ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2020

Η OnStar Europe Limited («OnStar») και οι θυγατρικές της (συλλήβδην «OnStar» ή «εμείς») παρέχουν αυτή τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου για να σας ενημερώσουμε για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε οχήματα, προϊόντα και υπηρεσίες (προϊόντα και υπηρεσίες) που είναι συνδεδεμένα με την OnStar. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η OnStar, αλλά εξαιρεί προϊόντα και υπηρεσίες με ξεχωριστές δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου που δεν ενσωματώνουν την παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

Η OnStar είναι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων (o «ελεγκτής δεδομένων»). Είναι μια εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου με διεύθυνση Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road, Luton, United Kingom, LU1 3YT και με αριθμό εγγραφής 8582207 και εγγραφής ΦΠΑ GB170 0812 43.

Η OnStar είναι θυγατρική της General Motors Holdings LLC (“GM”), 300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243 USA. Μοιραζόμαστε πληροφορίες με την GM και τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της OnStar LLC (συλλήβδην, η «οικογένεια εταιρειών της GM»). Όταν η GM και οι ελεγχόμενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της OnStar LLC, («OnStar US») λαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες από την OnStar, τις μοιράζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, παρέχοντας επαρκή προστασία για τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας. Παρακαλούμε διαβάστε τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της OnStar US που διατίθεται στη διεύθυνση http://www.onstar.com/privacy.com για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικά σημεία σχετικά με τις πρακτικές ενημέρωσης:

Συλλογή Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και το όχημά σας, όπως όνομα, διεύθυνση, διαγνωστικά οχήματος και τοποθεσία του οχήματος, μέσω της χρήσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, όπως και μέσω αντιπροσώπων και άλλων που μας παρέχουν πληροφορίες. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Χρήση Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να βελτιώσουμε την ποιότητα, την ασφάλεια και την προστασία των προϊόντων και υπηρεσιών μας, να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και για σκοπούς μάρκετινγκ. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Κοινοποίηση Μπορούμε να κοινοποιούμε (μοιραζόμαστε) τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, να βελτιώσουμε την ποιότητα, την ασφάλεια και την προστασία των προϊόντων και υπηρεσιών, να συμμορφωθούμε με το ισχύον δίκαιο, να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να επιτρέψουμε στους παραλήπτες να τις χρησιμοποιήσουν για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Επιλογές Έχετε επιλογές σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ και άλλους σκοπούς. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Τα δικαιώματά σας Έχετε δικαιώματα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που επεξεργαζόμαστε. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Οι υποχρεώσεις σας Δεδομένου του χαρακτήρα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος εκτός από εσάς χρησιμοποιεί ένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε σας (για παράδειγμα, επιτρέπετε σε κάποιον άλλο να οδηγήσει το όχημά σας). Βασιζόμαστε σε σας για να ενημερώσετε το συγκεκριμένο άτομο σχετικά με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και τις επιλογές απορρήτου που έχετε κάνει. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Cookies και παρακολούθηση Μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να κατανοούμε και να προσαρμόζουμε τις προτιμήσεις σας και να προβάλλουμε σχετικές διαφημίσεις. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών Όσον αφορά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μπορεί να σας δοθεί η ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την OnStar και διέπονται από ξεχωριστούς όρους χρήστη και δηλώσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Πρόσβαση και Ενημέρωση Μπορείτε να προσπελάσετε τους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας για να ενημερώσετε τις πληροφορίες σας ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε πώς να το κάνετε. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Μέτρα ασφαλείας Διατηρούμε εύλογους και επαρκείς ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας και απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών μας να κάνουν το ίδιο μέσω μιας σύμβασης. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Διατήρηση Διατηρούμε πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να λειτουργούμε την επιχείρησή μας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Ιδιωτικό απόρρητο παιδιών Δεν στοχεύουμε, ούτε συλλέγουμε σκόπιμα οποιεσδήποτε πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Διεθνείς μεταφορές δεδομένων Διατηρούμε κατάλληλες προστασίες για διασυνοριακές μεταφορές, όπως απαιτεί ο νόμος για διεθνείς μεταφορές δεδομένων. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Αλλαγές Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές δημοσιεύοντας την ενημερωμένη έκδοση αυτής της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και μέσω άλλων ενεργειών κατά περίπτωση. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.
Επικοινωνία Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, email ή τηλεφώνου για οποιεσδήποτε ερωτήσεις. Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Μπορεί να συλλέγουμε τις παρακάτω πληροφορίες μέσω της χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών σας και, αν χρειαστεί, με τη συγκατάθεσή σας.

Μπορεί επίσης να συλλέγουμε τα στοιχεία σας από την GM, τους αντιπροσώπους μας, τους δικαιοδόχους, τους συνεργάτες μας, τους παρόχους υπηρεσιών, τον κατασκευαστή του οχήματός σας και ανεξάρτητες πηγές τρίτων.

Τα είδη των πληροφοριών που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

Πληροφορίες για σας και τους λογαριασμούς σας σε εμάς: όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησής σας, η διεύθυνση email σας, τα στοιχεία σύνδεσης, ο κωδικός πρόσβασης, ο κωδικός PIN, τα στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, οι πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση και τη χρηματοδότηση του οχήματός σας, εάν έχετε χρηματοδοτήσει ή μισθώσει το όχημα, τη διάρκεια της μίσθωσης/χρηματοδότησης και τα στοιχεία χρέωσης, όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, ο κωδικός CVV και η ημερομηνία λήξης της.

Πληροφορίες σχετικά με το όχημά σας: όπως ο αριθμός της πινακίδας κυκλοφορίας, ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (VIN), τα διανυθέντα χιλιόμετρα, η κατάσταση λαδιού/μπαταρίας, το ιστορικό καυσίμου ή φόρτισης, η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, η κατάσταση του κιβωτίου ταχυτήτων, οι κωδικοί βλάβης του διαγνωστικού ελέγχου και πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού που έχουν σταλεί στο όχημά σας.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του οχήματός σας, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών και των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών: θέση GPS, ταχύτητα, ανάπτυξη αερόσακων, προειδοποιήσεις αποφυγής συγκρούσεων, δεδομένα συγκρούσεων, κατάσταση συστήματος ασφαλείας, συμβάντα φρεναρισμάτων και απότομων ελιγμών ή ελιγμών αποφυγής, κατεύθυνση του οχήματος (προς προορισμό), εικόνα της κάμερας και δεδομένα αισθητήρων, πληροφορίες φωνητικών εντολών, έλεγχος ευστάθειας ή αντιμπλοκαρίσματος, ειδοποιήσεις ασφαλείας/κλοπής, χρήση συστήματος ψυχαγωγίας και χρήση δεδομένων WiFi.

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και για το πώς αλληλεπιδράτε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών και ιστότοπων: όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, δεδομένα cookies, συναφή στοιχεία αναγνώρισης και χρήσης από το κινητό σας τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή ή άλλη συσκευή.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να:

 • παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • βελτιώσουμε την ποιότητα, την ασφάλεια και την προστασία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
 • αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων αυτόνομων προϊόντων και υπηρεσιών και προϊόντων και υπηρεσιών κοινής χρήσης αυτοκινήτου
 • διατηρούμε σχέσεις με τους πελάτες και να επικοινωνούμε μαζί σας
 • διαχειριζόμαστε τους λογαριασμούς σας και να επεξεργαζόμαστε τις πληρωμές σας για προϊόντα και υπηρεσίες
 • λειτουργούμε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ηλεκτρονικής εγγραφής
 • παρέχουμε υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών και οχημάτων (για παράδειγμα, πληροφορίες ανάκλησης, συντήρησης και επισκευών βάσει εγγύησης)
 • παρέχουμε ενημερώσεις προϊόντων και υπηρεσιών
 • αξιολογούμε την ποιότητα, την ασφάλεια και την προστασία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
 • εισπράττουμε εκκρεμή χρέη για προϊόντα και υπηρεσίες
 • για λόγους έρευνας, αξιολόγησης της χρήσης και σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων
 • για την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας άλλων
 • επαληθεύουμε την επιλεξιμότητα για προγράμματα αγοράς ή προώθησης κινήτρων
 • εκτελούμε εργασίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ και της διαφήμισης βάσει ενδιαφερόντων (με τις αναγκαίες συγκαταθέσεις)
 • διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, κουίζ, έρευνες, προωθήσεις και προσφορές
 • εξατομικεύουμε και βελτιώνουμε το περιεχόμενο της επικοινωνίας και της εμπειρίας σας με το OnStar και
 • συμμορφωνόμαστε με τις νομικές, κανονιστικές ή συμβατικές απαιτήσεις

Όπου απαιτείται, θα ανωνυμοποιούμε τις πληροφορίες σας με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορούν εύλογα να συσχετιστούν με εσάς ή το όχημά σας. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ανωνυμοποιημένες πληροφορίες ή να τις μοιραζόμαστε με τρίτους για οποιονδήποτε νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό.

Οι επικοινωνίες μαζί σας σχετικά με αυτές τις χρήσεις μπορεί να γίνονται μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, email, μηνυμάτων κειμένου και άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω του συστήματος OnStar στο όχημα ή μέσω των ιστότοπων και των εφαρμογών μας. Δείτε την ενότητα «Οι επιλογές σας» παρακάτω για να μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

Μπορούμε επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με άλλες πληροφορίες που συλλέγονται online ή offline για σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από πηγές τρίτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να κοινοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, όπως επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο.

XΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας όπως περιγράφεται παρακάτω και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου (όπως ενημερώνεται κατά διαστήματα). Όπου απαιτείται, θα λάβουμε πρόσθετη συγκατάθεση ή θα ανωνυμοποιήσουμε τις πληροφορίες:

Οικογένεια Εταιρειών της GM: Εντός της οικογένειας εταιρειών της GM (για παράδειγμα, OnStar US, Maven) για τις παραπάνω χρήσεις.

Πάροχοι Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης: Με παρόχους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως υπηρεσίες επιβολής του νόμου, παρόχους οδικής βοήθειας και παρόχους ασθενοφόρων, για να παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες (για παράδειγμα, υπηρεσίες βοήθειας κλεμμένων οχημάτων).

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και ανεξάρτητα τρίτα μέρη: Με επιχειρηματικούς εταίρους, όπως τον κατασκευαστή του οχήματός σας (που δεν ανήκει στην οικογένεια των εταιρειών της GM), σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ερευνητικά ιδρύματα, για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης (για παράδειγμα, βελτίωση της ασφάλειας στις εθνικές οδούς), αντιπροσώπους, εταιρείες στόλων ή εταιρείες ενοικίασης, για τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας και για δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Μπορεί επίσης να μοιραζόμαστε δεδομένα με επιχειρηματικούς συνεργάτες και ανεξάρτητα τρίτα μέρη, όπου έχετε επιλέξει να λάβετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από αυτούς και τους εξουσιοδοτήσατε να ζητήσουν δεδομένα από την OnStar (για παράδειγμα, τον κατασκευαστή του οχήματός σας ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που προσφέρουν χρηματοδότηση για την αγορά ή μίσθωση οχημάτων της GM ή ασφαλιστικούς φορείς με βάση τη χρήση) ή για την προώθηση κοινών προγραμμάτων μάρκετινγκ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Πάροχοι Υπηρεσιών: Με τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό μας σχετικά με τις παραπάνω χρήσεις, όπως οι πάροχοι ασύρματων υπηρεσιών, εταιρείες που διαχειρίζονται τους διαγωνισμούς και τις προσφορές μας, φιλοξενούν ή/και λειτουργούν τον ιστότοπό μας, αποστέλλουν ανακοινώσεις/κοινοποιήσεις, πραγματοποιούν αναλύσεις δεδομένων, επεξεργαστές πιστωτικών καρτών ή τους παρόχους συστημάτων που είναι απαραίτητοι για τη διεκπεραίωση, την αποθήκευση ή τη διαχείριση των πληροφοριών των πιστωτικών καρτών (διαφορετικά δεν θα κοινοποιούμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας).

Όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο: Όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, π.χ. σε συνδυασμό με μια δικαστική κλήτευση, κρατική έρευνα, αντιδικία, επίλυση αντιδικιών ή παρόμοια νομική διαδικασία, όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας άλλων, για τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση και αποτροπή απάτης ή για να διεξαγάγουμε ελέγχους ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν βρίσκεστε σε οποιονδήποτε κρατικό κατάλογο απαγορευμένων συμβαλλομένων.

Επιχειρηματικές μεταβιβάσεις: Με προοπτική πώλησης ή ολοκληρωμένη πώληση, μεταφορά ή χρηματοδότηση τμήματος των περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων της GM ή της OnStar.

ΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η βάση στην οποία επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας είναι η εξής:

 • μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (δείτε επίσης την ενότητα «Οι επιλογές σας» παρακάτω)·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενοι ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήσεώς σας·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση μιας νομικής υποχρέωσης η οποία μας επιβάλλεται·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων ή αυτών ενός άλλου φυσικού προσώπου·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος ή εμπίπτοντος στην άσκηση δημοσίας εξουσίας που έχει εκχωρηθεί σε εμάς·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από έναν τρίτο, εκτός εάν αυτών των συμφερόντων υπερισχύουν τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικά εάν είστε ανήλικος/η·
 • άλλη ισχύουσα νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων, ιδίως διατάξεις που ορίζονται από το ισχύον δίκαιο.

Η παροχή των πληροφοριών σας μπορεί να απαιτείται λόγω συμβατικής ή νομικής υποχρέωσης, μπορεί να είναι αναγκαία για να συνάψετε σύμβαση με εμάς ή για να λάβετε τις υπηρεσίες/προϊόντα μας όπως ζητήσατε ή μπορεί να είναι εθελοντική για εσάς. Η μη παροχή των πληροφοριών σας μπορεί να έχει μειονεκτήματα για σας, π.χ. ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες ή να πρέπει να αποδεχτείτε περιορισμένη λειτουργικότητα. Ωστόσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η μη παροχή των πληροφοριών σας δεν θα έχει νομικές συνέπειες για εσάς.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Έχετε κάποιες επιλογές σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας, π.χ. για λόγους μάρκετινγκ και συναφείς σκοπούς. Στο βαθμό που απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για να σας παρέχουμε άμεσο μάρκετινγκ. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νόμιμα τις πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω email χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να διαγραφείτε σε οποιαδήποτε στιγμή. Δείτε την ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.

Εάν ασκείτε επιλογές σχετικά με ορισμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ, οι πληροφορίες σας μπορεί να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για τους άλλους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου (για παράδειγμα, υποστήριξη και εξυπηρέτηση οχημάτων), συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μάρκετινγκ όπου δεν έχετε κάνει χρήση της επιλογής σας ή επικοινωνιών που μας ζητείται ή επιτρέπεται από το νόμο να σας στείλουμε (για παράδειγμα, ορισμένους τύπους μηνυμάτων συναλλαγών ή λογαριασμών).

Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε και να αποκαλύψετε τη συλλογή δεδομένων τοποθεσίας του οχήματος, πατώντας το κουμπί Απορρήτου (Privacy) στο όχημά σας (ορισμένα οχήματα μπορεί επίσης να είναι εξοπλισμένα ώστε να επιτρέπουν την κάλυψη κάνοντας κλικ στις ρυθμίσεις της οθόνης του ραδιοφώνου σας). Λάβετε υπόψη ότι η πίεση του κουμπιού Απορρήτου (Privacy) για την απόκρυψη των δεδομένων τοποθεσίας του οχήματος δεν θα έχει καμία επίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. με το κουμπί SOS ή με αίτημα για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αυτόματη απόκριση σε περίπτωση σύγκρουσης, ειδοποίηση κλοπής ή βοήθεια κλεμμένων οχημάτων).

Επιπλέον, ορισμένες πρακτικές συλλογής και κοινής χρήσης σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Για να διακόψετε τη συλλογή ή την κοινοποίηση ορισμένων πληροφοριών, ίσως χρειαστεί να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή να είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε περιορισμένη λειτουργικότητα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

 • Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Σημειώστε ότι, εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να επηρεαστεί η ικανότητά μας να παρέχουμε σε σας ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν παρέχουμε πρόσβαση σε αρχεία συμβάντων υπηρεσίας (για παράδειγμα, όταν ζητάτε υπηρεσία, ένας σύμβουλος της OnStar καλεί το όχημά σας ή όταν παρέχουμε υπηρεσίες σε περίπτωση σύγκρουσης, κλοπής ή έκτακτης ανάγκης). Γενικά, δεν αποδεσμεύουμε αυτά τα αρχεία (συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφήσεων), εκτός εάν παραλάβουμε δικαστική κλήτευση ή εάν απαιτείται από το ισχύον δίκαιο.
 • Έχετε το δικαίωμα (i) να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, (ii) να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, (iii) να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, (iv) να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων, (v) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένης της αντίρρησης για τη δημιουργία προφίλ) και (vi) να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ). Σημειώστε ότι, εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να επηρεαστεί η ικανότητά μας να παρέχουμε σε σας ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λόγους αρχειοθέτησης για να ολοκληρώσουμε συναλλαγές που ξεκινήσατε πριν από την αίτησή σας ή για άλλους σκοπούς, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε τον online λογαριασμό σας για να δείτε ή να ενημερώσετε ορισμένα από τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτόν το λογαριασμό.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

Ο χαρακτήρας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες μπορεί να επιτρέψετε σε κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που σας παρέχουμε (για παράδειγμα, εάν επιτρέψετε σε κάποιον άλλο να οδηγήσει το όχημά σας που είναι εξοπλισμένο με το OnStar). Είναι σημαντικό, εάν αφήσετε κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει ένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, να τον/την ενημερώσετε για αυτή τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και για τις επιλογές απορρήτου που έχετε κάνει.

Εάν πουλήσετε ή μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο το όχημά σας, είναι δική σας ευθύνη να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες (όπως επαφές, αναζητήσεις διευθύνσεων, αποθηκευμένες διευθύνσεις στο χάρτη) από το σύστημα του οχήματος και να επικοινωνήστε μαζί μας για να μεταφέρετε ή να ακυρώσετε το λογαριασμό σας. Εάν δεν τις διαγράψετε, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να παραμείνουν στο σύστημα του οχήματος και ενδέχεται να είναι προσβάσιμες από τους μελλοντικούς χρήστες του οχήματος. Για οδηγίες σχετικά με τη διαγραφή πληροφοριών από το σύστημα του οχήματός σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη του οχήματός σας.

COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της OnStar χρησιμοποιούν cookies, web beacons, pixels και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης («cookies») για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως δημογραφικά δεδομένα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση IP, σελίδες που επισκεφτήκατε, δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την υπηρεσία και την ημέρα και ώρα της επίσκεψής σας. Χρησιμοποιούμε cookies για να μετρήσουμε τη δραστηριότητα του ιστότοπου, να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας και να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας (για παράδειγμα, η διατήρηση των στοιχείων σύνδεσης ή των στοιχείων επικοινωνίας του λογαριασμού σας, μας βοηθά να εντοπίζουμε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο, να συμπληρώνουμε πεδία αυτόματα σε φόρμες).

Μπορούμε επίσης να επιτρέψουμε σε τρίτους διαφημιστές και συνεργάτες εξατομίκευσης να χρησιμοποιούν cookies στον ιστότοπό μας για να αναπτύξουν εξατομικευμένο περιεχόμενο και κατάλληλες διαφημίσεις βάσει των επισκέψεών σας με την πάροδο του χρόνου σε ιστότοπους και εφαρμογές της OnStar και σε ιστότοπους και εφαρμογές εκτός της GM. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των διαδικτυακών μας διαφημιστικών εκστρατειών ή για την προσαρμογή των προσφορών και άλλων μηνυμάτων μάρκετινγκ σε εσάς.

Ομοίως, μπορεί επίσης να τοποθετούμε cookies στα μηνύματα email για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα κάθε καμπάνιας μέσω email, προσδιορίζοντας τα άτομα που ανοίγουν ή ενεργούν σε ένα email, πότε ανοίγεται ένα email, πόσες φορές προωθείται ένα email, το λογισμικό, τη συσκευή, το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούνται για την παράδοση του email και οποιαδήποτε διεύθυνση URL που επισκεφτήκατε μέσω του email μας.

Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες και τον τρόπο διαχείρισης της χρήσης τους. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε ή να διαγράψετε τα cookies, θα χρειαστεί να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία εάν χρησιμοποιείτε έναν άλλον υπολογιστή ή αλλάζετε προγράμματα περιήγησης. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ορισμένες λειτουργίες ενός ιστότοπου ενδέχεται να επηρεαστούν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Ορισμένες υπηρεσίες ή εφαρμογές τρίτων (για παράδειγμα, το πρόγραμμα δεδομένων του φορέα σας, υπηρεσίες περιήγησης) που λαμβάνετε, που είναι προεγκατεστημένες ή στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε, ενδέχεται να έχουν ξεχωριστούς όρους χρήσης και δηλώσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, ανεξάρτητα από τη δική μας Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Η OnStar δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές αυτών των υπηρεσιών ή εφαρμογών τρίτων που αφορούν στις προσωπικές πληροφορίες. Σας συνιστούμε να ελέγξετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου κάθε υπηρεσίας ή εφαρμογής τρίτου μέρους πριν από την εγγραφή, τη λήψη ή τη χρήση τους.

Ομοίως, οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ανεξάρτητες ιστοσελίδες εκτός της GM ή της OnStar και μη ελεγχόμενες από αυτές, όπως αυτές που ανήκουν σε αντιπροσώπους της GM, κατόχους αδειών της GM ή ανεξάρτητους ιστότοπους κριτικής προϊόντων. Η OnStar δεν ευθύνεται για αυτούς τους ιστότοπους, τις παραλείψεις τους, τις πολιτικές ή το περιεχόμενο των ιστότοπων ή για τις πρακτικές αυτών των τρίτων ιστότοπων σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες. Συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των τρίτων πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στους φορείς εκμετάλλευσης ιστότοπων.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Διατηρούμε τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής, διοικητικής, οργανωτικής και υλικής ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, που αποσκοπούν στην προστασία των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή πρόσκτηση και στην εξασφάλιση ενός επιπέδου ασφάλειας κατάλληλου για τον κίνδυνο ποικίλης πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, απαιτούμε, μέσω σύμβασης (εκτός από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας ή με τους οποίους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας, να δεσμεύονται επίσης ότι θα παρέχουν τέτοια μέτρα.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα διατηρηθούν για όσο είναι απαραίτητο ώστε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητήσατε. Αφού τερματίσετε τη συμβατική σχέση μαζί μας, είτε θα διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είτε θα ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός αν ισχύουν οι νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς). Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να απαιτείται από το ισχύον δίκαιο να διατηρήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για μια περίοδο 10 ετών μετά τη σχετική φορολογική περίοδο. Μπορεί επίσης να διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με άλλους ισχύοντες νόμους ή εάν χρειαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να εδραιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε μια νομική απαίτηση, μόνο στη βάση της ανάγκης γνώσης. Στο μέτρο του δυνατού, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τέτοιου είδους περιορισμένους σκοπούς μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η GM δεν στοχεύει, ούτε συλλέγει σκόπιμα οποιεσδήποτε πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και σε άλλες τοποθεσίες όπου εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών διατηρούμε διακομιστές. Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι πληροφορίες σας μπορούν να μεταφερθούν σε χώρα εκτός του ΕΟΧ, η οποία ενδέχεται να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων, από μια ευρωπαϊκή προοπτική, με αυτό της δική σας χώρας. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη μεταφορά σε χώρα που δεν καλύπτεται από απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρέχουμε κατάλληλες προστασίες για διασυνοριακές μεταφορές, όπως απαιτεί ο νόμος για τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων. Όσον αφορά σε τέτοιες μεταφορές από τον ΕΟΧ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δικαιοδοσίες εκτός του ΕΟΧ, εφαρμόζουμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο αυτών, επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώνουμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου κατά καιρούς, καθώς η επιχείρηση και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται ή αλλάζουν ή όπως απαιτείται από το νόμο. Εάν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη έκδοση της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στον ιστότοπό μας.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως εξής:

OnStar Europe Limited
Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road
Luton, United Kingdom, LU1 3YT
E-mail: privacy@gm.com

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι διαθέσιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε ζητήματα που μπορεί να σας απασχολούν σχετικά με τις υπηρεσίες της OnStar. Τοπικοί αριθμοί:

Τοπικά χωρίς χρέωση: 0080044140890
Χρέωση με τοπικό τιμολόγιο 2111985909
Διεθνώς, χωρίς χρέωση (00) 80080022334

Εκτός εάν μας πείτε διαφορετικά, θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις/κοινοποιήσεις στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε. Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση email σας για σκοπούς ειδοποιήσεων/κοινοποιήσεων σε οποιαδήποτε στιγμή, μεταβαίνοντας στον online λογαριασμό σας για να ενημερώσετε ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στο συγκεκριμένο λογαριασμό ή επικοινωνώντας μαζί μας στον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email που παρέχεται στην ενότητα «Επικοινωνία μαζί μας» των Όρων Χρήσης.

ΤΡΙΤΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2020

Οι κατηγορίες τρίτων παρόχων και νομικών προσώπων που παρατίθενται παρακάτω (όπως ενημερώνονται κατά καιρούς) μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας όπως περιγράφεται παρακάτω και σε σχέση με τη χρήση του συνδεδεμένου οχήματος, των προϊόντων και των υπηρεσιών της OnStar.

Κατασκευαστής οχήματος Η OnStar μπορεί να μοιραστεί τις πληροφορίες σας με τον κατασκευαστή του οχήματός σας (όταν δεν ανήκει στην οικογένεια εταιρειών της GM) όπως περιγράφεται στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων και για σκοπούς που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, για την παροχή, βελτίωση, εκτέλεση ενημερώσεων προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων λογισμικού και για λόγους ασφαλείας) και για σκοπούς μάρκετινγκ (όπου απαιτείται, θα λάβουμε πρόσθετη συγκατάθεση).
Διαχείριση λογαριασμού Η OnStar χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Microsoft Corporation, με έδρα στο Redmond, Washington, Η.Π.Α., για σκοπούς διαχείρισης πρόσβασης και ταυτοποίησης. Η αποθήκευση και επεξεργασία του ονόματος, της διεύθυνσης e-mail και του κωδικού πρόσβασής σας θα γίνεται στα κέντρα δεδομένων cloud της Microsoft στην Ευρώπη. Η Microsoft (ή οποιοσδήποτε διάδοχος) θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, παρέχοντας επαρκή προστασία για τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας.
Σύνδεση SMS Η OnStar μπορεί να δρομολογήσει τα δεδομένα σύνδεσης SMS μέσω διακομιστών τρίτων μερών, επί του παρόντος της Jasper Technologies, Inc., 189 North Bernardo Avenue, Suite 150, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, ως αντίγραφο ασφαλείας ή να παρέχει υπηρεσίες όπως αιτήσεις για ξεκλειδώματα πορτών αυτοκινήτων, ενεργοποιήσεις προβολέων/κόρνας και αιτήματα εντοπισμού τοποθεσίας του οχήματος. Η Jasper Technologies (ή οποιοσδήποτε διάδοχος) θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, παρέχοντας επαρκή προστασία για τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας.
Τιμολόγηση και πληρωμές Χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή έναν τρίτο συνεργάτη τιμολόγησης, την Zuora Inc., 1051 E Hillside Blvd., Suite 600, Foster City, CA 94404 ΗΠΑ για την επεξεργασία της τιμολόγησης και παρέχουμε τα στοιχεία σας και δεδομένα τιμολόγησης του λογαριασμού σας στην Zuora για αυτόν το σκοπό. Η Zuora (ή οποιοσδήποτε διάδοχος) θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, παρέχοντας επαρκή προστασία για τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας.

Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε έναν τρίτο επεξεργαστή πληρωμών, την Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Ολλανδία, για την επεξεργασία πληρωμών. Τα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε εισάγονται απευθείας στη σελίδα πληρωμών της Adyen, όπου η Adyen τα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται για να επεξεργαστεί την πληρωμή των υπηρεσιών OnStar από εσάς. Η Adyen (ή οποιοσδήποτε διάδοχος) μπορεί να μεταφέρει δεδομένα πληρωμών στην αντίστοιχη εταιρεία της κάρτας πληρωμής ή την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή στην τράπεζα που εκδίδει την κάρτα, επίσης εκτός του ΕΟΧ, εάν η κάρτα σας απαιτεί μια τέτοια μεταφορά για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Η Adyen μπορεί να μοιράζεται δεδομένα πληρωμών με την οικογένεια εταιρειών της GM, συμπεριλαμβανομένης της OnStar US, για σκοπούς υποστήριξης πληρωμών, συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Η Adyen (ή οποιοσδήποτε διάδοχος) θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, παρέχοντας επαρκή προστασία για τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας.

Σημαντική σημείωση: Ορισμένες χώρες απαιτούν έλεγχο ταυτότητας για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Εάν ισχύει, τα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε λαμβάνονται απευθείας από την Adyen (ή οποιονδήποτε διάδοχο), που τα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται, για να επαληθεύσει την ταυτότητά σας για λογαριασμό του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και παρέχει επαληθευμένο ή μη επαληθευμένο διακριτικό σήμα στον φορέα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας.
Αυτόματη απόκριση σε περίπτωση σύγκρουσης Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να κοινοποιήσουμε στον τοπικό πάροχο βοήθειας έκτακτης ανάγκης (112 ή 999) τα δεδομένα αυτόματης απόκρισης σε περίπτωση σύγκρουσης, την τοποθεσία του οχήματος και πληροφορίες από τη φωνητική συνομιλία του συμβούλου της OnStar με εσάς, ώστε ο πάροχος βοήθειας έκτακτης ανάγκης να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα και να βρει το όχημά σας.
Αντιπρόσωποι Εφόσον δεν έχετε επιλέξει εξαίρεση (Opt Out) από την υπηρεσία Ειδοποίησης Συντήρησης Αντιπροσώπου ή παρόμοιες υπηρεσίες, τα δεδομένα του οχήματός σας (συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας αναφοράς διάγνωσης, π.χ. χιλιόμετρα και διάρκεια ζωής λαδιών, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και δεδομένα πακέτου της OnStar) θα κοινοποιούνται στον επιλεγμένο σας αντιπρόσωπο, για σκοπούς σχετικούς με τη συντήρηση του οχήματος. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις υπηρεσίες Ειδοποίησης Συντήρησης του Αντιπροσώπου στη σελίδα του Προφίλ του οχήματός σας ή επικοινωνώντας με ένα σύμβουλο της OnStar.
Φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας Μοιραζόμαστε δεδομένα Wi-Fi με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας από τον οποίο έχετε παραγγείλει ένα πρόγραμμα δεδομένων και λαμβάνετε υπηρεσίες Hotspot Wi-Fi.
Ανωνυμοποιημένα δεδομένα Μπορεί να παρέχουμε ανωνυμοποιημένα δεδομένα (δεδομένα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας εντοπίσουν) σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για στατιστικούς σκοπούς και για ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών μας.
Νέοι προμηθευτές Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τρίτων προμηθευτών για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς. Θα ενημερώνουμε αυτή τη λίστα κατά καιρούς με αλλαγές στα τρίτα μέρη που επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δείτε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

Σημειώστε ότι ορισμένες υπηρεσίες ή εφαρμογές τρίτων (για παράδειγμα, το πρόγραμμα δεδομένων του φορέα σας, υπηρεσίες περιήγησης, όπως οι υπηρεσίες που λαμβάνετε από την Telenav, Inc. σε εξοπλισμένα οχήματα) που λαμβάνετε, οι οποίες είναι προεγκατεστημένες ή στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε, ενδέχεται να έχουν ξεχωριστούς όρους χρήσης και δηλώσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, ανεξάρτητα από τη δική μας Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Η OnStar δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές αυτών των υπηρεσιών ή εφαρμογών τρίτων που αφορούν σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σας συνιστούμε να ελέγξετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου κάθε υπηρεσίας ή εφαρμογής τρίτου μέρους πριν από την εγγραφή, τη λήψη ή τη χρήση τους.

Σημαντική
Ενημέρωση Για Τις
Υπηρεσίες OnStar

Τον Αύγουστο του 2017, η Groupe PSA αγόρασε τις Opel και Vauxhall από την General Motors. Η OnStar Europe Limited δεν ήταν μέρος αυτής της αγοράς και παραμένει θυγατρική της General Motors.

Έτσι, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι υπηρεσίες OnStar και οι υπηρεσίες Wi-Fi που ενεργοποιούνται από τη σύνδεση OnStar (αν είναι διαθέσιμες στη χώρα σας) θα σταματήσουν να είναι διαθέσιμες για τα αυτοκίνητα Opel / Vauxhall στις 31 Δεκεμβρίου 2020.