Käyttöehdot

Liitettyjen Ajoneuvopalvelujen Käyttöehdot [v.1  2017]

Nämä käyttöehdot ovat voimassa Sinun ja OnStar Europe Limitedin ja sen yhteistyöyritysten (”OnStar” tai ”me”) välillä. Niitä sovelletaan niiden palvelujen käyttöösi, joita tuomme saatavillesi ajoittain siten kuin on kuvattu tarkemmin Osassa 4 ja Verkkosivustolla ja joihin ei lueta kolmatta osapuolta edustavien verkkojen tarjoajien tai Langattomien Palvelujen Tarjoajien palveluja eikä muita Kolmannen Osapuolen Palveluja (”Palvelut”). Isolla kirjoitetut käsitteet on määritelty jäljempänä Osassa 3. Alkamalla käyttää Palveluja välittömästi hyväksyt, ettei Sinulla ole peruuttamisoikeutta neljäntoista (14) päivän aikana Sopimuksen tekemisestä laskettuna.

Tiivistelmä

Kun hyväksyt nämä Käyttöehdot rekisteröitymisprosessimme aikana tai kun käytät Palveluja, hyväksyt seuraavat:
 • Käytät Palveluja ainoastaan silloin, kun se on turvallista ja käytät niitä ainoastaan lain ja tämän Sopimuksen mukaisesti.
 • Jos muut käyttävät Palveluja käyttäjätilisi, Liitetyn Laitteen tai Ajoneuvon kautta, varmistat, että he käyttävät Palveluja ainoastaan silloin, kun se on turvallista sekä lain ja tämän Sopimuksen mukaisesti.
 • Mahdolliset tarjottavat Sovellukset, reaaliaikaiset karttapalvelut ja muut palvelut (mukaan lukien hotellivaraukset ja pysäköintipalvelut, jos sellaisia tarjotaan) ovat kolmansien osapuolten tarjoamia, ei OnStarin, ellei muuta nimenomaisesti todeta. Jos asennat kolmannen osapuolen Sovelluksia ja palveluja tai käytät sellaisia, sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen ehtoja (mukaan lukien kohtuullisen käytön käytännöt [fair use]) ja tietosuojaperiaatteita. OnStar ja Ajoneuvosi Tarjoaja eivät ole vastuussa kolmannen osapuolen Sovelluksista ja palveluista. Sovellusta, karttapalvelua ja navigointiominaisuuksia voidaan muuttaa ja niiden tarjoaminen voidaan keskeyttää osittain tai kokonaan milloin tahansa.
 • OnStariin liitettyjä autopalveluja ei ole saatavilla kaikissa maissa, katso tarkat tiedot Verkkosivustolta.
 • Käyttääksesi Ajoneuvosi Wi-Fi-yhteyspistettä Sinun on ostettava datapaketti määritellyltä kolmatta osapuolta edustavalta Langattomien Palvelujen Tarjoajalta ja sinulla on oltava voimassa oleva OnStarin Palvelujen tilaus. Datapaketteja ei ole saatavilla kaikissa maissa. Ottaaksesi tämän toiminnon käyttöön Ajoneuvossasi (jos saatavana), Sinun on hyväksyttävä Langattomien Palvelujen Tarjoajan ehdot. Saadaksesi lisätietoja, ota yhteyttä OnStarin neuvojaan.
 • Voimme keskeyttää tai lakkauttaa joidenkin tai kaikkien Palvelujen käytön kohdallasi niissä olosuhteissa, jotka on määritelty näissä Käyttöehdoissa.
 • Voimme käyttää, muokata tai päivittää Palvelujen toimittamiseen käytettävää ohjelmistoa. Tietyissä olosuhteissa (esim. kun tarvitaan päivitys jonkin sellaisen turvallisuusongelman käsittelyyn, joka liittyy Palvelujen toimittamiseen liittyvään Ohjelmistoon) me tai Ajoneuvosi Tarjoaja voimme käyttää, muokata tai päivittää tällaista ohjelmistoa ilman lisäilmoitusta tai hankkimatta sinulta suostumusta.
 • Ilmoitat meille, kun haluat peruuttaa jonkin Palvelun tai kun suunnittelet Ajoneuvosi myymistä tai poistamista käytöstä, painamalla Ajoneuvosi sinistä OnStar-painiketta tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa onstar.europe@onstar.com. Tällöin Sinun on lakattava käyttämästä Palveluja kyseistä Ajoneuvoa varten.
 • Kaikki Palvelut eivät toimi kaikissa ajoneuvoissa, verkkoselaimissa, matkapuhelinlaitteissa tai tableteissa (ota yhteyttä OnStar-neuvojaan saadaksesi lisätietoja).
 • Meillä on tietyt oikeudet käyttää ja jakaa tietoja, jotka toimitat meille Palvelujen yhteydessä. Käsittelemme näitä tietoja tietosuojaperiaatteidemme mukaisesti.
 • Palvelut tarjotaan ”SELLAISINAAN”, ja niitä rajoittavat meidän hallintavaltamme ulkopuolella olevat seikat. Ellei näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti muuta esitetä tai lain nojalla muuta edellytetä, emme esitä kannanottoja, lausumia tai takuita Palveluihin tai niiden saatavuuteen liittyen.
 • Voimme tehdä muutoksia tähän Sopimukseen aika ajoin ja ilmoitamme Sinulle oleellisista muutoksista. Jatkamalla Palvelujen käyttöä ilmaiset hyväksyväsi Sopimuksen muutoksineen. Jos et hyväksy jotakin muutosta, voit irtisanoa tämän Sopimuksen ja lakata käyttämästä Palveluja.
 • Palvelujen käyttöösi sovelletaan tätä Sopimusta siten kuin jäljempänä määritellään.
 • Tiettyjen Palvelujen käyttösi saattaa edellyttää sitä, että annat tiettyjä tietoja OnStarille tai kolmannelle osapuolelle vahvistaaksesi henkilöllisyytesi ennen palvelun käyttöönottoa tai tietyn ajan kuluessa käyttöönotosta.
 • OnStar muuttaa ja parantaa Palveluja jatkuvasti. Voimme lisätä tai poistaa toimintoja tai ominaisuuksia tai voimme keskeyttää tai lakkauttaa Palvelun kokonaan.
 • Voit myös lakata käyttämästä Palveluja milloin tahansa. OnStar voi myös lakata tarjoamasta Palveluja Sinulle tai lisätä tai luoda uusia rajoituksia Palveluihin milloin tahansa.
 • Et saa jälleenmyydä mitään Palveluja.
 • Jos tilaat Palveluja ilmaisena kokeiluna, Palvelut lakkaavat automaattisesti ilman lisäilmoitusta kokeilujakson päätyttyä, ellet päätä jatkaa Palvelujen tilaamista ja maksa siihen liittyviä maksuja.

Käyttöehdot

 1. Käyttöehdot. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot kirjautumisprosessimme aikana tai käyttäessäsi Palveluja ilmaiset lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä Käyttöehdot sekä muut ehdot, käytännöt, ohjeet ja prosessit, joihin niissä viitataan (yhdessä tämä ”Sopimus”) ja jotka sisältävät:
  • nämä Käyttöehdot;
  • Lisenssin (niin kuin on määritelty näiden Käyttöehtojen liitteessä);
  • muut ehdot, ohjeet, käytännöt tai menettelytavat, joista Sinulle ilmoitamme.
  Tämän Sopimuksen voimassaoloaika alkaa sinä päivänä, jolloin hyväksyt tämän Sopimuksen, ja jatkuu voimassaolonsa päättymiseen saakka tai siihen saakka, kunnes joko Sinä tai me irtisanomme sen. Jos et hyväksy jotakin näistä ehdoista, Sinun tulee kieltäytyä hyväksymästä näitä Käyttöehtoja. Joihinkin Palveluihin saatetaan soveltaa lisäehtoja, jotka Sinua saatetaan pyytää hyväksymään erikseen. Et saa käyttää mitään Palveluja, ellet hyväksy tätä Sopimusta.
 2. Turvallisuus. Sinun on noudatettava kaikkia lakeja (mukaan lukien liikennesäännöt sekä sellaiset liikennesäännökset, jotka koskevat Ajoneuvoasi ja Palvelujen käyttösi kannalta oleellisia Liitettyjä Laitteitasi; et käytä Palveluja tai Liitettyä Laitetta tavalla, joka rikkoo mitään lakia, sääntöä tai säännöstä. Edellä sanottua rajoittamatta on yksinomaisella vastuullasi toimia harkitsevaisesti ja suorittaa kaikki lain vaatimat turvallisuustoimenpiteet (mukaan lukien liikennesääntöjen ja -säännösten noudattaminen) käyttäessäsi Palveluja ja Liitettyjä Laitteita. Palvelujen ja Liitettyjen Laitteiden käyttö tapahtuu yksinomaisella riskilläsi ja yksinomaisella vastuullasi, ja Palveluja ja Liitettyjä Laitteita saa käyttää ainoastaan silloin, kun voit käyttää niitä turvallisesti. Turvallisuussyistä jotkin Palvelujen ominaisuudet ja toiminnot eivät ole käytössä Ajoneuvosi tai Liitetyn Laitteen ollessa käytössä. Jos ostat Wi-Fi-datapaketin, OnStarin Palvelut (mukaan lukien hätäominaisuus) saattavat katketa tilapäisesti käyttöönottoprosessin aikana. Seuraa ohjeita ja varmista, että Ajoneuvosi on pysäköity turvallisesti, jos näin käy. Varmistat, että muut käyttäjätilisi, Ajoneuvosi tai Liitetyn Laitteesi kautta Palveluja käyttävät noudattavat tätä Osaa 2 aina Palveluja käyttäessään.
 3. Määritelmiä.
  • Sopimus” on määritelty Osassa 1.
  • Liitetty Laite” tarkoittaa Järjestelmien tai Palvelujen kanssa yhteensopivaa laitetta, joka pystyy vastaanottamaan ohjelmistopäivityksiä tai -parannuksia joko meidän tai yhteistyöyritystemme Ajoneuvoosi asentamina tai niin, että valtuutamme niiden käytön Palvelujen yhteydessä.
  • Palaute” on määritelty Osassa 25.
  • Kalusto” tarkoittaa Ajoneuvojen ryhmää, jonka ylläpitäjä, omistaja tai vuokralle antaja on kolmatta osapuolta edustava yritys tai muu taho eikä yksilö tai perhe. Osa Kalustoa on usein esimerkiksi autovuokraamon sinulle tarjoama vuokra-auto tai Ajoneuvo, jonka sinulle antaa käyttöön useita ajoneuvoja työntekijöiden käyttöä varten hallussaan pitävä työnantaja.
  • Kalustoyritys” on yritys, joka on kaluston omistaja, vuokralle antaja tai hallinnoija.
  • GPS” on määritelty Osassa 15.1.
  • OnStarin Henkilökunta” on määritelty Osassa 19.
  • PDF” on määritelty Osassa 28.4.
  • Sallittu käyttäjä” on määritelty Osassa 17.
  • Ohjelmisto” on määritelty Osassa 17.
  • Järjestelmät” on määritelty Osassa 17.
  • Kolmannen Osapuolen Palvelut” tarkoittavat kolmannen osapuolen, mukaan lukien Ajoneuvosi Tarjoajan, Sinulle tarjoamia palveluja.
  • Tavaramerkit” on määritelty Osassa 23.
  • Ajoneuvo” tarkoittaa ajoneuvoa, jonka kautta saatamme palvelut saataville.
  • ”Ajoneuvon Tarjoaja” tarkoittaa Ajoneuvosi valmistajaa, jakelijaa ja/tai myyjää ja näiden yhteistyöyrityksiä.
  • Verkkosivusto” tarkoittaa osoitteessa https://www.onstareurope.com/fi/ olevia verkkosivustoja.
  • Langattomien Palvelujen Tarjoajat” tarkoittaa kolmansia osapuolia, jotka saattavat tarjota sinulle datapaketteja siten kuin on tarkemmin kuvattu Osassa 4.
  • Sinä” ja ”Sinun” tarkoittavat kaikki Palveluja käyttäviä henkilöitä.
 4. Palvelun tiedot. Tätä sopimusta sovelletaan Palvelujen käyttöösi. Lisätietoa Palveluista (kuten palvelukuvaukset ja Palvelun alkuasetuksen ohjeet) ovat Verkkosivustolla. Tätä Sopimusta sovelletaan kaikkiin päivityksiin, parannuksiin, muutoksiin ja uusiin versioihin sekä kaikkeen koodiin, tekstiin, kuviin, ääneen, videoon ja muuhun sisältöön tai materiaaliin, jota Palveluihin sisältyy.Tässä on joitakin tärkeimpiä asioita Palveluista, joita Sinulle saatetaan tarjota riippuen Ajoneuvosi tyypistä, maassasi tarjottavista Palveluista ja vastaanotettaviksesi valitsemistasi Palveluista:
  • OnStarin palvelut: OnStarin liitettyjä autopalveluita voidaan tarjota sinulle maksullista tilausta vastaan tai maksutta osana kokeilujaksoa, jos tällaista tarjotaan maassasi.
  • Tietoviihde: Ajoneuvostasi riippuen Palvelut saatavat sisältää tietoviihdeominaisuuksia, kuten mahdollisuuden käyttää Sovelluksia ja muita ominaisuuksia Autostasi käsin. Sovelluksien ja muiden ominaisuuksien käyttö saattaa edellyttää, että hyväksyt kolmannen osapuolen ehdot ja tietosuojaperiaatteet.
  • Ajoneuvon Kunnon Seuranta: Ajoneuvollesi saattaa olla saatavana Palveluja, jotka keräävät tietoa Ajoneuvosi järjestelmistä ja tarjoavat Sinulle ja/tai jälleenmyyjällesi vianetsintä- ja ennustavia ilmoituksia. Nämä Palvelut eivät kerro kaikista ajoneuvosi kuntoon liittyvistä asioista, jotka saattavat vaikuttaa Ajoneuvosi toimintaan. Tiedot ovat rajalliset ja tarkoitettu käytettäviksi Ajoneuvosi manuaalisten tarkastusten lisäksi eikä niiden korvikkeena. On omalla vastuullasi seurata ja ylläpitää Ajoneuvoasi sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti.
  • Sovellukset: Ohjelmistosovellukset, jotka voivat olla ladattavissasi ja/tai käytettävissäsi, mukaan lukien näiden sovellusten kautta tarjotut palvelut sekä päivitykset tai parannukset näihin sovelluksiin (yhdessä ”Sovellukset”). Sovelluksia tarjoavat kolmannet osapuolet, ei OnStar, ellei muuta nimenomaisesti ilmoiteta niitä ladatessasi. Kunkin Sovelluksen avaamiseen ja käyttöön saatetaan soveltaa lisäehtoja. Ne ja tietosuojaperiaatteet esitellään, kun avaat sovelluksen tai käytät sitä. Tutustu kuhunkin Sovellukseen saadaksesi tarkat tiedot sen kautta saatavista ominaisuuksista ja palveluista. Kun tällaisia lisäehtoja ei ole, sovelletaan Loppukäyttäjän Lisenssisopimusta (”Lisenssi”), joka on esitetty näiden Käyttöehtojen liitteessä. OnStar ei ole vastuussa kolmansien osapuolten Sovelluksista. Sovellusten ominaisuudet voivat muuttua. Ajoneuvon ”AppShopissa” olevia Sovelluksia, jos sellaisia on, voidaan ladata maksutta, ellei muuta nimenomaisesti todeta. Olet kuitenkin vastuussa kaikista mobiiliverkkomaksuista, joita Sovellusten lataamiseen tai käyttöön liittyy. Sovelluksiin voi liittyä kohtuulliseen käyttöön (fair use) liittyviä rajoituksia, ja Sovelluksen epäasiallinen tai liiallinen käyttö saattaa johtaa siihen, että Sovelluksen tarjoaminen lopetetaan.
  Lisäksi (ts. ei osana Palveluja) maasi määritelty Langattomien Palvelujen Tarjoaja voi tarjota sinulle saatavuudesta riippuen datapaketteja tai muita palveluita. Maasi Langattomien Palvelujen Tarjoajan sinulle tarjoamien datapakettien käyttöösi sovelletaan erillisiä ehtoja sekä kyseisen Langattomien Palvelujen Tarjoajan tietosuojaperiaatteita ja kohtuullisen käytön käytäntöjä (fair use). Jotkut palvelut vaativat voimassa olevan OnStar-tilauksen. Jos sinulla ei ole voimassa olevaa OnStar-tiliä, et voi ostaa Wi-Fi-datapaketteja. Jos poistat OnStar-laitteesi käytöstä, et voi ostaa tai käyttää datapaketteja. Jos OnStar-palvelusi keskeytyvät, mikään olemassa oleva datapaketti ei ole enää saatavilla. Emme takaa, että kaikki palvelut ovat saatavilla omalla kielelläsi. Sellaisissa harvinaisissa tilanteissa, joissa neuvoja ei puhu omaa kieltäsi, saatamme joutua turvautumaan englantiin. Jos tietoja ei toimiteta tai jos tiedot ovat puutteelliset tai paikkansapitämättömät, voidaan jotkin tai kaikki palvelut keskeyttää tai irtisanoa. Tämä koskee erityisesti Langattomien Palvelujen Tarjoajia, joiden kohdalla paikalliset lait saattavat estää anonyymin käytön. Saadaksesi esimerkiksi maksullisia datapaketteja tai maksuttomia datapakettien kokeilujaksoja Langattomien Palvelujen Tarjoajalta Sinua saatetaan vaatia esittämään virallinen, valokuvallinen henkilöllisyystodistus kasvotusten tai videon välityksellä tapahtuvassa tunnistautumistapaamisessa tai 3DS-luottokorttivahvistus. Nämä lait ja kuljettajaan kohdistuvat vaatimukset saattavat vaihdella maasta riippuen, ja ne voivat muuttua.
 5. Maksu. Jos olet valinnut maksetun Palvelun ja jos Sinulla on luotto- tai maksukortti tai vastaava maksutapa rekisteröitynä meille, Sinulle ilmoitetaan mahdollisista toistuvista maksuista rekisteröitymisprosessin aikana. Palveluihin mahdollisesti liittyvät maksut on maksettava etukäteen. Kaikki maksuprosessissa määritellyt maksut sisältävät ALV:n tai muut sovellettavat liikevaihtoverot, ellei muuta ilmoiteta. Kaikki maksutavat eivät ole käytettävissä, ja jotkin saattavat edellyttää tiettyjä turvallisuusominaisuuksia, kuten 3DS:ää. Palvelujesi hinta voi muuttua ajan kuluessa, missä tapauksessa näihin maksuihin sovelletaan kyseisellä maksukaudella voimassa olevia hintoja. Sinulle ilmoitetaan mahdollisista maksamiisi Palveluihin liittyvistä hinnankorotuksista, jotta voit peruuttaa Palvelun, jos et halua maksaa korkeampaa hintaa. Jos emme vastaanota maksua, voimme keskeyttää Palvelujen tarjoamisen, kunnes olet maksanut meille erääntyneet summat.Palvelujen asennus ja käyttö Liitetyillä Laitteilla sekä niiden automaattiset päivitykset saattavat aiheuttaa maksuja, jotka mobiiliverkko-operaattorisi veloittaa. Tällaiset maksut saattavat olla korkeampia siinä tapauksessa, että Palveluja käytetään ulkomailla. Olet kuitenkin vastuussa kaikista mobiiliverkkomaksuista. Jos tilaat Palveluja ilmaisena kokeiluna, Palvelut lakkaavat automaattisesti ilman lisäilmoitusta kokeilujakson päätyttyä, ellet päätä jatkaa Palvelujen tilaamista ja maksa siihen liittyviä maksuja. Jos päätät jatkaa Palvelujen tilaamista ja suostut maksamaan siihen liittyvät maksut, veloitamme automaattisesti nämä maksut ilmaisen kokeilujakson päättymispäivästä alkaen sillä maksutavalla, joka on liitetty tiliisi.
 6. Oikeutesi Peruuttaa Palvelut. Tämä Sopimus on voimassa siitä päivästä lähtien, kun hyväksyt sen, siihen asti, kunnes valitsemasi hintasuunnitelma päättyy tai kun Palvelu peruutetaan tai irtisanotaan Sinun tai meidän aloitteestamme siten kuin se on tämän Sopimuksen mukaan sallittua. Voit peruuttaa Palvelut riippuen valitsemastasi hintasuunnitelmasta. Peruuttaaksesi Palvelut voit soittaa meille Verkkosivustolla ilmoitettuun maallesi osoitettuun puhelinnumeroon tai, jos olet OnStar-tilaaja, voit painaa Ajoneuvosi sinistä OnStar-painiketta ja ilmoittaa neuvojalle, että haluat peruuttaa kyseiset Palvelut. Sinun on otettava meihin yhteyttä tällä tavalla myös siinä tapauksessa, että haluat myydä tai luovuttaa Ajoneuvosi. Jos olet maksanut Palvelun, saatat olla oikeutettu saamaan hyvityksenä osan aiemmin maksamastasi summasta tai koko tämän summan riippuen siitä, milloin olet peruutuksen tehnyt. Lue ostohetkellä sovellettava peruutuskäytäntö. Jos olet OnStar-tilaaja ja perut Palvelut ja haluat myöhemmin ottaa ne uudelleen käyttöön, Sinulta saatetaan edellyttää uudelleenaktivointimaksujen maksamista. Voit myös soittaa meille tai painaa Ajoneuvosi sinistä OnStar-painiketta milloin tahansa saadaksesi ohjeet siitä, kuinka Ajoneuvosi tai Liitetyn Laitteen kautta tarjotut liitetyt Palvelut otetaan pois käytöstä.Sopimuksesi kestosta riippumatta voit ottaa liitetyt Palvelut pois käytöstä milloin tahansa. Saadaksesi ohjeita soita meille tai paina Ajoneuvosi sinistä OnStar-painiketta. Jos haluat uudelleenaktivoida Palvelut myöhemmin, saatat joutua maksamaan uudelleenaktivointimaksun.
 7. Oikeutemme irtisanoa Palvelut. Lain sallimassa laajuudessa ja ellei laki sitä estä, meillä on oikeus irtisanoa osallisuutesi Palveluihin tai niiden käyttösi sekä tämä Sopimus, jos toteamme yksinomaisen harkintamme mukaan sinun rikkoneen tätä Sopimusta. Voimme esimerkiksi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi, jos (i) rikot jotakin tämän Sopimuksen sisältämää velvoitetta, (ii) joku puolestasi toimiva, kauttasi toimiva, palveluksessasi oleva tai kanssasi toimiva henkilö tai osapuoli toimii tämän Sopimuksen vastaisesti, (iii) olet osallisena laittomassa, petoksellisessa tai harhaanjohtavassa toiminnassa tai kehotat ryhtymään tai osallistut tällaiseen toimintaan jollain tavalla tähän Sopimukseen tai Palveluihin liittyen, (iv) et hyväksy tähän Sopimuksen tehtyjä muutoksia tuodessamme ne tietoosi.
 8. Muut Irtisanomisoikeudet; Irtisanomisen vaikutukset. Tässä Sopimuksessa määriteltyjen irtisanomisoikeuksien lisäksi meillä on oikeus irtisanoa tämä Sopimus milloin tahansa ilmoittamalla siitä Sinulle kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää aiemmin. Kun tämä Sopimus irtisanotaan tai sen voimassaolo päättyy, Sinun on lopetettava välittömästi Palvelujen käyttö ja lisenssisi Ohjelmistoon irtisanotaan automaattisesti ja välittömästi. Kaikki tämän Sopimuksen sellaiset ehdot, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne säilyvät voimassa Sopimuksen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen, säilyvät voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen. Jos olet maksanut Palvelun, saatat olla oikeutettu saamaan hyvityksenä osan aiemmin maksamastasi summasta tai koko tämän summan riippuen siitä, milloin tämä Sopimus on irtisanottu.
 9. Velvollisuus tiedottaa OnStaria Ajoneuvon myynnin tai luovutuksen yhteydessä. Jos olet OnStar-tilaaja, Sinun on ilmoitettava meille, jos aiot myydä tai luovuttaa Ajoneuvosi. Tämä on tärkeää, jotta voit suojata tilisi ja tietosi ja jotta sinulta ei veloiteta Palveluista myynnin tai luovutuksen jälkeen. Ilmoittaaksesi meille voit soittaa meille Verkkosivustolla ilmoitettuun maasi numeroon tai, jos olet OnStar-tilaaja, voit painaa Ajoneuvosi sinistä OnStar-painiketta ja ilmoittaa neuvojalle suunnitelmistasi. Kun käytät Palveluja ja Sovelluksia, jotka saattavat tallentaa tietoja paikallisesti Ajoneuvosi Tietoviihdejärjestelmään, on Sinun vastuullasi poistaa nämä Sovellukset ja tiedot ennen kuin myyt tai luovutat Ajoneuvosi.
 10. Kaluston ajoneuvot. Tätä Sopimusta sovelletaan Sinuun myös, jos olet Palveluja käyttävän Kaluston omistaja, johtaja tai käyttäjä. Kun käytät Palveluja tai ajat Kaluston Ajoneuvoa, jossa on käytössä Palveluja, hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot siinäkin tapauksessa, että et osta tai ota vuokralle Ajoneuvoa tai tilaa Palveluja. Jos omistat Kaluston Ajoneuvon, Kalustoasi varten tarjottuihin Palveluihin saatetaan soveltaa lisäehtoja. Jos nämä lisäehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, Kaluston palveluihin sovelletaan lisäehtoja. Jos ajat Kaluston Ajoneuvoa, Kaluston Omistava Yritys saattaa sallia Sinun tilata lisäpalveluja, jotka eivät ole osa Kaluston omistavalle yritykselle tarjottuja Palveluja, ja Sinulla saattaa olla myös tilaisuus ostaa Palveluja omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Myös näihin Palveluihin sovelletaan tätä Sopimusta. Kaluston Omistava Yritys voi myös rajoittaa Sinulle tarjolla olevia Palveluja. Kalustolle tarjottaviin Palveluihin saatetaan soveltaa lisäehtoja ja erilaisia tietosuojaperiaatteita kuin Kalustoon kuulumattomiin Ajoneuvoihin. Kaluston Omistava Yritys on saattanut erityisesti pyytää lisää tiedonkeruuta tai käsittelykäytäntöjä, jotka poikkeavat tiettyihin Palveluihin liittyvistä. Kalustosi johtaja saattaa rajoittaa tiettyjä Palveluja ja päättää tarjota OnStaria vain rajoitetun ajan tai ei lainkaan. Maksuton kokeilujaksosi voi olla sidottu suhteeseesi Kaluston kanssa. Sinun tulee kääntyä Kaluston Omistavan Yrityksen puoleen, jos sinulla on kysyttävää Kaluston Ajoneuvon käyttöön tai Kaluston Ajoneuvoon liittyviin Palveluihin mahdollisesti sovellettavista vaatimuksista, rajoituksista tai tietokäytännöistä. Sinä (jos olet Kaluston omistaja tai johtaja) olet vastuussa Kaluston kuljettajien tiedottamisesta siitä, että Palvelut ovat käytössä ja että kaikki ilmoittautumisprosessissa annetut kuljettajia koskevat tiedot näkyvät sekä Kaluston omistajalle että johtajalle, sekä siitä, että hankit näiltä kuljettajilta kaikki sellaiset välttämättömät lakisääteiset suostumukset,joita maasi lait saattavat edellyttää. Sinun on myös ilmoitettava kaikille kuljettajille, jos OnStarin Palveluja ei ole tarjolla heidän ostettavikseen, kokeilujakson päättymisestä ja/tai palvelun uusimatta jättämisestä.
 11. Sopimuksen muokkaaminen. Voimme muokata tätä Sopimusta aika ajoin. Ilmoitamme Sinulle oleellisista muutoksista. Jos et hyväksy jotakin muutosta, voit irtisanoa tämän Sopimuksen ja lakata käyttämästä Palveluja. Jatkamalla Palvelujen käyttöä ilmaiset hyväksyväsi Sopimuksen muutoksineen. Jos kuukausi- tai vuosimaksu muuttuu tulevaisuudessa, Sinulle ilmoitetaan hinnankorotuksesta, jotta voit peruuttaa Palvelut ennen muutoksen astumista voimaan.
 12. Kelpoisuus. Hyväksymällä tämän Sopimuksen ja käyttämällä Palveluja vahvistat, että (a) olet vähintään täysi-ikäinen asuinpaikkasi lainkäyttöalueella ja sinulla on täysi oikeustoimikelpoisuus sitovien sopimusten tekemiseen, tai (b) olet vähintään 13-vuotias ja sinulla on laillinen vanhemman tai huoltajan suostumus ja että olet täysin kykeneväinen ja pätevä tekemään tämän Sopimuksen ja noudattamaan sitä. Jos et täytä näitä kelpoisuusvaatimuksia, Sinun on kieltäydyttävä tämän Sopimuksen tekemisestä niiden mekanismien avulla, jotka Sinulle tarjoamme. Et saa käyttää mitään näitä Palveluja ennen kuin täytät nämä kelpoisuusvaatimukset ja hyväksyt kaikki tämän Sopimuksen ehdot.
 13. Lapset eivät saa käyttää Palveluja. Palveluita ei ole kohdistettu mainonnan, ulkonäön tai muille sivustoille johtavien linkkien kautta tai muuten alle 13-vuotiaille lapsille. Jos olet alle 13-vuotias tai alle 13-vuotiaan lapsen vanhempi tai huoltaja, huomaa, ettemme salli rekisteröitymistä alle 13-vuotiailta lapsilta emmekä tietoisesti kerää mitään tietoja heiltä. Jos olet alle 13-vuotiaan lapsen vanhempi tai huoltaja, et saa antaa lapselle lupaa Palvelujen käyttöön tai suostumusta siihen, että hän rekisteröityy käyttämään niitä.
 14. Rekisteröinti ja tili. Sinulta saatetaan edellyttää tilin luomista joidenkin Palvelujen käyttöä varten. Jos luot tilin, Sinun on:
  • annettava paikkansapitävät ja täydelliset tiedot sekä päivitettävä tiedot siten, että ne ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä;
  • kannettava yksinomainen vastuu tilisi turvallisuudesta (mukaan lukien kenen tahansa sellaisen muun henkilön taholta tapahtuva käyttö, jonka annat käyttää tiliäsi);
  • pidettävä tilisi ja sanasalasi turvassa ja oltava paljastamatta niitä kenellekään; ja
  • ilmoitettava meille välittömästi mahdollisista turvallisuusrikkomuksista tai tilisi luvattomasta käytöstä yhteystietojemme avulla, jotka on ilmoitettu ”Kysymykset”-osiossa näiden Käyttöehtojen lopussa.
  Palvelujen käyttö on tarkoitettu Sinun yksinomaiseen henkilökohtaiseen käyttöösi (ja muiden käyttäjien käyttöön Osan 16 mukaisesti) tai käyttöösi Kaluston yhteydessä tämän Sopimuksen sallimissa rajoissa. OnStar ei vastaa mistään Palvelujen tai tilisi luvattomasta käytöstä johtuvista menetyksistä. Saatat kuitenkin olla vastuussa OnStarille tai muille osapuolille tällaisesta luvattomasta käytöstä.
 15. Palvelun rajoitukset.
  1. Kussakin maassa saatavilla olevat palvelut on lueteltu Verkkosivustolla. Huomaa, että kaikkia Palveluja ei ole saatavilla kaikkiin ajoneuvomallityyppeihin tai kaikissa maissa. Jotkin Palvelut perustuvat langattomiin viestintäverkkoihin ja Global Positioning System -satelliittipaikannusjärjestelmään (”GPS”). Kaikkia Palveluja ei ole saatavilla kaikkialla kaikkina aikoina. Alue, jolla ajat, saattaa vaikuttaa siihen, mitä Palveluja voimme Sinulle tarjota, mukaan lukien reitityspalvelut.
  2. Jotkin Palvelut saattavat toimia vain paikoissa, joissa olemme säilyttäneet kolmatta osapuolta edustavan verkon tarjoajan Palvelulle kyseisellä alueella, ja ainoastaan, jos kolmatta osapuolta edustava verkon tarjoaja tarjoaa teknisen yhteensopivuuden Liitetyn Laitteen kanssa, peittoalueen, verkon kapasiteetin ja vastaanoton silloin ja siellä, missä Palvelua tarvitaan. Palvelut, jotka käyttävät paikkatietoja, toimivat vain, jos GPS-satelliittisignaalit pääsevät kulkemaan esteettömästi, niitä on saatavana kyseissä paikassa ja ne ovat yhteensopivia Ajoneuvosi järjestelmien tai Liitetyn Laitteen kanssa. Myös teknologinen muutos ja kehitys vaikuttavat kolmatta osapuolta edustavien verkkojen tarjoajien verkkoihin ja järjestelmiin. Liitetty Laitteesi ei ehkä aina ole yhteensopiva tai pysy yhteensopivana kolmannen osapuolen verkkojen ja järjestelmien tai itse Palvelujen kanssa. OnStar ei tarjoa Sinulle mitään verkkoyhteyttä. Verkkoyhteyden tarjoaa kolmatta osapuolta edustava verkon tarjoaja.
  3. Ajoneuvossasi ja Liitetyssä Laitteessa on oltava toimiva sähköjärjestelmä (mukaan lukien riittävä akkuvirta), jotta Palvelut toimisivat. Akkuvirran säästämiseksi tietyt OnStarin Palvelut ja toiminnot kytkeytyvät väliaikaisesti pois käytöstä, jos et käynnistä ajoneuvosi moottoria kymmeneen (10) peräkkäiseen päivään. Näiden OnStarin Palvelujen ja toimintojen saatavuus palautuu automaattisesti seuraavalla kerralla, kun käynnistät autosi moottorin. Lue tarkemmat tiedot käyttöohjeesta.
  4. Palvelut eivät välttämättä toimi, jos:
   • Ajoneuvosi laitteita tai Liitetyn Laitteesi Ohjelmistoa ei ole asennettu asianmukaisesti;
   • et ole pitänyt Liitetyn Laitteesi tai Ajoneuvosi laitteita hyvässä käyttökunnossa;
   • et noudata kaikkia sovellettavia lakeja;
   • yrität lisätä, liittää tai muokata Liitetyn Laitteesi tai Ajoneuvosi laitteita tai ohjelmistoa (kuten liittää laitteita Ajoneuvon sähköjärjestelmään tai vianetsintäporttiin);
   • Liitetty Laitteesi tai Ajoneuvosi ei ole yhteensopiva kolmatta osapuolta edustavien verkkojen tarjoajiemme Palvelujen tai langattoman palvelun ja teknologian kanssa (tämä langaton palvelu ja teknologia voi muuttua); tai
   • ilmenee muita ongelmia, joita emme voi hallita ja jotka häiritsevät Palvelujen toimitusta tai laatua ja joita voivat olla esimerkiksi mäet, korkeat rakennukset, tunnelit, sääolosuhteet, onnettomuuden aiheuttama vaurio Ajoneuvosi tärkeisiin osiin tai langattoman puhelinverkon ylikuormitus tai häirintä.
  5. Emme vastaa mistään sellaisesta toiminnan viiveestä tai häiriöstä, (a) jonka olisit voinut estää suorittamalla kohtuulliset turvatoimenpiteet tai (b) joka johtuu luonnonilmiöistä tai normaalin kontrollimme ulottumattomissa olevista voimista tai syistä (esimerkiksi yleisestä sähkökatkosta, sotatoimista, hallituksen toimista, terrorismista, kansalaislevottomuuksista, työpulasta tai vaikeuksista – syystä riippumatta – tai laitehäiriöstä mukaan lukien Internetin, tietokoneen, televiestinnän tai muiden laitteiden häiriöt). Emme lupaa Palvelujen keskeytymätöntä saatavuutta.
  6. Kaikki tarjoamamme reititystieto perustuu uusimpiin meille saatavilla oleviin karttatietoihin, mutta tiedot saattavat olla paikkansapitämättömiä tai epätäydellisiä. Reittitiedot eivät esimerkiksi välttämättä sisällä tietoja yksisuuntaisista teistä, kääntymisrajoituksista, rakennusprojekteista, kausikäytössä olevista teistä tai uusista teistä. Ehdotettu reitti saattaa kulkea sellaista tietä pitkin, joka on suljettu rakennustöiden takia, tai sisältää käännöksen, jonka risteyksen kyltit kieltävät. Ehdotetuissa reiteissä ei myöskään oteta huomioon, mitkä ajoalueet ovat asuinalueita, kaupallisia alueita tai näiden sekoituksia eivätkä julkisten tai yksityisten tavaroiden ja palvelujen saatavuutta. Siksi Sinun on käytettävä hyvää harkintakykyä, noudatettava liikennelakeja ja -ohjeita sekä arvioitava, onko järjestelmän ohjeiden noudattaminen turvallista ja laillista kulloisissakin olosuhteissa.
  7. Suosittelemme, että luet ennen Palvelujen käyttöä huolellisesti tämän Sopimuksen muodostavat sovellettavat ehdot ja käytännöt, mukaan lukien Tietosuojaperiaatteemme. Jos käytät Kolmannen Osapuolen Palveluja, vahvistat, että kyseisen kolmannen osapuolen esittämät soveltuvat palvelusopimuksen ehdot ja tietosuojaperiaatteet muodostavat sopimuksen yksinomaan Sinun ja kyseisen kolmannen osapuolen välillä, eivät Sinun ja meidän välillämme. Emme vastaa tällaisen kolmannen osapuolen, kuten kolmatta osapuolta edustavan verkon tarjoajan ja/tai Langattomien Palvelujen Tarjoajan, saataville tuomista palvelusopimuksen ehdoista, eikä meillä ole velvollisuuksia tai vastuita tällaisten palvelusopimuksen ehtojen nojalla.
  8. Emme ole velvollisia tarjoamaan Palveluille teknistä tai muunlaista huoltoa tai tukea. Jos tarjoamme huoltoa tai tukea Palveluille, voimme keskeyttää minkä tahansa tällaisen huollon, tuen ja/tai palvelut milloin tahansa.
  9. Joidenkin Palvelujen osana tarjoamamme Ajoneuvon vianetsintätiedot rajoittuvat tiettyihin tietoihin, jotka voidaan hankkia etäyhteyden kautta Ajoneuvosta. Vaikka päivitämme saatavana olevien vianetsintätietojen valikoimaa sekä käytössäsi olevaa ilmoitusvalikoimaa, vianetsintätieto on rajallista ja tarkoitettu käytettäväksi Ajoneuvollesi suoritettavien manuaalisten tarkistusten lisäksi eikä niiden korvaamiseksi. Emme lupaa havaitsevamme kaikkia Ajoneuvon kuntoon liittyviä seikkoja, ja on omalla vastuullasi seurata ja ylläpitää Ajoneuvoasi sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Kaikkia vianetsintäominaisuuksia ei ole saatavilla kaikkiin ajoneuvoihin.
 16. Muut käyttäjät. Tätä sopimusta sovelletaan Liitetyn Laitteesi tai Ajoneuvosi kaikkiin käyttäjiin. Olet oikeudellisessa vastuussa kaikesta Liitetyn Laitteesi tai Ajoneuvosi käyttäjien toiminnasta, mukaan lukien kaikki Palvelujen käyttö. Rajoittamatta edellä sanottua vastuullasi on:
  • tiedottaa muita Liitetyn Laitteesi tai Ajoneuvosi käyttäjiä siitä, että heidän Palvelujen käyttöönsä sovelletaan tätä Sopimusta;
  • tiedottaa muita käyttäjiä Palvelujen käyttöön sovellettavista tietosuojaperiaatteista; ja
  • varmistaa, että Liitetyn Laitteesi tai Ajoneuvosi muut käyttäjät noudattavat tämän Sopimuksen soveltuvia ehtoja.
 17. Ohjelmistopäivitykset; Palvelujen keskeyttäminen tai poistaminen. Suostut siihen, että OnStar ja Ajoneuvosi Tarjoaja käyttävät Liitettyyn Laitteeseesi liittyviä järjestelmiä ja Ajoneuvoasi (”Järjestelmät”) seuraaviin tarkoituksiin:
  • Ohjelmistopäivitykset. Järjestelmänne sisältävät ohjelmistoa, tietoa, Sovelluksia ja niihin liittyviä asetuksia, jotka OnStar tai Ajoneuvosi Tarjoaja tai Liitetyn Laitteen valmistaja tuo saatavillesi (yhdessä ”Ohjelmisto”). Ohjelmisto on lisensoitu eikä sitä myydä Sinulle, ja sitä saatetaan joutua päivittämään tai muuttamaan ajoittain. Suostut siihen, että OnStar voi toimittaa etäyhteyden kautta tiettyjä tärkeitä päivityksiä Ohjelmistoon tai muutoksia Liitettyyn Laitteeseesi tai Ajoneuvoosi ilman lisäilmoitusta tai -suostumusta. Nämä päivitykset tai muutokset saattavat esimerkiksi parantaa turvallisuutta tai ylläpitää Ajoneuvosi tai Liitetyn Laitteen asianmukaista käyttöä tai varmistaa, että Palvelut voidaan toimittaa Sinulle. Mahdollisuuksien mukaan tiedotamme sinua etukäteen tärkeistä ohjelmistopäivityksistä ja pyydämme etukäteen suostumuksesi vähemmän tärkeiden ohjelmistopäivitysten toteuttamiseen. OnStar voi myös toimittaa etäyhteyden kautta Ohjelmiston päivityksiä tai muutoksia Liitettyyn Laitteeseesi tai Ajoneuvoosi Ajoneuvon Tarjoajasi vaatimusten mukaisesti. Ohjelmiston päivitykset tai muutokset saattavat vaikuttaa Liitettyyn Laitteeseesi tai Ajoneuvoosi tallentamiisi tietoihin tai poistaa ne (tällaisia saattavat olla esimerkiksi tallennetut navigointikohteet tai esiasetetut radioasemat). Emme ole vastuussa mistään tiedosta, johon Ohjelmiston päivitys tai muutos on vaikuttanut tai jonka se on poistanut. Kolmatta osapuolta edustava verkon tarjoajamme ja Langattomien Palvelujen Tarjoajat eivät toimita ohjelmistopäivityksiä Liitettyyn Laitteeseesi tai Ajoneuvoosi, ja Sinun tulisi varmistaa, että tietosi on aina varmuuskopioitu.
  • Keskeytys. Saatamme joutua aika ajoin keskeyttämään Palvelujen käyttösi tai rajoittamaan sitä ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta Sinulle käsitelläksemme järjestelmän, tilisi tai muita ongelmia, jotka saattavat vaikuttaa Palvelujen toimintaan, nautittavuuteen tai turvallisuuteen.
  • Poistaminen. Jollei tästä Sopimuksessa muuta johdu, voimme poistaa tai keskeyttää minkä tahansa Palveluista. Tämä saattaa johtua pyrkimyksistämme hienosäätää Palveluja puuttuaksemme toiminnan heikkenemiseen tai vastataksemme teknologian, asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden, säännösten asettamien vaatimusten tai liiketoimintatarpeiden muutoksiin. Sinulle ilmoitetaan tällaisesta mahdollisesta vaiheesta, ja mahdolliset aiemmin maksetut summat hyvitetään sinulle.
  • Tietoverkkoturvallisuus. Osana Palveluja suostut siihen, että saatamme valvoa Liitetyn Laitteesi tai Ajoneuvosi Järjestelmiä ja näiden Järjestelmien sisältämiä tietoja verkkoturvallisuussyistä ja että saatamme käyttää puolustuskeinoja suojataksemme näitä Järjestelmiä ja oikeuksiasi.
  • Ilmoitus ja suostumus. Jos annamme lisäilmoituksen tai esitämme pyynnön lisäsuostumuksesta liittyen Ohjelmiston päivittämiseen tai muutokseen, ilmoituksen tai suostumuksen voi vastaanottaa tai antaa kuka tahansa Liitetyn Laitteen tai Ajoneuvon tai Palvelujen tai Järjestelmien sallittu käyttäjä (”Sallittu Käyttäjä”) Sinun, Liitetyn Laitteen tai Ajoneuvon omistajan, hänen itsensä sekä kaikkien muiden Sallittujen Käyttäjien puolesta. Käyttäjä, joka vastaanottaa ilmoituksen tai antaa suostumuksen on vastuussa siitä, että ilmoittaa kaikille muille Sallituille Käyttäjille ilmoituksesta ja suostumuksestaan. Suostut kuitenkin joka tapauksessa siihen, että saamme avata Ohjelmiston tai muokata tai päivittää sitä turvallisuussyistä ilman lisäilmoitusta tai -suostumusta.
  • Tätä Sopimusta sovelletaan kaikkiin päivityksiin tai muihin muutoksiin, joita teemme Palveluihin, Järjestelmiin tai Ohjelmistoon kaikille Sallituille Käyttäjille.
 18. Muut sinua koskevat sitoumukset ja velvoitteet. Sitoudut seuraavaan:
  • Sinulla on oikeus ja valtuutus tehdä tämä Sopimus omasta puolestasi.
  • Käytät tiliäsi ja Palvelujasi ainoastaan Liitetyllä Laitteellasi tai muulla meidän valtuuttamallamme tavalla.
  • Noudatat kaikilta osin tätä Sopimusta ja mahdollisia kolmatta osapuolta edustavan Sovelluksen tarjoajan ehtoja.
  • Annat meille ja mahdolliselle Sovelluksen tarjoajalle totuudenmukaiset ja paikkansapitävät tiedot sekä pidät nämä tiedot ajan tasalla.
  • Valvot Palvelujesi käyttöä ja noudatat kaikilta osin tämän Sopimuksen vaatimuksia.
  • Vastaat kaikista kuluistasi ja kustannuksistasi mukaan lukien verot, menetykset ja korvausvastuut, jotka syntyvät Palvelujen käyttösi yhteydessä, ja kaikkien sellaisten toimiesi yhteydessä, jotka liittyvät Palveluihin tai tähän Sopimukseen millään lailla.
  • Tämän Sopimuksen tekeminen ja sen noudattaminen eivät riko muita olemassa olevia velvollisuuksiasi.
  • Käytät Palveluja ainoastaan olemassa olevan tilisi kautta.
  • Et yritä rikkoa mitään Palvelujen turvallisuustoimenpiteitä.
  • Et kopioi, jäljennä, jaa, suunnittele käänteisen suunnittelun avulla, pura osiin, poista, muuntele, kierrä tai muuten sabotoi mitään turvallisuusteknologiaa, ryhdy mihinkään meidän valtuuttamattomaan käyttöön tai esitä omistusoikeutta koskevia vaatimuksia liittyen Palveluihin tai mihinkään meidän tai muun osapuolen Palveluihin liittyviin tietoihin tai materiaaleihin.
  • Et käytä Palveluja laittomiin tarkoituksiin ahdistellaksesi ketään tai mihinkään muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jota emme salli.
  • Ilmoitat meille välittömästi yhteystietojesi muutoksista.
  • Et käytä Palveluja tai mitään Sovellusta sellaisten tietojen siirtämiseen tai lähettämiseen, joita Sinulla ei ole oikeutta siirtää tai lähettää.
  • Et jälleenmyy Palveluja.
  • Et poista, muokkaa tai peitä tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeudesta kertovia ilmoituksia mistään Palvelujen osasta tai mistään Palveluista saaduista tiedoista tai materiaaleista.
  • Noudatat maailmanlaajuisesti kaikkia paikallisia, osavaltion, maakunnan, liittovaltion ja kansallisia lakeja, sääntöjä, asetuksia, ohjesääntöjä ja säännöksiä, joita palvelujesi käyttöön sovelletaan.
  • Sinulla ei ole omistusoikeutta mihinkään Liitetylle Laitteellesi annettuun numeroon ja ymmärrät, että mikä tahansa tällainen numero voi muuttua aika ajoin.
 19. Vahingonkorvaus. Paikallisten lakien mukaisesti ja huomioiden OnStarin Sinulle suuntautuvan Palvelujen tarjoamisen ja sinulle myönnetyt oikeudet, sitoudut lain suurimmassa sallimassa laajuudessa ja jollei laki sitä estä, siihen, että puolustat ja suojaat OnStaria, sen emo-, tytär- ja yhteistyöyrityksiä, lisenssin antajia, kolmatta osapuolta edustavia verkon tarjoajia, Langattomien Palvelujen Tarjoajia ja alihankkijoita sekä edellä mainittujen työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtajia ja edustajia (yhdessä ”OnStarin Henkilökunta”) kaikenlaisilta menetyksiltä, vahingoilta, tapaturmilta (mukaan lukien kuolema), haasteen aiheilta, vaateilta, rangaistuksilta, koroilta, lisäveroilta, vaatimuksilta ja kuluilta mukaan lukien kohtuulliset oikeuskulut, jos tällaisia ilmenee johtuen vaateesta tai vaatimuksesta, jonka kolmas osapuoli esittää OnStarin Henkilökunnan jäsenelle tai tätä vastaan: (i) sellaisilta, jotka johtuvat Palvelujen käytöstäsi, (ii) sellaisilta, jotka johtuvat siitä, että et ole noudattanut tätä Sopimusta, (iii) sellaisilta, jotka liittyvät sellaisten kannanottojen tai takuiden paikkansapitämättömyyteen tai valheellisuuteen, jotka olet tämän Sopimuksen nojalla tehnyt, (iv) sellaisiin, jotka johtuvat kenen tahansa muun kuin Sinun toimista, jotka on suoritettu Palvelujen yhteydessä tilisi kautta, (v) sellaisilta, jotka johtuvat Palvelujen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Palveluja Liitetyn Laitteesi kautta, tai (vi) sellaisilta, jotka johtuvat muista tähän Sopimukseen tai Palveluihin liittyvistä muista toimistasi. Tätä vahingonkorvausvelvollisuutta ei sovelleta, jos et ole syyllistynyt mihinkään etkä ole muuten vastuussa menetyksistä, vahingoista, tapaturmista (mukaan lukien kuolema), haasteen aiheista, vaateista, rangaistuksista, koroista, lisäveroista, vaatimuksista ja kuluista, mukaan lukien kohtuulliset oikeuskulut.
 20. Palvelujen luvaton käyttö tai muuntelu. Sinulle ei myönnetä lupaa seuraaviin etkä saa osallistua mihinkään seuraavista toimista:
  • sellaisten ohjelmistojen tai muiden materiaalien siirtäminen, jotka sisältävät viruksia, matoja, troijalaisia, vikoja, päivämääräkohtaisia pommeja, aikapommeja, hakurobotteja, hakuagentteja, tiedonharavointiohjelmia tai muuta tuhoisaa tai häiritsevää;
  • Palvelujen tai Ohjelmiston hyödyntäminen laittomalla tavalla, kuten tunkeutumalla palvelimelle, verkkokapasiteettiin tai infrastruktuuriin tai kuormittamalla niitä;
  • minkä tahansa Palvelujen tai Ohjelmiston osan muokkaaminen, mukauttaminen, alilisensointi, kääntäminen, myyminen, käänteinen suunnittelu tai purkaminen taikka turvallisuusteknologioiden poistaminen, muuntelu, kiertäminen tai muunlainen sabotointi;
  • upottaa osaksi muuta aineistoa, jäljitellä tai jälleenmyydä mitään Palvelujen tai Ohjelmiston osaa ilman kirjallista etukäteisvaltuutustamme; tai
  • haravoida tai kerätä tietoa käyttäjistä.
  Kaikki käyttäjän, muun henkilön tai muun tahon pyrkimykset vahingoittaa Palveluja tai Ohjelmistoa tarkoituksella tai haitata Palvelujen tai Ohjelmiston asianmukaista käyttöä on rikkomus tätä Sopimusta vastaan. OnStarilla on oikeus tutkia epäilyttävä toiminta ja suorittaa kaikki toimenpiteet tällaista henkilöä vastaan ja vaatia korjaus asiaan tällaiselta henkilöltä lain suurimmassa sallimassa laajuudessa. OnStarilla on oikeus paljastaa Sinua koskevia tietoja, kuten tilisi, pääsysi tilillesi ja tilisi käyttö, lainvalvontaelimille sen mukaan kuin tämän Sopimuksen täytäntöönpano sitä vaatii, täyttääkseen oikeuden päätöksen tai sen mukaan kuin Tietosuojaperiaatteet sen sallivat.
 21. Immateriaaliomaisuus. Palveluja ja Ohjelmistoa suojaavat kansainväliset tekijänoikeuslait, ja niihin saatetaan soveltaa muita immateriaaliomaisuuteen sovellettavia suojakeinoja, kuten patentti- ja tavaramerkkioikeuksia. Ellei laki muuta salli, et saa kopioida, jakaa, muokata, lähettää, esittää, siirtää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista, käyttää (muuten kuin mitä tässä on nimenomaisesti määritelty) tai esittää omaavasi oikeutta mihinkään Palvelujen tai Ohjelmiston osaan, mukaan lukien sisältö, teksti, kuvat, ääni ja video, ilman OnStarin nimenomaista ja etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
 22. Ilmoitus tekijänoikeuksien loukkauksesta. Jos Sinä tai jokin muu osapuoli (kussakin tapauksessa ”Valittava Osapuoli”) uskoo, että Palvelujen tai Ohjelmiston sisältö tai jokin osa loukkaa Valittavan Osapuolen tekijänoikeutta, Valittavan Osapuolen on lähetettävä kirjallinen ilmoitus tekijänoikeuden loukkauksesta nimetylle tekijänoikeuksista vastaavalle edustajallemme jäljempänä annettuun osoitteeseen. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
  • Sen henkilön käsin kirjoitettu tai sähköinen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan sen omistajan puolesta, jonka yksinoikeutta on oletettavasti loukattu.
  • Sen tekijänoikeuden alaisen työn yksilöinti, jota loukkauksen väitetään koskevan.
  • Sen Palvelujen tai Ohjelmiston sisältämän materiaalin yksilöinti, jonka väitetään loukkaavan oikeutta, sisältäen kohtuullisen riittävät tiedot, joiden avulla voimme löytää materiaalin.
  • Kohtuullisen riittävät tiedot siihen, että pystymme ottamaan yhteyttä Valittavaan Osapuoleen, kuten osoite, puhelinnumero ja mahdollisuuksien mukaan sähköpostiosoite, joista Valittava Osapuoli on tavoitettavissa.
  • Lausunto siitä, että Valittava Osapuoli toimii siinä hyvässä uskossa, että valituksen kohteena olevaan asiaan liittyvä materiaali ei ole tekijänoikeuden omistajan, sen edustajan tai lain perusteella luvallista.
  • Lausunto siitä, että ilmoituksen tieto on paikkansapitävää ja että Valittavalla Osapuolella on valtuudet toimia oletettavasti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta.
  Tällainen kirjallinen ilmoitus on lähetettävä osoitteeseen: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC : 482-D24-B48 Puhelinnumero: 00-1-313-667-3544 Sähköpostiosoite: Copyright@gm.com Kaikki muu palaute sekä muut kommentit, teknisen tuen pyynnöt ja muut viestit tulee kohdistaa OnStarille niiden yhteystietojen kautta, jotka on annettu ”Kysymykset”-osiossa tämän Sopimuksen lopussa.
 23. Tavaramerkit. Kaikki Palvelujen yhteydessä esitetyt tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (yhdessä ”Tavaramerkit”) ovat OnStarin, Ajoneuvon Tarjoajasi tai muiden kolmansien osapuolten rekisteröimiä ja/tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Mitään Palvelujen sisältöä ei pidä tulkita epäsuorasti, estoppel-periaatteen nojalla tai muuten lupana tai oikeutena käyttää tai esittää Tavaramerkkiä tai mitään sen muunnosta ilman OnStarin tai muun omistajan kirjallista lupaa. OnStarin tai Ajoneuvosi Tarjoajan Tavaramerkkien käyttö on ankarasti kielletty.
 24. Vientisääntöjen noudattaminen. Noudatat maailmanlaajuisesti kaikkia Palveluihin sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Et saat käyttää, viedä, jälleenviedä, maahantuoda, myydä tai luovuttaa mitään Palvelujen osaa, elleivät maassasi sovellettava laki ja säännökset muuta edellytä. Suostut myös siihen, että et käytä Palveluja mihinkään sellaisiin tarkoituksiin, jotka laki kieltää ja joita ovat muun muassa ydinohjusten tai kemiallisten tai biologisten aseiden kehittäminen, suunnittelu, valmistaminen tai tuotanto.
 25. Tiedot ja palaute. Näiden käyttöehtojen mukaisesti saatat joutua antamaan meille tietoja Palvelujen toimittamista varten. Haluamme myös palautettasi Palveluista. Ellei muuta Tietosuojaperiaatteissa todeta, OnStar ei luokittele luottamuksellisiksi mitään tietoja tai materiaaleja, jotka lähetät tämän Sopimuksen yhteydessä (”Palaute”), eikä OnStarilla ole velvollisuutta pitää tällaisia tietoja tai materiaaleja luottamuksellisina tai palauttaa tai tuhota mitään Palautetta. Palautteesi lähetetään vapaaehtoisesti ja ilman rajoituksia, ja OnStarilla on vapaus käyttää, jäljentää, muokata, jakaa, esittää, lähettää, alilisensoida ja paljastaa mitä tahansa olemassa olevaa tai myöhemmin luotavaa Palautetta millä tahansa tavalla tai minkä tahansa välineen kautta ilman nimenomaisia tai itsestään lankeavia velvoitteita sinua kohtaan ja ilman ilmoitusta, maksua tai ansioksesi lukemista. OnStarilla on oikeus muttei velvollisuutta valvoa lähettämääsi Palautetta.
 26. Tiedon keruu / tietosuoja. OnStar kerää, käyttää ja jakaa Sinulta, Liitetystä Laitteestasi ja Ajoneuvostasi saatuja sekä Sinua, Liitettyä Laitettasi ja Ajoneuvoasi koskevia tietoja. OnStarin tietosuojaperiaatteissa (”Tietosuojaperiaatteet”) kuvataan, mitä OnStar tekee tiedoilla. Suostut Tietosuojaperiaatteissa kuvattuihin tietojen keräämiseen, käyttöön ja jakamiseen sekä mahdollisiin Tietosuojaperiaatteisiin tehtäviin muutoksiin, joita saatetaan tehdä samalla tavalla kuin tähän Sopimukseen kohdistuvia muutoksia. Jos myyt, luovutat, annat vuokralle tai poistat käytöstä Ajoneuvosi tai Liitetyn Laitteesi, olet yksin vastuussa Ajoneuvon, Liitetyn Laitteen tai näihin liittyvän tilisi sisältämien Sinua koskevien tietojen poistamisesta.Sovelluksessa antamiesi tai suoraan Liitetyn Laitteesi eteenpäin Sovellukselle välittämien tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja tallennukseen sovelletaan Sovelluksen tarjoajan ehtoja ja tietosuojaperiaatteita. Lue Sovelluksen tarjoajan ehdot ja tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Sinua pyydetään hyväksymään ne ennen Sovelluksen asentamista. OnStar ei ole vastuussa kolmatta osapuolta edustavan Sovelluksen tarjoajan taholta tapahtuvasta tietojesi käytöstä. Jos syötät Sovellukseen jonkun toisen henkilön tietoja, kuten puhelinnumeron, Sinun on hankittava kyseisen henkilön suostumus etukäteen. Jos sinulla on käytössä OnStarin Palveluita, huomaa, että Tietosuojapainike ei välttämättä suojaa sijaintiasi Sovelluksilta. Jos myyt, luovutat tai muuten poistat käytöstä Liitetyn Laitteesi, olet yksin vastuussa AppShop-tilisi poistamisesta ja Sovelluksista, jotka käyttävät henkilötietojasi.
 27. OnStar tai Ajoneuvon Tarjoaja eivät myönnä takuuta.
  1. OnStar tai Ajoneuvosi Tarjoaja eivät esitä kannanottoja, lausumia tai takuita Palveluihin liittyen. Palvelut tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan” sisältäen kaikki niissä mahdollisesti ilmenevät viat ja virheet.
  2. Lain suurimmassa sallimassa laajuudessa OnStar ja Ajoneuvosi Tarjoaja eivät takaa Palvelujen käyttöä, toimintaa tai saatavuutta eivätkä mitään OnStarin tai Ajoneuvosi Tarjoajan toimintaa tai menettelyjä Palveluihin tai tähän Sopimukseen liittyen. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa OnStar ja Ajoneuvosi Tarjoaja eivät takaa, että Palvelut pysyvät toiminnassa tai saatavilla mitään tiettyä aikaa, eivätkä sitä, että Palveluiden tuleva toiminta on yhteensopivaa nykyisen toiminnan tai sovellusten kanssa.
  3. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa OnStar tai Ajoneuvosi Tarjoaja eivät esitä mitään lausumia tai takuita koskien Palvelujen sisältämien tietojen tai materiaalien soveltuvuutta, saatavuutta, paikkansapitävyyttä, luotettavuutta, täydellisyyttä tai oikea-aikaisuutta riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen ne on tarkoitettu. OnStar tai Ajoneuvosi Tarjoaja eivät esitä kannanottoja siihen liittyen, että Palveluihin ei liity menetyksiä, keskeytyksiä, vikoja, hyökkäyksiä, viruksia, häiriöitä, hakkerointia tai muita turvallisuushyökkäyksiä, eivätkä OnStar tai Ajoneuvosi Tarjoaja ota tällaisista asioista mitään vastuuta. OnStar tai Tarjoajasi eivät anna takuita Palvelujen saatavuudesta tai siitä, että Palvelut toimivat keskeytyksettä ja virheettömästi.
  4. Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa OnStar ja Ajoneuvosi Tarjoaja eivät ole vastuussa mistään toimintahäiriöistä, jotka johtuvat palvelimen virheistä, väärin ohjatuista tai uudelleenohjatuista siirroista, Internet-yhteyden yhteysongelmista, keskeytyksistä tai häiriöistä tiedonsiirrossa, tietokoneviruksista, verkkoa tai langatonta palvelua vahingoittavista kolmansien osapuolten toimista tai niiden puuttumisesta, puhelun yhdistämiseen (mukaan lukien hätänumeroon liittyvän) liittyvän vian tai viiveen aiheuttamista vahingoista tai tapaturmista eikä muista teknisistä vioista riippumatta siitä, olivatpa ne luonteeltaan inhimillisiä tai teknisiä.
  5. OnStar tai Ajoneuvosi Tarjoaja eivät takaa, että Palvelut toimivat asianmukaisesti laitteillasi, ja yksin Sinä olet vastuussa kaikista laitteidesi korjauksista ja muista Palveluiden tosiasiassa ja oletettavasti aiheuttamista menetyksistä.
  6. Jotkin oikeudenkäyttöalueet rajoittavat tai eivät salli hiljaisiin tai muihin takuisiin liittyvää vastuunrajausta, joten jotkin edellä mainituista vastuunvapauslausekkeista eivät välttämättä sovellu siinä määrin kuin tällaisten oikeudenkäyttöalueiden lakeja sovelletaan, missä tapauksessa OnStarin ja Ajoneuvosi Tarjoajan takuita sovelletaan ainoastaan lain sallimassa laajuudessa.
  7. Vastuunrajoitukset. Mikä tahansa OnStarin tai Ajoneuvosi Tarjoajan vastuu mistä tahansa ja miten tahansa aiheutuneista vahingoista tai kuluista rajoittuu oikeudellisesta perustastaan riippumatta sovellettavan lain sallimassa laajuudessa summaan, joka vastaa tämäntyyppisen sopimuksen kannalta tyypillisiä ennakoitavissa olevia sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvia vahinkoja.Mitään tämän osan tai muualla tässä Sopimuksessa olevaa vastuunrajoitusta ei sovelleta mihinkään lakimääräisten konkludenttisten ehtojen rikkomiseen tai mihinkään vastuuseen, jota ei voida rajoittaa sovellettavan lain perusteella, eikä varsinkaan mihinkään vastuuseen liittyen huolimattomuudesta, petoksesta tai tahallisesta laiminlyönnistä johtuvaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. Vahvistat, että saat tästä Sopimuksesta saamasi edut osin vastineeksi tässä Sopimuksessa määritellyistä korvausvastuun rajoituksista. OnStar ei vastaa millään tavalla minkään Kolmannen Osapuolen Palveluista, mukaan lukien Ajoneuvon Tarjoajasi tarjoamat palvelut. Olet velvollinen suorittamaan kaikki kohtuulliset toimenpiteet vahinkojen lieventämiseksi, ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
 28. Yleistä.
  1. Siirtäminen. Et voi siirtää tätä Sopimusta (tai mitään sen osaa) ilman OnStarin kirjallista suostumusta, ja kaikki siirtämisyritykset ilman OnStarin kirjallista suostumusta ovat pätemättömiä. OnStar voi siirtää tämän Sopimuksen, ja se voi ilmoittaa tai jättää ilmoittamatta asiasta Sinulle.
  2. Suhde. Mitään tässä sopimuksessa olevaa ei pidä tulkita niin, että Sinä tai OnStar olisitte toinen toistenne kumppaneita, yhteisyrityksiä, toimeksiantajia, edustajia tai työntekijöitä. Kummallakaan osapuolella ei ole nimenomaista tai hiljaista oikeutta, valtaa tai valtuuksia sitoa toista.
  3. Ei vakuutusta. Emme ole vakuutusyhtiö, emmekä suosittele mitään vakuutusyhtiötä. Olet vastuussa Ajoneuvosi vakuutuksesta. Palvelut eivät tarjoa Ajoneuvollesi vakuutusta eivätkä ole vakuutustuote. Palvelut tarjotaan mukavuutena. Palveluista suorittamasi maksut eivät ole yhteydessä Ajoneuvosi tai sen sisältämän omaisuuden arvoon tai kärsimistäsi vammoista tai vaurioista johtuviin kustannuksiin. Sinun pitää hankkia asianmukainen vakuutus Ajoneuvoasi ja mahdollisia siihen liittyviä riskejä varten ja pitää se voimassa.
  4. Ilmoitukset. Kaikki ilmoitukset, suostumukset, hyväksynnät ja muu tämän Sopimuksen nojalla vaatimasi tai sallimasi viestintä on tehtävä kirjallisesti, osoitettava annettuun osoitteeseen ja toimitettava Verkkosivustolla olevien asiakaspalvelun yhteystietojen avulla. OnStar voi muuttaa ilmoitusten tekemiseen käytettävää osoitettaan ilmoittamalla siitä Sinulle. Voimme lähettää ilmoituksia eri kanavia pitkin, kuten lähettämällä viestejä Verkkosivustolle, lähettämällä Sinulle sähköpostia, ottamalla yhteyttä Sinuun neuvojiemme välityksellä tai käyttämällä Ajoneuvossasi tai Liitetyissä Laitteissasi saatavana olevia soveltuvia järjestelmiä. Suostut vastaanottamaan tällaisia ilmoituksia ja suostut siihen, että tällaiset OnStarin Sinulle lähettämät ilmoitukset katsotaan laillisesti sitoviksi. Hyväksyt, että kaikki sähköpostitse tai postitse lähettämämme ilmoitukset täyttävät kaikki kirjallisesti laadittavan ilmoituksen vaatimukset. Jos et hyväksy tätä, älä hyväksy tätä Sopimusta. Sinulla on oikeus peruuttaa tiettyjen sähköisten viestien vastaanottamiseen liittyvä suostumuksesi, ja lain niin vaatiessa toimitamme Sinulle pyynnöstä paperiversion kaikista asiakirjoista ja tallenteista. Voit tehdä tämän ottamalla meihin yhteyttä puhelinnumerossa tai sähköpostiosoitteella, jotka on annettu ”Kysymyksiä”-osassa näiden Käyttöehtojen lopussa. Jos peruutat suostumuksesi, meillä on oikeus peruuttaa tämä Sopimus. Vastaanottaaksesi sähköpostitse lähettämiämme ilmoituksia Sinulla on oltava Internet-yhteys ja tietokone tai laite, jossa on siihen sopiva verkkoselain. Tarvitset myös ohjelman, jolla pystyt tarkastelemaan Portable Document -muotoisia (”PDF”) tiedostoja. Jotta voit säilyttää Sinulle lähettämämme ilmoitukset, laitteesi tai tietokoneesi on kyettävä lataamaan ja tallentamaan sähköisiä viestejä, mukaan lukien PDF-tiedostoja. Hyväksymällä nämä ehdot vahvistat, että pystyt vastaanottamaan, avaamaan ja säilyttämään mahdollisesti lähettämämme ilmoitukset. Voit vaihtaa ilmoitustarkoitukseen käyttämääsi sähköpostiosoitettasi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä puhelinnumerossa tai sähköpostiosoitteella, jotka on annettu ”Kysymyksiä”-osassa näiden Käyttöehtojen lopussa.
  5. Erotettavuus. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto tai mikä tahansa tähän viittauksen kautta sisällytettävä asiakirja todetaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa lainvastaiseksi, kyseinen ehto pidetään erillään tästä Sopimuksesta, ja Sopimuksen muut ehdot ja kyseisen ehdon soveltaminen muihin henkilöihin tai olosuhteisiin kuin niihin, minkä kohdalla se on todettu pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, säilyvät voimassa. Tämän Sopimuksen jokainen ehto on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen lain sallimassa laajuudessa ja jollei laki sitä estä.
  6. Luopuminen oikeudesta. Mistään tämän Sopimuksen ehdosta ei luovuta eikä mikään rikkomus ole oikeutettavissa, ellei kyseinen luopuminen oikeudesta tai suostumus ole kirjallisessa muodossa ja oikeudesta luopunut tai suostumuksensa antanut ole sitä allekirjoittanut. Mitään kummankaan osapuolen antamaa suostumusta tai rikkomukseen liittyvää oikeudesta luopumista, nimenomaista tai hiljaista, ei saa pitää suostumuksena oikeudesta luopumisena tai oikeutuksena liittyen mihinkään toiseen tai mainitusta johtuvaan rikkomukseen.
  7. Viitteet; otsikot; esimerkit. Artiklojen ja osien otsikot on lisätty tähän Sopimukseen käytännön syistä ja vain viitteeksi, eikä niitä huomioida tämän Sopimuksen tulkinnassa. Sopimuksessa annetut esimerkit, joita saattaa edeltää jokin sellainen ilmaus kuin ”mukaan lukien”, ”esimerkiksi”, ”kuten” tai jokin samankaltainen ilmaus, on tarkoitettu ainoastaan havainnollistuksiksi, eivätkä ne ole rajoittavia.
  8. Sovellettava laki. Jos olet kuluttaja, tätä Sopimusta ja kaikkia siihen liittyviä sopimuksenulkoisia velvoitteita tulkitaan asuinmaasi lakien mukaan ja niiden alaisuudessa. Jos et olet kuluttaja, tätä Sopimusta ja kaikkia siihen liittyviä sopimuksenulkoisia velvoitteita tulkitaan Englannin lakien mukaan ja niiden alaisuudessa.
  9. Koko sopimus. Tämä Sopimus mukaan lukien lisäehdot ja -käytännöt, joihin tässä Sopimuksessa viitataan, muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä Sopimuksen kohteena olevaan asiaan liittyen, eikä osapuolten välillä ole olemassa muita sitoumuksia, muuta yhteisymmärrystä tai muita sopimuksia kyseisestä sopimuksen kohteesta. Et voi muuttaa tätä Sopimusta, ellei OnStar suostu muutokseen kirjallisesti. Jos näiden Käyttöehtojen tai muiden ehtojen, käytäntöjen tai muiden mainittujen materiaalien välillä ilmenee ristiriita ja jollei tästä Sopimuksesta muuta johdu, sovelletaan ensisijaisesti Käyttöehtoja.
  10. Kysymykset. Palvelut tarjoaa OnStar. Jos Sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai valituksia liittyen tähän Sopimukseen tai Palveluihin, voit vapaasti ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa painamalla OnStar-toiminnallisen Ajoneuvosi sinistä OnStar-painiketta, soittamalla meille Verkkosivustolla maallesi osoitettuun puhelinnumeroon, lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen onstar.europe@onstar.com tai muulla, Verkkosivustolla mahdollistetulla tavalla.

Käyttöehtojen liite

Loppukäyttäjän peruslisenssi Sovelluksiin

Tätä loppukäyttäjän peruslisenssiä (”Lisenssi”) sovelletaan jokaiseen Sovellukseen, jonka avaat tai jota käytät Ajoneuvossasi tai Liitetyssä Laitteessa. Isolla kirjoitetut käsitteet on määritelty Käyttöehdoissa, jos niitä ei ole määritelty tässä Lisenssissä. Jos Sovelluksen tarjoaa OnStar, ”Tarjoajalla” tarkoitetaan tässä lisenssissä OnStaria. Jos Sovelluksen tarjoaa se kolmas osapuoli, joka yksilöidään Sovelluksen avatessasi, ”Tarjoajalla” tarkoitetaan tässä Lisenssissä Sinulle lataushetkellä yksilöityä kolmatta osapuolta. Tarjoaja voi esittää sinulle lisäehtoja avatessasi Sovelluksen tai käyttäessäsi sitä. Siinä tapauksessa näitä lisäehtoja sovelletaan tämän Lisenssin ehtojen sijasta, ja tätä Lisenssiä lakataan soveltamasta Sovelluksen avaamiseesi tai Palvelujen käyttöön. Jos et hyväksy tätä Lisenssiä, sinun on purettava asennus ja oltava käyttämättä Sovelluksia.
 1. Lisenssi. Tarjoja on kaikkien Sovellukseen liittyvien oikeuksien, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta kaikkeen sisältöön, kuviin, ääni- ja kuvatiedostoihin, prosesseihin ja koodiin liittyvien oikeuksien, sekä kaikkien Sovellusten immateriaalioikeuksien omistaja tai niihin liittyvän lisenssin antaja. Edellyttäen, että noudatat tätä Lisenssiä, Tarjoaja myöntää sinulle rajatun, henkilökohtaisen, ei-kaupallisen (ellei käyttö Kaluston Ajoneuvojen yhteydessä ole sallittua), ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen oikeuden Sovelluksen asennukseen ja käyttöön yksinomaan kohdekoodimuodossa sen aiottuun käyttötarkoitukseen siten kuin on kuvattu tässä Lisenssissä ja Liitetyn Laitteesi Sovelluksessa Lisenssin Voimassaolon aikana (siten kuin on määritelty jäljempänä Osassa 6). Suostut noudattamaan tätä Lisenssiä asennuksessasi ja Sovelluksen käytössä. Sovellus on lisensoitu Sinulle mutta sitä ei ole myyty Sinulle.
 2. Tarjoajan tekemät päivitykset, muutokset ja poistot. Aika ajoin Tarjoaja tai OnStar saattaa etäyhteyden kautta päivittää, parantaa tai muokata Sovellusta tai poistaa sen tietyistä syistä mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen parantaakseen Sovelluksen tai järjestelmien toimivuutta tai vakautta tai käsitelläkseen mahdollisia turvallisuusongelmia. Suostut siihen, että Tarjoaja tai OnStar voi aika ajoin automaattisesti päivittää, parantaa tai muokata Sovellusta, poistaa sen tai lakata tukemasta sitä tai aiheuttaa Sovelluksen automaattisen poistamisen Liitetyltä Laitteeltasi sillä välin, kun se synkronoidaan tilisi kanssa. Jos Sovellusta päivitetään, parannetaan tai muokataan ominaisuuksien tai toimintojen parantamiseksi tai korjaamiseksi, tätä Lisenssiä sovelletaan päivityksiin, parannuksiin ja muokkauksiin mahdollisten muiden ehtojen lisäksi, jotka Sinulle esitetään päivityksen, parannuksen tai muokkauksen yhteydessä. Tarjoajalla tai OnStarilla ei ole velvollisuutta tarjota asiakastukea Sovellusta tai sovelluspalvelujen käyttöä varten.
 3. Sovellusten vaikutus Liitettyihin Laitteisiin. Ymmärrät, että Sovellusten lataaminen ja/tai käyttö saattaa: (i) aiheuttaa tahattoman tai haitallisen vaikutuksen Liitettyyn Laitteeseen, Liitetyssä Laitteessa tai sen kanssa toimivaan järjestelmään tai ohjelmistoon ja/tai yhteen tai useampaan muuhun Sovellukseen, (ii) aiheuttaa muunnoksen tai muutoksen Liitettyyn Laitteeseen, Liitetyssä Laitteessa tai sen kanssa toimivaan järjestelmään tai ohjelmistoon, yhteen tai useampaan muuhun Sovellukseen ja/tai yhden tai useamman edellä mainitun toimintaan ja/tai (iii) muuttaa koko Liitetyn Laitteen, Liitetyssä Laitteessa tai sen kanssa toimivan järjestelmän tai ohjelmiston ja/tai yhden tai useamman Sovelluksen tai osia näistä mahdottomiksi avata tai käyttökelvottomiksi. Ymmärrät ja hyväksyt, että Sovellusten lataaminen ja käyttö tapahtuu omalla riskilläsi ja omalla vastuullasi ja että Tarjoajalla ei ole velvollisuutta tarjota asiakkaalle tukea Sovellusta, mitään sen Liitetyssä Laitteessa aiheuttamaa vaikutusta, Liitetyssä Laitteessa tai sen kanssa toimivaa järjestelmää tai ohjelmistoa tai yhtä tai useampaa Sovellusta varten.
 4. Ei käänteistä suunnittelua, uudelleenjakamista tai turvallisuustoimintojen kiertämistä. Sitoudut siihen, että et suunnittele käänteisen suunnittelun avulla, pura osiin, käytä koosteessa, käytä uuteen tarkoitukseen, jaa, jälleenmyy tai muokkaa Sovellusta. Saat kopioida Sovelluksen ainoastaan siinä tarkoituksessa, että siirrät Sovelluksen Liitetylle Laitteellesi ja käytät Sovellusta Liitetyllä Laitteellasi. Et saa uudelleenjakaa Sovellusta muille ihmisille, jotka eivät käytä Liitettyä Laitettasi tai Ajoneuvoasi. Suostut noudattamaan Sovellukseen sisältyviä tai liittyviä turvallisuustoimia tai pääsynvalvontateknologiaa etkä kierrä sitä.
 5. Avoin lähdekoodi. Jos Sovellus sisältää Avoimeen Lähdekoodiin Perustuvan Ohjelmiston, oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi liittyen Avoimeen Lähdekoodiin Perustuvaan Ohjelmistoon sovelletaan sovellettavan Avoimen Lähdekoodin Lisenssin ehtoja. ”Avoimeen Lähdekoodiin Perustuva Ohjelmisto” tarkoittaa ohjelmistoa, joka on saatavana muille Avoimen Lähdekoodin lisenssin ehdoilla; ”Avoimen Lähdekoodin Lisenssi” tarkoittaa ohjelmistolisenssiä esimerkiksi, mutta ei näihin rajoittuen, seuraavin ehdoin: (a) ehdot sallivat muiden taholta tapahtuvan ohjelmiston jakamisen tai uudelleenjakamisen joko maksutta tai myymällä ilman rojalteja tai vastaavia maksuja ja mahdollistavat sen, että jakaminen/uudelleenjakaminen sisältää lähdekoodia ja käännettyä koodia, (b) ehdot sallivat ohjelmistoon ja sen pohjalta tehdyt muutokset, käännökset ja johdannaisteokset ja niitä voidaan jakaa samoilla ehdoilla kuin alkuperäistä ohjelmistoa, (c) ehdot liittyvät ohjelmistoon ja soveltuvat kaikkiin henkilöihin, tahoihin, ryhmiin, organisaatioihin ja instituutioihin (”Vastaanottajat”), joille ohjelmisto on jaettu ja/tai jotka uudelleenjakavat ohjelmistoa ilman, että Vastaanottajien tarvitsee käyttää tai muuten hankkia lisälisenssiä.
 6. Voimassaolo. Lisenssi on voimassa, kunnes irtisanot sen tai kun Tarjoaja tai Sinä lopetat Sovelluksen käytön (”Voimassaolo”). Voit peruuttaa tämän Lisenssin milloin tahansa purkamalla Sovelluksen asennuksen. Lisenssi irtisanotaan automaattisesti heti, jos rikot jotakin tämän Lisenssin ehtoa, ja tällaisessa tapauksessa lopetat kaiken Sovelluksen käytön.
 7. Palvelun käyttöehtoja ja verkkosivuston ehtoja sovelletaan. Jos käytät Sovellusta käyttääksesi palvelua, sitoudut noudattamaan palveluun sovellettavia ehtoja ja vakuutat tekeväsi niin. Jos käytät Sovellusta avataksesi tai käyttääksesi verkkosivustoja, sitoudut noudattamaan verkkosivustoon sovellettavia ehtoja ja vakuutat tekeväsi niin.
 8. Tiedonkeruu; Käyttö ja varmuuskopiointi. Siinä määrin kuin OnStar on Tarjoaja, OnStar voi kerätä ja tallentaa Sinuun, Ajoneuvoosi tai Liitettyyn Laitteeseesi liittyviä tietoja Liitetyn Laitteen ja Sovelluksen käyttösi kautta. Kaikkeen OnStarin keräämään tietoon sovelletaan Sovellukseen kuuluvia ja sen mukana lähetettäviä Tietosuojaperiaatteita.Kun käytät muun Tarjoajan kuin OnStarin tarjoamaa sovellusta, Tarjoaja saattaa myös kerätä, tallentaa ja käsitellä Sinua koskevia tietoja (sekä myös jakaa niitä meidän kanssamme) kyseisen Tarjoajan tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Suosittelemme, että luet tarkasti Tarjoajan tietosuojaperiaatteet ennen Sovelluksen avaamista tai käyttöä. On yksin sinun vastuullasi tehdä varmuuskopiot Sovelluksen kanssa käyttämistäsi tiedoista tai arkistoida ne siinä laajuudessa kuin Sinulla on siihen oikeus. Tarjoajalla ei ole vastuuta säilyttää, arkistoida tai tarjota mitään Sovelluksen kanssa käyttämiäsi tietoja eikä se ole vastuussa mistään menetyksestä liittyen tällaisiin tietoihin pääsyyn tai niiden käyttöön.
 9. Tarjoajan tarjoama sisältö. Sovellus saattaa tarjota sinulle Tarjoajan omistamaa sisältöä tai muiden sellaisten tahojen omistamaa sisältöä, jotka antavat Tarjoajalle luvan tarjota sitä Sinulle. Tämä sisältö tarjotaan käytettäväksi ainoastaan Liitetyllä Laitteella Sovelluksen kautta, eikä Sinulle myönnetä oikeutta kopioida, jakaa, muokata, lähettää, esittää, siirtää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista, käyttää tai esittää omaavasi oikeutta Tarjoajan tarjoamaan sisältöön, ja sitoudut olemaan tekemättä mitään edellä luetelluista. Sitoudut myös siihen, että et käytä kolmannen osapuolen tarjoamaa tai Sovelluksen kautta saatavaa sisältöä rikkoaksesi mitään lakia tai ahdistellaksesi ketään henkilöä, ryhmää tai yritystä. Jos Sovellus linkittää sinut kolmannen osapuolen verkkosivustolle tai palveluun, Sinulla ei ole oikeutta kopioida, jakaa, muokata, lähettää, esittää, siirtää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista, käyttää tai esittää omistusoikeutta koskevaa vaadetta kolmannen osapuolen verkkosivuston tai palvelun tarjoamaan sisältöön, ja sitoudut myös olemaan tekemästä mitään edellä mainituista, ellei sinulla ole siihen lakisääteistä kolmannen osapuolen myöntämää lupaa. Sitoudut myös siihen, että et käytä kolmannen osapuolen verkkosivustolta tai palvelusta peräisin olevaa sisältöä rikkoaksesi mitään lakia tai ahdistellaksesi ketään henkilöä, ryhmää tai yritystä.
 10. Siirtosi ja käyttösi. Sitoudut siihen, että et käytä Sovellusta sellaisten tietojen siirtämiseen tai lähettämiseen, joita Sinulla ei ole oikeutta siirtää tai lähettää. Sitoudut myös siihen, että et käytä Sovellusta siirtääksesi tai lähettääksesi mitään tietoja mitään laitonta tarkoitusta varten tai ahdistellaksesi ketään henkilöä, ryhmää tai yritystä.
 11. Tietoihin liittyvä vastuunrajaus. Sovellus voi käyttää useantyyppisiä tietoja suorittaakseen toimintoja Sinulle. Vahvistat, että tieto ei välttämättä pidä paikkaansa ja että käytät tietoja omalla riskilläsi. Tiedot, joihin ei välttämättä kannata luottaa, ovat esimerkiksi seuraavat: Ajoneuvostasi, Liitetystä Laitteestasi tai muualta saadut sijaintitiedot (ts. paikkatiedot), verkkosivustolta tai kolmatta osapuolta edustavalta palveluntarjoajalta saadut tiedot sekä Ajoneuvon sisäisistä järjestelmistä saadut tiedot.
 12. Kolmansien osapuolten sivustojen sisällöt. Ymmärrät, että käyttäessäsi Sovellusta saatat törmätä materiaaliin, jota pidät loukkaavana, karkeana tai sopimattomana. Ymmärrät myös, että jos käytät Sovellusta palvelujen tai verkkosivustojen käyttöön, et pysty hallitsemaan hakutuloksia, ja ne saattavat tuottaa linkkejä tai ”osumia”, joita pidät loukkaavina, karkeina tai sopimattomina. Käytät Sovellusta omalla riskilläsi, eikä Tarjoaja tai OnStar ole vastuussa sisällöstä, jota Sinä tai muut saatatte pitää loukkaavana tai muuten kyseenalaisena. OnStar ei ole vastuussa sisällön tai paikkansapitävyyden tutkimisesta tai arvioinnista eikä myönnä takuita tai suosituksia kolmannen osapuolen materiaaleihin, palveluihin tai verkkosivustoihin liittyen eikä ole niistä vastuussa.
 13. Noudatat kaikkia Sovelluksen käyttöön liittyviä lakeja. Vahvistat, että Sovellus (ellei se ole Ajoneuvon tai Liitetyn Laitteen valmistajan asentama) ei ole osa Sinulle toimitettua Ajoneuvoasi tai Liitettyä Laitetta ostaessasi tai ottaessasi vuokralle Ajoneuvosi tai Liitetyn Laitteesi. Jos uskot, että Sovelluksesi ei toimi asianmukaisesti, sinun tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää tilisi ominaisuuksia poistaaksesi Sovellus Liitetystä Laitteestasi. Suostut ja takaat, että noudatat kaikkia lakeja (mukaan lukien Ajoneuvoasi ja Palvelujesi käyttöä säätelevät liikennesäännöt ja säännökset) ja että et käytä Sovellusta millään näiden lakien tai säännösten vastaisella tavalla.
 14. Ei takuuta ominaisuuksien/verkkojen toiminnasta. Verkkojen kautta tarjottavien palvelujen osalta olet vastuussa tekemään sopimuksen jonkin palveluntarjoajan kanssa saadaksesi verkkoyhteyden omalla kustannuksellasi. Verkon kautta tarjottavien palvelujen osalta Tarjoaja ei voi luvata, että muut eivät katkaise viestintää, eikä se voi luvata, että verkkojen kautta toteutettavat yhteydet verkkosivustoihin ja palveluihin ovat saatavilla sinulle keskeytyksettä tai virheettömästi. Hyväksyt, että Tarjoaja tai OnStar eivät ole vastuussa mistään yksityisyyden menetyksestä viestinnässä tällaisissa verkoissa eivätkä mistään yhteyden katkeamisesta taikka muusta verkkojen kautta tarjottujen toimintojen menetyksestä, virheestä tai viasta.
 15. Ei käytössä kaikissa Ajoneuvon tiloissa. Sovellus saattaa tarjota ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole saatavana Ajoneuvosi käytön aikana.
 16. Ei takuuta. Tarjoaja ei esitä kannanottoja, takuita tai lausumia tuotteeseen tai mihinkään sellaiseen palveluun tai tietoon liittyen, jonka tuotteen tarjoaja saattaa saatavillesi. Tuotteen tarjoajan saataville tuoma tuote, kaikki palvelut ja kaikki tiedot tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”, mukaan lukien kaikki niissä mahdollisesti ilmenevät viat ja virheet.Tarjoaja ei takaa sitä, että tuote pysyy toiminnassa tai saatavilla mitään tiettyä aikaa, eikä sitä, että sen tuleva toiminta on yhteensopivaa nykyisen toiminnan tai sovellusten kanssa. Tarjoaja ei takaa, että tuotteen käyttö on keskeytyksetöntä tai virheetöntä tai että tuotteen viat korjataan. Tarjoaja ei anna mitään takuita tai lausumia siitä, että tuote toimii asianmukaisesti Liitetyssä Laitteessasi, ja Sinä olet yksin vastuussa kaikista laitteidesi korjauksista ja muista menetyksistä, joita tuote tosiasiassa tai oletettavasti on aiheuttanut. Tarjoaja ei anna mitään takuita tai lausumia tuotteeseen tuotavien tai sen kautta Sinulle tarjottujen tietojen paikkansapitävyydestä riippumatta siitä, ovatko tiedot sijaintitietoja tai muita tuotteeseen tuotavia tai tuotteen kautta tarjottavia tietoja. Jos tarjoaja on kolmas osapuoli, ilmaiset ymmärtäväsi, että tuotteen tarjoaa kolmatta osapuolta edustava tarjoaja ja että OnStar ei anna minkäänlaisia takuita (tässä osassa mainittuja tai muita) liittyen tuotteeseen tai mihinkään tällaisen kolmatta osapuolta edustavan Tarjoajan kautta tarjottavaan palveluun tai tietoihin. Jotkin oikeudenkäyttöalueet rajoittavat tai eivät salli hiljaisiin tai muihin takuisiin liittyvää vastuunrajausta, joten jotkin edellä mainituista vastuunvapauslausekkeista eivät välttämättä sovellu siinä määrin kuin tällaista oikeudenkäyttöalueen lakia sovelletaan, missä tapauksessa OnStarin takuuta sovelletaan ainoastaan lain sallimassa laajuudessa.
 17. Vahinkojen rajoitus ja korvausvelvollisuuden rajoitus. Mikä tahansa OnStarin vastuu mistä tahansa ja miten tahansa aiheutuneista vahingoista tai kuluista rajoittuu oikeudellisesta perustastaan riippumatta sovellettavan lain sallimassa laajuudessa summaan, joka vastaa tämäntyyppisen sopimuksen kannalta tyypillisiä ennakoitavissa olevia sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvia vahinkoja.Mitään tämän osan tai muualla tässä Sopimuksessa olevaa vastuunrajoitusta ei sovelleta mihinkään lakimääräisten konkludenttisten ehtojen rikkomiseen tai mihinkään vastuuseen, jota ei voida rajoittaa sovellettavan lain perusteella, eikä varsinkaan mihinkään vastuuseen liittyen huolimattomuudesta, petoksesta tai tahallisesta laiminlyönnistä johtuvaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. Vahvistat, että saat tästä Sopimuksesta saamasi edut osin vastineeksi tässä Sopimuksessa määritellyistä korvausvastuun rajoituksista. Olet velvollinen suorittamaan kaikki kohtuulliset toimenpiteet vahinkojen lieventämiseksi, ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
 18. Vahingonkorvaus. Sitoudut puolustamaan ja suojaamaan Palveluntarjoajaa kaikkia sellaisia vastuita, vahinkoja, kustannuksia ja kuluja (mukaan lukien oikeuskulut) vastaan, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen vaateesta siinä laajuudessa kuin se johtuu Sinun taholtasi tapahtuneesta tähän Lisenssiin kohdistuneesta rikkomuksesta tai muusta huolimattomuudesta johtuvasta tai tahallisesta laiminlyönnistä.
 19. Sovellettava laki. Lain sallimassa laajuudessa ja jollei laki sitä estä, olet tässä Sopimuksessa kuluttaja, ja kaikkia tähän liittyviä sopimuksenulkoisia velvoitteita tulkitaan asuinmaasi lakien mukaan ja niiden alaisuudessa. Jos et ole kuluttaja, tätä Sopimusta ja kaikkia siihen liittyviä sopimuksenulkoisia velvoitteita tulkitaan Englannin lakien mukaan ja niiden alaisuudessa, lukuun ottamatta mahdollisia niitä koskevia lainvalintasääntöjä, jotka edellyttäisivät muun lainvalintasäännön soveltamista. Tähän Sopimukseen ei sovelleta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta, jonka soveltaminen suljetaan nimenomaisesti pois.
 20. Vientisääntöjen noudattaminen. Noudata maailmanlaajuisesti kaikkia Sovellukseen sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Et saa käyttää, viedä, jälleenviedä, maahantuoda, myydä tai luovuttaa Sovellusta, elleivät maassasi sovellettava laki ja säännökset muuta edellytä. Suostut myös siihen, että et käytä Sovellusta mihinkään sellaisiin tarkoituksiin, jotka laki kieltää ja joita ovat muun muassa ydinohjusten tai kemiallisten tai biologisten aseiden kehittäminen, suunnittelu, valmistaminen tai tuotanto.
 21. Ilmoitukset. Palveluntarjoaja saattaa antaa sinulle Sovellukseen liittyviä ilmoituksia muun muassa tähän Lisenssiin tehtävistä muutoksista sähköpostitse OnStar-tiliisi liittyvään sähköpostiosoitteeseesi, jos sinulla sellainen on, postitse tai Sovellusten tai Ajoneuvosi tai Liitettyjen Laitteidesi sovelluspalvelujen kautta esitettävien viestien muodossa.
 22. Muuta. Et saa siirtää tätä Lisenssiä ilman Palveluntarjoajan lupaa. Sinä, Palveluntarjoaja ja OnStar olette itsenäisiä sopimusosapuolia. Jos Sovelluksen tarjoaa Sinulle kolmatta osapuolta edustava Tarjoaja, suostut siihen, että OnStar ja sen yhteistyöyritykset ovat kolmatta osapuolta edustavia Lisenssin edunsaajia, ja siten OnStar tai sen yhteistyöyritykset voivat täytäntöönpanna tämän Lisenssin Sinua vastaan, vaikka se ei ole Sovelluksen Tarjoaja, edellyttäen, että jos kolmatta osapuolta edustavien edunsaajien doktriinin ei jostain syystä havaita soveltuvan, osapuolet vahvistavat ja suostuvat siihen, että vaikka OnStar ei ole tämän Lisenssin osapuoli eikä sillä ole tämän Lisenssin nojalla velvoitteita, Tarjoaja on OnStarin valtuutettu rajatussa tarkoituksessa hoitaakseen sopimusvelvoitteita OnStarin puolesta OnStarin etujen mukaisesti rajoitetun ajan. Tämän mukaisesti osapuolet sopivat, että OnStar saa täytäntöönpanna tällaisia oikeuksia ja sopimuksia itsenäisesti (ilman, että sen täytyy lisätä Tarjoajaa osapuoleksi mihinkään tällaiseen täytäntöönpanomenettelyyn). Jos jonkin tämän Sopimuksen ehdon havaitaan olevan mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, se erotetaan tästä Sopimuksesta, ja muiden Sopimuksen osien voimassaolo jatkuu kaikilta osin. Mitään tämän Lisenssin ehtoa ei katsota mitätöidyksi, ellei osapuoli ole vahvistanut mitätöimistä kirjallisesti. Lisenssi ja muut tämän Sopimuksen osat ovat koko sopimus osapuolten välillä siinä käsitellyn sopimuksen kohteen kannalta, eikä osapuolten välillä ole olemassa muita sitoumuksia, muuta yhteisymmärrystä tai muita sopimuksia kyseisestä sopimuksen kohteesta. Et voi muuttaa tätä Lisenssiä, ellei Tarjoaja suostu muutokseen kirjallisesti. Tarjoaja voi muokata tätä Lisenssiä ilmoittamalla Sinulle asiasta, ja jos et suostu johonkin muutokseen, Sinun on lakattava käyttämästä Sovellusta. Jatkamalla Sovelluksen käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen tällaiset muutokset.

ONSTAR-
PALVELUIDEN
PÄIVITYS

Kaikki OnStar-palvelut ja Wi-Fi-palvelut poistuvat käytöstä 31. joulukuuta 2020.

Tämän päivämäärän jälkeen kokeilupohjaisia tai maksettuja palveluita tai tilauksia ei enää ole saatavilla, hätäapu mukaan lukien.

Lue usein kysytyistä kysymyksistä lisää siitä, mitä tämä tarkoittaa oman tilauksesi kannalta.