Personvernerklæring

Sist oppdatert: Februar 2020

OnStar Europe Limited («OnStar») og dets tilknyttede (samlet «OnStar» eller «vi») fremlegger denne Personvernerklæringen for at du skal vite hvordan vi samler inn, bruker og deler din informasjon når du bruker OnStar-tilknyttede kjøretøyer, produkter og tjenester (produkter og tjenester). Denne Personvernerklæringen gjelder produktene og tjenestene som OnStar tilbyr, men unntar produkter og tjenester med separate personvernerklæringer som ikke innlemmer denne Personvernerklæringen.

OnStar er det selskapet som er ansvarlig for datavernet («datakontrollør»). Det er et britisk selskap med adresse Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road, Luton, Storbritannia, LU1 3YT og med Companies House-nummer 8582207 og VAT-nummer GB170 0812 43.

OnStar er et datterselskap av General Motors Holdings LLC («GM»), 300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243 USA. Vi utveksler informasjon med GM og dets datterselskaper og tilknyttede, herunder, men ikke begrenset til OnStar LLC (samlet «GM-selskapsfamilie»). Når GM og dets kontrollerte datterselskaper og tilknyttede i USA, herunder OnStar LLC, («OnStar U.S.»), mottar personopplysninger fra OnStar, deles disse i samsvar med gjeldende, lovbestemte krav som gir tilstrekkelig vern for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS og Sveits. Se på personvernerklæringen til OnStar U.S. på http://www.onstar.com/privacy.com for mer informasjon.

Viktige punkter i vår informasjonspraksis:

Innsamling Vi kan samle inn informasjon om deg og kjøretøyet ditt som navn, adresse, kjøretøydiagnostikk og kjøretøyposisjon gjennom din bruk av våre produkter og tjenester og gjennom forhandlere og andre som leverer informasjon til oss. Se nedenfor for å få vite mer:
Bruk Vi kan bruke din informasjon for å bedre kvaliteten, sikkerheten og tryggheten hva gjelder våre produkter og tjenester for å utvikle nye produkter og tjenester og for markedsføring. Se nedenfor for å få vite mer:
Deling Vi kan dele din informasjon for å gi deg produkter og tjenester, for å bedre kvaliteten, sikkerheten og tryggheten hva gjelder produkter og tjenester, for å etterleve gjeldende lovgivning, for å respondere på dine anmodninger og for å tillate mottakerne bruk for markedsføring eller andre formål betinget av ditt samtykke der det kreves. Se nedenfor for å få vite mer.
Valg Du kan velge hvordan vi bruker og deler din informasjon til markedsføring og andre formål. Se nedenfor for å få vite mer.
Dine Rettigheter Du har rettigheter etter gjeldende datavernlovgivning vedrørende dine personopplysninger som behandles hos oss. Se nedenfor for å få vite mer.
Dine forpliktelser Gitt karakteren til våre produkter og tjenester, vil det kunne være tilfeller der en annen enn deg bruker noen av produktene og tjenestene som vi leverer til deg (du lar for eksempel en annen kjøre kjøretøyet ditt). Vi stoler på at du informerer en sådan person om denne Personvernerklæringen og personvernvalgene du har tatt. Se nedenfor for å få vite mer.
Informasjonskapsler og sporing Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende teknologier for å levere våre produkter og tjenester og vise relevant reklame. Se nedenfor for å få vite mer.
Tredjeparters produkter og tjenester I forbindelse med våre produkter og tjenester skal du kunne bli tilbudt muligheten for å bruke tredjeparters produkter og tjenester som ikke eies eller kontrolleres av OnStar, og som reguleres av separate brukervilkår og personvernerklæringer. Se nedenfor for å få vite mer.
Tilgang og oppdatering Du kan ta deg tilgang til nettkontoene dine for å oppdatere informasjon, eller du kan kontakte oss for å få vite hvordan du gjør dette. Se nedenfor for å få vite mer.
Sikkerhets-tiltak Vi har fornuftige og tilstrekkelige sikkerhetskontroller for å verne din informasjon og krever at våre tjenesteleverandører gjør det samme. Se nedenfor for å få vite mer.
Oppbevaring Vi oppbevarer informasjon så lenge det er nødvendig for å levere våre produkter og tjenester, drive vår forretningsvirksomhet og etterleve rettslige forpliktelser. Se nedenfor for å få vite mer.
Barns personvern Vi sikter oss ikke inn mot, eller samler bevisst inn informasjon, fra barn under 13 år. Se nedenfor for å få vite mer.
Internasjonale data-overføringer Vi har egnet vern for grenseoverskridende overføringer slik lovgivningen krever for internasjonale dataoverføringer. Se nedenfor for å få vite mer.
Endringer Vi kommer til å informere deg om eventuelle vesentlige endringer ved å legge ut den oppdaterte versjonen av denne Personvernerklæringen og iverksette andre tiltak etter behov. Se nedenfor for å få vite mer.
Kontakt oss Kontakt oss via post, e-post eller telefon hvis du har spørsmål. Se nedenfor for å få vite mer.

INFORMASJON VI KAN SAMLE INN

Vi kan samle inn følgende informasjon gjennom din bruk av produktene og tjenestene og ellers med ditt samtykke om det trengs.

Vi kan også samle inn din informasjon fra GM, våre forhandlere, lisenshavere, partnere, tjenesteleverandører, produsenten av kjøretøyet ditt og uavhengige tredjepartskilder.

Typer personopplysninger vi kan samle inn, omfatter:

Informasjon om deg og dine kontoer hos oss: som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, påloggingsinformasjon, passord, PIN-kode, kontaktinformasjon ved nødssituasjoner, informasjon om erverv og finansiering av kjøretøyet ditt, om hvorvidt du har finansiert eller leid kjøretøyet, leie/finansieringsvilkårene og faktureringsinformasjon som kredittkortnummer, CVV-kode og utløpsdato.

Informasjon om kjøretøyet ditt: som registreringsnummer, kjøretøyinformasjonsnummer (VIN), kilometerstand, olje/batteristatus, drivstoff- eller ladehistorikk, hvordan det elektriske systemet virker, girstatus, diagnostiske problemkoder og informasjon om programvareoppdateringer som er blitt sendt til kjøretøyet ditt.

Informasjon om bruken av kjøretøyet ditt, herunder drifts- og sikkerhetsrelatert informasjon: som GPS-posisjon, hastighet, luftputeanvendelse, kollisjonshindringsvarsler, kollisjonsdata, sikkerhetssystemstatus, bremse- og sving/unnvikelseshendelser, data for hendelsesdataregistrator (EDR), setebelteinnstillinger, kjøretøyretning (kurs), kamerabilde- og sensordata, talekommandoinformasjon, stabilitetskontroll eller antiblokkeringshendelser, sikkerhets/tyverialarmer, bruk v infotainment-system og bruk av Wi-Fi-data.

Informasjon om enheten din og hvordan du samhandler med våre produkter og tjenester, herunder apper og nettsteder: som IP-adresser, nettlesertype, unik enhetsidentifikator, informasjonskapseldata, tilknyttet og identifiserende informasjon og brukerinformasjon fra mobiltelefon, bærbar datamaskin eller annen enhet.

HVORDAN VI KAN BRUKE DIN INFORMASJON

Vi kan bruke din informasjon til å:

 • levere våre produkter og tjenester
 • forbedre kvaliteten, sikkerheten og tryggheten hva gjelder våre produkter og tjenester
 • utvikle nye produkter og tjenester, herunder selvstyrt kjøretøy og produkter og tjenester for bildeling
 • bearbeide kundeforbindelser og kommunisere med deg
 • administrere din/dine konto(er) og behandle dine betalinger for produkter og tjenester
 • drive våre nettsteder og applikasjoner, herunder prosesser knyttet til nettbasert registrering
 • levere støtte og service for kunder og kjøretøy (for eksempel tilbakekallingsinformasjon, serviceutførelse og vedlikehold eller garantiservice)
 • levere produkt- og tjenesteoppdateringer
 • evaluere kvaliteten, sikkerheten og tryggheten hva gjelder våre produkter og tjenester
 • samle inn utestående gjeld for produkter og tjenester
 • for forsknings,- bruksevaluerings- og problemløsningsformål
 • verne din og andres sikkerhet
 • verifisere kvalifikasjon for kjøretøyskjøp eller insentivprogrammer
 • drive markedsføring, herunder interessebasert markedsføring og reklame (med nødvendige samtykker)
 • administrere din deltakelse i konkurranser, spørrekonkurranser, spørreundersøkelser, reklamekampanjer og tilbud
 • tilpasse og bedre kommunikasjonstilbud og din erfaring med OnStar og
 • etterleve rettslige, lovbestemte eller kontraktsrelaterte krav

Der det kreves anonymiserer vi din informasjon på en måte som gjør at den ikke med rimelighet kan knyttes til deg eller kjøretøyet ditt. Vi kan bruke anonymisert informasjon eller dele denne med tredjeparter ved legitime forretningsformål.

Kommunikasjon med deg i forbindelse med slik bruk kan foregå via post, telefon, e-post, tekstmelding eller andre elektroniske meldinger, gjennom OnStar-systemet i kjøretøyet eller via våre nettsteder og applikasjoner. Se «Dine Valg» nedenfor for å få vite hvordan du administrerer dine kommunikasjonspreferanser.

Vi skal også kunne kombinere personopplysningene med annen informasjon innsamlet via nettet eller frakoblet om deg, herunder informasjon fra tredjepartskilder, og den kan bli brukt eller bli delt for de formålene som er beskrevet i denne Personvernerklæringen, som tillatt i gjeldende lov.

HVORDAN VI KAN DELE DIN INFORMASJON

Vi kan dele din informasjon som beskrevet nedenfor og med tredjepartstjenesteleverandører ført opp i tabellen under denne Personvernerklæringen (slik den fra tid til annen oppdateres). Der det er nødvendig, kommer vi til å skaffe oss tilleggssamtykke eller anonymisere informasjonen:

GM-selskapsfamilien: Innen GM-selskapsfamilie (for eksempel OnStar US, Maven) for brukerne nevnt ovenfor.

Leverandører av nødhjelpstjenester: Med leverandører av nødhjelpstjenester, slik som politimyndigheter, bilbergingstjenesten og ambulansetjenesten, for å levere relaterte tjenester (for eksempel Stolen Vehicle Assistance Services [Bistandstjeneste for stjålne kjøretøyer]).

Forretningspartnere og selvstendige tredjeparter: Med forretningspartnere, slik som produsenten av kjøretøyet ditt (ikke i GM-selskapsfamilien) i forbindelse med våre eller deres produkter og tjenester, forskningsinstitutter for forsknings- og utviklingsformål (for eksempel for å bedre motorveisikkerheten), forhandlere, flåte- eller utleieselskaper, for servicevedlikehold av kjøretøyet ditt og markedsføringsvirksomheter.

Vi kan også dele data med forretningspartnere og selvstendige tredjeparter der du har valgt å motta et produkt eller en service fra dem og autorisert dem til å be om data fra OnStar (for eksempel produsenten av kjøretøyet ditt eller finansorganisasjoner som tilbyr finansiering av kjøpet eller leieforholdet av GM-kjøretøyer eller brukerbaserte forsikringsleverandører) eller for å promotere felles markedsføringsprogrammer. Se deres respektive retningslinjer for personvern for å få informasjon om hvordan de bruker personopplysningene dine.

Tjenesteleverandører: Med våre produkt- og tjenesteleverandører som arbeider på vegne av oss i forbindelse med bruksområdene nevnt ovenfor, slik som leverandører av trådløstjenester, selskaper som administrerer våre konkurranser og kampanjer, hoster og/eller driver nettstedet vårt, sender kommunikasjon, utfører dataanalyser, kredittkortbehandlere eller systemleverandører som trengs for å behandle, lagre eller administrere kredittkortinformasjon (vi kommer ikke ellers til å dele din kredittkortinformasjon).

Der loven krever eller tillater det: I den grad loven krever eller tillater det, slik som for eksempel i forbindelse med en stevning, offentlig undersøkelse, rettsprosess, tvisteløsning eller tilsvarende, rettslig prosess, og når vi i god tro mener at avsløring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, din eller andres sikkerhet, for å avdekke, etterforske og hindre bedragersk virksomhet eller for å foreta screening for å sikre at du ikke er på en offentlig liste over begrensede parter.

Forretningsoverføringer: Med et potensielt eller gjennomført salg, overføring eller finansiering av en del av GM eller OnStar eller dets aktiva.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Grunnlaget som vi behandler informasjonen din på, er som følger:

 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av din informasjon for ett eller flere spesifikke formål (se også «Dine Valg» nedenfor),
 • Behandlingen er nødvendig for gjennomføringen av en kontrakt der du er part eller for å iverksette tiltak etter anmodning fra deg før kontrakt inngås,
 • Behandlingen er nødvendig for å etterleve en rettslig plikt som vi er underlagt,
 • Behandlingen er nødvendig for å verne om dine vitale interesser for deg eller en annen, fysisk person,
 • Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller under utøvelsen av offisiell myndighet tillagt oss,
 • Behandlingen er nødvendig ut fra formålet om legitim interesse som vi eller en tredjepart etterstreber, med unntak av der slike interesser tilsidesettes av dine interesser eller grunnleggende interesser og friheter som krever vern av personopplysninger, især om du er et barn,
 • Andre gjeldende, rettslige grunnlag for databehandling, især bestemmelser fastsatt i gjeldende lovgivning.

Det kan være påkrevd at du oppgir dine opplysninger på grunn av en lovbestemt eller kontraktsbetinget plikt, for å inngå en kontrakt med oss eller for å motta våre tjenester/produkter slik som forespurt av derg, eller kan ellers være frivillig for deg. Å ikke oppgi din informasjon vil kunne føre til ulemper for deg. Du vil eksempel kanskje ikke være i stand til å bruke visse produkter og tjenester eller vil måtte godta begrenset funksjonalitet. Men om ikke noe annet er angitt, vil det å ikke oppgi din informasjon ikke føre til rettslige konsekvenser for deg.

DINE VALG

Du kan velge hvordan vi bruker og deler din informasjon til markedsføring og relaterte formål. I den grad gjeldende lovgivning krever det, kommer vi til å skaffe oss ditt samtykke for å tilby deg direkte markedsføring. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake. I visse tilfeller skal vi lovlig kunne bruke din informasjon for markedsføringsformål via e-post uten ditt forhåndssamtykke. Du kan når som helst melde deg av. Se «Hvordan kontakte oss» nedenfor.

Hvis du tar et valg angående visse markedsføringsmeldinger, kan det hende din informasjon likevel blir brukt for de andre formålene beskrevet i denne Personvernerklæringen (for eksempel kjøretøyssupport og -service), herunder markedsføringsmeldinger der du ikke har tatt et valg eller meldinger vi er pålagt eller gjennom lovgivning har lov til å sende deg (for eksempel visse typer transaksjonsrelaterte eller kontorelaterte meldinger).

Du kan også maskere og tillate innsamling av lokasjonsdata for kjøretøy ved å trykke på Personvernknappen i kjøretøyet ditt (visse kjøretøy kan også være utstyrt for å foreta maskering ved at du klikker deg gjennom innstillingene på radioskjermen). Vær oppmerksom på at å trykke på Personvernknappen for å hindre innsamling av kjøretøyposisjonsdata ikke får noen virkning i en nødssituasjon (for eksempel trykk på SOS-knappen eller forespørsel om nødhjelp, automatisk kollisjonsreaksjon [Automatic Crash Response], tyverialarmmelding [Theft Alert Notification] eller bistand ved stjålet kjøretøy [Stolen Vehicle Assistance]).

I tillegg er noen typer innsamling og delinger bundet opp til produkter og tjenester som vi tilbyr. For å stanse innsamlingen eller delingen av visse typer informasjon, må du avslå disse produktene og tjenestene eller være villig til å godta begrenset funksjonalitet.

DINE RETTIGHETER

Hvis du er bosatt innenfor EØS, har du følgende rettigheter når det gjelder dine personopplysninger:

 • Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Hvis du trekker tilbake samtykket, påvirker det ikke lovligheten av å behandle dine personopplysninger før tilbaketrekkingen av samtykket. Vær oppmerksom på at hvis du gjør det, vil det kunne påvirke vår mulighet til å levere visse produkter og tjenester til deg.
 • Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene dine. Men vær oppmerksom på at vi ikke gir tilgang til opptegnelser over servicehendelser (for eksempel hvis du ber om service, en OnStar-rådgiver ringer deg i kjøretøyet ditt, eller hvis vi leverer kollisjons-, tyveri- eller nødhjelpstjenester). Generelt gir vi ikke fra oss slike opptegnelser (herunder lydopptak) med mindre vi mottar en stevning eller på annet vis er pålagt dette gjennom gjeldende lovgivning.
 • Du har rett til (i) å be om korrigering av dine personopplysninger, (ii) å be om fjerning av dine personopplysninger, (iii) å be om behandlingsbegrensning av dine personopplysninger, (iv) å be om dataoverføring [data portability], (v) å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger (herunder protest mot profilering) og (vi) å protestere mot automatisert beslutningstaking (herunder profilering). Vær oppmerksom på at hvis du gjør det, vil det kunne påvirke vår mulighet til å levere visse produkter og tjenester til deg.

Vær oppmerksom på at vi kan oppbevare visse personopplysninger for arkiveringsformål for å gjennomføre eventuelle transaksjoner som du startet opp før anmodningen din eller for andre formål som kreves eller tillates i gjeldende lovverk.

Hvis du har spørsmål, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, skal du kontakte oss som opplyst nedenfor.

Du har også rett til å fremme en klage til kompetent kontrollmyndighet for datavern.

Du kan også få tilgang til nettkontoen din for å se eller oppdatere noen av dine personopplysninger på den kontoen.

DINE FORPLIKTELSER

Karakteren til våre produkter og tjenester betyr at det kan være omstendigheter der du lar andre bruke et produkt eller en tjeneste som vi tilbyr deg (for eksempel at du lar en annen kjøre ditt OnStar-utstyrte kjøretøy). Hvis du lar noen bruke noen av våre produkter eller tjenester, er det viktig at du informerer dem om denne Personvernerklæringen og om personvernvalgene du har tatt.

Hvis du selger eller på annet vis overdrar kjøretøyet ditt, er det ditt ansvar å slette all informasjon (som kontakter, adresseoppslag, lagrede kartadresser) fra kjøretøyets system og kontakte oss for å overføre eller kansellere kontoen din. Hvis du ikke sletter denne informasjonen, vil den kunne forbli på kjøretøyets system og være tilgjengelig for fremtidige brukere av kjøretøyet. For veiledning om hvordan informasjon slettes fra ditt kjøretøyets system, se kjøretøyets eierhåndbok.

INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER

OnStars produkter og tjenester bruker informasjonskapsler, elektroniske bilder, piksler og andre sporingsteknologier («informasjonskapsler») for å samle inn informasjon om besøket ditt, slik som demografiske data, nettlesertype, IP-adresse, sider som er besøkt, aktiviteter utført på tjenesten og dato og tidspunkt for besøket ditt. Vi bruker informasjonskapsler for å måle nettstedaktivitet, huske dine preferanser, maksimere ytelsen fra vårt nettsted og våre tjenester og tilpasse din erfaring(for eksempel å ajourføre din kontopåloggings- eller kontaktinformasjon, hjelpe deg med å finne frem til nærmeste forhandler, automatisk fylle ut felter i formularer).

Vi kan også tillate tredjepartsannonsør- og personaliseringspartnere å bruke informasjonskapsler på nettstedet vårt for å utvikle personlig tilpasset innhold og passende reklame basert på dine besøk over tid på OnStars nettsteder og applikasjoner og nettsteder og applikasjoner som ikke tilhører GM. Denne informasjonen vil også kunne bli brukt for å evaluere våre reklamekampanjer på nettet eller for å skreddersy reklamekampanjer og andre markedsføringsmeldinger til deg.

Tilsvarende vil vi også kunne plassere informasjonskapsler i våre e-poster for å måle virkningen av våre e-postkampanjer ved å identifisere personene som åpner eller reagerer på en e-postmelding når en e-post blir åpnet, hvor mange ganger en e-postmelding videresendes, typen programvare, enhet, operativsystem og nettleser som brukes for å levere e-posten og eventuelle URL-adresser som det tas tilgang til gjennom vår e-postmelding.

Se også Hjelpeveiledningen for nettleseren din for å få vite mer om informasjonskapsler og andre teknologier og hvordan du administrerer bruken av dem. Hvis du velger å nekte eller å slette informasjonskapsler, må du gjenta denne prosessen hvis du bruker en annen datamaskin eller bytter nettleser. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, vil et nettsteds funksjonalitet kunne bli forringet.

TREDJEPARTSTJENESTER, APPLIKASJONER OG NETTSTEDER

Visse tjenester og applikasjoner fra tredjeparter (for eksempel mobilplanen din, navigasjonstjenester) som du laster ned, som er forhåndsinstallert, eller som du kanskje registrerer deg for, kan ha separate brukervilkår og personvernerklæringer som er uavhengige av vår Personvernerklæring. OnStar er ikke ansvarlig for personopplysningspraksisen til disse tjenestene og applikasjonene fra tredjeparter. Vi anbefaler at du grundig kontrollerer brukervilkårene og personvernerklæringen for hver av tredjepartenes tjenester og applikasjoner før du registrerer deg, laster ned eller bruker dem.

Tilsvarende kan nettstedene vår koble til selvstendige nettsteder utenfor og som ikke kontrolleres av GM eller OnStar, slik som dem som tilhører GM-forhandlere, GM-lisenshavere eller selvstendige produktvurderingsnettsteder. OnStar er ikke ansvarlig for disse nettstedene, deres unnlatelser, retningslinjer eller innholdet på nettstedene eller for slike tredjeparters personopplysningspraksis. Vi anbefaler at du leser disse tredjepartenes retningslinjer for personvern før du bestemmer deg for å bruke nettstedet, eller gir personopplysninger til slike nettstedsoperatører.

HVORDAN VI SIKRER DIN INFORMASJON

Vi har på plass egnede tekniske, administrative, organisasjonsmessige og fysiske sikkerhets- og konfidensialitetstiltak beregnet for å beskytte din informasjon mot uautorisert tilgang eller tilegnelse, og for å sikre et sikkerhetsnivå som er tilpasset risikoen for variert sannsynlighet og alvor hva angår dine rettigheter og friheter relatert til personopplysninger. Vi krever også gjennom kontrakt (bortsett fra i en nødssituasjon) at tredjeparts tjenesteleverandører som handler på våre vegne, eller med dem vi deler din informasjon med, sørger for å ha tilsvarende tiltak på plass.

HVOR LENGE VI OPPBEVARER DIN INFORMASJON

Dine personopplysninger blir oppbevart så lenge som nødvendig for å levere våre tjenester og produkter til deg. Når du har avsluttet kontraktsforholdet med oss, kommer vi enten til å slette dine personopplysninger eller anonymisere dem, med mindre lovbestemte oppbevaringskrav gjelder (som for beskatningsformål). I så fall kan det være at vi gjennom gjeldende lovgivning er pålagt å oppbevare visse av dine personopplysninger i et tidsrom på 10 år etter det relevante beskatningsåret. Vi skal også kunne oppbevare personopplysningene dine etter avslutningen av kontraktsforholdet hvis dine personopplysninger trengs for å etterleve andre, gjeldende lovverk, eller hvis vi trenger dine personopplysninger for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav, men kun på et behov for å vite-grunnlag. I den grad det er mulig kommer vi til å begrense behandlingen av dine personopplysninger for slike begrensede formål etter avslutningen av kontraktsforholdet.

BARNS PERSONVERN

GM sikter seg ikke inn mot eller samler bevisst inn informasjon fra barn under 13 år.

INTERNASJONALE DATAOVERFØRINGER

Vi lagrer dine personopplysninger i USA, EØS og andre steder der vi eller våre tjenesteleverandører har servere. Hvis du er bosatt innenfor EØS, kan det hende at informasjonen din blir overført til et land utenfor EØS som ikke gir samme datavern sett fra et europeisk perspektiv, som hjemlandet ditt. Dette vil kunne omfatte overføring til et land som ikke er dekket av en såkalt «adequacy decision» (beslutning om tilstrekkelighet) av Europakommisjonen. Vi tilbyr tilstrekkelig vern for grenseoverskridende overføringer slik lovgivningen krever for internasjonale dataoverføringer. Med tanke på slike overføringer fra EØS til USA og andre jurisdiksjoner utenfor EØS, implementerer vi standard kontraktsklausuler. Du kan be om et eksemplar av disse ved å kontakte oss på den måten som er angitt nedenfor.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Det kan hende vi fra tid til annen trenger å oppdatere denne Personvernerklæringen, ettersom vår forretningsvirksomhet og våre produkter eller tjenester utvides eller endres, eller som påkrevd av loven. Hvis vi gjør det, kommer vi til å legge ut den oppdaterte versjonen av Personvernerklæringen på nettstedet vårt.

HVORDAN KONTAKTE OSS

Du kan kontakte oss på følgende måter:

OnStar Europe Limited
Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road
Luton, Storbritannia, LU1 3YT
E-post: privacy@gm.com

Kundeserviceavdelingen vår er tilgjengelig for å ta tak i eventuelle bekymringer du måtte ha angående OnStar-tjenestene. Lokale numre:

Lokalt grønt nummer 80058217
Lokale satser 23024644
Internasjonalt grønt nummer (00) 80080022334

Med mindre du gir oss beskjed om noe annet, sender vi meldinger til deg til de kontaktopplysningene du oppgir. Du kan når som helst endre e-postadressen din for varslingsformål ved å gå til nettkontoen din og oppdatere dine personopplysninger i den kontoen, eller ved å bruke det telefonnummeret eller den e-postadressen som er oppgitt under delen «Kontakt» i Brukervilkårene.

TREDJEPARTSBEHANDLERE

Sist oppdatert: Februar 2020

Tredjepartsleverandør-kategoriene- og enhetene ført opp nedenfor (slik som de fra tid til annen blir oppdatert) kan behandle informasjonen din som beskrevet nedenfor og i forbindelse med din bruk av kjøretøy, produkter og tjenester tilkoblet OnStar.

Kjøretøyprodusent OnStar kan dele din informasjon med kjøretøyprodusenten (hvis denne ikke er i GM-selskapsfamilien) som beskrevet i Personvernerklæringen, herunder for formål i forbindelse med våre eller deres produkter og tjenester (for eksempel for å tilby, forbedre, lage oppdateringer på produkter og tjenester, herunder programvareoppdateringer og av sikkerhetsgrunner) og for markedsføring (der det er påkrevd, kommer vi til å skaffe oss ekstra samtykke).
Kontoadministrasjon OnStar bruker for tiden tjenestene til Microsoft Corporation, med hovedkontor i Redmond, Washington, USA, for administrasjon av identiteter og tilgang. Navnet, e-postadressen og passordet ditt lagres og behandles i Microsofts skydatasentre i Europa. Microsoft (eller eventuell etterfølger) vil overholde gjeldende juridiske krav og tilrettelegge for tilstrekkelig beskyttelse ved overføring av personopplysninger til land utenfor EØS-området eller Sveits.
SMS-forbindelse OnStar kan sende dine SMS-forbindelsesdata gjennom tredjepartsservere, for tiden Jasper Technologies, Inc., 189 North Bernardo Avenue, Suite 150, Mountain View, CA 94043, USA, som en sikkerhetskopi, eller for å levere tjenester som forespørsler om opplåsing av dører, anmodninger om aktivering av horn/lys og forespørsler om kjøretøylokasjon. Jasper Technologies (eller en eventuell etterfølger) skal overholde gjeldende rettslige krav og sørge for tilstrekkelig vern for overføringen av personopplysninger til land utenfor EØS og Sveits.
Fakturering og betalinger Vi bruker for tiden en tredjeparts faktureringspartner, Zuora Inc., 1051 E Hillside Blvd., Suite 600, Foster City, CA 94404 USA, for fakturabehandling og gir dine kontakt- og fakturaopplysninger til Zuora for det formålet. Zuora (eller en eventuell etterfølger) skal overholde gjeldende rettslige krav og sørge for tilstrekkelig vern for overføringen av personopplysninger til land utenfor EØS og Sveits.

Vi bruker for tiden en tredjeparts betalingsbehandler, Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland, for betalingsbehandling. Betalingsdetaljene du oppgir blir matet direkte inn på Adyens betalingsside, der Adyen samler inn, lagrer og behandler dem for å behandle din betaling for OnStar-tjenester. Adyen (eller en eventuell etterfølger) kan overføre betalingsdata til det respektive betalingskort- eller tjenesteselskapet eller banken som har utstedt kortet, også utenfor EØS, hvis kortet krever slik overføring for å gjennomføre transaksjonen. Adyen kan dele betalingsdata med GM-selskapsfamilien, herunder OnStar U.S., for betalingsrelaterte støtte-, vedlikeholds- og problemløsningsformål. Adyen (eller en eventuell etterfølger) skal overholde gjeldende rettslige krav og sørge for tilstrekkelig vern for overføringen av personopplysninger til land utenfor EØS og Sveits.

Viktig merknad: Visse land krever identitetskontroll for mobil databruk. Hvis aktuelt, mottas betalingsopplysningene du oppgir direkte av Adyen (eller en eventuell etterfølger) som samler inn, lagrer og behandler dem for å verifisere din identitet på vegne av mobiloperatøren din, og gir et verifisert eller ikke-verifisert bevis til mobiloperatøren.
Automatisk kollisjonsrespons I tilfelle en nødsituasjon skal vi kunne dele data om automatisk kollisjonsrespons, kjøretøyposisjon og informasjon fra OnStar Advisors stemmeoppkall til deg med den lokale nødhjelpsintansen (112 eller 999) slik at nødhjelpsinstansen bedre kan respondere og finne kjøretøyet ditt.
Forhandlere Med mindre du har valgt bort Dealer Maintenance Notification [Forhandlers planlagte vedlikehold] eller lignende tjenester, kommer dine kjøretøysdata (herunder månedlig diagnostikkrapport, for eksempel kilometerstand og oljeforbruk, sanntidsvarsler og OnStar-pakkedata) til å bli delt med din valgte forhandler for formål relatert til kjøretøyservice. Du kan velge bort Dealer Maintenance Notification-tjenester på Kjøretøyprofil-siden eller ved å kontakte en OnStar-rådgiver.
Mobiloperatører Vi deler Wi-Fi-data med mobiloperatøren som du har bestilt en dataplan hos og mottar Wi-Fi Hotspot-tjenester fra.
Anonymiserte data Vi kan gi anonymiserte data (data som ikke kan spores tilbake til deg) til tredjeparts tjenesteleverandører for statistikkformål, og for å analysere og forbedre tjenestene våre.
Nye leverandører Vi bruker en rekke tredjepartsleverandører for å levere produkter og tjenester til deg. Vi kommer fra tid til annen til å oppdatere denne listen med endringer til tredjepartene som behandler dine personopplysninger. Du skal også kunne kontakte oss med spesifikke spørsmål. Se Hvordan kontakte oss i Personvernerklæringen.

Vær oppmerksom på at visse tjenester og applikasjoner fra tredjeparter (for eksempel mobilplanen din, navigasjonstjenester, slik som tjenestene som leveres av Telenav, Inc. i utstyrte kjøretøyer) og som du laster ned, og som er forhåndsinstallert, eller som du kanskje registrerer deg for, kan ha separate brukervilkår og personvernerklæringer som er uavhengige av vår Personvernerklæring. OnStar er ikke ansvarlig for personopplysningspraksisen til disse tjenestene eller applikasjoner fra tredjeparter. Vi anbefaler at du grundig kontrollerer brukervilkårene og personvernerklæringen for hver av tredjepartenes tjenester og applikasjoner før du registrerer deg, laster ned eller bruker dem.

OPPDATERINGER
FOR
ONSTAR-TJENESTER

Alle OnStar-tjenester og Wi-Fi-tjenester vil være utilgjengelige fra og med 31. desember 2020.

Ingen prøveversjon eller betalt abonnement, inkludert nødhjelp, vil være tilgjengelig etter denne datoen.

Se avsnittet "Ofte stilte spørsmål" og les mer om hva dette betyr for deg og ditt abonnement.