Felhasználási feltételek

Intelligens gépjármű-szolgáltatások használati feltételei [v.1  2017]

A jelen Használati Feltételek az Ön és az OnStar Europe Limited, illetve annak partnervállalatai („OnStar” vagy „mi”, „minket” és hasonló kifejezések) között létrejött jogviszonyra érvényesek. Ezek az általunk mindenkor az Ön rendelkezésére bocsátott, részletesebben a 4. részben és a Webhelyen bemutatott szolgáltatások használatára vonatkoznak, de nem vonatkoznak a harmadik fél hálózati szolgáltatók és Vezeték nélküli szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra és Harmadik felek más szolgáltatásaira (a „Szolgáltatások”). A nagybetűvel kezdődő fogalmak meghatározását a 3. rész tartalmazza. A Szolgáltatások azonnali használatával elfogadja, hogy a Megállapodás megszűnését követő tizennégy (14) napig nem rendelkezik majd elállási joggal.

Összefoglaló

Ha Ön a regisztrációs folyamat során vagy a Szolgáltatások megnyitásakor vagy használatakor elfogadja ezeket a Használati feltételeket, a következőket fogadja el:
 • Csak akkor használja a Szolgáltatásokat, amikor azok biztonságosan használhatók, és kizárólag a törvényeknek és a jelen Megállapodásnak megfelelően használja;
 • Ha a Szolgáltatásokat mások az Ön felhasználói fiókján, Csatlakoztatott eszközén vagy Gépjárművén keresztül használják, akkor Önnek kell gondoskodnia arról, hogy ezt csak akkor tegyék, amikor a Szolgáltatások biztonságosan használhatók, és kizárólag a törvényeknek és a jelen Megállapodásnak megfelelően tegyék;
 • Adott esetben az elérhető Alkalmazásokat, élő térképet és egyéb szolgáltatásokat (ideértve a hotelfoglalási és parkolási szolgáltatást, ahol elérhető) ezzel kifejezetten ellentétes állítás hiányában harmadik felek, nem pedig az OnStar biztosí Ha Ön harmadik fél Alkalmazásait és szolgáltatásait telepíti vagy használja, Önre az adott harmadik fél használati feltételei és adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik (ideértve a tisztességes használatra vonatkozó szabályzatokat is). Az OnStar és az Ön Gépjármű-szolgáltatója nem felelős a harmadik felek Alkalmazásaiért és szolgáltatásaiért. Az Alkalmazások, térképek és navigációs funkciók változhatnak, és bármikor részben vagy egészben megszűnhetnek;
 • Az OnStar intelligens gépjármű-szolgáltatásai nem érhetők el minden országban. A részleteket lásd a Webhelyen;
 • Ha a Gépjárművében használni szeretné a Wi-Fi HotSpotszolgáltatást, adatcsomagot kell vásárolnia egy kijelölt harmadik fél Vezeték nélküli szolgáltatótól, és aktív előfizetéssel kell rendelkeznie az OnStar Szolgáltatásaira vonatkozóan. Nem minden országban kaphatók adatcsomagok. Ha engedélyezni szeretné ezt a funkciót a Gépjárművében (ahol elérhető), el kell fogadnia a Vezeték nélküli szolgáltató felté További részletekért forduljon egy OnStar tanácsadóhoz;
 • A jelen Használati feltételekben rögzített körülmények között felfüggeszthetjük vagy megszakíthatjuk az Ön hozzáférését néhány vagy minden Szolgáltatáshoz;
 • Hozzáférhetünk a Szolgáltatások rendelkezésére bocsátásához használt szoftverhez, valamint módosíthatjuk vagy frissíthetjük azt. Bizonyos körülmények között (pl. ha a Szolgáltatások rendelkezésére bocsátásához használt szoftver biztonsági frissítésére van szükség) mi vagy az Ön Gépjármű-szolgáltatója az Ön előzetes beleegyezése vagy értesítése nélkül hozzáférhet az említett szoftverhez, valamint módosíthatja vagy frissítheti azt;
 • Önnek értesítenie kell minket, ha le szeretné mondani a Szolgáltatásokat, vagy ha el szeretné adni vagy ki szeretné vonni a forgalomból a Gépjárművé Ehhez a Gépjárművében található kék OnStar gombot kell megnyomnia, vagy írnia kell az onstar.europe@onstar.com címre, és az adott Gépjárművön be kell fejeznie a Szolgáltatások használatát;
 • Nem mindegyik Szolgáltatás működik minden gépjárművön, webböngészőben, mobiltelefonon vagy táblagépen (további részletekért forduljon egy OnStar tanácsadóhoz);
 • Az Ön által a Szolgáltatásokkal kapcsolatban a rendelkezésünkre bocsátott információkat bizonyos mértékben jogunkban áll használni és megosztani. Ezeket az információkat az Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük;
 • A Szolgáltatásokat „ELÉRHETŐ ÁLLAPOTUKBAN” biztosítjuk, és azokat az irányításunkon kívül álló dolgok korlátozhatják. A jelen Használati feltételek kifejezett rendelkezése vagy törvényi előírás hiányában nem vállalunk garanciát a Szolgáltatásokért vagy azok elérhetőségéért;
 • A jelen Megállapodást időről időre módosíthatjuk, és a lényeges változásokról tájékoztatjuk Ö A Szolgáltatásokhoz való folyamatos hozzáféréssel és azok használatával Ön elfogadja a módosított Megállapodást. Ha Ön nem ért egyet valamely módosítással, a Megállapodást megszüntetheti, amennyiben nem használja tovább a Szolgáltatásokat;
 • A Szolgáltatások Ön által történő használatára a jelen Megállapodás rendelkezései az irányadóak.
 • Bizonyos szolgáltatások használatához a szolgáltatás aktiválása előtt vagy az aktiválást követő meghatározott időszakon belül Önnek meg kell adnia bizonyos információkat az OnStar vagy egy harmadik fél számára a személyazonosságának igazolásához;
 • Az OnStar folyamatosan változik és fejleszti a Szolgáltatásokat. Funkciókat és jellemzőket adhatunk a szolgáltatáshoz vagy szüntethetünk meg, vagy a Szolgáltatást részben vagy akár teljes egészében felfüggeszthetjük vagy leállíthatjuk;
 • Önnek bármikor jogában áll befejezni a Szolgáltatás használatát. Az OnStarnak bármikor jogában áll a Szolgáltatás rendelkezésre bocsátásának leállítása vagy a Szolgáltatás használatának korlátozása;
 • A Szolgáltatásokat nem értékesítheti tovább; és
 • Ha a Szolgáltatásokat ingyenes próbaverzióban használja, a Szolgáltatások figyelmeztetés nélkül, automatikusan leállnak a próbaidőszak végén, ha Ön úgy dönt, hogy nem folytatja a Szolgáltatások használatát, és nem fizeti meg a kapcsolódó díjakat.

Használati feltételek

 1. A Megállapodás feltételei. Ha Ön a regisztrációs folyamat során vagy a Szolgáltatások megnyitásakor vagy használatakor elfogadja ezeket a Használati feltételeket, azzal kifejezi, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Használati feltételeket és más hivatkozott feltételeket, szabályzatokat, irányelveket és folyamatokat (együttesen „Megállapodás”), melyeknek a részét képezik:
  • a jelen Használati feltételek;
  • a Licenc (a jelen Használati feltételek függelékében rögzítettek szerint); és
  • más feltételek, irányelvek, szabályzatok vagy eljárások, melyekről tájé
  A jelen Megállapodás időtartamának kezdete az a nap, amelyen elfogadja a jelen Megállapodást, és mindaddig hatályos marad, ameddig le nem jár vagy valamelyik fél fel nem mondja. Ha nem ért egyet valamelyik feltétellel, akkor ne fogadja el a jelen Használati feltételeket. Egyes Szolgáltatásokra további feltételek vonatkozhatnak, amelyeket külön kell elfogadnia. Ha nem fogadja el a jelen Megállapodást, nem kaphat hozzáférést és nem használhatja a Szolgáltatásokat.
 2. Biztonság. Be kell tartania a Szolgáltatások használatát érintő minden törvényt (ideértve a Gépjárművének és a Csatlakoztatott eszközének használatára vonatkozó közlekedési szabályokat és rendeleteket is), és nem szabad egyik Szolgáltatást vagy Csatlakoztatott eszközt sem törvényt, szabályt vagy rendeletet sértő módon elérnie és/vagy használnia. Az előbbi rendelkezés korlátozása nélkül kizárólag Ön felel a saját körültekintő magatartásáért és a törvény által előírt biztonsági intézkedések betartásáért (ideértve adott esetben a közlekedési rendeleteket is) a Szolgáltatások és a Csatlakoztatott eszközök elérésekor és/vagy használatakor. A Szolgáltatásokhoz és a Csatlakoztatott eszközökhöz való hozzáférés és/vagy azok használata a saját kizárólagos kockázatára és felelősségére történik, és csak akkor szabad a Szolgáltatásokhoz és a Csatlakoztatott eszközökhöz hozzáférnie és/vagy azokat használnia, amikor az biztonságosan megtehető. Biztonsági okokból a Gépjármű vagy a Csatlakoztatott eszköz használata közben a Szolgáltatás egyes funkciói vagy jellemzői nem érhetők el. Ha Wi-Fi adatcsomagot vásárol, az OnStar Szolgáltatások (ideértve a vészhelyzeti funkciót is) átmenetileg elérhetetlenné válhatnak az aktiválási folyamat alatt. Ilyen esetben kövesse az utasításokat, és gondoskodjon a Gépjárműve biztonságos parkolásáról. Önnek kell gondoskodnia arról, hogy a Szolgáltatásokat az Ön felhasználói fiókján, Gépjárművén vagy Csatlakoztatott eszközén keresztül használó személyek mindig betartsák a 2. rész rendelkezéseit a Szolgáltatások használata során.
 3. Fogalom-meghatározások.
  • Megállapodás”: a meghatározását az 1. rész tartalmazza.
  • Csatlakoztatott eszköz”: a Rendszerekkel vagy Szolgáltatásokkal kompatibilis, szoftverfrissítések fogadására képes, a Gépjárművébe általunk vagy partnervállalatunk révén beszerelt vagy általunk a Szolgáltatásokkal kapcsolatos használatra engedélyezett eszkö
  • Visszajelzés”: a meghatározását a 25. rész tartalmazza.
  • Flotta”: harmadik fél vállalat vagy egyéb jogi személy, nem pedig magánszemély vagy család által karbantartott, tulajdonolt vagy bérelt Gépjárművek egy csoportja. Egy autóbérléssel foglalkozó vállalattól bérelt autó vagy a munkavállalók számára több gépjárművet fenntartó munkáltató által az Ön rendelkezésére bocsátott autó például gyakran Flotta részét ké
  • Flottavállalat”: egy Flottát tulajdonló, bérlő vagy kezelő vá
  • GPS”: a meghatározását a 15.1. rész tartalmazza.
  • OnStar személyek”: a meghatározását a 19. rész tartalmazza.
  • PDF”: a meghatározását a 28.4. rész tartalmazza.
  • Engedéllyel rendelkező felhasználó”: a meghatározását a 17. rész tartalmazza.
  • Szoftver”: a meghatározását a 17. rész tartalmazza.
  • Rendszerek”: a meghatározását a 17. rész tartalmazza.
  • Harmadik fél szolgáltatásai”: az Ön számára harmadik fél, többek között a Gépjármű-szolgáltató által rendelkezésre bocsátott szolgáltatá
  • Védjegyek”: a meghatározását a 23. rész tartalmazza.
  • Gépjármű”: a gépjármű, amelyen keresztül a Szolgáltatásokat elérhetővé tesszü
  • „Gépjármű-szolgáltató”: a Gépjárművének gyártója, forgalmazója és/vagy eladója, valamint azok partnervá
  • Webhely”: a https://www.onstareurope.com/hu/ címen elérhető
  • Vezeték nélküli szolgáltatók”: harmadik felek, akik az Ön számára adatcsomagokat biztosíthatnak; bővebben lásd a 4. ré
  • Ön”, „Öné” és ezzel egyenértékű kifejezések: a Szolgáltatásokhoz hozzáférő vagy azokat használó bármely személy.
 4. A Szolgáltatás részletei. A jelen Megállapodás irányadó a Szolgáltatások Ön által történő használatára. A Szolgáltatásokról (ideértve a szolgáltatások leírását és azok telepítésével/beállításával kapcsolatos útmutatókat is) további információ található a Webhelyen. A jelen Megállapodás irányadó a Szolgáltatások minden frissítésére, módosítására vagy új verziójára, vagy az azokba ágyazott vagy azok által tartalmazott kódra, szövegre, képre, hangra, videóra és más tartalomra vagy anyagra.Az alábbiakban néhány, az Ön számára a Gépjárműve típusától, az Ön országában kínált Szolgáltatásoktól és az Ön által választott Szolgáltatásoktól függően elérhető Szolgáltatást sorolunk fel:
  • OnStar Szolgáltatások: Az OnStar intelligens gépjármű-szolgáltatásait kaphatja előfizetés alapján vagy ingyenesen, próbaidőszak részeként, ha ilyenre lehetőség van az Ön országá
  • Információs és szórakoztató funkció: A Gépjárművétől függően a Szolgáltatások tartalmazhatnak információs és szórakoztató funkciókat, például Alkalmazásokhoz és más funkciókhoz való hozzáférést a Gépjárművébő Előfordulhat, hogy az Alkalmazások és más funkciók használatához el kell fogadnia harmadik felek feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatait.
  • Gépjárműállapot-figyelés: A Gépjárművéhez olyan Szolgáltatások állhatnak rendelkezésre, amelyek adatokat gyűjtenek a Gépjárműve rendszereiből, valamint diagnosztikai és előrejelző értesítésekkel látják el Önt és/vagy márkakereskedőjé Ezek a Szolgáltatások nem készítenek jelentést minden olyan körülményről, amely hatással lehet a Gépjárműve működésére. Ezeknek az adatoknak a köre korlátozott, és a szerepük a Gépjármű manuális ellenőrzését kiegészíteni, nem azt helyettesíteni. Az Ön felelőssége a Gépjárművét felügyelni és a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelő állapotban tartani.
  • Alkalmazások: Ön által letölthető és/vagy használható szoftveres alkalmazások, ideértve az ezeken az alkalmazásokon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, és azok frissítéseit is (együttesen „Alkalmazások”). A letöltés során feltüntetett, ezzel kifejezetten ellentétes állítás hiányában az Alkalmazásokat harmadik felek biztosítják, nem az OnStar. Az egyes Alkalmazásokhoz való hozzáférésre és azok használatára az Alkalmazásokhoz való hozzáféréskor vagy azok használatakor bemutatott további feltételek és adatvédelmi nyilatkozatok az irányadóak. Az Alkalmazáson keresztül elérhető funkciókról és szolgáltatásokról tájékozódjon az adott Alkalmazá További feltételek hiányában a jelen Használati feltételek függelékében található Végfelhasználói licencszerződés (a „Licenc”) érvényes. Az OnStar nem vállal felelősséget harmadik felek Alkalmazásaiért. Az Alkalmazások funkciói változhatnak. A Gépjárműben elérhető „AppShop” alkalmazás-áruházban található Alkalmazások ezzel kifejezetten ellentétes állítás hiányában ingyenesen letölthetők. Ezeknek az Alkalmazásoknak a letöltéséhez vagy használatához kapcsolódó mobilhálózati költségekért azonban Ön felel. Egyes Alkalmazásoknál a tisztességes használatra vonatkozó korlátozások lehetnek érvényben, amely esetben az Alkalmazással való visszaélés vagy annak túlzott használata az Alkalmazás elérhetőségének megszűnését vonhatja maga után.
  Ezen kívül (azaz nem a Szolgáltatások részeként) az Ön országában arra kijelölt Vezeték nélküli szolgáltató adatcsomagokat vagy egyéb szolgáltatásokat kínálhat fel Önnek. Az Ön országában a Vezeték nélküli szolgáltató által biztosított adatcsomagok Ön által történő használatára önálló feltételek vonatkoznak, és arra a Vezeték nélküli szolgáltatótól kapott adatvédelmi szabályzat és tisztességes használatra vonatkozó szabályzat az irányadó. Egyes szolgáltatásokhoz aktív OnStar előfizetés szükséges. Ha nincs aktív OnStar fiókja, nem vásárolhat Wi-Fi adatcsomagokat. Ha inaktiválja OnStar eszközét, nem vásárolhat vagy használhat adatcsomagokat. Ha az Ön OnStar Szolgáltatásai megszűnnek, a meglévő adatcsomagokat sem érheti el többé. Nem garantálható, hogy a szolgáltatásokat a saját nyelvén érheti el. Azokban a ritka esetekben, amikor nincs olyan tanácsadó, akivel az Ön által használt nyelven beszélhetne, az angol nyelvet kell használnunk. Az információk megadásának elmulasztása, illetve a hiányos vagy pontatlan információk megadása néhány vagy az összes szolgáltatás felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti. Ez különösen azokra a Vezeték nélküli szolgáltatók által nyújtott adatcsomagokra lehet érvényes, amelyek esetében a helyi törvények tiltják a névtelen használatot. Előfordulhat, hogy a Vezeték nélküli szolgáltatótól megvásárolni kívánt, fizetett vagy ingyenes próbaként kapott adatcsomagokhoz hivatalos, fényképes igazolványt kell bemutatnia személyes vagy videós személyazonosság-ellenőrzés során, vagy 3DS hitelkártya-azonosításra lehet szükség. Ezek a törvények és a mobilszolgáltatók előírásai országonként eltérőek és bármikor változhatnak.
 5. Fizetés. Ha fizetett Szolgáltatást választott, és a nyilvántartásainkban szerepelnek hitel- vagy bankkártyájának vagy hasonló fizetési módjának adatai, a regisztrációs folyamat során értesítjük az ismétlődő fizetésekről. A Szolgáltatások érvényes díjait előre kell megfizetni. Ezzel ellentétes állítás hiányában a fizetési folyamat során feltüntetett díjak tartalmazzák az áfát vagy más forgalmi adót. Nem mindegyik fizetési mód lehet elérhető, és némelyik egyedi biztonsági funkciókat igényel, például 3DS azonosítást. Szolgáltatásainak ára idővel változhat, és a megfelelő díjak levonásakor az adott fizetési időszakban érvényben lévő árakat használjuk. Az Ön által előfizetett Szolgáltatások árának emelkedéséről értesíteni fogjuk, így lemondhatja a Szolgáltatást, ha nem kívánja megfizetni a magasabb árat. Ha nem kapjuk meg a Szolgáltatás ellenértékét, felfüggeszthetjük a Szolgáltatás nyújtását, amíg nem egyenlíti ki a fennálló tartozást.A Szolgáltatások Csatlakoztatott eszközökre való telepítése és azokon történő használata, valamint azok automatikus frissítései után a mobilhálózati szolgáltatója díjakat számolhat fel. Ezek a díjak külföldi használat során magasabbak lehetnek. Kizárólag Ön felel a mobilhálózati költségekért. Ha a Szolgáltatásokat ingyenes próbaverzióban használja, a Szolgáltatások figyelmeztetés nélkül, automatikusan leállnak a próbaidőszak végén, ha Ön úgy dönt, hogy nem folytatja a Szolgáltatások használatát, és nem fizeti meg a kapcsolódó díjakat. Ha Ön úgy dönt, hogy folytatja a Szolgáltatások használatát, és megfizeti a kapcsolódó díjakat, az ingyenes próbaidőszak végétől kezdve a díjakat automatikusan levonjuk az Ön fiókjához társított fizetési módnak megfelelően.
 6. A Szolgáltatások lemondására való joga. A jelen Megállapodás Ön által történő elfogadásától az Ön által választott díjcsomag lejáratáig vagy a Szolgáltatások Ön által vagy általunk történő, a jelen Megállapodásnak megfelelő lemondásáig vagy megszüntetéséig érvényes. A Szolgáltatásokat az Ön által választott díjcsomagtól függően mondhatja le. A Szolgáltatások lemondásához a Webhelyen az Ön országa mellett feltüntetett telefonszámon hívhat minket, vagy ha OnStar előfizető, megnyomhatja a Gépjárművében található kék OnStar gombot, és tájékoztathatja a tanácsadót arról, hogy le szeretné mondani az adott Szolgáltatást. Ugyanezeken az elérhetőségeken keresztül léphet velünk kapcsolatba, ha el szeretné adni vagy idegeníteni a Gépjárművét. Amennyiben Ön fizetett egy Szolgáltatásért, a lemondás időpontjától függően jogosult lehet a korábban fizetett összeg egy részének vagy egészének visszatérítésére. A vásárlás időpontjában olvassa el a vonatkozó lemondási szabályzatot. Ha Ön OnStar előfizető, lemondja a Szolgáltatásokat, majd később újra aktiválni szeretné azokat, akkor előfordulhat, hogy újraaktiválási díjat kell fizetnie. Hívhat minket, vagy bármikor megnyomhatja a Gépjárművében található kék OnStar gombot, és tájékoztatást kérhet arról, hogyan tiltsa le a Gépjárművén vagy a Csatlakoztatott eszközön keresztül kapott intelligens Szolgáltatásokat.Az intelligens Szolgáltatásokat a szerződés időtartamától függetlenül bármikor lemondhatja. Útmutatásért hívjon minket, vagy nyomja meg a Gépjárművében található kék OnStar gombot. Ha később újra szeretné aktiválni a szolgáltatásokat, előfordulhat, hogy újraaktiválási díjat kell fizetnie.
 7. A Szolgáltatások megszüntetésére való jogunk. Amennyiben a törvények nem tiltják, a törvény által megengedett mértékben fenntartjuk a jogot az Ön részvételének és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megszüntetésére, valamint a jelen Megállapodás felmondására, ha a saját belátásunk szerint úgy véljük, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodást. Azonnal megszüntethetjük a jelen Megállapodást például a következő esetekben: (i) Ön megsérti a jelen Megállapodás szerinti valamely kötelezettségét; (ii) az Ön nevében, Ön által vagy Önnel egyetértésben cselekvő bármely személy vagy fél a jelen Megállapodással összeférhetetlen módon cselekszik; (iii) Ön törvénytelen, csalárd vagy tisztességtelen magatartást folytat, bátorít vagy ilyenben részt vesz a jelen Megállapodással vagy a Szolgáltatások bármelyikével kapcsolatban; vagy (iv) Ön nem ért egyet a jelen Megállapodás módosításaival, amikor azokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk.
 8. Felmondásra való további jogok, a felmondás hatása. A jelen Megállapodás által a felmondásra biztosított jogok mellett a jelen Megállapodást harminc (30) napos felmondási idővel bármikor felmondhatjuk. A jelen Megállapodás megszűnésekor vagy lejártakor Önnek azonnal abba kell hagynia a Szolgáltatások használatát, és a Szoftverre vonatkozó licence automatikusan és azonnal megszűnik. A jelen Megállapodás azon rendelkezései, amelyek természetüknél fogva érvényben maradnak annak megszűnésekor vagy lejáratakor, érvényben maradnak a jelen Megállapodás megszűnésekor vagy lejáratakor. Amennyiben Ön fizetett egy Szolgáltatásért, a Megállapodás megszűnésének időpontjától függően jogosult lehet a korábban fizetett összeg egy részének vagy egészének visszatérítésére.
 9. Az OnStar értesítésére vonatkozó kötelezettség a Gépjármű eladásakor vagy elidegenítésekor. Ha Ön OnStar előfizető, értesítenie kell minket, ha a Gépjármű eladását vagy elidegenítését tervezi. Ez fontos az Ön fiókjának és adatainak védelme érdekében, valamint annak elkerülésére, hogy Önnek díjat számoljanak fel a Szolgáltatások használatáért a Gépjármű eladását vagy elidegenítését követően. Az értesítéshez a Webhelyen az Ön országa mellett feltüntetett telefonszámon hívhat minket, vagy megnyomhatja a Gépjárművében található kék OnStar gombot, és tájékoztathatja a tanácsadót a terveiről. Ha Ön olyan Szolgáltatásokat és Alkalmazásokat használ, amelyek helyben, a Gépjármű információs és szórakoztató rendszerében is tárolhatnak adatokat, az Ön felelőssége ezeknek az Alkalmazásoknak és adatoknak a törlése a Gépjármű eladása vagy elidegenítése előtt.
 10. Flottagépjárművek. Ez a Megállapodás Önre is érvényes, ha a Szolgáltatások bármelyikét használó Flotta tulajdonosa, kezelője vagy használója. A Szolgáltatások használatakor vagy aktív Szolgáltatásokkal rendelkező Flottagépjármű vezetésekor Ön akkor is elfogadja a jelen Megállapodás feltételeit, ha nem Ön vette vagy bérli a Gépjárművet vagy rendelte meg a Szolgáltatást. Ha Ön Flottagépjármű tulajdonosa, akkor további feltételek is vonatkozhatnak az Ön Flottájához nyújtott Szolgáltatásokra. Ha a további feltételek ellentmondanak a jelen Használati feltételeknek, akkor a Flottaszolgáltatásokra érvényes további feltételek az irányadóak. Ha Ön Flottagépjárművet vezet, a Flottavállalat engedélyezheti Önnek további Szolgáltatások megrendelését, amelyek nem képezik részét a Flottavállalatnak nyújtott szolgáltatásoknak, és lehetősége van saját személyes használatra is vásárolni Szolgáltatásokat. Ezekre a Szolgáltatásokra is a jelen Megállapodás érvényes. A Flottavállalata korlátozhatja is az Ön rendelkezésére álló Szolgáltatásokat. A Flottáknak nyújtott Szolgáltatásokra további feltételek és a nem Flottagépjárművekre érvényestől eltérő adatvédelmi nyilatkozatok lehetnek irányadóak. Előfordulhat, hogy a Flottavállalat további adatgyűjtési és -kezelési irányelveket igényelt, melyek eltérnek bizonyos Szolgáltatásokhoz kapcsolódó irányelvektől. Az Ön Flottavezetője korlátozhat bizonyos Szolgáltatásokat, és az OnStar szolgáltatást saját belátása szerint korlátozott ideig nyújthatja, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem biztosítja. Előfordulhat, hogy az ingyenes próbaidőszak a Flottához való viszonyához kötődik. Forduljon a Flottavállalathoz, ha a követelményekkel, a korlátozásokkal vagy a Flottagépjármű vagy valamely Flottagépjárműhöz kapcsolódó Szolgáltatások Ön által történő használatára érvényes adatvédelmi eljárásokkal kapcsolatban kérdése van. Az Ön (ha Flottatulajdonos vagy -kezelő) felelőssége tájékoztatni a Flottagépjárművek vezetőit arról, hogy a Szolgáltatások aktívak, és hogy a regisztrációs folyamat részeként megadott vezetői adatokat a Flottatulajdonos és -kezelő is láthatja, és az Ön felelőssége beszerezni avezetőktől az Ön országában érvényes törvények szerint esetlegesen előírt hozzájárulásokat. Önnek kell továbbá értesítenie a vezetőket, ha az OnStar Szolgáltatásai nem elérhetőek a számukra vagy nincs engedélyük azok megvásárlására, valamint a próbaverziók lejáratáról és/vagy ha a szolgáltatást nem újítja meg.
 11. A Megállapodás módosítása. A Megállapodást időről időre módosíthatjuk. A lényeges változásokról értesítjük Önt. Ha Ön nem ért egyet valamely módosítással, a Megállapodást megszüntetheti, amennyiben nem használja tovább a Szolgáltatásokat. A Szolgáltatások bármelyikéhez való folyamatos hozzáféréssel és azok használatával Ön elfogadja a módosított Megállapodást. Ha a havi vagy éves előfizetési díj a jövőben módosul, értesítjük Önt az ár emelkedéséről, így Ön lemondhatja a Szolgáltatásokat a változások hatályba lépése előtt.
 12. Jogosultság. A jelen Megállapodás elfogadásával vagy a Szolgáltatások használatával Ön megerősíti, hogy (a) nagykorúnak számít a lakhelye szerinti joghatóság törvényei szerint, cselekvőképes és kötelezettségeket vállalhat, vagy (b) legalább 13 éves, törvényes szülői vagy gyámi engedéllyel rendelkezik, valamint cselekvőképes és beszámítható a jelen Megállapodás megkötéséhez. Ha nem elégíti ki a jogosultságra vonatkozó ezen feltételeket, akkor vissza kell utasítania a Megállapodás elfogadását az Ön rendelkezésére bocsátott módon. Nincs engedélye a Szolgáltatások egyikének használatára sem, amíg nem elégíti ki ezeket a jogosultsági követelményeket, és el nem fogadja a Megállapodás összes feltételét.
 13. A Szolgáltatások használatának tilalma gyermekek számára. A Szolgáltatások 13 éven alul gyermekeket nem céloznak meg sem reklámon, közzétételeken vagy más webhelyekre mutató hivatkozásokon keresztül, sem más módon. Ha Ön 13 éven aluli gyermek vagy egy 13 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja, ne feledje, hogy a regisztráció nem engedélyezett 13 év alatti gyermekek számára és ilyenektől tudatosan információkat sem gyűjt. Ha Ön 13 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja, nem engedélyezheti a számára a Szolgáltatások használatát, és nem járulhat hozzá a Szolgáltatások használatához szükséges regisztrációjukhoz.
 14. Regisztráció és fiók. Egyes Szolgáltatások használatához fiók létrehozására lehet szükség. Fiók létrehozásakor:
  • Önnek kötelező a pontos és teljes adatok megadása, valamint az adatok frissítése, hogy azok pontosak és teljesek maradjanak;
  • egyedül Ön felel a fiókján keresztül folyó tevékenységekért (ideértve más olyan személyek cselekedeteit is, akiknek Ön engedélyezte a fiókja használatát);
  • a fiókját és a jelszavát biztonságban kell tartania, és nem adhatja ki másnak; és
  • azonnal értesítenie kell minket bármilyen biztonságot érintő eseményről vagy a fiókja engedély nélküli használatáról a jelen Használati feltételek végén található „Kérdések” részben feltüntetett elérhetőségeken keresztü
  A Szolgáltatásokat kizárólag a saját személyes (valamint a 16. résznek megfelelően más felhasználók) céljaira vagy a jelen Megállapodás szerinti Flottához kapcsolódóan használhatja. Az OnStar nem felelős a Szolgáltatásokhoz vagy az Ön fiókjához engedély nélkül történő hozzáférésből vagy azok engedély nélküli használatából adódó veszteségekért. Ön azonban felelős lehet az OnStar vagy más felek felé az engedély nélküli hozzáférésből és/vagy használatból adódóan.
 15. A Szolgáltatás korlátozásai.
  1. Az egyes országokban elérhető Szolgáltatások listája a webhelyen található. Vegye figyelembe, hogy nem mindegyik Szolgáltatás érhető el mindegyik gépjárműmodellen vagy mindegyik országban. Egyes Szolgáltatások vezeték nélküli kommunikációs hálózatokra és a Globális Helymeghatározó Rendszer („GPS”) műholdas hálózatára támaszkodnak. Nem mindegyik Szolgáltatás érhető el mindig mindenhol. A terület, ahol éppen vezet, befolyásolhatja az Önnek nyújtható Szolgáltatásokat, ideértve az útvonaltervezési Szolgáltatásokat is.
  2. Egyes Szolgáltatások csak olyan helyen működhetnek, ahol harmadik fél hálózati szolgáltatót alkalmazunk a Szolgáltatáshoz az adott területen, és csak akkor, ha a harmadik fél hálózati szolgáltató műszakilag kompatibilis a Csatlakoztatott eszközzel, és biztosítani tudja a lefedettséget, a hálózati kapacitást és a vételt akkor és ott, amikor és ahol a Szolgáltatásra szükség van. A helyinformációt alkalmazó Szolgáltatások csak akkor működnek, ha a GPS műholdak jeleit semmi nem akadályozza, és az adott helyen elérhetőek és kompatibilisek a Gépjárműve rendszereivel vagy a Csatlakoztatott eszközzel. Ezenkívül a harmadik fél hálózati szolgáltatók hálózatai és rendszerei műszakilag változhatnak és fejlődhetnek. Előfordulhat, hogy a Csatlakoztatott eszköz nem mindig kompatibilis vagy nem marad kompatibilis a harmadik fél hálózataival és rendszereivel vagy magukkal a Szolgáltatásokkal. Az OnStar nem biztosít Önnek hálózati kapcsolatot. A kapcsolatot harmadik fél hálózati szolgáltató biztosítja.
  3. A Gépjárművének és a Csatlakoztatott eszköznek működő elektromos rendszerrel (ideértve a megfelelő teljesítményű akkumulátort is) kell rendelkeznie a Szolgáltatások működéséhez. Az akkumulátor élettartamának megőrzéséhez az OnStar bizonyos Szolgáltatásai és funkciói átmenetileg elérhetetlenné válnak, ha 10 egymást követő napon keresztül nem indítja be a gépjárműve motorját. Az OnStar ezen Szolgáltatásai és funkciói automatikusan helyreállnak, amikor legközelebb beindítja a gépjárműve motorját. További részletekért lásd a felhasználói kézikönyvet.
  4. A Szolgáltatás az alábbi esetekben nem működhet:
   • Egy berendezés nincs megfelelően beszerelve a Gépjárművébe, vagy egy Szoftver nincs megfelelően telepítve a Csatlakoztatott eszközén;
   • Nem tartotta megfelelő, működő állapotban a berendezést, a Csatlakoztatott eszközét vagy a Gépjárművét;
   • Nem felel meg mindegyik vonatkozó törvénynek;
   • Egy berendezést vagy szoftvert próbál meg hozzáadni a Csatlakoztatott eszközéhez vagy a Gépjárművéhez, vagy ilyet csatlakoztatni vagy módosítani próbál (például eszközöket csatlakoztat a Gépjármű elektromos rendszeréhez vagy diagnosztikai bemenetéhez);
   • A Csatlakoztatott eszköze vagy a Gépjárműve nem kompatibilis a Szolgáltatásokkal vagy a harmadik fél hálózati szolgáltatónk által nyújtott vezeték nélküli szolgáltatással és technológiával (a vezeték nélküli szolgáltatás és technológia bármikor változhat); vagy
   • Egyéb, általunk nem befolyásolható problémák merülnek fel, amelyek megakadályozzák a Szolgáltatás nyújtását vagy zavarják annak minőségét, például dombok, magas épületek, alagutak, időjárás, a Gépjármű főbb alkatrészeinek sérülése egy balesetben vagy a vezeték nélküli telefonos hálózat zsúfoltsága vagy zavara.
  5. Nem vagyunk felelősek semmilyen késésért vagy teljesítménybeli hibáért, (a) amely ésszerű óvintézkedések megtételével megelőzhető lett volna Ön által, vagy (b) amelyet természeti vagy ésszerűen az irányításunk alatt kívül álló erők okoznak (például: elektromos közüzemi hibák, háborús cselekmények, kormányzati tevékenység, terrorizmus, zavargások, munkaerőhiány vagy egyéb nehézségek októl függetlenül, illetve berendezések meghibásodása, ideértve az internet, a számítógépek, a telekommunikációs vagy más berendezések hibáját). Nem ígérjük, hogy a Szolgáltatások szünetmentesen rendelkezésre állnak.
  6. Az általunk szolgáltatott útvonaltervezési adatok alapját a rendelkezésünkre álló legfrissebb térkép-információk adják, de ezek az információk pontatlanok vagy hiányosak lehetnek. Előfordulhat például, hogy az útvonalterv nem tartalmaz információt az egyirányú utakról, a megfordulás tilalmáról, a folyó építkezésekről, a szezonális utakról vagy az új utakról. A javasolt útvonal olyan utat tartalmazhat, amely építkezés miatt zárva van, vagy egy kereszteződésben olyan fordulót, amelyet a jelzőtáblák tiltanak. A javasolt útvonalak ezenkívül nem veszik figyelembe, hogy a terület, amelyen áthaladnak lakóövezet, ipari terület vagy vegyes övezet, és nem veszik számításba a nyilvános vagy közjavak és -szolgáltatások meglétét. Ezért Önnek a saját ítéletére kell hagyatkoznia, be kell tartania a közlekedési és utakra vonatkozó törvényeket és útmutatásokat, és fel kell mérnie, hogy az aktuális körülmények között a rendszer iránymutatásai biztonságosan és törvényesen követhetők-e.
  7. Azt javasoljuk, hogy a Szolgáltatások használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Megállapodást alkotó feltételeket és szabályokat, ideértve az Adatvédelmi nyilatkozatot is. Ha Ön Harmadik fél szolgáltatásait használja, azzal elfogadja, hogy a harmadik fél által az Ön rendelkezésére bocsátott vonatkozó szolgáltatási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az Ön és az adott harmadik fél közötti megállapodás, nem pedig az Ön és közöttünk létrejövő megállapodás. Nem vagyunk felelősek az adott harmadik fél – ideértve a harmadik fél hálózati szolgáltatókat és/vagy a Vezeték nélküli szolgáltatókat is – által rendelkezése bocsátott szolgáltatási feltételekért, és semmilyen kötelezettséggel vagy felelősséggel nem tartozunk az ilyen szolgáltatási feltételek alapján.
  8. Nem vagyunk kötelesek sem műszaki, sem egyéb karbantartást vagy támogatást nyújtani a Szolgáltatásokhoz. Ha karbantartást vagy támogatást nyújtunk a Szolgáltatásokhoz, az adott karbantartást, támogatást és/vagy szolgáltatásokat bármikor megszüntethetjük.
  9. A bizonyos Szolgáltatások részeként biztosított Gépjármű-diagnosztikai adatok köre meghatározott, a Gépjárműből távolról lekérdezhető információkra korlátozott. Habár az elérhető diagnosztikai adatok készletét és az Ön által választható értesítések körét folyamatosan frissítjük, a diagnosztikai adatok köre korlátozott, és a szerepük a Gépjármű manuális ellenőrzését kiegészíteni, nem azt helyettesíteni. Nem ígérjük a Gépjármű összes hibájának észlelését, és az Ön felelőssége a Gépjárművét felügyelni és a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelő állapotban tartani. Nem mindegyik diagnosztikai funkció érhető el mindegyik gépjárműben.
 16. Egyéb felhasználók. A jelen Megállapodás a Csatlakoztatott eszköze vagy a Gépjárműve összes felhasználójára érvényes. Ön a felelős a Csatlakoztatott eszköze vagy a Gépjárműve összes felhasználójának cselekedeteiért, ideértve a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok mindennemű használatát. Az előbbiek korlátozása nélkül Ön felelős:
  • tájékoztatni a Csatlakoztatott eszköze vagy a Gépjárműve többi felhasználóját arról, hogy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésükre vagy azok használatára a jelen Megállapodás érvényes;
  • tájékoztatni a többi felhasználót a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésükre vagy azok használatára vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokról; és
  • gondoskodni arról, hogy a Csatlakoztatott eszköze vagy a Gépjárműve többi felhasználója betartsa a jelen Megállapodás rájuk vonatkozó felté
 17. Szoftverfrissítések, a Szolgáltatások felfüggesztése vagy leállítása. Ön hozzájárul, hogy az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatója hozzáférhessen a Csatlakoztatott eszközéhez és a Gépjárművéhez társított rendszerekhez (a „Rendszerek”) a következő célokból:
  • Szoftverfrissítések. A Rendszere olyan szoftvereket, adatokat, Alkalmazásokat és kapcsolódó beállításokat tartalmaz, amelyeket az OnStar, a Gépjármű-szolgáltatója vagy a Csatlakoztatott eszközének gyártója bocsát az Ön rendelkezésére (együttesen „Szoftver”). A Szoftverre Ön licencet kap, nem pedig megvásárolja, és előfordulhat, hogy időről időre frissíteni vagy módosítani kell. Ön beleegyezik, hogy az OnStar értesítés vagy a hozzájárulásának kérése nélkül távolról szolgáltasson bizonyos alapvető Szoftverfrissítéseket vagy -módosításokat a Csatlakoztatott eszközéhez vagy a Gépjárművé Ezek a frissítések vagy módosítások például javíthatják a Gépkocsija vagy a Csatlakoztatott eszköze biztonságát, fenntarthatják azok megfelelő működését, vagy biztosíthatják, hogy a Szolgáltatások eljuthassanak Önhöz. Amikor csak lehetséges, előre értesítjük Önt a fontos szoftverfrissítésekről, és előzetes hozzájárulását kérjük a nem lényeges szoftverfrissítések alkalmazása előtt. Az OnStar a Csatlakoztatott eszközéhez vagy a Gépjárművéhez is biztosíthat távolról Szoftverfrissítéseket vagy -módosításokat a Gépjármű-szolgáltatója igénye szerint. A Szoftverfrissítések vagy -módosítások hatással lehetnek a Csatlakoztatott eszközén vagy a Gépjárművében tárolt adatokra, vagy akár törölhetik is azokat (például a mentett navigációs úti célokat vagy az előre rögzített rádióadókat). Nem vagyunk felelősek a Szoftverfrissítések vagy -módosítások következtében módosult vagy törölt adatokért. A harmadik fél hálózati szolgáltatónk és a Vezeték nélküli szolgáltatóink nem szolgáltatnak szoftverfrissítéseket a Csatlakoztatott eszközéhez vagy a Gépjárművéhez, és Önnek kell gondoskodnia az adatai biztonsági mentéséről.
  • Felfüggesztés. Időről időre előfordulhat, hogy az Ön értesítése nélkül fel kell függesztenünk vagy korlátoznunk kell a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését vagy azok Ön által történő használatát a rendszerproblémák, az Ön fiókját érintő problémák vagy a Szolgáltatások teljesítményét, élvezhetőségét vagy biztonságát érintő egyéb problémák megoldása érdekében, és ilyen esetben ezért nem tartozunk Önnek felelőssé
  • Leállítás. A jelen Megállapodás ellenkező rendelkezésének hiányában leállíthatjuk vagy megszüntethetjük a Szolgáltatások bármelyikét. Ennek oka lehet a Szolgáltatások folyamatos javítására való törekvésünk, melynek célja a teljesítményromlás megelőzése, illetve a technológiai változások, az ügyféligények, a felügyeleti követelmények vagy az üzleti igények figyelembevétele. Erről a lépésről értesítést kap, és az előre kifizetett, de fel nem használt összegeket visszatérítjük Ö
  • Kiberbiztonság. A Szolgáltatások részeként, kiberbiztonsági okokból Ön beleegyezik, hogy figyelhetjük a Csatlakoztatott eszközében vagy a Gépjárművében található Rendszereket és az azokban lévő információkat, és védelmi intézkedéseket tehetünk az adott Rendszerek vagy az Ön jogainak védelme érdeké
  • Értesítés és hozzájárulás. Ha további értesítést küldünk vagy további hozzájárulást kérünk egy Szoftverfrissítéshez vagy -módosításhoz, az értesítést vagy hozzájárulást a Csatlakoztatott eszköz vagy a Gépjármű, illetve a Szolgáltatások vagy a Rendszerek bármelyik Engedéllyel rendelkező felhasználója („Engedéllyel rendelkező felhasználó”) megkaphatja vagy megadhatja az Ön, a Csatlakoztatott eszköz vagy a Gépjármű tulajdonosa, a saját és az összes többi Engedéllyel rendelkező felhasználó nevé Az adott értesítést megkapó vagy hozzájárulást megadó felhasználó a felelős az összes többi Engedéllyel rendelkező felhasználó tájékoztatásáért az értesítésről vagy a hozzájárulásról. Ön azonban elfogadja, hogy a Szoftverhez bármikor hozzáférhetünk, és azt bármikor módosíthatjuk vagy frissíthetjük biztonsági okokból további értesítés vagy hozzájárulás kérése nélkül.
  • A Szolgáltatásokat, a Rendszereket és a Szoftvert érintő frissítésekre vagy egyéb módosításokra minden Engedéllyel rendelkező felhasználó számára a jelen Megállapodás az irányadó.
 18. Az Ön további biztosítékai és kötelezettségei. Ön elfogadja az alábbiakat:
  • Önnek a jelen Megállapodást a saját nevében áll jogában megkötni.
  • A fiókját és a Szolgáltatásokat csak a Csatlakoztatott eszközével vagy az általunk engedélyezett más módon használja.
  • Ön teljes egészében betartja a jelen Megállapodást és a harmadik fél Alkalmazásszolgáltató feltételeit.
  • Ön valós és pontos adatokat szolgáltat nekünk és az Alkalmazásszolgáltatónak, és ügyel az adatok naprakészségére.
  • Ön felügyeli a Szolgáltatások használatát, és teljes mértékben betartja a jelen Megállapodás előírá
  • Ön felel a Szolgáltatások Ön által történő használatával és a Szolgáltatásokhoz vagy a jelek Megállapodáshoz bármilyen módon kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatban felmerült saját költségeiért és kiadásaiért, ideértve az adókat, a veszteségeket és a kötelezettségeket is.
  • A jelen Megállapodás Ön által történő elfogadása és betartása nem sérti a fennálló kötelezettsé
  • A Szolgáltatásokhoz csak a létrehozott fiókján keresztül fér hozzá.
  • Nem kísérli meg megsérteni a Szolgáltatások egyetlen biztonsági intézkedését sem.
  • Ön semmilyen biztonsági technológiát nem másol, sokszorosít, terjeszt, nem fejt vagy fordít vissza, nem bont részekre, távolít el, módosít vagy kerül meg, és más módon sem próbál meg befolyásolni, nem használja a Szolgáltatásokat általunk nem engedélyezett módon, és nem követel tulajdonjogot a Szolgáltatásokon vagy a mi vagy harmadik fél Szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatain vagy anyagain.
  • Nem használja a Szolgáltatásokat törvénytelen célokra, más személyek zaklatására vagy általunk nem engedélyezett célokra.
  • Ön azonnal értesít minket az elérhetőségeiben bekövetkező változásokró
  • Ön nem használja a Szolgáltatásokat vagy bármelyik Alkalmazást olyan információk vagy adatok küldésére, amelyek küldésére nincs jogosultsága.
  • Ön nem értékesíti tovább a Szolgáltatásokat.
  • Ön nem távolítja el, módosítja vagy teszi felismerhetetlenné a Szolgáltatásokon vagy annak bármely részén feltüntetett vagy abban található, vagy a Szolgáltatásokon vagy abból kinyert információkon vagy anyagokon található egyik szerzői jogra utaló megjegyzést, védjegyet vagy más tulajdonjogra utaló megjegyzést.
  • Ön világszerte betartja a Szolgáltatások Ön által történő használatára érvényes helyi, állami, tartományi, szövetségi és országos törvényeket, rendeleteket, előírásokat, szabályzatokat és rendelkezét.
  • Önnek nem keletkezik tulajdonjoga a Csatlakoztatott eszközéhez rendelt számokon, és elfogadja, hogy ezek a számok időről időre változhatnak.
 19. Kártérítés. A helyi törvényeknek megfelelően, tekintettel az OnStar Önnek nyújtott Szolgáltatásaira és az Önnek biztosított jogokra, a törvény által megengedett legteljesebb mértékben és amennyiben azt a törvény nem tiltja, Ön beleegyezik, hogy kártalanítja az OnStart, annak anyavállalatát, leányvállalatait, tagvállalatait, licencbeadóit, harmadik fél hálózati szolgáltatóit, Vezeték nélküli szolgáltatóit és alvállalkozóit, valamint azok alkalmazottait, tisztviselőit, igazgatóit és ügynökeit (együttesen „OnStar személyek”), és helyt áll az OnStar személyek helyett mindennemű veszteségért, kárért, sérülésért (ideértve a halált is), kereseti alapért, követelésért, büntetésért, kamatért, pótlólagos adóért, igényért és kiadásért és azokkal szemben, ideértve az ésszerűen felmerülő jogi díjakat és költségeket is, legyenek azok bármilyen jellegűek vagy természetűek, melyek harmadik fél követeléséből vagy igényéből vagy ezek miatt erednek bármely OnStar személlyel szemben, amennyiben: (i) a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréséből és/vagy azok Ön által történő használatából erednek; (ii) a jelen Megállapodás Ön által történő be nem tartásából erednek; (iii) a jelen Megállapodás keretében Ön által tett kijelentések pontatlanságából vagy valótlanságából erednek; (iv) Önön kívül bármely, a Szolgáltatásokat az Ön fiókján keresztül használó személy Szolgáltatásokkal kapcsolatos cselekedetéből erednek; (v) a Szolgáltatásokhoz az Ön Csatlakoztatott eszközén keresztül való hozzáférésből és/vagy azok használatából vagy az arra való képtelenségből erednek; vagy (vi) a jelen Megállapodással vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely más tevékenységéből erednek. A jelen kártérítési kötelezettség nem érvényes, ha az adott cselekedet Önnek nem felróható, és más módon sem felelős a veszteségért, kárért, sérülésért (ideértve a halált is), kereseti alapért, követelésért, büntetésért, kamatért, pótlólagos adóért, igényért és kiadásért, ideértve az ésszerűen felmerülő jogi díjakat és költségeket is.
 20. A Szolgáltatások nem engedélyezett használata vagy módosítása. Önnek nincs jogosultsága a következő tevékenységekre, ezért kerülnie kell azokat:
  • vírusokat, férgeket, trójai falovakat, hibákat, időzített bombákat, pókokat, webes robotokat, képernyő-beolvasókat, webbejárókat vagy más, ártalmas vagy zavaró elemet tartalmazó szoftvert vagy egyéb anyagot küldeni;
  • kihasználni a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvert nem engedélyezett módon, ideértve a kiszolgálói vagy hálózati kapacitással vagy infrastruktúrával való visszaélést vagy azok túlterhelését;
  • módosítani, átalakítani, licencbe továbbadni, lefordítani, értékesíteni, visszafejteni, visszafordítani vagy részekre bontani a Szolgáltatások vagy a Szoftver bármely részét, vagy eltávolítani, megváltoztatni, megkerülni vagy más módon befolyásolni bármely biztonsági technológiát;
  • hamisítani, másolni vagy az előzetes írásbeli engedélyünk nélkül továbbértékesíteni a Szolgáltatások vagy a Szoftver bármely részét; vagy
  • információt gyűjteni a felhasználókró
  Bármely felhasználó vagy más magánszemély vagy jogi személy kísérlete a Szolgáltatások vagy a Szoftver szándékos megrongálására, illetve a Szolgáltatások vagy a Szoftver törvényes működésének akadályozására a jelen Megállapodás megsértésének minősül. Az OnStar a törvények által megengedett legteljesebb mértékben fenntartja a jogot a gyanús tevékenységek kivizsgálására, valamint a szükséges intézkedések megtételére és a jogorvoslati lehetőségekre az ilyen személyekkel szemben. Az OnStar fenntartja a jogot, hogy bármilyen információt közzétegyen Önről, ideértve az Ön fiókját, az ahhoz való hozzáférését és annak használatát is, hogy kikényszerítse a törvényeket a jelen Megállapodás kikényszerítéséhez szükséges mértékben, hogy megfeleljen a bírósági végzéseknek, illetve az Adatvédelmi nyilatkozatban megengedett módon.
 21. Szellemi tulajdon. A Szolgáltatásokat és a Szoftvert nemzetközi szerzői jogok védik, és a szellemi tulajdonjogokat érintő egyéb védelem, például szabadalom és védjegyek hatálya alá is eshetnek. Amennyiben a törvény nem engedélyezi, Ön nem másolhatja, terjesztheti, módosíthatja, adhatja elő, sugározhatja, jelenítheti meg, küldheti el, használhatja fel, teheti közzé, használhatja (a jelen Megállapodásban rögzített módokat kivéve) a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvert semmilyen vonatkozásban, ideértve azok tartalmát, a szövegeket, a képeket, a hangokat és a videókat, és nem követelhet azokon semmilyen jogot az OnStar kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 22. A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos értesítés. Ha Ön vagy másik fél (mindkét esetben a „Panaszos fél”) úgy véli, hogy valamely tartalom, vagy a Szolgáltatások vagy a Szoftver valamilyen vonatkozásban megsérti a Panaszos fél szerzői jogait, a Panaszos félnek írásbeli értesítést kell küldenie a szerzői jog megsértéséről a szerzői jogok kezelésére kijelölt ügynökünknek az alábbi címre. Ennek az értesítésnek a következő információkat kell tartalmaznia:
  • Az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása.
  • Az állítólagosan megsértett szerzői joggal védett munka azonosítá
  • A Szolgáltatások vagy a Szoftver állítólagosan jogsértő anyagának azonosítása, ésszerűen elegendő információval ahhoz, hogy az anyag megtalálható
  • Ésszerűen elegendő információ ahhoz, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot a Panaszos féllel, például cím, telefonszám és, ha van, e-mail-cím, ahol a Panaszos fél elérhető.
  • Nyilatkozat, amelyben a Panaszos fél jóhiszeműen kijelenti, hogy véleménye szerint a panasszal érintett anyag használata a szerzői jog tulajdonosa, annak ügynöke vagy a törvény által nem engedé
  • Nyilatkozat, amely szerint az értesítésben szereplő információk pontosak, és a Panaszos fél jogosult az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljá
  Az írásbeli értesítést a következő címre kell küldeni: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC: 482-D24-B48 Telefonszám: 00-1-313-667-3544 E-mail: Copyright@gm.com A más jellegű visszajelzéseket, megjegyzéseket, technikai segítségkéréseket és más kommunikációkat az OnStarnak kell küldeni a jelen Megállapodás végén található „Kérdések” részben feltüntetett elérhetőségekre.
 23. Védjegyek. A Szolgáltatásokkal kapcsolatban feltüntetett védjegyek, logók és szolgáltatásvédjegyek (együttesen „Védjegyek”) az OnStar, az Ön Gépjármű-szolgáltatója vagy más harmadik fél lajstromozott és/vagy nem lajstromozott védjegyei. A Szolgáltatás egyetlen része sem értelmezhető úgy, mint amely ráutaló magatartással, az estoppel elv szerint vagy bármely más módon licencet biztosít vagy használati vagy megjelenítési jogot ad bármely Védjegyre vagy annak valamely változatára az OnStar vagy más tulajdonos írásbeli engedélye nélkül. Az OnStar vagy a Gépjármű-szolgáltatója Védjegyeinek használata szigorúan tilos.
 24. Exporttörvényeknek való megfelelés. Önnek világszerte be kell tartania a Szolgáltatásokra vonatkozó minden törvényt és rendeletet. Az Ön országában a törvények és rendeletek által engedélyezettek kivételével Ön a Szolgáltatásokat semmilyen vonatkozásban nem használhatja, exportálhatja, reexportálhatja, importálhatja, értékesítheti vagy ruházhatja át. Beleegyezik továbbá, hogy a Szolgáltatásokat nem használja a törvények által tiltott célokra, ideértve a nukleáris rakéták, valamint vegyi és biológiai fegyverek kifejlesztését, tervezését, készítését és gyártását is.
 25. Információ és visszajelzés. A Használati feltételekkel összhangban előfordulhat, hogy információkat kell megadnia a számunkra a Szolgáltatások nyújtásához. Ezenkívül örömmel vesszük a Szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzéseit is. A jelen Megállapodással kapcsolatban Ön által elküldött információkat és anyagokat („Visszajelzés”) az Adatvédelmi nyilatkozat ellenkező rendelkezésének hiányában az OnStar nem tekinti bizalmasnak, és az OnStar nem felelős bizalmasan kezelni az információkat és anyagokat, vagy a Visszajelzést visszaküldeni vagy megsemmisíteni. A Visszajelzés elküldése önkéntes és korlátozásmentes, és az OnStar a Visszajelzést szabadon, az Ön értesítése, ellenszolgáltatás vagy az Ön megnevezése nélkül használhatja, sokszorosíthatja, módosíthatja, terjesztheti, megjelenítheti, előadhatja, sugározhatja, továbbadhatja licencként és közzéteheti bármilyen jelenleg ismert vagy később kifejlesztett módon, formában és médiumon anélkül, hogy kifejezett vagy vélelmezett kötelezettsége keletkezne Önnel szemben. Az OnStarnak jogában áll, de nem kötelessége az Ön által küldött Visszajelzések figyelése.
 26. Adatgyűjtés/adatvédelem. Az OnStar információkat gyűjt, használ és oszt meg Önről, a Csatlakoztatott eszközéről és a Gépjárművéről. Az OnStar Adatvédelmi nyilatkozata („Adatvédelmi nyilatkozat”) ismerteti, hogy az OnStar mit tesz ezekkel az információkkal. Ön hozzájárul az Adatvédelmi nyilatkozatban és annak módosított változataiban rögzített információk gyűjtéséhez, használatához és megosztásához. Az Adatvédelmi nyilatkozat a jelen Megállapodással megegyező módon módosítható. Ha Ön eladja, átruházza, bérbe adja vagy ártalmatlanítja a Gépjárművét vagy a Csatlakoztatott eszközét, kizárólag Ön felel az Önre vonatkozó információk törléséért a Gépjárműből vagy a Csatlakoztatott eszközről, illetve az azokhoz kapcsolódó fiókról.Az Alkalmazáson belül Ön által megadott vagy a Csatlakoztatott eszköze által az Alkalmazásnak közvetlenül elküldött adatok gyűjtésére, feldolgozására és tárolására az Alkalmazásszolgáltató feltételei és adatvédelmi nyilatkozata az irányadó. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Alkalmazásszolgáltató feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát. Az Alkalmazás telepítése előtt el kell fogadnia ezeket. Az OnStar nem felelős az Ön adatainak harmadik fél Alkalmazásszolgáltató által történő használatáért. Ha Ön egy másik személy adatait, például telefonszámát adja meg az Alkalmazásban, előtte az adott személy engedélyét kell kérnie. Ha Ön aktív OnStar Szolgáltatásokkal rendelkezik, vegye figyelembe, hogy az Adatvédelem gomb nem feltétlenül rejti el a tartózkodási helyét az Alkalmazások elől. Ha Ön eladja, átruházza vagy ártalmatlanítja a Csatlakoztatott eszközét, kizárólag Ön felel az AppShop-fiókja és az Ön személyes adatait használó Alkalmazások törléséért.
 27. Az OnStar és a Gépjármű-szolgáltató nem vállal garanciát.
  1. Az OnStar és az Ön Gépjármű-szolgáltatója nem vállal garanciákat és nem nyújt biztosítékokat a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szolgáltatásokat „elérhető” és „megtekintett állapotukban” biztosítjuk az esetleges hibákkal és hiányosságokkal együtt.
  2. Az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatója a vonatkozó törvények által megengedett mértékben nem vállal garanciát a Szolgáltatások működésére, teljesítményére vagy rendelkezésre állására, illetve az OnStar vagy a Gépjármű-szolgáltatója Szolgáltatásokkal vagy a jelen Megállapodással kapcsolatos teljesítményére vagy eljárásaira. Az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatója a vonatkozó törvények által megengedett mértékben nem vállal garanciát arra, hogy a Szolgáltatások valamely időszakban még létezni fognak, és nem garantálja, hogy a Szolgáltatások jövőbeli működése kompatibilis lesz a jelenlegi működésével vagy alkalmazásokkal.
  3. Az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatója a vonatkozó törvények által megengedett mértékben nem vállal garanciát és nem nyújt biztosítékokat a Szolgáltatások által bármely célból tartalmazott bármely adat vagy anyag alkalmasságára, rendelkezésre állására, pontosságára, megbízhatóságára, teljességére vagy időszerűségére vonatkozóan. Az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatója nem nyújt biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatások veszteségtől, zavartól, sérüléstől, támadástól, vírusoktól, interferenciától, feltöréstől vagy más biztonsági behatolástól mentesek lesznek, és az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatója minden ehhez kapcsolódó felelősséget kizár. Az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatója nem vállal garanciát a Szolgáltatások rendelkezésre állására vagy a Szolgáltatások zavar- és hibamentes működésére vonatkozóan.
  4. Az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatója a vonatkozó törvények által megengedett mértékben nem felelős a kiszolgálók hibái, a rossz helyre továbbított vagy átirányított átvitel, a megszakadt internetkapcsolat, az adatátvitel zavarai vagy hibája, a számítógépes vírusok, harmadik felek hálózatot károsító vagy a vezeték nélküli szoláltatást zavaró cselekedetei vagy mulasztásai által okozott károkért, egy hívás jogi személyhez kapcsolásának elmaradásából vagy késéséből eredő károkért vagy sérülésért a segélyhívásokat is beleértve, vagy más technikai hibáért, legyen az emberi vagy műszaki természetű.
  5. Az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatója nem garantálja, hogy a Szolgáltatások megfelelően működnek majd az Ön berendezésén, és kizárólag Ön felel az Ön berendezésének a javításaiért és a Szolgáltatások által ténylegesen vagy állítólagosan okozott más veszteségekért.
  6. Egyes joghatóságok korlátozzák vagy tiltják a vélelmezett és más garanciák kizárását, ezért előfordulhat, hogy a fenti kizárások némelyike olyan mértékben nem érvényes, amilyen mértékben az adott joghatóságok törvényei irányadóak a jelen Megállapodásra, amely esetben az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatója garanciáinak korlátozása a törvények által megengedett mértékű.
  7. Felelősség korlátozása. Az OnStar és a Gépjármű-szolgáltatójának felelőssége az általuk bármilyen módon okozott károkért vagy felesleges kiadásokért annak jogalapjától függetlenül a vonatkozó törvények által megengedett mértékben az ilyen jellegű szerződésekre a szerződéses kötelezettségek megszegéséből adódóan jellemző, előre látható károk összegére korlátozott.Az ebben a részben vagy a jelen Megállapodásban máshol található felelősségkizárások egyike sem alkalmazandó törvényen alapuló feltételek megsértéséből adódó felelősségre vagy olyan felelősségre, amely az alkalmazandó jog alapján nem korlátozható, különösen a hanyagságból, csalásból vagy szándékos szerződésszegésből adódó személyi sérülésre vagy halálra. Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodás alapján kapott hasznok részben a jelen Megállapodásban rögzített felelősségkizárásokat ellentételezik. Az OnStar semmilyen módon nem felelős Harmadik fél szolgáltatásaiért, ideértve az Ön Gépjármű-szolgáltatója által kínáltakat is. Önnek kötelessége minden ésszerű intézkedést megtenni a károk enyhítése, elkerülése és mérséklése érdekében.
 28. Általános rendelkezések.
  1. Engedményezés. A jelen Megállapodás (vagy annak valamely része) nem engedményezhető az OnStar írásbeli hozzájárulása nélkül, és az annak engedményezésére tett kísérlet az OnStar írásbeli hozzájárulása nélkül semmis és érvénytelen. Az OnStar a jelen Megállapodást az Ön értesítésével vagy anélkül is engedményezheti.
  2. Kapcsolat. A Megállapodás egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy Ön és az OnStar partnerek, közös vállalat tulajdonosai, egymás megbízói, ügynökei vagy alkalmazottai. Egyik félnek sincs kifejezett vagy vélelmezett joga, meghatalmazása vagy engedélye a másik fél nevében kötelezettséget vállalni.
  3. Nem biztosítás. Nem vagyunk biztosítótársaság, és nem ajánlunk vagy támogatunk egyetlen biztosítótársaságot sem. Ön felel a saját Gépjármű-biztosításáért. A Szolgáltatások nem biztosítják Önnek a Gépjármű-biztosítását, és nem minősülnek biztosítási terméknek. A Szolgáltatások kényelmi célt szolgálnak. A Szolgáltatások ellenértéke nincs viszonyban a Gépjárműve vagy az abban lévő vagyontárgyak értékével vagy az Ön által elszenvedett sérülések vagy károk költségével. Az Ön kötelessége beszerezni és fenntartani a megfelelő biztosítást a Gépjárművéhez és a kapcsolódó kockázatok ellen.
  4. Értesítések. Az Ön által a jelen Megállapodás értelmében kért vagy engedélyezett értesítések, kérések, hozzájárulások, jóváhagyások és más kommunikációk csak írásban érvényesek, és az ügyfélszolgálat Webhelyen feltüntetett elérhetőségeire címezve és küldve átadottnak tekintendők. Az OnStar az Ön értesítésével megváltoztathatja az értesítési célokat szolgáló címét. Különböző csatornákon keresztül adhatunk ki értesítéseket, így a Webhelyen közzétett üzenetekben, Önnek küldött e-mailekben, az Ön megkeresésével tanácsadóinkon keresztül vagy a Gépjárművében vagy a Csatlakoztatott eszközben rendelkezésre álló, megfelelő rendszereket használva. Ön hozzájárul az ilyen értesítések fogadásához, és beleegyezik, hogy az OnStar által Önnek küldött értesítések joghatályosak. Ön elfogadja, hogy az általunk e-mailben vagy fizikai levélben küldött értesítések kielégítik az értesítések írásbeli mivoltára vonatkozó követelményt. Ha ezzel nem ért egyet, ne fogadja el a Megállapodást. Önnek jogában áll visszavonnia a bizonyos elektromos kommunikáció fogadására vonatkozó hozzájárulását, és a törvény által előírt esetekben, kérésre, minden dokumentumról és nyilvántartásról papíralapú másolatot küldünk Önnek. Ezt a Használati feltételek végén, a „Kérdések” részben megadott telefonszámon vagy e-mail-címen kapcsolatba lépve velünk teheti meg. Ha visszavonja a hozzájárulását, fenntartjuk a jogot a jelen Megállapodás felmondására. Az általunk e-mailben küldött értesítések fogadásához vagy eléréséhez internet-hozzáféréssel és kompatibilis webböngészővel ellátott számítógéppel vagy eszközzel kell rendelkeznie. Ezenkívül az ún. Portable Document Format („PDF”) formátumú fájlok megjelenítésére képes szoftverre is szüksége lesz. Az Önnek küldött értesítések megőrzéséhez az eszközének vagy a számítógépének rendelkeznie kell az elektronikus kommunikáció, így a PDF-fájlok letöltésére és tárolására vonatkozó képességgel. A jelen feltételek elfogadásával Ön igazolja, hogy képes fogadni, elérni és megőrizni az Önnek küldött értesítéseket. A Használati feltételek végén, a „Kérdések” részben megadott telefonszámon vagy e-mail-címen kapcsolatba lépve velünk módosíthatja az értesítési célokra megadott e-mail-címét.
  5. Részleges érvénytelenség. Ha a jelen Megállapodás vagy az abban hivatkozásként szereplő bármely dokumentum bármely feltételét vagy rendelkezését hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság a törvényekkel ellentétesnek találja, akkor az adott feltételt a jelen Megállapodástól el kell választani, és ez a Megállapodás többi rendelkezését, illetve az adott rendelkezés alkalmazását azokra a személyekre vagy körülményekre, amelyekre nem minősül érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek, nem érinti. A jelen Megállapodás mindegyik rendelkezése a törvények által megengedett mértékben érvényes és kikényszeríthető, ha azt törvény nem tiltja.
  6. Jogfeladás. A jelen Megállapodás bármely feltételéről lemondani vagy annak megsértésétől eltekinteni kizárólag írásban, az adott jogot feladó vagy annak feladásához hozzájáruló fél által aláírt lemondó nyilatkozatban vagy hozzájárulásban lehetséges. Valamely fél hozzájárulása a Megállapodás valamely feltételének másik fél által történő megszegéséhez vagy a fél valamely jogáról való lemondása, akár kifejezetten, akár ráutaló magatartással történik, nem tekinthető a Megállapodás attól eltérő vagy későbbi megsértéséhez való hozzájárulásnak vagy jogról való lemondásnak.
  7. Hivatkozások, címek, példák. A Megállapodás pontjainak és bekezdéseinek címei csak a könnyebb hivatkozást szolgálják, és nem vehetők figyelembe a jelen Megállapodás értelmezésekor. A Megállapodásban szereplő, az „ideértve”, „például”, „úgy mint” vagy hasonló értelmű kifejezésekkel bevezetett példák kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem tekintendők teljes körűnek.
  8. Irányadó jog. Ha Ön fogyasztó, a jelen Megállapodást és az ahhoz kapcsolódó nem szerződéses kötelezettségeket annak az országnak a törvényei szerint kell értelmezni, ahol Ön él, és ezek a törvények az irányadók rájuk nézve. Ha Ön nem fogyasztó, a jelen Megállapodást és az ahhoz kapcsolódó nem szerződéses kötelezettségeket Anglia törvényei szerint kell értelmezni, és Anglia törvényei az irányadók rájuk nézve.
  9. Teljes megállapodás. A jelen Megállapodás és az abban hivatkozott kiegészítő feltételek és szabályok képezik a teljes megállapodást a felek között, és annak tárgyát tekintve a felek között nincs másik megállapodás, megegyezés vagy nyilatkozat. A Megállapodás Ön által nem módosítható az OnStar írásos beleegyezése nélkül. A jelen Megállapodás azzal ellentétes rendelkezésének hiányában, ha a jelen Használati feltételek és más feltételek, szabályzatok vagy az itt hivatkozott egyéb anyagok ellentmondanak egymásnak, akkor a Használati feltételek az irányadóak.
  10. Kérdések. A Szolgáltatásokat az OnStar nyújtja. Ha kérdése, megjegyzése vagy panasza van a Megállapodással vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal az OnStart támogató Gépjárművén található kék OnStar gombot megnyomva, hívjon minket a Webhelyen az Ön országa mellett feltüntetett telefonszámon, vagy írjon e-mailt az onstar.europe@onstar.com címre vagy a Webhelyen megadott más címre.

A Használati feltételek függeléke

Az Alkalmazások standard végfelhasználói licence

Ez a Standard végfelhasználói licenc („Licenc”) a Gépjárművéből vagy a Csatlakoztatott eszközéből elért vagy használt összes Alkalmazásra érvényes. A nagybetűvel kezdődő kifejezések fogalom-meghatározását a Licenc vagy a Használati feltételek tartalmazzák. Ha egy Alkalmazást az OnStar szolgáltat, a „Szolgáltató” kifejezés a jelen Licencben az OnStart jelent. Ha az Alkalmazást harmadik fél biztosítja (akinek a kilétéről tájékoztatást kap, amikor hozzáfér az Alkalmazáshoz), akkor a Licencben a „Szolgáltató”-ra való hivatkozás azt a harmadik felet jelenti, akinek a kilétéről a letöltéskor tájékoztattuk. A Szolgáltató további feltételekről is tájékoztathatja, amikor Ön hozzáfér egy Alkalmazáshoz vagy használja azt. Ebben az esetben a jelen Licenc feltételei helyett ezek a további feltételek érvényesek, és a Licenc a továbbiakban nem érvényes az Alkalmazáshoz való hozzáférésére vagy annak Ön által történő használatára. Ha nem ért egyet ezzel a Licenccel, törölje és ne használja az Alkalmazásokat.
 1. Licenc. A Szolgáltató az Alkalmazást illető minden jog tulajdonosa vagy licencbeadója, ideértve többek között az Alkalmazásban szereplő minden tartalmat, grafikát, audiovizuális fájlt, folyamatot, kódot és a szellemi tulajdonjogokat is. Amennyiben Ön megfelel a Licenc feltételeinek, a Szolgáltató korlátozott, személyes, nem kereskedelmi (kivéve a Flottagépjárművekkel kapcsolatban engedélyezett használatot), tovább nem adható, licencbe nem adható, visszavonható, nem kizárólagos licencet ad Önnek az Alkalmazás telepítésére és használatára kizárólag objektumkód formájában a Licencben és a Csatlakoztatott eszközén található Alkalmazásban ismertetett rendeltetésnek megfelelően a Licenc időtartamára (a 6. rész határozza meg). Önmagára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a Licencet az Alkalmazás telepítését és használatát illetően. Licencet kap az Alkalmazás használatára, nem pedig megvásárolja azt.
 2. Szolgáltatói frissítések, módosítások és törlések. A Szolgáltató vagy az OnStar időről időre távolról frissítheti, módosíthatja vagy törölheti az Alkalmazást bizonyos okokból, ideértve többek között az Alkalmazás vagy a rendszerfunkciók vagy -stabilitás fejlesztését, vagy esetleges biztonsági problémák megoldását. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató vagy az OnStar bármikor automatikusan frissítheti, módosíthatja, törölheti vagy leállíthatja az Alkalmazás támogatását, vagy automatikusan törölheti az Alkalmazást a Csatlakoztatott eszközéről a fiókjával történő szinkronizálás közben. Az Alkalmazás frissítése vagy módosítása esetén, függetlenül attól, hogy annak célja a jellemzők vagy a funkciók fejlesztése vagy javítása, a jelen Licenc is érvényes lesz a frissítésekre és a módosításokra azok mellett a feltételek mellett, amelyekről a frissítéssel vagy a módosítással kapcsolatban tájékoztatjuk. Sem a Szolgáltató, sem az OnStar nem köteles ügyfélszolgálatot biztosítani az Alkalmazáshoz vagy az alkalmazásszolgáltatások használatához.
 3. Az alkalmazások hatása a Csatlakoztatott eszközre. Ön megérti, hogy az Alkalmazás(ok) letöltése, működése és/vagy használata: (i) nem szándékolt vagy káros hatással lehet a Csatlakoztatott eszközre, a Csatlakoztatott eszközön vagy amellett működő bármely rendszerre vagy szoftverre és/vagy egy vagy több más Alkalmazásra; (ii) a Csatlakoztatott eszköz, a Csatlakoztatott eszközön vagy amellett működő bármely rendszer vagy szoftver, egy vagy több más Alkalmazás és/vagy az előzőek bármelyike működésének módosítását vagy megváltozását eredményezheti; és/vagy (iii) a Csatlakoztatott eszközt, a Csatlakoztatott eszközön vagy amellett működő bármely rendszert vagy szoftvert és/vagy egy vagy több más Alkalmazást vagy annak egy részét hozzáférhetetlenné vagy használhatatlanná teheti. Ön megérti és elfogadja, hogy az Alkalmazások letöltése, működése és használata a saját kockázatára és felelősségére történik, és a Szolgáltatónak nem kötelessége ügyfélszolgálatot biztosítani az Alkalmazáshoz vagy bármilyen hatással kapcsolatban, amellyel az Alkalmazás lehet a Csatlakoztatott eszközre, a Csatlakoztatott eszközön vagy amellett működő bármely rendszerre vagy szoftverre és/vagy egy vagy több más Alkalmazásra.
 4. Visszafejtés, terjesztés vagy biztonsági funkciók megkerülésének tilalma. Ön beleegyezik, hogy nem fejti vissza, nem bontja részekre, nem használja fordításban, nem fordítja vissza, nem irányítja át, nem terjeszti, nem értékesíti tovább és nem módosítja az Alkalmazást. Az Alkalmazásról csak abból a célból készíthet másolatot, hogy a Csatlakoztatott eszközére másolja és az Alkalmazást a Csatlakoztatott eszközén használja. Nem terjesztheti az Alkalmazást olyan személyek között, akik nem az Ön Csatlakoztatott eszközét vagy Gépjárművét használják. Ön elfogadja, hogy az Alkalmazásban lévő vagy ahhoz tartozó biztonsági intézkedések vagy hozzáférés-vezérlés Önre érvényesek, és nem próbálja meg megkerülni azokat.
 5. Nyílt forráskód. Amennyiben az Alkalmazás Nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz, akkor a Nyílt forráskódú szoftverre vonatkozó jogaira és kötelezettségeire az alkalmazandó Nyílt forráskódú licenc feltétételei az irányadóak. A „Nyílt forráskódú szoftver” egy Nyílt forráskódú licenc feltételei szerint mások rendelkezésére bocsátott szoftvert jelent; a „Nyílt forráskódú licenc” olyan szoftverlicencet jelent, amelyre többek között az alábbi feltételek jellemzőek: (a) engedélyezi a szoftver ingyenes vagy ellenérték fejében történő terjesztését vagy továbbterjesztését mások számára jogdíj vagy díj megfizetése nélkül, és a terjesztett/továbbterjesztett változat tartalmazhatja a forráskódot vagy a lefordított kódot; (b) engedélyezi a szoftverből módosítások, fordítások és származékos művek készítését és azok terjesztését az eredeti szoftverre érvényes feltételek mellett; vagy (c) a szoftverhez kapcsolódik, és minden olyan személyre, jogi személyre, csoportra, szervezetre és intézményre („Címzettek”) érvényes, akik a szoftvert terjesztés során kapták meg és/vagy akik a szoftvert továbbterjesztik anélkül, hogy a Címzetteknek további licencet kellene adniuk vagy beszerezniük.
 6. Időtartam. A Licenc annak Ön vagy a Szolgáltató által történő felmondásáig érvényes, illetve megszűnik, amikor Ön abbahagyja az Alkalmazás használatát („Időtartam”). Ön bármikor felmondhatja a Licencet azzal, hogy törli az Alkalmazást. A Licenc automatikusan megszűnik, ha Ön a Licenc bármelyik feltételét megsérti, és ebben az esetben Önnek be kell fejeznie az Alkalmazás bárminemű használatát.
 7. A szolgáltatási feltételek és a Webhely feltételeinek alkalmazása. Ha Ön az Alkalmazást valamely szolgáltatás elérésére vagy használatára használja, akkor Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a szolgáltatás vonatkozó feltételeit, és kijelenti, hogy betartja azokat. Ha Ön az Alkalmazást valamely webhely elérésére vagy használatára használja, akkor Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a webhely vonatkozó feltételeit, és kijelenti, hogy betartja azokat.
 8. Adatgyűjtés, -használat és biztonsági mentés. Amennyiben az OnStar a Szolgáltató, az OnStar információkat gyűjthet és tárolhat Önről, a Gépjárművéről és a Csatlakoztatott eszközéről, amikor Ön a Csatlakoztatott eszközt és az Alkalmazást használja. Az OnStar által gyűjtött információkra az Alkalmazásban közzétett Adatvédelmi nyilatkozat az irányadó.Amikor Ön az OnStartól eltérő Szolgáltató által szolgáltatott Alkalmazást használ, a Szolgáltató is gyűjthet, tárolhat és feldolgozhat információt Önről (és azt megoszthatja velünk) a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában rögzített módon. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt hozzáfér az Alkalmazáshoz vagy használja azt. Kizárólag az Ön felelőssége az Ön által az Alkalmazáshoz használt adatok biztonsági mentése vagy archiválása, amilyen mértékben arra jogosult. A Szolgáltató nem felelős az Ön által az Alkalmazáshoz használt adatok karbantartásáért, archiválásáért vagy nyújtásáért, és semmilyen felelősséggel nem tartozik az ilyen adatokhoz való hozzáférés elvesztésért vagy azok használatáért.
 9. A Szolgáltató által biztosított tartalom. Az Alkalmazásban olyan tartalomhoz is hozzáférhet, amely a Szolgáltató vagy mások tulajdona, akik engedélyt adnak a Szolgáltatónak, hogy azt biztosítsák az Ön számára. Az ilyen tartalmat csak a Csatlakoztatott eszközén lévő Alkalmazáson keresztül használhatja, és Ön semmilyen jogot nem kap a Szolgáltató által biztosított tartalom másolására, terjesztésére, módosítására, előadására, sugárzására, megjelenítésére, átvitelére, újrafelhasználására, közzétételére, használatára vagy az arra vonatkozó jog követelésére, és beleegyezik, hogy nem tesz ilyet. Ön beleegyezik továbbá, hogy nem használja a Szolgáltató által vagy az Alkalmazáson keresztül nyújtott tartalmat törvények megsértésére, vagy más személyek, csoportok vagy vállalkozások zaklatására. Ha az Alkalmazásban található hivatkozáson keresztül harmadik fél webhelyéhez vagy szolgáltatásához fér hozzá, Ön semmilyen jogot nem kap a harmadik fél webhelye vagy szolgáltatása által nyújtott tartalom másolására, terjesztésére, módosítására, előadására, sugárzására, megjelenítésére, átvitelére, újrafelhasználására, közzétételére, használatára vagy az arra vonatkozó jog követelésére, és beleegyezik, hogy nem tesz ilyet, amennyiben nem rendelkezik a harmadik fél erre vonatkozó törvényes engedélyével. Ön beleegyezik továbbá, hogy nem használja a harmadik fél webhelyén vagy szolgáltatásán keresztül elérhető tartalmat törvények megsértésére, vagy más személyek, csoportok vagy vállalkozások zaklatására.
 10. Adatátvitel és -használat. Ön beleegyezik, hogy nem használja az Alkalmazást olyan információk vagy adatok átvitelére vagy küldésére, amelyek átvitelére vagy küldésére nincs jogosultsága. Ön beleegyezik továbbá, hogy nem használja az Alkalmazást információk vagy adatok átvitelére vagy küldésére törvénytelen célokból, vagy más személyek, csoportok vagy vállalkozások zaklatására.
 11. Adatokra vonatkozó felelősséget kizáró nyilatkozat. Az Alkalmazás különböző típusú adatokat használhat a különböző feladatok ellátására. Ön elfogadja, hogy a szolgáltatott adatok nem feltétlenül pontosak, és Ön az adatokat kizárólag a saját kockázatára használja. Az esetlegesen nem megbízható adatok közé tartozhatnak a következők: a Gépjárműből, a Csatlakoztatott eszközéből vagy máshonnan származó, helyzetre (tartózkodási helyre) vonatkozó adatok, webhelyről vagy harmadik fél szolgáltatótól beszerzett adatok, a Gépjármű belső rendszereiből kapott adatok.
 12. A harmadik fél webhelyek által biztosított tartalom. Ön megérti, hogy az Alkalmazás használata során olyan anyagokkal találkozhat, amelyeket Ön sértőnek, vulgárisnak vagy obszcénnek talál. Ön azt is megérti, hogy ha az Alkalmazást szolgáltatások vagy webhelyek elérésére használja, akkor előfordulhat, hogy Ön nem tudja szabályozni a keresési eredményeket, és olyan hivatkozásokat kaphat találatként, amelyeket Ön sértőnek, vulgárisnak vagy obszcénnek talál. Ön az Alkalmazást a saját kockázatára használja, és sem a Szolgáltató, sem az OnStar nem tartozik semmilyen felelősséggel az Ön vagy mások által sértőnek vagy más módon kifogásolhatónak talált tartalmakért. Az OnStarnak nem kötelessége megvizsgálni vagy értékelni a harmadik felek anyagainak, szolgáltatásainak vagy webhelyeinek tartalmát vagy pontosságát, azokra semmilyen biztosítékot nem nyújt, és azokért semmilyen felelősséget nem vállal.
 13. Az Alkalmazás működésével kapcsolatos törvények betartásának kötelezettsége. Ön elismeri, hogy (amennyiben nem a Gépjármű vagy a Csatlakoztatott eszköz gyártója telepíti) az Alkalmazás nem része a Gépjárműve vagy a Csatlakoztatott eszköze megvásárlásakor vagy bérlésekor kapott Gépjárműnek vagy Csatlakoztatott eszköznek. Ha úgy véli, hogy az Alkalmazás nem működik megfelelően, akkor adott esetben a fiókja funkcióinak segítségével el kell távolítania az Alkalmazást a Csatlakoztatott eszközéről. Ön elfogadja és kijelenti, hogy minden törvényt betart (ideértve a Gépjárműve és a Szolgáltatások használatára vonatkozó közlekedési szabályokat és rendeleteket is), és nem használja az Alkalmazást az ilyen törvényeket vagy rendeleteket sértő módon.
 14. A funkciók/hálózatok működésére vonatkozó garancia kizárása. A hálózatokon keresztül biztosított szolgáltatások esetén az Ön felelőssége szerződést kötni egy hálózati kapcsolatot nyújtó szolgáltatóval a saját kizárólagos költségén. A hálózatokon keresztül biztosított szolgáltatások esetén a Szolgáltató nem tudja megígérni, hogy az Ön által küldött kommunikációkat más nem láthatja, vagy hogy a webhelyekhez és szolgáltatásokhoz a hálózaton keresztül történő kapcsolódás mindenkor az Ön rendelkezésére áll zavar- és hibamentesen. Ön elfogadja, hogy sem a Szolgáltató, sem az OnStar nem tartozik felelősséggel az adatvédelemre vonatkozó jogainak ilyen hálózatokon keresztüli kommunikáció során történő sérelméből adódó károkért, a kapcsolat megszűnéséért vagy a hálózatokon keresztül biztosított egyéb funkciók megszűnéséért, hibájáért vagy meghibásodásáért.
 15. Nem működik a Gépjármű minden üzemmódjában. Az Alkalmazás rendelkezhet olyan jellemzőkkel és funkciókkal, amelyek nem érhetőek el a Gépjárműve használata során.
 16. Garancia kizárása. A Szolgáltató nem nyújt garanciát vagy vállal biztosítékokat a termékkel vagy a Szolgáltató vagy a termék által az Ön rendelkezésére bocsátott szolgáltatásokkal vagy információkkal kapcsolatban. A terméket, és a Szolgáltató vagy a termék által az Ön rendelkezésére bocsátott szolgáltatásokat és információkat „elérhető” és „megtekintett állapotukban” biztosítjuk az esetleges hibákkal és hiányosságokkal együtt.A Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék folyamatosan működni fog vagy elérhető marad bármely időszakban, és nem garantálja, hogy a jövőbeli működése kompatibilis lesz a jelenlegi működésével vagy alkalmazásokkal. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék használata zavar- vagy hibamentes lesz, vagy hogy kijavítja a termék hibáit. A Szolgáltató nem vállal garanciát vagy biztosítékot arra, hogy a termék megfelelően működik majd az Ön berendezésén, és kizárólag Ön felel az Ön berendezésének a javításaiért és a termék által ténylegesen vagy állítólagosan okozott más veszteségekért. A Szolgáltató nem vállal garanciát vagy biztosítékot a termék vagy a terméken keresztül az Ön rendelkezésére bocsátott adatok pontosságáért, legyen az a tartózkodási helyre vonatkozó adat vagy a termék számára vagy azon keresztül elérhető más adat. Ha a szolgáltató harmadik fél, akkor Ön megérti, hogy a terméket a harmadik fél szolgáltató nyújtja, és hogy az OnStar semmilyen garanciát (függetlenül attól, hogy tételesen szerepel-e ebben a részben vagy máshol) nem vállal a termékhez vagy a harmadik fél Szolgáltató terméke által vagy azon keresztül biztosított szolgáltatáshoz vagy információhoz kapcsolódóan. Egyes joghatóságok korlátozzák vagy tiltják a vélelmezett és más garanciák kizárását, ezért előfordulhat, hogy a fenti kizárások némelyike olyan mértékben nem érvényes, amilyen mértékben az adott joghatóság törvényei irányadóak, amely esetben az OnStar garanciáinak korlátozása a törvények által megengedett mértékű.
 17. Kártérítési felelősség kizárása és felelősségek korlátozása. Az OnStar felelőssége az általa bármilyen módon okozott károkért vagy felesleges kiadásokért annak jogalapjától függetlenül a vonatkozó törvények által megengedett mértékben az ilyen jellegű szerződésekre a szerződéses kötelezettségek megszegéséből adódóan jellemző, előre látható károk összegére korlátozott.Az ebben a részben vagy a jelen Megállapodásban máshol található felelősségkizárások egyike sem alkalmazandó törvényen alapuló feltételek megsértéséből adódó felelősségre vagy olyan felelősségre, amely az alkalmazandó jog alapján nem korlátozható, különösen a hanyagságból, csalásból vagy szándékos szerződésszegésből adódó személyi sérülésre vagy halálra. Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodás alapján kapott hasznok részben a jelen Megállapodásban rögzített felelősségkizárásokat ellentételezik. Önnek kötelessége minden ésszerű intézkedést megtenni a károk enyhítése, elkerülése és mérséklése érdekében.
 18. Kártérítés. Ön kártalanítja a Szolgáltatót mindennemű kötelezettséggel, kárral, költséggel és kiadással (ideértve az ügyvédi díjakat is) szemben, amely a Szolgáltatót harmadik fél követelése miatt terheli a jelen Licenc Ön által történő megsértése vagy az Ön egyéb hanyag vagy szándékos magatartása miatt.
 19. Alkalmazandó jog. Ha Ön fogyasztó, a törvények által megengedett mértékben, ha azt törvény nem tiltja, a jelen Megállapodást és az ahhoz kapcsolódó nem szerződéses kötelezettségeket annak az országnak a törvényei szerint kell értelmezni, ahol Ön él, és ezek a törvények az irányadók rájuk nézve. Ha Ön nem fogyasztó, a jelen Megállapodást és az ahhoz kapcsolódó nem szerződéses kötelezettségeket Anglia törvényei szerint kell értelmezni, és Anglia törvényei az irányadók rájuk nézve, az olyan jogütközésre vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyek másik választott törvény alkalmazását írnák elő. A jelen Megállapodásra az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem érvényes, és annak alkalmazása kifejezetten kizárt.
 20. Exporttörvényeknek való megfelelés. Önnek világszerte be kell tartania az Alkalmazásra vonatkozó minden törvényt és rendeletet. Az Ön országában a törvények és rendeletek által engedélyezettek kivételével Ön az Alkalmazást nem használhatja, exportálhatja, reexportálhatja, importálhatja, értékesítheti vagy ruházhatja át. Beleegyezik továbbá, hogy az Alkalmazást nem használja a törvények által tiltott célokra, ideértve többek között a nukleáris rakéták, valamint vegyi és biológiai fegyverek kifejlesztését, tervezését, készítését és gyártását is.
 21. Értesítések. A Szolgáltató értesítéseket küldhet Önnek az Alkalmazással kapcsolatban, ideértve a jelen Licenc módosítását is, e-mailben az Ön OnStar fiókjához tartozó e-mail-címére, amennyiben az rendelkezésre áll, hagyományos postai úton vagy az Alkalmazáson vagy a Gépjárművében vagy a Csatlakoztatott eszközében található alkalmazásszolgáltatásokon keresztül közzétett bejelentésekben.
 22. Vegyes rendelkezések. Ön a jelen Licencet nem engedményezheti a Szolgáltató engedélye nélkül. Ön, a Szolgáltató és az OnStar független szerződő felek. Ha az Alkalmazást harmadik fél Szolgáltató biztosítja Önnek, Ön elfogadja, hogy az OnStar és annak leányvállalatai a Licenc harmadik fél kedvezményezettjei, ezért az OnStar vagy annak bármely leányvállalata akkor is kikényszerítheti ezt a Licencet Önnel szemben, ha nem ő az Alkalmazás Szolgáltatója. Amennyiben a harmadik fél kedvezményezettre vonatkozó doktrína valamilyen oknál fogva nem alkalmazható, a felek elismerik és elfogadják, hogy bár az OnStar a jelen Licencet tekintve nem szerződő fél és az alapján semmilyen kötelezettsége nincs, a Szolgáltató az OnStar megbízottja abból a korlátozott célból, hogy az OnStar számára betartassa azokat a jogokat, amelyeknek az OnStar a kedvezményezettje. A felek ennek megfelelően megegyeznek, hogy az OnStar a saját jogán kikényszerítheti ezeket a jogokat és megállapodásokat (anélkül, hogy a Szolgáltatót félként alkalmaznia kellene az ilyen jellegű kikényszerítésre vonatkozó eljárásban). Ha a jelen Megállapodás bármely feltétele érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek minősül, akkor azt a jelen Megállapodástól el kell választani, és a megállapodás nem érintett része teljes mértékben hatályban marad. A Licenc egyetlen feltétele által biztosított jog sem tekinthető feladottnak az azt feladni kívánó fél írásbeli lemondó nyilatkozatának hiányában. A jelen Licenc és a Megállapodás többi része képezi a teljes megállapodást a felek között, és annak tárgyát tekintve a felek között nincs másik megállapodás, megegyezés vagy nyilatkozat. A Licenc Ön által nem módosítható a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül. A Szolgáltató az Ön értesítésével módosíthatja ezt a Licencet, és ha Ön nem ért egyet valamely módosítással, abba kell hagynia az Alkalmazás használatát. Az Alkalmazás használatának folytatása a módosítások elfogadásának minősül.

ONSTAR-
SZOLGÁLTATÁSOK
FRISSÍTÉSE

Minden OnStar és Wi-Fi szolgáltatás elérhetősége megszűnik 2020. december 31-én.

Ezen időpont után nem lesz elérhető próba, illetve fizetett előfizetés vagy bármely más szolgáltatás, beleértve a segélyhívó szolgáltatásokat.

Nézze meg a GYIK-et, és tájékozódjon részletesen arról, mit jelent ez Önre és az előfizetésére nézve