Kasutustingimused

Ühendatud sõidukiteenuste kasutustingimused [v.1  2017]

Need kasutustingimused kehtivad teie ja ettevõtte OnStar Europe Limited ning selle sidusettevõtete vahel („OnStar” või „meie” või „meid”). Need kehtivad teile, kui kasutate teenuseid, mille teile kättesaadavaks teeme, nagu on täiendavalt kirjeldatud jaotises 4 ja veebisaidil, ning ei hõlma teenuseid, mida osutavad muud võrguteenuse pakkujad, Juhtmevaba teenuse pakkujad ja muud teenusepakkujad („Teenused”). Lepingu mõisted on määratletud allpool jaotises 3. Avades kohe Teenused, nõustute, et teil puudub õigus Lepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul selle sõlmimisest. Kokkuvõte Kui nõustute meie registreerumisprotsessi käigus nende Kasutustingimustega või kui Teenused avate või neid kasutate, siis nõustute järgmisega:
 • Võite kasutada Teenuseid ainult siis, kui see on ohutu, ning ainult seaduse ja selle Lepingu alusel.
 • Kui teised kasutavad Teenuseid teie kasutajakonto, ühendatud seadme või sõiduki kaudu, siis tagate, et nad kasutavad Teenuseid ainult siis, kui see on ohutu, ning seaduse ja selle Lepingu alusel.
 • Kus võimalik, pakuvad Rakendusi, reaalajas kaardistamist ja muid teenuseid (sh hotelli broneerimine ja parkimisteenuseid, kui neid osutatakse) muud pooled, mitte OnStar, kui pole sõnaselgelt teisiti kinnitatud. Kui installite või kasutate muu poole Rakendusi ja teenuseid, kehtivad selle muu poole tingimused (sh õiglase kasutuse poliitika) ja privaatsuseeskirjad. OnStar ja teie Sõidukipakkuja ei vastuta muu poole Rakenduste ja teenuste eest. Rakenduse, kaardistamise ja navigeerimise funktsioone võidakse muuta ja nende pakkumine võidakse mis tahes ajal osaliselt või täielikult lõpetada.
 • OnStari ühendatud autoteenused pole kõigis riikides saadaval. Vt üksikasju veebilehelt.
 • Wi-Fi pääsupunkti kasutamiseks sõidukis peate ostma kindlalt muult Juhtmevaba teenuse pakkujalt andmepaketi ja teil peab olema kehtiv OnStari Teenuste tellimus. Andmepaketid ei ole kõikides riikides saadaval. Selle funktsiooni aktiveerimiseks oma sõidukil (kui on saadaval) peate nõustuma Juhtmevaba teenuse pakkuja tingimustega. Üksikasju saate küsida OnStari nõustajalt.
 • Võime peatada või katkestada teie juurdepääsu mõningatele või kõigile Teenustele nendes Kasutustingimustes nimetatud olukordades.
 • Võime Teenuste osutamiseks kasutatavale tarkvarale juurde pääseda, seda muuta või värskendada. Teatud olukordades (nt kui Teenuste osutamiseks kasutatava Tarkvara ohutuse või turvalisuse probleemi lahendamiseks on vajalik värskendus) võime meie või teie Sõidukipakkuja pääseda sellisele tarkvarale juurde, seda muuta või värskendada, teilt täiendavaid teavet või nõusolekut küsimata.
  • Kohustute meid teavitama, kui soovite mõne Teenuse tühistada või kui kavatsete oma sõiduki müüa või sellest loobuda, vajutades oma sõidukis sinist OnStari nuppu või võttes meiega ühendust aadressil onstar.europe@onstar.com, ning peate lõpetama selle sõiduki puhul Teenuste kasutamise.
  • Kõik Teenused ei toimi kõigil sõidukitel, kõigis veebibrauserites või mobiilsideseadmetel või tahvelarvutitel (pöörduge lisateabe saamiseks OnStari nõustaja poole).
 • Meil on teatud õigused meile Teenustega seoses edastatud teabe kasutamiseks ja jagamiseks. Käsitleme seda teavet meie Privaatsusavalduse kohaselt.
 • Teenuseid pakutakse „OLEMASOLEVAL KUJUL“ ja neid piiravad asjaolud, mida meie ei kontrolli. Kui neis Kasutajatingimustes pole sõnaselgelt öeldud või seadusega nõutav, ei luba ega garanteeri me Teenuseid ega nende kättesaadavust.
 • Võime seda Lepingut aeg-ajalt muuta ja teavitame teid olulistest muudatustest. Kui jätkate Teenuste kasutamist, siis tähendab see, et olete muudetud Lepinguga nõus. Kui te mõne muudatusega ei nõustu, võite selle Lepingu ja Teenuste kasutamise lõpetada.
 • Teenuste kasutamisel kehtib see Leping allpool määratletud viisil.
 • Teatud teenuste kasutamine võib nõuda teatud teabe edastamist OnStarile või muule poolele teie isiku tuvastamiseks enne teenuse aktiveerimist või teatud aja jooksul pärast aktiveerimist.
 • OnStar muudab ja täiustab pidevalt Teenuseid. Võime funktsioone lisada või eemaldada ja võime ka Teenuse pakkumise peatada või üldse lõpetada.
 • Võite Teenuste kasutamise igal ajal lõpetada. OnStar võib samuti igal ajal teile Teenuste osutamise lõpetada või lisada või kehtestada Teenustele uusi piiranguid.
 • Te ei tohi ühtegi Teenust edasi müüa.
 • Kui kasutate Teenuseid tasuta prooviversioonina, lõpevad need Teenused automaatselt edasise teateta pärast prooviperioodi lõppu, kui te ei otsusta Teenuseid jätkata ja seotud tasusid maksta.
  Kasutustingimused
 1. Tingimustega nõustumine. Kui nõustute registreerumisprotsessis nende Kasutustingimustega või kui Teenustele juurde pääsete või neid kasutate, siis tähendab see, et olete lugenud ja mõistnud neid Kasutustingimusi ja protsesse, millele need viitavad (ühiselt see „Leping”), ja nendega nõustunud, muu hulgas järgmiste dokumentidega:
  • Need Kasutustingimused.
  • Litsents (nimetatud nende Kasutustingimuste lisas).
  • Muud tingimused, juhised, poliitikad ja protseduurid, mille teile edastame.
Selle Lepingu kehtivusaeg algab Lepinguga nõustumise kuupäeval ja kestab, kuni Leping lõppeb või kui teie või meie selle lõpetame. Kui te nende tingimustega ei nõustu, peaksite nendest Kasutustingimustest keelduma. Mõne Teenuse puhul võivad kehtida lisatingimused, mille kinnitamist teilt võidakse eraldi paluda. Teil pole lubatud Teenuseid avada ega kasutada, kui te selle Lepinguga ei nõustu.
 1. Ohutus. Peate järgima kõiki seadusi (sh liiklusreeglid ja -eeskirjad), mis teie sõiduki juhtimist ning teie ühendatud seadme(te) kasutamist reguleerivad, ja te tohi avada ja/või kasutada ühtegi Teenust ega ühendatud seadet ühtegi seadust, reeglit või eeskirja rikkudes. Eelnevat piiramata, vastutate Teenuste ja/või ühendatud seadmete kasutamisel ainsana kõigi seadusega nõutavate ohutusmeetmete järgimise eest (sh vajaduse korral liiklusreeglid ja -eeskirjad). Teenuste ja ühendatud seadmete juurdepääs ja/või kasutamine toimub teie ainuvastutusel ning Teenuseid ja ühendatud seadmeid tohib avada ja/või kasutada ainult siis, kui saate neid ohutult käsitseda. Ohutuse tagamiseks pole mõned Teenuste funktsioonid sõiduki või ühendatud seadme kasutamise ajal kättesaadavad. Kui ostate Wi-Fi andmepaketi, võidakse OnStari Teenused (sealhulgas hädaabi) aktiveerimisprotsessi ajal ajutiselt katkestada. Järgige juhiseid ja veenduge, et teie sõiduk oleks ohutult pargitud, kui nii juhtub. Kohustute tagama, et teised isikud, kes Teenust teie kasutajakonto, sõiduki või ühendatud seadme kaudu kasutavad, järgiksid Teenuste kasutamisel alati seda 2. punkti.
 2. Mõned mõisted.
 • Leping” on määratletud jaotises 1.
 • Ühendatud seade” on Süsteemide või Teenustega ühilduv seade, mis suudab võtta vastu tarkvaravärskendusi või versioonitäiendusi ning mille oleme teie sõidukisse paigaldanud meie või mille on paigaldanud mõni meie sidusettevõte või mille kasutamiseks Teenustega seoses oleme loa andnud.
 • Tagasiside” on määratletud jaotises 25.
 • Sõidukipark” on rühm sõidukeid, mille haldaja, omanik või liisinguvõtja on muust poolest ettevõte või muu üksus ja mitte eraisik või pere. Näiteks rendiauto, mida pakub teile autorendiettevõte, või sõiduk, mille on teinud teile kättesaadavaks tööandja, kes haldab mitut sõidukit, mida töötajad kasutavad, kuulub sageli sõidukiparki.
 • Sõidukipargiettevõte” on ettevõte, mis omab, liisib või haldab sõidukiparki.
 • GPS” on määratletud jaotises 15.1.
 • OnStari isikud” on määratletud jaotises 19.
 • PDF” on määratletud jaotises 28.4.
 • Lubatud kasutaja” on määratletud jaotises 17.
 • Tarkvara” on määratletud jaotises 17.
 • Süsteemid” on määratletud jaotises 17.
 • Muu pakkuja teenused” on Teenused, mille on teinud teile kättesaadavaks muu pool, sh teie Sõidukipakkuja.
 • Kaubamärgid” on määratletud jaotises 23.
 • Sõiduk” on mootorsõiduk, mille kaudu Teenused kättesaadavaks teeme.
 • „Sõidukipakkuja” on teie sõiduki tootja, hulgimüüja ja/või müüja ja kõik tema sidusettevõtted.
 • Veebisait” on veebisait/-saidid aadressil https://www.onstareurope.com/ee/.
 • Juhtmevaba teenuse pakkujad” on muud pooled, kes võivad edastada teile andmepakette, nagu on kirjeldatud täiendavalt jaotises 4.
 • Teie” on iga Teenuseid avav või kasutav isik.
 1. Teenuse üksikasjad. Teenuste kasutamisel kohaldatakse seda Lepingut. Lisateavet teenuste kohta (sh teenuse kirjeldused ja Teenuse seadistusjuhised) leiate veebisaidilt. See Leping reguleerib kõiki värskendusi, versioonitäiendusi, muudatusi või uusi versioone, mis tahes koodi, teksti, pilte, heli, videot ja muud sisu või materjali, mis on Teenustesse manustatud või seal muul viisil sisaldub.
Siin on mõned näited Teenustest, mis võivad teile kättesaadavad olla, olenevalt teie sõiduki tüübist, teie riigis pakutavatest Teenustest ja teie valitud Teenustest:
 • OnStari Teenused: OnStari ühendatud autoteenuseid võidakse pakkuda teile tasulise tellimuse alusel või tasuta prooviperioodi kestel, kui seda teie riigis pakutakse.
 
 • Infotainment: olenevalt teie sõidukist võivad Teenused sisaldada infotainment-funktsioone, nt võimalust sõidukist Rakendustele ja muudele funktsioonidele juurde pääseda. Rakendused ja muud funktsioonid võivad nõuda muu poole tingimuste ja privaatsusavaldustega nõustumist, et saaksite neid kasutada.
 
 • Sõiduki tervise jälgimine: teie sõiduki jaoks võivad olla saadaval Teenused, mis koguvad teie sõiduki süsteemidest andmeid ning edastavad teile ja/või teie müüjale diagnostika- ja prognostikateateid. Need Teenused ei teata kõigist tingimustest, mis teie sõiduki toimimist mõjutada võivad. Need andmed on piiratud ja on mõeldud kasutamiseks lisaks sõiduki käsitsi kontrollimisele, mitte selle asemel. Kohustute oma sõidukit kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt jälgima ning hooldama.
 
 • Rakendused: tarkvararakendused, mis võivad olla teile allalaadimiseks ja/või kasutamiseks kättesaadavad, sh nende rakenduste kaudu pakutavad teenused ning nende rakenduste värskendused või versioonitäiendused (ühiselt „Rakendused”). Rakendusi pakuvad muud pooled, mitte OnStar, kui nende allalaadimisel pole sõnaselgelt teisiti öeldud. Iga Rakenduse avamisel ja kasutamisel kehtivad lisatingimused ning privaatsusavaldused, mis esitatakse teile Rakenduse avamisel või kasutamisel. Konkreetse Rakenduse kaudu kasutatavate funktsioonide ja teenuste üksikasjad leiate Rakendusest. Selliste lisatingimuste puudumise korral kohaldub nende Kasutustingimuste lisas antud lõppkasutaja Litsentsileping („Litsents”). OnStar ei vastuta muude pakkujate Rakenduste eest. Rakenduse funktsioonid võivad muutuda. Sõiduki Rakenduste poes AppShop olevaid Rakendusi (kui neid on) saab tasuta alla laadida, kui pole sõnaselgelt teisiti öeldud. Kuid teie vastutate kõigi mobiilivõrgu tasude eest, mis Rakenduste allalaadimise või kasutamisega kaasnevad. Rakenduste puhul võivad kehtida õiglase kasutuse piirangud ja Rakenduse väärkasutuse või liigse kasutuse korral võidakse Rakendus kasutuselt kõrvaldada.
  Veel (st mitte Teenuste raames) võidakse teile pakkuda teie riigis määratud Juhtmevaba teenuse pakkuja andmepakette või muid teenuseid (kui neid on). Teie riigis Juhtmevabade teenuste pakkuja edastatavate andmepakettide kasutamisel kohalduvad eraldi tingimused ja nende puhul kehtivad selle juhtmevaba teenuse pakkuja antud privaatsuspoliitika ja õiglase kasutuse poliitika.   Mõned teenused nõuavad kehtivat OnStari tellimust. Kui teile pole aktiivset OnStari kontot, siis ei või te WiFi andmepakette osta. Kui oma OnStari seadme inaktiveerite, ei saa te andmepakette osta ega kasutada. Kui teie OnStari Teenused lõppevad, pole olemasolevad andmepaketid enam kättesaadavad.   Me ei garanteeri, et kõik teenused on teile teie keeles kättesaadavad. Harvadel juhtudel, kui nõustaja teiega teie keeles rääkida ei saa, peame võib-olla inglise keelt kasutama.   Teabe esitamata jätmise või mitetäieliku või ebatäpse teabe esitamise korral võidakse mõned või kõik teenused peatada või lõpetada. See kehtib eelkõige Juhtmevaba teenuse pakkujate pakutavate andmepakettide puhul, mille anonüümne kasutamine võib olla kohalike seadustega keelatud. Juhtmevaba teenuse pakkujalt andmepakettide (nt tasuliste või tasuta prooviversioonide) saamiseks võidakse teil paluda esitada ametlik fotoga isikutunnistus silmast silma kohtumisel või videotuvastusseansil või 3DS-krediitkaardi autoriseerimine. Need seadused ja operaatori nõuded on riigiti erinevad ja võivad muutuda.
 1. Tasumine. Kui olete valinud tasulise Teenuse ja olete registreerinud meie juures krediit- või deebetkaardi või sarnase makseviisi, siis teavitatakse teid regulaarsetest maksetest registreerimisprotsessi ajal. Teenuste tasud (kui neid on) tuleb ette maksta. Kõik makseprotsessis nimetatud tasud sisaldavad käibemaksu või muid kehtivaid müügimakse, kui pole teisiti öeldud. Kõiki makseviise ei pruugi olla võimalik kasutada ja mõningad neist nõuavad konkreetseid turbefunktsioone, nt 3DS. Teie Teenuste hind võib aja jooksul muutuda ja nende eest tasumisel kohaldatakse vastaval makseperioodil kehtivaid hindu. Teid teavitatakse tasuliste Teenustega seotud hindade tõusust, et saaksite Teenuse tühistada, kui te kõrgemat hinda maksta ei soovi. Kui me makset ei saa, võime Teenuste osutamise peatada, kuni olete tasunud meile tasumata summad.
Teenuste installimine ja kasutamine ühendatud seadmetel ning nende automaatvärskendused võivad tuua kaasa tasud, mida küsib teie mobiilioperaator. Need tasud võivad olla välismaal kasutades suuremad. Kuid teie vastutate kõigi mobiilivõrgu tasude eest. Kui kasutate Teenuseid tasuta prooviversioonina, lõpevad need Teenused automaatselt edasise teateta pärast prooviperioodi lõppu, kui te ei otsusta Teenuseid jätkata ja seotud tasusid maksta. Kui otsustate Teenuste kasutamist jätkata ja nõustute seotud tasusid maksma, siis võtame need tasud automaatselt alates tasuta prooviperioodi lõppemise kuupäevast teie kontoga seotud maksevahendilt.
 1. Teie õigus Teenuste tühistamiseks. See Leping kehtib kuupäevast, millal sellega nõustute, kuni valitud hinnapakett lõpeb või Teenuste kasutamise selles Lepingus lubatud viisil tühistate või lõpetate. Võite Teenused valitud hinnapaketist olenevalt tühistada. Teenuste tühistamiseks võite helistada meile veebisaidil teie riigi kohta antud telefoninumbril või kui olete OnStari tellija, siis võite vajutada oma sõidukis sinist OnStari nuppu ja teavitada nõustajat, et soovite vastavad Teenused tühistada. Peate meiega sel viisil ühendust võtma ka juhul, kui soovite oma sõidukit müüa või edasi anda. Kui olete Teenuse eest maksnud, võib teil olla õigus varem makstud summast osa või kogu summa hüvitamisele, olenevalt tühistamise ajast. Lugege ostmise ajal kehtivaid tühistamise põhimõtteid. Kui olete OnStari tellija, tühistate Teenused ja soovite hiljem need uuesti aktiveerida, võib olla vajalik uuesti aktiveerimise eest tasu maksta. Võite meile ka helistada või vajutada oma sõidukis sinist OnStari nuppu juhiste saamiseks, kuidas teie sõiduki või ühendatud seadme kaudu osutatavaid ühendatud Teenuseid keelata.
Sõltumata lepingu kestusest võita lasta ühendatud Teenused alati inaktiveerida. Juhiste saamiseks helistage meile või vajutage oma sõidukis sinist OnStari nuppu. Kui soovite hiljem Teenused uuesti aktiveerida, võib olla vajalik uuesti aktiveerimise eest tasu maksta.
 1. Meie õigus Teenuste osutamine lõpetada. Seadusega lubatud ulatuses ja kui see pole seadusega keelatud, jätame endale õiguse teie osalemine Teenustes või teiepoolne Teenuste kasutamine ja see Leping lõpetada, kui olete meie hinnangul seda Lepingut rikkunud. Näiteks võime lõpetada selle Lepingu kohe, kui: i) rikute mõnda selles Lepingus sisalduvat kohustust; ii) mõni isik või pool, kes tegutseb teie nimel, teie kaudu või teiega kooskõlastatult, teeb mõne selle Lepinguga vastuolus oleva toimingu; iii) tegelete, aitate kaasa või osalete ebaseaduslikus, valelikus või pettusega seotud tegevuses seoses selle Lepingu või mõne Teenusega või iv) te ei nõustu Lepingu muudatustega, mille teile kättesaadavaks teeme.
 2. Täiendavad lõpetamisõigused; lõpetamise mõju. Peale muude selles Lepingus nimetatud lõpetamisõiguste võime lõpetada selle Lepingu igal ajal, teatades sellest teile kirjalikult kolmkümmend (30) päeva ette. Selle Lepingu lõpetamise või lõppemise korral peate kohe lõpetama Teenuste kasutamise ja teie tarkvaralitsents lõpeb automaatselt ning viivitamatult. Kõik selle Lepingu sätted, mis olemuselt Lepingu lõppemisel või aegumisel edasi kehtivad, jäävad selle Lepingu lõpetamisel või lõppemisel jõusse. Kui olete Teenuse eest tasunud, võib teil olla õigus eelnevalt tasutud summa või selle osa hüvitamisele, olenevalt Lepingu lõpetamise ajast.
 3. OnStari teavitamise kohustus sõiduki müügi või edasiandmise korral. Kui olete OnStari tellija, peate meid teavitama, kui kavatsete sõidukit müüa või edasi anda. See on tähtis teie konto ja andmete kaitsmiseks ning pärast müüki või edasiandmist Teenuste eest arvete saamise vältimiseks. Meie teavitamiseks võite helistada meile veebisaidil teie riigi kohta antud telefoninumbril või vajutada oma sõidukis sinist OnStari nuppu ja teavitada nõustajat oma plaanidest. Kui kasutate Teenuseid ja Rakendusi, mis võivad andmeid kohalikul tasandil teie sõiduki Infotainment-süsteemi salvestada, kohustute need Rakendused ja andmed enne sõiduki müüki või edasiandmist kustutama.
 4. Sõidukipargi sõidukid. See Leping kehtib teile ka juhul, kui olete Teenuseid kasutava sõidukipargi omanik, haldur või kasutaja. Kui kasutate Teenuseid või sõidate aktiivsete Teenustega sõidukipargi sõidukiga, siis nõustute selle Lepingu tingimustega, isegi kui te sõidukit pole ostnud ega liisinud või Teenuseid tellinud. Kui teile kuulub sõidukipargi sõiduk, siis võivad teie sõidukipargile osutatavatele Teenustele kehtida lisatingimused. Kui need lisatingimused on nende Kasutustingimustega vastuolus, siis kehtivad sõidukipargi teenuste lisatingimused. Kui sõidate sõidukipargi sõidukiga, võib sõidukipargiettevõte lubada teil tellida lisateenuseid, mis ei kuulu sõidukipargiettevõtte osutatavate Teenuste hulka, ja teil võib samuti olla võimalus osta Teenuseid isiklikuks kasutamiseks. Ka nende Teenuste puhul kehtib see Leping. Teie sõidukipargiettevõte võib teile kättesaadavate Teenuste tüüpi ka piirata. Sõidukipargile osutatavatele Teenustele võivad kehtida lisatingimused ja teistsugused privaatsusavaldused kui need, mis kehtivad mitte-sõidukipargi sõidukitele. Täpsemalt võib sõidukipargiettevõte olla tellinud täiendavaid andmekogumise või -käsitsemise viise, mis erinevad teatud Teenustega seotud viisidest. Teie sõidukipargi haldur võib teatud Teenuseid piirata ja pakkuda OnStari vaid piiratud ajaks või üldse mitte. Teie tasuta prooviperiood võib olla seotud teie sõidukipargi suhetega. Pidage nõu sõidukipargiettevõttega, kui teil on küsimusi nõuete, piirangute või andmepraktikate kohta, mis võivad sõidukipargi sõidukiga seotud sõidukipargi sõidukile või Teenustele kehtida. Teie (kui olete sõidukipargi omanik või haldur) vastutate sõidukipargi juhtide teavitamise eest, et Teenused on aktiivsed ja et registreerumisprotsessi käigus antav teave juhtidele on näha nii sõidukipargi omanikule kui ka haldurile, ja kõigi vajalike seadusjärgsete nõusolekute hankimise eest juhtidelt, mida teie riigi seaduste alusel võidakse nõuda. Samuti peate teavitama kõiki juhte, kui OnStari Teenused pole neile saadaval või kui neil pole lubatud neid osta, kui mõni prooviperiood on lõppenud ja/või kui teenust ei uuendata.
 5. Lepingu muutmine. Võime seda Lepingut aeg-ajalt muuta. Teavitame teid olulistest muudatustest. Kui te mõne muudatusega ei nõustu, võite selle Lepingu ja Teenuste kasutamise lõpetada. Teenuste jätkuv avamine ja kasutamine tähendab, et olete muudetud Lepinguga nõus. Kui kuu- või aastamakse tulevikus muutub, teavitatakse teid hinnatõusust, et saaksite Teenustest enne muudatuse jõustumist loobuda.
 6. Kõlblikkus. Selle Lepinguga nõustumisel või Teenuste kasutamisel kinnitate, et a) olete oma elukohas täisealine ja teil on täielik juriidiline õigus siduvate lepingute sõlmimiseks või b) olete vähemalt 13-aastane ja teil on vanema või eestkostja nõusolek ning olete täiesti võimeline ja pädev seda Lepingut sõlmima ning järgima. Kui te neid kõlblikkusnõudeid ei täida, peaksite sellest Lepingust keelduma, kasutades mehhanismi, mille teile kättesaadavaks teeme. Teil pole lubatud Teenuseid kasutada enne, kui vastate kõlblikkusnõuetele ja nõustute kõigi selle Lepingu tingimustega.
 7. Lapsed ei tohi Teenust kasutada. Teenused pole reklaami, välimuse, teiste saitide linkide ega muu kaudu suunatud kuni 13-aastastele lastele. Kui olete noorem kui 13-aastane või olete alla 13-aastase lapse vanem või eestkostja, siis arvestage, et me ei luba registreeruda alla 13-aastastel lastel ega kogu neilt teadlikult andmeid. Kui olete alla 13-aastase lapse vanem või eestkostja, siis ei tohi te lubada tal Teenuseid kasutada ega nõustuda tema registreerumisega Teenuste kasutamiseks.
 8. Registreerumine ja konto. Teilt võidakse nõuda, et looksite mõne Teenuse kasutamiseks konto. Kui loote konto, siis peate:
  • andma täpset ja täielikku teavet ning seda teavet ajakohastama, et see püsiks täpse ja terviklikuna;
  • vastutama ainuisikuliselt oma kontol toimuva tegevuse eest (sh teiste isikute tegevus, kellel olete lubanud oma kontot kasutada);
  • hoidma oma kontot ja parooli kaitstuna ning neid mitte kellelegi avaldama;
  • teavitama meid kohe igasugusest turberikkumisest või oma konto lubamatust kasutamisest meie kontaktandmete kaudu Kasutustingimuste lõpus olevas jaotises „Küsimused”.
Teenused on mõeldud üksnes teie (ja 16. punkti alusel teiste kasutajate) isiklikuks kasutamiseks või kasutamiseks seoses sõidukipargiga selles Lepingus lubatud viisil. OnStar ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad lubamatust juurdepääsust Teenustele või teie kontole või nende lubamatust kasutamisest. Kuid teil võib sellise lubamatu juurdepääsu ja/või kasutamisega seoses lasuda vastutus OnStari või muude poolte ees.
 1. Teenuse piirangud.
15.1 Igas riigis osutatavad Teenused on loetletud veebisaidil. Pange tähele, et kõik Teenused pole kõigi sõidukimudeli tüüpide puhul või igas riigis saadaval. Mõned Teenused toetuvad juhtmevabadele sidevõrkudele ja globaalse positsioneerimissüsteemi („GPS”) satelliidivõrgule. Kõik Teenused pole kõikjal alati saadaval. Piirkond, kus sõidate, võib mõjutada Teenuseid, mida teile osutada saame, sh marsruutimisteenuseid. 15.2 Mõned Teenused võivad toimida ainult kohtades, kus meil on olemas muust poolest võrguteenuse pakkuja, ja ainult juhul, kui sellel muul võrguteenuse pakkujal on Teenuse kasutusvajaduse ajal ja kohas olemas tehniline ühilduvus ühendatud seadmega, levi, võrgumaht ja võimalus signaali vastu võtta. Asukohateavet kasutavad Teenused toimivad ainult juhul, kui GPS-i satelliidi signaalid on takistamata, selles kohas saadaval ja ühilduvad teie sõiduki süsteemide või ühendatud seadmetega. Samuti võib muust poolest võrguteenuste pakkujate võrkude ja süsteemide tehnoloogia muutuda ning areneda. Teie ühendatud seade ei pruugi alati olla ega jääda ühilduvaks muu poole võrkude ja süsteemide või Teenuste endiga. OnStar ei paku teile võrguühendust. Sellist ühendust pakub muust poolest võrguteenuse pakkuja. 15.3 Teie sõidukil ja ühendatud seadmel peab olema töötav elektrisüsteem (sh piisav akutoide), et Teenused toimiksid. Aku säästmiseks pole teatud OnStari Teenused ja funktsioonid ajutiselt kättesaadavad, kui te 10 päeva järjest sõiduki mootorit ei käivita. Nende OnStari Teenuste ja funktsioonide kättesaadavus taastatakse automaatselt järgmisel korral, kui sõiduki mootori käivitate. Vaadake lisateavet kasutusjuhendist. 15.4 Teenused ei pruugi toimida, kui:
 • sõiduki seadmed või ühendatud seadme Tarkvara pole nõuetekohaselt installitud;
 • ühendatud seadme või sõiduki seadmeid pole töökorras hoitud;
 • te ei järgi kõiki kohalduvaid seadusi;
 • püüate lisada, ühendada või muuta mõnda ühendatud seadme või sõiduki seadet või tarkvara (nt ühendades seadmed sõiduki elektrisüsteemi või diagnostikaporti);
 • teie ühendatud seade või sõiduk ei ühildu Teenuste või juhtmevaba teenuse ja meie muust poolest võrguteenuse pakkujate tehnoloogiaga (see juhtmevaba teenus ja tehnoloogia võib muutuda), või
 • ilmnevad muud probleemid, mida me ei saa kontrollida, mis segavad Teenuste osutamist või kvaliteeti, nt mäed, kõrged hooned, tunnelid, ilm, sõiduki oluliste osade kahjustumine avariis või juhtmeta telefonivõrgu ülekoormus või ummistumine.
15.5 Me ei vastuta toimivuse viivituse või nurjumise eest, mida a) oleks saanud ära hoida, kui oleksite võtnud tarvitusele mõistlikke ettevaatusabinõusid, või b) põhjustavad loodusjõud või meie mõistlikule kontrollile allumatud asjaolud (nt elektrivõrgu rike, sõjategevus, valitsuse tegevus, terrorism, tsiviilrahutused, tööjõu nappus või raskused – olenemata põhjusest – või seadmete rikked, sh Internet, arvuti, telekommunikatsioon või muude seadmete rikked). Me ei luba Teenuste katkematut kättesaadavust. 15.6 Kõik marsruudiandmed, mida edastame, põhinevad meile kättesaadaval ajakohasel kaarditeabel, kuid andmed võivad olla ebatäpsed või mittetäielikud. Näiteks ei pruugi marsruudiandmed sisaldada teavet ühesuunaliste teede, keelatud pöörete, ehitusprojektide, hooajaliste või uute teede kohta. Soovituslik marsruut võib kasutada teed, mis on ehituseks suletud, või pööret, mis on ristmikul märkidega keelatud. Soovituslikud marsruudid ei arvesta ka seda, kas sõidupiirkonnad on elu-, äri- või segapiirkonnad ega seda, kas avalikud või erakaubad ja -teenused on kättesaadavad. Seega peaksite olukordi mõistlikult hindama, järgima liiklus- ja maantee-eeskirju ning juhiseid ja hindama, kas süsteemi juhiste järgimine on antud olukorras ohutu ning õiguspärane. 15.7 Soovitame lugeda enne Teenuste kasutamist tähelepanelikult kehtivaid tingimusi ja poliitikaid, millest see Leping koosneb, sh meie privaatsusavaldust. Kui kasutate muu pakkuja Teenuseid, siis võtate teadmiseks, et selle muu poole Teenusetingimused ja privaatsusavaldus on üksnes teie ja selle muu poole ning mitte meie ja teie vaheline kokkulepe. Me ei vastuta sellise muu poole, sh mis tahes muust poolest võrguteenuse pakkuja ja/või Juhtmevaba teenuse pakkuja antud Teenusetingimuste eest ning meil puuduvad nende Teenusetingimuste alusel kohustused ja vastutus. 15.8 Me ei kohustu osutama Teenustele mingit tehnilist või muud hooldust ega tuge. Kui osutame Teenustele hooldust või tuge, võime sellise hoolduse, toe ja/või teenused igal ajal lõpetada. 15.9 Sõiduki diagnostilised andmed, mida mõne Teenuse raames osutame, on piiratud konkreetse teabega, mida saab sõidukist kaugühenduse kaudu hankida. Kuigi uuendame pidevalt saadaolevaid diagnostilisi andmeid ja teavitusi, mille hulgast valida saate, on diagnostilised andmed piiratud ja need on mõeldud kasutamiseks lisaks sõiduki käsitsi kontrollimisele, mitte selle asemel. Me ei luba tuvastada kõiki sõiduki seisundeid ja vastutate ise oma sõiduki jälgimise ning haldamise eest kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt. Kõik diagnostikafunktsioonid pole kõikide sõidukite puhul saadaval.
 1. Teised kasutajad. See Leping kehtib kõigile ühendatud seadme või sõiduki kasutajatele. Vastutate kõigi oma ühendatud seadme või sõiduki kasutajate tegevuste eest, sh Teenuste avamise või kasutamise eest. Eelnevat piiramata on teie kohustus:
 • teavitada teisi teie ühendatud seadme või sõiduki kasutajaid, et kui nad Teenuseid avavad ja kasutavad, siis kohaldub neile see Leping;
 • teavitada kasutajaid Teenuste kasutamisele kehtivatest privaatsusavaldustest, ja
 • veenduma, et teie ühendatud seadme või sõiduki teised kasutajad järgiksid selle Lepingu kohalduvaid tingimusi.
 1. Tarkvaravärskendused, Teenuste peatamine või eemaldamine. Nõustute, et OnStar ja teie Sõidukipakkuja pääsevad juurde teie ühendatud seadme ja teie sõidukiga seotud süsteemidele („Süsteemid”) järgmisel eesmärgil:
 • Tarkvaravärskendused. Teie süsteemid hõlmavad Tarkvara, andmeid, Rakendusi ja seotud sätteid, mille OnStar või teie Sõidukipakkuja või ühendatud seadme tootja teile kättesaadavaks teeb (ühiselt „Tarkvara”). Tarkvara litsentsitakse teile, mitte ei müüda, ja seda võib olla aeg-ajalt vaja ajakohastada või muuta. Nõustute, et OnStar võib edastada täiendavate teadete või nõusolekuta teie seadmesse kaugühenduse kaudu teatud olulisi Tarkvaravärskendusi või muudatusi. Näiteks võivad need värskendused või muudatused suurendada ohutust või turvalisust või tagada teie sõiduki või ühendatud seadme nõuetekohase töötamise või selle, et teile on võimalik Teenuseid pakkuda. Kui võimalik, teatame teile olulistest tarkvaravärskendustest ette ja vähemoluliste tarkvaravärskenduste rakendamisel küsime eelnevalt teie nõusolekut. OnStar võib edastada teie ühendatud seadmesse või sõidukisse Tarkvaravärskendusi ka kaugühenduse kaudu, kui teie Sõidukipakkuja seda nõuab. Tarkvaravärskendused või muudatused võivad mõjutada või kustutada andmeid, mille olete oma ühendatud seadmesse või sõidukisse salvestanud (nt salvestatud navigeerimissihtkohad või eelhäälestatud raadiojaamad). Me ei vastuta mingite Tarkvaravärskendusest mõjutatud või selle tõttu kustutatud andmete eest. Meie muust poolest võrguteenuse pakkuja ja Juhtmevaba teenuse pakkujad ei edasta teie ühendatud seadmesse ega sõidukisse tarkvaravärskendusi ja peaksite veenduma, et teie andmed oleksid alati varundatud;
 • Meilt võidakse aeg-ajalt nõuda, et peataksime või piiraksime teiepoolse juurdepääsu teenustele või nende kasutamise teile täiendavat teadet edastamata ja teie jaoks igasuguste kohustusteta, et lahendada süsteemi probleeme, probleeme teie kontoga või muid probleeme, mis võivad Teenuste toimimist, nautimist või turvet mõjutada;
 • Kui Lepingus pole teisiti sätestatud, võime mis tahes Teenuse eemaldada või selle osutamise lõpetada. See võib toimuda Teenuste täiustamise käigus, et toimivust parandada või reageerida tehnoloogia muudatustele, kliendi huvidele, seadusenõuetele või ärivajadustele. Teile teatatakse sellest ette ja ette makstud kasutamata summad tagastatakse teile;
 • Küberturve. Teenuste osana, küberturbe huvides, nõustute, et võime jälgida teie ühendatud seadme või sõiduki süsteeme ja nendes süsteemides sisalduvat teavet ning et võime rakendada nende süsteemide puhul kaitsemeetmeid süsteemide ja teie õiguste kaitsmiseks;
 • Teatised ja nõusolek. Kui edastame lisateatise või küsime täiendavat nõusolekut mõnele Tarkvaravärskendusele või -muudatusele, võib selle teatise või nõusoleku vastu võtta või anda ükskõik milline ühendatud seadme või sõiduki või Teenuste või süsteemide kasutaja („Lubatud kasutaja”) teie, ühendatud seadme või sõiduki omaniku, tema enda ja kõigi muude lubatud kasutajate nimel. Kasutaja, kes selle teatise vastu võtab või nõusoleku annab, kohustub teavitama kõiki teisi lubatud kasutajaid teatisest ja tema nõusolekust. Kuid nõustute, et võime igal juhul pääseda Tarkvarale juurde, muuta või uuendada seda ohutuse või turbe huvides, igasuguse täiendava teatise või nõusolekuta, ja
 • see Leping kohaldub kõigile uuendustele või muudele muudatustele, mille kõigi lubatud kasutajate Teenustes, Süsteemides või Tarkvaras teeme.
 1. Teie täiendavad lubadused ja kohustused. Nõustute järgmisega:
 • Teil on õigus ja volitused selle Lepingu sõlmimiseks enda nimel;
 • kasutate oma kontot ja Teenuseid ainult oma ühendatud seadmega või muul meie lubatud viisil;
 • järgite täielikult seda Lepingut ja mis tahes muu Rakendusepakkuja tingimusi;
 • edastate meile ja mis tahes Rakendusepakkujale tõeseid ja täpseid andmeid ning hoiate need andmed ajakohasena;
 • jälgite Teenuste kasutamist ja täidate täiel määral selle Lepingu nõudeid;
 • vastutate kõigi oma kulude eest, sh maksud, kahjud ja kohustused, mis on teil Teenuste kasutamisega seoses tekkinud, ja mis tahes tegevuste eest, mida Teenuste või selle Lepinguga seoses teete;
 • teie nõusolek selle Lepinguga ja Lepingu järgimine ei riku ühtegi teie olemasolevat kohustust;
 • pääsete Teenustele juurde ainult oma loodud konto kaudu;
 • te ei proovi rikkuda ühtegi Teenuste turbemeedet;
 • Te ei kopeeri, reprodutseeri, levita, dekompileeri, pöördprojekteeri, võta lahti, eemalda, muuda, väldi ega muul viisil riku ühtegi turbetehnoloogiat, ei kasuta seadmeid ühelgi viisil, mida me pole lubanud, ega nõua endale Teenuste omandiõigust või Teenustega seotud meie või mõne muu poole teavet või materjale;
 • te ei kasuta Teenuseid ühelgi ebaseaduslikul eesmärgil, kellegi ahistamiseks või mis tahes eesmärgil, mida me lubanud ei ole;
 • teavitate meid kohe kõigist oma kontaktandmete muudatustest;
 • te ei kasuta Teenuseid ega ühtegi Rakendust mingi teabe või andmete saatmiseks, mille edastamiseks või saatmiseks teil õigus puudub;
 • te ei müü Teenuseid edasi;
 • te ei eemalda, muuda ega tee loetamatuks ühtegi autoriõiguse teadet, kaubamärki või muud omandiõiguse teadet Teenustel või mõnel nende osal ega mingit Teenustel olevat või Teenustest saadud teavet või materjale;
 • järgite kogu maailmas kõiki kohalikke, osariikide, provintside, föderaalseid ja riiklikke seadusi, põhikirju, määrusi, põhimäärusi ja eeskirju, mis teiepoolsel Teenuste kasutamisel kehtivad, ja
 • teil pole mingit omandiõigust ühelegi oma ühendatud seadmele määratud numbrile ja mõistate, et seda numbrit võidakse aeg-ajalt muuta.
 1. Hüvitamine. Kohalike seaduste kohaselt, arvestades OnStari Teenuste osutamist teile ja teile antud õigusi, seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses ja kui see pole seadusega keelatud, nõustute hüvitama OnStarile, selle emaettevõttele, allüksustele, sidusettevõtetele, litsentsiomanikele, muudele võrguteenuste pakkujatele, Juhtmevaba teenuse pakkujatele ja töövõtjatele ning nende töötajatele, ametnikele, direktoritele ja agentidele (ühiselt „OnStari isikud”) kahjud ja kaitsma OnStari isikuid kõigi kahjude, vigastuste (sh surma), hagide, nõuete, trahvide, intressi, täiendavate maksude, nõudmiste ja kulude eest, sh mõistlikud õigusabi tasud ja kulud, mis tahes alustel, mis tulenevad muu poole nõudest või nõudmisest mõne OnStari isiku vastu: i) mis tulenevad teie juurdepääsust Teenustele ja/või nende kasutamisest; ii) mis tulenevad sellest, et te ei järgi seda Lepingut; iii) mis on seotud mõne selle lepingu alusel antud lubaduse ebatäpsuse või valelikkusega; iv) mis tulenevad mõne teise isiku tegevusest seoses Teenustega teie konto kaudu; v) mis tulenevad juurdepääsust Teenustele ja/või nende kasutamise võimaluse puudumisest teie ühendatud seadme kaudu või vi) mis tulenevad mõnest muust teie tegevusest selle lepingu või Teenuste alusel või nendega seoses. See hüvitamise kohustus ei rakendu, kui te ei käitunud süüliselt ega vastuta muul moel kahjude, vigastuste (sh surma), hagide, nõuete, trahvide, intressi, täiendavate maksude, nõudmiste ja kulude eest, sh mõistlikud õigusabi tasud ja kulud.
 2. Teenuste lubamatu kasutamine või muutmine. Teile ei anta õigust ning te ei tohi teha järgmist:
 • edastada mis tahes tarkvara või muid materjale, mis sisaldavad viirusi, usse, troojalasi, defekte, kuupäevapomme, ajapomme, ämblikke, veebiroboteid, kraapimistarkvara ega veebiämblikke või muid hävitava või kahjustava iseloomuga üksusi;
 • kasutada Teenuseid või Tarkvara lubamatul viisil, muu hulgas omavoliliselt või serveri või võrgu mahtu või infrastruktuuri koormates;
 • muuta, kohandada, all-litsentsida, teisendada, müüa, pöördprojekteerida või lahutada osadeks mis tahes Teenuste või Tarkvara osa või eemaldada, muuta, vältida või muul viisil rikkuda ühtegi turbetehnoloogiat;
 • „raamida”, „peegeldada” või müüa edasi mis tahes Teenuste või Tarkvara osa ilma eelneva kirjaliku loata, või
 • hankida või koguda teavet kasutajate kohta.
Igasugune ükskõik millise kasutaja või üksuse katse Teenuseid või Tarkvara tahtlikult kahjustada või Teenuste või Tarkvara õiguspärast toimimist takistada on selle Lepingu rikkumine. OnStar jätab endale õiguse uurida mis tahes kahtlast tegevust ja võtta tarvitusele kõik sellised meetmed ning hankida sellised hüvitised mis tahes selliselt isikult seadusega maksimaalsel lubatud määral. OnStar jätab endale õiguse avaldada teie kohta mis tahes andmeid, sh teie konto ja selle kasutamine teie poolt, täitevasutustele, kui see on vajalik Lepingu täitmiseks, kohtukorralduste täitmiseks või privaatsusavalduses lubatud viisil.
 1. Intellektuaalne omand. Teenused ja Tarkvara on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega ja neile võivad kehtida muud intellektuaalse omandi kaitsed, sh patendi- ja kaubamärgiõigused. Kui see pole seadusega lubatud, ei tohi te kopeerida, levitada, muuta, esitada, välja panna, üle kanda, uuesti kasutada, uuesti postitada (v.a siin sõnaselgelt nimetatud viisil) ega nõuda ühtegi õigust üheski Teenuste või Tarkvara aspektis, sh sisu, tekst, pildid, heli ja video, ilma OnStari sõnaselge eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 2. Autoriõiguste rikkumise teade. Kui teie või muu pool (mõlemal juhul “kaebav pool”) usute, et mõni sisu või muu Teenuste või Tarkvara aspekt rikub kaebava poole autoriõigust, peaks kaebav pool saatma kirjaliku teatise autoriõiguse rikkumise kohta meie määratud autoriõiguse agendile allpool antud aadressil. Selles teatises peab sisalduma järgmine teave:
 • Selle inimese füüsiline või elektrooniline allkiri, kellel on õigus tegutseda väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel.
 • Väidetavalt rikutud autoriõigusega kaitstud töö tähis.
 • Väidetavalt rikkuva Teenuse või Tarkvara materjali tähis koos teabega, mis on meie jaoks materjali leidmiseks mõistlikult piisav.
 • Teave, mis on mõistlikult piisav selleks, et saaksime kaebava poolega ühendust võtta, nt aadress, telefoninumber ja, kui on, siis meiliaadress, mille kaudu kaebava poolega on võimalik ühendust saada.
 • Avaldus, et kaebav pool on heas usus veendunud, et autoriõiguse omanik, tema esindaja või seadus ei luba kaebuses nimetatud materjali kasutamist.
 • Avaldus, et teatises olev teave on täpne ja et väidetavalt rikutud ainuõiguse omanik on volitanud kaebavat poolt enda nimel tegutsema.
Selline kirjalik teatis tuleb saata järgmisele aadressile:   Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC : 482-D24-B48 Telefon: 00-1-313-667-3544 Meiliaadress: Copyright@gm.com   Igasugune muu tagasiside, kommentaarid, tehnilise toe taotlused ja muu suhtlus tuleb suunata OnStarile Lepingu lõpus olevas jaotises antud kontaktandmete kaudu.  
 1. Kaubamärgid. Kõik teenustega koos eksponeeritud kaubamärgid, logod ja teenusemärgid (ühiselt „Kaubamärgid”) on OnStari, teie Sõidukipakkuja või muude poolte registreeritud ja/või registreerimata kaubamärgid. Midagi nendes Teenustes ei saa tõlgendada viite, estoppeli või muu alusel ühegi õiguse andmisena ühegi kaubamärgi või selle variatsiooni kasutamiseks või eksponeerimiseks ilma OnStari või selle muu omaniku loata. OnStari või teie Sõidukipakkuja kaubamärgi kasutamine on teile rangelt keelatud.
 2. Ekspordinõuetele vastavus. Kohustute järgima kogu maailmas kõiki Teenustele kehtivaid seadusi ja määrusi. Te ei tohi kasutada, eksportida, uuesti eksportida, importida, müüa ega edastada ühtegi Teenuste aspekti, v.a teie riigis kehtivate seaduse ja eeskirjadega lubatud viisil. Samuti nõustute, et te ei kasuta Teenuseid ühelgi eesmärgil, mis on seadusega keelatud, sh tuumarelvade, keemiliste või bioloogiliste relvade väljatöötamiseks, projekteerimiseks, valmistamiseks või tootmiseks.
 3. Teave ja tagasiside. Kasutustingimuste kohaselt võib olla Teenuste osutamiseks vaja, et edastaksite meile teavet. Soovime ka teie tagasisidet Teenuste kohta. Teavet ja materjale, mille selle Lepinguga seoses edastate („Tagasiside”) käsitleb OnStar juhul, kui privaatsusavalduses pole teisiti nimetatud, mittekonfidentsiaalsena ja OnStar ei kohustu teavet ega materjale saladuses hoidma või mingit tagasisidet tagastama ega hävitama. Teie tagasiside edastatakse vabatahtlikult ja piiranguta ning OnStar võib tagasisidet vabalt kasutada, paljundada, muuta, levitada, esitleda, esitada, üle kanda, edasi litsentsida ja avaldada, igasugusel viisil, kujul ja kandjal, mis on praegu tuntud või töötatakse hiljem välja, ilma igasuguse sõnaselge või kaudse kohustuseta teie ees, ilma igasuguse teatise, makse või omistamiseta teile. OnStaril on õigus, kuid puudub kohustus teie edastatud tagasisidet jälgida.
 4. Andmete kogumine/privaatsus. OnStar kogub, kasutab ja jagab andmeid, mis on saadud teile teie ja teie ühendatud seadme ning sõiduki kohta. OnStari privaatsusavalduses („Privaatsusavaldus”) kirjeldatakse, mida OnStar nende andmetega teeb. Nõustute privaatsusavalduses ja mis tahes privaatsusavalduse muudatustes kirjeldatud andmete kogumise, kasutamise ja jagamisega. Privaatsusavaldust võib muuta sarnaselt sellele Lepingule. Kui müüte, edastate, liisite oma sõiduki või ühendatud seadme või loobute sellest, siis vastutate ainsana sõidukis või ühendatud seadmes või teie seotud kontol teie kohta oleva teabe kustutamise eest.
Rakenduse kaudu edastatud või ühendatud seadmest otse Rakendusse saadetud andmete kogumine, töötlemine ja salvestamine toimub Rakenduse pakkuja tingimuste ja privaatsusavalduse alusel. Lugege tähelepanelikult Rakenduse pakkuja tingimusi ja privaatsusavaldust. Teil palutakse nendega enne Rakenduse installimist nõustuda. OnStar ei vastuta teie andmete kasutamise eest muust poolest Rakenduse pakkuja poolt. Kui sisestate Rakendusse teise inimese andmed, nt telefoninumbri, peate eelnevalt saama selle inimese nõusoleku. Kui teil on aktiivseid OnStari Teenuseid, siis pange tähele, et privaatsuse nupp ei tohi Rakenduste jaoks teie asukohta peita. Kui müüte, edastate või loobute oma ühendatud seadmest muul viisil, siis vastutate ainsana oma AppShopi konto ja teie isikuandmeid sisaldavate Rakenduste kustutamise eest.
 1. OnStar või Sõidukipakkuja ei anna mingit garantiid.
27.1OnStar ja teie Sõidukipakkuja ei anna Teenuste kohta ühtegi lubadust, tingimust ega garantiid. Teenust osutatakse „olemasoleval kujul” ja „saadavuse korral”, koos kõigi vigade ja tõrgetega, mis selles ilmneda võivad. 27.2 Kehtivate seadustega lubatud ulatuses ei garanteeri OnStar ega teie sõidukipakkuja Teenuste ega OnStari või Sõidukipakkuja protseduuri toimimist, jõudlust või saadavust seoses Teenuste või selle Lepinguga. Kohaldatava seadusega lubatud määral ei garanteeri OnStar ja teie Sõidukipakkuja, et Teenused toimivad jätkuvalt mis tahes ajavahemikul ning ei garanteeri, et Teenused ühilduksid edaspidi praeguse kasutuse või rakendustega. 27.3 Kohaldatava seadusega lubatud määral ei garanteeri OnStar ega teie Sõidukipakkuja ega anna ühtegi tingimust ega lubadust seoses Teenustes sisalduvate andmete või materjalide sobivuse, saadavuse, täpsuse, usaldusväärsuse, terviklikkuse või õigeaegsusega mis tahes eesmärgil. OnStar ja teie Sõidukipakkuja ei anna ühtegi lubadust, et Teenuseid ei ohusta kaod, katkestused, rikkumine, rünnakud, viirused, häired, häkkimine või muu turberikkumine ning OnStar ja teie sõidukipakkuja ütlevad lahti igasugusest seonduvast vastutusest. OnStar ja teie Teenusepakkuja ei anna mingit garantiid Teenuste saadavuse kohta või selle kohta, et Teenused toimiksid katkestusteta või oleksid veavabad. 27.4 Kohalduvate seadustega lubatud määral ei vastuta OnStar ja teie Sõidukipakkuja ühegi rikke eest, mille on põhjustanud serveririkked, valesti suunatud või ümber suunatud ülekanded, katkenud Interneti-ühendused, andmete ülekande katkestused või nurjumised, arvutiviirused, muude poolte tegevus või tegevusetus, mis kahjustab võrku või halvendab juhtmevaba side Teenust, kahju või vigastus, mille on põhjustanud rike või viivitus mõne kõne ühendamisel, sh hädaabikõned, või muu inimesest või tehnikast tulenev tehniline viga. 27.5 OnStar ja teie Sõidukipakkuja ei garanteeri, et Teenused töötavad teie seadmetel korralikult ja ainult teie vastutate oma seadmete parandamise eest ning kõigi muude kahjude eest, mille Teenused on tegelikult või väidetavalt põhjustanud. 27.6 Mõned õiguspiirkonnad piiravad või ei luba kaudsetest või muudest garantiidest lahtiütlemist, seega ei pruugi mõned ülal antud lahtiütlused kehtida niisuguses ulatuses, nagu sellise õiguspiirkonna seadus antud Lepingule kohaldub. Sellisel juhul on OnStari ja teie Sõidukipakkuja garantiid seadusega lubatud ulatuses piiratud. 27.7 Vastutuse piirang. OnStari või teie Sõidukipakkuja vastutus mis tahes põhjusel tekkinud kahjude või raisatud kulutuste eest on, olenemata juriidilisest alusest, piiratud kohalduva seadusega lubatud ulatuses sellist tüüpi lepingute puhul lepingujärgsete kohustuste rikkumise eest prognoositava kahjusummaga. Ükski selles jaotises või mujal selles lepingus kirjeldatud vastutuse piirang ei kehti ühegi kohustuslike tingimuste rikkumise puhul või vastutuse puhul, mida kehtiva seaduse kohaselt piirata ei saa, täpsemalt vastutus vigastuse või surma eest, mis on põhjustatud hooletuse, pettuse või tahtliku väärkäitumisega. Tunnistate, et sellest Lepingust saadavaid hüvesid saab kasutada osaliselt Lepingus kirjeldatud vastutuse piirangute arvelt. OnStar ei vastuta kuidagi muu poole Teenuste eest, sh need, mida pakub teie Sõidukipakkuja. Kohustute võtma tarvitusele kõik mõistlikud meetmed kahjude leevendamiseks, vältimiseks ja vähendamiseks.
 1. Üldsätted.
28.1 Edasiandmine. Seda Lepingut (ega ühtegi selle osa) ei tohi anda üle OnStari kirjaliku nõusolekuta ja igasugune edasiandmine ilma OnStari kirjaliku nõusolekuta on kehtetu. OnStar võib anda selle Lepingu edasi teid teavitamata. 28.2 Suhted. Midagi selles Lepingus ei saa tõlgendada nii, et see teeks teist või OnStarist teise partneri, ühisettevõtte, tööandja, agendi või töötaja. Kummalgi poolel pole mingit otsest ega kaudset õigust, võimu ega volitusi teise poole sidumiseks. 28.3 Mitte kindlustusettevõte. Me ei ole kindlustusettevõte ning ei soovita ega toeta ühtegi kindlustusettevõtet. Vastutate ise oma sõiduki kindlustamise eest. Teenused ei anna teie sõidukile kindlustust ning tegemist ei ole kindlustustootega. Teenuseid osutatakse mugavuse huvides. Maksed, mida Teenuste eest teete, pole seotud teie sõiduki ega ühegi selles sisalduva varaga või ühegi teie tekitatud vigastuse või kahjustuse hinnaga. Peaksite hankima oma sõidukile ja seotud riskidele sobiva kindlustuse. 28.4 Teated. Kõik teated, taotlused, nõusolekud, kinnitused ja muu suhtlus, mida Lepingu alusel vajate või lubate, peavad olema kirjalikud ja neid käsitletakse kohaletoimetatuna, kui need on adresseeritud ja edastatud veebisaidil antud klienditeeninduse kontaktandmete kaudu. OnStar võib muuta oma teadete jaoks mõeldud aadressi, teavitades teid sellest. Võime väljastada teateid mitmesuguste kanalite kaudu, muu hulgas postitades teated veebisaidile, saates teile meili, võttes teiega meie nõustajate kaudu ühendust või kasutades sobivaid süsteeme, mis on olemas teie sõidukis või ühendatud seadmes. Nõustute selliseid teateid vastu võtma ja nõustute, et kõik sellised teated, mille OnStar teile saadab, on juriidiliselt kehtivad. Nõustute, et kõik teated, mida teile meili või posti teel saadame, vastavad kõigile teadete kirjaliku esitamise nõuetele. Kui te sellega nõus ei ole, siis ärge selle Lepinguga nõustuge. Teil võib olla õigus võtta tagasi oma nõusolek teatud elektroonilise suhtluse saamiseks ja kui see on seadusega nõutav, siis edastame teile soovi korral kõigi dokumentide pabereksemplarid. Võite selle soovi esitada nende Kasutustingimuste lõpus jaotises „Küsimused” oleval telefoninumbril või meiliaadressil. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, jätame endale õiguse see Leping lõpetada. Meili teel saadetavate teadete saamiseks või avamiseks peab teil olema Interneti-ühendus ja ühilduva veebibrauseriga arvuti või seade. Samuti on teil vaja Tarkvara, millega saab vaadata dokumente vormingus Portable Document Format („PDF”). Teile saadetavate teadete säilitamiseks peab teie arvutiga olema võimalik elektroonilist suhtlust, sh PDF-faile, alla laadida ja salvestada. Nende tingimuste vastuvõtmisega kinnitate, et teil on võimalik võtta vastu, avada ja säilitada teateid, mida võime saata. Teavitamiseks kasutatava meiliaadressi muutmiseks võtke meiega ühendust nende Kasutustingimuste lõpus jaotises „Küsimused” oleval telefoninumbril või meiliaadressil. 28.5 Osadeks lahutamine. Kui pädeva õiguspiirkonna kohus leiab, et mõni selle Lepingu või selles viite kaudu sisalduva dokumendi tingimus või säte on seadusega vastuolus, eraldatakse see säte Lepingust ja see ei mõjuta Lepingu ülejäänud sätteid või selle sätte rakendamist muudele isikutele või olukordadele kui need, mille suhtes see on kehtetu või rakendamatu. Iga Lepingu säte on kehtiv ja rakendatav seadusega lubatud ulatuses ja juhul, kui see pole seadusega keelatud. 28.6 Loobumine. Ühestki selle Lepingu tingimusest ei loobuta ja ühelegi rikkumisele pole õigustust, kui loobumine või nõusolek pole kirjalik ja sellel puudub väidetavalt loobunud või nõustunud poole allkiri. Kummagi poole ükski nõusolek või teise poole rikkumisest loobumine, kas siis sõnaselge või kaudne, ei kujuta endast nõusolekut, loobumist või õigustust seoses ühegi teise või edasise rikkumisega. 28.7 Viited; Pealkirjad; Näited. Selles Lepingus on artiklite ja jaotiste pealkirjad antud mugavuse huvides ja neid ei arvestata selle lepingu tõlgendamisel. Lepingus antud näited, mille ees on sõnad „muu hulgas”, „näiteks”, „nagu” vms, on mõeldud ainult illustreerimiseks ning ei ole piirava iseloomuga. 28.8 Kehtiv seadus. Kui olete tarbija, siis tõlgendatakse seda Lepingut ja kõiki sellega seotud lepinguväliseid kohustusi teie elukohariigi seaduste kohaselt ja nende alusel. Kui te ei ole tarbija, siis tõlgendatakse seda Lepingut ja kõiki sellega seotud lepinguväliseid kohustusi Inglismaa seaduste kohaselt ja nende alusel. 28.9 Tervikleping. See Leping, sh lepingus viidatud lisatingimused ja poliitikad, on Lepingu teema suhtes pooltevaheline tervikleping ja sellel teemal pole poolte vahel mingisuguseid muid kinnitusi, vastastikust mõistmist või kokkuleppeid. Seda Lepingut ei saa muuta, kui OnStar pole muutmisega kirjalikult nõustunud. Kui Lepingus pole teisiti öeldud, kehtivad mis tahes nende Kasutustingimuste ja muude tingimuste, poliitikate või muude materjalide vastuolu korral need kasutustingimused. 28.10 Küsimused. Teenuseid osutab OnStar. Kui teil on küsimusi, kommentaare või kaebusi selle Lepingu või Teenuste kohta, võtke meiega ühendust, vajutades sinist OnStari nuppu teie OnStariga varustatud sõidukis, helistage meile veebisaidil teie riigi kohta antud telefoninumbril, saatke meile meil aadressil onstar.europe@onstar.com või veebisaidi kaudu. Kasutustingimuste lisa    Standardne Lõppkasutaja Litsents Rakenduste jaoks       See standardne Lõppkasutaja Litsents („Litsents”) kehtib igale Rakendusele, mida oma sõidukis või ühendatud seadmes avate või kasutate. Mõisted, mida pole selles Litsentsis määratletud, on määratletud Kasutustingimustes. Kui Rakendust pakub OnStar, siis tähendavad selles litsentsis viited Teenusepakkujale firmat OnStar. Kui Rakendust pakub muu pool, millest antakse teile Rakenduse avamisel teada, siis tähendavad selles Litsentsis viited Teenusepakkujale allalaadimise ajal teile näidatud muud poolt. Teenusepakkuja võib esitada teile lisatingimusi, kui Rakenduse avate või seda kasutate. Sellisel juhul kehtivad selle Litsentsi asemel need lisatingimused ja see Litsents ei kehti enam Rakenduse avamisel või kasutamisel. Kui te selle Litsentsiga ei nõustu, peate Rakendused desinstallima ega tohi neid kasutada.  
 1. Litsents. Teenusepakkuja on kõigi Rakenduse õiguste omanik või litsentsiomanik, muu hulgas mis tahes sisu, graafika, audiovisuaalsed failid, protsessid ja kood, koos kõigi Rakenduse intellektuaalse omandi õigustega. Eeldades, et järgite seda Litsentsi, annab Teenusepakkuja teile piiratud, isikliku, mitteärilise (v.a juhul, kui seda kasutatakse lubatud viisil seoses sõidukipargi sõidukitega), mitte edastatava, mitte edasi litsentsitava, tühistatava, mittevälistava Litsentsi Rakenduse installimiseks ja kasutamiseks üksnes objektikoodi kujul ja sihtotstarbeliselt, nagu on kirjeldatud Litsentsis ja Rakenduses, teie ühendatud seadmel Litsentsi kehtivusaja jooksul (mis on määratletud allpool jaotises 6). Nõustute Rakenduse installimisel ja kasutamisel seda Litsentsi järgima. Rakendus litsentsitakse teile, mitte ei müüda.
 2. Teenusepakkuja värskendused, muudatused ja kustutamised. Aeg-ajalt võib Teenusepakkuja või OnStar Rakendust teatud põhjustel kaugühenduse kaudu värskendada, selle versiooni täiendada, seda muuta või kustutada, et parandada Rakenduse või süsteemi toimimist või stabiilsust või lahendada võimalikke ohutuse või turbe probleeme. Nõustute, et Teenusepakkuja või OnStar võib igal ajal automaatselt värskendada, täiendada, muuta, kustutada Rakenduse või lõpetada selle toetamise või lasta Rakenduse teie kontoga sünkroonimise käigus automaatselt teie ühendatud seadmest eemaldada. Rakenduse värskendamisel, täiendamisel või muutmisel, kas siis funktsioonide täiustamiseks või parandamiseks, kehtib värskendustele, täiendustele ja muudatustele see Litsents lisaks kõigile muudele tingimustele, mis teile seoses värskenduse, täienduse või muudatusega esitatakse. Teenusepakkujal ega OnStaril pole mingit kohustust pakkuda Rakendusele või rakenduse teenuste kasutamiseks mingisugust kliendituge.
 3. Rakenduste mõju ühendatud seadmetel. Mõistate, et Rakendus(t)e allalaadimisel, käitamisel ja/või kasutamisel võib: i) olla soovimatu või negatiivne mõju ühendatud seadmele, mis tahes ühendatud seadmes või sellega koos töötavale süsteemile ja tarkvarale ja/või vähemalt ühele muule Rakendusele, ii) kaasneda ühendatud seadme, ühendatud seadmes töötava tarkvara, vähemalt ühe muu Rakenduse ja/või mõne eelnimetatud funktsioonide muutmine ja ii) ühendatud seade või selle osa, mis tahes selles ühendatud seadmes töötav süsteem või tarkvara ja/või vähemalt üks muu Rakendus muutuda ligipääsmatuks või kasutuskõlbmatuks. Mõistate ja nõustute, et Rakenduste allalaadimine, käitamine ja kasutamine toimub teie riskil ja vastutusel ning et Teenusepakkujal puudub igasugune kohustus osutada kliendituge Rakendusele või arvestades selle mõju ühendatud seadmele, mis tahes ühendatud seadmes või koos sellega töötavale süsteemile või tarkvarale ja/või vähemalt ühele muule Rakendusele.
 4. Pöördprojekteerimine, ümberjaotamine või turbest möödaminek pole lubatud. Nõustute Rakendust mitte pöördprojekteerima, osadeks lahutama, kompilatsioonis kasutama, dekompileerima, selle eesmärki muutma, seda levitama, edasi müüma või muutma. Võite kopeerida Rakendust ainult selle edastamiseks oma ühendatud seadmesse ja Rakenduse kasutamiseks ühendatud seadmes. Rakendust ei tohi jaotada ümber teistele inimestele, kes teie ühendatud seadet või sõidukit ei kasuta. Nõustute järgima ning mitte vältima turbemeetmeid või juurdepääsukontrolli tehnoloogiat, mis Rakenduses sisaldub või on sellega seotud.
 5. Avatud lähtekood. Kui Rakendus sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara, siis kehtivad teie õiguste ja kohustuste puhul selle avatud lähtekoodiga tarkvara suhtes vastava avatud lähtekoodi litsentsitingimused. „Avatud lähtekoodiga tarkvara” on tarkvara, mis on tehtud teistele kättesaadavaks avatud lähtekoodi litsentsitingimuste alusel; „Avatud Lähtekoodi Litsents” on tarkvaralitsents, mis sisaldab muu hulgas tingimusi, mis: a) lubavad tarkvara levitada või ümber jaotada, sh tasuta ja müügiks, teiste poolt ilma kasutustasuta, ja selline levitamine/ümberjaotamine on lubatud koos lähtekoodi ja kompileeritud koodiga; b) lubavad tarkvara muuta, kompileerida ja luua sellest tuletatud teoseid ning levitada neid algse tarkvaraga samadel tingimustel või c) on seotud tarkvaraga ja kehtivad kõigile inimestele, üksustele, rühmadele, organisatsioonidele ja asutustele („saajad”), kellele tarkvara on jaotatud ja/või kes seda ümber jaotavad, ilma et saajatel oleks vaja täiendavat litsentsi kasutada või hankida.
 6. Kehtivusaeg. See Litsents kehtib, kuni teie või Teenusepakkuja selle lõpetab või kui Rakenduse kasutamise lõpetate („Kehtivusaeg”). Võite selle Litsentsi igal ajal lõpetada, desinstallides Rakenduse. See Litsents lõpeb automaatselt mis tahes ajal, kui rikute mõnda litsentsitingimust, ja sellisel juhul lõpetate Rakenduse igasuguse kasutamise.
 7. Kehtivad Teenusetingimused ja veebisaidi tingimused. Kui kasutate Rakendust mõne teenuse avamiseks või kasutamiseks, siis nõustute järgima kehtivaid teenusetingimusi ja lubate, et teete seda. Kui kasutate Rakendust mõne veebisaidi avamiseks või kasutamiseks, siis nõustute järgima veebisaidi vastavaid tingimusi ja lubate, et teete seda.
 8. Andmete kogumine, kasutamine ja varundamine. Kuivõrd OnStar on Teenusepakkuja, võib OnStar koguda ja salvestada teavet teie, teie sõiduki või teie ühendatud seadme kohta teiepoolse ühendatud seadme ja Rakenduse kasutamise kaudu. Mis tahes OnStari kogutava teabe puhul kehtib Rakenduse juurde kuuluv ja selle juures postitatud privaatsusavaldus.
Kui kasutate muu Teenusepakkuja Rakendust peale OnStari, võib Teenusepakkuja samuti teie kohta teavet koguda, salvestada ja töödelda (sh meiega jagada), nagu on kirjeldatud selle Teenusepakkuja privaatsuspoliitikas. Soovitame teil enne selle Rakenduse kasutamist selle Teenusepakkuja privaatsuspoliitika tähelepanelikult üle vaadata. Teil on ainuvastutus Rakendusega kasutatavate andmete varundamiseks või arhiivimiseks selles ulatuses, milles teil on õigus seda teha. Teenusepakkujal puudub teie Rakendusega kasutatavate andmete haldamise, arhiivimise või edastamise kohustus ja tal puudub igasugune vastutus sellistele andmetele juurdepääsu kadumise või nende kasutamise eest.
 1. Teenusepakkuja pakutav sisu. Rakendus võib teha teile kättesaadavaks sisu, mis kuulub Teenusepakkujale või teistele isikutele, kes annavad Teenusepakkujale loa seda teile edastada. Seda sisu pakutakse teile ainult ühendatud seadmel Rakenduse kaudu kasutamiseks ja teile ei anta mingit õigust ning nõustute seda mitte kopeerima, levitama, muutma, esitama, üle kandma, eksponeerima, saatma, uuesti kasutama, uuesti postitama, kasutama või nõudma endale Teenusepakkuja edastatud sisu omandiõigust. Samuti nõustute, et te ei kasuta Teenusepakkuja edastatud või Rakenduse kaudu saadud sisu ühegi seaduse rikkumiseks ega ühegi isiku, rühma või ettevõtte ahistamiseks. Kui Rakendus ühendab teid mõne muu poole veebisaidi või teenusega, ei anta teile mingit õigust ja nõustute mitte kopeerima, levitama, muutma, esitama, üle kandma, eksponeerima, saatma, uuesti kasutama, uuesti postitama, kasutama või nõudma endale muu poole veebisaidi või teenuse edastatud sisu omandiõigust, v.a juhul, kui teil on selleks muu poole seaduslik luba. Samuti nõustute, et te ei kasuta muu poole veebisaidi või teenuse sisu ühegi seaduse rikkumiseks või ühegi isiku, rühma või ettevõtte ahistamiseks.
 2. Teie edastused ja kasutus. Nõustute mitte kasutama Rakendust mingi teabe või andmete saatmiseks, mille edastamiseks või saatmiseks teil õigus puudub. Samuti nõustute, et te ei kasuta Rakendust mingi teabe ega andmete saatmiseks ebaseaduslikul eesmärgil ega ühegi isiku, rühma või ettevõtte ahistamiseks.
 3. Andmetega seotud lahtiütlus. Rakendus võib kasutada teile vajalike funktsioonide täitmiseks mitmesugust tüüpi andmeid. Tunnistate, et edastatud andmed ei pruugi olla täpsed ja kasutate andmeid omal vastutusel. Andmed, mida ei pruugi olla võimalik usaldada, hõlmavad muu hulgas järgmisi: sõidukilt, teie ühendatud seadmelt või muul viisil hangitud asukoha andmed; veebisaidilt või muust poolest teenusepakkujalt saadud andmed ja sõidukisisestest süsteemidest hangitud andmed.
 4. Muude saitide edastatud sisu. Mõistate, et Rakendust kasutades võite sattuda materjalile, mis võib paista teile solvav, jäme või sündsusetu. Samuti mõistate, et kui kasutate Rakendust teenuste või veebisaitide juurde pääsemiseks, ei pruugi teil olla võimalik kontrollida otsingutulemusi, mis võivad anda linke või „vasteid”, mis võivad olla teie meelest solvavad, jämedad või sündsusetud. Kasutate Rakendust omal vastutusel ja Teenusepakkuja ega OnStar ei vastuta kuidagi sisu eest, mida teie või teised võivad pidada solvavaks või muul viisil taunitavaks. OnStar ei vastuta sisu ega täpsuse uurimise ega hindamise eest, ei garanteeri ega toeta ühegi muu poole materjale, teenuseid ega veebisaite ega vastuta nende sisu eest.
 5. Kõigi Rakenduse kasutamisega seotud seaduste järgimine. Sõiduki või ühendatud seadme ostmisel või liisimisel tunnistate, et Rakendus (kui seda pole installinud sõiduki või ühendatud seadme tootja) ei ole osa teie sõidukist ega ühendatud seadmest. Kui usute, et teie Rakendus ei tööta korralikult, siis peaksite vajaduse korral oma konto funktsioonide kaudu Rakenduse oma ühendatud seadmest eemaldama. Nõustute ja garanteerite, et järgite kõiki seadusi (sh liiklusreegleid ja -eeskirju, mis teie sõiduki ja Teenuste kasutamisel kehtivad) ega kasuta Rakendust viisil, mis selliseid seadusi või eeskirju rikub.
 6. Funktsioonide/võrkude tööd ei garanteerita. Teenuste puhul, mida osutatakse võrkude kaudu, vastutate teenusepakkujaga võrguühenduse lepingu sõlmimise eest üksnes omal kulul. Võrkude kaudu osutatavate teenuste puhul ei saa Teenusepakkuja lubada, et teised teie sidet ei katkesta ega saa lubada, et ühendus veebisaitide ja teenustega on võrkude kaudu teile kättesaadav, katkestusteta või tõrgeteta. Nõustute, et Teenusepakkuja ega OnStar ei vastuta ühegi kahju ega privaatsuse kaotsimineku eest side korral selliste võrkude kaudu või mis tahes muu võrkude kaudu pakutava funktsiooni ühenduse katkemise, tõrke või rikke eest.
 7. Ei saa kasutada kõigi sõiduki režiimide ajal. Rakendus võib pakkuda funktsioone, mida sõiduki kasutamise ajal kasutada ei saa.
 8. Garantii puudub. Teenusepakkuja ei anna toote ega ühegi teenuse või teabe kohta, mille teenusepakkuja teile kättesaadavaks teeb, ühtegi kinnitust, garantiid ega tingimust. Toode ja teenus ning mis tahes teave, mille toote pakkuja teile kättesaadavaks teeb, on antud „olemasoleval kujul” ja „saadavuse korral”, sh kõik vead ja tõrked, mis selles esineda võivad.
Teenusepakkuja ei garanteeri, et toode töötab jätkuvalt või on kättesaadav mis tahes ajavahemikul, ning ei garanteeri, et selle töötamine ühildub tulevikus praeguse kasutuse või rakendustega. Teenusepakkuja ei garanteeri, et toote kasutamine on katkestusteta või veavaba või et toote defektid kõrvaldatakse. Teenusepakkuja ei anna ühtegi tingimust ega garantiid, et toode töötab teie ühendatud seadmel nõuetekohaselt, ja ainult teie vastutate seadmete igasuguse parandamise ja kõigi kahjude eest, mida toode on tegelikult või väidetavalt põhjustanud. Teenusepakkuja ei anna ühtegi tingimust ega garantiid tootele või teile toote kaudu kättesaadavaks tehtud andmete täpsuse kohta, olenemata sellest, kas tegemist on asukohaandmete või muude toote kaudu kättesaadavate andmetega. Kui teenusepakkuja on muu pool, siis mõistate, et seda toodet pakub muu pool ja et OnStar ei anna selle toote või mis tahes teenuse või teabe kohta, mida selle muu Teenusepakkuja tootega või selle kaudu edastatakse (olenemata sellest, kas neid on selles jaotises mainitud). Mõned õiguspiirkonnad piiravad või ei luba kaudsetest või muudest garantiidest lahtiütlemist, seega ei pruugi mõned ülal antud lahtiütlused kehtida niisuguses ulatuses, nagu sellise õiguspiirkonna seadus kohaldub. Sellisel juhul on OnStari garantiid seadusega lubatud ulatuses piiratud.
 1. Kahjutasude välistamine ja vastutuse piirang. OnStari vastutus mis tahes põhjusel tekkinud kahjude või raisatud kulutuste eest on, olenemata juriidilisest alusest, piiratud kohalduva seadusega lubatud ulatuses sellist tüüpi lepingute puhul lepingujärgsete kohustuste rikkumise eest prognoositava kahjusummaga.
Ükski selles jaotises või mujal selles Lepingus kirjeldatud vastutuse piirang ei kehti ühegi kohustuslike tingimuste rikkumise puhul või vastutuse puhul, mida kehtiva seaduse kohaselt piirata ei saa, täpsemalt vastutus vigastuse või surma eest, mis on põhjustatud hooletuse, pettuse või tahtliku väärkäitumisega. Tunnistate, et sellest Lepingust saadavaid hüvesid saab kasutada osaliselt Lepingus kirjeldatud vastutuse piirangute arvelt. Kohustute võtma tarvitusele kõik mõistlikud meetmed kahjude leevendamiseks, vältimiseks ja vähendamiseks.
 1. Hüvitamine. Vabastate Teenusepakkuja vastutusest ja kaitsete teda igasuguste kohustuste, kahjude ning kulude (sh õigusabikulud) eest, mis kaasnevad mis tahes muu poole nõudega, kui see tuleneb teiepoolsest Litsentsi rikkumisest või muust hooletusest põhjustatud või tahtlikust väärkäitumisest.
 2. Kohaldatav õigus. Seadusega lubatud ulatuses ja kui see pole seadusega keelatud, siis kui olete tarbija, tõlgendatakse seda Lepingut ja kõiki sellega seotud lepinguväliseid kohustusi teie elukohariigi seaduste kohaselt ja nende alusel. Kui te ei ole tarbija, siis tõlgendatakse seda Lepingut ja kõiki sellega seotud lepinguväliseid kohustusi Inglismaa seaduste kohaselt ja nende alusel, v.a seadusesätete vastuolu korral, mis nõuavad muu seaduse valikut. Sellele Lepingule ei kohaldu ÜRO konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostu-müügilepingute kohta, mille rakendamine on sõnaselgelt välistatud.
 3. Ekspordinõuetele vastavus. Kohustute järgima kogu maailmas kõiki Rakendusele kehtivaid seadusi ja määrusi. Te ei tohi Rakendust kasutada, eksportida, uuesti eksportida, importida, müüa ega edastada, v.a teie riigis kehtivate seaduse ja eeskirjadega lubatud viisil. Samuti nõustute, et te ei kasuta Rakendust ühelgi eesmärgil, mis on seadusega keelatud, sh (piiranguteta) tuumarelvade, keemiliste või bioloogiliste relvade väljatöötamiseks, projekteerimiseks, valmistamiseks või tootmiseks.
 4. Teated. Teenusepakkuja võib edastada teile Rakenduse kohta teateid, sh selle Litsentsi muudatusi, meili teel teie OnStari kontoga seotud meiliaadressile, kui see on olemas, posti teel või postituste kaudu Rakendustes või rakenduse teenustes teie sõidukis või ühendatud seadmes.
 5. Muud sätted. Te ei tohi seda Litsentsi Teenusepakkuja loata edasi anda. Teie, Teenusepakkuja ja OnStar olete sõltumatud lepingupartnerid. Kui Rakenduse on edastanud teile muu Teenusepakkuja, siis nõustute, et OnStar ja selle allüksused on Litsentsi muust poolest kasusaajad ja seega OnStar või selle allüksused võivad seda Litsentsi teie suhtes rakendada, isegi kui nad ei ole Rakenduse pakkujad, eeldusel, et kui muust poolest kasusaajate mõistet mingil põhjusel rakendada ei saa, siis tunnistavad ja nõustuvad pooled, et kuigi OnStar pole selle Litsentsi pool ja tal ei ole selle Litsentsi alusel kohustusi, on Teenusepakkuja OnStari usaldusisik eesmärgiga hoida OnStari nimel OnStari kasuks sõlmitud lepinguid. Sellest tulenevalt on pooled kokku leppinud, et OnStar võib selliseid õigusi ja kokkuleppeid iseseisvalt rakendada (ilma et Teenusepakkujat oleks vaja lisada selleks mis tahes menetluse pooleks). Kui mis tahes selle Lepingu säte on kehtetu või rakendamatu, eraldatakse see Lepingust ning ülejäänud leping jääb täies ulatuses jõusse ja kehtivaks. Ühestki selle lepingu tingimusest loobumist ei arvestata, kui väidetavalt loobunud pool pole sellest kirjalikult loobunud. See Litsents ja ülejäänud Leping on lepingu teema suhtes pooltevaheline tervikleping ja sellel teemal pole poolte vahel mingisuguseid muid kinnitusi, vastastikust mõistmist või kokkuleppeid. Seda Litsentsi ei saa muuta, kui Teenusepakkuja pole muutmisega kirjalikult nõustunud. Teenusepakkuja võib Litsentsi muuta, teid sellest teavitades, ja kui te muutmisega nõus ei ole, peate lõpetama Rakenduse kasutamise. Kui Rakenduse kasutamist jätkate, käsitletakse seda nende muudatustega nõustumisena.
     

Tähtis Uuendus
OnStari
Teenustes

2017. aasta augustis ostis Groupe PSA ettevõttelt General Motors automargid Opel ja Vauxhall. OnStar Europe Limited ei olnud tehingu osa ja jääb edaspidigi General Motorsi tütarettevõtteks.

See tähendab, et omaniku vahetumise tõttu ei saa alates 31. detsembrist 2020 Opeli/Vauxhalli autodes OnStari (kui see on teie riigis kättesaadav) ühenduse kaudu võimaldatud OnStari teenuseid ja Wi-Fi teenuseid enam kasutada.