Brukervilkår

Brukervilkår for tilkoblet kjøretøy-tjenester [v.1  2017]

Disse brukervilkårene er mellom deg og OnStar Europe Limited og deres partnere (”OnStar” eller ”oss” eller ”vi”). De gjelder for din bruk av tjenestene vi gjør tilgjengelig for deg fra tid til annen som beskrevet i mer detalj i Artikkel 4 og på nettstedet, og ekskluderer Tjenester levert av tredjepartstilbydere, nettoperatører og andre Tjenester fra tredjeparter (”Tjenestene”). Uthevede vilkår er definert i Artikkel 3 under. Ved å få tilgang til Tjenestene samtykker du til at du ikke vil ha angrerett utover fjorten (14) dager etter avtaleinngåelsen.

Sammendrag

Når du samtykker til disse brukervilkårene i registreringsprosessen eller når du får tilgang til eller bruker Tjenestene, samtykker du til følgende:
 • Du vil kun bruke Tjenestene når det er trygt å gjøre dette, og du vil kun bruke dem i henhold til loven og i samsvar med denne Avtalen;
 • Hvis andre bruker Tjenestene gjennom din brukerkonto, tilkoblede enhet eller kjøretøy, må du forsikre at de kun bruker Tjenestene når det trygt å gjøre dette, og i samsvar med lover og denne Avtalen;
 • Hvor tilgjengelig leveres Apper, karttjenester og andre Tjenester (inkludert hotellbestillinger og parkeringstjenester hvor aktuelt) av tredjeparter, ikke OnStar, med mindre dette er uttrykkelig opplyst andre steder. Hvis du installerer eller bruker Apper og Tjenester fra tredjeparter, vil vilkår og betingelser (inkludert retningslinjer for rettferdig bruk) og retningslinjer for personvern for den tredjeparten gjelde. OnStar og Kjøretøysleverandøren er ikke ansvarlige for Apper og Tjenester fra tredjeparter. Apper, kart og navigasjonsfunksjoner kan endres og fases ut, helt eller delvis, til enhver tid.
 • OnStar-Tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Se nettstedet for detaljer;
 • For å bruke Wi-Fi HotSpot i bilen, må du kjøpe en datapakke fra en utpekt tredjeparts mobiloperatør og ha et aktivt OnStar-abonnement. Datapakker er ikke tilgjengelige i alle land. For å aktivere denne funksjonaliteten i kjøretøyet ditt (hvor tilgjengelig), må du samtykke til vilkårene og betingelsene til leverandøren av trådløst Internett. Kontakt en OnStar-rådgiver for mer informasjon;
 • Vi kan suspendere eller avvikle tilgangen til noen eller alle Tjenestene i bestemmelsene som er angitt i disse brukervilkårene;
 • Vi kan få tilgang til, endre eller oppdatere programvaren som brukes til å levere Tjenestene. I visse omstendigheter (dvs. hvor en oppdatering er nødvendig for å adressere et trygghets- eller sikkerhetsproblem med programvaren som blir brukt til å levere tjenesten) kan vi eller Kjøretøysleverandøren få tilgang til, endre eller oppdatere slik programvare uten å innhente ytterligere samtykke fra deg;
 • Du må varsle oss når du ønsker å kansellere Tjenester eller når du planlegger å selge eller avhende kjøretøyet ved å trykke på den blå OnStar-knappen i kjøretøyet ditt, eller ved å kontakte oss på onstar.europe@onstar.com og du må stoppe bruken av Tjenestene for det kjøretøyet;
 • Ikke alle Tjenester vil fungere på alle kjøretøy, nettlesere eller mobiltelefoner eller nettbrett (kontakt en OnStar-rådgiver for ytterligere detaljer);
 • Vi har visse rettigheter til å bruke og dele opplysningene du oppgir til oss i forbindelse med Tjenestene. Informasjonen vil håndteres av oss i henhold til våre retningslinjer for personvern;
 • Tjenestene tilbys ”SOM DE ER” og er begrenset av forhold utenfor vår kontroll. Med mindre det er uttrykkelig angitt i disse brukervilkårene eller påkrevd i henhold til loven, gir vi ingen representasjon eller garanti for Tjenestene eller tilgjengeligheten av disse;
 • Vi kan endre denne Avtalen fra tid til annen og vi vil varsle deg om vesentlige endringer. Din vedvarende tilgang eller bruk av Tjenestene angir at du godtar den oppdaterte Avtalen med endringer. Hvis du ikke godtar endringene, kan du si opp denne Avtalen og opphøre bruken av Tjenestene;
 • Din bruk av Tjenestene styres av Avtalen som definert under;
 • Din bruk av visse Tjenester kan kreve at du må oppgi visse opplysninger til OnStar eller en tredjepart for å verifisere din identitet før tjenesten kan aktiveres eller innen en viss tid etter aktivering;
 • OnStar jobber kontinuerlig med å endre og forbedre Tjenestene sine. Vi kan enten legge til eller fjerne funksjonalitet eller funksjoner, og vi kan suspendere eller stoppe tjenesten i sin helhet;
 • Du kan stoppe Tjenestene til enhver tid. OnStar kan også stoppe å levere Tjenestene til deg, eller legge til eller opprette nye grenser for Tjenestene når som helst;
 • Du kan ikke videreselge Tjenestene; og
 • Hvis du får Tjenestene i en gratis prøveperiode, vil disse Tjenestene stoppe automatisk uten forhåndsvarsel på slutten av denne perioden, med mindre du velger å fortsette Tjenesten og samtykker til å betale tilhørende gebyrer.

Brukervilkår

 1. Samtykke til vilkår. Når du aksepterer disse brukervilkårene i registreringsprosessen, eller når du får tilgang til eller bruker Tjenestene, angir du at du har lest, forstått og samtykket til disse brukervilkårene og andre vilkår, retningslinjer, veiledninger og prosesser de henviser til (samlet, ”Avtalen”) som omfatter:
  • disse brukervilkårene;
  • lisensen (som angitt i Vedlegget til disse brukervilkårene); og
  • andre vilkår, veiledninger, retningslinjer eller prosedyrer som vi kommuniserer til deg.
  Vilkårene i denne Avtalen skal tre i kraft samme dato du samtykker til denne Avtalen og skal fortsette til den utløper eller sies opp av deg eller oss. Hvis du ikke er enig i noen av visse vilkårene, bør du avslå disse brukervilkårene. Noen Tjenester kan være gjenstand for ytterligere vilkår som du kan bli bedt om å samtykke til utover disse. Du har ikke tillatelse til å få tilgang til eller bruke Tjenestene hvis du ikke samtykker til denne Avtalen. </li”>
 2. Sikkerhet. Du må adlyde alle lover (inkludert trafikkregler og trafikkregelverk som styrer driften av kjøretøyet ditt og bruken av tilhørende enheter som er relevant for din bruk av Tjenestene, og du vil ikke få tilgang til og/eller bruke Tjenestene eller tilkoblet enhet på en måte som bryter loven, regler eller regelverk. Uten å begrense det forrige, det er ditt eget ansvar å vise diskresjon og observere alle sikkerhetstiltak som kreves i henhold til loven (inkludert trafikkregler og -regelverk hvor aktuelt) mens du får tilgang til og/eller bruker Tjenestene og tilkoblede enheter. Tilgang til og/eller bruk av Tjenestene og tilkoblede enheter er på egen risiko og eget ansvar, og Tjenestene og tilkoblede enheter bør kun opereres og/eller brukes når du trygt kan gjøre dette. Av sikkerhetsårsaker vil noen funksjoner og funksjonalitet ikke være tilgjengelige under driften av kjøretøyet eller tilkoblet enhet. Hvis du kjøper en Wi-Fi pakke, kan OnStar-tjenestene (inkludert nødrespons) bli forstyrret midlertidig under aktiveringsprosessen. Vennligst følg instruksjonene og sikre at kjøretøyet ditt er trygt parkert hvis dette skjer. Du må sørge for at andre som bruker Tjenestene gjennom brukerkontoen din, kjøretøyet eller tilkoblet enhet vil etterleve Artikkel 2 til enhver tid ved bruk av disse Tjenestene.
 3. Noen definisjoner.
  • Avtalen” er definert i Artikkel 1;
  • Tilkoblet enhet” betyr en enhet som er kompatibel med systemet eller Tjenestene, og i stand til å motta programvareoppdateringer eller oppgraderinger som enten installeres i kjøretøyet av oss eller våre partnere, eller er godkjent av oss for bruk i forbindelse med Tjenestene;
  • Tilbakemelding” er definert i Artikkel 25;
  • Flåte” betyr en gruppe biler som vedlikeholdes, eies eller leies av en tredjepartvirksomhet eller en annen enhet, og ikke av en person eller familie. For eksempel, en leiebil som du får fra et bilutleieselskap eller et kjøretøy som gjøres tilgjengelig for deg av en arbeidsgiver som vedlikeholder flere kjøretøy for ansattes bruk, er ofte en del av en flåte;
  • Flåteselskap” er det selskapet som eier, leier eller administrerer en flåte;
  • GPS” er definert i Artikkel 15.1;
  • OnStar-personer” er definert i Artikkel 19;
  • PDF” er definert i Artikkel 28.4;
  • Tillatt bruker” er definert i Artikkel 17;
  • Programvare” er definert i Artikkel 17;
  • Systemer” er definert i Artikkel 17;
  • Tredjepartstjenester” betyr Tjenester som er gjort tilgjengelig for deg av en tredjepart, inkludert Kjøretøysleverandøren;
  • Varemerker” er definert i Artikkel 23;
  • Kjøretøy” betyr en bil eller kjøretøy som vi gjør Tjenestene tilgjengelige gjennom;
  • Kjøretøysleverandør” betyr produsenten, distributøren, og/eller selgeren av kjøretøyet og hver av dens samarbeidspartnere;
  • Nettsted” betyr nettsiden(e) på https://www.onstareurope.com/no/;
  • Trådløse tjenesteleverandører” betyr tredjeparter som kan tilby deg datapakker, som ytterligere beskrevet i Artikkel 4; og
  • Du” og ”Dine” betyr hver person som får tilgang til eller bruker Tjenestene.
 4. Tjenestedetaljer. Denne Avtalen styrer din bruk av Tjenestene. Videre informasjon om Tjenestene (inkludert tjenestebeskrivelser og instruksjoner for oppsett av tjenesten) finner man på nettstedet. Denne Avtalen styrer alle oppdateringer, oppgraderinger, endringer eller nye versjoner, kode, tekst, bilder, lyd, video og annet innhold eller materialer integrert i eller på annen måte oppbevart i eller med Tjenestene.Her er noen av høydepunktene av Tjenester som kan være tilgjengelig for deg, avhengig av din type kjøretøy, Tjenestene som tilbys i landet ditt og Tjenestene du velger å motta:
  • OnStar-tjenestene: OnStar-relaterte Tjenester kan tilbys deg mot betaling eller gratis som en del av en prøveperioden hvis dette tilbys i landet ditt.
  • Informasjonsunderholdning: Avhengig av kjøretøyet ditt kan Tjenestene inneholde funksjoner for informasjonsunderholdning, som muligheten for tilgang til Apper og andre funksjoner fra kjøretøyet ditt. Apper og andre funksjoner kan kreve at du godtar vilkår og betingelser, samt retningslinjer for personvern fra tredjeparter for å kunne bruke dem.
  • Overvåkning av kjøretøyets tilstand: Tjenester kan være tilgjengelige for kjøretøyet ditt som innhenter data fra systemene og gir deg og/eller din forhandler diagnostiske varsler og prognoser. Disse Tjenestene rapporterer ikke om alle forhold som kan påvirke driften av kjøretøyet ditt. Datainnhenting er begrenset og ment å brukes i tillegg til, og ikke som en erstatning for, manuelle kontroller av kjøretøyet ditt. Det er ditt ansvar å overvåke og vedlikeholde kjøretøyet ditt i henhold til relevante lover og regler.
  • Apper: Programvareapplikasjoner som kan være tilgjengelige for nedlasting og/eller bruk, inkludert Tjenester som tilbys gjennom disse applikasjonene og oppdateringene, eller oppgradering til disse applikasjonene (samlet ”Apper”). Apper tilbys av tredjeparter, ikke OnStar, med mindre dette er uttrykkelig angitt når du laster dem ned. Tilgang til og bruk av hver App har egne vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern som vil presenteres for deg når du får tilgang til eller bruker Appen. Henvis til hver App for detaljer om de spesifikke funksjonene og Tjenestene som er tilgjengelig via den Appen. I fravær av slike ekstra vilkår vil lisensavtalen for sluttbrukere ”Lisensen”) angitt i vedlegget til disse brukervilkårene gjelde. OnStar er ikke ansvarlig for Apper fra tredjeparter. Appens funksjoner kan endres til enhver tid. Apper i kjøretøyets ”AppShop”, hvis aktuelt, kan lastes ned gratis med mindre noe annet er oppgitt. Du er imidlertid ansvarlig for alle nettverkskostnader på mobilnettverket forbundet med nedlastingen eller bruken av Appene. Apper kan være underlagt begrensninger for rettferdig bruk, og misbruk eller overdrevent bruk av Appen kan føre til at Appen ikke lenger gjøres tilgjengelig.
  I tillegg (dvs. ikke som en del av Tjenestene), kan du, hvor tilgjengelig, bli tilbudt datapakker eller andre Tjenester fra en angitt trådløs tjenesteleverandør i landet ditt. Din bruk av datapakker levert av en trådløs tjenesteleverandør skal styres av andre vilkår og betingelser, og være i samsvar med retningslinjene for personvern og rettferdig bruk som gjort tilgjengelig for deg av denne trådløse tjenesteleverandøren. Noen Tjenester krever et aktivt OnStar-abonnement. Hvis du ikke har en aktiv OnStar-konto, kan du ikke kjøpe WiFi-datapakker. Hvis du deaktiverer OnStar-enheten din, kan du ikke kjøpe eller bruke datapakker. Hvis OnStar-Tjenestene dine opphører, vil alle eksisterende datapakker ikke lenger være tilgjengelige. Vi garanterer ikke at alle Tjenestene vil være tilgjengelige for deg på ditt språk. I de sjeldne tilfeller en rådgiver ikke kan snakke på samme språk som deg, må vi kanskje falle tilbake på engelsk. Det å ikke gi informasjon eller det å gi ufullstendig eller feil informasjon kan føre til at noen eller alle Tjenestene suspenderes eller stoppes. Dette gjelder spesielt for datapakker som leveres av trådløse tjenesteleverandører hvor lokal lovgivning hindrer anonym bruk. For å få datapakker fra den trådløse tjenesteleverandøren, betalt eller som gratisperiode, kan du bli bedt om å vise legitimasjon i en ansikt-til-ansikt video eller i en videoidentifiseringsøkt, eller med 3DS-kredittkortautorisasjon. Disse lovene og krav til operatører varierer etter land og kan endres til enhver tid.
 5. Betaling. Hvis du har valgt en betalt tjeneste, og hvis du har et kreditt- eller debetkort eller lignende betalingsmåte registrert hos oss, vil du varsles om eventuelle gjentakende betalinger under registreringsprosessen. Aktuelle gebyrer for Tjenestene, hvis noen, må betales på forhånd. Alle gebyr i betalingsprosessen vil inkludere MVA eller andre avgifter med mindre annet er oppgitt. Ikke alle betalingsmåter kan være tilgjengelige og noen kan kreve spesifikke sikkerhetsfunksjoner, slik som 3DS. Prisen for Tjenestene kan endres over tid, og vi vil bruke satsene som gjelder for de aktuelle betalingsmåtene for disse kostnadene. Du vil varsles om eventuelle prisøkninger som gjelder for Tjenestene du betaler for, slik at du kan avslutte tjenesten hvis du ikke ønsker å betale en høyere pris. Hvis vi ikke mottar betaling, kan vi suspendere Tjenestene frem til det skyldige beløpet er betalt.Installasjon og bruken av Tjenestene på tilkoblede enheter, samt automatiske oppdateringer av disse, kan føre til kostnader belastet av mobiloperatøren din. Slike kostnader er ofte høyere hvis brukt i utlandet. Du er imidlertid ansvarlig for alle kostnader hos mobiloperatøren.Hvis du får Tjenestene i en gratis prøveperiode, vil disse Tjenestene stoppe automatisk uten forhåndsvarsel på slutten av denne perioden, med mindre du velger å fortsette Tjenesten og samtykker til å betale tilhørende gebyrer. Hvis du velger å fortsette Tjenestene og samtykker til å betale gebyrene forbundet med disse, vil vi automatisk belaste disse gebyrene fra datoen den gratis prøveperioden utløper til betalingsmåten knyttet til kontoen din.
 6. Din rett til kansellering av Tjenestene. Denne Avtalen gjelder fra samtykkedatoen frem til det valgte abonnementet utløper eller Tjenestene blir kansellert eller avsluttet av deg eller oss som tillatt i henhold til Avtalen. Du kan avslutte Tjenestene avhengig av typen abonnement du har valgt. For å avslutte Tjenestene, kan du ringe oss på telefonnummeret oppgitt for landet ditt på nettstedet, eller hvis du er en OnStar-abonnent, kan du trykke på den blå OnStar-knappen i kjøretøyet og informere rådgiveren om at du ønsker å avslutte de aktuelle Tjenestene. Du må også kontakte oss på denne måten hvis du ønsker å selge eller overføre kjøretøyet ditt. I de tilfeller hvor du har betalt for en tjeneste kan du ha rett på refusjon for noe eller hele beløpet du tidligere har betalt avhengig av når du kansellerer. Les de aktuelle retningslinjene for kansellering på kjøpetidspunktet. Hvis du er OnStar-abonnent, kansellerer Tjenestene og senere ønsker å reaktivere dem, kan det påløpe reaktiveringsgebyrer. Du kan også ringe oss eller trykke på den blå OnStar-knappen i kjøretøyet ditt til enhver tid for å få instruksjoner om hvordan du deaktiverer tilkoblede Tjenester levert gjennom kjøretøyet eller tilkoblet enhet.Du kan, uavhengig av kontraktvarigheten, få de tilkoblede Tjenestene deaktivert til enhver tid. Ring oss eller trykk på den blå OnStar-knappen i kjøretøyet for instruksjoner. Hvis du senere ønsker å reaktivere Tjenestene, kan du måtte å betale et reaktiveringsgebyr.
 7. Vår rett til å si opp Tjenestene. I den grad det er tillatt i henhold til loven, og med mindre det ikke er forbudt, forbeholder vi oss retten til å avslutte din deltakelse i eller tilgang til Tjenestene og denne Avtalen, hvis vi etter eget skjønn oppdager at du har brutt vilkårene i denne Avtalen. For eksempel, vi kan si opp denne Avtalen umiddelbart hvis: (i) Du bryter noen forpliktelse i denne Avtalen; (ii) enhver person eller part som opptrer på vegne av deg handler i strid med Avtalen; (iii) du engasjeres i, oppmuntrer til, eller deltar i ulovlig eller uredelig atferd som knyttes til denne Avtalen eller noen av Tjenestene; eller (iv) du ikke samtykker til endringer i denne Avtalen etterhvert som vi gjør disse tilgjengelige for deg.
 8. Ytterligere oppsigelsesrettigheter; Oppsigelsestidspunkt. I tillegg til andre oppsigelsesrettigheter gitt i denne Avtalen kan vi si opp Avtalen til enhver tid med tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel. Ved oppsigelse eller utløp av denne Avtalen må du umiddelbart stoppe bruken av Tjenestene og lisensen til programvaren vil da utløpe automatisk med umiddelbar virkning. Alle bestemmelser i denne Avtalen som er i kraft til tross for oppsigelse eller utløp, skal overleve slik oppsigelse eller utløp av denne Avtalen. I de tilfeller hvor du har betalt for en tjeneste, kan du ha rett på refusjon for noe eller hele beløpet du tidligere har betalt avhengig av når Avtalen sies opp.
 9. Plikt om å varsle OnStar ved salg eller overføring av kjøretøy. Hvis du er OnStar-abonnent, må du varsle oss dersom du planlegger å selge eller overføre kjøretøyet ditt. Det er viktig å beskytte kontoen og opplysningene dine, og å unngå å bli belastet for Tjenestene etter salget eller overføringen. For å varsle oss, kan du ringe oss på telefonnummeret oppgitt for landet ditt på nettstedet, eller trykke på den blå OnStar-knappen i kjøretøyet og informere rådgiverne om abonnementet ditt. I de tilfeller hvor du bruker Tjenester og Apper som kan oppbevare data lokalt i informasjonsunderholdningssystemet i kjøretøyet ditt, er det ditt ansvar å slette disse Appene og data før du selger eller overfører kjøretøyet.
 10. Flåtekjøretøy. Denne Avtalen gjelder for deg hvis du er eieren, lederen eller brukeren av en flåte som bruker noen av disse Tjenestene. Når du bruker Tjenestene eller kjører et flåtekjøretøy med aktive Tjenester, samtykker du til vilkårene i denne Avtalen, selv om du ikke kjøpte eller leide kjøretøyet eller bestilte Tjenestene. Hvis du eier et flåtekjøretøy, så kan ytterligere vilkår og betingelser gjelde for Tjenestene som leveres til flåten din. Hvis ytterligere vilkår og betingelser strider med disse brukervilkårene, så skal de ytterligere vilkår og betingelser for flåten være styrende. Hvis du kjører et flåtekjøretøy, kan flåteselskapet tillate deg å bestille ekstratjenester som ikke er en del av Tjenestene som leveres til flåteselskapet, og du kan få muligheten til å kjøpe Tjenester for eget bruk. Disse Tjenestene er også underlagt denne Avtalen. Flåteselskapet kan også begrense typen Tjenester som er tilgjengelig for deg. Tjenestene som er levert til flåten skal styres av ytterligere vilkår og betingelser, og andre retningslinjer for personvern enn de som gjelder for kjøretøy utover flåten. Mer spesifikt kan flåteselskapet ha bedt om ekstra datainnhenting eller ha en håndteringspraksis som avviker fra de som er forbundet med visse Tjenester. Din flåteleder kan begrense visse Tjenester og velge å levere OnStar i en begrenset tidsperiode eller ikke i det hele tatt. Din gratis prøveperiode kan knyttes til din flåterelasjon. Du bør rådføre deg med flåteselskapet hvis du har spørsmål om eventuelle krav, begrensninger eller datapraksis som kan gjelde for din bruk av flåtekjøretøyet eller Tjenestene forbundet med et flåtekjøretøy. Du (hvis du er en flåteeier, eller leder) er ansvarlig for å informere flåtesjåfører om at Tjenestene er aktive og at informasjon til sjåførene som gis under innmeldingsprosessen gjøres synlige for både flåteeier og -leder, samt at det innhentes nødvendig juridisk samtykke fra slike sjåførersom er pålagt i henhold til lover og regelverket i landet ditt. Du må også varsle alle sjåfører hvis OnStar-tjenestene ikke er tilgjengelige for dem/de ikke har tillatelse til å kjøpe, om utløp av prøveperioder og/eller manglende fornyelse av Tjenestene.
 11. Endringer i Avtalen. Vi kan endre denne Avtalen fra tid til annen. Vi vil varsle deg om vesentlige endringer. Hvis du ikke godtar endringene, kan du si opp denne Avtalen og opphøre bruken av Tjenestene. Din vedvarende tilgang til eller bruk av noen av Tjenestene indikerer at du godtar den oppdaterte Avtalen med endringer. Hvis den månedlige eller årlige betalingssummen endres på et senere tidspunkt, vil du varsles om eventuelle prisøkninger slik at du kan kansellere tjenesten før endringene trer i kraft.
 12. Kvalifisering. Ved å samtykke til denne Avtalen eller ved å bruke Tjenestene, bekrefter du at du (a) er myndig i din bostedjurisdiksjon og har full juridisk kapasitet til å inngå bindende kontrakter, eller (b) er minst 13 år og innehar samtykke fra foreldre eller verge, samt at du har mulighet til og er kompetent nok til å inngå og etterleve denne Avtalen. Hvis du ikke oppfyller disse kvalifikasjonskravene, bør du avslå denne Avtalen ved å bruke de midlene vi har gjort tilgjengelige for deg. Du har ikke tillatelse til å bruke noen av Tjenestene før du oppfyller disse kvalifikasjonskravene og samtykker til vilkårene i denne Avtalen.
 13. Ingen bruk av Tjenestene av barn. Tjenestene, gjennom markedsføring, utseende, koblinger til andre nettsteder og annet, målrettes ikke mot barn under en alder av 13 år. Hvis du er under 13 år eller er forelde eller verge for barn under 13 år, må du være oppmerksom på at vi ikke tillater registrering av, og innhenter ikke bevisst informasjon fra, barn under en alder av 13 år. Hvis du er foreldre eller verge til barn under 13 år må du ikke la dem bruke, eller samtykke til at de registrerer seg for å bruke, noen av Tjenestene.
 14. Registrering og konto. Du kan være pålagt å opprette en konto for å bruke noen av Tjenestene. Hvis du oppretter en konto, må du:
  • gi nøyaktige og fullstendige opplysninger, og oppdatere informasjonen slik at den forblir nøyaktig og fullstendig;
  • være ansvarlig for din kontoaktivitet (inkludert aktiviteten til andre personer du lar bruke kontoen din);
  • holde kontoen og passordet ditt skjult og ikke vise dette til noen; og
  • varsle oss umiddelbart om eventuelle sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av kontoen din med dine kontaktopplysninger gitt i ”Spørsmål”-delen nederst i disse brukervilkårene.
  Bruk av Tjenestene er kun for eget personlig bruk (og bruken til andre brukere i henhold til Artikkel 16) eller bruken din i forbindelse med en flåte som tillatt i henhold til denne Avtalen. OnStar vil ikke være ansvarlig for tap som følge av uautorisert tilgang til eller bruk av Tjenestene eller kontoen din. Du kan imidlertid holdes ansvarlig overfor OnStar eller andre parter på grunn av slik uautorisert tilgang og/eller bruk.
 15. Tjenestebegrensninger.
  1. Tjenestene som er tilgjengelige i hvert land er oppgitt på nettstedet. Merk at ikke alle Tjenester er tilgjengelige for alle typer kjøretøysmodeller eller i hvert land. Noen Tjenester krever trådløse kommunikasjonsnettverk og et globalt posisjoneringssystem (”GPS”) satelittnettverk. Ikke alle Tjenester er tilgjengelige overalt til enhver tid. Området du kjører i kan påvirke Tjenestene vi leverer til deg, inkludert Tjenester for veibeskrivelser.
  2. Noen Tjenester vil kanskje kun fungere på steder hvor vi har engasjert en tredjeparts nettverksleverandør for Tjenester i dette området, og kun hvis tredjeparten har teknisk kompatibilitet med den tilkoblede enheten, dekning, nettverkskapasitet, samt forholdene når og hvor tjenesten skal brukes. Tjenester som bruker stedsinformasjon vil kun fungere hvis GPS-satelittsignalene er uhindrede, tilgjengelig på stedet og kompatible med kjøretøysystemet eller systemet til den tilkoblede enheten. Tredjeparters systemer og nettverk er også gjenstand for teknologiske endringer og utvikling. Dine tilkoblede enheter er kanskje ikke alltid kompatible med tredjeparters nettverk og systemer, eller selve Tjenestene. OnStar tilbyr deg ikke nettverkstilkobling. Slik tilkobling leveres av en tredjeparts nettverksleverandør.
  3. Kjøretøyet og den tilkoblede enheten din må ha et fungerende elektrisk system (inkludert tilstrekkelig batteri) for at Tjenestene skal kunne brukes. For å spare batteriliv, vil OnStar-tjenester og funksjonalitet bli midlertidig utilgjengelig hvis du ikke starter motoren på 10 etterfølgende dager. Tilgjengeligheten til disse OnStar-tjenestene og funksjonaliteten vil gjenopprettes automatisk neste gang du starter kjøretøyets motor. Se eiermanualen for mer informasjon.
  4. Tjenestene vil ikke fungere hvis:
   • utstyret i kjøretøyet eller programvaren på den tilkoblede enheten ikke er skikkelig installert;
   • du ikke har holdt utstyret eller den tilkoblede enheten eller kjøretøyet i god stand;
   • du ikke er i samsvar med lover og regler;
   • du prøver å legge til, koble til, eller endre utstyr eller programvare i den tilkoblede enheten eller kjøretøyet (som å plugge enheter inn i kjøretøyets strømsystem eller diagnostiseringsport);
   • den tilkoblede enheten eller kjøretøyet ikke er kompatibel med Tjenestene eller den trådløse tjenesten og teknologien levert av våre tredjeparters nettverksleverandører (denne trådløse tjenesten og teknologien kan endres til enhver tid); eller
   • andre problemer som oppstår utover vår kontroll som forstyrrer leveransen eller kvaliteten på Tjenestene, slik som bakker, høye bygninger, tuneller, været, skade på viktige deler av kjøretøyet i en ulykke eller overbelastning eller blokkering av det trådløse telefonnettverket.
  5. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller svikt i ytelse som (a) kunne ha blitt forhindret av deg ved å ta rimelige forholdsregler eller (b) som forårsakes av naturkrefter, eller krefter utover vår rimelige kontroll (for eksempel: Strømbrudd, krigshandlinger, offentlige tiltak, terrorisme, sivile forstyrrelser, mangel på arbeidskraft eller vansker – uavhengig av årsak eller utstyrssvikt som manglende Internett, datamaskiner, telekommunikasjon eller annen utstyrssvikt). Vi lover ikke uforstyrret tilgang til Tjenestene.
  6. Rutedata vi tilbyr er basert på den mest oppdaterte kartinformasjonen som er tilgjengelige for oss, men informasjonen kan være feil eller ufullstendig. For eksempel, rutedata vil muligens ikke inneholde informasjon om enveisretninger, avkjørselsbegrensninger, byggeprosjekter, sesongbaserte veier og nye veier. Den foreslåtte ruten kan bruke en vei som er stengt for byggeprosjekter eller en avkjørsel som er stengt av skilter på stedet. Foreslåtte ruter tar heller ikke hensyn til om områdene er i boligstrøk, kommersielle eller blandede strøk, og tar ikke høyde for tilgjengeligheten av offentlige eller private varer og tjenester. Derfor bør du bruke god dømmekraft, overholde trafikk- og veilovgivning og instruksjoner, samt vurdere om veibeskrivelsene fra systemet er trygge og lovlige under de aktuelle forholdene.
  7. Vi anbefaler at du leser nøye igjennom de gjeldende vilkår og retningslinjer som utgjør denne Avtalen, inkludert våre retningslinjer for personvern, før du bruker Tjenestene. Hvis du bruker Tjenester fra tredjeparter, forstår du at de gjeldende vilkårene for tjenesten og personvernerklæringer fra denne tredjeparten er en avtale kun mellom deg og tredjeparten, og ikke mellom deg og oss. Vi er ikke ansvarlige for tjenestevilkårene som er gjort tilgjengelige av slike tredjeparter, inkludert tredjeparts nettverksoperatører og/eller trådløse tjenesteleverandører, og vi har ingen forpliktelser eller ansvar under disse tjenestevilkårene.
  8. Vi er ikke forpliktet til å tilby vedlikehold eller støtte til Tjenestene, teknisk eller annet. Hvis vi tilbyr vedlikehold eller støtte til Tjenestene, kan vi stoppe slikt vedlikehold, støtte og/eller Tjenester til enhver tid.
  9. Kjøretøyets diagnostiske data som vi tilbyr som en del av Tjenestene er begrenset til spesifikk informasjon som kan innhentes fra kjøretøyet eksternt. Selv om vi kontinuerlig oppdaterer utvalget av diagnostiske data som er tilgjengelige, samt rekkevidden av varslinger som du kan velge fra, er slike data begrenset og ment for å brukes i tillegg til – ikke som en erstatning for – utførelse av manuelle kontroller av kjøretøyet ditt. Vi kan ikke love at vi påviser alle forholdene med kjøretøyet ditt, og det er ditt ansvar å overvåke og vedlikeholde kjøretøyet ditt i henhold til relevante lover og regler. Ikke alle diagnostiseringsfunksjoner er tilgjengelige i alle kjøretøy.
 16. Andre brukere. Denne Avtalen gjelder for alle brukere av din tilkoblede enhet eller kjøretøy. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som utføres av andre brukere av din tilkoblede enhet eller kjøretøy, inkludert all tilgang til eller bruk av Tjenestene. Uten å begrense det foregående, er det ditt ansvar å:
  • informere andre brukere om den tilkoblede enheten din eller kjøretøyet som de får tilgang til samt bruken av andre Tjenester som er underlagt denne Avtalen;
  • informere andre brukere om personvernerklæringer som gjelder for bruken av Tjenestene; og
  • sikre at andre brukere av den tilkoblede enheten eller kjøretøyet opptrer i samsvar med de gjeldende vilkårene i denne Avtalen.
 17. Programvareoppdateringer; suspensjon eller fjerning av Tjenestene. Du samtykker til OnStar og kjøretøysleverandørens tilgang til systemene på din tilkoblede enhet og ditt kjøretøy (”Systemene”) for følgende formål:
  • Systemene dine omfatter programvare, data, Apper og tilhørende innstillinger som OnStar eller Kjøretøysleverandøren gjør tilgjengelig for deg, (samlet ”Programvaren”). Programvaren er lisensiert, ikke solgt til deg, og kan måtte oppdateres eller endres fra tid til annen. Du samtykker til at OnStar kan fjernlevere visse nødvendige programvareoppdateringer eller endringer til den tilkoblede enheten din eller kjøretøyet uten ytterligere varsel eller samtykke. For eksempel, disse oppdateringene eller endringene kan forbedre tryggheten eller sikkerheten, eller kan opprettholde riktig drift av kjøretøyet eller den tilkoblede enheten, eller sikre at Tjenestene kan leveres til deg. Vi vil, hvor mulig, gi deg forhåndsvarsel om nødvendige programvareoppdateringer og be om ditt samtykke før vi installerer valgfrie programvareoppdateringer. OnStar kan også fjernlevere programvareoppdateringer eller endringer til din tilkoblede enhet eller kjøretøy som påkrevd av din kjøretøysleverandør. Programvareoppdateringer eller endringer kan påvirke eller slette data du har lagret i den tilkoblede enheten eller kjøretøyet ditt (som lagrede navigasjonsdestinasjoner eller forhåndsinnstilte radiostasjoner). Vi er ikke ansvarlige for eventuelle påvirkede eller slettede data som følge av en programvareoppdatering eller -endring. Våre tredjeparters nettverksoperatører og trådløse tjenesteleverandører vil ikke levere programvareoppdateringer til din tilkoblede enhet eller kjøretøy, og du må sikre at du alltid har en sikkerhetskopi av dataene dine;
  • Vi kan være pålagt fra tid til annen å begrense din tilgang eller bruk av Tjenestene uten forhåndsvarsel og uten ansvar overfor deg, for å løse problemer med adressesystemet, kontoen din, eller andre problemer som kan ha påvirket ytelsen, brukeropplevelsen eller sikkerheten til Tjenestene;
  • Med mindre annet er oppgitt i denne Avtalen, kan vi fjerne eller avvikle deler av Tjenestene. Dette kan skje som følge av vår innsats for å spisse Tjenestene for å takle ytelsesforringelse, eller for å adressere endringer i teknologi, kundeinteresser, forskriftsmessige krav eller forretningsbehov. Du vil bli varslet om slike tiltak, og eventuelle ubrukte, forhåndsbetalte beløp vil refunderes til deg;
  • Som en del av Tjenestene, for nettsikkerhetsformål, samtykker du til at vi kan overvåke systemer i den tilkoblede enheten eller kjøretøyet, og informasjonen i disse systemene, samt at vi kan iverksette forsvarsmekanismer for de systemene for å beskytte dem og dine rettigheter;
  • Varsling og samtykke. Hvis vi gir ytterligere varslinger eller ber om ekstra samtykke til en programvareoppdatering eller endring, kan varslingen eller forespørselen om samtykke mottas eller gis av en godkjent bruker av den tilkoblede enheten eller kjøretøyet eller Tjenester eller systemer (”Tillatt bruker”) på vegne av deg, den tilkoblede enhetens eller kjøretøyets eier, han eller henne, og alle andre godkjente brukere. Brukeren som mottar eller gir varsel eller samtykke er ansvarlig for å varsle alle andre godkjente brukere om varselet og om hans/hennes samtykke. Du samtykker samtidig til at vi i alle tilfeller kan få tilgang til, endre eller oppdatere programvaren av sikkerhetsmessige årsaker uten ekstra varsling eller samtykkeforespørsel; og
  • Denne Avtalen vil styre eventuelle oppdateringer eller andre endringer vi gjør på Tjenestene, systemer eller programvare for alle godkjente brukere.
 18. Dine ekstra representasjoner og forpliktelser. Du er enig i at:
  • Du har retten og myndigheten til å inngå denne Avtalen på dine egne vegne;
  • Du vil kun bruke kontoen og Tjenestene med din tilkoblede enhet eller på annen måte som godkjent av oss;
  • Du vil overholde alle vilkårene i denne Avtalen og de fra eventuelle tredjeparts Apper;
  • Du vil gi oss og eventuelle tredjeparts appleverandører sannferdig og nøyaktig informasjon, og vil holde disse opplysningene oppdaterte;
  • Du vil overvåke bruken av Tjenestene og være i fullt samsvar med kravene til denne Avtalen;
  • Du vil være ansvarlig for alle kostnader og utgifter, inkludert skatt, tap og forpliktelser, påløpt i forbindelse med bruken av Tjenestene og alle aktiviteter som du påtar deg i forbindelse med Tjenestene eller med denne Avtalen på noen måte;
  • Ditt samtykke til og samsvar med denne Avtalen bryter ikke med noen av dine eksisterende forpliktelser;
  • Du får kun tilgang til Tjenestene gjennom din etablerte konto;
  • Du skal ikke forsøke å bryte sikkerhetsinnstillingene til Tjenestene;
  • Du skal ikke kopiere, reprodusere, distribuere, plukke fra hverandre, drive med omvendt utvikling, demontere, fjerne, endre, omgå eller på annen måte tukle med sikkerhetsteknologi, konvertere til noe bruk som ikke er godkjent av oss eller kreve eierskap i Tjenestene eller i andre parters informasjon eller materiell forbundet med Tjenestene;
  • Du skal ikke bruke Tjenestene for ulovlige formål, til å trakassere andre eller til formål ikke tillatt av oss;
  • Du skal varsle oss om endringer i dine kontaktopplysninger;
  • Du skal ikke bruke Tjenestene eller noen App til å overføre eller sende informasjon eller data du ikke har rett til å overføre eller sende;
  • Du skal ikke videreselge Tjenestene;
  • Du skal ikke fjerne, endre eller skjule eventuell merking av opphavsrettigheter eller andre varslinger om proprietære rettigheter på eller i deler av Tjenestene eller informasjon eller materiell på eller fra Tjenestene;
  • Du vil overholde alle lokale, statlige, provinsielle, føderale og nasjonale lover, vedtekter, forordninger, vedtekter og forskrifter som gjelder for din bruk av Tjenestene; og
  • Du har ingen proprietær rett i noe tall tildelt til din tilkoblede enhet, og du forstår at et slikt tall kan endres fra tid til annen.
 19. Erstatning. Med forbehold om lokal lovgivning, i henhold til OnStars levering av Tjenestene til deg og rettighetene som er gitt til deg, i den grad det er tillatt i henhold til lover og regler, og med mindre det er ulovlig, samtykker du i å frata OnStar, dets overordnede, datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere, tredjeparts nettverksleverandører, trådløse tjenesteleverandører og entreprenører, samt deres respektive ansatte, ledere, styremedlemmer og agenter (samlet ”OnStar-personer”) og holde OnStar-personer uskadeliggjort fra og mot alle tap, skader (herunder død), og handlinger, krav, gebyrer, renter, ekstra avgifter, økonomiske krav og utgifter, inkludert rimelige juridiske honorarer og utgifter, av hvilken som helst art eller natur som oppstår som følge av eller på grunn av krav fra tredjeparter eller krav til eller mot OnStar-person(er): (i) som oppstår fra din tilgang til og/eller bruk av Tjenestene; (ii) som oppstår ut av din manglende overholdelse av denne Avtalen; (iii) knyttet til unøyaktigheter eller usannheter i representasjon eller garanti som du har gitt under denne Avtalen; (iv) som oppstår fra aktiviteter fra andre utenom deg med Tjenestene foretatt gjennom kontoen din; (v) som oppstår fra tilgang til og/eller bruk av, eller manglende tilgang til eller bruk av Tjenestene gjennom din tilkoblede enhet; eller (vi) som oppstår fra andre aktiviteter i eller i forbindelse med denne Avtalen eller Tjenestene. Denne erstatningsforpliktelsen gjelder ikke dersom du ikke handlet ulovlig og ikke på annen måte er ansvarlig for tap, skader (inkludert død), handlinger, krav, sanksjoner, renter, tilleggsskatter, økonomiske krav og utgifter, inkludert rimelige saksomkostninger og andre kostnader.
 20. Uautorisert bruk eller endring av Tjenestene. Du gis ikke retten til og du skal ikke ta del i følgende aktiviteter:
  • overføre programvare eller andre materialer som inneholder virus, ormer, trojanske hester, feil, datobomber, tidsbomber, edderkopper, web-bots, skjermskrapere eller søkeroboter eller ting som er av en destruktiv eller ondsinnet art;
  • utnytte Tjenestene eller programvare på uautoriserte måter, inkludert ved å overtre eller belaste server- eller nettverkskapasiteten eller infrastrukturen;
  • endre, tilpasse, underlisensiere, oversette, selge, drive med omvendt utvikling, dekompilere eller demontere noen del av Tjenestene eller programvaren, eller fjerne, endre, omgå eller på annen måte tukle med sikkerhetsteknologi;
  • ”innstille”, ”speile”, eller videreselge deler av Tjenestene eller programvare uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning; eller
  • samle inn eller lagre opplysninger om brukere.
  Ethvert forsøk av en bruker eller annen person eller enhet å bevisst skade Tjenestene eller programvaren, eller undergrave den legitime driften av Tjenestene eller programvaren, er et brudd på denne Avtalen. OnStar forbeholder seg retten til å etterforske enhver mistenkelig aktivitet og forfølge erstatningsansvar fra slike personer i den grad loven tillater det. OnStar forbeholder seg retten til å utlevere opplysninger om deg, inkludert din kontoinformasjon og tilgang til og bruk av kontoen din, til politimyndigheter som nødvendig for å håndheve denne Avtalen, for å etterleve en rettsordre, eller som tillatt i henhold til retningslinjene for personvern.
 21. Immaterielle rettigheter. Tjenestene og programvaren er beskyttet av internasjonale opphavsrettigheter og kan være gjenstand for annen opphavsbeskyttelse for immaterielle rettigheter, inkludert patent- og varemerkerettigheter. Med mindre det er tillatt i henhold til loven, kan du ikke kopiere, distribuere, endre, utføre, kringkaste, vise, overføre, gjenbruke, publisere på nytt, bruke (unntatt som uttrykkelig angitt heri), eller hevde rettigheter i noen aspekter av Tjenestene eller programvare, inkludert innhold, tekst, bilder, lyd og video uten OnStars uttrykkelige, skriftlige forhåndstillatelse.
 22. Varsling om brudd på opphavsrettigheter. Hvis du eller annen part, (i alle tilfeller, den ”Klagende part”) mener at innhold eller andre aspekter av Tjenestene eller programvaren bryter med opphavsretten til den Klagende part, skal den Klagende part sende et skriftlig varsel om brudd på opphavsrettigheter til vår utnevnte opphavsrettsansvarlige på adressen angitt under. Dette varselet må inkludere følgende informasjon:
  • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som er godkjent til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rett som er krenket.
  • Identifikasjon av det opphavsrettslige arbeidet som er krenket.
  • Identifikasjon av materialet som Tjenestene og programvaren hevdes å ha krenket, med tilstrekkelig informasjon som lar oss lokalisere materialet.
  • Informasjon som er tilstrekkelig nok til å la oss kontakte den Klagende part, som adresse, telefonnummer, og, hvis tilgjengelig, en elektronisk e-postadresse som den Klagende part kan kontaktes på.
  • En erklæring som uttaler at den Klagende part i god tro mener at bruken av materialet på måten det er påklaget ikke er godkjent av rettighetshaveren, agenten eller er i strid med loven.
  • En erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og at den Klagende part er autorisert til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.
  Denne skriftlige dokumentasjonen skal sendes til: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC : 482-D24-B48 Tlf.: 00-1-313-667-3544 E-post: Copyright@gm.com Eventuelle tilbakemeldinger, kommentarer, forespørsler om teknisk støtte og annen kommunikasjon skal rettes til OnStar via kontaktinformasjonen oppgitt i ”Spørsmål”-delen nederst i denne Avtalen.
 23. Varemerker. Alle varemerker, logoer, og tjenestemerker (samlet ”Varemerker”) som vises i forbindelse med Tjenestene er registrerte og/eller uregistrerte varemerker som tilhører OnStar, Kjøretøysleverandøren eller andre tredjeparter. Ingenting i Tjenestene skal fortolkes som at de gir, ved implikasjon, avskjæring, eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke eller vise varemerker eller noen variant derav uten skriftlig tillatelse fra OnStar eller den andre eieren av det. Din bruk av OnStars eller Kjøretøysleverandørens varemerker er strengt forbudt.
 24. Samsvar med eksportregler. Du skal opptre i samsvar med alle lover og regler som gjelder for Tjenestene. Du skal ikke bruke, eksportere, reeksportere, importere, selge eller overføre aspekter av Tjenestene unntatt det som er godkjent iht. lover og regler i landet ditt. Du samtykker også i at du ikke vil bruke Tjenestene til ulovlige formål, inkludert utvikling, design, og produksjon av kjernefysiske raketter, eller kjemiske eller biologiske våpen.
 25. Informasjon og tilbakemelding. I samsvar med disse brukervilkårene kan det være at du må oppgi informasjon til oss for å få levert Tjenestene. Vi ønsker også din tilbakemelding angående Tjenestene. Informasjon og materialer som du sender inn i forbindelse med denne Avtalen (”Tilbakemelding”) anses ikke, med mindre det er oppgitt i retningslinjene for personvern, å være taushetsbelagt av OnStar og OnStar har ingen forpliktelse om å holde informasjonen eller materialer konfidensielle, eller returnere eller destruere noen tilbakemelding. Tilbakemeldingen din er sendt helt frivillig og uten begrensninger, og OnStar kan fritt bruke, reprodusere, endre, distribuere, vise, yte, kringkaste, underlisensiere, og offentliggjøre tilbakemeldinger av alle slag, i alle former eller medium, enten kjent per i dag eller utviklet senere, uten forpliktelser, uttrykkelig eller underforstått, uten varsling, betaling eller benevning til deg. OnStar har rett, men ingen forpliktelse til å føre tilsyn med eventuell tilbakemelding du sender inn.
 26. Datainnsamling/personvern. OnStar innhenter, bruker og deler opplysninger fra og om deg, din tilkoblede enhet og kjøretøy. OnStars personvernerklæring (”personvernerklæring”) beskriver hva OnStar gjør med disse opplysningene. Du samtykker i innhenting, bruk og deling av informasjonen beskrevet i personvernerklæringen og i eventuelle reviderte utgaver av personvernerklæringen, som kan endres på samme måte som denne Avtalen. Hvis du selger, overfører, leier eller avhender kjøretøyet eller den tilkoblede enheten din, er du alene ansvarlig for å slette informasjon om deg selv som er lagret i kjøretøyet eller den tilkoblede enheten, eller i den tilhørende kontoen din.Innhenting, behandling og oppbevaring av data du oppgir i en App, eller som sendes direkte fra den tilkoblede enheten til Appen, styres av appleverandørens vilkår og personvernerklæring. Les appleverandørens vilkår og personvernerklæring nøye. Du vil bli bedt om å godta dem før du installerer Appen. OnStar er ikke ansvarlig for tredjeparts appleverandørers bruk av dataene dine. Hvis du taster en annens persons data inn i Appen, som telefonnummer, må du innhente personens samtykke i forkant.Hvis du har aktive OnStar-tjenester, må du være oppmerksom på at personvern-knappen ikke kan maskere din lokasjon for apper. Hvis du selger, overfører eller på annen måte avhender din tilkoblede enhet, er du alene ansvarlig for å slette AppShop-kontoen din og alle Apper som bruker dine personopplysninger.
 27. Ingen garanti fra OnStar eller Kjøretøysleverandøren.
  1. OnStar og Kjøretøysleverandøren din gir ingen representasjon, betingelser eller garantier når det gjelder Tjenestene. Tjenestene leveres ”som de er” og ”når tilgjengelige”, som omfatter alle feil og mangler som kan oppstå i forbindelse med disse.
  2. I den grad det er tillatt i henhold til lover og regler, gir ikke OnStar og din Kjøretøysleverandør noen garanti for driften, ytelsen eller tilgjengeligheten til Tjenestene, eller noen av OnStars eller Kjøretøysleverandørens ytelser eller prosedyrer i forbindelse med Tjenestene eller denne Avtalen. I den grad det er tillatt i henhold til lover og regler, gir ikke OnStar og Kjøretøysleverandøren noen garanti for at tjenesten vil eksistere i en viss periode og garanterer ikke at fremtidig drift av Tjenestene vil være kompatible med den nåværende driften eller applikasjonene.
  3. I den grad det er tillatt i henhold til lover og regler, gir ikke OnStar og Kjøretøysleverandøren noen garanti eller betingelser eller representasjoner angående egnethet, tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet eller aktualitet av data eller materiale av noe slag som finnes i Tjenestene til noe formål. OnStar og Kjøretøysleverandøren gir ingen representasjoner om at tjenestene vil være frie for tap, forstyrrelse, korrupsjon, angrep, virus, interferens, hacking eller annen sikkerhetsinntrenging, og OnStar og din leverandør av kjøretøyet frasier seg alt ansvar i forbindelse med dette. OnStar og Kjøretøysleverandøren gir ingen garanti for tilgjengeligheten av Tjenesten eller at Tjenestene vil fungere uten forstyrrelse eller være feilfri.
  4. I den grad det er tillatt i henhold til lover og regler, er OnStar og Kjøretøysleverandøren ikke ansvarlige for eventuelle mangler som er forårsaket av serverfeil, feildirigerte eller omdirigerte overføringer, manglende internettilkobling, forstyrrelser eller mangler i overføring av data, datavirus, handlinger eller utelatelser fra tredjeparter som skader nettverket eller forverrer den trådløse nettilkoblingen, skade forårsaket av mangler eller forsinkelser under tilkoblingen av et anrop til en enhet, inkludert nødssituasjoner, eller andre tekniske feil, enten menneskelig eller teknisk av natur.
  5. OnStar og Kjøretøysleverandøren garanterer ikke at Tjenestene vil fungere skikkelig på utstyret ditt og kun du vil være ansvarlig for alle reparasjoner på utstyret og andre tap som faktisk eller angivelig er forårsaket av Tjenestene.
  6. Enkelte jurisdiksjoner begrenser eller tillater ikke ansvarsfraskrivelse av underforståtte eller andre garantier, så noen av de ovennevnte ansvarsfraskrivelsene gjelder kanskje ikke i den grad slik jurisdiksjonens lov gjelder for denne Avtalen, i hvilket tilfelle OnStar og Kjøretøysleverandørens garantier begrenses i den grad loven tillater det.
  7. Ansvarsbegrensning. Eventuelt erstatningsansvar for OnStar eller din Kjøretøyleverandør for skader eller påløpte kostnader, uansett hvordan disse er forårsaket, skal, uavhengig av dets rettslige grunnlag, være begrenset til omfanget av loven som er tillatt i henhold til mengden av forventede skader som er typiske for denne type kontrakt på grunn av brudd på kontraktsforpliktelser.Ingen av ansvarsbegrensningene i dette avsnittet eller andre steder i denne Avtalen skal gjelde for noe ansvar for brudd på lovbestemte, underforståtte vilkår eller ansvar som ikke kan begrenses i loven, særlig ansvar for personskade eller dødsfall forårsaket av uaktsomhet, svindel eller forsettlig forsømmelse. Du erkjenner at fordelene du får fra denne Avtalen er, delvis, i bytte for ansvarsbegrensningene som er angitt i denne Avtalen.OnStar vil ikke være ansvarlig på noen måte i forbindelse med Tjenester fra tredjeparter, inkludert de som tilbys av Kjøretøysleverandøren. Du er forpliktet til å fatte alle rimelige tiltak for å begrense, unngå og redusere skader.
 28. Generelt.
  1. Overdragelse. Du kan ikke overdra denne Avtalen (eller deler av den) uten OnStars skriftlige samtykke og eventuelle forsøk på overdragelse uten OnStars skriftlige samtykke er ugyldig. OnStar kan overdra denne Avtalen med eller uten varsel til deg.
  2. Relasjoner. Ingenting i denne Avtalen skal fortolkes til å utpeke enten deg eller OnStar som partnere, felleskontrollert virksomhet, oppdragsgivere, agenter eller ansatte av den andre. Ingen av partene har rett, makt eller myndighet, uttrykkelig eller underforstått, til å binde den andre.
  3. Ingen forsikring. Vi er ikke et forskringsselskap og hverken anbefaler eller støtter andre forsikringsselskaper. Du er ansvarlig for kjøretøyets forsikring. Tjenestene gir ingen forsikring for kjøretøyet og er ikke et forsikringsprodukt. Tjenestene leveres som en bekvemmelighet. Betalingene du utfører for noen av Tjenestene er ikke knyttet til verdien av kjøretøyet eller eiendeler i det, eller kostnaden for skader på eller skader pådratt av deg. Du bør innhente og opprettholde passende forsikring for kjøretøyet ditt og for eventuelle tilhørende risikoer.
  4. Varslinger. Alle varslinger, forespørsler, samtykker, godkjenninger og annen kommunikasjon påkrevd eller tillatt av deg under denne Avtalen må være skriftlig og skal anses for å være adressert og levert til kundeservice på kontaktinformasjonen på nettstedet. OnStar kan endre sin adresse for varslingsformål når man varsler deg. Vi kan utstede varslinger via forskjellige kanaler, som omfatter det å legge ut meldinger på nettstedet, sende deg e-poster, kontakte deg via våre rådgivere, eller bruke passende systemer som er tilgjengelige i kjøretøyet eller på den tilkoblede enheten din. Du samtykker i å motta slike varslinger og er enig i at varslinger som OnStar sender til deg skal være juridisk bindende. Du samtykker i at varslinger sendt av oss på e-post eller fysisk post oppfyller alle krav til skriftlige varslinger. Hvis du ikke er enig, må du ikke godta denne Avtalen. Du kan ha rett til å trekke tilbake samtykke til å motta elektronisk kommunikasjon, og, når det kreves av loven, vil vi gi deg papirkopier av alle dokumenter og oppføringer på forespørsel. Du kan gjøre det ved å kontakte oss på telefonnummeret og e-postadressen oppgitt under ”Spørsmål”-delen nederst i disse brukervilkårene. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, forbeholder vi oss retten til å si opp denne Avtalen. For å motta eller få tilgang til varslinger vi sender på e-post, må du ha tilgang til Internett og en datamaskin eller enhet med en kompatibel nettleser. Du vil også trenge programvare som kan vise filer i Portable Document format (”PDF”). For å lagre varslingene vi sender til deg, må enheten eller datamaskinen ha muligheten til å laste ned og lagre elektronisk kommunikasjon, inkludert PDF-filer. Ved å godta disse vilkårene bekrefter du at du kan motta, få tilgang til og lagre varslingene vi sender. Du kan endre e-postadressen for varslingsformål til enhver tid ved å kontakte oss på telefonnummeret eller e-postadressen oppgitt under ”Spørsmål”-delen nederst i disse brukervilkårene.
  5. Ugyldighet. Hvis noen avtale eller bestemmelse i denne Avtalen eller et dokument som er innlemmet heri ved henvisning, bestemmes av en domstol med kompetent jurisdiksjon for å være i strid med loven, skal dette vilkåret skilles fra denne Avtalen og de gjenværende bestemmelsene i denne Avtalen eller anvendelsen av slike bestemmelser på personer eller andre forhold enn de som den er ugyldig eller uhåndterlig for, skal derved ikke påvirkes. Hver bestemmelse i denne Avtalen skal være gyldig og håndhevbar i den grad loven tillater det.
  6. Fraskrivelse. Ingen vilkår eller betingelse i denne Avtalen fraskrives og ingen brudd blir unntatt, med mindre fraskrivelsen eller samtykket er skriftlig og undertegnet av parten som hevdes å ha fraskrevet eller samtykket. Ikke noe samtykke fra noen part til, eller fraskrivelse av et brudd fra den andre, enten uttrykkelig eller underforstått, skal utgjøre samtykke til, fraskrivelse av eller unnskyldning for andre eller etterfølgende brudd.
  7. Referanser; Overskrifter; Eksempler. I denne Avtalen er artikkel- og avsnittoverskrifter kun for referanse og vil ikke omfattes i tolkningen av denne Avtalen. Eksempler gitt i denne Avtalen, som kan innledes av ”inkluderer”, ”for eksempel”, ”som”, eller lignende språk, er kun ment for å være illustrerende og er ikke begrensende.
  8. Gjeldende lov.Hvis du er en forbruker, skal denne Avtalen og alle ikke-kontraktsmessige forpliktelser forbundet med den tolkes i henhold til og styres av lovene i landet der du bor. Hvis du ikke er en forbruker, skal denne Avtalen og alle ikke-kontraktsmessige forpliktelser forbundet med den tolkes i henhold til og styres av lovene i England.
  9. Hele Avtalen. Denne Avtalen, inkludert de ytterligere vilkårene og retningslinjene som er referert til i denne Avtalen, er hele Avtalen mellom partene med hensyn til innhold, og det er ingen andre representasjoner, forståelser eller avtaler mellom partene i forhold til dette emnet. Du kan ikke endre denne Avtalen med mindre OnStar skriftlig samtykker til endringen. Med mindre annet er oppgitt i denne Avtalen, skal brukervilkårene styre dersom det oppstår konflikter mellom brukervilkår og andre vilkår, retningslinjer eller andre materialer som det er referert til.
  10. Spørsmål. Tjenestene leveres av OnStar. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager på denne Avtalen eller Tjenestene, kan du kontakte oss til enhver tid ved å trykke på den blå OnStar-knappen i det OnStar-utstyrte kjøretøyet ditt, ved å ringe oss på telefonnummeret som står oppført for landet ditt på nettstedet, sende oss en e-post på onstar.europe@onstar.com, eller som oppgitt på nettstedet.

Vedlegg til brukervilkårene

Standard sluttbrukerlisens for Apper

Denne standard lisensavtalen for sluttbrukere (”Lisensen”) gjelder for hver App som du har tilgang til eller bruker i kjøretøyet eller den tilkoblede enheten. Uthevede vilkår, hvis ikke definert i denne lisensen, er definert i brukervilkårene. Hvis en App er levert av OnStar, så betyr referanser til ”Tilbyder” i denne lisensen OnStar. Hvis Appen er levert av en tredjepart identifisert av deg når du får tilgang til Appen, så betyr referanser til ”Tilbyder” i denne lisensen den leverandøren som er identifisert av deg på nedlastingstidspunktet. Tilbyderen kan oppgi ytterligere vilkår for deg når du får tilgang til eller bruker en App. I slike tilfeller vil disse vilkårene gjelde i stedet for vilkårene for denne lisensen, og lisensen vil ikke lenger gjelde for din tilgang til eller bruk av Appen. Hvis du ikke samtykker til denne lisensen, må du avinstallere og ikke bruke Appene.
 1. Lisens. Tilbyderen er eieren eller lisensinnehaveren til alle rettigheter i Appen, som inkluderer, men som ikke er begrenset til, alt innhold, grafikk, lydvisuelle filer, prosesser og kode, samt immaterielle rettigheter til Appen. Med forbehold om at du overholder denne lisensen, gir Tilbyderen deg en begrenset, personlig, ikke-kommersiell (unntatt tillatt bruk i forbindelse med flåtekjøretøy), ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, tilbakekallelig, ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke Appen kun i objektkodeform for det tiltenkte formål som er beskrevet i denne lisensen og i Appen på din tilkoblede enhet i løpet av lisensens løpetid (som definert i Artikkel 6 under). Du samtykker til å overholde denne lisensen når du installerer og bruker Appen. Appen er lisensiert, men ikke solgt til deg.
 2. Tilbyderoppdateringer, endringer og sletting. Fra tid til annen kan Tilbyderen eller OnStar fjernoppdatere, oppgradere, endre eller slette Appen av visse årsaker, inkludert, uten begrensning, for å forbedre Appen eller systemfunksjonaliteten eller stabiliteten, eller for å adressere mulige trygghets- eller sikkerhetsbekymringer. Du samtykker til at Tilbyderen eller OnStar automatisk oppdaterer, oppgraderer, endrer, sletter eller stopper å støtte Appen, eller gjør at Appen automatisk fjernes fra den tilkoblede enheten under synkronisering med kontoen din. Hvis Appen blir oppdatert, oppgradert eller endret, enten for å forbedre eller korrigere attributter eller funksjonalitet, skal denne lisensen gjelde for oppdateringene, oppgraderinger og endringer i tillegg til andre vilkår som er presentert for deg i forbindelse med oppdateringen, oppgraderingen eller endringen. Hverken Tilbyderen eller OnStar har en forpliktelse til å gi kundestøtte for Appen eller for bruken av applikasjonstjenester.
 3. Effekten av Apper på tilkoblede enheter. Du forstår at nedlastingen, driften og/eller bruk av Appen(e) kan: (i) Ha en utilsiktet eller ugunstig effekt på den tilkoblede enheten, hvilket som helst system eller programvare som opererer i eller med den tilkoblede enheten og/eller en eller flere andre Apper, (ii) resultere i en endring eller modifikasjon i den tilkoblede enheten, hvilket som helst system eller programvare som opererer i eller med den tilkoblede enheten, en eller flere andre Apper og/eller funksjonaliteten til en eller flere av de foregående; og/eller (iii) gjøre hele eller deler av den tilkoblede enheten, hvilket som helst system eller programvare som opererer i eller med den tilkoblede enheten, og/eller en eller flere andre Apper, utilgjengelige eller ubrukelige. Du forstår og samtykker i at nedlastning, drift og bruk av Apper skjer på egen risiko og eget ansvar, og at Tilbyderen ikke har noen forpliktelser til å tilby kundestøtte for Appen eller med hensyn til effekter det kan ha på den tilkoblede enheten, system eller programvare som opererer i eller med den tilkoblede enheten, og/eller en eller flere andre Apper.
 4. Ingen omvendt utvikling; videredistribusjon eller sikkerhetsomgåelse. Du samtykker i å ikke drive med omvendt utvikling, demontere, bruke i en kompilering, dekompilere, gjenbruke, distribuere, videreselge eller endre Appen. Du kan kun kopiere Appen for å overføre Appen til den tilkoblede enheten og for å drifte Appen på den tilkoblede enheten din. Du kan ikke videredistribuere Appen til andre personer som ikke bruker den tilkoblede enheten din eller kjøretøyet ditt. Du samtykker i å overholde og ikke omgå eventuelle sikkerhetsmekanismer eller få tilgang til kontrollteknologien inkludert i eller med Appen.
 5. Åpen kildekode. Hvis Appen inkluderer programvare med åpen kildekode, skal dine rettigheter og ansvar med tanke på programvaren med åpen kildekode styres i henhold til vilkårene for den aktuelle Åpen kildekode-lisensen. ”Åpen kildekode-programvare” betyr programvare som er gjort tilgjengelig for andre under vilkårene for en Åpen kilde-lisens; ”Åpen kilde-lisens” betyr en programvarelisens som inkluderer, men ikke er begrenset til, vilkår som: (a) tillate distribusjon eller videredistribuering av programvaren, inkludert gratis og til salgs, av andre uten royalty eller gebyr, og lar slik distribusjon/videredistribuering inkludere kildekode og kompilert kode; (b) tillater at modifikasjoner, kompileringer og avledede arbeider opprettes fra programvaren og distribueres på samme vilkår som den opprinnelige programvaren; eller (c) vedlegger programvaren og gjelder for alle personer, enheter, grupper, organisasjoner og institusjoner (”Mottakerne”) som programvaren distribueres til og/eller som distribuerer programvaren uten at Mottakerne må utføre eller på annen måte anskaffe en ytterligere lisens.
 6. Løpetid. Denne lisensen skal fortsette frem til den sies opp av deg eller Tilbyderen, eller du slutter å bruke Appen (”Løpetiden”). Du kan si opp lisensen til enhver tid ved å avinstallere Appen. Denne lisensen skal sies opp automatisk til enhver tid ved brudd på vilkårene i denne lisensen av deg, og i slike tilfeller skal du stoppe all bruk av Appen.
 7. Vilkår for Tjenester og nettsted gjelder. Hvis du bruker Appen for å få tilgang til eller bruke en tjeneste, samtykker du i å overholde gjeldende vilkår for tjenesten, og du garanterer at du vil gjøre dette. Hvis du bruker Appen for å få tilgang til eller bruke et nettsted, samtykker du i å overholde gjeldende vilkår for nettsiden, og du garanterer at du vil gjøre dette.
 8. Datainnsamling; Bruk og sikkerhetskopiering. I den grad OnStar er Tilbyderen, kan OnStar innhente og lagre informasjon om deg, kjøretøyet ditt eller den tilkoblede enheten din gjennom din bruk av den tilkoblede enheten og Appen. Alle opplysninger innhentet av OnStar er gjenstand for og styres av personvernerklæringen som er inkludert og publisert i Appen.Når du bruker en App fra en Tilbyder utenom OnStar, kan Tilbyderen også innhente, lagre og behandle opplysninger (inkludert å dele med oss) om deg som beskrevet i tilbyderens retningslinjer for personvern. Vi anbefaler at du nøye gjennomgår Tilbyderens retningslinjer for personvern før du får tilgang til eller bruker Appen.Du har alene ansvaret for å ta sikkerhetskopier eller arkivere data du bruker i Appen i den grad du har rett til å gjøre dette. Tilbyderen har ikke ansvar for å opprettholde, arkivere eller oppgi data du bruker i Appen, og skal ikke ha noe ansvar for tap av tilgang til eller bruk av slike opplysninger.
 9. Innhold levert av Tilbyderen. Appen kan gjøre innhold tilgjengelig for deg som er Tilbyderens eiendom, eller til andre som gir Tilbyderen tillatelse til å gjøre det tilgjengelig for deg. Dette innholdet er kun ment for bruk i Appen på den tilkoblede enheten og ingen rettigheter er gitt til deg for å, og du bekrefter at du ikke vil, kopiere, distribuere, modifisere, yte, kringkaste, vise, overføre, gjenbruke, publisere på nytt, bruke eller gjøre krav på rettigheter til innholdet som leveres av Tilbyder. Du samtykker også i at du ikke vil bruke innhold som er levert av Tilbyderen eller gjennom Appen til å bryte loven eller trakassere andre, grupper eller virksomheter. Hvis Appen kobler deg til noen tredjeparts nettsted eller -tjeneste, betyr ikke dette at rettigheter er gitt til deg, og du bekrefter at du ikke vil kopiere, distribuere, modifisere, yte, kringkaste, vise, overføre, gjenbruke, publisere på nytt, bruke eller gjøre krav på en rett til innholdet som er levert av tredjepartsnettstedet eller -tjenesten, med mindre du har juridisk tillatelse fra tredjeparten. Du samtykker også til at du ikke vil bruke innhold fra tredjeparters nettsteder- eller tjenester til å bryte loven eller trakassere personer, grupper eller virksomheter.
 10. Overføringer og bruk. Du samtykker i å ikke bruke Appen til å overføre og sende informasjon eller data som du ikke har rett til å overføre eller sende. Du samtykker også i at du ikke vil bruke Appen til å overføre eller sende informasjon eller data for ulovlige formål eller for å trakassere personer, grupper eller virksomheter.
 11. Ansvarsfraskrivelse – data. Appen kan bruke forskjellige typer data til å utføre funksjoner for deg. Du bekrefter at dataene som er oppgitt kan være unøyaktige og du bruker dataene på egen risiko. Data man ikke kan stole på inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: posisjon (dvs. plassering) data innhentet fra kjøretøyet, den tilkoblede enheten din, eller ellers; data innhentet fra et nettsted eller tredjepartsleverandør; og data hentet fra systemer i kjøretøyet.
 12. Innhold levert av nettsteder fra tredjeparter. Du forstår at du ved å bruke Appen kan du bli introdusert for innhold som kan oppleves som støtende, vulgært eller obskønt. Du forstår også at hvis du bruker Appen til å få tilgang til Tjenester eller nettsteder, vil du ikke kunne kontrollere søkeresultater som kan returnere koblinger eller ”treff” som kan oppleves som støtende, vulgære eller obskøne. Du må bruke Appen på egen risiko og hverken Tilbyderen eller OnStar skal ha ansvar for innhold som du eller andre finner støtende eller på annen måte har innvendinger mot. OnStar er ikke ansvarlig for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, garanterer eller støtter ikke, og har ikke noe ansvar for materiale, tjenester eller nettsteder fra tredjeparter.
 13. Følg alle lover knyttet til bruk av Appen. Du bekrefter at Appen (med mindre den er installert av produsenten av kjøretøyet eller den tilkoblede enheten) ikke er en del av kjøretøyet eller den tilkoblede enheten levert til deg når du kjøpte eller leide kjøretøyet eller den tilkoblede enheten. Hvis du mener at Appen din ikke fungerer skikkelig, bør du, hvis aktuelt, bruke funksjonene på kontoen din for å fjerne Appen fra dine tilkoblede enheter. Du samtykker til og garanterer at du vil følge alle lover (inkludert trafikkregler og regelverk som styrer driften av kjøretøyet og Tjenestene), og du vil ikke bruke Appen på en måte som bryter med slike lover eller regler.
 14. Ingen garanti for riktig drift av funksjoner/nettverk. For Tjenester som leveres gjennom nettverk, er du ansvarlig for å inngå en kontrakt med en tjenestetilbyder for nettverkstilkobling for egen regning. For Tjenester som leveres gjennom nettverk, kan ikke Tilbyderen love at kommunikasjonen din ikke vil plukkes opp av andre og kan ikke love at tilkoblinger til nettsteder og tjenester gjennom nettverk vil være tilgjengelig for deg, uforstyrret eller feilfritt. Du er enig i at både Tilbyderen og OnStar ikke skal holdes ansvarlige for skader for tap av personvern som skjer i kommunikasjon over slike nettverk, eller for tap av tilkobling eller tap, feil, eller svikt av annen funksjonalitet som tilbys gjennom nettverk.
 15. Ikke operasjonelt i alle kjøretøysmoduser. Appen kan tilby egenskaper og funksjonalitet som ikke er tilgjengelig under driften av kjøretøyet ditt.
 16. Ingen garanti. Tilbyderen gir ingen representasjon, garantier eller forutsetninger med tanke på produktet eller tjenesten eller informasjonen som Tilbyderen eller produktet gjør tilgjengelig for deg. Produktet, alle tjenester og all informasjon som Tilbyderen eller produktet gjør tilgjengelig for deg, leveres ”som de er” og ”hvis tilgjengelige”, inkludert alle feil og mangler som kan oppstå i den forbindelse.Tilbyderen garanterer ikke at produktet vil fungere eller forbli tilgjengelig til alle tider, og garanterer ikke at fremtidig drift vil være kompatibel med nåværende drift eller applikasjoner. Tilbyderen garanterer ikke at bruken av produktet vil være uforstyrret eller feilfritt eller at mangler på produktet vil korrigeres.Leverandøren gir ingen garantier eller betingelser for at produktet skal fungere riktig på din tilkoblede enhet, og du og bare du vil være ansvarlig for alle reparasjoner av utstyret ditt og eventuelle andre tap som faktisk eller angivelig skyldes produktet. Tilbyderen gir ingen garantier eller betingelser for nøyaktigheten av data som er tilgjengelig for produktet eller for deg gjennom produktet, enten dataene er lokasjonsdata eller annen data tilgjengelig for eller gjennom produktet. Hvis Tilbyderen er en tredjepart, forstår du at produktet er levert av tredjeparten og at OnStar ikke garanterer (enten det er nevnt i dette avsnittet ellers ellers) for produktet eller Tjenester eller informasjon tilbudt av eller gjennom slike produkter fra tredjeparter. Enkelte jurisdiksjoner begrenser eller tillater ikke ansvarsfraskrivelse av underforståtte eller andre garantier, så noen av de ovennevnte ansvarsfraskrivelsene gjelder kanskje ikke i den grad slik jurisdiksjon er gjeldende. I slike tilfeller skal OnStars garantier begrenses i den grad loven tillater det.
 17. Begrensning av erstatningsansvar og ansvarsbegrensning. Eventuelt ansvar for OnStar for erstatning eller påløpte kostnader, uansett hva som er forårsaket, skal, uavhengig av dets rettslige grunnlag, være begrenset til omfanget av gjeldende lov til mengden av forventede skader som er typiske for denne type kontrakt på grunn av brudd på kontraktsmessige forpliktelser.Ingen av ansvarsbegrensningene i dette avsnittet eller andre steder i denne Avtalen skal gjelde for noe ansvar for brudd på lovbestemte, underforståtte vilkår eller ansvar som ikke kan begrenses i loven, særlig ansvar for personskade eller dødsfall forårsaket av uaktsomhet, svindel eller forsettlig forsømmelse. Du erkjenner at fordelene du får fra denne Avtalen er, delvis, i bytte for ansvarsbegrensningene som er angitt i denne Avtalen.Du er forpliktet til å fatte alle rimelige tiltak for å begrense, unngå og redusere skader.
 18. Skadeløsholdelse. Du vil holde Tilbyderen fri for alle forpliktelser, erstatningsansvar, kostnader og utgifter (inkludert saksomkostninger) som påløper som følge av krav fra tredjeparter i tilfelle brudd på denne lisensen fra din side eller annen uaktsom eller forsettlig forsømmelse.
 19. Gjeldende lov. I den grad loven tillater det, og med mindre det er ulovlig, skal denne Avtalen og alle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som er knyttet til denne, tolkes i samsvar med og reguleres av lovverket i landet der du bor. Hvis du ikke er en forbruker, skal denne Avtalen og alle ikke-kontraktsmessige forpliktelser knyttet til den tolkes i samsvar med og reguleres av lovene i England, unntatt i forhold til eventuelle lovkonflikter, som derav ville kreve anvendelse av et annet lovvalg. Denne Avtalen skal ikke være underlagt FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer, hvis anvendelse er uttrykkelig utelukket.
 20. Samsvar med eksportregler. Du skal overholde alle lover og regler som gjelder for Appen på verdensbasis. Du kan ikke bruke, eksportere, videresende, importere, selge, eller overføre Appen unntatt som loven og forskrifter i landet ditt tillater. Du samtykker også i at du ikke vil bruke Appen for ulovlige formål, inkludert, uten begrensning, utvikling, design, produksjon av kjernefysiske raketter, eller kjemiske eller biologiske våpen.
 21. Varsler. Tilbyderen kan gi deg varsler angående Appen, inkludert OnStar-kontoen hvis aktuelt, via e-post til e-postadressen din eller med publikasjoner presentert gjennom Appen eller applikasjonstjenester i kjøretøyet eller den tilkoblede enheten din.
 22. Diverse. Du kan ikke overdra denne lisensen uten tillatelse fra Tilbyderen. Du, Tilbyderen og OnStar er uavhengige kontraktsparter. Hvis Appen leveres til deg av en tredjepartstilbyder, samtykker du i at OnStar og dets datterselskaper er tredjepartsmottakere av lisensen, og sådan kan OnStar og dets datterselskaper håndheve denne lisensen mot deg selv om de ikke er Tilbyderen av Appen. Dersom det oppdages at bestemmelsen for tredjepartsmottkere ikke gjelder av en hvilken som helst grunn, erkjenner og samtykker partene i at mens OnStar ikke er en part til denne lisensen og ikke har forpliktelse under denne lisensen, er Tilbyderen en forvalter av OnStar med det begrensede formål å holde betingelsene til OnStar i OnStar sin favør. Partene er dermed enige i at OnStar kan håndheve slike rettigheter og avtaler i sin egen rett (uten å være pålagt å legge til Tilbyderen som part i noen prosedyre for slik håndheving). Dersom noen vilkår i denne Avtalen er ugyldige eller uhåndhevelige, skal de skilles fra denne Avtalen, og resten av Avtalen skal forbli gyldig. Ingen betingelse i denne lisensen skal anses for å ha blitt fraskrevet med mindre dette er gjort skriftlig av den fraskrivende part. Lisensen og resten av avtalen er hele Avtalen mellom partene med tanke på emne, og det er ingen andre representasjoner, forståelser eller avtaler mellom partene relativt til innholdet. Du kan ikke endre denne lisensen med mindre Tilbyderen skriftlig samtykker til endringen. Tilbyderen kan modifisere denne lisensen ved å varsle deg. Hvis du ikke er enig i en endring, må du slutte å bruke Appen. Din vedvarende bruk av Appen vil tolkes dit hen at du godtar slike modifikasjoner.

OPPDATERINGER
FOR
ONSTAR-TJENESTER

Alle OnStar-tjenester og Wi-Fi-tjenester vil være utilgjengelige fra og med 31. desember 2020.

Ingen prøveversjon eller betalt abonnement, inkludert nødhjelp, vil være tilgjengelig etter denne datoen.

Se avsnittet "Ofte stilte spørsmål" og les mer om hva dette betyr for deg og ditt abonnement.