Uvjeti
korištenja

Korisnički uvjeti za usluge povezanog vozila [v.1  2017.]

Ovi Korisnički uvjeti vrijede između vas i tvrtke OnStar Europe Limited te njezinih partnera („OnStar“ ili „nas“ ili „mi“). Oni se odnose na vaše korištenje usluga koje vam povremeno stavljamo na raspolaganje kako je u nastavku opisano u Odjeljku 4 i na web-stranici te isključuje usluge koje nude drugi pružatelji mrežnih usluga, pružatelji bežičnih usluga i ostale usluge trećih strana (u nastavku teksta: „Usluge“). Važni pojmovi naznačeni velikim slovom definirani su u nastavku teksta, u Odjeljku 3. Neposrednim pristupanjem uslugama suglasni ste da nećete imati pravo na odustanak unutar četrnaest (14) dana od sklapanja Ugovora. Sažetak Prihvaćanjem ovih Korisničkih uvjeta tijekom postupka prijave ili pristupanjem ili korištenjem usluga pristajete na sljedeće:
 • Uslugama ćete se koristiti samo ako je takvo korištenje sigurno te ćete se njima koristiti samo u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom;
 • Ako se druge osobe koriste uslugama preko vašega korisničkog računa, povezanog uređaja ili vozila, pobrinut ćete se da se one uslugama koriste samo ako je takvo korištenje sigurno te u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom;
 • Ako su dostupne, aplikacije, mapiranje u stvarnom vremenu i ostale usluge (uključujući, ako su ponuđene, hotelske rezervacije i usluge parkiranja) pružaju treće strane, a ne OnStar, osim ako nije izričito drugačije navedeno. Ako instalirate ili se koristite aplikacijama i uslugama trećih strana, vrijedit će odredbe i uvjeti (uključujući politike pravedne uporabe) te pravila o zaštiti privatnosti dotične treće strane. OnStar i vaš Davatelj vozila nisu odgovorni ni za koju aplikaciju ni uslugu treće strane. Značajke aplikacija, mapiranja i navigacijskog sustava podložne su promjenama te se u bilo kojem trenutku mogu djelomično ili u potpunosti obustaviti;
 • OnStar usluge za povezano vozilo nisu dostupne u svim zemljama. Posjetite web-stranicu za više informacija;
 • Za korištenje Wi-Fi hotspota u vašem vozilu morate kupiti podatkovni paket određenoga drugog pružatelja bežičnih usluga te imati aktivnu pretplatu za OnStar usluge. Podatkovni paketi nisu dostupni u svim zemljama. Za aktivaciju ove funkcije u vašem vozilu (ako je dostupna) morate prihvatiti uvjete i odredbe pružatelja bežičnih usluga. Za dodatne informacije kontaktirajte OnStar savjetnika;
 • Možemo vam obustaviti ili onemogućiti pristup pojedinim ili svim uslugama pod uvjetima navedenim u ovim Korisničkim uvjetima;
 • Možemo pristupiti, izmijeniti ili ažurirati softver korišten za pružanje usluga. U određenim uvjetima (npr. kada je za rješavanje problema u vezi sa sigurnošću ili zaštitom potrebno ažuriranje softvera korištenog za pružanje usluga) mi ili vaš Davatelj vozila možemo pristupiti, izmijeniti ili ažurirati spomenuti softver, a da vam ne pošaljemo dodatnu obavijest niti od vas ishodimo odobrenje;
  • Obavijestit ćete nas kada želite otkazati bilo koju uslugu ili kada planirate prodati ili zbrinuti svoje vozilo, i to pritiskom na plavi OnStar gumb u vašem vozilu ili tako što ćete nas kontaktirati putem adrese e-pošte onstar.europe@onstar.com te ćete se morati prestati koristiti uslugama za dotično vozilo;
  • Sve usluge neće biti kompatibilne sa svim vozilima, web-preglednicima te mobilnim telefonima ili tablet računalima (kontaktirajte OnStar savjetnika za dodatne informacije);
 • Imamo određena prava na korištenje i dijeljenje informacija koje nam pružite u vezi s uslugama. Spomenutim informacijama rukovat ćemo u skladu s našom Izjavom o privatnosti;
 • Sve usluge pružaju se „U NJIHOVU POSTOJEĆEM OBLIKU“ te su ograničene okolnostima koje su izvan naše kontrole. Osim ako nije izričito drugačije određeno u ovim Korisničkim uvjetima ili propisano zakonom, ne pružamo nikakva objašnjenja ni jamstva u vezi s uslugama ni njihovom dostupnošću;
 • Ovaj Ugovor povremeno možemo izmijeniti, a obavijestit ćemo vas o svim provedenim promjenama. Vaš nastavak pristupanja ili korištenja usluga znači da prihvaćate izmijenjeni Ugovor. Ako se ne slažete s nekom od izmjena, ovaj Ugovor možete raskinuti i prestati se koristiti uslugama;
 • Vaše korištenje ovih usluga propisano je ovim Ugovorom, i to na način opisan u nastavku;
 • Vaše korištenje određenih usluga od vas može zahtijevati pružanje određenih informacija tvrtki OnStar ili trećoj strani radi provjere vašeg identiteta prije aktivacije usluga ili unutar određenoga vremenskog razdoblja nakon aktivacije;
 • OnStar neprestano mijenja i poboljšava usluge. Možemo dodavati ili uklanjati funkcije ili značajke, a određenu uslugu možemo i obustaviti ili u potpunosti prekinuti;
 • Uslugama se možete prestati koristiti u bilo kojem trenutku. OnStar vam također može prestati pružati usluge ili dodavati ili stvarati nova ograničenja za usluge u bilo kojem trenutku;
 • Ne smijete preprodavati nijednu uslugu; te
 • ako usluge primite na temelju besplatne probne verzije, funkcija spomenutih usluga automatski će prestati važiti, bez dodatne obavijesti, na kraju probnog razdoblja, osim ako odlučite nastaviti s korištenjem usluga te pristanete platiti povezane naknade.
      Korisnički uvjeti
 1. Pristanak na uvjete. Prihvaćanjem ovih Korisničkih uvjeta tijekom postupka prijave ili pristupanjem ili korištenjem usluga obznanjujete da ste pročitali, shvatili i pristali na ove Korisničke uvjete te na druge odredbe, pravila, smjernice i postupke na koje se oni odnose (pod zajedničkim nazivom „Ugovor“), a koji uključuju:
  • ove Korisničke uvjete;
  • Licenciju (kao što je navedeno u Dodatku ovim Korisničkim uvjetima); te
  • druge odredbe, smjernice, pravila ili postupke o kojima vas obavještavamo.
Razdoblje važenja ovoga Ugovora započet će s danom kada ovaj Ugovor prihvatite te će ostati na snazi dok spomenuto razdoblje ne istekne ili dok ga ne raskinete vi ili mi. Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih uvjeta, trebali biste odbiti ove Korisničke uvjete. Pojedine usluge mogu podlijegati dodatnim uvjetima, za koje se od vas može zahtijevati zaseban pristanak. Nemate dopuštenje pristupati niti se koristiti bilo kojom uslugom ako ne prihvatite ovaj Ugovor.
 1. Sigurnost. Morate poštivati sve zakone (uključujući prometna pravila i prometne regulacije kojima podliježe rad vašeg vozila i uporaba jednoga ili više vaših povezanih uređaja potrebnih za vaše korištenje usluga, a vi nećete pristupati i/ili koristiti se bilo kojim uslugama ili povezanim uređajima na način kojim se krše bilo koji zakoni, pravila ili odredbe). Bez ograničavanja prethodno navedenoga, vaša je jedina odgovornost koristiti se diskrecijskim pravima te uvažavati sve sigurnosne mjere propisane zakonom (uključujući, ako je primjenjivo, prometna pravila i prometne regulacije) tijekom pristupanja i/ili korištenja usluga i povezanih uređaja. Pristup i/ili korištenje usluga i povezanih uređaja podliježu vašoj vlastitoj odgovornosti, a uslugama i povezanim uređajima trebali biste pristupati i/ili koristiti se njima samo ako njima možete sigurno rukovati. Iz sigurnosnih razloga pojedine značajke i funkcije usluga nisu dostupne tijekom rada vašeg vozila ili povezanog uređaja. Ako kupite Wi-Fi podatkovni paket, OnStar usluge (uključujući odgovor na hitne situacije) mogu biti privremeno prekinute tijekom aktivacijskog postupka. U tome slučaju slijedite upute i osigurajte da vaše vozilo bude parkirano na siguran način. Osigurat ćete da će druge osobe koje se koriste uslugama preko vašega korisničkog računa, vozila ili povezanog uređaja u svakom trenutku uvažavati odredbe ovoga Odjeljka 2 tijekom korištenja usluga.
 2. Pojedina značenja.
 • Ugovor“ je definiran u Odjeljku 1;
 • Povezani uređaj“ podrazumijeva uređaj koji je kompatibilan sa sustavima ili uslugama i koji je u mogućnosti primati ažuriranja ili aktualiziranja koja smo mi ili naši partneri instalirali u vaše vozilo ili koja smo mi autorizirali za korištenje u vezi s uslugama;
 • Povratne informacije“ definirane su u Odjeljku 25;
 • Vozni park“ podrazumijeva skupinu vozila koju održava, posjeduje ili u zakup uzima drugo poduzeće ili drugi entitet, a ne pojedinac ili obitelj. Primjerice, vozilo za najam koje vam na raspolaganje stavi poduzeće za iznajmljivanje vozila ili poslodavac koji održava veći broj vozila za službeno korištenje najčešće je dio voznog parka;
 • Tvrtka voznog parka“ tvrtka je koja posjeduje, uzima u zakup ili upravlja voznim parkom;
 • GPS“ je definiran u Odjeljku 15.1;
 • OnStar osobe“ definirane su u Odjeljku 19;
 • PDF“ je definiran u Odjeljku 28.4;
 • Ovlašteni korisnik“ definiran je u Odjeljku 17;
 • Softver“ je definiran u Odjeljku 17;
 • Sustavi“ su definirani u Odjeljku 17;
 • Usluge trećih strana“ podrazumijevaju usluge koje vam je na raspolaganje stavila treća strana, uključujući vašeg Davatelja vozila;
 • Zaštitni znakovi“ definirani su u Odjeljku 23;
 • Vozilo“ podrazumijeva automobilsko vozilo preko kojeg vam se usluge stavljaju na raspolaganje;
 • „Davatelj vozila“ podrazumijeva proizvođača, distributera i/ili prodavača vašeg vozila te svakog od njihovih partnera;
 • Web-stranica“ podrazumijeva jednu ili više web-stranica koje se nalaze na adresi https://www.onstareurope.com/hr/;
 • Pružatelj bežičnih usluga“ podrazumijeva treće strane koje vam na raspolaganje mogu staviti podatkovne pakete, što je detaljnije opisano u Odjeljku 4; te
 • Vi“ i „Vaši“ podrazumijeva svaku osobu koja pristupa ili se koristi uslugama.
 1. Detalji o uslugama. Ovim Ugovorom regulirano je vaše korištenje usluga. Dodatne informacije o uslugama (uključujući opise usluga i upute za postavljanje usluga) nalaze se na web-stranici. Ovim Ugovorom regulirana su sva ažuriranja, aktualiziranja, izmjene ili nove verzije, sav kôd, tekst, slike, zvučni, video i drugi sadržaj ili materijal smješten ili na drugi način sadržan u ili s uslugama.
U nastavku se nalaze pojedine značajke usluga koje vam mogu stajati na raspolaganju ovisno o vrsti vašeg vozila, uslugama ponuđenima u vašoj zemlji i uslugama koje odlučite primati:
 • OnStar usluge: OnStar usluge povezanog vozila mogu vam se ponuditi na temelju plaćene pretplate ili besplatno, u okviru probnog razdoblja, ako je ono dostupno u vašoj zemlji.
 
 • Infotainment: Usluge mogu, ovisno o vašem vozilu, uključivati infotainment značajke kao što su mogućnost pristupanja aplikacijama i drugim značajkama u vašem vozilu. Za korištenje aplikacija i drugih značajki možda ćete trebati prihvatiti uvjete i odredbe te izjave o privatnosti trećih strana.
 
 • Nadzor stanja vozila: Za vaše vozilo na raspolaganju mogu stajati usluge koje prikupljaju podatke iz sustava u vašem vozilu te vama i/ili vašem trgovcu slati dijagnostičke i prognostičke obavijesti. Ove usluge ne izvješćuju o svim uvjetima koji mogu utjecati na rad vašeg vozila. Ovi su podaci ograničeni i namijenjeni za korištenje uz, a ne umjesto provođenja manualnih provjera vašeg vozila. Vaša je odgovornost nadzirati i održavati vaše vozilo u skladu s primjenjivim zakonima i odredbama.
 
 • Aplikacije: Softverske aplikacije koje vam mogu stajati na raspolaganju za preuzimanje i/ili korištenje, uključujući usluge ponuđene preko spomenutih aplikacija te ažuriranja ili aktualiziranja spomenutih aplikacija (pod zajedničkim nazivom: „Aplikacije“). Aplikacije na raspolaganje stavljaju treće strane, a ne OnStar, osim ako nije izričito drugačije navedeno tijekom vašeg postupka preuzimanja. Pristup i korištenje svake aplikacije podliježe svim dodatnim uvjetima i odredbama te izjavama o privatnosti koje vam se prikazuju tijekom pristupanja ili korištenja aplikacije. Pogledajte svaku aplikaciju za detalje o specifičnim značajkama i uslugama koje su dostupne preko dotične aplikacije. Ako dodatni uvjeti ne postoje, vrijedit će ugovor o licenciji za krajnjeg korisnika (u nastavku teksta: „Licencija“) izložen u dodatku ovim Korisničkim uvjetima. OnStar nije odgovoran ni za koju aplikaciju trećih strana. Značajke aplikacija podložne su promjenama. Ako su dostupne, aplikacije u trgovini aplikacija „AppShop“ u vozilu mogu se preuzeti besplatno, osim ako nije izričito drugačije navedeno. Međutim, vi snosite sve povezane troškove mobilne mreže s preuzimanjem ili korištenjem bilo koje aplikacije. Aplikacije mogu podlijegati ograničenjima pravednog korištenja, a zlouporaba ili prekomjerno korištenje aplikacije mogu rezultirati onemogućavanjem aplikacije.
  K tomu (tj. izvan okvira usluga) mogu vam se, ako su dostupni, ponuditi podatkovni paketi ili druge usluge određenih pružatelja bežičnih usluga u vašoj zemlji. Vaše korištenje podatkovnih paketa koje u vašoj zemlji na raspolaganje stavlja pružatelj bežičnih usluga propisano je zasebnim uvjetima i odredbama te podliježe pravilima o zaštiti privatnosti i politici pravedne uporabe koje vam je na raspolaganje stavio spomenuti pružatelj bežičnih usluga.   Za pojedine usluge potrebna je aktivna OnStar pretplata. Ako nemate aktivni OnStar račun, nećete moći kupovati Wi-Fi podatkovne pakete. Ako deaktivirate svoj OnStar uređaj, nećete moći kupovati niti koristiti podatkovne pakete. Ako se vaše OnStar usluge raskinu, svi postojeći podatkovni paketi više neće biti na raspolaganju.   Ne jamčimo da će vam sve usluge biti na raspolaganju na vašem jeziku. U rijetkim slučajevima kada savjetnik s vama neće moći komunicirati na vašemu jeziku, trebat će se koristiti engleski jezik.   Nemogućnost pružanja informacija ili pružanje nepotpunih ili netočnih informacija može rezultirati obustavom ili prekidom pružanja pojedinih ili svih usluga. Spomenuto se posebice odnosi na podatkovne pakete koje na raspolaganje stavlja pružatelj bežičnih usluga, za koje lokalni zakoni mogu onemogućiti anonimno korištenje. Primjerice, za dobivanje podatkovnih paketa od pružatelja bežičnih usluga, plaćenih ili na temelju probne verzije, možda ćete trebati predočiti službeni identifikacijski dokument s fotografijom u identifikacijskoj sesiji uživo ili u identifikacijskoj video sesiji ili provesti 3DS autorizaciju kreditnom karticom. Ovi zakoni i poslovni uvjeti razlikuju se od zemlje do zemlje te podliježu promjenama.
 1. Plaćanje. Ako ste odabrali uslugu koja se plaća te ste kod nas prijavili kreditnu ili debitnu karticu ili sličan način plaćanja, obavijestit ćemo vas o svim ponovljenim plaćanjima tijekom postupka prijave. Ako one postoje, primjenjive naknade za usluge moraju se platiti unaprijed. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, sve naknade navedene u postupku plaćanja bit će izražene s uključenim PDV-om ili drugim prodajnim porezima. Na raspolaganju možda neće biti svi načini plaćanja, a pojedini će možda zahtijevati specifične sigurnosne značajke kao što je 3DS autorizacija. Cijena vaših usluga može se promijeniti tijekom vremena, a za primjenjivo razdoblje plaćanja tih usluga koristit ćemo se cijenama koje su u tome trenutku na snazi. Bit ćete obaviješteni o svim povišenjima cijena koje se odnose na usluge koje plaćate kako biste dotičnu uslugu mogli otkazati ako ne želite plaćati višu cijenu. Ako ne zaprimimo plaćanje, možemo obustaviti pružanje usluga do kada nam ne platite iznose koji nisu plaćeni.
Instalacija i korištenje usluga na povezanim uređajima, kao i njihova automatska ažuriranja, mogu rezultirati naknadama koje će naplatiti vaš pružatelj mobilnih usluga. Spomenute naknade mogu biti više ako se postupak provodi u inozemstvu. Međutim, vi ste odgovorni za sve troškove u vezi s mobilnom mrežom. Ako usluge primite na temelju besplatne probne verzije, funkcija spomenutih usluga automatski će prestati važiti, bez dodatne obavijesti, na kraju probnog razdoblja, osim ako odlučite nastaviti s korištenjem usluga te pristanete platiti povezane naknade. Ako se odlučite nastaviti koristiti usluge te pristanete na plaćanje povezanih naknada, spomenute ćemo naknade automatski naplaćivati od dana završetka trajanja probnog razdoblja i na način plaćanja povezan s vašim računom.
 1. Vaše pravo na otkazivanje usluga. Ovaj Ugovor primjenjuje se od dana vašega pristanka do završetka trajanja vašega odabranog plana cijena ili do kada vi ili mi ne otkažete ili ne obustavite usluge, i to na način dopušten ovim Ugovorom. Usluge možete otkazati ovisno o planu cijena koji ste odabrali. Za otkazivanje usluga možete nas nazvati na telefonski broj naveden na web-stranici za vašu zemlju ili, ako ste OnStar pretplatnik, možete pritisnuti plavi OnStar gumb u vašem vozilu te obavijestiti savjetnika o vašoj želji za otkazivanjem dotičnih usluga. Također nas na ovaj način morate kontaktirati ako želite prodati ili prenijeti svoje vozilo. Ako ste određenu uslugu platili, možete imati pravo na povrat pojedinih ili svih prethodno plaćenih troškova, ovisno o trenutku u kojemu je otkazujete. Pročitajte primjenjiva pravila o otkazivanju u trenutku kupnje. Ako ste OnStar pretplatnik i ako otkažete usluge te ih kasnije želite ponovno aktivirati, možda ćete trebati platiti naknade za ponovnu aktivaciju. Također nas u bilo kojem trenutku možete nazvati ili pritisnuti plavi OnStar gumb u vašem vozilu za dobivanje uputa o načinu na koji možete onemogućiti povezane usluge dostupne putem vašeg vozila ili povezanog uređaja.
Neovisno o razdoblju trajanja vašeg ugovora, povezane usluge možete deaktivirati u bilo kojem trenutku. Za upute nas nazovite ili pritisnite plavi OnStar gumb u vašem vozilu. Ako u kasnijem trenutku želite ponovno aktivirati usluge, možda ćete trebati platiti naknade za ponovnu aktivaciju.
 1. Naše pravo na otkazivanje usluga. U mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno i ako nije zakonom zabranjeno, zadržavamo pravo na otkazivanje vašeg sudjelovanja u ili pristupa uslugama i ovome Ugovoru ako ste, u skladu s našom prosudbom, prekršili ovaj Ugovor. Primjerice, ovaj Ugovor odmah možemo otkazati ako: (i) prekršite bilo koju obvezu iz ovog Ugovora; (ii) ako bilo koja osoba ili stranka koja djeluje s, preko, za ili u suradnji s vama poduzme bilo koju radnju koja nije u skladu s ovim Ugovorom; (iii) ako obavljate, potičete ili sudjelujete u bilo kojim nezakonitim, prijevarnim ili lažnim radnjama koje su na bilo koji način povezane s ovim Ugovorom ili bilo kojom uslugom; ili (iv) ako se ne složite s izmjenama ovoga Ugovora kada vam ih stavimo na raspolaganje.
 2. Dodatna prava na otkazivanje; Stupanje otkazivanja na snagu. Uz druga prava na otkazivanje navedena u ovom Ugovoru, ovaj Ugovor možemo otkazati u bilo kojem trenutku nakon trideset (30) dana od kada smo vam poslali pisanu obavijest. Nakon otkazivanja ili isteka ovoga Ugovora morate neposredno prestati s korištenjem usluga, a vaša licencija za softver automatski će se i neposredno otkazati. Sve odredbe ovoga Ugovora, koje po svojoj naravi nastavljaju važiti nakon otkazivanja ili isteka, nastavit će važiti i nakon otkazivanja ili isteka ovoga Ugovora. Ako ste određenu uslugu platili, možete imati pravo na povrat pojedinih ili svih prethodno plaćenih troškova, ovisno o trenutku u kojemu je ovaj Ugovor otkazan.
 3. Obveza izvješćivanja tvrtke OnStar o prodaji ili prijenosu vašeg vozila. Ako ste OnStar pretplatnik, morate nas obavijestiti ako planirate prodati ili prenijeti svoje vozilo. Spomenuto je važno kako bi nam pomoglo u zaštiti vašeg korisničkog računa i vaših informacija i izbjegavanju naplaćivanja troškova za usluge nakon prodaje ili prijenosa. Za izvješćivanje nas možete nazvati na telefonski broj naveden na web-stranici za vašu zemlji ili pritisnuti plavi OnStar gumb u vašem vozilu te obavijestiti savjetnika o svojim planovima. Ako se koristite uslugama i aplikacijama koje mogu lokalno pohranjivati podatke u Infotainment sustav vašeg vozila, vaša je odgovornost izbrisati spomenute aplikacije i podatke prije prodaje ili prijenosa vašeg vozila.
 4. Vozila iz voznog parka. Ovaj Ugovor također se odnosi na vas ako ste vlasnik, voditelj ili korisnik voznog parka u kojemu se koristi bilo koja spomenuta usluga. Ako koristite usluge ili vozite vozilo iz voznog parka s aktivnim uslugama, pristajete na odredbe ovoga Ugovora čak i ako vozilo niste kupili niti uzeli u zakup ili naručili usluge. Ako ste vlasnik vozila iz voznog parka, dodatni uvjeti i odredbe mogu se odnositi i na usluge koje vašem voznom parku stoje na raspolaganju. Ako su spomenuti dodatni uvjeti i odredbe u suprotnosti s ovim Korisničkim uvjetima, vrijedit će dodatni uvjeti i odredbe za usluge voznog parka. Ako vozite vozilo iz voznog parka, tvrtka voznog parka može vam izdati odobrenje za naručivanje dodatnih usluga koje ne čine dio usluga stavljenih na raspolaganje tvrtki voznog parka, a također ćete imati mogućnost kupiti usluge za vlastitu uporabu. Spomenute usluge također podliježu ovome Ugovoru. Vaša tvrtka voznog parka također može ograničiti vrste usluga koje vam stoje na raspolaganju. Usluge stavljene na raspolaganju mogu podlijegati dodatnim uvjetima i odredbama te drugačijim izjavama o privatnosti od onih koje se primjenjuju za vozila koja nisu dio voznog parka. Tvrtka voznog parka možda je zahtijevala prikupljanje dodatnih podataka ili prakse rukovanja koji se razlikuju od onih povezanih s dotičnim uslugama. Vaš voditelj voznog parka može ograničiti određene usluge i može odabrati pružanje OnStar usluga samo tijekom ograničenoga vremenskog razdoblja ili ga u potpunosti uskratiti. Vaše besplatno probno razdoblje može biti povezano s odnosom s vašim voznim parkom. Trebali biste se konzultirati s tvrtkom voznog parka ako imate pitanja o bilo kakvim zahtjevima, ograničenjima ili praksama u vezi s podacima koji se mogu odnositi na vaše korištenje vozilom iz voznog parka ili uslugama povezanima s vozilom iz voznog parka. Vi (ako ste vlasnik ili voditelj voznog parka) ste odgovorni za obavještavanje vozača voznog parka da su usluge aktivne te da će sve informacije o vozačima, stavljene na raspolaganje u okviru postupka upisa, biti vidljive kako vlasniku tako i voditelju voznog parka te za ishođenje svih zakonskih suglasnosti od spomenutih vozačakoje možda propisuju zakoni vaše zemlje. Također morate obavijestiti sve vozače ako njima nisu dostupne OnStar usluge/ako nemaju pravo na kupnju te o isteku probnih razdoblja i/ili izostanku obnavljanja usluge.
 5. Izmjena Ugovora. Ovaj Ugovor povremeno možemo izmijeniti. Obavijestit ćemo vas o svim provedenim promjenama. Ako se ne slažete s nekom od izmjena, ovaj Ugovor možete raskinuti i prestati se koristiti uslugama. Vaš nastavak pristupanja ili korištenja bilo koje usluge znači da prihvaćate izmijenjeni Ugovor. Ako se u budućnosti promijeni mjesečno ili godišnje plaćanje, bit ćete obaviješteni o svim povišenjima cijena kako biste mogli otkazati usluge prije no što spomenute promjene stupe na snagu.
 6. Prihvatljivost. Prihvaćanjem ovog Ugovora ili korištenjem usluga potvrđujete da ste vi (a) punoljetni na području vašega prebivališta te da imate punu pravnu sposobnost sklapanja obvezujućih ugovora ili da (b) imate najmanje 13 godina i posjedujete pravno valjani pristanak roditelja ili skrbnika te ste u potpunosti sposobni sklopiti ovaj Ugovor i pridržavati ga se. Ako ne ispunjavate kriterije prihvatljivosti, trebali biste odbiti ovaj Ugovor koristeći se mehanizmom koji vam stavljamo na raspolaganje. Nemate dopuštenje koristiti se bilo kojom uslugom do trenutka kada ne zadovoljite ove kriterije prihvatljivosti te dok ne pristanete na sve odredbe ovoga Ugovora.
 7. Zabrana korištenja za djecu. Zbog reklamiranja, izgleda, poveznica na druge web-stranice i ostaloga, usluge nisu namijenjene djeci mlađoj od 13 godina. Ako imate manje od 13 godina ili ste roditelj ili skrbnik djeteta mlađeg od 13 godina, imajte na umu da ne dopuštamo registraciju niti svjesno prikupljamo informacije od djece mlađe od 13 godina. Ako ste roditelj ili skrbnik djeteta mlađeg od 13 godina, ne smijete im dopustiti korištenje niti dati pristanak za registraciju u svrhu korištenja bilo koje od usluga.
 8. Registracija i korisnički račun. Za korištenje nekih usluga možda ćete morati kreirati korisnički račun. Ako kreirate korisnički račun morate:
  • navesti točne i potpune informacije te ih ažurirati kako bi ostale točne i potpune;
  • biti isključivo odgovorni za aktivnosti na vašem korisničkom računu (uključujući aktivnost svih drugih osoba kojima dopuštate korištenje vašeg korisničkog računa);
  • čuvati svoje korisničko ime i lozinku te ih ne otkrivati nikome i
  • odmah nas obavijestiti o bilo kakvoj povredi sigurnosti ili neovlaštenom korištenju vašeg korisničkog računa uporabom naših podataka za kontakt navedenih u odjeljku „Pitanja“ na kraju ovih Korisničkih uvjeta.
Uporaba usluga služi isključivo za vaše osobne potrebe (i drugih korisnika u skladu s odjeljkom 16) ili vaše potrebe vezane za vozni park na način dopušten ovim Ugovorom. OnStar neće biti odgovoran za gubitke koji su posljedica neovlaštenog pristupa ili uporabe usluga ili vašeg korisničkog računa. No vi možete biti odgovorni tvrtki OnStar ili drugim stranama zbog takvog neovlaštenog pristupa i/ili uporabe.
 1. Ograničenja usluge.
15.1. Usluge koje su dostupne navedene su na web-stranici za svaku zemlju. Imajte na umu da nisu sve usluge dostupne na svim tipovima modela vozila ili u svim zemljama. Neke se usluge oslanjaju na bežične komunikacijske mreže i satelitsku mrežu sustava za globalno pozicioniranje („GPS“). Nisu sve usluge dostupne uvijek i svuda. Područje kojim vozite može utjecati na usluge koje vam možemo pružiti uključujući usluge usmjeravanja. 15.2. Neke usluge funkcioniraju samo na mjestima na kojima smo zadržali druge pružatelje mrežnih usluga za uslugu na tom području i samo ako drugi pružatelj mrežnih usluga ima tehničku kompatibilnost s povezanim uređajem, pokrivenost, kapacitet mreže i prijam u vrijeme i na mjestu gdje je usluga potrebna. Usluge koje koriste informacije o lokaciji funkcioniraju samo ako nema smetnji za satelitske signale GPS-a, dostupne su na dotičnom mjestu i kompatibilne sa sustavom vašeg vozila ili povezanog uređaja. Isto tako, mreže i sustavi drugih pružatelja mrežnih usluga podložni su tehnološkim promjenama i razvoju. Vaš povezani uređaj ne mora uvijek biti ili ostati kompatibilan s drugim mrežama i sustavima ili samim uslugama. Tvrtka OnStar ne osigurava mrežno povezivanje. Povezivanje osigurava drugi pružatelj mrežnih usluga. 15.3. Vaše vozilo i povezani uređaj moraju imati uključen električni sustav (uključujući dovoljno napunjen akumulator) kako bi usluge radile. Zbog očuvanja vijeka trajanja akumulatora određene OnStar usluge i funkcije postat će privremeno nedostupne ako ne uključite motor svog vozila 10 uzastopnih dana. Dostupnost tih OnStar usluga i funkcija automatski će se obnoviti sljedeći put kad uključite motor svog vozila. Za dodatne informacije pogledajte priručnik za korisnike. 15.4. Usluge možda neće raditi ako:
 • oprema na vašem vozilu ili softver na povezanom uređaju nisu pravilno instalirani;
 • niste održavali ispravno stanje opreme ili povezanog uređaja ili vozila;
 • se ne pridržavate svih primjenjivih propisa;
 • pokušate dodati, povezati ili preinačiti bilo kakvu opremu ili softver na povezanom uređaju ili vozilu (poput uključivanja uređaja u električni sustav vozila ili dijagnostički priključak);
 • vaš povezani uređaj ili vozilo nisu kompatibilni s uslugama ili s bežičnom uslugom i tehnologijom koju pruža naš drugi pružatelj mrežnih usluga (dotične bežične usluge i tehnologija podložni su promjenama) ili
 • se pojave drugi problemi koje ne možemo kontrolirati, a otežavaju isporuku ili kvalitetu usluga, poput planina, visokih zgrada, tunela, vremenskih nepogoda, oštećenja važnih dijelova vašeg vozila u slučaju nezgode ili zakrčenja ili ometanja bežične telefonske mrež
15.5. Nismo odgovorni za kašnjenja ili neuspjeh izvršenja koji (a) ste vi spriječili poduzimanjem odgovarajućih mjera opreza ili (b) koji je uzrokovan prirodnim silama, ili silama ili uzrocima koji su izvan naše kontrole (primjerice: komunalni električni kvar, ratna djela, postupci vlade, terorizam, građanski nemiri, nedostatak radne snage ili poteškoće – bez obzira na uzrok – ili kvar opreme uključujući Internet, računalo, kvar telekomunikacijske ili druge opreme). Ne obećajemo stalnu raspoloživost usluga. 15.6. Podaci za usmjeravanje koje pružamo temelje se na najnovijim informacijama geografskih karti koji su nam dostupni, no te informacije mogu biti netočne ili nepotpune. Podaci rute, primjerice, ne moraju sadržavati informacije o jednosmjernim ulicama, zabranama skretanja, građevinskim projektima, sezonskim ili novim cestama. Predložena ruta može koristiti cestu koja je zatvorena zbog radova ili skretanje koje je zabranjeno znakovima na raskrižju. Predložene rute u obzir ne uzimaju ni jesu li područja na dionici stambena, poslovna ili mješovita te ne uračunavaju raspoloživost javnih ili privatnih dobara i usluga. Stoga upotrijebite zdrav razum, poštujte zakone i upute o prometu i cestama te procijenite je li praćenje uputa sustava sigurno i zakonito za trenutačne uvjete. 15.7. Preporučujemo da prije korištenja usluga pažljivo pročitate primjenjive uvjete i pravila koji su sastavni dio ovog Ugovora, uključujući našu Izjavu o privatnosti. Ako koristite usluge drugih pružatelja usluga, potvrđujete da su primjenjivi uvjeti pružanja usluga i izjava o privatnosti koje vam je ustupila treća strana isključivo sporazum između vas i treće strane, a ne između vas i nas. Mi nismo odgovorni za uvjete pružanja usluga koje vam je na raspolaganje stavila treća strana, uključujući sve druge pružatelje mrežnih usluga i/ili pružatelje bežičnih usluga te nemamo obveza ni odgovornosti prema tim uvjetima pružanja usluga. 15.8. Mi nismo obvezni, na tehnički ili bilo koji drugi način, pružati usluge održavanja ili podrške za usluge. Ako i pružimo bilo kakve usluge održavanja ili podrške za usluge, u svakom trenutku možemo prekinuti pružanje takvih usluga održavanja, podrške i/ili servisa. 15.9. Dijagnostički podaci vozila koje stavljamo na raspolaganje kao dio nekih usluga ograničen je na određene informacije koje je moguće prikupiti iz vozila na daljinu. Premda stalno ažuriramo paket dostupnih dijagnostičkih podataka kao i opseg obavijesti između kojih možete birati, dijagnostički su podaci ograničeni i namijenjeni za korištenje uz, a ne umjesto provođenja manualnih provjera vašeg vozila. Ne obećajemo otkrivanje svih stanja vozila i vaša je odgovornost nadzirati i održavati vaše vozilo u skladu s primjenjivim zakonima i propisima. Nisu sve dijagnostičke značajke dostupne u svim vozilima.
 1. Drugi korisnici. Ovaj se Ugovor primjenjuje na sve korisnike povezanog uređaja ili vozila. Vi ste odgovorni i nadležni za sve aktivnosti korisnika vašeg povezanog uređaja ili vozila, uključujući sve pristupe uslugama ili korištenje usluga. Bez ograničavanja prethodno navedenoga, vaša je odgovornost:
 • obavijestiti druge korisnike vašeg povezanog uređaja ili vozila da je njihov pristup uslugama ili korištenje uslugama podložno ovom Ugovoru;
 • obavijestiti druge korisnike o izjavi o privatnosti koja se primjenjuje na korištenje usluga i
 • osigurati da se drugi korisnici vašeg povezanog uređaja ili vozila pridržavaju primjenjivih uvjeta ovog Ugovora.
 1. Ažuriranje softvera; Obustava pružanja i uklanjanje usluga. Suglasni ste da tvrtka OnStar i Davatelj vozila pristupe sustavima povezanima s vašim povezanim uređajem i vašim vozilom („Sustavi“) u sljedeće svrhe:
 • ažuriranje softvera. Vaši sustavi uključuju softver, podatke, aplikacije i povezane postavke koje vama na raspolaganje stavlja OnStar ili vaš Davatelj vozila ili proizvođač povezanog uređaja (skupno, „Softver“). Softver ima licenciju koja vam se ne prodaje te ga je povremeno potrebno ažurirati ili promijeniti. Slažete se da OnStar može daljinski isporučiti određene osnovne ažurne verzije softvera ili promjene na vaš povezani uređaj ili vozilo bez daljnjih obavijesti ili pristanaka. Ta ažuriranja ili promjene, primjerice, mogu poboljšati sigurnost ili mogu održavati ispravan rad vašeg vozila ili povezanog uređaja ili vam osigurati pružanje usluga. Ako je to moguće unaprijed ćemo vas obavijestiti o osnovnim ažuriranjima softvera te ćemo unaprijed zatražiti vašu suglasnost za primjenu ažuriranja manje važnog softvera. OnStar može i na daljinu isporučiti ažuriranje softvera ili promjene vašeg povezanog uređaja ili vozila u skladu sa zahtjevima vašeg Davatelj vozila. Ažuriranja softvera ili promjene mogu promijeniti ili izbrisati podatke koje ste pohranili u svom povezanom uređaju ili vozilu (poput snimljenih odredišta navigacije ili unaprijed postavljenih radijskih postaja). Nismo odgovorni za zahvaćene ili izbrisane podatke uslijed ažuriranja ili promjena softvera. Naš drugi pružatelj mrežnih usluga i pružatelji bežičnih usluga neće isporučivati ažuriranja softvera na vaš povezani uređaj ili vozilo, a vi morate osigurati da vaši podaci uvijek imaju sigurnosnu kopiju;
 • Možda ćemo povremeno morati obustaviti ili ograničiti vaš pristup ili korištenje uslugama bez daljnjih obavijesti i bez odgovornosti prema vama, kako bismo poradili na problemima sustava, problemima s vašim računom ili drugim problemima koji mogu utjecati na izvedbu, zadovoljstvo ili sigurnost usluga;
 • Uklanjanje usluga. Osim ako je u ovom Ugovoru navedeno drugačije, možemo ukloniti ili ukinuti bilo koju od usluga. Do toga može doći uslijed naših nastojanja za poboljšanjem usluga kako bi se pozabavili lošom izvedbom ili promjenama u tehnologiji, interesima kupaca, zakonskim obvezama ili poslovnim potrebama. O takvim ćete postupcima biti obaviješteni, a svi će vam neiskorišteni ili preplaćeni iznosi biti nadoknađeni;
 • Kibernetička sigurnost. Kao dio usluga, u svrhu kibernetičke sigurnosti, pristajete na mogućnost nadzora vašeg povezanog uređaja ili vozila, kao i informacija u tim sustavima te na mogućnost poduzimanja obrambenih mjera za te sustave kako bismo zaštitili te sustave i vaša prava;
 • Obavješćivanje i suglasnost. Ako vam pošaljemo daljnje obavijesti ili od vas zatražimo daljnju suglasnost za ažuriranje ili promjenu softvera, obavijest ili suglasnost može primiti ili ustupiti bilo koji ovlašteni korisnik povezanog uređaja ili vozila te usluga ili sustava („Ovlašteni korisnik“) u vaše ime, u ime vlasnika povezanog uređaja ili vozila, u vlastito ime i u ime svih ostalih ovlaštenih korisnika. Korisnik koji prima ili daje obavijest ili pristanak odgovoran je za obavještavanje svih ovlaštenih korisnika o obavijesti i o svom pristanku. Međutim, pristajete da u svakom slučaju možemo bez daljnjih obavijesti ili suglasnosti pristupiti, preinačiti ili ažurirati softver iz sigurnosnih razloga ili radi zaštite i
 • ovim se Ugovorom uređuju sva ažuriranja ili druge promjene koje izvršimo na uslugama, sustavima ili softveru za sve ovlaštene korisnike.
 1. Vaše dodatne izjave i obveze. Slažete se da:
 • imate pravo i ovlasti sklopiti ovaj Ugovor u vlastito ime;
 • ćete svoj korisnički račun i usluge koristiti samo s vašim povezanim uređajem ili na drugi način koji smo mi odobrili;
 • ćete se u potpunosti pridržavati ovog Ugovora i svih uvjeta drugih pružatelja aplikacija;
 • ćete nama i svim drugim pružateljima aplikacija ustupiti istinite i točne informacije te da ćete iste održavati ažurnima;
 • ćete nadzirati svoju uporabu usluga te se u potpunosti pridržavati uvjeta ovog Ugovora;
 • ćete biti odgovorni za sve svoje troškove i izdatke, uključujući porez, gubitke i obveze nastale u vezi s vašom uporabom usluga i svih aktivnosti koje poduzimate u vezi s uslugama ili ovim Ugovorom na bilo koji način;
 • vaš pristanak i suglasnost s ovim Ugovorom ne narušava niti jednu od vaših postojećih obveza;
 • ćete pristupati uslugama samo preko kreiranog korisničkog računa;
 • nećete pokušati prekršiti nikakve sigurnosne mjere usluga;
 • nećete kopirati, reproducirati, distribuirati, dekompilirati, provoditi obrnuti inženjering, rastavljati, uklanjati, mijenjati, zaobilaziti ili na drugi način krivotvoriti sigurnosne tehnologije, pretvarati za bilo kakvu uporabu koju mi nismo odobrili niti tražiti vlasništvo nad uslugama kao ni našim ili informacijama ili materijalima koji su povezani s uslugama bilo koje druge strane;
 • nećete koristiti usluge u nikakve nezakonite svrhe, za uznemiravanje bilo koga ni u bilo koje druge svrhe koje nismo dopustili;
 • ćete nas odmah obavijestiti o bilo kakvim promjene vaših podataka za kontakt;
 • nećete koristi usluge ili bilo koju drugu aplikaciju za prijenos ili slanje nikakvih informacija ili podataka koje nemate prava prenositi ili slati;
 • nećete preprodavati usluge;
 • nećete uklanjati, preinačavati niti zataškavati zaštitu autorskih prava, zaštitnih znakova ili druge zaštite vlasničkih prava o ili sadržanih u uslugama ili na bilo kojem dijelu usluga te bilo kakve informacije ili materijale o uslugama ili dobivene iz usluga;
 • ćete se diljem svijeta pridržavati svih lokalnih, državnih, pokrajinskih, federalnih i nacionalnih zakona, ustava, propisa, statuta i odredbi koje se primjenjuju na vašu uporabu usluga i
 • ni u kom broju nemate vlasničkih prava dodijeljenih vašem povezanom uređaju i da razumijete da se svaki takav broj povremeno može promijeniti.
 1. Nadoknada štete. Podložno lokalnom zakonodavstvu, uzimajući u obzir pružanje usluga tvrtke OnStar vama i pravima koja su vam zajamčena, u najvećoj mogućoj mjeri dopuštene zakonom i ako nije zakonom zabranjeno, pristajete nadoknaditi štetu tvrtki OnStar, njenoj matičnoj tvrtki, podružnicama, suradnicima, davateljima licencija, drugim pružateljima mrežnih usluga, pružateljima bežičnih usluga i podugovarateljima kao i njihovim dotičnim zaposlenicima, službenicima, direktorima i agentima (skupno „OnStar osobe“) te nećete OnStar osobe smatrati odgovornima za bilo kakve i sve gubitke, štetu, ozljede (uključujući smrt), razloge za tužbu, reklamacije, kazne, kamate, dodatne poreze, potraživanja i troškove, uključujući opravdane naknade i troškove pravnog savjetovanja bilo koje vrste ili prirode koji nastanu iz ili radi ili proizlaze iz prava bilo koje druge strane ili potraživanja od ili protiv bilo koje OnStar osobe: (i) koji proizlaze iz vašeg pristupa uslugama i/ili uporabe usluga; (ii) koji proizlaze iz vašeg nepoštivanja ovog Ugovora; (iii) koji su povezani s netočnošću ili neistinitošću bilo koje izjave ili ovlaštenja koje ste dali ovim Ugovorom; (iv) koji proizlaze iz bilo koje aktivnosti bilo koga osim vas, a povezane su s uslugama provedenim preko vašeg korisničkog računa; (v) koji proizlaze iz pristupa i/ili uporabe ili nemogućnosti pristupa ili uporabe bilo koje od usluga preko vašeg povezanog uređaja; ili (vi) koji proizlaze iz bilo koje od vaših drugih aktivnosti prema ili u vezi s ovim Ugovorom ili uslugama. Ova obveza nadoknade štete neće se primjenjivati ako niste počinili kažnjivo djelo i niste ni na koji drugi način odgovorni za gubitke, štetu, ozljede (uključujući smrt), razloge za tužbu, reklamacije, kazne, kamate, dodatne poreze, potraživanja i troškove, uključujući opravdane naknade i troškove pravnog savjetovanja.
 2. Neovlaštena uporaba ili preinaka usluga. Nije vam zajamčeno pravo na i nećete sudjelovati u nijednoj od sljedećih aktivnosti:
 • prijenos softvera ili drugih materijala koji sadrže viruse, crve, trojanske konje, kvarove, podatkovne bombe, vremenske bombe, paukove, web-robote, strugače zaslona ili programa za pretraživanje i indeksiranje weba ili druge stavke destruktivne ili škodljive prirode;
 • iskorištavanje usluga ili softvera na bilo koji neovlašteni način, uključujući prekoračenje ograničenja ili opterećenje kapaciteta poslužitelja ili mreže ili infrastrukture;
 • preinake, prilagodbu, podlicenciranje, prevođenje, prodaju, obrnuti inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje bilo kojeg dijela usluga ili softvera ili uklanjanje, izmjene, zaobilaženje ili na bilo koji drugi način krivotvorenje bilo koje sigurnosne tehnologije;
 • „uklapanje“, „zrcaljenje“ ili preprodaja bilo kojeg dijela usluga ili softvera bez prethodnog pisanog odobrenja ili
 • sakupljanje ili prikupljanje informacija o korisnicima.
Bilo koji pokušaj od strane bilo kojeg korisnika ili bilo kojeg drugog pojedinca ili entiteta da namjerno ošteti usluge ili softver ili da naruši legitiman rad usluga ili softvera smatra se kršenjem ovog Ugovora. OnStar zadržava pravo istraživanja svih sumnjivih radnji i poduzimanja svih mjera protiv i primjene tih pravnih mjera za sve takve osobe u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom. OnStar zadržava pravo otkriti sve informacije o vama, uključujući vaš korisnički račun i pristup istome te uporabu vašeg korisničkog računa policiji, ako to bude potrebno za izvršenje ovog Ugovora, radi poštivanja sudskih naloga ili kako je dopušteno u Izjavi o privatnosti.
 1. Intelektualno vlasništvo. Usluge i softver zaštićeni su međunarodnim zakonima o autorskom pravu te mogu biti podložni drugim vrstama zaštite intelektualnog vlasništva uključujući prava na patente i zaštitne znakove. Osim ako je to zakonom dopušteno, ne smijete kopirati, distribuirati, preinačavati, izvoditi, emitirati, prikazivati, prenositi, ponovno koristiti, ponovno objavljivati, koristiti (osim kako je izričito navedeno u ovom Ugovoru) ili potraživati bilo kakva prava u bilo kojem pogledu usluge ili softvera, uključujući sadržaj, tekst, slike, audio i video zapise bez izričitog, prethodnog pisanog odobrenja tvrtke OnStar.
 2. Obavijest o kršenju autorskih prava. Ako vi ili druga stranka (u svakom slučaju „Stranka koja je uložila prigovor“) vjerujete da bilo koji sadržaj ili bilo koji drugi aspekt usluge ili softvera krši autorska prava stranke koja je uložila prigovor, stranka koja je uložila prigovor mora poslati pisanu obavijest o kršenju autorskih prava našem navedenom zastupniku za autorska prava na dolje navedenu adresu. Ta obavijest mora sadržavati sljedeće informacije:
 • Vlastoručni ili elektronički potpis osobe ovlaštene da djeluje u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno.
 • Identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravom za koje se tvrdi da je prekrš
 • Identifikaciju materijala o uslugama ili softveru za koji se tvrdi da je sporno s dovoljno konkretnim informacijama koje nam omogućuju lociranje materijala.
 • Dovoljno konkretne informacije koje nam dopuštaju kontaktiranje stranke koja je uložila prigovor, poput adrese, telefonskog broja i, ako je dostupna, adrese e-pošte na kojoj je moguće kontaktirati stranku koja je uložila prigovor.
 • Izjavu da stranka koja je s najboljom namjerom uložila prigovor u uvjerenju da vlasnik autorskih prava, njegov zastupnik ili zakon ne odobrava uporabu materijala u predmetu na koji se žali.
 • Izjavu da su informacije u obavijesti točne te da je stranka koja ulaže prigovor ovlaštena djelovati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekrš
Takvu pisanu obavijest poslati na: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC : 482-D24-B48 Telefon: 00-1-313-667-3544 E-pošta: Copyright@gm.com   Za sve ostale povratne informacije, komentare, zahtjeve za tehničkom podrškom i ostalu komunikaciju izravno kontaktirajte OnStar putem podataka za kontakt navedenih u odjeljku „Pitanja“ na kraju ovog Ugovora.  
 1. Zaštitni znakovi. Bilo koji zaštitni znakovi, logotipi i uslužni žigovi (skupno „Zaštitni znakovi“) prikazani u vezi s uslugama registrirani su i/ili neregistrirani zaštitni znakovi tvrtke OnStar, vašeg Davatelja vozila ili drugih strana. Ništa što je sadržano u uslugama ne smije se protumačiti kao zajamčeno, samorazumljivo, prema načelu estoppel ili na bilo koji drugi način, bilo koje dopuštenje ili pravo za uporabu ili prikaz bilo kojeg zaštitnog znaka ili bilo koje njegove varijacije bez pisanog dopuštenja tvrtke OnStar ili drugog vlasnika istoga. Strogo vam je zabranjena uporaba zaštitnih znakova tvrtke OnStar ili vašeg Davatelja vozila.
 2. Sukladnost za izvoz. Diljem svijeta pridržavat ćete se svih zakona i odredbi koji se primjenjuju na usluge. Ne smijete koristiti, izvoziti, ponovno izvoziti, uvoziti, prodavati ili prenositi bilo koji aspekt usluga osim kako je dopušteno zakonom i propisima primjenjivima u vašoj zemlji. Također se slažete da nećete koristiti usluge u bilo koju zakonom zabranjenu svrhu, uključujući razvoj, dizajn, izradu ili proizvodnju nuklearnog, raketnog, kemijskog ili biološkog oružja.
 3. Informacije i povratne informacije. Sukladno ovim Korisničkim uvjetima možda ćete nam morati ustupiti informacije za isporuku usluga. Želimo i vašu povratnu informaciju vezanu za usluge. Sve informacije i materijali koje predate u vezi s ovim Ugovorom („Povratne informacije“), osim ako nije drugačije predviđeno Izjavom o privatnosti, tvrtka OnStar ne smatra povjerljivima te OnStar nema obvezu čuvati informacije ili materijale tajnima kao ni vraćati ili uništavati bilo kakve povratne informacije. Svoje povratne informacije podnosite dobrovoljno i bez ograničenja, a tvrtka OnStar slobodno može koristiti, reproducirati, preinačiti, distribuirati, prikazivati, izvoditi, emitirati, podlicencirati ili otkrivati bilo kakve povratne informacije na bilo koji način, u bilo kojem obliku ili putem bilo kojih sredstava, bilo da su sada poznati ili u budućnosti razvijeni, bez ikakvih, izričitih ili prešutnih, obveza prema vama, bez ikakve obavijesti, plaćanja ili pripisivanja vama. OnStar ima pravo ali ne i obvezu nadzirati sve povratne informacije koje podnesete.
 4. Prikupljanje podataka/privatnost. OnStar prikuplja, koristi i dijeli informacije od i o vama i vašem povezanom uređaju i vozilu. OnStar Izjava o privatnosti („Izjava o privatnosti“) opisuje što tvrtka OnStar radi s dobivenim informacijama. Suglasni ste s prikupljanjem, uporabom i dijeljenjem informacija opisanih u Izjavi o privatnosti i u bilo kojem njenom prerađenom izdanju, koje se može preinačiti na isti način kao i Ugovor. Ako prodate, prenesete vlasništvo, iznajmite ili ustupite vaše vozilo ili vaš povezani uređaj, isključivo ste vi odgovorni za brisanje informacija o sebi koje se nalaze u vozilu ili povezanom uređaju ili na vašem povezanom korisničkom računu.
Prikupljanje, obrada i pohranjivanje bilo kakvih podataka koje navedete unutar neke aplikacije ili koji su preneseni izravno preko vašeg povezanog uređaja u aplikaciju, regulira se uvjetima i izjavama o privatnosti pružatelja aplikacije. Molimo vas da pažljivo pročitate uvjete i izjavu o privatnosti pružatelja aplikacije. Od vas će se tražiti da iste prihvatite prije instalacije aplikacije. OnStar nije odgovoran za uporabu vaših podataka od strane drugog pružatelja aplikacije. Ako u aplikaciju unesete podatke neke druge osobe, poput telefonskog broja, prije toga morate tražiti suglasnost te osobe. Ako imate aktivne OnStar usluge, imajte na umu da tipka Privatnost možda neće sakriti vašu lokaciju za aplikacije. Ako prodate, prenesete vlasništvo ili na drugi način ustupite vaš povezani uređaj, isključivo ste vi odgovorni za brisanje svog korisničkog računa za trgovinu aplikacija i svih aplikacija koje koriste vaše osobne podatke.
 1. Nema jamstva tvrtke OnStar ili Davatelja vozila.
27.1. OnStar i vaš Davatelj vozila ne daju izjave, uvjete ni jamstva u pogledu usluga. Usluge se pružaju „onakve kakve jesu“ i „kako su dostupne“ uključujući sve mane i pogreške koji se u njima mogu pojaviti. 27.2. Do mjere dopuštene primjenjivim zakonom, OnStar i vaš Davatelj vozila ne jamče funkciju, izvedbu ili dostupnost usluga ni bilo koju izvedbu ili postupke tvrtke OnStar ili vašeg Davatelja vozila u vezi s uslugama ili ovim Ugovorom. Do mjere dopuštene primjenjivim zakonom, OnStar i vaš Davatelj vozila ne jamče da će usluge nastaviti postojati za bilo koje vremensko razdoblje i ne jamče da će budući rad usluga biti u skladu s trenutačnim radom ili aplikacijama. 27.3. Do mjere dopuštene primjenjivim zakonom, OnStar i vaš Davatelj vozila ne jamče niti daju uvjete ili izjave u vezi s prikladnošću, dostupnošću, točnošću, pouzdanošću, potpunošću ili pravovremenošću bilo kakvih podataka ili materijala bilo koje vrste sadržanih u uslugama u bilo koju svrhu. OnStar i vaš Davatelj vozila ne izjavljuju da usluge neće imati gubitke, prekide, kvarove, napade, viruse, smetnje, hakiranja ili druge sigurnosne upade, a OnStar i vaš Davatelj usluga ne preuzimaju nikakvu odgovornost u vezi s njima. OnStar i vaš Davatelj vozila ne pružaju nikakvo jamstvo za dostupnost usluga ni da će usluge raditi bez prekida ili da će biti bez grešaka. 27.4. Do mjere dopuštene primjenjivim zakonom, OnStar i vaš Davatelj vozila nisu odgovorni za nikakve kvarove uzrokovane greškama poslužitelja, pogrešno usmjerenim ili preusmjerenim prijenosima, neuspjelim internetskim vezama, prekidima ili greškama u prijenosu podataka, bilo kakve računalne viruse, djela ili propuste drugih strana koji štete mreži ili narušavaju bežične usluge, štetu ili ozljede uzrokovanu kvarom ili kašnjenjem u povezivanju poziva s bilo kojim entitetom, uključujući hitnu službu, ili druge tehničke kvarove, bilo ljudske ili tehničke prirode. 27.5. OnStar i vaš Davatelj vozila ne jamče da će usluge raditi ispravno na vašoj opremi te ćete isključivo vi biti odgovorni za sve popravke vaše opreme i sve druge gubitke koje su stvarno ili navodno uzrokovale usluge. 27.6. Neke jurisdikcije ograničavaju ili ne dopuštaju odricanje odgovornosti od implicitnih ili drugih jamstava, tako da se neke od gore navedenih izjava o odricanju odgovornosti neće primjenjivati u onoj mjeri u kojoj je zakon takve jurisdikcije primjenjiv na ovaj Ugovor, a u tom će se slučaju jamstva tvrtke OnStar i vašeg Davatelja vozila ograničiti na mjeru dopuštenu zakonom. 27.7. Ograničenja odgovornosti. Sve odgovornosti tvrtke OnStar ili vašeg Davatelja vozila za štetu ili troškove, bez obzira na njihov uzrok, biti će, bez obzira na pravnu osnovu, ograničene na mjeru dopuštenu primjenjivim zakonom do iznosa predvidive štete tipične za ovaj tip ugovora zbog kršenja ugovornih obveza. Ograničenja odgovornosti sadržana u ovom odjeljku ili drugdje u ovom Ugovoru neće se primjenjivati na nikakvu odgovornost za kršenje zakonski impliciranih uvjeta ili nikakvu odgovornost koju nije moguće ograničiti na temelju primjenjivog zakona, osobito odgovornost za tjelesne ozljede ili smrt uzrokovanu nemarom, zlouporabom ili grubom nepažnjom. Potvrđujete da su prednosti koje dobivate iz ovog Ugovora, djelomično, u zamjenu za ograničenja odgovornosti navedena u ovom Ugovoru. OnStar ni na koji način neće biti odgovoran u vezi s bilo kojim uslugama druge strane uključujući one koje nudi vaš Davatelj vozila. Vaša je obveza poduzeti sve razumne mjere za ublažavanje, sprječavanje i smanjenje štete.
 1. Općenito.
28.1. Ustupanje. Ovaj Ugovor ne možete ustupiti (niti bilo koji njegov dio) bez pisanog odobrenja tvrtke OnStar, a svaki je pokušaj ustupanja bez pisanog odobrenja tvrtke OnStar ništavan i nevažeći. OnStar može ustupiti ovaj Ugovor sa ili bez da vas o tome obavijesti. 28.2. Odnos. Ništa sadržano u ovom Ugovoru neće se protumačiti na način da se vas i OnStar smatra partnerima, zajedničkim ulagačima, direktorima, agentima ili zaposlenicima druge strane. Niti jedna strana nema nikakvih prava, moći ni ovlasti, izričitih ili impliciranih, za vezivanje druge strane. 28.3 Nije osiguranje. Mi nismo osiguravajuće društvo i ne preporučujemo niti ne podupiremo niti jedno osiguravajuće društvo. Vi ste odgovorni za osiguranje vašeg vozila. Usluge vašem vozilu ne pružaju osiguranje i nisu proizvod osiguranja. Usluge se pružaju kao pogodnost. Uplate koje izvršite za bilo koje usluge nisu povezane s vrijednošću vašeg vozila ili bilo kojim vlasništvom u njemu, kao ni troškovima bilo kakve ozljede ili štete koja je nastala za vas. Trebate pribaviti i održavati prikladno jamstvo za vaše vozilo i za bilo kakve povezane rizike. 28.4. Obavijesti. Sve obavijesti, zahtjevi, suglasnosti, odobrenja i ostala komunikacija koju zahtijevate ili odobravate prema ovom Ugovoru mora biti u pisanom obliku i smatrat će se uručenom ako je adresirana i isporučena na podatke za kontakt službe za korisnike na web-stranici. OnStar može promijeniti svoju adresu u svrhu obavještavanja, o čemu ćete biti obaviješteni. Možemo izdati obavijesti preko raznih kanala, uključujući izdavanjem poruka na web-stranici, slanjem e-pošte za vas, kontaktiranjem preko naših savjetnika ili uporabom prikladnih sustava dostupnih u vašem vozilu ili na vašim povezanim uređajima. Suglasni ste s primanjem takvih obavijesti i slažete se da će sve takve obavijesti koje OnStar šalje vama biti će pravomoćne. Slažete se da će bilo kakve obavijesti koje vam pošaljemo e-poštom ili poštom zadovoljiti sve potrebe kao da je obavijest uručena pisanim putem. Ako se ne slažete nemojte prihvatiti ovaj Ugovor. Možete imati pravo povlačenja svoje suglasnosti na primanje određene elektroničke komunikacije, a kada to zahtijeva zakon, na zahtjev ćemo vam uručiti papirnate kopije svih dokumenata i zapisa. To možete učiniti ako nas kontaktirate na telefonski broj ili adresu e-pošte navedenu pod odjeljkom „Pitanja“ na kraju ovih Korisničkih uvjeta. Ako povučete svoju suglasnost zadržavamo pravo raskida ovog Ugovora. Za primanje ili pristup obavijestima koje šaljemo putem e-pošte, morate imati pristup internetu te računalo ili uređaj s kompatibilnim web-preglednikom. Trebat će vam i softver s mogućnošću pregleda datoteka u PDF formatu („PDF“). Kako biste sačuvali obavijesti koje vam pošaljemo, vaše računalo ili uređaj mora imati mogućnost preuzimanja i pohranjivanja elektroničke komunikacije, uključujući PDF datoteka. Prihvaćanjem ovih uvjeta potvrđujete da imate mogućnost primanja, pristupa i čuvanja obavijesti koje vam šaljemo. Vašu adresu e-pošte za svrhe primanja obavijesti možete promijeniti u bilo kojem trenutku ako nas kontaktirate na telefonski broj ili adresu e-pošte navedenu pod odjeljkom „Pitanja“ na kraju ovih Korisničkih uvjeta. 28.5 Odvojivost. Ako za bilo koji uvjet ili odredbu ovog Ugovora, ili bilo kojeg dokumenta koji je sastavni dio ovog Ugovora ili je isti u njemu spomenut, nadležni sud smatra da nije u skladu sa zakonom, taj će uvjet biti izuzet iz ovog Ugovora, a preostale odredbe ovog Ugovora ili primjena tih odredbi na osobe ili okolnosti različite od onih za koje su nevažeće ili neprimjenjive neće time biti zahvaćene. Svaka odredba ovog Ugovora biti će valjana i primjenjiva u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno i ako nije zakonom zabranjeno. 28.6. Izuzeće. Nijedan uvjet ili odredba ovog Ugovora se ne izuzimaju, a kršenje se ne oprašta ako to izuzeće ili pristanak nije u pisanom obliku i potpisan od strane koja zahtjeva izuzeće ili daje pristanak. Niti jedan pristanak bilo koje strane, ili izuzeće kršenja druge strane, bilo izričito ili prešutno, ne čine pristanak na, izuzeće ili opraštanje za bilo koje drugačije ili sljedeće kršenje. 28.7 Reference; Naslovi; Primjeri. U ovom Ugovoru naslovi članaka i odjeljaka služe samo za lakše označavanje te se neće uzeti u obzir tijekom interpretacije ovog Ugovora. Primjeri navedeni u ovom Ugovoru, kojima može prethoditi „uključujući“, „primjerice“, „poput“ ili slični izrazi, namijenjeni su isključivo za ilustraciju i nisu isključivi. 28.8 Mjerodavno pravo. Ako ste potrošač, ovaj Ugovor i sve neugovorne obveze koje su s njim povezane interpretirat će se u skladu s i prema zakonima zemlje u kojoj živite. Ako niste potrošač, ovaj Ugovor i sve neugovorne obveze koje su s njim povezane interpretirat će se u skladu s i prema zakonima Engleske. 28.9 Cjelokupni Ugovor. Ovaj Ugovor, uključujući dodatne uvjete i pravila koji se navode u ovom Ugovoru, čine cjelokupni ugovor između stranaka u pogledu predmeta ugovora i ne postoje druge izjave, dogovori ili sporazumi između stranaka u pogledu tog predmeta Ugovora. Ne možete promijeniti ovaj Ugovor bez pisanog odobrenja promjene tvrtke OnStar. Osim ako je u ovom Ugovoru navedeno drugačije, za sve konflikte između ovih Korisničkih uvjeta i drugih uvjeta, pravila ili drugih materijala koji se navode u ovom dokumentu, mjerodavni su ovi Korisnički uvjeti. 28.10. Pitanja. Usluge pruža tvrtka OnStar. U slučaju bilo kakvih pitanja, komentara ili pritužbi u vezi s ovim Ugovorom ili uslugama, slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba pritiskom na plavu tipku OnStar u vašem OnStar opremljenom vozilu, pozivom na telefonski broj naveden za vašu zemlju na web-stranici, slanjem e-poruke na onstar.europe@onstar.com ili na bilo koji drugi način naveden na Internetu ili web-stranici.           Dodatak Korisničkim uvjetima  Standardna licencija za krajnjeg korisnika u vezi s aplikacijama     Ova standardna licencija za krajnjeg korisnika („Licencija“) odnosi se na svaku aplikaciju kojoj pristupate ili kojom se koristite u vašem vozilu ili povezanom uređaju. Važni pojmovi koji nisu definirani u ovoj Licenciji definirani su u Korisničkim uvjetima. Ako je pružatelj aplikacije OnStar, reference na „Pružatelja“ u ovoj se Licenciji odnose na tvrtku OnStar. Ako je pružatelj aplikacije treća strana, što vam se obznanjuje tijekom pristupa aplikaciju, reference na „Pružatelja“ u ovoj se Licenciji odnose na treću stranu koja vam se obznanjuje u trenutku preuzimanja. Pružatelj vam može predočiti dodatne odredbe kada pristupite ili se koristite aplikacijom. U tome će se slučaju spomenute dodatne odredbe primjenjivati umjesto odredbi ove Licencije, a ova Licencija prestat će se odnositi na vaše pristupanje ili korištenje aplikacije. Ako niste suglasni s ovom Licencijom, morate deinstalirati aplikacije te se prestati koristiti njima.  
 1. Licencija. Pružatelj je vlasnik ili davatelj licencije za sva prava, naslove i interes u i za aplikaciju uključujući, bez ograničenja, sav sadržaj, grafike, audiovizualne datoteke, postupke i kôdove zajedno sa svim pravima na intelektualno vlasništvo u vezi s aplikacijom. Pod uvjetom vaše suglasnosti s ovom Licencijom, pružatelj vam daje ograničenu, osobnu, nekomercijalnu (osim ako je uporaba dopuštena u vezi s vozilima iz voznog parka) licenciju koja nije prenosiva, koja se ne smije podlicencirati, koja se može opozvati te koja nije ekskluzivna za instalaciju i korištenje aplikacije samo u obliku objektnog kôda u njezinu namijenjenu svrhu i na način opisan u ovoj Licenciji te unutar aplikacije na vašem povezanom uređaju tijekom razdoblja trajanja (koje je definirano u nastavku, u Odjeljku 6) Licencije. Pristajete da ćete se pridržavati ove Licencije tijekom vaše instalacije i korištenja aplikacije. Licencija za ovu aplikaciju vam je izdana, no ne i prodana.
 2. Ažuriranja, izmjene i brisanja pružatelja. Pružatelj ili OnStar povremeno mogu ažurirati, aktualizirati, izmijeniti ili izbrisati aplikaciju na daljinu iz bilo kojih razloga uključujući, bez ograničenja, radi proširenja aplikacije ili funkcije sustava ili stabilnosti ili radi otklanjanja potencijalnih sigurnosnih rizika. Suglasni ste da pružatelj ili OnStar u bilo kojem trenutku mogu ažurirati, aktualizirati, izmijeniti, izbrisati ili prestati s podrškom za aplikaciju ili dovesti do automatskog uklanjanja aplikacije s vašega povezanog uređaja tijekom sinkronizacije s vašim korisničkim računom. Ako je aplikacija ažurirana, aktualizirana ili izmijenjena, bilo radi proširenja ili ispravke značajki ili funkcionalnosti, ova Licencija odnosit će se na ažuriranja, aktualiziranja i izmjene zajedno s bilo kojim drugim odredbama koje su vam predočene u vezi s ažuriranjem, aktualiziranjem ili izmjenom. Ni pružatelj ni OnStar ni na koji način nisu obvezni pružati bilo koji oblik korisničke podrške za aplikaciju ili za korištenje usluga aplikacije.
 3. Utjecaj aplikacija na povezane uređaje. Shvaćate da preuzimanje, stavljanje u pogon i/ili korištenje jedne ili više aplikacija može: (i) imati neželjen ili štetan učinak na povezani uređaj, bilo koji sustav ili softver koji je u pogonu u ili s povezanim uređajem i/ili jednu ili više aplikacija, (ii) rezultirati u izmjeni ili promjeni povezanog uređaja, bilo kojeg sustava ili softvera koji je u pogonu u ili s povezanim uređajem, jednom ili više aplikacija i/ili funkcionalnosti jedne ili više spomenutih stavki; i/ili (iii) onemogućiti pristup ili korištenje dijela ili cjelokupnoga povezanog uređaja, bilo kojeg sustava ili softvera koji je u pogonu u ili s povezanim uređajem i/ili jednom ili više drugih aplikacija. Shvaćate i pristajete da preuzimanje, stavljanje u pogon i korištenje aplikacija provodite na vlastiti rizik i na vlastitu odgovornost te da pružatelj ni na koji način nije obvezan pružiti korisničku podršku za aplikaciju ili u pogledu bilo kojeg utjecaja koji bi ona mogla imati na povezani uređaj, bilo koji sustav ili softver u pogonu u ili s povezanim uređajem i/ili jednom ili više aplikacija.
 4. Zabrana obrnutog inženjeringa; ponovne distribucije ili zaobilaženje sigurnosnih ograničenja. Suglasni ste da nećete provoditi obrnuti inženjering, demontažu, korištenje u kompilaciji, dekompilaciju, prenamjenu, distribuciju, preprodaju ni izmjenu aplikacije. Aplikaciju možete kopirati samo u svrhu prijenosa aplikacije na vaš povezani uređaj i stavljanje aplikacije u pogon na vašemu povezanom uređaju. Aplikaciju ne smijete ponovno distribuirati drugim ljudima koji se ne koriste vašim povezanim uređajem ili vozilom. Suglasni ste da ćete se pridržavati te nećete zaobilaziti nikakva sigurnosna ograničenja ili tehnologiju za kontrolu pristupa sadržanu u ili s aplikacijom.
 5. Otvoreni kôd. Ako aplikacija uključuje bilo koji softver otvorenog kôda, vaša prava i odgovornosti u vezi sa softverom otvorenog kôda bit će regulirana u skladu s odredbama primjenjive licencije otvorenog kôda. „Softver otvorenog kôda“ označava softver koji je drugima stavljen na raspolaganje pod uvjetima licencije otvorenog kôda; „licencija otvorenog kôda“ označava softversku licenciju koja uključuje, no nije ograničena na, uvjete koji: (a) dopuštaju distribuciju ili ponovnu distribuciju softvera, uključujući besplatnu i uz plaćanje, drugima bez tantijema ili naknada te omogućuju da takva distribucija/ponovna distribucija sadrži izvorni kôd i kompilirani kôd; (b) dopuštaju provođenje izmjena, kompilacija i izvedenih radova iz softvera te distribuciju pod istim uvjetima kao izvorni softver; ili (c) se pridružuju softveru i odnose na sve osobe, entitete, skupine, organizacije i institucije („primatelji“) kojima se softver distribuira i/ili koji ponovno distribuiraju softver bez potrebe za primatelje da provedu ili na drugi način ishode dodatnu licenciju.
 6. Razdoblje trajanja. Ova Licencija trajat će do kada je vi ili pružatelj ne raskinete ili ako obustavite korištenje aplikacije („Razdoblje trajanja“). Ovu Licenciju možete raskinuti u bilo kojem trenutku deinstalacijom aplikacije. Ova Licencija automatski će se raskinuti u bilo kojem trenutku ako prekršite bilo koju odredbu ove Licencije, a u tom ćete slučaju u potpunosti obustaviti korištenje aplikacije.
 7. Primjenjuju se uvjeti za usluge i uvjeti za web-stranicu. Ako se aplikacijom koristite za pristupanje ili korištenje usluge, suglasni ste pridržavati se primjenjivih uvjeta usluga i jamčite da ćete spomenuto činiti. Ako se aplikacijom koristite za pristupanje ili korištenje bilo kojoj web-stranici, suglasni ste pridržavati se primjenjivih uvjeta web-stranice i jamčite da ćete spomenuto činiti.
 8. Prikupljanje podataka; Uporaba i sigurnosne kopije. U mjeri u kojoj je OnStar pružatelj usluga, OnStar može prikupljati i pohranjivati informacija o vama, vašem vozilu ili vašem povezanom uređaju preko vaše uporabe povezanog uređaja i aplikacije. Bilo koje informacije koje prikupi tvrtka OnStar podložne su i reguliraju se prema Izjavi o privatnosti uključenoj u i objavljenoj s aplikacijom.
Kada koristite aplikaciju koju pruža Pružatelj usluga, a on nije OnStar, pružatelj usluga također može prikupljati, pohranjivati i obrađivati informacije o vama (uključujući dijeljenje s nama) kako je opisano u pravilima o zaštiti privatnosti dotičnog pružatelja usluga. Preporučujemo da pažljivo pregledate pravila o zaštiti privatnosti dotičnog pružatelja usluga prije pristupa ili uporabe aplikacije. Sigurnosne kopije i arhiviranje svih podataka koje koristite s aplikacijom isključivo su vaša odgovornost u onoj mjeri u kojoj za to imate pravo. Pružatelj usluga nema nikakvu odgovornost održavanja, arhiviranja ili pružanja bilo kakvih podataka koje vi koristite s aplikacijom te neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak pristupa ili nemogućnost uporabe takvih podataka.
 1. Sadržaji koje pruža pružatelj usluga. Aplikacija vam na raspolaganje može staviti sadržaje koji su u vlasništvu pružatelja usluga ili drugih koji pružatelju usluga daju dopuštenje da ih stavlja na raspolaganje vama. Taj je sadržaj stavljen na raspolaganje samo za uporabu preko aplikacije na povezanom uređaju te vam ne daje pravo, a vi se slažete da nećete, kopirati, distribuirati, preinačavati, izvoditi, emitirati, prikazivati, prenositi, ponovno koristiti, ponovno objavljivati, koristiti ili tražiti bilo kakva prava u sadržaju koji vam pruža pružatelj usluga. Također se slažete da nećete koristiti sadržaje, koje vam je na raspolaganje stavio pružatelj usluga ili ste ih dobili preko aplikacije, za kršenje bilo kojih zakona ili uznemiravanje bilo koga, bilo koje grupe ili poduzeća. Ako vas aplikacija poveže na bilo koju web-stranicu ili uslugu druge strane, to vam ne daje pravo, a vi se slažete da nećete, kopirati, distribuirati, preinačavati, izvoditi, emitirati, prikazivati, prenositi, ponovno koristiti, ponovno objavljivati, koristiti ili tražiti bilo kakva prava u sadržaju koji vam je stavljen na raspolaganje preko web-stranice ili usluge treće strane osim ako imate zakonsko odobrenje treće strane. Također se slažete da nećete koristiti sadržaje web-stranice ili usluge koju vam je na raspolaganje stavila treća za kršenje bilo kojih zakona ili uznemiravanje bilo koga, bilo koje grupe ili poduzeća.
 2. Vaši prijenosi i uporaba. Slažete se da nećete koristiti aplikaciju za prijenos ili slanje nikakvih informacija ili podataka koje nemate prava prenositi ili slati. Također se slažete da nećete koristiti aplikaciju za prijenos ili slanje bilo kakvih informacija ili podataka u nikakve nezakonite svrhe ili u svrhu uznemiravanja bilo koga, bilo koje grupe ili poduzeća.
 3. Odricanje od podataka. Aplikacija može koristiti razne vrste podataka kako bi za vas izvršavala funkcije. Potvrđujete da pruženi podaci ne moraju biti točni te da podatke koristite na vlastitu odgovornost. Podaci koji nisu pouzdani uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeće: podaci o poziciji (tj. lokaciji) dobiveni iz vozila, vašeg povezanog uređaja ili na drugi način; podaci dobiveni s web-stranice ili od drugog pružatelja usluga i podaci dobiveni iz sustava u vozilu.
 4. Sadržaji ustupljeni preko stranica treće strane. Razumijete da tijekom korištenja aplikacije možete naići na materijale koji mogu biti uvredljivi, vulgarni ili nepristojni. Također razumijete da ako koristite aplikaciju za pristup uslugama ili web-stranicama, nećete moći kontrolirati rezultate pretraživanja koji mogu vratiti poveznice ili “rezultate” koji mogu biti uvredljivi, vulgarni ili nepristojni. Aplikaciju koristite na vlastitu odgovornost pa ni pružatelj usluga ni tvrtka OnStar neće biti odgovorni za sadržaje koje vi ili drugi smatrate uvredljivima ili na bilo koji drugi način osuđujućima. Tvrtka OnStar nije odgovorna za ispitivanje ili procjenjivanje sadržaja ili točnosti, ne jamči niti odobrava te nije odgovorna za materijale, usluge ili web-stranice druge strane.
 5. Pridržavajte se svih zakona u vezi s radom aplikacije. Potvrđujete da aplikacija (osim ako je istu instalirao proizvođač vozila ili povezanog uređaja) nije dio vašeg vozila ili povezanog uređaja koji su vam isporučeni kada ste kupili ili unajmili vaše vozilo ili povezani uređaj. Ako mislite da vaša aplikacije na radi ispravno, trebali biste, ako je primjenjivo, koristiti značajke vašeg korisničkog računa kako biste uklonili aplikaciju iz vašeg povezanog uređaja. Slažete se i jamčite da ćete poštivati zakon (uključujući pravila i regulacije prometa koji su mjerodavni za rad vašeg vozila i usluge) te da nećete koristiti aplikaciju na bilo koji način koji krši takve zakone ili regulacije.
 6. Bez jamstva na funkciju značajki/mreža. Za usluge koje se pružaju preko mreže, vi ste odgovorni za dobivanje ugovora s pružateljem usluga za povezivanje na mrežu o vlastitom trošku. Za usluge koje se pružaju preko mreža, pružatelj usluga ne može obećati da vaša komunikacija neće biti presretana od drugih i ne može obećati da će vam povezivanje na web-stranice preko mreže biti dostupno, neprekidno ili bez grešaka. Slažete se da ni pružatelj usluga ni tvrtka OnStar neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu ni za bilo kakav gubitak privatnosti do kojega dođe tijekom komunikacije preko takvih mreža ili za bilo kakav gubitak povezivosti ili gubitak, grešku ili kvar drugih funkcija koje se pružaju preko mreže.
 7. Nije operativna tijekom svih načina rada vozila. Aplikacija može imati značajke i funkcije koje nisu dostupne tijekom rada vašeg vozila.
 8. Bez jamstva. Pružatelji usluga ne daju izjave, jamstva ili uvjete u pogledu proizvoda ili bilo koje usluge ili informacije koje vam na raspolaganje stavljaju pružatelj usluga ili proizvod. Proizvod, bilo koja usluga ili bilo koje informacije koje vam na raspolaganje stavlja pružatelj usluga ili proizvod pružaju se „onakve kakve jesu“ i „kako su dostupne“ uključujući sve mane i pogreške koji se u njima mogu pojaviti.
Pružatelj usluga ne jamči da će proizvod nastaviti raditi ili da će ostati dostupan za bilo koje vremensko razdoblje i ne jamči da će budući rad biti u skladu s trenutačnim radom ili aplikacijama. Pružatelj usluga ne jamči da će uporaba proizvoda biti bez prekida ili grešaka ni da će se kvarovi proizvoda otkloniti. Pružatelj usluga ne daje garanciju, ne uvjetuje niti daje jamstvo da će proizvod raditi ispravno na vašem povezanom uređaju te ćete isključivo vi biti odgovorni za sve popravke vaše opreme i sve druge gubitke koje je stvarno ili navodno uzrokovao proizvod. Pružatelj usluga ne daje garanciju, ne uvjetuje niti daje jamstvo za točnost bilo kojih podataka koji su stavljeni na raspolaganje za proizvod ili vama preko proizvoda, bilo da se radi o podacima o lokaciji ili bilo kojim drugim dostupnim podacima za ili preko proizvoda. Ako je pružatelj usluga treća strana, tada razumijete da je proizvod stavljen na raspolaganje od treće strane i da tvrtka OnStar ne daje nikakvo jamstvo (bilo da je spomenuto u ovom odjeljku ili na drugi način) povezano s proizvodom ili bilo kojom uslugom ili informacijama stavljenim na raspolaganje od ili preko drugog pružatelja proizvoda. Neke jurisdikcije ograničavaju ili ne dopuštaju odricanje odgovornosti od implicitnih ili drugih jamstava, tako da se neke od gore navedenih izjava o odricanju odgovornosti neće primjenjivati u onoj mjeri u kojoj je zakon takve jurisdikcije primjenjiv, a u tom će se slučaju jamstva tvrtke OnStar ograničiti na mjeru dopuštenu zakonom.
 1. Isključenje štete i ograničenje odgovornosti. Sve odgovornosti tvrtke OnStar za štetu ili izdatke, bez obzira na njihov uzrok i pravnu osnovu, bit će ograničene na mjeru dopuštenu primjenjivim zakonom do iznosa predvidive štete tipične za ovaj tip ugovora zbog kršenja ugovornih obveza.
Ograničenja odgovornosti sadržana u ovom odjeljku ili drugdje u ovom Ugovoru neće se primjenjivati na nikakvu odgovornost za kršenje zakonski impliciranih uvjeta ili nikakvu odgovornost koju nije moguće ograničiti na temelju primjenjivog zakona, osobito odgovornost za tjelesne ozljede ili smrt uzrokovanu nemarom, zlouporabom ili grubom nepažnjom. Potvrđujete da su prednosti koje dobivate iz ovog Ugovora, djelomično, u zamjenu za ograničenja odgovornosti navedena u ovom Ugovoru. Vaša je obveza poduzeti sve razumne mjere za ublažavanje, sprječavanje i smanjenje štete.
 1. Naknada štete. Nadoknadit ćete i nećete smatrati pružatelja usluga odgovornim za bilo kakvu i sve odgovornosti, štete, troškove i izdatke (uključujući pravne naknade) koji nastanu kao rezultat tužbe druge strane u mjeri koja nastaje zbog kršenja ove Licencije ili bilo kojeg nemara ili grubog nemara.
 2. Mjerodavni zakon. U mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno i ako nije zakonom zabranjeno, ako ste potrošač, ovaj Ugovor i sve neugovorne obveze koje su s njim povezane interpretirat će se u skladu s i prema zakonima zemlje u kojoj živite. Ako niste potrošač, ovaj Ugovor i sve neugovorne obveze povezane s njim interpretirat će se u skladu s i regulirati prema zakonima Engleske, osim u vezi s bilo kojim konfliktom zakonskih odredbi istoga što bi zahtijevalo primjenu drugog izbora zakona. Ovaj Ugovor nije podložan Konvenciji Ujedinjenih naroda o Ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, čija je primjena izričito isključena.
 3. Sukladnost za izvoz. Diljem svijeta pridržavat ćete se svih zakona i odredbi koji se primjenjuju na aplikacije. Ne smijete koristiti, izvoziti, ponovno izvoziti, uvoziti, prodavati ili prenositi aplikaciju osim kako je ovlašteno po zakonu i propisima primjenjivim u vašoj zemlji. Također se slažete da nećete koristiti aplikaciju u bilo koju zakonom zabranjenu svrhu, uključujući, bez ograničenja, razvoj, dizajn, izradu ili proizvodnju nuklearnog, raketnog, kemijskog ili biološkog oružja.
 4. Obavijesti. Pružatelj usluga može vam poslati obavijesti vezane za aplikaciju, uključujući promjene Licencije, putem e-pošte na vašu adresu e-pošte povezanu s vašim OnStar korisničkim računom ako je dostupan, putem redovne pošte ili objavama predstavljenima kroz aplikacije ili usluge aplikacije u vašem vozilu ili na vašem povezanom uređaju.
 5. Razno. Licenciju ne smijete dodjeljivati bez odobrenja pružatelja usluga. Vi, pružatelj usluga i tvrtka OnStar nezavisne ste ugovorne strane. Ako vam uslugu pruža drugi pružatelj usluga, slažete se da su tvrtka OnStar i njezine podružnice korisnici treće strane Licencije i time tvrtka OnStar ili njezine podružnice mogu provoditi ovu Licenciju protiv vas čak i ako nisu pružatelj usluga aplikacije pod uvjetom da ako se doktrina o korisnicima treće strane iz bilo kojega razloga ne primjenjuje, strane potvrđuju i slažu se da iako tvrtka OnStar nije stranka ove Licencije i nema obveza pod ovom Licencijom, pružatelj usluga je povjerenik tvrtke OnStar za ograničene svrhe čuvanja ugovora za tvrtku OnStar u korist tvrtke OnStar. Shodno tome, stranke se slažu da tvrtka OnStar može primijeniti takva prava i dogovore prema vlastitom nahođenju (bez potrebe za dodavanjem pružatelja usluga kao stranke u bilo koje postupke za takvu provedbu). Ako je bilo koji uvjet iz ovog Ugovora nevažeći ili neprimjenjiv, tada će isti biti isključen iz ovog Ugovora, a ostatak će Ugovora ostati na punoj snazi i učinkovit. Niti jedan uvjet ove Licencije neće se smatrati izuzetim osim ako je izuzeće u pisanom obliku od strane stranke koja je zatražila izuzeće. Ova Licencija i ostatak ovog Ugovora čine cjelokupni ugovor između stranaka u pogledu predmeta ugovora i ne postoje druge izjave, dogovori ili sporazumi između stranaka u pogledu tog predmeta Ugovora. Ne možete promijeniti ovu Licenciju bez pisanog odobrenja pružatelja usluga o promjeni. Pružatelj usluga može preinačiti Licencije te vam o tome poslati obavijest, a ako se ne slažete sa svim preinakama, morate prestati koristiti aplikaciju. Vaš nastavak uporabe aplikacije smatrat će se prihvaćanjem takvih preinaka.
     

Važna Obavijest
O Uslugama
OnStara

U kolovozu 2017. grupa PSA kupila je od General Motorsa marke automobila Opel i Vauxhall. OnStar Europe Limited nije bio dio te kupnje te je stoga i dalje u vlasništvu General Motorsa.

Kao rezultat ove promjene vlasništva, usluge sustava Onstar i dostupnost bežičnog povezivanja koje omogućava OnStarova veza (ako postoji u vašoj zemlji) prestaju biti dostupni vozilima marke Opel/Vauxhall od 31. prosinca 2020.