afværge og reducere skader.
 28. Generelt.
  1. Overdragelse. Du kan ikke overdrage denne aftale (eller enhver del deraf) uden OnStars skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på overdragelse uden OnStars skriftlige samtykke er ugyldig. OnStar kan overdrage denne aftale med eller uden varsel til dig.
  2. Forhold. Intet i denne aftale skal fortolkes således, at det enten gør dig eller OnStar til partner, joint venture-partner, hovedforpligtet, agent eller medarbejder hos den anden part. Ingen part har nogen rettighed, beføjelse eller autoritet, udtrykkelig eller underforstået, til at binde den anden part.
  3. Ikke forsikring. Vi er ikke en forsikringsvirksomhed, og vi anbefaler eller støtter ikke nogen forsikringsvirksomhed. Du er ansvarlig for din køretøjsforsikring. Tjenesterne leverer ikke din køretøjsforsikring og er ikke et forsikringsprodukt. Tjenesterne leveres som en bekvemmelighed. De betalinger, du foretager for eventuelle tjenester, er ikke relateret til værdien af dit køretøj eller nogen ejendel i det, eller omkostninger for personskader eller tingskader, som du pådrager dig. Du bør tegne og vedligeholde passende forsikring for dit køretøj og for alle relaterede risici.
  4. Meddelelser. Alle meddelelser, anmodninger, samtykker, godkendelser og anden kommunikation, som kræves eller tillades af dig under denne aftale, skal være skriftlig og skal betragtes som givet, adresseret og leveret til kontaktoplysningerne for kundeservice, som findes på hjemmesiden. OnStar kan ændre sin adresse til underretningsformål efter varsel til dig. Vi kan udstede meddelelser via forskellige kanaler, herunder ved at lægge meddelelser op på hjemmesiden, sende dig e-mail, kontakte dig via vores rådgivere eller bruge passende systemer, der er tilgængelige i dit køretøj eller din forbundne enhed. Du giver dit samtykke til at modtage sådanne meddelelser og accepterer, at sådanne meddelelser, som OnStar sender til dig, skal have retskraft. Du accepterer, at alle meddelelser, der sendes af os via e-mail eller med post, opfylder alle krav om, at meddelelserne skal leveres skriftligt. Hvis du ikke accepterer, skal du ikke acceptere denne aftale. Du kan have ret til at tilbagetrække dit samtykke til at modtage visse elektroniske meddelelser, og, hvor påkrævet ved lov, vil vi mod anmodning forsyne dig med papirkopier af alle dokumenter og optegnelser. Du kan gøre dette ved at kontakte os på det telefonnummer eller den e-mailadresse, der er angivet under afsnittet “Spørgsmål” i slutningen af disse brugervilkår. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, forbeholder vi os ret til at opsige denne aftale. For at modtage eller tilgå meddelelserne, som vi sender via e-mail, skal du have internetadgang og en computer eller enhed med en kompatibel internetbrowser. Du skal også have software, som kan fremvise filer i Portable Document-format (“PDF“). For at bevare de meddelelser, som vi sender til dig, skal din enhed eller computer have evnen til at hente og lagre elektronisk kommunikation, herunder PDF-filer. Ved at acceptere disse vilkår, bekræfter du, at du er i stand til at modtage, tilgå og bevare de meddelelser, som vi sender. Du kan til enhver tid ændre din e-mailadresse til underretningsformål ved at kontakte os på det telefonnummer eller den e-mailadresse, der er angivet under afsnittet “Spørgsmål” i slutningen af disse brugervilkår.
  5. Vilkårenes uafhængighed. Hvis ethvert vilkår eller enhver bestemmelse i denne aftale, eller ethvert dokument, der er indarbejdet heri ved reference, findes lovstridigt af en kompetent domstol, så skal det pågældende vilkår adskilles fra denne aftale, og de resterende bestemmelser i denne aftale eller anvendelsen af sådanne bestemmelser på andre personer eller omstændigheder end dem, for hvilke de er ugyldige eller uden retskraft, skal ikke være påvirket deraf. Hver bestemmelse i denne aftale skal være gyldig og have retskraft i det omfang tilladt ved lov, og medmindre det er forbudt ved lov.
  6. Afkald. Der gives ikke afkald på noget vilkår eller nogen betingelse i denne aftale, og ingen overtrædelse fritages, medmindre det pågældende afkald eller samtykke er skriftlig og underskrevet af den part, der hævdes at have givet afkald eller samtykke. Intet samtykke fra nogen part til, eller afkald på en overtrædelse af den anden part, hvad enten udtrykkelig eller underforstået, skal udgøre et samtykke til, afkald på eller fritagelse for en anden eller efterfølgende overtrædelse.
  7. Referencer; Overskrifter; Eksempler. I denne aftale er artikel- eller afsnitsoverskrifter kun til orientering og vil ikke komme i betragtning i fortolkningen af denne aftale. Eksempler givet i denne aftale, som kan starte med “herunder,” “for eksempel,” “såsom,” eller tilsvarende sprogbrug, er kun til illustrative formål og er ikke begrænsende.
  8. Gældende lov. Hvis du er en forbruger, skal denne aftale og alle ikke-kontraktlige forpligtelser i forbindelse dermed fortolkes i overensstemmelse med og reguleres af loven i det land, hvor du bor. Hvis du ikke er en forbruger, skal denne aftale og alle ikke-kontraktlige forpligtelser i forbindelse dermed fortolkes i overensstemmelse med og reguleres af loven i England.
  9. Hele aftalen. Denne aftale, herunder de yderligere vilkår og politikker, som der henvises til i denne aftale, er hele aftalen mellem parterne med hensyn til dens genstand, og der er ikke andre erklæringer, forståelser eller aftaler mellem parterne med hensyn til en sådan genstand. Du kan ikke ændre denne aftale, medmindre OnStar skriftligt accepterer ændringen. Medmindre andet angives i denne aftale, skal disse brugervilkår, i tilfælde af en konflikt mellem disse brugervilkår og andre vilkår, politikker eller andre materialer, som der henvises til heri, have forrang.
  10. Spørgsmål. Tjenesterne leveres af OnStar. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende denne aftale eller tjenesterne, er du velkommen til at kontakte os til enhver tid ved at trykke på den blå OnStar-knap i dit OnStar-udrustede køretøj, ringe til os på telefonnummeret, der er angivet for dit land på hjemmesiden, sende os en e-mail på onstar.europe@onstar.com, eller som ellers angivet online på hjemmesiden.

Bilag til brugervilkår

Standardslutbrugerlicens for apps

Denne standardslutbrugerlicens (“Licens“) gælder for hver app, som du tilgår eller bruger i dit køretøj eller forbundne enhed. Hvis de ikke er defineret i denne licens, er nøglebegreber defineret i brugervilkårene. Hvis en app leveres af OnStar, så betyder henvisninger til “udbyder” i denne licens, OnStar. Hvis appen leveres af en tredjepart, som identificeres for dig, når du tilgår appen, så betyder henvisninger til “udbyder” i denne licens, tredjeparten som blev identificeret for dig, da du hentede appen. Udbyderen kan præsentere dig for yderligere vilkår, når du tilgår eller bruger en app. I et sådant tilfælde gælder disse yderligere vilkår i stedet for vilkårene i denne licens, og denne licens vil ophøre med at finde anvendelse for din adgang til eller brug af appen. Hvis du ikke accepterer denne licens, skal du afinstallere og ikke bruge appsene.
 1. Licens. Udbyderen er ejeren eller licensgiveren af alle rettigheder, adkomst til og interesse i appen, herunder, uden begrænsning, alt indhold, grafik, audiovisuelle filer, processer og kode samt alle intellektuelle ejendomsrettigheder i appen. Med forbehold for din overholdelse af denne licens, tildeler udbyderen dig en begrænset, personlig, ikke-kommerciel (medmindre en tilladt brug i forbindelse med flådekøretøjer), ikke-overførbar, ikke-underlicensérbar, genkaldelig, ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge appen udelukkende i objektkodeform til dens tilsigtede formål som beskrevet i denne licens og i appen på din forbundne enhed under aftaleperioden (som defineret i afsnit 6 nedenfor) for licensen. Du accepterer at overholde denne licens i din installation og brug af appen. Appen er licenseret men ikke solgt til dig.
 2. Udbyderens opdateringer, ændringer og sletning. Fra tid til anden kan udbyderen eller OnStar eksternt opdatere, opgradere, ændre eller slette appen af visse årsager, herunder, uden begrænsning, for at forbedre appens eller systemets funktionalitet eller stabilitet eller for at håndtere potentielle sikkerhedsproblemer. Du accepterer, at udbyderen eller OnStar til enhver tid automatisk kan opdatere, opgradere, ændre, slette eller stoppe med at understøtte appen, eller sørge for, at appen automatisk bliver fjernet fra din forbundne enhed under synkronisering med din konto. Hvis appen bliver opdateret, opgraderet eller ændret, hvad enten for at forbedre eller korrigere funktioner eller funktionalitet, skal denne licens finde anvendelse for disse opdateringer, opgraderinger og ændringer i tillæg til eventuelle andre vilkår, som du bliver præsenteret for i forbindelse med opdateringen, opgraderingen eller ændringen. Hverken udbyderen eller OnStar har nogen forpligtelse til at levere kundesupport for appen eller for brugen af applikationstjenesterne.
 3. Effekt af apps på forbundne enheder. Du forstår, at det at hente, køre og/eller bruge apps kan: (i) have en utilsigtet eller ugunstig effekt på den forbundne enhed, eventuelt system eller software, der kører i eller med den forbundne enhed, og/eller én eller flere andre apps, (ii) resultere i en modifikation eller ændring af den forbundne enhed, eventuelt system eller software, der kører i eller med den forbundne enhed, én eller flere andre apps, og/eller funktionaliteten af én eller flere af de førnævnte; og/eller (iii) gøre hele eller en del af den forbundne enhed, eventuelt system eller software, der kører i eller med den forbundne enhed, og/eller én eller flere andre apps, utilgængelige eller ubrugelige. Du forstår og accepterer, at det at hente, køre og bruge apps er på din egen risiko og dit eget ansvar, og at udbyderen ikke har nogen forpligtelse til at levere kundesupport for appen eller med hensyn til nogen effekt, den kan have på den forbundne enhed, eventuelt system eller software, der kører i eller med den forbundne enhed, og/eller én eller flere andre apps.
 4. Ingen reverse engineering; videredistribution eller omgåelse af sikkerhed. Du accepterer ikke at foretage reverse engineering, demontere, kompilere, dekompilere, distribuere, videresælge eller ændre appen eller bruge den til et andet formål. Du må kun kopiere appen med henblik på at overføre appen til din forbundne enhed og køre appen på din forbundne enhed. Du må ikke videredistribuere appen til andre personer, som ikke bruger din forbundne enhed eller dit køretøj. Du accepterer, at overholde og vil ikke omgå eventuelle sikkerhedsforanstaltninger eller adgangskontrolteknologi, der er inkluderet i eller med appen.
 5. Open Source. Hvis appen indeholder eventuel Open Source-software, skal dine rettigheder og dit ansvar med hensyn til den pågældende Open Source-software reguleres af vilkårene i den gældende Open Source-licens. “Open Source-software” betyder software, der er stillet til rådighed for andre under vilkårene i en Open Source-licens; “Open Source-licens” betyder en softwarelicens som omfatter, men ikke er begrænset til, vilkår, som: (a) tillader distribution eller videredistribution af softwaren, både gratis og til salg, af andre uden licensafgift eller gebyr og som muliggør, at en sådan distribution/videredistribution omfatter kildekode og kompileret kode; (b) tillader at modifikationer, kompileringer og afledte værker kan skabes fra softwaren og blive distribueret under samme vilkår som den originale software; eller (c) vedhæftes softwaren og gælder for alle personer, enheder, grupper, organisations og institutioner (“modtagerne”), til hvem softwaren bliver distribueret, og/eller som videredistribuerer softwaren uden at modtagerne behøver at eksekvere eller på anden måde tilvejebringe yderligere licens.
 6. Periode. Denne licens skal fortsætte indtil den opsiges af dig eller udbyderen, eller indtil du stopper med at bruge appen (“Perioden”). Du kan opsige denne licens til enhver tid ved at afinstallere appen. Denne licens skal til enhver tid ophøre automatisk, hvis du overtræder ethvert af vilkårene i denne licens, og i et sådant tilfælde skal du stoppe enhver brug af appen.
 7. Tjenestevilkår og vilkår for hjemmeside finder anvendelse. Hvis du bruger appen til at tilgå eller bruge en tjeneste, så accepterer du at overholde de gældende vilkår for tjenesten og garanterer, at du vil gøre det. Hvis du bruger appen til at tilgå eller bruge en hjemmeside, så accepterer du at overholde de gældende vilkår for hjemmesiden og garanterer, at du vil gøre det.
 8. Dataindsamling, brug og sikkerhedskopiering. I det omfang OnStar er udbyderen, kan OnStar indsamle og lagre oplysninger om dig, dit køretøj eller din forbundne enhed gennem din brug af den forbundne enhed og appen. Eventuelle oplysninger, der indsamles af OnStar er underlagt og reguleres af den fortrolighedserklæring, der er inkluderet og sendt med appen.Når du bruger en app, der leveres af en anden udbyder end OnStar, kan udbyderen også indsamle, lagre og behandle oplysninger (herunder dele dem med os) om dig som beskrevet i den pågældende udbyders fortrolighedspolitik. Vi anbefaler, at du nøje gennemgår udbyderens fortrolighedspolitik, før du tilgår eller bruger appen. Du er alene ansvarlig for at sikkerhedskopiere eller arkivere data, som du bruger med appen, i det omfang du er berettiget til at gøre det. Udbyderen har ikke noget ansvar for at vedligeholde, arkivere eller levere data, som du bruger med appen, og skal ikke have noget erstatningsansvar for tab af adgang til eller brug af sådanne data.
 9. Indhold leveret af udbyderen. Appen kan stille indhold til rådighed for dig, som tilhører udbyderen eller andre, der giver udbyderen tilladelse til at levere det til dig. Dette indhold leveres kun til brug gennem appen på den forbundne enhed, og du tildeles ingen rettighed til, og du accepterer ikke at, kopiere, distribuere, ændre, udføre, transmittere, vise, sende, genbruge, videresende, bruge eller gøre krav på eventuel rettighed i indholdet, der leveres af udbyderen. Du accepterer også, at du ikke vil bruge indhold, der leveres af udbyderen eller gennem appen til at overtræde eventuel lov eller chikanere nogen person, gruppe eller virksomhed. Hvis appen forbinder dig til en tredjeparts hjemmeside eller tjeneste, tildeles du ingen rettighed til, og du accepterer ikke at, kopiere, distribuere, ændre, udføre, transmittere, vise, sende, genbruge, videresende, bruge eller gøre krav på eventuel rettighed i indholdet, der leveres af tredjepartens hjemmeside eller tjeneste, medmindre du har juridisk tilladelse fra tredjeparten. Du accepterer også, at du ikke vil bruge indhold fra tredjepartens hjemmeside eller tjeneste til at overtræde eventuel lov eller chikanere nogen person, gruppe eller virksomhed.
 10. Dine transmissioner og din brug. Du accepterer ikke at bruge appen til at sende oplysninger eller data, som du ikke er berettiget til at sende. Du accepterer ikke at bruge appen til at sende oplysninger eller data til eventuelt ulovligt formål eller til at chikanere nogen person, gruppe eller virksomhed.
 11. Datafraskrivelse. Appen kan bruge forskellige typer data til at udføre funktioner for dig. Du anerkender, at de leverede data ikke nødvendigvis er nøjagtige, og du bruger alene dataene på dit eget ansvar. Data, som man ikke kan forlade sig på omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: positionsdata (dvs. placeringsdata) indhentet fra køretøjet, din forbundne enhed eller på anden måde; data indhentet fra en hjemmeside eller tredjepartstjenesteudbyder; og data indhentet fra systemer i køretøjet.
 12. Indhold leveret af tredjepartshjemmesider. Du forstår, at ved at bruge appen, kan du støde på materiale, som du finder stødende, vulgært eller obskønt. Du forstår også, at hvis du bruger appen til at tilgå tjenester eller hjemmesider, kan du muligvis ikke kontrollere søgeresultater, som kan returnere links eller resultater, som du finder stødende, vulgære eller obskøne. Du bruger appen på egen risiko, og hverken udbyderen eller OnStar skal have noget erstatningsansvar for indhold, som du eller andre kan finde stødende eller på anden måde uacceptabelt. OnStar er ikke ansvarlig for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden, og garanterer ikke, støtter ikke og vil ikke have noget erstatningsansvar for nogen tredjeparts materialer, tjenester eller hjemmesider.
 13. Overhold alle love vedrørende driften af appen. Du anerkender, at appen (medmindre installeret af fabrikanten af køretøjet eller den forbundne enhed) ikke er en del af dit køretøj eller den forbundne enhed, som blev leveret til dig, da du købte eller lejede dit køretøj eller forbundne enhed. Hvis du mener, at din app ikke fungerer korrekt, bør du, hvis relevant, bruge dine kontofunktioner til at fjerne appen fra din forbundne enhed. Du accepterer og garanterer, at du vil overholde alle love (herunder færdselsregler og regler for brugen af dit køretøj og tjenesterne), og at du ikke vil bruge appen på nogen måde, der overtræder sådanne love eller regler.
 14. Ingen funktionsgaranti for funktioner/netværk. For tjenester, der leveres gennem netværk, er du ansvarlig for at tilvejebringe en kontrakt med en tjenesteudbyder for netværksforbindelse på din egen regning. For tjenester, der leveres gennem netværk, kan udbyderen ikke love, at din kommunikation ikke vil blive opfanget af andre, eller at forbindelser til hjemmesider og tjenester gennem netværket vil være tilgængelige for dig eller fri for afbrydelser eller fejl. Du accepterer, at både udbyderen og OnStar ikke vil være ansvarlige for eventuel skadeserstatning for tab af fortrolighed, som forekommer under kommunikation over sådanne netværk, eller for andre tab af forbindelse eller tab af eller fejl i anden funktionalitet, som leveres gennem netværket.
 15. Ikke funktionsdygtig under alle køretøjstilstande. Appen kan levere funktioner og funktionalitet, som ikke er tilgængelige under betjeningen af dit køretøj.
 16. Ingen garanti. Udbyderen fremsætter ingen erklæringer, garantier eller betingelser med hensyn til produktet eller eventuel tjeneste eller oplysninger, som udbyderen eller produktet stiller til rådighed for dig. Produktet, eventuel tjeneste og eventuel oplysning, som udbyderen eller produktet stiller til rådighed for dig, leveres “som beset” og “som tilgængelig”, herunder med alle fejl og mangler, som kan forekomme deri.Udbyderen garanterer ikke, at produktet vil fortsætte med at fungere eller forblive tilgængeligt i enhver tidsperiode og garanterer ikke, at fremtidig drift vil være kompatibel med den nuværende drift eller applikationer. Udbyderen garanterer ikke, at brugen af produktet vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at defekter i produktet vil blive afhjulpet. Udbyderen fremsætter ikke nogen garanti eller betingelse for, at produktet vil fungere korrekt på din forbundne enhed, og du alene vil være ansvarlig for alle reparationer af dit udstyr og eventuelle andre tab, som faktisk eller angiveligt forårsages af produktet. Udbyderen fremsætter ikke nogen garanti eller betingelse for nøjagtigheden af eventuelle data, som stilles til rådighed for produktet eller dig gennem produktet, uanset om dataene er placeringsdata eller eventuelle andre data, som er tilgængelige for eller gennem produktet. Hvis udbyderen er en tredjepart, så forstår du, at produktet leveres af tredjepartsudbyderen, og at OnStar ikke fremsætter nogen garanti overhovedet (uanset om nævnt i dette afsnit eller på anden vis) i forbindelse med produktet eller eventuel tjeneste eller oplysning leveret af eller gennem en sådan tredjepartsudbyders produkt. Nogle jurisdiktioner begrænser eller tillader ikke fraskrivelsen af underforståede eller andre garantier, så nogle af ovenstående fraskrivelser gælder muligvis ikke i det omfang en sådan jurisdiktions lov finder anvendelse, i hvilket tilfælde OnStars garantier skal begrænses i det omfang tilladt ved lov.
 17. Udelukkelse af skadeserstatning og ansvarsbegrænsning. Ethvert erstatningsansvar tilhørende OnStar for skadeserstatning eller spildte udgifter uanset årsag skal, uden hensyntagen til dets juridiske grundlag, være begrænset, i det omfang tilladt ved gældende lov, til beløbet for de påregnelige skader, der er typiske for denne type af kontrakt som følge af et brud på kontraktlige forpligtelser.Ingen af ansvarsbegrænsningerne i dette afsnit eller andetsteds i denne aftale skal gælde for eventuelt erstatningsansvar for brud på lovbestemte, underforståede vilkår eller ethvert erstatningsansvar, som ikke kan begrænses ved gældende lov, i særdeleshed erstatningsansvar for personskader eller dødsfald forårsaget af uagtsomhed, svindel eller forsætlig forseelse. Du anerkender, at de fordele, som du modtager under denne aftale, til dels er til gengæld for de ansvarsbegrænsninger, der fremsættes i denne aftale. Du er forpligtet til at træffe alle rimelige foranstaltninger for at afbøde, afværge og reducere skader.
 18. Skadesløsholdelse. Du skal skadesløsholde udbyderen fra og mod ethvert erstatningsansvar, skadeserstatninger, omkostninger og udgifter (herunder juridiske gebyrer), som denne pådrager sig som følge af eventuelt tredjepartskrav i det omfang, at det opstår som følge af din overtrædelse af denne licens eller enhver anden uagtsom eller forsætlig forseelse.
 19. Gældende lov. I det omfang tilladt ved lov, og medmindre det er forbudt ved lov, hvis du er en forbruger, skal denne aftale og alle ikke-kontraktlige forpligtelser i forbindelse dermed fortolkes i overensstemmelse med og reguleres af loven i det land, hvor du bor. Hvis du ikke er en forbruger, skal denne aftale og alle ikke-kontraktlige forpligtelser i forbindelse dermed fortolkes i overensstemmelse med og reguleres af loven i England, undtagen i forbindelse med eventuelle lovkonfliktbestemmelser deraf, hvilket vil kræve anvendelse af et andet lovvalg. Denne aftale skal ikke være underlagt FN’s konvention om internationale løsørekøb, hvis anvendelse er udtrykkeligt udelukket.
 20. Overholdelse af eksportlove. Du skal i hele verden overholde alle love og forskrifter, der finder anvendelse for appen. Du må ikke bruge, eksportere, videreeksportere, importere, sælge eller overføre appen, undtagen som tilladt ved gældende lov og forskrift i dit land. Du accepterer også, at du ikke vil bruge appen til eventuelt formål, der er forbudt ved lov, herunder, uden begrænsning, udvikling, design, fremstilling eller produktion af atomvåben, missiler, eller kemiske eller biologiske våben.
 21. Meddelelser. Udbyderen kan sende dig meddelelser vedrørende appen, herunder ændringer til denne licens, via e-mail til den e-mailadresse, der er forbundet med din OnStar-konto, hvis tilgængelig, via almindelig post eller via opslag, der præsenteres gennem appsene eller applikationstjenesterne i dit køretøj eller din forbundne enhed.
 22. Diverse. Du må ikke overdrage denne licens uden tilladelse fra udbyderen. Du, udbyder og OnStar er uafhængige, kontraherende parter. Hvis appen leveres til dig af en tredjepartsudbyder, accepterer du, at OnStar og dets datterselskaber er tredjepartsmodtagere af licensen, og at OnStar eller dets datterselskaber derfor kan håndhæve denne licens mod dig, selv hvis de ikke er udbyderen af appen, forudsat, at hvis doktrinen om tredjepartsmodtagere af en eller anden grund ikke finder anvendelse, anerkender og accepterer parterne, at selv om OnStar ikke er en part i denne licens og ikke har nogen forpligtelser under denne licens, er udbyderen formueforvalter for OnStar til det begrænsede formål at forvalte indeståelserne for OnStar til fordel for OnStar. Som følge heraf accepterer parterne, at OnStar kan håndhæve sådanne rettigheder og aftaler på egen hånd (uden at skulle tilføje udbyderen som en part i eventuelle retsprocesser for en sådan håndhævelse). Hvis noget vilkår i denne aftale er ugyldig eller uden retskraft, skal det adskilles fra denne aftale, og resten af aftalen skal forblive i fuld kraft og effekt. Ingen betingelse i denne licens skal betragtes som frafalden, medmindre den part, der frasiger sig betingelsen gør dette skriftligt. Denne licens og resten af denne aftale er hele aftalen mellem parterne med hensyn til dens genstand, og der er ikke andre erklæringer, forståelser eller aftaler mellem parterne med hensyn til en sådan genstand. Du kan ikke ændre denne licens, medmindre udbyderen skriftligt accepterer ændringen. Udbyderen kan ændre denne licens ved at give dig varsel, og hvis du ikke accepterer en eventuel ændring, skal du stoppe med at bruge appen. Din fortsatte brug af appen vil blive betragtet som en accept af sådanne ændringer.

OPDATERING
AF ONSTAR-
TJENESTER

Alle OnStar- og Wi-Fi-tjenester vil ophøre med at være tilgængelige efter d. 31. december 2020.

Der er ingen prøve- og betalte abonnementer/tjenester, inkl. redningstjenester, tilgængelige efter den dato.

Se FAQ afsnittet og læs mere om, hvad dette betyder for dig og dit abonnement.