CZĘSTO ZADAWANE
PYTANIA

 

  Czy OnStar jest własnością firm Opel?

  Nie. OnStar to usługa świadczona przez spółkę OnStar Europe Limited, która należy do grupy General Motors.

  Dlaczego usługa OnStar nie będzie już dostępna?

  W sierpniu 2017 roku Grupa PSA zakupiła od Grupy General Motors marki Opel oraz Vauxhall. Firma OnStar Europe Limited nie była objęta tą transakcją i wciąż pozostaje spółką zależną grupy General Motors.

  W wyniku zmiany właściciela marki Opel, usługi OnStar oraz Wi-Fi oferowane w ramach subskrypcji OnStar (jeśli były dostępne w danym kraju) nie będą dostępne w tych pojazdach po dniu 31 grudnia 2020 r.

  Czy to znaczy, że usługi OnStar nie będą już dostępne w Europie?

  Po 31 grudnia 2020 r. usługi OnStar nie będą już dostępne. Możesz mieć jednak pewność, że zmiana ta nie wpłynie na wyjątkową jakość i dostępność usług. Przed upływem wspomnianego terminu usługi OnStar będą świadczone wszystkim subskrybentom z równie wysoką jakością, jak dotychczas.

  Co z obecnymi subskrybentami usługi?

  Obecni subskrybenci usług będą mogli korzystać z usług OnStar do 31 grudnia 2020 r. Po tym terminie usługi nie będą już dostępne.

  Czy będzie można wykupić dostęp do podstawowych usług OnStar oraz usług Wi-Fi przed upływem terminu zakończenia świadczenia usług?

  Tak. OnStar Europe Limited oraz wyznaczony operator sieci komórkowej wciąż będą oferować usługi OnStar oraz pakiety danych Wi-Fi przeznaczone do wykorzystania przed dniem 31 grudnia 2020 r. Po 31 grudnia 2020 r. usługi OnStar nie będą już dostępne.

  Czy po terminie zaprzestania świadczenia usług będzie można korzystać z jakichkolwiek usług OnStar?

  Nie. Po 31 grudnia 2020 r. wszystkie usługi OnStar oraz usługi Wi-Fi świadczone za pośrednictwem wyposażenia OnStar przestaną być dostępne.

  Czy usługa OnStar dotycząca automatycznego reagowania na zderzenie pozostanie aktywna po terminie zaprzestania świadczenia usług?

  Nie. Po 31 grudnia 2020 r. wszystkie usługi OnStar przestaną być dostępne.

  Czy usługa OnStar pozwalająca na zlokalizowanie skradzionego pojazdu pozostanie aktywna po terminie zaprzestania świadczenia usług?

  Nie. Po 31 grudnia 2020 r. wszystkie usługi OnStar przestaną być dostępne.

  Czy po 31 grudnia 2020 r. radio, nawigacja satelitarna i funkcja połączenia telefonu z moim pojazdem będą nadal dostępne?

  Tak, te funkcje będą nadal działać, ponieważ nie są powiązane z usługą OnStar.

  Czy mój dealer będzie otrzymywać informacje o moim pojeździe po zakończeniu świadczenia usług?

  Nie. Po 31 grudnia 2020 r. dealerzy przestaną otrzymywać informacje na polecenie klientów OnStar.

  Czy OnStar będzie mieć dostęp do danych mojego pojazdu po terminie zaprzestania świadczenia usług?

  Nie. OnStar pobiera dane wyłącznie w celu świadczenia usług klientom. Po 31 grudnia 2020 r. wszystkie usługi przestaną być dostępne, a firma OnStar Europe Limited przestanie otrzymywać informacje o pojeździe.

  Mój pakiet usług OnStar wygasa po dniu 31 grudnia 2020 r. Co stanie się po zakończeniu świadczenia usług?

  Usługi OnStar będą dostępne do 31 grudnia 2020 r. Wszelkie niewykorzystane środki za usługi zostaną zwrócone subskrybentom zgodnie z obowiązującym regulaminem.

  Czy usługi OnStar będą dostępne do dnia 31 grudnia 2020 r.?

  Tak. OnStar Europe Limited będzie utrzymać wyjątkowy poziom świadczonych usług aż do 31 grudnia 2020 r.

  Czy Wi-Fi w moim pojeździe będzie dostępne po 31 grudnia 2020 r.? (PSA/OS)

  Nie. Usługa Wi-Fi nie będzie już niedostępna.

  Co OnStar zrobi z moimi danymi po 31 grudnia 2020 r.?

  OnStar i General Motors przetwarzają i przechowują dane użytkownika tylko tak długo, jak jest to wymagane i tylko w celach, na które użytkownik wyraził zgodę w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Na przykład jeśli użytkownik zakupił u nas subskrypcję, jesteśmy zobowiązani przechowywać jego dane przez okres do 10 lat na potrzeby obowiązkowych audytów. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych znajduje się w naszym oświadczeniu o prywatności.

  Mój pakiet usług zakupiony od dealera przy zakupie pojazdu (m.in. Opel Flat, Ultimate Trim) wygasa po dniu 31 grudnia 2020 r. Co stanie się po zakończeniu świadczenia usług?

  Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z działem obsługi klienta marki Opel.

INFORMACJA
NA TEMAT
USŁUG ONSTAR

Wszystkie usługi OnStar i Wi-Fi przestaną być dostępne w dniu 31 grudnia 2020 r.

Po tym terminie usługi OnStar, zarówno darmowe, jak i płatne, w tym także usługi reagowania w nagłym wypadku, nie będą już dostępne.

Więcej informacji na temat tego, co oznacza to dla naszych klientów, oraz wpływu tego faktu na wykupione przez nich abonamenty można znaleźć w karcie Najczęściej zadawane pytania.