Declaraţie de
confidenţialitate

Ultima actualizare: Octombrie 2017

OnStar Europe Limited („OnStar”) și afiliaţii acesteia (denumiţi colectiv „OnStar” sau „noi”) formulăm această Declaraţie de confidenţialitate pentru a vă informa cu privire la modul în care colectăm, utilizăm și transmitem informaţiile referitoare la persoana dvs. atunci când utilizaţi autovehiculele, produsele și serviciile OnStar (produse și servicii). Declaraţia de confidenţialitate de faţă este valabilă pentru produsele și serviciile oferite de OnStar, dar exclude produsele și serviciile cu declaraţii de confidenţialitate separate care nu sunt încorporate în Declaraţia de confidenţialitate de faţă. OnStar este compania care răspunde de protecţia datelor („operatorul de date”). Este o companie britanică, cu sediul în Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road, Luton, United Kingdom, LU1 3YT, cu numărul de companie 8582207 și TVA GB170 0812 43. OnStar este o filială a companiei General Motors Holdings LLC („GM”), 300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243 USA. Partajăm informaţii cu GM și cu filialele și afiliaţii acesteia, inclusiv, dar fără limitare, OnStar LLC (cu denumirea colectivă de „familia de companii GM”). Când GM și filialele și afiliaţii acesteia din Statele Unite, inclusiv OnStar LLC, („OnStar U.S.”) primesc de la OnStar informaţii cu caracter personal, aceste informaţii sunt transmise conform cerinţelor legale în vigoare, asigurând o protecţie adecvată în procesul de transfer al informaţiilor cu caracter personal către ţările din afara Spaţiului Economic European sau Elveţiei. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi declaraţia de confidenţialitate OnStar U.S., disponibilă la http://www.onstar.com/privacy.com. Principalele aspecte privind practicile noastre în privinţa informaţiilor:  
Colectare Putem colecta informaţii referitoare la persoana și la autovehiculul dvs., informaţii cum ar fi numele, adresa, diagnosticarea autovehiculului și localizarea acestuia, orientându-ne după modul de utilizare a produselor și serviciilor noastre și prin intermediul reprezentanţelor noastre și al altor surse de informaţii. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Utilizare Putem folosi informaţiile referitoare la persoana dvs. în scopul îmbunătăţirii calităţii, siguranţei și securităţii produselor și serviciilor noastre, pentru a dezvolta noi produse și servicii și în scopuri de marketing. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Partajare   Putem partaja informaţiile referitoare la persoana dvs. pentru vă oferi produse și servicii, pentru a îmbunătăţi calitatea, siguranţa și securitatea produselor și serviciilor, pentru a ne conforma legilor în vigoare, pentru a răspunde solicitărilor dvs. și pentru a permite destinatarilor să le folosească în scopuri de marketing sau în alte scopuri, în funcţie de acordul dvs., acolo unde este necesar. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Opţiuni Aveţi la dispoziţie opţiuni în ceea ce privește modul în care folosim și partajăm informaţiile referitoare la persoana dvs. în scopuri de marketing și în alte scopuri. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Drepturile dvs. În temeiul legilor în vigoare privind protecţia datelor, aveţi drepturi în privinţa datelor dvs. cu caracter personal prelucrate de noi. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Obligaţiile dvs. Având în vedere natura produselor și serviciilor noastre, pot exista momente în care alte persoane decât dvs. folosesc produsele sau serviciile pe care vi le punem la dispoziţie; (de exemplu, lăsaţi o altă persoană să vă conducă autovehiculul). Avem încredere în dvs. că veţi informa respectiva persoană cu privire la această Declaraţie de confidenţialitate și la opţiunile privind confidenţialitatea pe care le-aţi ales. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Urmărire și fișiere cookie Putem folosi fișiere cookie și tehnologii similare care să ne ajute la furnizarea produselor și serviciilor noastre, la înţelegerea și personalizarea preferinţelor dvs. și la afișarea reclamelor relevante. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Produse și servicii furnizate de părţi terţe În asociere cu produsele și serviciile noastre, vă poate fi oferită posibilitatea de a utiliza produse și servicii furnizate de părţi terţe care nu sunt deţinute sau controlate de OnStar și care se supun unor condiţii de utilizare și unor declaraţii de confidenţialitate separate. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Acces și actualizare Vă puteţi accesa conturile online pentru a vă actualiza datele sau ne puteţi contacta pentru a afla cum să realizaţi acest lucru. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Măsuri de siguranţă Menţinem mijloace de control privind siguranţa rezonabile și adecvate, în scopul protejării informaţiilor referitoare la persoana dvs. și solicităm din partea furnizorilor noștri de servicii să facă același lucru. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Păstrarea informaţiilor Păstrăm informaţiile atât timp cât este necesar pentru a ne putea furniza produsele și serviciile, pentru a ne putea desfășura activitatea și pentru a ne conforma obligaţiilor juridice. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Viaţa privată a copiilor Nu vizăm și nu colectăm cu bună știinţă nicio informaţie din partea copiilor cu vârsta sub 13 ani. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Transferuri internaţionale de date Menţinem măsuri de protecţie corespunzătoare pentru transferurile dintre ţări, conform cerinţelor legii pentru transferurile internaţionale de date. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Modificări Modificările semnificative vă vor fi aduse la cunoștinţă prin publicarea versiunii actualizate a Declaraţiei de confidenţialitate de faţă și prin luarea altor măsuri, după cum este necesar. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
Contact Pentru orice întrebări vă rugăm să ne contactaţi prin poștă, prin e-mail sau prin telefon. Pentru mai multe detalii, citiţi mai jos.  
  INFORMAŢII PE CARE LE PUTEM COLECTA   În urma folosirii de către dvs. a produselor și serviciilor noastre sau cu permisiunea dvs., dacă este necesară, putem colecta următoarele informaţii.   Putem colecta informaţii referitoare la persoana dvs. și de la GM, de la reprezentanţele, titularii de licenţă, partenerii, furnizorii noștri de produse, producătorul autovehiculului dvs. și din surse terţe independente.   Printre tipurile de informaţii referitoare la persoana dvs. pe care putem să le colectăm se numără:     Informaţii referitoare la persoana dvs. și la conturile dvs. deschise la noi: cum ar fi numele, adresa, numărul dvs. de telefon, data nașterii, informaţii de autentificare, parola, codul PIN, informaţii de contact de urgenţă, informaţii privind achiziţionarea și finanţarea autovehiculului dvs., de exemplu, dacă aţi achiziţionat autovehiculul prin finanţare sau prin leasing, perioada de leasing/finanţare și informaţii pentru facturare, cum ar fi numărul cardului dvs. de credit, codul CVV și data de expirare.   Informaţii referitoare la autovehiculul dvs.: cum ar fi numărul de înmatriculare, seria de șasiu (VIN), kilometrajul, starea uleiului/bateriei, istoricul de alimentare cu carburant, funcţionarea sistemului electric, starea cutiei de viteze, codurile de diagnosticare a anomaliilor și informaţii privind actualizările de software care au fost trimise către autovehiculul dvs.   Informaţii referitoare la utilizarea autovehiculului dvs.,inclusiv informaţii operaţionale și privind siguranţa : cum ar fi locaţia GPS, viteza, folosirea airbagurilor, alertele de evitare a accidentelor, date privind impactul, situaţia sistemului de siguranţă, evenimente de frânare și de virare/cotire bruscă, date EDR (event data recorder), setările centurilor de siguranţă, direcţia (azimutul) autovehiculului, date furnizate de imaginile camerelor și de senzori, informaţii privind comenzile prin voce, evenimente de control al stabilităţii sau antifurt, alerte de securitate/furt, utilizarea sistemului multimedia și utilizarea datelor WiFi. Informaţii referitoare la dispozitivul dvs. și la modul dvs. de interacţiune cu produsele și serviciile noastre, inclusiv aplicaţii și site-uri web: cum ar fi adrese IP, tipul de browser, identificatorul de dispozitiv unic, date furnizate de fișiere cookie, informaţii de identificare și utilizare asociate, provenite de la telefonul dvs. mobil, laptop sau de la un alt dispozitiv.     CUM PUTEM FOLOSI INFORMAŢIILE REFERITOARE LA PERSOANA DVS.   Putem folosi informaţiile referitoare la persoana dvs. pentru:    
 • a furniza produsele și serviciile noastre
 • a îmbunătăţi calitatea, siguranţa și securitatea produselor și serviciilor noastre
 • a dezvolta noi produse și servicii, inclusiv produse și servicii pentru autovehicule autonome și de tipul car-sharing
 • a întreţine relaţiile cu clienţii și comunicarea cu dvs.
 • a vă administra contul/conturile și a prelucra plăţile dvs. pentru produse și servicii
 • a opera site-urile și aplicaţiile noastre, inclusiv procesele de înregistrare online
 • a oferi asistenţă și servicii pentru clienţi și autovehicule (de exemplu, informaţii referitoare la rechemări, service și întreţinere sau service în perioada de garanţie)
 • a furniza actualizări privind produsele și serviciile
 • a evalua calitatea, siguranţa și securitatea produselor și serviciilor noastre
 • a colecta datorii neachitate pentru produse și servicii
 • cercetare, evaluarea utilizării și în scopuri de depanare
 • a proteja siguranţa dvs. și a celorlalţi
 • a verifica eligibilitatea pentru achiziţionarea de autovehicule sau programele de stimulare
 • a desfășura operaţiuni de marketing, inclusiv marketing și publicitate bazate pe interes (cu acordul necesar)
 • a gestiona participarea dvs. la concursuri, jocuri interactive, sondaje de opinie, promoţii și oferte
 • a personaliza și îmbunătăţi conţinutul comunicaţiilor și experienţa dvs. cu OnStar și
 • a ne conforma cerinţelor legale, de reglementare și contractuale
    Unde este obligatoriu, vom anonimiza informaţiile referitoare la persoana dvs. într-un mod în care acestea să nu poată fi asociate în mod rezonabil cu autovehiculul dvs. Putem folosi informaţiile anonimizate și le putem transmite unor terţe părţi în orice scopuri de afaceri legitime.   Comunicările cu dvs. în legătură cu aceste utilizări pot fi realizate prin poștă, telefon, e-mail, SMS și alte mesaje electronice, prin intermediul sistemului OnStar din autovehiculul dvs. sau prin intermediul site-urilor web și al aplicaţiilor. Consultaţi „Opţiunile dvs.” mai jos pentru a afla cum să vă gestionaţi preferinţele de comunicare.   Putem, de asemenea, să combinăm datele dvs. cu caracter personal cu alte informaţii colectate online sau offline referitoare la dvs., inclusiv informaţii furnizate de surse terţe, iar acestea pot fi utilizate sau partajate în scopurile descrise în această Declaraţie de confidenţialitate, după cum permite legislaţia în vigoare.     Cum putem partaja INFORMAŢIILE REFERITOARE LA PERSOANA DVS. Putem partaja informaţiile referitoare la persoana dvs. conform descrierii de mai jos, cu furnizorii terţi enumeraţi în tabelul de la sfârșitul acestei Declaraţii de confidenţialitate (conform actualizărilor aduse periodic). Dacă este necesar, vom obţine un acord suplimentar sau vom anonimiza informaţiile:   Familia de companii GM: În cadrul familiei de companii GM (de exemplu, OnStar US, Maven) pentru utilizările de mai sus.   Furnizori de servicii de urgenţă: Cu furnizori de servicii de urgenţă, cum ar fi autorităţile, furnizorii de asistenţă rutieră și furnizorii de servicii de ambulanţă, pentru a presta serviciile asociate (de exemplu, Servicii de asistenţă pentru autovehicule furate).   Parteneri de afaceri și părţi terţe independente: Cu partenerii de afaceri, cum ar fi producătorul autovehiculului dvs. (care nu face parte din familia de companii GM), în legătură cu produsele și serviciile noastre sau ale acestora, cu institute de cercetare, în scopuri de cercetare și dezvoltare (de exemplu, îmbunătăţirea siguranţei pe autostrăzi), cu reprezentanţe, parcuri auto sau companii de închirieri auto, pentru service-ul autovehiculului dvs. și activităţi de marketing.   Putem, de asemenea, să partajăm date cu partenerii de afaceri și părţile terţe independente de la care aţi optat să primiţi un produs sau un serviciu și pe care le-aţi autorizat să solicite date de la OnStar (de exemplu, producătorul autovehiculului dvs. sau organizaţiile financiare care oferă finanţare pentru achiziţionarea sau leasingul autovehiculelor GM sau furnizorii de asigurare pe bază de utilizare) ori pentru promovarea programelor de marketing comune. Vă rugăm să consultaţi politicile privind confidenţialitatea stabilite de fiecare dintre aceste entităţi, pentru informaţii referitoare la modul în care acestea utilizează datele dvs. cu caracter personal.   Furnizori de servicii: Cu furnizorii noștri de produse și servicii care operează în numele nostru în legătură cu utilizările de mai sus, cum ar fi furnizorii de servicii wireless, companiile care administrează concursurile și promoţiile noastre, găzduiesc și/sau operează site-ul nostru web, trimit anunţuri, efectuează analize de date, procesorii de carduri de credit sau furnizorii de sisteme, necesari pentru prelucrarea, stocarea sau gestionarea informaţiilor referitoare la cardurile de credit (nu vom partaja informaţii privind cardurile de credit în alte moduri).   În cazurile în care este obligatoriu sau permis prin lege: Dacă este obligatoriu sau permis prin lege, cum ar fi în legătură cu o citaţie, o anchetă de stat, un litigiu, soluţionarea disputelor sau un proces juridic similar, când credem cu bună credinţă că dezvăluirea este necesară pentru a proteja drepturile noastre, siguranţa dvs. sau siguranţa altor persoane, pentru a detecta, investiga sau preveni înșelătoriile sau pentru a efectua o triere pentru a ne asigura că nu apăreţi pe nicio listă guvernamentală cu entităţi restricţionate.   Transferuri de afaceri: Odată cu o vânzare, un transfer sau o finanţare potenţială sau încheiată a unei părţi a unei unităţi GM sau OnStar ori a activelor acesteia.     Temei juridic de prelucrare   Temeiul pe baza căruia prelucrăm datele referitoare la persoana dvs. este dat de următoarele:  
 • v-aţi dat acordul pentru prelucrarea informaţiilor referitoare la persoana dvs. într-unul sau în mai multe scopuri specifice (a se consulta și „Opţiunile dvs.” de mai jos);
 • prelucrarea este necesară pentru încheierea unui contract la care sunteţi parte sau pentru luarea unor măsuri la solicitarea dvs. înainte de semnarea unui contract;
 • prelucrarea este necesară pentru a ne conforma obligaţiilor legale care ne vizează;
 • prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele dvs. vitale sau ale unei alte persoane;
 • prelucrarea este necesară pentru realizarea unei acţiuni în interes public sau în temeiul autorităţii oficiale cu care am fost învestiţi;
 • prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime pe care le urmărim, noi sau o terţă parte, cu excepţia cazurilor în care aceste interese sunt înlocuite de interesele sau de drepturile și libertăţile dvs. fundamentale, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special dacă sunteţi copil;
 • alte baze legale aplicabile pentru prelucrarea de date, în special dispoziţii prevăzute de legile în vigoare.
  Furnizarea informaţiilor referitoare la persoana dvs. poate fi necesară conform obligaţiilor legale sau contractuale, poate fi necesară pentru a semna un contract cu noi sau pentru a beneficia de serviciile/produsele pe care le-aţi solicitat, sau poate fi voluntară, ca opţiune a dvs. Refuzul de a furniza informaţii referitoare la persoana dvs. poate avea ca rezultat dezavantaje pentru dvs., de exemplu, nu veţi putea folosi anumite produse și servicii sau poate fi nevoie să acceptaţi o limitare a funcţiilor. Cu excepţiile specificate într-un alt mod, însă, refuzul de a furniza informaţii referitoare la persoana dvs. nu va avea ca rezultat consecinţe juridice pentru dvs.   opţiunile dvs.   Aveţi la dispoziţie anumite opţiuni în ceea ce privește modul în care folosim și partajăm informaţiile referitoare la persoana dvs., de exemplu în scopuri de marketing și în alte scopuri. În măsura impusă de lege, vom obţine acordul dvs. pentru activităţi de marketing direct. Vă puteţi retrage acordul în orice moment. În anumite cazuri, putem utiliza informaţiile referitoare la persoana dvs. în mod legitim, în scopuri de marketing prin e-mail, fără permisiunea dvs. prealabilă. Vă puteţi dezabona oricând. Consultaţi secţiunea „Cum ne puteţi contacta” de mai jos.   În cazul în care optaţi pentru anumite comunicări de marketing, este posibil ca informaţiile referitoare la persoana dvs. să fie în continuare folosite în scopurile descrise în această Declaraţie de confidenţialitate (de exemplu, asistenţă și service pentru autovehicul), inclusiv comunicări de marketing pentru care nu aţi optat, sau comunicări pe care suntem obligaţi sau ne este permis prin lege să vi le trimitem (de exemplu, anumite tipuri de mesaje cu privire la tranzacţii sau legate de cont).   Puteţi, de asemenea, să mascaţi sau să dezvăluiţi colectarea de date privind localizarea autovehiculului apăsând butonul Privacy din autovehiculul dvs. (este posibil ca anumite autovehicule să fie dotate pentru a permite și mascarea prin intermediul setărilor de pe ecranul dvs. radio). Vă rugăm să reţineţi că apăsarea butonului Privacy pentru a masca colectarea de date privind localizarea autovehiculului nu va avea efect în situaţiile de urgenţă (de ex. apăsarea butonului SOS sau o solicitare a unor servicii de urgenţă, Automatic Crash Response (răspuns automat la ciocnire), Theft Alert Notification (notificare alertă furt) sau Stolen Vehicle Assistance (asistenţă pentru autovehicule furate).   În plus, unele practici de colectare și partajare sunt legate de produsele și serviciile pe care le oferim. Pentru a opri colectarea sau partajarea unor informaţii, poate fi necesar să alegeţi să nu beneficiaţi de produsele sau de serviciile respective ori să fiţi dispuși să acceptaţi o limitate a funcţiilor.   drepturile dvs.   Dacă sunteţi rezident al Spaţiului Economic European, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal:  
 • Dacă v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveţi dreptul să vă retrageţi oricând acest acord. Dacă vă retrageţi acordul, acest lucru nu afectează legitimitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal înainte de retragerea acordului. Reţineţi că aceasta ar putea avea repercursiuni asupra capacităţii noastre de a vă furniza anumite produse și servicii.
 
 • Aveţi dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să reţineţi însă că nu permitem accesul la înregistrările privind evenimentele de service (de exemplu, când solicitaţi o operaţiune de service, când un consultant OnStar retrage autovehiculul dvs. sau când furnizăm servicii pentru accidente, furt sau de urgenţă). De obicei nu dezvăluim aceste înregistrări (inclusiv înregistrările audio) decât dacă primim o citaţie sau ni se solicită într-un alt mod conform legilor în vigoare.
 
 • Aveţi dreptul (i) să solicitaţi rectificarea datelor dvs. cu caracter personal, (ii) să solicitaţi ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, (iii) să solicitaţi restricţionarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, (iv) să solicitaţi portabilitatea datelor, (v) să formulaţi obiecţii cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (inclusiv să formulaţi obiecţii cu privire la profilare) și (vi) să formulaţi obiecţii cu privire la luarea deciziilor în mod automat (inclusiv profilare). Reţineţi că toate acestea ar putea avea repercursiuni asupra capacităţii noastre de a vă furniza anumite produse și servicii.
  Vă rugăm să reţineţi că poate fi necesar să păstrăm anumite date cu caracter personal în scopuri de arhivare a înregistrărilor, pentru a încheia tranzacţii începute înainte de a primi solicitarea dvs. sau în alte scopuri, după cum solicită sau permit legile în vigoare.   Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile, vă rugăm să ne contactaţi folosind mijloacele de mai jos.   Aveţi, de asemenea, dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea competentă de supraveghere pentru protecţia datelor.   Puteţi, de asemenea, să vă accesaţi contul online pentru a vizualiza sau actualiza anumite date cu caracter personal din acesta.     OBLIGAŢIILE DVS.   Produsele și serviciile noastre sunt de așa natură încât pot exista situaţii în care îi puteţi permite unei alte persoane să folosească un produs sau un serviciu pe care vi-l punem la dispoziţie (de exemplu, lăsaţi pe altcineva să vă conducă autovehiculul dotat cu OnStar). Este important ca, în cazul în care lăsaţi pe altcineva să folosească unul din produsele sau serviciile noastre, să informaţi persoana respectivă cu privire la această Declaraţie de confidenţialitate și la opţiunile de confidenţialitate pe care le-aţi făcut.   Dacă vă vindeţi sau vă transferaţi autovehiculul pe alte căi, cade în sarcina dvs. să ștergeţi toate informaţiile (cum ar fi contactele, căutările de adrese, adresele de pe hartă salvate) din sistemul autovehiculului și să ne contactaţi pentru a vă transfera sau a vă anula contul. Dacă nu ștergeţi aceste informaţii, ele pot rămâne în sistemul autovehiculului și pot fi accesibile viitorilor utilizatori ai acestuia. Pentru instrucţiuni referitoare la modul de ștergere a informaţiilor din sistemul autovehiculului dvs., vă rugăm să consultaţi manualul proprietarului pentru autovehiculul dvs.   Fișiere cookie și alte tehnologii de urmărire   Produsele și serviciile OnStar folosesc fișiere cookie, semnalizatoare web, pixeli și alte tehnologii de urmărire „fișiere cookie) pentru a colecta informaţii referitoare la vizita dvs., cum ar fi date demografice, tipul de browser, adrese IP, pagini vizitate, activităţi care au avut loc pe pagină și ziua și ora vizitei dvs. Folosim fișierele cookie pentru a măsura activitatea de pe site-ul web, pentru a ne aminti preferinţele dvs., pentru a crește performanţa site-ului și a serviciilor noastre web și pentru a vă personaliza experienţa (de exemplu, păstrarea informaţiilor dvs. privind conectarea la cont sau a informaţiilor de contact, asistenţa pentru a găsi o reprezentanţă în apropriere, câmpurile cu autocompletare din formulare).   Putem, de asemenea, să permitem entităţilor terţe partenere care ne furnizează servicii de publicitate și de personalizare să folosească fișierele cookie de pe site-ul nostru web pentru a dezvolta conţinut personalizat și anunţuri publicitare adecvate, bazate pe vizitele realizate în timp la paginile web și la aplicaţiile OnStar, precum și la paginile web și aplicaţiile care nu aparţin GM. Aceste informaţii pot fi, de asemenea, folosite pentru a evalua campaniile noastre de publicitate online sau pentru a adapta promoţii și alte mesaje de marketing la gusturile dvs.   În același mod, putem, de asemenea, să introducem fișiere cookie în mesajele noastre de e-mail, pentru a măsura eficacitatea campaniilor prin e-mail, prin identificarea persoanelor care deschid și acţionează când deschid un mesaj de e-mail, a momentului la care este deschis un mesaj de e-mail, a numărului de redirecţionări ale mesajului, a tipului de program, dispozitivului, sistemului de operare și browserului utilizate pentru primirea e-mailului și a oricăror pagini URL accesate prin intermediul mesajului nostru de e-mail.   Vă rugăm să consultaţi și instrucţiunile din secţiunea Ajutor din browserul dvs. pentru a afla mai multe informaţii referitoare la fișierele cookie și la alte tehnologii și la modul de gestionare a folosirii acestora. Dacă alegeţi să refuzaţi sau să ștergeţi fișierele cookie, va trebui să repetaţi acest proces dacă folosiţi un alt computer sau dacă schimbaţi browserele. Dacă doriţi să nu acceptaţi fișierele cookie, este posibil ca unele funcţii ale unui site web să devină neutilizabile.   Servicii, aplicaţii și SITE-URI WEB ale părţilor terţe   Anumite servicii sau aplicaţii ale părţilor terţe (de exemplu, tipul de abonament telefonic pe care îl aveţi, serviciile de navigare) pe care le descărcaţi, care sunt preinstalate sau la care vă puteţi înscrie, pot avea condiţii de utilizare și declaraţii de confidenţialitate separate, care sunt independente de declaraţia noastră de confidenţialitate. OnStar nu își asumă răspunderea pentru practicile privind informaţiile cu caracter personal ale acestor servicii sau aplicaţii terţe. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie declaraţia de confidenţialitate și condiţiile de utilizare ale fiecărui serviciu sau ale fiecărei aplicaţii înainte de a vă înscrie, a le descărca sau a le utiliza.   În mod asemănător, site-urile noastre pot include linkuri către site-uri web independente externe și care nu sunt controlate de GM sau OnStar, cum ar fi cele care aparţin reprezentanţelor GM, deţinătorilor de licenţe sau site-urilor independente de evaluare a produselor. OnStar nu își asumă răspunderea pentru aceste site-uri web sau omisiunile de pe acestea, pentru politicile sau conţinutul site-urilor web ori pentru practicile privind informaţiile cu caracter personal ale acestor părţi terţe. Vă recomandăm să citiţi politicile privind confidenţialitatea stabilite de aceste părţi terţe înainte de a lua decizia de a folosi site-ul sau de a furniza informaţii cu caracter personal către acești operatori de site-uri.   Cum protejăm INFORMAŢIILE REFERITOARE LA PERSOANA DVS.   Aplicăm măsuri adecvate de siguranţă și confidenţialitate de natură tehnică, administrativă, organizaţională și fizică, concepute cu scopul de a proteja informaţiile referitoare la persoana dvs. împotriva accesului sau achiziţiei neautorizate și pentru a asigura un nivel de securitate proporţional cu riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertăţile dvs. legate de datele cu caracter personal. De asemenea, prin contract obligatoriu (altul decât în situaţiile de urgenţă), cerem ca furnizorii terţi de servicii care acţionează în numele nostru sau cu care partajăm informaţiile referitoare la persoana dvs. să se angajeze, la rândul lor, să ia aceste măsuri.   Cât timp păstrăm INFORMAŢIILE REFERITOARE LA PERSOANA DVS.   Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atât cât este necesar pentru a vă furniza serviciile și produsele solicitate. Odată ce aţi încheiat relaţia contractuală cu noi, fie vom șterge informaţiile dvs. cu caracter personal, fie le vom anonimiza, cu excepţia cazului în care sunt vizate de obligaţii legale privind păstrarea informaţiilor (cum ar fi în scopuri de impozitare). În acest caz și în virtutea legilor în vigoare, putem fi obligaţi să reţinem anumite date cu caracter personal pe o perioadă de 10 ani după anul de impozitare în cauză. Putem, de asemenea, să reţinem datele dvs. cu caracter personal după încheierea relaţiei contractuale în cazul în care acestea sunt necesare pentru a ne conforma altor legi aplicabile sau dacă avem nevoie de acestea pentru a stabili, a aplica sau a apăra o revendicare, exclusiv pe baza principiului nevoii de cunoaștere. În măsura în care este posibil, vom restricţiona prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal după încheierea relaţiei contractuale la aceste scopuri limitate.   Viaţa privată a copiilor   GM nu vizează și nu colectează cu bună știinţă nicio informaţie din partea copiilor cu vârsta sub 13 ani.   Transferuri internaţionale de date   Stocăm informaţiile referitoare la persoana dvs. în Statele Unite, în Spaţiul Economic European (SEE) și în alte locuri în care noi sau furnizorii noștri de servicii menţinem servere. Dacă sunteţi rezident al SEE, este posibil ca informaţiile referitoare la persoana dvs. să fie transferate într-o ţară din afara SEE, care ar putea să nu ofere același nivel de protecţie a datelor pe care îl oferă ţara dvs., din perspectivă europeană. Aceasta poate include și transferul către o ţară care nu este acoperită de decizia privind caracterul adecvat a Comisiei Europene. Oferim măsuri de protecţie corespunzătoare pentru transferurile dintre ţări, conform cerinţelor legii pentru transferurile internaţionale de date. Referitor la acest tip de transferuri din SEE către Statele Unite și alte jurisdicţii din afara SEE, implementăm clauzele contractuale standard. Puteţi solicita un exemplar ale acestor clauze, contactându-ne conform datelor de mai jos.   Modificări la această Declaraţie de confidenţialitate   Poate fi necesar să actualizăm această Declaraţie de confidenţialitate din când în când, pe măsură ce afacerile și produsele sau serviciile noastre se extind sau se schimbă, ori în conformitate cu legea. În acest caz, vom publica o versiune actualizată a Declaraţiei de confidenţialitate pe site-ul nostru web.   Cum ne puteţi contacta Ne puteţi contacta prin următoarele metode: OnStar Europe Limited Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road Luton, United Kingdom, LU1 3YT E-mail: privacy@gm.com Departamentul nostru de servicii pentru clienţi este disponibil pentru a vă răspunde la orice probleme pe care le-aţi putea avea privind serviciile oferite de OnStar. Numele de telefon locale:
Gratuit local 800400766
Cu tarif local 0373788120
Linie telefonică internaţională gratuită (00) 80080022334
  Cu excepţia situaţiei în care solicitaţi altfel, vă vom trimite înștiinţări folosind detaliile de contact pe care le furnizaţi. Vă puteţi schimba oricând adresa de e-mail folosită pentru notificări, accesându-vă contul online pentru a actualiza anumite date cu caracter personal aferente contului respectiv sau contactându-ne la numărul de telefon sau la adresa de e-mail indicate în secţiunea „Contact” a Condiţiilor de utilizare.     Agenţi terţi pentru procesare Ultima actualizare: octombrie 2017 Categoriile și entităţile terţe de furnizori enunţate mai jos (conform actualizărilor periodice) pot prelucra informaţiile referitoare la persoana dvs. astfel cum este descris mai jos și în legătură cu utilizarea de către dvs. a autovehiculului conectat, a produselor și serviciilor OnStar.
Producătorul autovehiculului OnStar poate partaja informaţiile referitoare la persoana dvs. cu producătorul autovehiculului dvs. (dacă acesta nu face partea din familia de companii GM), conform descrierii din Declaraţia de confidenţialitate, inclusiv în scopuri legate de produsele și serviciile noastre și ale producătorului (de exemplu, pentru a furniza, a îmbunătăţi, a actualiza produsele și serviciile, inclusiv actualizări de software și din motive de siguranţă) și în scopuri de marketing (în situaţiile în care este necesar, vom obţine un acord suplimentar).
Gestionarea conturilor OnStar folosește în prezent serviciile firmei Covisint Corporation, Detroit, Michigan, pentru gestionarea identităţii. Informaţiile referitoare la contul dvs., inclusiv numele, adresa de e-mail, parola, codul PIN și întrebările privind identitatea vor fi stocate și prelucrate pe serverele Covisint din Frankfurt, Germania, cu servere de rezervă în Chicago. Compania-mamă Covisint, Compuware Corp., Detroit, Michigan (sau orice succesor al acesteia), se va conforma cerinţelor legale în vigoare pentru a asigura protecţie adecvată în cazul transferului informaţiilor cu caracter personal către ţările din afara Spaţiului Economic European sau Elveţiei.
Conexiunea SMS OnStar poate ruta conexiunea dvs. SMS prin intermediul unor servere terţe, în prezent Jasper Technologies, Inc., 189 North Bernardo Avenue, Suite 150, Mountain View, California 94043, SUA, ca rezervă sau pentru a furniza servicii precum solicitări de descuiere a ușilor, solicitări de activare a claxonului/farurilor și solicitări de localizare a autovehiculului. Jasper Technologies (sau orice succesor al acesteia) se va conforma cerinţelor legale în vigoare pentru a asigura protecţie adecvată în cazul transferului informaţiilor cu caracter personal către ţările din afara Spaţiului Economic European sau Elveţiei.
Facturare și plăţi În prezent, folosim un partener de facturare terţ, Zuora Inc., 1051 E Hillside Blvd., Suite 600, Foster City, California 94404 SUA pentru procesarea facturilor și le transmitem datele dvs. de contact și datele de facturare aferente contului în acest scop. Zuora (sau orice succesor al acesteia) se va conforma cerinţelor legale în vigoare pentru a asigura protecţie adecvată în cazul transferului informaţiilor cu caracter personal către ţările din afara Spaţiului Economic European sau Elveţiei. În prezent, folosim un agent terţ pentru procesarea plăţilor, Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Ţările de Jos, pentru procesarea plăţilor. Detaliile privind plata pe care le furnizaţi sunt introduse direct pe pagina de plată Adyen, iar Adyen le colectează, le păstrează și le prelucrează pentru a vă procesa plata pe care o faceţi pentru serviciile OnStar. Adyen (sau orice succesor al acesteia) poate transfera datele privind plăţile companiei de servicii sau de plată cu cardul ori băncii care a emis cardul, care se află, de asemenea, în afara SEE, în cazul în care cardul dvs. necesită acest transfer pentru a încheia tranzacţia. Adyen poate partaja informaţii referitoare la plăţi cu familia de companii GM, inclusiv OnStar U.S., în scop de asistenţă la plată, întreţinere și în scopuri de depanare. Adyen (sau orice succesor al acesteia) se va conforma cerinţelor legale în vigoare pentru a asigura protecţie adecvată în cazul transferului informaţiilor cu caracter personal către ţările din afara Spaţiului Economic European sau Elveţiei. Notă importantă: Unele ţări solicită efectuarea unei verificări a identităţii pentru utilizarea datelor mobile. Dacă este cazul, detaliile privind plata pe care le furnizaţi sunt primite direct de Adyen (sau de orice succesor al acesteia), care le colectează, le păstrează și le prelucrează pentru a vă verifica identitatea, în numele operatorului reţelei dvs. mobile, și comunică un marcaj (token) cu verificat sau neverificat operatorului reţelei dvs. mobile.
Automatic Crash Response (răspuns automat la ciocnire) În cazul unei urgenţe, putem partaja datele cu privire la răspunsul automat la ciocnire, localizarea autovehiculului și informaţiile culese în timpul apelului telefonic OnStar Advisor pe care l-aţi avut cu furnizorul de asistenţă de urgenţă (112 sau 999), pentru ca furnizorul de asistenţă de urgenţă să poată acţiona mai bine și să vă poată localiza autovehiculul.
Sistemul multimedia și personalizarea autovehiculului Pentru autovehiculele dotate, în prezent utilizăm un partener terţ, Salesforce.com, Inc., pentru a oferi funcţionalităţi multimedia și de personalizare, care vă permit să vă creaţi un profil personalizat în autovehiculul dvs., profil care poate fi folosit în mai mult autovehicule cu capacitate de personalizare. Pentru a sprijini această funcţionalitate, transmitem informaţiile dvs. de profil, cum ar fi numele dvs. de utilizator, prenumele, numele de familie, adresa de e-mail, seria de șasiu (VIN), ţara și limba, aplicaţiile pe care le aveţi instalate și setările dvs. de personalizare, cum ar fi punctele de interes de navigare salvate, setările pentru aerul condiţionat, cum ar fi setarea vitezei maxime a ventilatorului, dejivrarea automată, precum și alte setări ale autovehiculului, cum ar fi reapelarea din memoria scaunelor.
Reprezentanţe Cu excepţia cazului în care aţi refuzat Dealer Maintenance Notification (notificare pentru întreţinere la reprezentanţă) sau servicii similare, datele autovehiculului dvs. (inclusiv raportul de diagnosticare lunar, adică kilometrajul și nivelul de ulei, alertele în timp real și datele pachet OnStar) vor fi partajate cu reprezentanţa pe care aţi ales-o, în scopuri legate de service-ul autovehiculului. Puteţi să refuzaţi serviciile Dealer Maintenance Notification pe pagina Profil autovehicul sau contactând un consultant OnStar.
Operatori de reţele mobile Transmitem datele Wi-Fi operatorului de reţele mobile la care aveţi abonament pentru date și de la care beneficiaţi de servicii Wi-Fi Hotspot.
Data anonimizate Putem transmite date anonimizate (date prin care nu puteţi fi identificat) unor furnizori terţi în scopuri statistice și pentru analizarea și îmbunătăţirea serviciilor noastre.
Furnizori noi Folosim o serie de furnizori terţi pentru a vă oferi produse și servicii. Actualizăm această listă periodic, aducând modificări în privinţa părţilor terţe care vă prelucrează informaţiile cu caracter personal. Puteţi, de asemenea, să ne contactaţi dacă aveţi întrebări specifice. Consultaţi Declaraţia de confidenţialitate pentru a afla cum ne puteţi contacta.
  Reţineţi că anumite servicii sau aplicaţii ale părţilor terţe (de exemplu, tipul de abonament telefonic pe care îl aveţi, serviciile de navigare, cum ar fi serviciile furnizate de Telenav, Inc. în autovehiculele dotate) pe care le descărcaţi, care sunt preinstalate sau la vă puteţi înscrie, pot avea condiţii de utilizare și declaraţii de confidenţialitate separate, care sunt independente de declaraţia noastră de confidenţialitate. OnStar nu își asumă răspunderea pentru practicile privind datele cu caracter personal ale acestor servicii sau aplicaţii terţe. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie declaraţia de confidenţialitate și condiţiile de utilizare ale fiecărui serviciu sau ale fiecărei aplicaţii înainte de a vă înscrie, a le descărca sau a le utiliza.    

ACTUALIZARE
PRIVIND
SERVICIILE
ONSTAR

Serviciile OnStar și Wi-Fi nu vor mai fi disponibile de la 31 decembrie 2020.

După această dată nu vor mai fi disponibile servicii sau abonamente de probă sau plătite, inclusiv servicii de răspuns în caz de urgență.

Citiți secțiunea Întrebări frecvente și aflați ce înseamnă acest lucru pentru abonamentul dvs.