Συχνές
Ερωτήσεις

 

  Είναι η OnStar ιδιοκτησία της Opel / Vauxhall;

  Όχι. Το OnStar είναι υπηρεσία την οποία κατέχει και λειτουργεί η OnStar Europe Limited, μια εταιρεία της General Motors.

  Γιατί τελειώνει η υπηρεσία OnStar;

  Τον Αύγουστο του 2017, η Groupe PSA αγόρασε τις Opel και Vauxhall από την General Motors. Η OnStar Europe Limited δεν ήταν μέρος αυτής της αγοράς και παραμένει θυγατρική της General Motors.

  Έτσι, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι υπηρεσίες OnStar και οι υπηρεσίες Wi-Fi που ενεργοποιούνται από τη σύνδεση OnStar (αν είναι διαθέσιμες στη χώρα σας) θα σταματήσουν να είναι διαθέσιμες για τα αυτοκίνητα Opel / Vauxhall στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

  Αυτό σημαίνει ότι το OnStar δεν είναι πλέον διαθέσιμο στην Ευρώπη;

  Οι υπηρεσίες OnStar δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020. Κατανοούμε την ανησυχία σας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την OnStar υπηρεσία σας. Για πελάτες που έχουν δωρεάν δοκιμαστική ή πληρωμένη συνδρομή, η OnStar θα συνεχίσει να παρέχει την ίδια ποιότητα υπηρεσιών και ασφάλεια μέχρι την τελευταία ημέρα.

  Τι συμβαίνει με τις τρέχουσες συνδρομές;

  Οι τρέχοντες συνδρομητές μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες OnStar μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη μετά την ημερομηνία αυτή.

  E: Μπορώ ακόμα να αγοράσω βασικές υπηρεσίες OnStar και Wi-Fi μέχρι την ημερομηνία λήξης;

  Ναι. Οι συνδρομές βασικών υπηρεσιών OnStar και τα πακέτα δεδομένων Wi-Fi θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμα για αγορά από την OnStar Europe Limited και τον ορισθέντα φορέα εκμετάλλευσης κινητού δικτύου για χρήση πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι υπηρεσίες OnStar δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες OnStar μετά την ημερομηνία λήξης;

  Όχι. Όλες οι υπηρεσίες OnStar στην Ευρώπη και οι υπηρεσίες WiFi που χρησιμοποιούν το λογισμικό OnStar δεν θα είναι διαθέσιμες μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Η υπηρεσία OnStar αυτόματης απόκρισης σε περίπτωση σύγκρουσης θα παραμείνει ενεργή μετά την ημερομηνία λήξης;

  Όχι. Όλες οι υπηρεσίες OnStar στην Ευρώπη θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

  Η υπηρεσία OnStar βοήθειας εύρεσης κλεμμένου οχήματος θα λειτουργεί μετά την ημερομηνία λήξης;

  Όχι. Όλες οι υπηρεσίες OnStar στην Ευρώπη θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

  Θα λαμβάνει ο διανομέας μου πληροφορίες σχετικές με το αυτοκίνητό μου μετά την ημερομηνία λήξης;

  Όχι. Οι διανομείς που οι πελάτες επέλεξαν να λαμβάνουν δεδομένα του οχήματός τους, δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Θα έχει το OnStar ακόμα πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματός μου μετά την ημερομηνία λήξης;

  Όχι. Το OnStar λαμβάνει δεδομένα με μοναδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες του. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 οι υπηρεσίες θα παύσουν και η OnStar Europe Limited δεν θα λαμβάνει πια δεδομένα του οχήματος μετά την ημερομηνία αυτή.

  Έχω πληρώσει για ένα πακέτο OnStar απευθείας μέσω της OnStar που διαρκεί και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τι θα συμβεί με αυτό;

  Η υπηρεσία OnStar θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οποιοδήποτε υπόλοιπο θα σας επιστραφεί σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

  Οι υπηρεσίες OnStar θα είναι ακόμα διαθέσιμες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020;

  Ναι. Η OnStar Europe Limited εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην παροχή την ίδιων ποιοτικών υπηρεσιών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Θα συνεχίσει να λειτουργεί το Wi-Fi στο αυτοκίνητό μου μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020;

  Όχι. Το Wi-Fi δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί

  Ε. Πώς θα χειριστεί τα δεδομένα μου το OnStar μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2020;

  Η OnStar και η General Motors επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα απαιτείται και μόνο για τους σκοπούς που έχετε συμφωνήσει στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικότητάς μας. Για παράδειγμα, αν έχετε μια προπληρωμένη συνδρομή σε εμάς, οφείλουμε να διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι και 10 χρόνια λόγω των διαδικασιών ελέγχου που πρέπει να διεξάγονται. Ανατρέξτε στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικότητάς μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας.

  Έχω πληρώσει για ένα πακέτο OnStar απευθείας μέσω του διανομέα όταν έκανα την αγορά του αυτοκινήτου μου (π.χ.: Opel Flat, Ultimate Trim) που διαρκεί και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2020, τι θα συμβεί με αυτό;

  Α: Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών της Opel / Vauxhall.

Σημαντική
Ενημέρωση Για Τις
Υπηρεσίες OnStar

Τον Αύγουστο του 2017, η Groupe PSA αγόρασε τις Opel και Vauxhall από την General Motors. Η OnStar Europe Limited δεν ήταν μέρος αυτής της αγοράς και παραμένει θυγατρική της General Motors.

Έτσι, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι υπηρεσίες OnStar και οι υπηρεσίες Wi-Fi που ενεργοποιούνται από τη σύνδεση OnStar (αν είναι διαθέσιμες στη χώρα σας) θα σταματήσουν να είναι διαθέσιμες για τα αυτοκίνητα Opel / Vauxhall στις 31 Δεκεμβρίου 2020.