Ο Λογαριασμός μου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσης OnStar ή του Owner Centre.

Ε: Γιατί τελειώνει η υπηρεσία OnStar;

Τον Αύγουστο του 2017, η Groupe PSA αγόρασε τις Opel και Vauxhall από την General Motors. Η OnStar Europe Limited δεν ήταν μέρος αυτής της αγοράς και παραμένει θυγατρική της General Motors.

Έτσι, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι υπηρεσίες OnStar και οι υπηρεσίες Wi-Fi που ενεργοποιούνται από τη σύνδεση OnStar (αν είναι διαθέσιμες στη χώρα σας) θα σταματήσουν να είναι διαθέσιμες για τα αυτοκίνητα Opel / Vauxhall στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

E: Μπορώ ακόμα να αγοράσω βασικές υπηρεσίες OnStar και Wi-Fi μέχρι την ημερομηνία λήξης;

Ναι. Οι συνδρομές βασικών υπηρεσιών OnStar και τα πακέτα δεδομένων Wi-Fi θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμα για αγορά από την OnStar Europe Limited και τον ορισθέντα φορέα εκμετάλλευσης κινητού δικτύου για χρήση πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι υπηρεσίες OnStar δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.