Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης για Συνδεδεμένες Υπηρεσίες Οχημάτων [έκδοση 1,  2017]

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν μεταξύ εσάς και της OnStar Europe Limited και τις θυγατρικές της («OnStar» ή «εμάς» ή «εμείς»). Ισχύουν για τη χρήση, από εσάς, των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε κατά καιρούς, όπως περιγράφονται περαιτέρω στην Ενότητα 4 και στον Ιστότοπο και αποκλείει τις υπηρεσίες που παρέχονται από παρόχους δικτύων τρίτων, Παρόχους Ασύρματων Υπηρεσιών και άλλες υπηρεσίες τρίτων (οι «Υπηρεσίες»). Οι όροι με κεφαλαίο αρχικό ορίζονται στην Ενότητα 3 παρακάτω. Με την άμεση πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης.

Περίληψη

Όταν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής μας ή όταν προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε με τα εξής:
 • Θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μόνο όταν είναι ασφαλές να το πράξετε και θα τις χρησιμοποιήσετε μόνο σύμφωνα με το νόμο και την παρούσα Σύμβαση.
 • Εάν άλλοι χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού χρήστη σας, της συνδεδεμένης συσκευής ή του οχήματος, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μόνο όταν είναι ασφαλές να το πράξουν και σύμφωνα με το νόμο και την παρούσα Σύμβαση.
 • Όπου είναι διαθέσιμες οι εφαρμογές, η ζωντανή χαρτογράφηση και άλλες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ξενοδοχείων και των υπηρεσιών στάθμευσης οχημάτων, όπου προσφέρονται) πρέπει να παρέχονται από τρίτους, όχι από την OnStar, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά. Εάν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών, θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών περί δίκαιης χρήσης) και η πολιτική απορρήτου του εν λόγω τρίτου μέρους. Η OnStar και ο πάροχος του οχήματός σας δεν είναι υπεύθυνοι για εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών. Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, της χαρτογράφησης και πλοήγησης, υπόκεινται σε αλλαγές και ενδέχεται να διακοπούν εν μέρει ή ολικώς ανά πάσα στιγμή.
 • Οι υπηρεσίες OnStar συνδεδεμένων αυτοκινήτων δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Ανατρέξτε στον ιστότοπο για λεπτομέρειες.
 • Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi HotSpot στο όχημά σας, πρέπει να αγοράσετε ένα πακέτο δεδομένων από έναν καθορισμένο πάροχο ασύρματων υπηρεσιών ενός τρίτου μέρους και να έχετε μια ενεργή συνδρομή στην OnStar Services. Τα πακέτα δεδομένων δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στο όχημά σας (όπου υπάρχει), πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου ασύρματων υπηρεσιών. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με ένα σύμβουλο της OnStar.
 • Μπορούμε να αναστείλουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση σας σε ορισμένες ή σε όλες τις Υπηρεσίες, στις περιστάσεις που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Μπορούμε να προσπελάσουμε, τροποποιήσουμε ή ενημερώσουμε το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. όταν απαιτείται ενημέρωση για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ασφαλείας με το Λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών), εμείς ή ο πάροχος του οχήματός σας, μπορούμε να προσπελάσουμε, να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε το εν λόγω λογισμικό χωρίς να λάβουμε πρόσθετη ειδοποίηση ή συγκατάθεση από εσάς.
 • Πρέπει να μας ενημερώσετε όταν θέλετε να ακυρώσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή όταν σκοπεύετε να πουλήσετε ή να διαθέσετε το όχημά σας, πιέζοντας το μπλε κουμπί OnStar στο όχημά σας ή αφού επικοινωνήσετε μαζί μας στο onstar.europe@onstar.com και πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για αυτό το όχημα.
 • Δεν λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες σε όλα τα οχήματα, τα προγράμματα περιήγησης ή τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας ή τα tablet (επικοινωνήστε με ένα σύμβουλο της OnStar για περισσότερες λεπτομέρειες).
 • Έχουμε ορισμένα δικαιώματα χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών που μας παρέχετε σχετικά με τις Υπηρεσίες. Αυτές οι πληροφορίες θα διεκπεραιωθούν από εμάς σύμφωνα με τη Δήλωση περί Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.
 • Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και περιορίζονται από θέματα εκτός του ελέγχου μας. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή απαιτείται από το νόμο, δεν προβαίνουμε σε δηλώσεις ή εγγυήσεις για τις Υπηρεσίες ή τη διαθεσιμότητά τους.
 • Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα Σύμβαση κατά καιρούς και θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές. Η συνεχής σας πρόσβαση σε ή χρήση των Υπηρεσιών υποδεικνύει ότι αποδέχεστε την τροποποιημένη Σύμβαση. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Σύμβαση και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.
 • Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, διέπεται από την παρούσα Σύμβαση όπως ορίζεται παρακάτω.
 • Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί να παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες στην OnStar ή σε ένα τρίτο μέρος για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ή εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου μετά την ενεργοποίηση.
 • Η OnStar αλλάζει συνεχώς και βελτιώνει τις Υπηρεσίες. Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε λειτουργίες ή χαρακτηριστικά και μπορούμε να αναστείλουμε ή να διακόψουμε μια Υπηρεσία συνολικά.
 • Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε στιγμή. Η OnStar ενδέχεται επίσης να σταματήσει να παρέχει τις Υπηρεσίες σε εσάς ή να προσθέσει ή να δημιουργήσει νέα όρια στις Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε στιγμή.
 • Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση οποιωνδήποτε από τις Υπηρεσίες και
 • Εάν λάβετε τις Υπηρεσίες δωρεάν, αυτές οι Υπηρεσίες θα σταματήσουν αυτόματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, εκτός αν επιλέξετε να συνεχίσετε τις Υπηρεσίες και συμφωνήσετε να πληρώσετε τα σχετικά τέλη.

Όροι Χρήσης

 1. Συμφωνία με τους Όρους. Όταν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής μας ή όταν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους άλλους όρους, πολιτικές, οδηγίες και διαδικασίες στους οποίους αναφέρονται (συλλήβδην, η παρούσα «Σύμβαση»), που περιλαμβάνουν:
  • αυτούς τους Όρους Χρήσης.
  • την Άδεια (όπως ορίζεται στο Παράρτημα αυτών των Όρων Χρήσης) και
  • άλλους όρους, οδηγίες, πολιτικές ή διαδικασίες που σας ανακοινώνουμε.
  Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ξεκινά την ημερομηνία που αποδέχεστε αυτή τη Σύμβαση και θα συνεχίσει να ισχύει έως ότου λήξει ή τερματιστεί από εσάς ή από εμάς. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, θα πρέπει να απορρίψετε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, τους οποίους ίσως σας ζητηθεί να αποδεχτείτε ξεχωριστά. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες από εσάς, εάν δεν αποδεχτείτε αυτήν τη Σύμβαση.
 2. Ασφάλεια. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους (συμπεριλαμβανομένων των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του οχήματός σας και τη χρήση των συνδεδεμένων συσκευών που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς) και δεν θα προσπελάσετε ή/και δεν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή συνδεδεμένη συσκευή με τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, κανόνα ή κανονισμό. Χωρίς περιορισμό των παραπάνω, είναι αποκλειστικά δική σας η ευθύνη να ασκείτε διακριτική ευχέρεια και να τηρείτε όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται από το νόμο (συμπεριλαμβανομένων των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και των κανονισμών κυκλοφορίας, όπου ισχύει) κατά την πρόσβαση ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών και των Συνδεδεμένων Συσκευών. Η πρόσβαση ή/και η χρήση των Υπηρεσιών και των Συνδεδεμένων Συσκευών γίνεται με δικό σας κίνδυνο και αποκλειστική σας ευθύνη και η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών και συνδεδεμένων σας συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο όταν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια. Για λόγους ασφαλείας, ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμα κατά τη λειτουργία του οχήματος ή της συνδεδεμένης συσκευής. Εάν αγοράσετε ένα πακέτο δεδομένων Wi-Fi, οι υπηρεσίες OnStar (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης) ενδέχεται να διακοπούν προσωρινά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας είναι ασφαλώς σταθμευμένο εάν συμβεί αυτό. Θα διασφαλίσετε ότι άλλοι που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού χρήστη σας, του οχήματος ή της συνδεδεμένης συσκευής σας, συμμορφώνονται πάντοτε με την παρούσα Ενότητα 2 κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.
 3. Ορισμένοι ορισμοί.
  • «Συμφωνία», ορίζεται στην Ενότητα 1·
  • «Συνδεδεμένη συσκευή», σημαίνει μια συσκευή που είναι συμβατή με τα Συστήματα ή τις Υπηρεσίες και είναι ικανή να λαμβάνει ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις λογισμικού που εγκαθίστανται στο όχημά σας από εμάς ή από τις θυγατρικές μας ή εξουσιοδοτημένες από εμάς εταιρείες για χρήση σχετικά με τις Υπηρεσίες·
  • «Ανατροφοδότηση», ορίζεται στην Ενότητα 25·
  • «Στόλος» σημαίνει μια ομάδα οχημάτων που συντηρούνται, ανήκουν σε ή εκμισθώνονται από μια επιχείρηση ενός τρίτου μέρους ή άλλο νομικό πρόσωπο και όχι από ένα άτομο ή μια οικογένεια. Για παράδειγμα, ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σας παρέχεται από μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή ένα όχημα που σας έχει δοθεί από έναν εργοδότη που διατηρεί πολλαπλά οχήματα για χρήση από εργαζόμενους είναι συχνά μέρος ενός Στόλου·
  • «Εταιρεία στόλου», είναι η εταιρεία που κατέχει, μισθώνει ή διαχειρίζεται ένα Στόλο·
  • «GPS», ορίζεται στην Ενότητα 15.1·
  • «Πρόσωπα της OnStar» ορίζεται στην Ενότητα 19·
  • «PDF», ορίζεται στην Ενότητα 28.4·
  • «Επιτρεπόμενος Χρήστης» ορίζεται στην Ενότητα 17·
  • «Λογισμικό», ορίζεται στην Ενότητα 17·
  • «Συστήματα», ορίζεται στην Ενότητα 17·
  • «Υπηρεσίες Τρίτων Μερών» σημαίνει υπηρεσίες που έχουν διατεθεί σε εσάς από ένα τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του παρόχου του οχήματός σας·
  • «Εμπορικά σήματα», ορίζεται στην Ενότητα 23·
  • «Όχημα» σημαίνει ένα αυτοκινούμενο όχημα μέσω του οποίου διαθέτουμε τις Υπηρεσίες·
  • «Πάροχος οχήματος» είναι ο κατασκευαστής, ο διανομέας ή/και ο πωλητής του οχήματός σας και κάθε θυγατρική του·
  • «Ιστότοπος» σημαίνει τον ιστότοπο που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.onstareurope.com/gr/·
  • «Πάροχοι ασύρματων υπηρεσιών» σημαίνει τρίτα μέρη που μπορεί να σας παρέχουν πακέτα δεδομένων, όπως περιγράφεται παρακάτω στην Ενότητα 4 και
  • «Εσείς» και «εσάς» σημαίνει κάθε άτομο που έχει πρόσβαση σε ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.
 4. Πληροφορίες υπηρεσιών. Η παρούσα Σύμβαση διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών υπηρεσιών και των οδηγιών για τη ρύθμιση των Υπηρεσιών) διατίθενται στον Ιστότοπο. Η παρούσα Σύμβαση διέπει όλες τις ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις ή νέες εκδόσεις, για οποιονδήποτε κώδικα, κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο και άλλο περιεχόμενο ή υλικό ενσωματωμένο ή άλλο περιεχόμενο που περιέχεται στις Υπηρεσίες. Ακολουθούν ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για τις Υπηρεσίες που μπορεί να είναι διαθέσιμες σε εσάς, ανάλογα με τον τύπο του οχήματός σας, τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στη χώρα σας και τις Υπηρεσίες που επιλέγετε να λάβετε:
  • Υπηρεσίες OnStar: Οι υπηρεσίες OnStar συνδεδεμένων αυτοκινήτων μπορούν να σας προσφερθούν με βάση μια συνδρομή ή δωρεάν ως τμήμα μιας δοκιμαστικής περιόδου, εάν αυτό προσφέρεται στη χώρα σας.
  • Ψυχαγωγία: Ανάλογα με το όχημά σας, οι υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες ψυχαγωγίας, όπως η δυνατότητα πρόσβασης σε εφαρμογές και άλλες λειτουργίες από το όχημά σας. Οι εφαρμογές και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων τρίτων και των δηλώσεων ιδιωτικού απορρήτου, για να χρησιμοποιηθούν.
  • Παρακολούθηση της υγείας του οχήματος: Μπορεί να διατίθενται Υπηρεσίες για το όχημά σας που συλλέγουν δεδομένα από τα συστήματα του οχήματός σας και παρέχουν σε σας ή/και τον αντιπρόσωπό σας διαγνωστικές και προγνωστικές ειδοποιήσεις. Αυτές οι Υπηρεσίες δεν αναφέρουν όλες τις συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του Οχήματός σας. Αυτά τα δεδομένα είναι περιορισμένα και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα και όχι ως υποκατάστατο για τους χειροκίνητους ελέγχους του οχήματός σας. Είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε και να συντηρείτε το όχημά σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
  • Εφαρμογές (Apps): Οι εφαρμογές λογισμικού που μπορεί να είναι διαθέσιμες σε εσάς για λήψη ή/και χρήση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών των εφαρμογών και των ενημερώσεων ή αναβαθμίσεων σε αυτές τις εφαρμογές (συλλογικά αναφερόμενες ως «Εφαρμογές»). Οι εφαρμογές παρέχονται από τρίτους, όχι από την OnStar, εκτός αν υπάρχει ρητά διαφορετική διατύπωση όταν τις λαμβάνετε. Η πρόσβαση σε και η χρήση κάθε εφαρμογής υπόκειται σε οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις και δηλώσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που σας παρουσιάζονται κατά την πρόσβαση ή τη χρήση της εφαρμογής. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε κάθε εφαρμογή για λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες λειτουργίες και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω της εν λόγω εφαρμογής. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι πρόσθετοι όροι, θα ισχύει η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη («Αδεια») που παρατίθεται στο συνημμένο στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η OnStar δεν είναι υπεύθυνη για εφαρμογές τρίτων μερών. Οι λειτουργίες της εφαρμογής υπόκεινται σε αλλαγές. Οι εφαρμογές στο «AppShop» του οχήματος, αν είναι διαθέσιμες, μπορούν να ληφθούν δωρεάν, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά. Ωστόσο, είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας που σχετίζονται με τη λήψη ή τη χρήση οποιωνδήποτε εφαρμογών. Οι εφαρμογές μπορεί να υπόκεινται σε εύλογους περιορισμούς χρήσης και η καταχρηστική ή υπερβολική χρήση μιας εφαρμογής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η εφαρμογή να μην είναι πλέον διαθέσιμη.
  Επιπλέον (δηλ. όχι ως μέρος των Υπηρεσιών), μπορεί να σας προσφερθούν πακέτα δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες από έναν καθορισμένο πάροχο ασύρματων υπηρεσιών στη χώρα σας, όπου αυτό είναι διαθέσιμο. Η χρήση των πακέτων δεδομένων που παρέχονται από έναν πάροχο ασύρματων υπηρεσιών στη χώρα σας θα διέπεται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις και θα υπόκειται στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και στην πολιτική δίκαιης χρήσης που σας δίνεται από τον εν λόγω πάροχο ασύρματων υπηρεσιών. Ορισμένες υπηρεσίες απαιτούν ενεργή συνδρομή στην OnStar. Εάν δεν διαθέτετε ενεργό λογαριασμό στην OnStar, δεν μπορείτε να αγοράσετε πακέτα δεδομένων WiFi. Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή OnStar, δεν μπορείτε να αγοράσετε ή να χρησιμοποιήσετε πακέτα δεδομένων. Εάν τερματίσετε τις υπηρεσίες OnStar, οποιαδήποτε υπάρχοντα πακέτα δεδομένων παύουν να είναι διαθέσιμα. Δεν εγγυόμαστε ότι όλες οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες για σας στη γλώσσα σας. Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ένας σύμβουλος δεν μπορεί να μιλήσει μαζί σας στη γλώσσα σας, μπορεί να χρειαστεί να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Η παράλειψη παροχής πληροφοριών ή η παροχή ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή τερματισμό ορισμένων ή όλων των υπηρεσιών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα πακέτα δεδομένων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών ασύρματης επικοινωνίας για τους οποίους οι τοπικοί νόμοι ενδέχεται να αποτρέπουν την ανώνυμη χρήση. Για να λάβετε πακέτα δεδομένων από τον πάροχο ασύρματων υπηρεσιών, π.χ. με πληρωμή ή δωρεάν δοκιμή, μπορεί να χρειαστεί να παρουσιάσετε μια έντυπη επίσημη ταυτότητα με φωτογραφία, σε μια συνεδρία αναγνώρισης πρόσωπο με πρόσωπο ή βίντεο ή μια εξουσιοδότηση πιστωτικής κάρτας 3DS. Αυτοί οι νόμοι και οι απαιτήσεις φορέων διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και υπόκεινται σε αλλαγές.
 5. Πληρωμή. Εάν έχετε επιλέξει μια πληρωμένη υπηρεσία και εάν έχετε μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή παρόμοια μέθοδο πληρωμής καταχωρισμένη με μας, θα ενημερωθείτε για επαναλαμβανόμενες πληρωμές κατά τη διαδικασία εγγραφής. Οι ισχύουσες χρεώσεις για τις Υπηρεσίες, εάν υπάρχουν, πρέπει να καταβάλλονται εκ των προτέρων. Όλα τα τέλη που αναφέρονται στη διαδικασία πληρωμής θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλους ισχύοντες φόρους πωλήσεων, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι μέθοδοι πληρωμής και ορισμένες ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένες λειτουργίες ασφαλείας, όπως την 3DS. Η τιμή των Υπηρεσιών σας ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και θα χρησιμοποιήσουμε τα τέλη που ισχύουν τότε για την ισχύουσα περίοδο πληρωμής για τις εν λόγω χρεώσεις. Θα ενημερωθείτε για οποιαδήποτε αύξηση τιμών που ισχύει για τις Υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνετε, έτσι ώστε να μπορείτε να ακυρώσετε την Υπηρεσία εάν δεν επιθυμείτε να πληρώσετε την υψηλότερη τιμή. Εάν δεν λάβουμε την πληρωμή, μπορεί να αναστείλουμε την παροχή των Υπηρεσιών μέχρι να μας πληρώσετε το χρωστούμενο υπόλοιπο. Η εγκατάσταση και η χρήση των Υπηρεσιών σε συνδεδεμένες συσκευές, όπως και οι αυτόματες ενημερώσεις τους, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μια χρέωση από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας σας. Οι εν λόγω χρεώσεις μπορεί να είναι υψηλότερες εάν χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό. Ωστόσο, εσείς είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εάν λάβετε τις Υπηρεσίες δωρεάν, αυτές οι Υπηρεσίες θα σταματήσουν αυτόματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, εκτός αν επιλέξετε να συνεχίσετε τις Υπηρεσίες και συμφωνήσετε να πληρώσετε τα σχετικά τέλη. Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε τις Υπηρεσίες και συμφωνήσετε να πληρώσετε τα σχετικά τέλη, θα χρεώσουμε αυτόματα αυτές τις χρεώσεις από την ημερομηνία λήξης της δωρεάν δοκιμή, με τη μέθοδο πληρωμής που σχετίζεται με το λογαριασμό σας.
 6. Το δικαίωμά σας να ακυρώσετε τις υπηρεσίες. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία αποδοχής σας έως ότου λήξει το σχέδιο τιμών που έχετε επιλέξει ή οι Υπηρεσίες ακυρωθούν ή τερματιστούν από εσάς ή εμάς όπως επιτρέπεται από την παρούσα Σύμβαση. Μπορείτε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες ανάλογα με το σχέδιο τιμών που έχετε επιλέξει. Για να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες, μπορείτε να μας καλέσετε στον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται για τη χώρα σας στον Ιστότοπο ή, αν είστε συνδρομητής της OnStar, μπορείτε να πιέσετε το μπλε κουμπί OnStar στο όχημά σας και να ενημερώσετε τον σύμβουλο ότι θέλετε να ακυρώσετε τις σχετικές Υπηρεσίες. Πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με αυτόν τον τρόπο εάν επιθυμείτε να πουλήσετε ή να μεταβιβάσετε το όχημά σας. Όποτε έχετε πληρώσει για μια Υπηρεσία, μπορεί να δικαιούστε να σας επιστραφεί ένα μέρος ή το σύνολο του ποσού που είχατε καταβάλει προηγουμένως, ανάλογα με το πότε θα ακυρώσετε την Υπηρεσία. Διαβάστε τη σχετική πολιτική ακυρώσεων κατά την αγορά. Εάν είστε συνδρομητής της OnStar, ακυρώσετε τις Υπηρεσίες και αργότερα επιθυμείτε να επανενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες, ίσως χρειαστεί να πληρώσετε τέλη επανενεργοποίησης. Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε ή να πιέσετε το μπλε κουμπί OnStar στο όχημά σας οποιαδήποτε στιγμή για να λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των συνδεδεμένων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του οχήματος ή της συνδεδεμένης συσκευής. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύμβασής σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις συνδεδεμένες υπηρεσίες σε οποιαδήποτε στιγμή. Για οδηγίες, καλέστε μας ή πιέστε το μπλε κουμπί OnStar στο όχημά σας. Εάν αργότερα επιθυμείτε να επανενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες, ίσως χρειαστεί να πληρώσετε τέλη επανενεργοποίησης.
 7. Το δικαίωμά μας να τερματίσουμε τις Υπηρεσίες. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και εκτός αν αυτό απαγορεύεται από το νόμο, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συμμετοχή σας ή την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και στην παρούσα Σύμβαση εάν, κατά την κρίση μας, παραβιάσατε την παρούσα Σύμβαση. Για παράδειγμα, μπορούμε να τερματίσουμε την παρούσα Σύμβαση αμέσως, εάν: (i) παραβιάζετε οποιαδήποτε υποχρέωση της παρούσας Σύμβασης, (ii) οποιοδήποτε πρόσωπο ή μέρος που ενεργεί μέσω, για λογαριασμό ή σε συνεννόηση με εσάς, αναλαμβάνει οποιαδήποτε ενέργεια ασυμβίβαστη με την παρούσα Σύμβαση, (iii) εμπλέκεστε, ενθαρρύνετε ή συμμετέχετε σε οποιαδήποτε παράνομη, δόλια ή απατηλή συμπεριφορά με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή (iv) δεν συμφωνείτε με τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης, καθώς μπορεί να τις θέτουμε στη διάθεσή σας.
 8. Πρόσθετα δικαιώματα τερματισμού. Επίδραση του τερματισμού. Εκτός από άλλα δικαιώματα τερματισμού που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Σύμβαση σε οποιαδήποτε στιγμή, τριάντα (30) ημέρες πριν από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών και η Άδεια Χρήσης σας στο Λογισμικό θα τερματιστεί αυτόματα και αμέσως. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης οι οποίες, λόγω της φύσης τους, παραμένουν ως αποτέλεσμα του τερματισμού ή της λήξης τους, εξακολουθούν να ισχύουν μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης. Όποτε έχετε πληρώσει για μια Υπηρεσία, μπορεί να δικαιούστε να σας επιστραφεί ένα μέρος ή το σύνολο του ποσού που είχατε καταβάλει προηγουμένως, ανάλογα με το πότε τερματίστηκε η Σύμβαση.
 9. Υποχρέωση ειδοποίησης κατά την πώληση ή μεταβίβαση του οχήματος. Εάν είστε συνδρομητής της OnStar, πρέπει να μας ενημερώσετε εάν σκοπεύετε να πωλήσετε ή να μεταβιβάσετε το όχημά σας. Αυτό είναι σημαντικό για να προστατεύσετε το λογαριασμό σας και τις πληροφορίες σας και να αποφύγετε χρέωση για τις Υπηρεσίες μετά την πώληση ή τη μεταβίβασή σας. Για να μας ενημερώσετε, μπορείτε να μας καλέσετε στον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται για τη χώρα σας στον Ιστότοπο ή να πιέσετε το μπλε κουμπί OnStar στο όχημά σας και να ενημερώσετε τον σύμβουλο για το σχέδιό σας. Όπου χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες και εφαρμογές, οι οποίες ενδέχεται να αποθηκεύουν δεδομένα τοπικά στο σύστημα ψυχαγωγίας «Infotainment» στο όχημά σας, είναι δική σας ευθύνη να διαγράψετε αυτές τις Εφαρμογές και τα δεδομένα πριν πουλήσετε ή μεταβιβάσετε το όχημά σας.
 10. Οχήματα στόλου. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει και για σας εάν είστε ο ιδιοκτήτης, διαχειριστής ή χρήστης ενός Στόλου που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή οδηγείτε ένα όχημα στόλου με ενεργές Υπηρεσίες, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ακόμα κι αν δεν αγοράσατε ή μισθώσατε το όχημα ή παραγγείλατε τις Υπηρεσίες. Εάν έχετε στην κατοχή σας ένα όχημα στόλου, τότε ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τις Υπηρεσίες που παρέχονται στο Στόλο σας. Εάν αυτοί οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις είναι αντίθετοι με τους παρόντες Όρους Χρήσης, τότε θα ισχύουν οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες στόλου. Εάν οδηγείτε ένα όχημα στόλου, η Εταιρεία Στόλου μπορεί να σας επιτρέψει να παραγγείλετε πρόσθετες Υπηρεσίες που δεν αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών που παρέχονται στην Εταιρεία Στόλου και μπορεί επίσης να έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε Υπηρεσίες για δική σας προσωπική χρήση. Αυτές οι υπηρεσίες υπόκεινται επίσης στην παρούσα Σύμβαση. Η εταιρεία στόλου σας μπορεί επίσης να περιορίσει τους τύπους υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε σας. Οι Υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα Στόλο μπορεί να διέπονται από πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις και διαφορετικές δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου από εκείνες που ισχύουν για οχήματα εκτός στόλου. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία Στόλου μπορεί να έχει ζητήσει πρόσθετες πρακτικές συλλογής ή χειρισμού δεδομένων που διαφέρουν από αυτές που σχετίζονται με ορισμένες Υπηρεσίες. Ο διαχειριστής Στόλου σας ενδέχεται να περιορίσει ορισμένες υπηρεσίες και μπορεί να επιλέξει να παρέχει OnStar μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή καθόλου. Η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος μπορεί να συνδέεται με τη σχέση του Στόλου σας. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε την Εταιρεία Στόλου εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με οποιεσδήποτε απαιτήσεις, περιορισμούς ή πρακτικές δεδομένων που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση του οχήματος ή των Υπηρεσιών του στόλου που σχετίζονται με ένα Όχημα Στόλου. Εσείς (εάν είστε ιδιοκτήτης στόλου ή διαχειριστής) είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των οδηγών του στόλου ότι οι Υπηρεσίες είναι ενεργές και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες οδηγού που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής θα είναι ορατές τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον διαχειριστή του στόλου, από τους εν λόγω οδηγούς, που μπορεί να απαιτούνται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε όλους τους οδηγούς εάν οι υπηρεσίες OnStar δεν είναι διαθέσιμες σε αυτούς/δεν τους επιτρέπεται να τις αγοράσουν, για τη λήξη οποιασδήποτε δοκιμαστικής περιόδου ή/και μη ανανέωσης της υπηρεσίας.
 11. Τροποποίηση της Σύμβασης. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα Σύμβαση κατά καιρούς. Θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε τροποποίηση, μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Σύμβαση και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες δηλώνει την αποδοχή της τροποποιημένης Σύμβασης από εσάς. Εάν η μηνιαία ή ετήσια πληρωμή αλλάξει στο μέλλον, θα ενημερωθείτε για οποιαδήποτε αύξηση τιμών, ώστε να μπορείτε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες πριν τεθεί σε ισχύ η όποια αλλαγή.
 12. Επιλεξιμότητα. Με την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης ή τη χρήση των Υπηρεσιών, βεβαιώνετε ότι (α) είστε ενήλικος στη χώρα κατοικίας σας και έχετε πλήρη νομική ικανότητα να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις ή (β) είστε τουλάχιστον 13 ετών και έχετε νόμιμη συγκατάθεση από έναν γονέα ή κηδεμόνα σας και είστε πλήρως ικανός/ή να συνάψετε και να συμμορφωθείτε με την παρούσα Σύμβαση. Εάν δεν ικανοποιείτε αυτές τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας, τότε θα πρέπει να απορρίψετε αυτήν τη Σύμβαση χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό που θέτουμε στη διάθεσή σας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε καμία από τις Υπηρεσίες έως ότου ικανοποιήσετε αυτές τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και συμφωνήσετε με όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης.
 13. Καμία χρήση των Υπηρεσιών από παιδιά. Οι Υπηρεσίες δεν στοχεύουν, μέσω διαφήμισης, εμφάνισης, συνδέσμων σε άλλους ιστότοπους ή με άλλον τρόπο, παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Εάν είστε ηλικίας κάτω των 13 ετών ή είστε γονέας ή κηδεμόνας παιδιού κάτω των 13 ετών, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπουμε την εγγραφή παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας ενός παιδιού κάτω των 13 ετών, δεν πρέπει να επιτρέπετε σε αυτά τα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παρέχουν συγκατάθεση για την εγγραφή τους για χρήση οποιωνδήποτε από τις Υπηρεσίες.
 14. Εγγραφή και λογαριασμός. Μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις Υπηρεσίες. Εάν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, πρέπει:
  • να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και να ενημερώνετε αυτές τις πληροφορίες ώστε να παραμένουν ακριβείς και πλήρεις·
  • να είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας (συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας οποιουδήποτε άλλου ατόμου που επιτρέπετε να χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας)·
  • να διατηρείτε ασφαλή το λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας και να μην τα αποκαλύπτετε σε κανέναν και
  • να μας ειδοποιείτε αμέσως για κάθε παραβίαση της ασφάλειας ή για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Ερωτήσεις» στο τέλος αυτών των Όρων Χρήσης.
  Η χρήση των Υπηρεσιών προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση (και άλλων χρηστών σύμφωνα με την Ενότητα 16) ή τη χρήση σας σε σχέση με έναν Στόλο όπως επιτρέπεται από την παρούσα Σύμβαση. Η OnStar δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών ή του λογαριασμού σας. Εντούτοις, μπορεί να είστε υπεύθυνοι στην OnStar ή σε άλλα μέρη λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή/και χρήσης.
 15. Περιορισμοί Υπηρεσιών.
  1. Οι Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε χώρα παρατίθενται στον Ιστότοπο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Υπηρεσίες σε όλους τους τύπους μοντέλων οχημάτων ή σε κάθε χώρα. Ορισμένες υπηρεσίες βασίζονται σε δίκτυα ασύρματης επικοινωνίας και στο δορυφορικό δίκτυο του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης («GPS»). Δεν είναι όλες οι Υπηρεσίες διαθέσιμες παντού σε κάθε στιγμή. Η περιοχή στην οποία οδηγείτε μπορεί να επηρεάσει τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών δρομολόγησης.
  2. Ορισμένες Υπηρεσίες μπορούν να λειτουργούν μόνο σε μέρη όπου διατηρούμε έναν τρίτο πάροχο δικτύου για την Υπηρεσία σε αυτήν την περιοχή και μόνο εάν ο εν λόγω τρίτος πάροχος δικτύου έχει τεχνική συμβατότητα με τη συνδεδεμένη συσκευή, την κάλυψη, τη χωρητικότητα του δικτύου και τη λήψη όταν και όπου απαιτείται η Υπηρεσία. Οι Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες τοποθεσίας λειτουργούν μόνο εάν τα δορυφορικά σήματα του GPS είναι ανεμπόδιστα, είναι διαθέσιμα σε εκείνο το σημείο και είναι συμβατά με τα συστήματα του Οχήματός σας ή τις συνδεδεμένες συσκευές. Επίσης, τα δίκτυα και τα συστήματα τρίτων παρόχων δικτύου υπόκεινται σε τεχνολογικές αλλαγές και ανάπτυξη. Η συνδεδεμένη συσκευή σας μπορεί να μην είναι πάντα συμβατή ή να παραμένει συμβατή με τα δίκτυα και συστήματα τρίτων ή με τις ίδιες τις Υπηρεσίες. Η OnStar δεν σας παρέχει καμία σύνδεση δικτύου. Αυτή η συνδεσιμότητα παρέχεται από έναν τρίτο πάροχο δικτύου.
  3. Το όχημά σας και η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να διαθέτουν ένα λειτουργικό ηλεκτρικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς ισχύος της μπαταρίας) ώστε να λειτουργούν οι Υπηρεσίες. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ορισμένες λειτουργίες και Υπηρεσίες της OnStar θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμες εάν δεν ξεκινήσετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας για 10 συνεχείς ημέρες. Η διαθεσιμότητα αυτών των Υπηρεσιών και λειτουργιών της OnStar θα αποκατασταθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου σας για περισσότερες πληροφορίες.
  4. Οι Υπηρεσίες μπορεί να μην λειτουργούν εάν:
   • Ο εξοπλισμός του οχήματος ή του λογισμικού σας στη συνδεδεμένη συσκευή σας δεν έχει εγκατασταθεί σωστά·
   • Δεν έχετε διατηρήσει τον εξοπλισμό ή τη συνδεδεμένη συσκευή ή το όχημά σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας·
   • Δεν συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους.
   • Προσπαθείτε να προσθέσετε, να συνδέσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε εξοπλισμό ή λογισμικό στη συνδεδεμένη συσκευή ή το όχημά σας (όπως συνδέσεις συσκευών στο ηλεκτρικό σύστημα οχήματος ή στη θύρα διαγνωστικών)·
   • Η συνδεδεμένη συσκευή ή το όχημά σας δεν είναι συμβατά με τις Υπηρεσίες ή την ασύρματη υπηρεσία και την τεχνολογία που παρέχεται από τρίτους παρόχους δικτύου (αυτή η ασύρματη υπηρεσία και η τεχνολογία ενδέχεται να αλλάξουν) ή
   • Προκύπτουν άλλα προβλήματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ότι παρεμποδίζουν την παράδοση ή την ποιότητα των Υπηρεσιών, όπως λόφοι, ψηλά κτίρια, σήραγγες, καιρικές συνθήκες, ζημιές σε σημαντικά μέρη του οχήματός σας σε περίπτωση ατυχήματος ή συμφόρησης ή μπλοκαρίσματος ασύρματου τηλεφωνικού δικτύου.
  5. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην απόδοση που (α) μπορεί να έχει εμποδιστεί από τη λήψη εύλογων προφυλάξεων ή (β) προκαλείται από πράξεις της φύσης ή από δυνάμεις ή αιτίες πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας (για παράδειγμα: αστοχίες δημόσιου ηλεκτρικού δικτύου, πράξεις πολέμου, κυβερνητικές ενέργειες, τρομοκρατία, πολιτικές ταραχές, έλλειψη εργατικού δυναμικού ή δυσκολίες – ανεξάρτητα από τις αστοχίες των αιτιών ή του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των αστοχιών του διαδικτύου, των υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών ή άλλου εξοπλισμού. Δεν υποσχόμαστε την αδιάκοπη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών.
  6. Οποιαδήποτε δεδομένα δρομολόγησης που παρέχουμε βασίζονται στις πιο πρόσφατες πληροφορίες του χάρτη που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Για παράδειγμα, τα δεδομένα διαδρομής μπορεί να μην περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους δρόμους μονής κατεύθυνσης, τους περιορισμούς των στροφών, τα κατασκευαστικά έργα, τους εποχιακούς δρόμους ή τους νέους δρόμους. Η προτεινόμενη διαδρομή μπορεί να χρησιμοποιεί δρόμο κλειστό για κατασκευή ή στροφή που απαγορεύεται από πινακίδες στη διασταύρωση. Οι προτεινόμενες διαδρομές επίσης δεν εξετάζουν εάν οι περιοχές που ταξιδεύετε είναι οικιστικές, εμπορικές ή μικτές και δεν επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα δημόσιων ή ιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιείτε την ορθή σας κρίση, να τηρείτε τους νόμους και τις οδηγίες κυκλοφορίας και οδικής κυκλοφορίας και να αξιολογείτε κατά πόσο οι οδηγίες του συστήματος είναι ασφαλείς και νόμιμες για τις τρέχουσες συνθήκες.
  7. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ισχύοντες όρους και πολιτικές που συνθέτουν την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Εάν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες Τρίτων, αναγνωρίζετε ότι οι ισχύοντες όροι παροχής υπηρεσιών και η Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου που τίθενται στη διάθεσή σας από το συγκεκριμένο τρίτο μέρος αποτελούν συμφωνία αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του εν λόγω τρίτου μέρους και όχι μεταξύ εσάς και εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους όρους παροχής υπηρεσιών που έχουν καταστεί διαθέσιμοι από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων δικτύου ή/και ασύρματων υπηρεσιών και δεν έχουμε υποχρεώσεις ή ευθύνες σύμφωνα με αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών.
  8. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε οποιαδήποτε συντήρηση ή υποστήριξη για Υπηρεσίες, τεχνικές ή άλλες. Εάν παρέχουμε οποιαδήποτε συντήρηση ή υποστήριξη για τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σταματήσουμε οποιαδήποτε τέτοια συντήρηση, υποστήριξη ή/και υπηρεσίες σε οποιαδήποτε στιγμή.
  9. Τα δεδομένα διαγνωστικού ελέγχου του οχήματος που παρέχουμε ως μέρος κάποιων από τις Υπηρεσίες, περιορίζονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν εξ αποστάσεως από το όχημα. Παρόλο που ενημερώνουμε διαρκώς τη συλλογή διαθέσιμων διαγνωστικών δεδομένων, όπως και το φάσμα των ειδοποιήσεων από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, τα διαγνωστικά δεδομένα είναι περιορισμένα και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα και όχι ως υποκατάστατο για την εκτέλεση χειρωνακτικών ελέγχων του οχήματός σας. Δεν υποσχόμαστε να εντοπίσουμε όλες τις συνθήκες του οχήματός σας και είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε και να συντηρείτε το όχημά σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Δεν διατίθενται όλα τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά σε όλα τα οχήματα.
 16. Άλλοι χρήστες. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για όλους τους χρήστες της συνδεδεμένης συσκευής ή οχήματος. Είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για όλες τις δραστηριότητες των χρηστών της συνδεδεμένης συσκευής ή του οχήματος σας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ή της χρήσης των Υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, είναι δική σας ευθύνη να:
  • ενημερώσετε τους άλλους χρήστες της συνδεδεμένης συσκευής ή του οχήματος ότι η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών υπόκειται στην παρούσα Σύμβαση.
  • ενημερώσετε τους άλλους χρήστες σχετικά με τις δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών και
  • βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι χρήστες της συνδεδεμένης συσκευής ή του οχήματος συμμορφώνονται με τους ισχύοντες όρους της παρούσας Σύμβασης.
 17. Ενημερώσεις λογισμικού. Αναστολή ή ακύρωση των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι η OnStar και ο πάροχος του οχήματός σας έχουν πρόσβαση στα συστήματα που σχετίζονται με τη συνδεδεμένη συσκευή και το όχημά σας (τα «Συστήματα») για τους παρακάτω σκοπούς:
  • Ενημερώσεις λογισμικού. Τα συστήματά σας περιλαμβάνουν λογισμικό, δεδομένα, εφαρμογές και συναφείς ρυθμίσεις, τις οποίες η OnStar ή ο πάροχος του οχήματός ή ο κατασκευαστής της συνδεδεμένης συσκευής θέτει στη διάθεσή σας (συλλήβδην, το «Λογισμικό»). Το Λογισμικό έχει άδεια χρήσης και δεν πωλείται σε εσάς και ίσως χρειαστεί να ενημερώνεται ή να αλλάζει κατά καιρούς. Συμφωνείτε ότι η OnStar μπορεί να παραδώσει από απόσταση ορισμένες βασικές ενημερώσεις λογισμικού ή αλλαγές στη συνδεδεμένη συσκευή ή το όχημά σας χωρίς άλλη ειδοποίηση ή συγκατάθεση. Για παράδειγμα, αυτές οι ενημερώσεις ή αλλαγές ενδέχεται να ενισχύσουν την ασφάλεια ή να διατηρήσουν τη σωστή λειτουργία του οχήματος ή της συνδεδεμένης συσκευής σας ή να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες μπορούν να παραδοθούν σε εσάς. Εμείς, όπου είναι δυνατόν, θα σας παρέχουμε εκ των προτέρων ειδοποίηση για βασικές ενημερώσεις λογισμικού και θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας εκ των προτέρων για την εφαρμογή μη απαραίτητων ενημερώσεων λογισμικού. Η OnStar μπορεί επίσης να παραδίδει εξ αποστάσεως ενημερώσεις λογισμικού ή αλλαγές στη συνδεδεμένη συσκευή ή το όχημά σας όπως απαιτείται από τον πάροχο του οχήματος. Οι ενημερώσεις λογισμικού ή οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν ή να διαγράψουν δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στη συνδεδεμένη συσκευή ή στο όχημά σας (όπως αποθηκευμένους προορισμούς πλοήγησης ή προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς). Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε επηρεαζόμενα ή διαγραμμένα δεδομένα λόγω μιας ενημέρωσης ή αλλαγής του λογισμικού. Ο τρίτος πάροχος δικτύου και οι πάροχοι ασύρματων υπηρεσιών δεν θα παραδίδουν ενημερώσεις λογισμικού στη συνδεδεμένη συσκευή ή το όχημά σας και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας υποστηρίζονται σε κάθε στιγμή·
  • Αναστολή. Μπορεί να απαιτείται κατά καιρούς να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ή τη χρήση των Υπηρεσιών χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς και χωρίς ευθύνη απέναντί σας, για την αντιμετώπιση προβλημάτων του συστήματος, προβλημάτων με το λογαριασμό σας ή άλλων ζητημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση, την αξιοποίηση ή την ασφάλεια των Υπηρεσιών.
  • Ακύρωση. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, μπορεί να ακυρώσουμε ή να διακόψουμε οποιεσδήποτε από τις Υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να συμβεί στα πλαίσια των προσπαθειών μας να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της απόδοσης ή να διευθετήσουμε αλλαγές στην τεχνολογία, συμφέροντα των πελατών, κανονιστικές απαιτήσεις ή επιχειρηματικές ανάγκες. Θα ειδοποιηθείτε για οποιοδήποτε τέτοιο βήμα και οποιαδήποτε αχρησιμοποίητα, προπληρωμένα ποσά, θα σας επιστραφούν.
  • Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Στα πλαίσια των Υπηρεσιών, για λόγους ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τα συστήματα στη συνδεδεμένη συσκευή ή το όχημά σας και τις πληροφορίες εντός αυτών των συστημάτων και ότι μπορούμε να λαμβάνουμε αμυντικά μέτρα για αυτά τα συστήματα, για την προστασία αυτών των συστημάτων και των δικαιωμάτων σας·
  • Κοινοποίηση και συναίνεση. Εάν παρέχουμε περαιτέρω κοινοποίηση ή ζητήσουμε περαιτέρω συγκατάθεση για μια ενημερωμένη έκδοση του Λογισμικού ή μια αλλαγή, η κοινοποίηση ή η συναίνεση μπορεί να παραληφθεί ή να παρασχεθεί από οποιονδήποτε επιτρεπόμενο χρήστη της συνδεδεμένης συσκευής ή του οχήματος ή των υπηρεσιών ή των συστημάτων (ένας «Επιτρεπόμενος Χρήστης») εκ μέρους σας, της συνδεδεμένης συσκευής ή του ιδιοκτήτη του οχήματος, του ίδιου και όλων των άλλων Επιτρεπόμενων Χρηστών. Ο χρήστης που λαμβάνει ή παρέχει αυτήν την κοινοποίηση ή τη συγκατάθεση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση όλων των άλλων Επιτρεπόμενων Χρηστών για την ειδοποίηση και τη συγκατάθεσή του/της. Ωστόσο, συμφωνείτε ότι σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να προσπελάσουμε, να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε το Λογισμικό για λόγους ασφαλείας, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή συγκατάθεση και
  • Η παρούσα Σύμβαση θα διέπει οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή άλλες αλλαγές που πραγματοποιούμε στις Υπηρεσίες, τα Συστήματα ή το Λογισμικό για όλους τους Επιτρεπόμενους Χρήστες.
 18. Οι πρόσθετες δηλώσεις και υποχρεώσεις σας. Συμφωνείτε ότι:
  • Έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συνάψετε την παρούσα Σύμβαση για λογαριασμό σας·
  • Θα χρησιμοποιείτε μόνο το λογαριασμό σας και τις Υπηρεσίες με τη συνδεδεμένη συσκευή σας ή όπως έχει επιτραπεί κατά τα άλλα από εμάς·
  • Θα συμμορφωθείτε πλήρως με την παρούσα Σύμβαση και τους όρους που παρέχονται σε οποιαδήποτε εφαρμογή τρίτου μέρους·
  • Θα παρέχετε σε εμάς και σε οποιονδήποτε πάροχο μιας εφαρμογής ακριβείς και ορθές πληροφορίες και θα διατηρείτε αυτές τις πληροφορίες ενημερωμένες·
  • Θα παρακολουθείτε τη χρήση των Υπηρεσιών και θα συμμορφώνεστε πλήρως με τις απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης·
  • Θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα κόστη και τις δαπάνες σας, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, των ζημιών και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων που αναλαμβάνετε σχετικά με τις Υπηρεσίες ή με την παρούσα Σύμβαση·
  • Η συγκατάθεσή σας και η συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση δεν παραβιάζει καμία από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις σας·
  • Θα προσπελάσετε τις Υπηρεσίες μόνο μέσω του εγγεγραμμένου λογαριασμού σας·
  • Δεν θα επιχειρήσετε να παραβιάσετε οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας των Υπηρεσιών·
  • Δεν θα αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, διανείμετε, αποσυμπιλήσετε, ανασυντάξετε, αποσυναρμολογήσετε, απομακρύνετε, αλλάξετε, παρακάμψετε ή αλλοιώσετε οποιαδήποτε τεχνολογία ασφαλείας, μετατρέψετε σε οποιαδήποτε χρήση μη εξουσιοδοτημένη από εμάς, ούτε θα διεκδικήσετε ιδιοκτησία στις Υπηρεσίες μας ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε άλλου μέρους ή υλικά που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες·
  • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, για να παρενοχλήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή για οποιοδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται από εμάς·
  • Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας σας·
  • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε εφαρμογή για τη μετάδοση ή την αποστολή οποιωνδήποτε πληροφοριών ή δεδομένων που δεν έχετε δικαίωμα να μεταδώσετε ή να στείλετε.
  • Δεν επιτρέπεται να μεταπωλήσετε τις Υπηρεσίες·
  • Δεν θα αφαιρέσετε, τροποποιήσετε ή αποκρύψετε οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή άλλες κοινοποιήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε ή περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που περιέχεται ή αποκτάται από τις Υπηρεσίες·
  • Θα συμμορφώνεστε, σε όλο τον κόσμο, με όλους τους τοπικούς, κρατικούς, επαρχιακούς, ομοσπονδιακούς και εθνικούς νόμους, νομοθετήματα, διατάγματα, κανονισμούς και κανόνες που ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και
  • Δεν έχετε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε αριθμό που αντιστοιχιστεί στη συνδεδεμένη συσκευή σας και κατανοείτε ότι οποιοσδήποτε τέτοιος αριθμός μπορεί να αλλάξει κατά καιρούς.
 19. Αποζημίωση. Με την επιφύλαξη του τοπικού δικαίου, με αντάλλαγμα την παροχή των Υπηρεσιών από την OnStar σε εσάς και των δικαιωμάτων που χορηγούνται σε εσάς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και αν δεν απαγορεύεται από το νόμο, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την OnStar, τη μητρική της εταιρεία, τις θυγατρικές της, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους αδειοδότες, τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, τους παρόχους ασύρματων υπηρεσιών και τους εργολάβους, όπως και τους αντίστοιχους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές και τους αντιπροσώπους τους (συλλήβδην «Πρόσωπα της OnStar») και να διατηρείτε τα Πρόσωπα της OnStar αζημίωτα από και έναντι σε οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες, τραυματισμούς (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου), αιτίες προσφυγής, αξιώσεις, κυρώσεις, τόκους, πρόσθετους φόρους, απαιτήσεις και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών και εξόδων, οποιουδήποτε είδους ή χαρακτήρα που προκύπτουν από ή λόγω ή προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση ενός τρίτου μέρους ή απαίτηση που απευθύνεται σε ή εναντίον οποιουδήποτε προσώπου(-ων) της OnStar: (i) που απορρέουν από την πρόσβασή ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, (ii) που προκύπτουν από την παράλειψή σας να συμμορφωθείτε με την παρούσα Σύμβαση, (iii) σχετικά με την ανακρίβεια ή αναλήθεια οποιασδήποτε δήλωσης ή εγγύησης που πραγματοποιήσατε βάσει της παρούσας Σύμβασης, (iv) που προκύπτουν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες οποιουδήποτε άλλου εκτός από εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες που διεξάγονται μέσω του Λογαριασμού σας, (v) που προκύπτουν από την πρόσβαση ή/και τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες μέσω της συνδεδεμένης συσκευής σας ή (vi) που προκύπτουν από οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας βάσει ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες. Η παρούσα υποχρέωση αποζημίωσης δεν ισχύει αν δεν ήσασταν υπαίτιοι και δεν είστε υπεύθυνοι για τις απώλειες, τις ζημίες, τους τραυματισμούς (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου), τις αιτίες αγωγής, τις αξιώσεις, τις κυρώσεις, τους τόκους, τους πρόσθετους φόρους, τις απαιτήσεις και έξοδα, όπως και τις νομικές αμοιβές και τις δαπάνες.
 20. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή τροποποίηση των Υπηρεσιών. Δεν σας παρέχεται το δικαίωμα και δεν θα εμπλέκεστε σε καμία από τις παρακάτω δραστηριότητες:
  • δεν θα μεταδίδετε οποιοδήποτε λογισμικό ή άλλα υλικά που περιέχουν ιούς, worms, trojan horses, ελαττώματα, «βόμβες ημερομηνίας», «χρονικές βόμβες», spiders, ρομπότ, διαδικτυακά ρομπότ, κατασκόπους οθόνης (screen-scrapers) ή ανιχνευτές ιστού ή άλλα αντικείμενα διαταραχής ή καταστροφικής φύσης·
  • δεν θα εκμεταλλεύεστε τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό με οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της παράβασης ή επιβάρυνσης της χωρητικότητας ή της υποδομής του διακομιστή ή του δικτύου·
  • δεν θα τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, παραχωρήσετε άδεια χρήσης, μεταφράσετε, πωλήσετε, αποσυμπιλίσετε, αναδιαμορφώσετε ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή του λογισμικού, ούτε θα καταργήσετε, αλλάξετε, παρακάμψετε ή αλλοιώσετε οποιαδήποτε τεχνολογία ασφαλείας·
  • δεν θα «πλαισιώσετε», «αναπαράγετε» ή μεταπωλήσετε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή του λογισμικού χωρίς εκ των προτέρων γραπτή εξουσιοδότησή μας·
  • ούτε θα αποσπάσετε ή συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες.
  Οποιαδήποτε προσπάθεια οποιουδήποτε χρήστη ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου να βλάψει σκοπίμως τις Υπηρεσίες ή το λογισμικό ή να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία των Υπηρεσιών ή του λογισμικού αποτελεί παραβίαση της παρούσας Σύμβασης. Η OnStar διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα και να προβεί σε ενέργειες ενάντια στην εν λόγω δραστηριότητα και να προβεί σε ένδικα μέτρα κατά οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η OnStar διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού σας και της πρόσβασης και χρήσης του λογαριασμού σας, στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως απαιτείται για την επιβολή της παρούσας Σύμβασης, τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε δικαστική εντολή ή όπως επιτρέπεται στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.
 21. Πνευματική Ιδιοκτησία. Οι Υπηρεσίες και το λογισμικό προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ενδέχεται να υπόκεινται σε άλλες προστασίες πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, εκτελέσετε, μεταδώσετε, προβάλετε, αναμεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναρτήσετε εκ νέου, χρησιμοποιήσετε (εκτός εάν ορίζεται ρητά στην παρούσα) ή απαιτήσετε οποιοδήποτε δικαιώματα σε οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, του κειμένου, των εικόνων, του ήχου και του βίντεο, χωρίς εκ των προτέρων ρητή γραπτή άδεια της OnStar.
 22. Κοινοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν εσείς ή κάποιο άλλο μέρος (σε κάθε περίπτωση, το «Καταγγέλλον Μέρος») πιστεύετε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των Υπηρεσιών ή του λογισμικού παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Καταγγέλλοντος Μέρους, το Καταγγέλλον Μέρος θα πρέπει να στείλει γραπτή ειδοποίηση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων στη διεύθυνση που παρέχεται παρακάτω. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:
  • Μια χειρόγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να έχει παραβιαστεί.
  • Αναγνώριση του έργου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που φέρεται να έχει παραβιαστεί.
  • Αναγνώριση του υλικού στις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό που φέρεται ότι έχει παραβιάσει, με εύλογα επαρκείς πληροφορίες που μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε το υλικό.
  • Πληροφορίες επαρκείς για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το Καταγγέλλον Μέρος, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και αν υπάρχει, διεύθυνση email στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει το Καταγγέλλον Μέρος.
  • Μια δήλωση ότι το Καταγγέλλον Μέρος θεωρεί, καλή τη πίστει, ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που αναφέρεται στην καταγγελία δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του ή το νόμο.
  • Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην κοινοποίηση είναι ακριβείς και ότι το Καταγγέλλον Μέρος έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο έχει κατ’ ισχυρισμό παραβιαστεί.
  Η εν λόγω γραπτή κοινοποίηση πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC : 482-D24-B48 Τηλέφωνο: 00-1-313-667-3544 E-mail: Copyright@gm.com Οποιαδήποτε άλλη ανατροφοδότηση, σχόλια, αιτήματα τεχνικής υποστήριξης και άλλες επικοινωνίες θα πρέπει να απευθύνονται στην OnStar μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Ερωτήσεις» στο τέλος της παρούσας Σύμβασης.
 23. Εμπορικά σήματα. Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών (συλλήβδην «Εμπορικά σήματα») που εμφανίζονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες είναι τα εγγεγραμμένα ή/και μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της OnStar, του παρόχου οχημάτων σας ή άλλων τρίτων. Κανένα στοιχείο που περιέχεται στις Υπηρεσίες δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εκχώρηση, συνεπακόλουθα, μέσω ένστασης ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εμφάνισης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος ή εκδοχής του, χωρίς την γραπτή άδεια της OnStar ή του εν λόγω τρίτου. Η χρήση των εμπορικών σημάτων της OnStar ή του παρόχου οχημάτων σας απαγορεύεται αυστηρά.
 24. Συμμόρφωση με τους εξαγωγικούς νόμους. Πρέπει να συμμορφώνεστε, σε όλο τον κόσμο, με όλους τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τις Υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται η χρήση, εξαγωγή, επανεξαγωγή, εισαγωγή, πώληση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε πτυχής των Υπηρεσιών εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για οποιουσδήποτε σκοπούς που απαγορεύονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της κατασκευής ή παραγωγής πυρηνικών όπλων, πυραύλων ή χημικών ή βιολογικών όπλων.
 25. Πληροφορίες και ανατροφοδότηση. Σε συνέπεια με αυτούς τους Όρους Χρήσης, μπορεί να χρειαστεί να μας παράσχετε πληροφορίες για την παράδοση των Υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης τα σχόλιά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες. Οποιαδήποτε πληροφορία και υλικά που υποβάλλετε σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση («Ανατροφοδότηση»), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, δεν θεωρούνται εμπιστευτικά από την OnStar και η OnStar δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες ή τα υλικά ή να επιστρέφει ή να καταστρέφει οποιαδήποτε ανατροφοδότηση. Τα σχόλιά σας υποβάλλονται οικειοθελώς και χωρίς περιορισμούς και η OnStar είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, διανέμει, εκδίδει, εκπέμπει, εκχωρεί και γνωστοποιεί οποιαδήποτε ανατροφοδότηση με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, χωρίς καμία υποχρέωση, ρητή ή σιωπηρή, σε σας, χωρίς καμία ειδοποίηση, πληρωμή ή απόδοση σε εσάς. Η OnStar έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί οποιαδήποτε ανατροφοδότηση υποβάλλετε.
 26. Συλλογή δεδομένων/Ιδιωτικό απόρρητο. Η OnStar συλλέγει, χρησιμοποιεί και ανταλλάσσει πληροφορίες από και για εσάς και για τη συνδεδεμένη συσκευή και όχημα. Η δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της OnStar («Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου») περιγράφει τι κάνει η OnStar με αυτές τις πληροφορίες. Συμφωνείτε με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών που περιγράφονται στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και σε οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως η παρούσα Σύμβαση. Εάν μεταβιβάσετε, μεταφέρετε, μισθώσετε ή πουλήσετε το όχημά σας ή τη συνδεδεμένη συσκευή σας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαγραφή πληροφοριών σχετικά με εσάς που περιέχονται στο όχημα ή τη συνδεδεμένη συσκευή ή στο σχετικό λογαριασμό σας. Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση οποιωνδήποτε δεδομένων που παρέχετε σε μια εφαρμογή ή τα οποία διαβιβάζονται απευθείας από τη συνδεδεμένη συσκευή σας στην εφαρμογή, διέπονται από τους όρους και τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του παρόχου της εφαρμογής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του παρόχου εφαρμογών. Θα σας ζητηθεί να τους αποδεχτείτε πριν εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Η OnStar δεν ευθύνεται για τη χρήση των δεδομένων σας από έναν τρίτο προμηθευτή εφαρμογών. Αν εισαγάγετε δεδομένα ενός άλλου προσώπου σε μια εφαρμογή, όπως έναν αριθμό τηλεφώνου, πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου εκ των προτέρων. Εάν έχετε ενεργές υπηρεσίες OnStar, παρακαλούμε σημειώστε ότι το κουμπί «Ιδιωτικό απόρρητο» ενδέχεται να μην καλύπτει την τοποθεσία σας για εφαρμογές. Εάν πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή με άλλο τρόπο διαθέσετε τη συνδεδεμένη συσκευή σας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαγραφή του λογαριασμού σας στο AppShop και των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα.
 27. Καμία εγγύηση από την OnStar ή τον πάροχο του οχήματος.
  1. Η OnStar και ο πάροχος του οχήματος δεν προβάλλουν δηλώσεις, όρους ή εγγυήσεις όσον αφορά στις Υπηρεσίες. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμες», συμπεριλαμβανομένων όλων των σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν σε αυτές.
  2. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, η OnStar και ο πάροχος του οχήματος δεν εγγυώνται τη λειτουργία, την απόδοση ή τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε επιδόσεων ή διαδικασιών του OnStar ή του παρόχου του οχήματός σας σχετικά με τις Υπηρεσίες ή την παρούσα Σύμβαση. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, η OnStar και ο πάροχος του οχήματός σας δεν εγγυώνται ότι οι Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να υφίστανται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και δεν εγγυώνται ότι η μελλοντική λειτουργία των Υπηρεσιών θα είναι συμβατή με την τρέχουσα λειτουργία ή τις εφαρμογές.
  3. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, η OnStar και ο πάροχος του οχήματος δεν εγγυώνται ή δεν προβάλλουν οποιεσδήποτε δηλώσεις ή προϋποθέσεις σχετικά με την καταλληλότητα, τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητα οποιωνδήποτε δεδομένων ή υλικού οποιουδήποτε είδους που περιέχονται στις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό. Η OnStar και ο πάροχος του οχήματός σας δεν δηλώνουν ότι οι Υπηρεσίες θα είναι απαλλαγμένες από απώλεια, διακοπή, διαφθορά, επίθεση, ιούς, παρεμβολές, υποκλοπή (hacking) ή άλλη εισβολή ασφαλείας και η OnStar και ο πάροχος του οχήματός σας αποποιούνται κάθε ευθύνη σχετικά με αυτές. Η OnStar και ο πάροχός σας δεν παρέχουν καμία εγγύηση ως προς τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών ή ότι οι Υπηρεσίες θα λειτουργούν χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα.
  4. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, η OnStar και ο πάροχος του οχήματός σας δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες που προκαλούνται από σφάλματα διακομιστή, εσφαλμένες ή ανακατευθυνόμενες μεταδόσεις, αστοχίες συνδέσεων στο διαδίκτυο, διακοπές ή αποτυχίες στη διαβίβαση δεδομένων, ιούς υπολογιστών, πράξεις ή παραλείψεις τρίτων που βλάπτουν το δίκτυο ή βλάπτουν την ασύρματη υπηρεσία, ζημιά ή τραυματισμό που προκαλείται από αστοχία ή καθυστέρηση στη σύνδεση μιας κλήσης προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης ή άλλου τεχνικού ελαττώματος, ανθρώπινου ή τεχνικού χαρακτήρα.
  5. Η OnStar και ο πάροχος του οχήματός σας δεν εγγυώνται ότι οι Υπηρεσίες θα λειτουργούν σωστά στον εξοπλισμό σας και εσείς και μόνο εσείς θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις επισκευές του εξοπλισμού σας και οποιεσδήποτε άλλες απώλειες που όντως ή προφανώς προκαλούνται από τις Υπηρεσίες.
  6. Ορισμένες δικαιοδοσίες περιορίζουν ή δεν επιτρέπουν την αποποίηση σιωπηρών ή άλλων εγγυήσεων, επομένως ορισμένες από τις παραπάνω αποποιήσεις ενδέχεται να μην ισχύουν στο μέτρο που το δίκαιο των εν λόγω δικαιοδοσιών εφαρμόζεται στην παρούσα Σύμβαση, οπότε οι εγγυήσεις της OnStar και του παρόχου του οχήματός σας περιορίζονται στην έκταση που επιτρέπεται από το δίκαιο.
  7. Περιορισμοί ευθύνης. Οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της OnStar ή του παρόχου του οχήματός σας για ζημιές ή μη αξιοποιημένες δαπάνες, ανεξάρτητα από τη νομική του βάση, περιορίζεται στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο στο ποσό των προβλέψιμων ζημιών που είναι τυπικές για αυτό τον τύπο σύμβασης λόγω παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων. Κανένας από τους περιορισμούς ευθύνης που περιέχονται σε αυτή την ενότητα ή σε άλλα σημεία της παρούσας Σύμβασης δεν ισχύει για οποιαδήποτε ευθύνη για παραβίαση νομοθετημένων σιωπηρών όρων ή για οποιαδήποτε ευθύνη δεν μπορεί να περιοριστεί από το ισχύον δίκαιο, ιδιαίτερα ευθύνη για σωματική βλάβη ή θάνατο που προκλήθηκε από αμέλεια, απάτη ή δόλο. Αναγνωρίζετε ότι τα οφέλη που αποκομίζετε από την παρούσα Σύμβαση παρέχονται, εν μέρει, ως αντάλλαγμα των περιορισμών ευθύνης που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Η OnStar δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρει ο πάροχος του οχήματος. Είστε υποχρεωμένοι να λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για να μετριάσετε, να αποτρέψετε και να μειώσετε τις ζημίες.
 28. Γενικά.
  1. Εκχώρηση. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε την παρούσα Σύμβαση (ή οποιοδήποτε τμήμα της) χωρίς γραπτή συγκατάθεση της OnStar και οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης χωρίς γραπτή συγκατάθεση της OnStar είναι άκυρη και μη εφαρμοστέα. Η OnStar μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.
  2. Σχέση. Κανένα στοιχείο που περιέχεται σε αυτήν τη Σύμβαση δεν θα ερμηνεύεται ώστε να κάνει είτε εσάς είτε την OnStar συνεργάτες, εταίρους κοινοπραξίας, εντολείς, εντολοδόχους ή υπαλλήλους ο ένας του άλλου. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα, την ισχύ ή την εξουσία, ρητή ή σιωπηρή, να δεσμεύει το άλλο μέρος.
  3. Καμία ασφάλιση Δεν είμαστε ασφαλιστική εταιρεία και δεν συνιστούμε ούτε εγκρίνουμε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του οχήματός σας. Οι Υπηρεσίες δεν παρέχουν ασφάλιση οχήματος και δεν αποτελούν ασφαλιστικό προϊόν. Οι Υπηρεσίες παρέχονται ως ευκολία. Οι πληρωμές που πραγματοποιείτε για οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες δεν σχετίζονται με την αξία του Οχήματός σας ή με οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο ή με το κόστος οποιουδήποτε τραυματισμού ή ζημίας που μπορεί να υποστείτε. Θα πρέπει να αποκτήσετε και να διατηρήσετε κατάλληλη ασφάλιση για το όχημά σας και για κάθε σχετικό κίνδυνο.
  4. Κοινοποιήσεις. Όλες οι κοινοποιήσεις, οι αιτήσεις, οι άδειες, οι εγκρίσεις και οι λοιπές επικοινωνίες που απαιτούνται ή επιτρέπονται από εσάς δυνάμει της παρούσας Σύμβασης πρέπει να είναι γραπτές και θα θεωρούνται δεδομένες όταν παραδίδονται στη διεύθυνση επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών στον Ιστότοπο. Η OnStar μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνσή της για σκοπούς κοινοποιήσεων κατόπιν ενημέρωσης σε εσάς. Μπορούμε να εκδώσουμε κοινοποιήσεις μέσω διαφόρων καναλιών, μεταξύ άλλων δημοσιεύοντας μηνύματα στον Ιστότοπο, στέλνοντάς σας e-mail, επικοινωνώντας μαζί σας μέσω των συμβούλων μας ή χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα συστήματα που είναι διαθέσιμα στο όχημά σας ή τη συνδεδεμένη συσκευή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας να λάβετε τέτοιες ειδοποιήσεις και συμφωνείτε ότι τέτοιες ειδοποιήσεις που σας αποστέλλει η OnStar θα είναι νομικά αποτελεσματικές. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις που αποστέλλονται από εμάς μέσω email ή φυσικής αλληλογραφίας ικανοποιούν οποιαδήποτε απαίτηση γραπτής παράδοσης των κοινοποιήσεων. Εάν δεν συμφωνείτε, μην αποδεχτείτε αυτήν τη Σύμβαση. Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ορισμένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφόσον απαιτείται από το νόμο, θα σας παρέχουμε έντυπα αντίγραφα όλων των εγγράφων και αρχείων, κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας στον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email που παρέχεται στην ενότητα «Ερωτήσεις» στο τέλος αυτών των Όρων Χρήσης. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την παρούσα Σύμβαση. Για να λάβετε ή να προσπελάσετε τις κοινοποιήσεις που στέλνουμε μέσω e-mail, πρέπει να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έναν υπολογιστή ή μια συσκευή με συμβατό πρόγραμμα περιήγησης. Θα χρειαστείτε επίσης λογισμικό ικανό να προβάλλει αρχεία σε μορφή φορητού εγγράφου («PDF»). Για να διατηρήσετε τις ειδοποιήσεις που σας στέλνουμε, η συσκευή ή ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει τη δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων αρχείων PDF. Με την αποδοχή αυτών των όρων, βεβαιώνετε ότι μπορείτε να λάβετε, να προσπελάσετε και να διατηρήσετε τις κοινοποιήσεις που μπορούμε να σας στείλουμε. Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση email σας για σκοπούς κοινοποίησης σε οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email που παρέχεται στην ενότητα «Ερωτήσεις» στο τέλος αυτών των Όρων Χρήσης.
  5. Διαχωρισμός. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη της παρούσας Σύμβασης ή οποιουδήποτε εγγράφου που ενσωματώνεται στην παρούσα δια παραπομπής, κριθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως αντίθετος προς τον νόμο, τότε ο όρος αυτός διαχωρίζεται από την παρούσα Σύμβαση και οι λοιπές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ή η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης σε πρόσωπα ή περιστάσεις διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες είναι άκυρη ή μη εκτελεστή δεν επηρεάζεται. Κάθε διάταξη της παρούσας Σύμβασης είναι έγκυρη και εκτελεστή στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο.
  6. Αποποίηση. Δεν αποποιείται κανένας όρος ή προϋπόθεση αυτής της Σύμβασης και δεν δικαιολογείται καμία παραβίαση εκτός εάν αυτή η αποποίηση ή η συγκατάθεση είναι γραπτή και υπογραφεί από το μέρος που ισχυρίζεται ότι αποποιήθηκε ή παρείχε συγκατάθεση. Καμία συγκατάθεση ενός μέρους ή παραίτηση από μια παράβαση από το άλλο, είτε ρητή είτε σιωπηρή, δεν συνιστά συγκατάθεση, αποποίηση ή δικαιολογία για οποιαδήποτε διαφορετική ή επακόλουθη παράβαση.
  7. Παραπομπές, Επικεφαλίδες, Παραδείγματα. Στην παρούσα Σύμβαση, τα άρθρα και οι τίτλοι των ενοτήτων προορίζονται μόνο για διευκόλυνση παραπομπών και δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης. Παραδείγματα που δίνονται στην παρούσα Σύμβαση, για τα οποία μπορεί να προηγηθεί η ένδειξη «συμπεριλαμβανομένων», «για παράδειγμα», «όπως» ή παρόμοια γλώσσα, προορίζονται αποκλειστικά να είναι επεξηγηματικά και όχι περιοριστικά.
  8. Διέπον δίκαιο. Εάν είστε καταναλωτής, η παρούσα Σύμβαση και όλες οι σχετικές εξωσυμβατικές υποχρεώσεις ερμηνεύονται σύμφωνα και διέπονται από τους νόμους της χώρας στην οποία κατοικείτε. Εάν δεν είστε καταναλωτής, η παρούσα Σύμβαση και όλες οι σχετικές εξωσυμβατικές υποχρεώσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με και διέπονται από τους νόμους της χώρας στην οποία κατοικείτε.
  9. Ολόκληρη η συμφωνία. Η παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων και πολιτικών που αναφέρονται στην παρούσα, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών όσον αφορά στο αντικείμενό της και δεν υπάρχουν άλλες δηλώσεις, συμφωνίες ή κατανοήσεις μεταξύ των μερών σχετικά με το θέμα αυτό. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την παρούσα Σύμβαση εκτός εάν η OnStar συμφωνήσει γραπτώς με την αλλαγή. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτή τη Σύμβαση, για οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και άλλων όρων, πολιτικών ή άλλων υλικών που αναφέρονται στην παρούσα, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι Χρήσης.
  10. Ερωτήσεις. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την OnStar. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε οποιαδήποτε στιγμή πιέζοντας το μπλε κουμπί OnStar στο όχημά σας που είναι εξοπλισμένο με το OnStar, καλώντας μας στον αριθμό τηλεφώνου που παρατίθεται για τη χώρα σας στον Ιστότοπο, στέλνοντάς μας email στο onstar.europe@onstar.com ή όπως αλλιώς παρέχεται online στον Ιστότοπο.

Παράρτημα στους Όρους Χρήσης

Πρότυπη άδεια τελικού χρήστη για εφαρμογές

Η παρούσα Πρότυπη Άδεια Τελικού Χρήστη («Άδεια»), ισχύει για κάθε εφαρμογή στην οποία έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε στο όχημά σας ή τη συνδεδεμένη συσκευή. Οι κεφαλαιοποιημένοι όροι, εάν δεν ορίζονται στην παρούσα Άδεια, ορίζονται στους Όρους Χρήσης. Εάν μια εφαρμογή παρέχεται από την OnStar, τότε οι αναφορές στον «πάροχο» στην παρούσα άδεια σημαίνουν αναφορές στην OnStar. Εάν η Εφαρμογή παρέχεται από τρίτο πρόσωπο όπως αναγνωρίζεται από εσάς όταν αποκτάτε πρόσβαση στην εφαρμογή, οι αναφορές στον «πάροχο» στην παρούσα Άδεια Χρήσης σημαίνουν το τρίτο μέρος που αναγνωρίστηκε σε εσάς κατά τη στιγμή της λήψης. Ο πάροχος ενδέχεται να σας υποβάλει σε πρόσθετους όρους όταν προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή. Στην περίπτωση αυτή, αυτοί οι πρόσθετοι όροι ισχύουν αντί των όρων της παρούσας Άδειας Χρήσης και η παρούσα Άδεια θα παύσει να ισχύει για την πρόσβαση ή τη χρήση της εφαρμογής σας. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα άδεια, πρέπει να απεγκαταστήσετε και να μην χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές.
 1. Άδεια. Ο πάροχος είναι ο κάτοχος ή δικαιοπάροχος όλων των δικαιωμάτων, του τίτλου και συμφερόντων στην εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε περιεχομένου, γραφικών, οπτικοακουστικών αρχείων, διαδικασιών και κωδικών, μαζί με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην εφαρμογή. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με την παρούσα Άδεια, ο πάροχος σας παραχωρεί μα περιορισμένη, προσωπική, μη εμπορική (εκτός εάν επιτρέπεται η χρήση για τα Οχήματα Στόλου), μη μεταβιβάσιμη, μη υπο-μεταβιβάσιμη, ανακλητή, μη αποκλειστική άδεια για εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής αποκλειστικά σε μορφή αντικειμενικού κώδικα για τον επιδιωκόμενο σκοπό του, όπως περιγράφεται στην παρούσα Άδεια Χρήσης και στο πλαίσιο της εφαρμογής για τη συνδεδεμένη συσκευή σας κατά τη διάρκεια ισχύος (όπως ορίζεται στην Ενότητα 6 παρακάτω) της Άδειας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την παρούσα Άδεια Χρήσης κατά την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής από εσάς. Η εφαρμογή έχει άδεια χρήσης για σας, αλλά δεν έχει πωληθεί σε εσάς.
 2. Ενημερώσεις, τροποποιήσεις και διαγραφές παρόχων. Κατά καιρούς, ο πάροχος ή η OnStar μπορεί να ενημερώσουν, να αναβαθμίσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν την εφαρμογή για ορισμένους λόγους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της βελτίωσης της λειτουργικότητας ή της σταθερότητας της εφαρμογής ή του συστήματος ή της αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων ασφαλείας. Συμφωνείτε ότι ο πάροχος ή η OnStar μπορούν σε οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώσουν αυτόματα, να αναβαθμίσουν, να τροποποιήσουν, να διαγράψουν ή να σταματήσουν την υποστήριξη της εφαρμογής ή να προκαλέσουν την αυτόματη κατάργηση της εφαρμογής από τη συνδεδεμένη συσκευή σας κατά το συγχρονισμό με το λογαριασμό σας. Εάν η εφαρμογή ενημερωθεί, αναβαθμιστεί ή τροποποιηθεί, είτε για τη βελτίωση είτε τη διόρθωση λειτουργιών, τότε αυτή η Άδεια ισχύει για τις ενημερώσεις, τις αναβαθμίσεις και τις τροποποιήσεις πέρα ​​από οποιονδήποτε άλλο όρο που σας παρουσιάστηκε σε σχέση με την ενημέρωση, αναβάθμιση ή τροποποίηση. Ούτε ο πάροχος ούτε η OnStar έχουν την οποιαδήποτε υποχρέωση να παρέχουν οποιαδήποτε υποστήριξη πελατών για την εφαρμογή ή για τη χρήση των υπηρεσιών εφαρμογής.
 3. Επίδραση των εφαρμογών στις Συνδεδεμένες Συσκευές. Κατανοείτε ότι η λήψη, η λειτουργία ή/και η χρήση της εφαρμογής μπορεί να: (i) έχει μία μη σκόπιμη ή δυσμενή επίδραση στη συνδεδεμένη συσκευή, σε οποιοδήποτε σύστημα ή λογισμικό που λειτουργεί σε ή με τη συνδεδεμένη συσκευή ή/και σε μία ή περισσότερες άλλες Εφαρμογές, (ii) έχει ως αποτέλεσμα μια τροποποίηση ή αλλαγή της συνδεδεμένης συσκευής, οποιουδήποτε συστήματος ή λογισμικού που λειτουργεί σε ή με τη συνδεδεμένη συσκευή, μία ή περισσότερες άλλες εφαρμογές ή/και τη λειτουργικότητα ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα ή/και (iii) καθιστά το σύνολο ή μέρος της συνδεδεμένης συσκευής, οποιοδήποτε σύστημα ή λογισμικό που λειτουργεί σε ή με τη συνδεδεμένη συσκευή ή/και μία ή περισσότερες άλλες εφαρμογές, μη προσβάσιμο ή μη χρησιμοποιήσιμο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η λήψη, λειτουργία και χρήση των Εφαρμογών γίνεται με δικό σας κίνδυνο και δική σας ευθύνη και ότι ο πάροχος δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει υποστήριξη πελατών για την εφαρμογή ή σε σχέση με οποιαδήποτε επίδραση μπορεί να έχει στη συνδεδεμένη συσκευή, οποιοδήποτε σύστημα ή λογισμικό που λειτουργεί σε ή με τη συνδεδεμένη συσκευή ή/και μία ή περισσότερες άλλες εφαρμογές.
 4. Καμία αντίστροφη μηχανική, αναδιανομή ή καταστρατήγηση της ασφάλειας. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση, χρήση σε μια συλλογή, αποσυμπίληση, επαναχρησιμοποίηση, διανομή, μεταπώληση ή τροποποίηση της εφαρμογής. Μπορείτε να αντιγράψετε την εφαρμογή μόνο για σκοπούς μεταφοράς της εφαρμογής στη συνδεδεμένη συσκευή και τη λειτουργία της εφαρμογής στη συνδεδεμένη συσκευή σας. Δεν επιτρέπεται να αναδιανείμετε την εφαρμογή σε άλλα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τη συνδεδεμένη συσκευή ή το όχημά σας. Συμφωνείτε να τηρείτε και να μην παρακάμψετε οποιαδήποτε μέσα ασφαλείας ή τεχνολογία ελέγχου πρόσβασης που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή ή με την εφαρμογή.
 5. Ανοιχτός κώδικας. Εάν η εφαρμογή περιλαμβάνει οποιοδήποτε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, τότε τα δικαιώματα και οι ευθύνες σας σε σχέση με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα διέπονται από τους όρους της ισχύουσας άδειας ανοιχτού κώδικα. «Λογισμικό ανοιχτού κώδικα»: το λογισμικό που τίθεται στη διάθεση άλλων υπό τους όρους άδειας ανοιχτού κώδικα. «Άδεια ανοιχτού κώδικα»: άδεια χρήσης λογισμικού που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, όρους οι οποίοι: (α) επιτρέπουν τη διανομή ή την αναδιανομή του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν και προς πώληση, από άλλους χωρίς δικαιώματα ή αμοιβή και επιτρέπουν τη διανομή/ αναδιανομή του παρόντος λογισμικού, ώστε να περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα και τον καταρτισμένο (compiled) κώδικα· (β) επιτρέπουν τη δημιουργία τροποποιήσεων, συλλογών και παραγώγων έργων από το λογισμικό και διανομής υπό τους ίδιους όρους με το αρχικό λογισμικό ή (γ) επισυνάπτονται στο λογισμικό και εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις ομάδες, τους οργανισμούς και τα ιδρύματα (τους «παραλήπτες») στους οποίους διανέμεται το λογισμικό ή/και που αναδιανέμουν το λογισμικό χωρίς να χρειάζεται να υπογράψουν ή να αγοράσουν οι παραλήπτες μια πρόσθετη άδεια.
 6. Διάρκεια ισχύος. Η παρούσα Άδεια θα συνεχιστεί μέχρι να καταγγελθεί από εσάς ή τον πάροχο ή έως ότου σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή (η «Διάρκεια ισχύος»). Μπορείτε να τερματίσετε αυτήν την Άδεια σε οποιαδήποτε στιγμή απεγκαθιστώντας την εφαρμογή. Η παρούσα Άδεια θα τερματιστεί αυτόματα σε οποιαδήποτε στιγμή σε μια παράβαση από εσάς οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης και σε τέτοια περίπτωση θα σταματήσετε κάθε χρήση της εφαρμογής.
 7. Ισχύουν οι όροι παροχής υπηρεσιών και οι Όροι του Ιστότοπου. Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρόσβαση σε ή χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, τότε συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους της υπηρεσίας και εγγυάστε ότι θα το πράξετε. Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρόσβαση σε ή χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου, τότε συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους του ιστότοπου και εγγυάστε ότι θα το πράξετε.
 8. Συλλογή δεδομένων, Χρήση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Στο βαθμό που η OnStar είναι ο πάροχος, η OnStar ενδέχεται να συλλέξει και να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με εσάς, το όχημά σας ή τη συνδεδεμένη συσκευή σας μέσω της χρήσης της συνδεδεμένης συσκευής και της εφαρμογής. Οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται από την OnStar υπόκεινται και διέπονται από τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου που περιλαμβάνεται και δημοσιεύεται με την Εφαρμογή. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που παρέχεται από έναν πάροχο εκτός της OnStar, ο πάροχος μπορεί επίσης να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης μαζί μας) σχετικά με εσάς, όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου αυτού του παρόχου. Σας συνιστούμε να ελέγξετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου του παρόχου πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της εν λόγω εφαρμογής. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή την αρχειοθέτηση όλων των δεδομένων που χρησιμοποιείτε με την εφαρμογή, στο βαθμό που έχετε το δικαίωμα να το πράξετε. Ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διατήρηση, αρχειοθέτηση ή παροχή οποιωνδήποτε δεδομένων χρησιμοποιείτε με την εφαρμογή και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πρόσβασης ή χρήσης τέτοιων δεδομένων.
 9. Περιεχόμενο που παρέχει ο πάροχος. Η εφαρμογή μπορεί να θέσει στη διάθεσή σας περιεχόμενο που ανήκει στον πάροχο ή σε άλλους που δίνουν στον πάροχο την άδεια να σας το παραδώσει. Αυτό το περιεχόμενο παρέχεται μόνο για χρήση μέσω της εφαρμογής της συνδεδεμένης συσκευής και δεν σας παρέχεται κανένα δικαίωμα και συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, εκτελέσετε, μεταδώσετε, προβάλετε, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, επαναδημοσιεύσετε, χρησιμοποιήσετε ή διεκδικήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα στο περιεχόμενο που παρέχεται από τον πάροχο. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο που παρέχεται από τον πάροχο ή μέσω της εφαρμογής για παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή παρενόχληση οποιουδήποτε ατόμου, ομάδας ή επιχείρησης. Εάν η εφαρμογή σας συνδέει με οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία τρίτου μέρους, δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα σε εσάς και συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, εκτελέσετε, μεταδώσετε, προβάλετε, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, επαναλάβετε, χρησιμοποιήσετε ή αξιώσετε οποιουδήποτε δικαίωμα στο περιεχόμενο που παρέχεται από τον ιστότοπο ή την υπηρεσία του τρίτου μέρους, εκτός εάν έχετε νόμιμη άδεια από το τρίτο μέρος. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο από τον ιστότοπο ή την υπηρεσία του τρίτου μέρους για την παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή παρενόχληση οποιουδήποτε ατόμου, ομάδας ή επιχείρησης.
 10. Οι μεταδόσεις και η χρήση από εσάς. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να μεταδώσετε ή στείλετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα τα οποία δεν έχετε δικαίωμα να μεταδώσετε ή να στείλετε. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να μεταδώσετε ή στείλετε οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένα για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή για να παρενοχλήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο, ομάδα ή επιχείρηση.
 11. Δήλωση αποποίησης για τα δεδομένα. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους δεδομένων για να εκτελεί λειτουργίες για εσάς. Αναγνωρίζετε ότι τα παρεχόμενα δεδομένα ενδέχεται να μην είναι ακριβή και χρησιμοποιείτε τα δεδομένα με δικό σας κίνδυνο. Τα δεδομένα στα οποία δεν μπορείτε να βασίζεστε περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: δεδομένα θέσης (π.χ. τοποθεσίας) που λαμβάνονται από το όχημα, τη συνδεδεμένη συσκευή ή με άλλο τρόπο, δεδομένα που λαμβάνονται από έναν ιστότοπο ή από τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών και δεδομένα που συλλέγονται από συστήματα εντός του οχήματος.
 12. Περιεχόμενο που παρέχεται από ιστότοπους τρίτων. Κατανοείτε ότι κατά τη χρήση της εφαρμογής, μπορεί να απαντήσετε υλικό που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο. Κατανοείτε επίσης ότι εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρόσβαση σε υπηρεσίες ή ιστότοπους, ενδέχεται να μην μπορείτε να ελέγξετε τα αποτελέσματα αναζήτησης που ενδέχεται να επιστρέψουν συνδέσμους ή «επισκέψεις» (hits) που ενδέχεται να θεωρήσετε προσβλητικά, χυδαία ή άσεμνα. Χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με δική σας ευθύνη και ούτε ο πάροχος ούτε η OnStar θα έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για περιεχόμενο που εσείς ή άλλοι μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό ή άλλως αμφισβητήσιμο. Η OnStar δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας, δεν εγγυάται ή υποστηρίζει και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για υλικά, υπηρεσίες ή ιστοτόπους τρίτων.
 13. Τηρείτε όλους τους νόμους που σχετίζονται με τη λειτουργία της εφαρμογής. Αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή (εκτός εάν έχει εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή του οχήματος ή της συνδεδεμένης συσκευής) δεν αποτελεί μέρος του οχήματος ή της συνδεδεμένης συσκευής που σας παραδίδεται όταν αγοράζετε ή ενοικιάζετε το όχημα ή τη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν πιστεύετε ότι η εφαρμογή σας δεν λειτουργεί σωστά, θα πρέπει, εάν χρειάζεται, να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του λογαριασμού σας για να αφαιρέσετε την εφαρμογή από τη συνδεδεμένη συσκευή σας. Συμφωνείτε και εγγυάστε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους (συμπεριλαμβανομένων των κανόνων κυκλοφορίας και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Οχήματός σας και των Υπηρεσιών) και δεν θα χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τους εν λόγω νόμους ή κανονισμούς.
 14. Καμία εγγύηση για λειτουργία χαρακτηριστικών/δικτύων. Για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δικτύων, είστε υπεύθυνοι για την εξασφάλιση μιας σύμβασης με έναν πάροχο υπηρεσιών για τη σύνδεση δικτύου με δική σας αποκλειστική δαπάνη. Για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δικτύων, ο πάροχος δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι οι επικοινωνίες σας δεν θα παρακρατηθούν από άλλους και δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι οι συνδέσεις με ιστότοπους και υπηρεσίες μέσω δικτύων θα είναι διαθέσιμες σε εσάς, χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Συμφωνείτε ότι τόσο ο πάροχος όσο και η OnStar δεν θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημιές λόγω απώλειας ιδιωτικού απορρήτου που προκύπτει από την επικοινωνία μέσω τέτοιων δικτύων ή για οποιαδήποτε απώλεια συνδεσιμότητας ή απώλειας, σφάλματος ή αποτυχίας άλλων λειτουργιών που παρέχονται μέσω δικτύων.
 15. Δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλων των λειτουργιών του οχήματος. Η εφαρμογή μπορεί να παρέχει λειτουργίες και χαρακτηριστικά που δεν είναι διαθέσιμα κατά τη λειτουργία του οχήματός σας.
 16. Καμία εγγύηση. Ο πάροχος δεν προβαίνει σε δηλώσεις, εγγυήσεις ή όρους σχετικά με το προϊόν ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή πληροφορία που ο πάροχος ή το προϊόν θέτει στη διάθεσή σας. Το προϊόν, οποιαδήποτε υπηρεσία και οποιεσδήποτε πληροφορίες που ο πάροχος ή το προϊόν καθιστά διαθέσιμες σε σας, παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμες», συμπεριλαμβανομένων όλων των σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν σε αυτές. Ο πάροχος δεν εγγυάται ότι το προϊόν θα συνεχίσει να λειτουργεί ή θα παραμείνει διαθέσιμο για οποιαδήποτε χρονική περίοδο και δεν εγγυάται ότι η μελλοντική λειτουργία θα είναι συμβατή με την τρέχουσα λειτουργία ή τις εφαρμογές. Ο πάροχος δεν εγγυάται ότι η χρήση του προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα ή ότι τα ελαττώματα του προϊόντος θα διορθωθούν. Ο πάροχος δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, προϋπόθεση ή εξασφάλιση ότι το προϊόν θα λειτουργεί σωστά στη συνδεδεμένη συσκευή σας και εσείς και μόνο εσείς θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις επισκευές του εξοπλισμού σας και οποιεσδήποτε άλλες απώλειες που όντως ή προφανώς προκαλούνται από το προϊόν. Ο πάροχος δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, προϋπόθεση ή εγγύηση για την ακρίβεια οποιωνδήποτε δεδομένων που διατίθενται στο προϊόν ή σε εσάς μέσω του προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν τα δεδομένα είναι δεδομένα τοποθεσίας ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα διαθέσιμα για ή μέσω του προϊόντος. Εάν ο πάροχος είναι ένα τρίτο μέρος, τότε κατανοείτε ότι ότι το προϊόν παρέχεται από τον τρίτο πάροχο και ότι η OnStar δεν παρέχει καμία εγγύηση (ανεξάρτητα από το εάν αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα ή με άλλο τρόπο) που σχετίζεται με το προϊόν ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή πληροφορία που παρέχεται από ή μέσω αυτού του παρόχου τρίτου κατασκευαστή. Ορισμένες δικαιοδοσίες περιορίζουν ή δεν επιτρέπουν την αποποίηση σιωπηρών ή άλλων εγγυήσεων, επομένως ορισμένες από τις παραπάνω αποποιήσεις ενδέχεται να μην ισχύουν στο μέτρο που το δίκαιο των εν λόγω δικαιοδοσιών εφαρμόζεται, οπότε οι εγγυήσεις της OnStar περιορίζονται στην έκταση που επιτρέπεται από το δίκαιο.
 17. Εξαίρεση των ζημιών και περιορισμός της ευθύνης. Οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της OnStar για ζημιές ή μη αξιοποιημένες δαπάνες, ανεξάρτητα από τη νομική του βάση, περιορίζεται στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο στο ποσό των προβλέψιμων ζημιών που είναι τυπικές για αυτό τον τύπο σύμβασης λόγω παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων. Κανένας από τους περιορισμούς ευθύνης που περιέχονται σε αυτή την ενότητα ή σε άλλα σημεία της παρούσας Σύμβασης δεν ισχύει για οποιαδήποτε ευθύνη για παραβίαση νομοθετημένων σιωπηρών όρων ή για οποιαδήποτε ευθύνη δεν μπορεί να περιοριστεί από το ισχύον δίκαιο, ιδιαίτερα ευθύνη για σωματική βλάβη ή θάνατο που προκλήθηκε από αμέλεια, απάτη ή δόλο. Αναγνωρίζετε ότι τα οφέλη που αποκομίζετε από την παρούσα Σύμβαση παρέχονται, εν μέρει, ως αντάλλαγμα των περιορισμών ευθύνης που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Είστε υποχρεωμένοι να λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για να μετριάσετε, να αποτρέψετε και να μειώσετε τις ζημίες.
 18. Αποζημίωση. Θα αποζημιώσετε και θα διατηρήσετε τον πάροχο αζημίωτο από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, ζημίες, κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που απορρέουν από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου στον βαθμό που προκύπτει από την παραβίαση της παρούσας Άδειας ή οποιασδήποτε άλλης αμέλειας ή εσκεμμένου παραπτώματος.
 19. Διέπον δίκαιο. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους και εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους, εάν είστε καταναλωτής, η παρούσα Σύμβαση και όλες οι σχετικές εξωσυμβατικές υποχρεώσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με και διέπονται από τους νόμους της χώρας στην οποία κατοικείτε. Εάν δεν είστε καταναλωτής, η παρούσα Σύμβαση και όλες οι σχετικές εξωσυμβατικές υποχρεώσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με και διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας, εκτός από περιπτώσεις αντίφασης νομικών διατάξεων που θα απαιτούσαν την εφαρμογή μιας άλλης επιλογής δικαίου. Η παρούσα Σύμβαση δεν υπόκειται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για διεθνή πώληση αγαθών, η εφαρμογή της οποίας αποκλείεται ρητά.
 20. Συμμόρφωση με τους εξαγωγικούς νόμους. Πρέπει να συμμορφώνεστε, σε όλο τον κόσμο, με όλους τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για την Εφαρμογή. Δεν επιτρέπεται η χρήση, εξαγωγή, επανεξαγωγή, εισαγωγή, πώληση ή μεταβίβαση της Εφαρμογής, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για οποιουσδήποτε σκοπούς που απαγορεύονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της κατασκευής ή παραγωγής πυρηνικών όπλων, πυραύλων ή χημικών ή βιολογικών όπλων.
 21. Κοινοποιήσεις. Ο πάροχος μπορεί να σας παράσχει κοινοποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών αυτής της άδειας, μέσω email στη διεύθυνσή σας που σχετίζεται με το δικό σας λογαριασμό στο OnStar εάν είναι διαθέσιμη, με τακτική αλληλογραφία ή με δημοσιεύσεις που αναρτώνται μέσω των εφαρμογών ή των υπηρεσιών εφαρμογής στο όχημά σας ή τη συνδεδεμένη συσκευή σας.
 22. Διάφορα. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε αυτήν την Άδεια Χρήσης χωρίς την άδεια του παρόχου. Εσείς, ο πάροχος και η OnStar είστε ανεξάρτητα συμβαλλόμενα μέρη. Εάν η εφαρμογή σας παρέχεται από έναν τρίτο πάροχο, συμφωνείτε ότι η OnStar και οι θυγατρικές της είναι τρίτοι δικαιούχοι της Άδειας και επομένως η OnStar ή οι θυγατρικές της μπορούν να επιβάλουν την παρούσα Άδεια Χρήσης εναντίον σας, ακόμη και αν δεν είναι ο πάροχος της Εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι εάν διαπιστωθεί ότι το δόγμα τρίτων δικαιούχων δεν ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η OnStar δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτής της Άδειας Χρήσης και δεν έχει υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Άδειας, ο Πάροχος είναι καταπιστευματοδόχος της OnStar για τον περιορισμένο σκοπό της καταπιστευματικής θεματοφυλακής, για λογαριασμό της OnStar, των συμφωνιών προς όφελος της OnStar. Συνεπώς, τα μέρη συμφωνούν ότι η OnStar μπορεί να επιβάλλει αυτά τα δικαιώματα και τις συμφωνίες αυτοδικαίως (χωρίς να απαιτείται να προσθέσει τον πάροχο ως μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εν λόγω εκτέλεση). Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης είναι άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, τότε θα διαχωριστεί από την παρούσα Σύμβαση και το υπόλοιπο της Σύμβασης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και νομική επίδραση. Καμία προϋπόθεση της παρούσας Άδειας δεν θα θεωρηθεί παραίτηση εκτός αν το μέρος που ισχυρίζεται ότι παραιτήθηκε παραιτηθεί ρητά. Η παρούσα Άδεια και το υπόλοιπο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών όσον αφορά στο αντικείμενό της και δεν υπάρχουν άλλες δηλώσεις, συμφωνίες ή κατανοήσεις μεταξύ των μερών σχετικά με το θέμα αυτό. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την παρούσα Άδεια εκτός εάν ο πάροχος συμφωνήσει γραπτώς με την αλλαγή. Ο πάροχος μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Άδεια, ειδοποιώντας σας και, αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Η συνεχιζόμενη χρήση της εφαρμογής θα θεωρηθεί αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Σημαντική
Ενημέρωση Για Τις
Υπηρεσίες OnStar

Τον Αύγουστο του 2017, η Groupe PSA αγόρασε τις Opel και Vauxhall από την General Motors. Η OnStar Europe Limited δεν ήταν μέρος αυτής της αγοράς και παραμένει θυγατρική της General Motors.

Έτσι, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι υπηρεσίες OnStar και οι υπηρεσίες Wi-Fi που ενεργοποιούνται από τη σύνδεση OnStar (αν είναι διαθέσιμες στη χώρα σας) θα σταματήσουν να είναι διαθέσιμες για τα αυτοκίνητα Opel / Vauxhall στις 31 Δεκεμβρίου 2020.