PRIVAATSUSAVALDUS

Viimati uuendatud: Veebruar 2020

Selle privaatsusavalduse on ette valmistanud OnStar Europe Limited („OnStar“) ja selle sidusettevõtjad (koos nimetatud kui „OnStar“ või „meie“), et anda teile teada, kuidas me kogume, kasutama ning jagame teie teavet, kui te kasutate OnStariga ühendatud sõidukeid, tooteid ja teenuseid (tooted ja teenused). See privaatsusavaldus kehtib OnStari pakutavatele toodetele ja teenustele, aga ei kehti toodetele ega teenustele, millel on eraldi privaatsusavaldus, mis ei hõlma seda privaatsusavaldust.

OnStar on andmekaitse eest vastutav ettevõte („andmetöötleja“). See on Ühendkuningriigi ettevõte, mille asukoht on Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road, Luton, Ühendkuningriik, LU1 3YT ja mille äriühingute registri number on 8582207 ning käibemaksukohustuslase number on GB170 0812 43.

OnStar on ettevõtte General Motors Holdings LLC („GM“), 300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243, USA tütarettevõtja. Me jagame teavet GM-i ja selle tütarettevõtjate ja sidusettevõtjatega, sealhulgas OnStar LLC (koos nimetatud kui „GM-i kontsern“). Kui GM ja selle kontrolli all olevad tütarettevõtjad ja sidusettevõtjad Ameerika Ühendriikides, sealhulgas OnStar LLC („OnStar USA“), saavad OnStarilt isikuandmeid, jagatakse seda kooskõlas kohalduvate õigusaktide nõuetega, mis tagavad piisava kaitse isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi asuvatesse riikidesse. Lisateabe saamiseks tutvuge OnStar USA privaatsusavaldusega aadressil http://www.onstar.com/privacy.com.

Meie teabetavade olulised aspektid.

Kogumine Me võime koguda teavet teie ja teie sõiduki kohta, nagu teie nimi, aadress, sõiduki diagnostika ja sõiduki asukoht, kui te kasutate meie tooteid ja teenuseid, ning diilerite ja teiste isikute kaudu, kes meile teavet annavad. Lisateavet leiate allpool.
Kasutamine Me võime kasutada teie teavet oma toodete ja teenuste kvaliteedi, ohutuse ja turvalisuse parandamiseks, uute toodete teenuste arendamiseks ning turundamiseks. Lisateavet leiate allpool.
Jagamine Me võime jagada teie teavet teile toodete ja teenuste pakkumiseks, oma toodete ning teenuste kvaliteedi, ohutuse ja turvalisuse parandamiseks, kohaldatava seaduse täitmiseks, teie päringutele vastamiseks ning selleks, et andmesaajad saaksid seda kasutada turunduslikel või muudel põhjustel, kui olete sellega vajaduse korral nõus. Lisateavet leiate allpool.
Valikuvõimalused Teil on võimalus valida, kuidas me kasutame ja jagame teie teavet turunduslikel ning muudel põhjustel. Lisateavet leiate allpool.
Teie õigused Teil on kohaldatava andmekaitseseaduse alusel õigused oma isikuandmete suhtes, mida me töötleme. Lisateavet leiate allpool.
Teie kohustused Võttes arvesse meie toodete ja teenuste olemust, võib olla juhuseid, kui keegi teine kasutab mõnd meie toodet või teenust, mida me teile pakume (näiteks lasete kellelgi teisel oma autot juhtida). Me eeldame, et te teavitate seda isikut sellest privaatsusavaldusest ja enda langetatud privaatsusvalikutest. Lisateavet leiate allpool.
Küpsised ja jälgimine Me võime kasutada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda oma tooteid ja teenuseid, mõista ning kohandada teie eelistusi ja pakkuda asjakohaseid reklaame. Lisateavet leiate allpool.
Kolmandate poolte tooted ja teenused Meie toodete ja teenustega seonduvalt võidakse teile pakkuda võimalust kasutada kolmandate poolte tooteid ja teenuseid, mida ei oma ega halda OnStar ning mida reguleerivad eraldi kasutustingimused ja privaatsusavaldused. Lisateavet leiate allpool.
Juurdepääs ja värskendamine Võite siseneda oma veebikontodele ja värskendada oma teavet või meiega ühendust võtta ning uurida, kuidas seda teha. Lisateavet leiate allpool.
Turvameetmed Meil on teie teabe kaitsmiseks kasutusel mõistlikud ja kohased turvameetmed ning me nõuame oma teenusepakkujatelt lepingu alusel sama. Lisateavet leiate allpool.
Säilitamine Me hoiame teavet nii kaua, kui on vaja meie toodete ja teenuste pakkumiseks, äriga tegelemiseks ning õiguslike kohustuste täitmiseks. Lisateavet leiate allpool.
Laste privaatsus Me ei püüa alla 13-aastastelt lastelt teavet koguda ega tee seda teadlikult. Lisateavet leiate allpool.
Rahvusvahelised andmeedastused Kasutame piiriülestel edastustel asjakohaseid kaitsemeetmeid, nii nagu seadus rahvusvaheliste andmeedastuse korral sätestab. Lisateavet leiate allpool.
Muudatused Teavitame teid olulistest muudatustest, postitades selle privaatsusavalduse uuendatud versiooni ja võttes vajaduse korral muid meetmeid. Lisateavet leiate allpool.
Ühenduse võtmine Küsimuste korral võtke meiega ühendust posti, meili või telefoni teel. Lisateavet leiate allpool.

TEAVE, MIDA ME VÕIME KOGUDA

Me võime koguda järgmist teavet, kui te kasutate meie tooteid ja teenuseid, ja vajaduse korral teie nõusolekuga ka muul viisil.

Me võime koguda teie teavet ka GM-ilt, oma diileritelt, litsentsiandjatelt, partneritelt, teenusepakkujatelt, teie sõiduki tootjalt ja sõltumatute kolmandate poolte allikatest.

Meie kogutava teabe tüübid on järgmised.

Teave teie ja teie kontode kohta, mis teil meie juures on: nt nimi, aadress, telefoninumber, sünniaeg, meiliaadress, sisselogimisteave, parool, PIN, hädaabikontakti teave, teave sõiduki soetamise ning rahastamise kohta, ja ka see, kas olete kasutanud sõiduki soetamiseks finantsteenust või liisingut, liisingu/finantsteenuse tähtaeg, ning arveldusteave, nagu teie krediitkaardi number, CVV-kood ja aegumiskuupäev.

Teave teie sõiduki kohta: nt riikliku registreerimismärgi number, valmistajatehase tähis, läbisõit, õli/aku olek, kütuse või laadimise ajalugu, elektrisüsteemi töö, ülekande olek, diagnostika tõrkekoodid ja teave teie autole saadetud tarkvaravärskenduste kohta..

Teave teie sõidukikasutuse kohta, sealhulgas käituse ja ohutusega seotud teave: nt GPS-asukoht, kiirus, turvapatjade rakendumised, õnnetuste vältimise märguanded, kokkupõrkeandmed, ohutussüsteemi olek, pidurdus- ja pööramissündmused, sündmusandmete salvestusseadme andmed, turvavöösätted, sõiduki suund, kaamerapildi ning andurite andmed, häälkäskluste teave, stabiilsuskontrolli või blokeerumisvastase seadise sündmused, turva-/vargushäired, teabe- ja meelelahutussüsteemi kasutus ja Wi-Fi-andmete kasutus.

Teave teie seadme kohta ja selle kohta, kuidas te suhtlete meie toodete ning teenustega, sealhulgas rakenduste ja veebisaitidega: nt IP-aadress, brauseri tüüp, seadme kordumatu tunnus, küpsiseandmed, seonduv tuvastus- ning kasutusteave teie mobiiltelefonilt, sülearvutilt või muult seadmelt.

KUIDAS ME VÕIME TEIE TEAVET KASUTADA

Me võime teie teavet kasutada järgmisel eesmärkidel.

 • Oma toodete ja teenuste pakkumine.
 • Oma toodete ja teenuste kvaliteedi, ohutuse ning turvalisuse parandamine.
 • Uute toodete ja teenuste arendamine, sealhulgas autonoomsete sõidukite ning autode ühiskasutamise tooted ja teenused.
 • Kliendisuhete hoidmine ja teiega suhtlemine.
 • Teie konto(de) haldamine ja toodete ning teenuste eest tehtavate maksete menetlemine.
 • Meie veebisaitide ja rakenduste käigus hoidmine, sealhulgas veebipõhised registreerimisprotsessid.
 • Kliendi- ja sõidukitoe ning -teeninduse pakkumine (näiteks tagasikutsumisteave, teenindus ja hooldus või garantiiteenus).
 • Toote- ja teenusevärskenduste pakkumine.
 • Oma toodete ja teenuste kvaliteedi, ohutuse ning turvalisuse hindamine.
 • Toodete ja teenuste eest tasutamata summade kogumine.
 • Analüüsimine, kasutuse hindamine ja tõrkeotsing.
 • Teie ja teiste ohutuse tagamine.
 • Sõidukiostuks või preemiaprogrammideks sobivuse kontrollimine.
 • Turundamine, sealhulgas huvipõhine turundamine ja reklaam (vajalike nõusolekutega).
 • Teie võistlustes, küsitlustes, uuringutes, kampaaniates ja pakkumistes osalemise haldamine.
 • Suhtlussisu ja teie OnStari kogemuse kohandamine ja täisutamine.
 • Õiguslike, regulatiivsete ja lepinguliste nõuete täitmine.

Vajaduse korral anonüümime teie teabe nii, et seda ei saa loogiliselt teie või teie sõidukiga seostada. Me võime anonüümitud teavet kasutada või kolmandate pooltega jagada õigustatud ärilistel eesmärkidel.

Suhtlus teiega seoses nende kasutustega võib toimuda posti, meili, tekstsõnumi ja muude elektrooniliste sõnumite teel sõidukisiseses OnStari süsteemis või meie veebisaitide või rakenduste kaudu. Lisateavet oma suhtluseelistuste haldamise kohta vt allpool olevast jaotisest „Teie valikuvõimalused“.

Me võime teie isikuandmeid kombineerida ka muu teie kohta võrgukeskkonnas või väljaspool võrgukeskkonda kogutud teabega, sealhulgas kolmandate poolte allikatest tuleva teabega, ja seda võidakse kasutada või jagada selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel kohaldatava seadusega lubatud ulatuses.

KUIDAS ME VÕIME TEIE TEAVET JAGADA

Me võime jagada teie teavet allpool kirjeldatud viisil ja kolmandast poolest teenusepakkujatega, kes on esitatud selle privaatsusavalduse all olevas tabelis (mida aeg-ajalt uuendatakse). Vajaduse korral hangime lisanõusoleku või anonüümime teabe.

GM-i kontsern: GM-i kontserni sees (näiteks OnStar US, Maven) eespool mainitud eesmärkidel.

Hädaabiteenuste pakkujad: hädaabiteenuste pakkujatega, nagu õiguskaitseorganid, maanteeabipakkujad ja kiirabipakkujad, et osutada seotud teenuseid (näiteks abiteenused varastatud sõiduki korral).

Äripartnerid ja sõltumatud kolmandad pooled: äripartneritega, nagu teie sõiduki tootja (kui see ei kuulu GM-i kontserni), seoses meie või nende toodete ja teenustega, uurimisinstituutidega uurimis- ja arenduseesmärkidel (näiteks maanteeohutuse suurendamiseks), diileritega, sõidukipargi- või rendiettevõtetega teie sõiduki hoolduseks ning turundustegevusteks.

Me võime jagada andmeid ka äripartnerite ja sõltumatute kolmandate pooltega, kui olete valinud neilt toote või teenuse saamise ning volitanud nad OnStarilt andmeid küsima (näiteks teie sõiduki tootja või finantsasutused, kes pakuvad finantsteenust GM-i sõidukite ostmiseks või liisimiseks, või kasutuspõhise kindlustuse pakkujad), või ühiste turundusprogrammide jaoks. Teavet selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid kasutavad, vaadake nende vastavatest privaatsuspoliitikatest.

Teenusepakkujad: meie toodete ja teenuste pakkujatega, kes töötavad meie nimel seoses ülalmainitud kasutustega, nagu raadiovõrguteenuse pakkujad, ettevõtted, mis haldavad meie võistlusi ja kampaaniaid, majutavad ja/või hoiavad käigus meie veebisaiti, saadavad teavet, analüüsivad andmeid, krediitkaartide töötlejad või selliste süsteemide pakkujad, mis on vajalikud krediitkaartide teabe töötlemiseks, talletamiseks või haldamiseks (muudel juhtudel me teie krediitkaarditeavet ei jaga).

Seadusega nõutud või lubatud juhtudel: seadusega nõutud juhtudel või lubatud viisil, nagu koos kohtukutse, valitsuse järelepärimise, kohtuvaidluse, vaidluse lahendamise või muu sarnase kohtumenetlusega, kui me arvame heas usus, et see avalikustamine on vajalik meie õiguste, teie või teiste ohutuse kaitsmiseks, pettuse tuvastamiseks, uurimiseks ja vältimiseks või kontrollimaks, et te ei kuuluks mingisse valitsuse keelatud isikute loendisse.

Ärilised edastused: koos GM-i või OnStari äritegevuse osa või selle varade eelseisva või lõpule viidud müügi, edastuse või finantseerimisega.

ANDMETÖÖTLUSE ÕIGUSLIK ALUS

Teie andmete töötlemisel on meil järgmine õiguslik alus.

 • Te olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil (vt ka allpool olevat jaotist „Teie valikuvõimalused“).
 • Töötlemine on vajalik selleks, et täita lepingut, mille osaline te olete, astumaks teie soovil samme enne lepingu sõlmimist.
 • Töötlemine on vajalik meile kehtiva õigusliku kohustuse täitmiseks.
 • Töötlemine on vajalik teie või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
 • Töötlemine on vajalik üldistes huvides oleva tegevuse tegemiseks või meie käsutuses oleva avaliku võimu teostamiseks.
 • Töötlemine on vajalik meie või kolmanda poole õigustatud huvide saavutamise eesmärideks, välja arvatud juhul, kui sellised huvid alistatakse teie huvide või isikuandmete kaitset nõudvate põhiõiguste ja -vabaduste poolt, eriti kui olete laps.
 • Muu kehtiv õiguslik alus andmetöötluseks, eriti kohaldatavas seaduses sätestatud sätted.

Teie teabe esitamine võib olla nõutav seadusjärgse või lepingulise kohustuse tõttu, vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meie teenuste/toodete saamiseks teie soovitud viisil või vabatahtlik. Oma teabe esitamata jätmine võib teile ebasoodne olla, näiteks ei pruugi te saada kasutada teatavaid tooteid ega teenuseid või saate piiratud funktsionaalsuse. Kuid, kui pole sätestatud teisiti, ei too teabe esitamata jätmine teile kaasa õiguslikke tagajärgi.

TEIE VALIKUVÕIMALUSED

Teil on kindlad võimalused valida, kuidas me kasutame ja jagame teie teavet, näiteks turunduslikel ja muudel põhjustel. Teile otseturunduse pakkumiseks küsime teilt kohaldatava seaduse järgi nõusolekut. Saate oma nõusoleku mis tahes hetkel tühistada. Teatavatel juhtudel võime teie teavet kasutada seaduslikult turunduslikel eesmärkidel meili teel turundamiseks ilma teie eelneva nõusolekuta. Saate mis tahes hetkel oma tellimuse tühistada. Vt allpool olevat jaotist „Meiega ühenduse võtmine“.

Kui kasutate valikuvõimalusi kindlate turundusteadete reguleerimiseks, võidakse teie teavet ikkagi kasutada teistel selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel (näiteks sõidukitugi ja -teenindus), sealhulgas turundusteated, mida te pole valikuvõimalustega reguleerinud, või teated, mida me peame või võime seaduse kohaselt teile saata (näiteks teatavat tüüpi tehingu- või kontoga seotud teated).

Saate oma sõiduki asukohaandmete kogumist ka välja ja sisse lülitada, vajutades sõidukis privaatsusnuppu (teatavatel sõidukitel võib olla võimalus asukohta varjamist aktiveerida ka raadioekraani sätete kaudu). Võtke arvesse, et privaatsusnupu vajutamisega sõidukiandmete kogumise välja lülitamine ei mõjuta süsteemi tööd hädaolukorras (näiteks SOS-nupu vajutamisel või hädaabiteenuse taotlemisel, automaatse avariiteavituse või vargusealarmi saatmisel või varastatud sõiduki korral abistamisel).

Peale selle on teatavad kogumis- ja jagamisviisid seotud meie pakutavate toodete ning teenustega. Kui lõpetate teatava teabe kogumise ja jagamise, võib juhtuda, et peate loobuma neist toodetest ja teenustest või nõustuma nende piiratud funktsionaalsusega.

TEIE ÕIGUSED

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna resident, on teil oma isikuandmete suhtes järgmised õigused.

 • Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku mis tahes hetkel tühistada. Kui tühistate oma nõusoleku, ei mõjuta see teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist. Võtke arvesse, et seda tehes võib see mõjutada meie võimet pakkuda teile teatavaid tooteid ja teenuseid.
 • Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. Kuid võtke arvesse, et me ei võimalda juurdepääsu teenindussündmuste salvestistele (näiteks kui tellite teenuse ja OnStari nõustaja helistab teile sõidukisse või kui me osutame õnnetuse, varguse või hädaolukorraga seotud teenuseid). Me ei avalikusta neid salvestisi üldiselt (sealhulgas helisalvestisi), välja arvatud juhul, kui saame kohtukorralduse või oleme muul viisil kohaldatava seadusega kohustatud seda tegema.
 • Teil on õigus i) taotleda oma isikuandmete korrigeerimist, ii) taotleda oma isikuandmete kustutamist, iii) taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, iv) taotleda andmete ülekandmist, v) vaidlustada oma isikuandmete töötlemine (sealhulgas profiilimise vaidlustamine) ja vi) vaidlustada automaatne otsuste tegemine (sealhulgas profiilimine). Võtke arvesse, et seda tehes võib see mõjutada meie võimet pakkuda teile teatavaid tooteid ja teenuseid.

Võtke arvesse, et meil võib olla vaja säilitada teatavad isikuandmed arvepidamise eesmärkidel, et viia lõpule tehingud, mille algatasite enne oma taotlust, või muudel eesmärkidel kohaldatava seadusega nõutud või lubatud korras.

Kui teil on küsimusi või tahate oma õigusi teostada, võtke meiega allolevaid andmeid kasutades ühendust.

Teil on ka õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele.

Teil võite ka siseneda oma veebikontosse ja vaadata või uuendada oma teatavaid isikuandmeid sellel kontol.

TEIE KOHUSTUSED

Meie toodete ja teenuste olemuse tõttu võib olla olukordi, kui lasete kellelgi teisel kasutada meie toodet või teenust, mida me teile pakume (näiteks lasete kellelgi teisel oma OnStariga varustatud autot juhtida). On oluline, et kui lasete kellelgi teisel kasutada mõnd meie toodetest, siis teavitate neid sellest privaatsusavaldusest ja enda tehtud privaatsusvalikutest.

Kui müüte oma sõiduki või edastate muul viisil kellelegi, on teie kohustus kustutada sõiduki süsteemist kõik andmed (nagu kontaktid, aadressiotsingud, kaardile salvestatud aadressid) ja võtta meiega ühendust oma konto ülekandmiseks või tühistamiseks. Kui te seda teavet ei kustuta, võib see jääda sõiduki süsteemi ja olla kättesaadav sõiduki tulevastele kasutajatele. Juhiseid sõiduki süsteemist teabe kustutamise kohta vt oma sõiduki kasutusjuhendist.

KÜPSISED JA MUUD JÄLGIMISTEHNOLOOGIAD

OnStari tooted ja teenused kasutavad küpsiseid, veebimajakaid, piksleid ja muid jälgimistehnoloogiaid („küpsised“), et koguda selliseid andmeid teie külastuse kohta nagu demograafilised andmed, brauseri tüüp, IP-aadress, külastatud lehed, teenusega kasutatud tegevused ning teie külastuse kuupäev ja kellaaeg. Me kasutame küpsiseid veebisaidi aktiivsuse mõõtmiseks, teie eelistuste meelde jätmiseks, oma veebisaidi ja teenuste jõudluse maksimeerimiseks ning teie kasutuskogemuse kohandamiseks (näiteks teie konto sisselogimisandmete või kontaktteabe säilitamiseks, teile lähedalasuva diileri leidmiseks, vormide väljade automaatseks täitmiseks).

Võime lubada ka kolmandatest pooltest reklaami- ja isikupärastamispartneritel kasutada meie veebisaidil olevaid küpsiseid, et luua isikupärastatud sisu ning asjakohaseid reklaame, põhinedes teie OnStari veebisaitide ja rakenduste ning mitte-GM-i veebisaitide ning rakenduste kasutamisele aja jooksul. Seda teavet võidakse kasutada ka meie veebireklaamikampaaniate hindamisel või kampaaniate ja muude turundusteadete kohandamiseks teile sobivaks.

Me võime paigaldada küpsised ka oma meilidesse, et hinnata oma meilikampaaniate tõhusust, tuvastades inimesed, kes avavad meie meilisõnumi või reageerivad sellele avamisel, kui mitu korda meilisõnumit edastatakse, millist tarkvara, seadet, operatsioonisüsteemi ja brauserit meili kättesaamisel kasutatakse, ning millistele veebisaitidele meie meilisõnumi kaudu minnakse.

Kui soovite rohkem teada küpsiste ja muude tehnoloogiate ning nende kasutamise halduse kohta, vt oma brauseri spikrijuhiseid. Kui otsustate küpsiste kasutamisest keelduda või need kustutada, peate seda toimingut teise arvuti kasutamisel või brauseri vahetamisel kordama. Kui otsustate küpsiste kasutamisest keelduda, võib osa veebisaidi funktsionaalsusest olla puudulik.

KOLMANDATE POOLTE TEENUSED, RAKENDUSED JA VEEBISAIDID

Teatavatel kolmandate poolte teenustel või rakendustel (näiteks teie operaatori andmeplaan, navigeerimisteenused), mille laadite alla, mis on eelnevalt installitud või mille kasutamiseks registreerute, võivad olla eraldi kasutustingimused ja privaatsusavaldused, mis on meie privaatsusavaldusest sõltumatud. OnStar ei vastuta selliste kolmandate poolte teenuste ega rakenduste isikuandmete kasutamise tavade eest. Me soovitame enne registreerumist, allalaadimist või kasutamist kõik kolmandate poolte teenuste või rakenduste kasutustingimused ja privaatsusavaldused tähelepanelikult läbi lugeda.

Samuti võib meie saitidel olla linke sõltumatutele GM-i ja OnStari haldusest välja jäävatele saitidele, nagu GM-i diileritele või GM-i litsentsiaatidele kuuluvad saidid või sõltumatud tootehindamissaidid. OnStar ei vastuta selliste saitide, nende väljajättude, poliitikate ega sisu eest ega selliste kolmandate poolte isikuteabetavade eest. Me soovitame enne selliste kolmandate poolte saitide kasutamist või saidihalduritega oma isikuteabe jagamist lugeda läbi nende privaatsuspoliitikad.

KUIDAS ME TEIE TEAVET KAITSEME

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi, administratiivseid, korralduslikke ja füüsilisi turva- ning konfidentsiaalsusmeetmeid, et kaitsta teie andmeid volitamatu juurdepääsu või omandamise eest ja tagada piisav turvatase, võttes arvesse muutuva tõenäosusega riski ja teie isikuandmetega seotud õiguste ja vabaduste kaalukust. Me nõuame lepinguga (välja arvatud hädaolukorras) selliste meetmete rakendamist ka meie nimel tegutsevatelt kolmandatest pooltest teenusepakkujatelt, kellega teie teavet jagame.

KUI KAUA ME TEIE TEAVET SÄILITAME

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik, et teile tellitud teenuseid ja tooteid pakkuda. Kui lõpetate meiega lepingulise suhte, me kas kustutame teie isikuandmed või anonüümime need, välja arvatud juhul, kui kehtivad seadusega ette nähtud säilitusnõuded (näiteks maksustamisega seotud). Sellisel juhul võime olla kohaldatava seaduse järgi kohustatud säilitama teie teatud isikuandmeid kuni 10 aastat pärast asjassepuutuvat maksuaastat. Me võime teie isikuandmeid pärast lepingulise suhte lõpetamist säilitada ka juhul, kui teie isikuandmed on vajalikud teiste kohaldatavate seaduste täitmiseks või me vajame teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks vaid teadmisvajaduse põhimõttel. Me piirame pärast lepingulise suhte lõppemist teie isikuandmete töötlust nimetatud piiratud eesmärkidel nii palju kui võimalik.

LASTE PRIVAATSUS

GM ei püüa alla 13-aastastelt lastelt teavet koguda ega tee seda teadlikult.

RAHVUSVAHELISED ANDMEEDASTUSED

Me hoiame teie teavet Ameerika Ühendriikides, Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja muudes asukohtades, kus meil või meie teenuste pakkujatel on serverid. Kui olete EMP resident, võidakse teie teavet edastada EMP-st väljaspool asuvasse riiki, kus ei pruugi olla Euroopa perspektiivist samal tasemel andmekaitse nagu teie koduriigis. See võib hõlmata edastust ka riiki, mis ei kuulu Euroopa Komisjoni piisavuse otsuse reguleerimisalasse. Võtame piiriülestel edastustel asjakohaseid kaitsemeetmeid, nii nagu seadus rahvusvaheliste andmeedastuse korral sätestab. Selliste EMP-st Ameerika Ühendriikidesse või muudesse EMP riikide hulka mittekuuluvate jurisdiktsioonidega riikidesse edastuste korral rakendame standardseid lepingutingimusi. Võite meilt küsida nende tingimuste koopiat meiega allpool kirjeldatud viisil ühendust võttes.

SELLE PRIVAATSUSAVALDUSE MUUDATUSED

Me võime aeg-ajalt seda privaatsusavaldust uuendada oma äritegevuse ja teenuste või toodete laienemise või muutumise tõttu või seadusega määratult. Kui me seda teeme, postitame privaatsusavalduse uuendatud versiooni oma veebisaidile.

MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

Meiega saate ühendust võtta järgmisel viisil.

OnStar Europe Limited
Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road
Luton, United Kingdom, LU1 3YT
Meiliaadress: privacy@gm.com

Kui teil on küsimusi OnStari teenuste kohta, pöörduge meie klienditeeninduse osakonna poole. Kohalikud numbrid.

Tasuta kohalik number 08000044620
Kohaliku kõne hinnaga number 8803634
Tasuta rahvusvaheline number 00 800 8002 2334

Kui te meile teisiti ei ütle, saadame teile teateid teie antud kontaktandmeid kasutades. Teavitamiseks kasutatava meiliaadressi muutmiseks sisenege oma veebikontosse ja uuendage seal teatud isikuandmeid või võtke meiega ühendust kasutustingimuste lõpus jaotises „Kontakt“ oleva telefoninumbri või meiliaadressi kaudu.

KOLMANDATEST POOLTEST TÖÖTLEJAD

Viimati uuendatud: Veebruar 2020

Allpool loetletud kolmandate poolte kategooriad ja majandusüksused (mida aeg-ajalt uuendatakse) hõlmavad neid, kes võivad töödelda teie teavet allpool kirjeldatud viisil ning teie OnStariga ühendatud sõiduki, toodete ja teenuste kasutamisega seotult.

Sõiduki tootja OnStar võib jagada teie teavet teie sõiduki tootjaga (kui see ei kuulu GM-i kontserni) privaatsusavalduses kirjeldatud viisil, sealhulgas meie või nende toodete ja teenustega seotult (näiteks pakkumiseks, täiustamiseks, toodete ja teenuste, sh tarkvara, värskendamiseks ning ohutuskaalutlustel) ja turundamiseks (vajaduse korral küsime lisanõusoleku).
Kontohaldus OnStar kasutab kasutaja- ja juurdepääsuhalduseks praegu ettevõtte Microsoft Corporation (peakorteri asukoht Redmond, Washington, USA) teenuseid. Teie nime, meiliaadressi ja parooli teabe salvestamine ja töötlemine toimub Microsofti Euroopa pilvandmekeskustes. Isikuandmete edastamisel väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi asuvatesse riikidesse täidab Microsoft (või selle järglane) andmete piisava kaitse tagamiseks kõiki kohaldatavaid seadusjärgseid nõudeid.
SMS-ühendus OnStar võib suunata teie SMS-ühenduse andmeid läbi kolmandate poolte serverite, praegu ettevõtte Jasper Technologies, Inc., 189 North Bernardo Avenue, Suite 150, Mountain View, CA 94043, USA kaudu, varuabinõuna või et pakkuda teenuseid, nagu ukse lukust avamine, helisignaali/tulede aktiveerimine ja sõiduki asukoha määramine. Jasper Technologies (või selle järglane) täidab kohalduvaid õigusnõudeid, pakkudes piisaval tasemel kaitset isikuteabe edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist välja.
Arveldus ja maksed Me kasutame praegu arveldamise korraldamiseks kolmandast poolest arvelduspartnerit, kelleks on, Zuora Inc., 1051 E Hillside Blvd., Suite 600, Foster City, CA 94404 USA, ja esitame sellel eesmärgil Zuorale teie kontaktandmed ning teie konto arveldusandmed. Zuora (või selle järglane) täidab kohalduvaid õigusnõudeid, pakkudes piisaval tasemel kaitset isikuteabe edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist välja.

Kasutame praegu maksete menetlemiseks kolmandat isikut, kelleks on Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Madalmaad. Teie esitatud makseandmed sisestatakse otse Adyeni makselehele, kus Adyen kogub, säilitab ja töötleb neid, et menetleda teie makseid OnStari teenuste eest. Adyen (või selle järglane) võib kanda makseandmeid vastavale maksekaardile või teenindusettevõttele või kaardi väljastanud pangale, samuti väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, kui teie kaardiga tehingu sooritamiseks on vaja neid üle kanda. Adyen võib jagada makseandmeid maksetega seotud tugiteenuste, hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil GM-i kontsernile, sealhulgas OnStar USA-le. Adyen (või selle järglane) täidab kohalduvaid õigusnõudeid, pakkudes piisaval tasemel kaitset isikuteabe edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist välja.

Oluline märkus. Mõnes riigis on mobiilsideandmete kasutamiseks nõutav isiku tuvastamine. Kui see on kohaldatav, võtab teilt saadud makseandmed vastu otse Adyen (või selle järglane), kes kogub, säilitab ja töötleb neid teie isiku kontrollimiseks teie mobiilivõrgu operaatori nimel ja teatab teie mobiilivõrgu operaatorile kontrolli õnnestumisest või nurjumisest.
Automaatne avariiteavitus Hädaolukorra esinemisel võime jagada automaatse avariiteavituse andmeid, sõiduki asukohta ja teavet teie ning OnStari nõustaja vahelise kõne kohta kohaliku hädaabiteenuste osutajaga (112 või 999), et aidata hädaabiteenuste pakkujal paremini reageerida ja teie sõiduk üles leida.
Diilerid Kui te pole loobunud diileri hooldusteatise teenusest või sarnastest teenustest, jagatakse teie sõiduki andmeid (sealhulgas igakuine diagnostikaaruanne, nt läbisõit ja õli kasutusiga, reaalajas teavitused ja OnStari paketiandmed) teie valitud diileriga sõiduki hoolduse eesmärkidel. Võite diileri hooldusteatise teenusest loobuda oma sõidukiprofiili lehel või võttes ühendust OnStari nõustajaga.
Mobiilivõrgu operaatorid Me jagame Wi-Fi-andmeid mobiilivõrgu operaatoriga, kellelt olete tellinud andmeplaani ja saate Wi-Fi-tööpunkti teenuseid.
Anonüümitud andmed Me võime jagada anonüümitud andmeid (andmeid, mida pole võimalik teiega seostada) kolmandatest pooltest teenusepakkujatega statistilistel eesmärkidel ja oma teenuste analüüsimiseks ning täiustamiseks.
Uued pakkujad Kasutame teile toodete ja teenuste pakkumiseks laia valikut kolmandatest pooltest pakkujaid. Me värskendame seda loendit aeg-ajalt teie isikuandmeid töötlevate kolmandate poolte muudatustega. Võite meilt ka konkreetseid küsimusi küsida. Vt privaatsusavalduse jaotist „Meiega ühenduse võtmine“.

Võtke arvesse, et teatavatel kolmandate poolte teenustel või rakendustel (näiteks teie operaatori andmeplaan, navigeerimisteenused, nagu teenused, mida OnStariga varustatud sõidukites pakub Telenav, Inc.), mille laadite alla, mis on eelnevalt installitud või mille kasutamiseks registreerute, võivad olla eraldi kasutustingimused ja privaatsusavaldused, mis on meie privaatsusavaldusest sõltumatud. OnStar ei vastuta selliste kolmandate poolte teenuste ega rakenduste isikuandmete kasutamise tavade eest. Me soovitame enne registreerumist, allalaadimist või kasutamist kõik kolmandate poolte teenuste või rakenduste kasutustingimused ja privaatsusavaldused tähelepanelikult läbi lugeda.

Tähtis Uuendus
OnStari
Teenustes

2017. aasta augustis ostis Groupe PSA ettevõttelt General Motors automargid Opel ja Vauxhall. OnStar Europe Limited ei olnud tehingu osa ja jääb edaspidigi General Motorsi tütarettevõtteks.

See tähendab, et omaniku vahetumise tõttu ei saa alates 31. detsembrist 2020 Opeli/Vauxhalli autodes OnStari (kui see on teie riigis kättesaadav) ühenduse kaudu võimaldatud OnStari teenuseid ja Wi-Fi teenuseid enam kasutada.