Termeni de
utilizare

Condiţii de utilizare a Serviciilor “Vehicul conectat” [v.1  2017]

Prezentele Condiţii de utilizare se aplică relaţiei dintre Dumneavoastră și OnStar Europe Limited și afiliaţii săi („OnStar” sau „noi” sau „nouă”). Se aplică în cazul utilizării de către Dumneavoastră a serviciilor pe care vi le punem la dispoziţie astfel cum se descrie în Secţiunea 4 și pe Site-ul web și exclude serviciile furnizate de furnizorii de reţele externe, Furnizorii de Servicii Wireless și alte Servicii externe („Serviciile”). Cuvintele scrise cu literă majusculă sunt definite în Secţiunea 3 de mai jos. Prin accesarea imediată a Serviciilor, sunteţi de acord cu faptul că nu veţi avea dreptul de a vă retrage în termen de 14 (paisprezece) zile de la încheierea Contractului. Rezumat În momentul în care Dumneavoastră acceptaţi Condiţiile de utilizare pe durata procesului nostru de înregistrare sau în momentul în care accesaţi sau utilizaţi Serviciile, sunteţi de acord cu următoarele:
 • veţi utiliza Serviciile numai în momentul în care puteţi face acest lucru în condiţii de siguranţă și le veţi utiliza numai în conformitate cu legea și cu prezentul Contract;
 • dacă alte persoane utilizează Serviciile folosind contul Dumneavoastră de utilizator, Dispozitivul conectat sau Vehiculul conectat, vă veţi asigura că respectivele persoane utilizează Serviciile în momentul în care acest lucru se poate realiza în condiţii de siguranţă și în conformitate cu prevederile legii și cu prezentul Contract;
 • în situaţia în care sunt disponibile, Aplicaţiile, cartografierea în direct și alte servicii (inclusiv rezervările hoteliere și serviciile de parcare, dacă sunt oferite) sunt furnizate de entităţi externe și nu de OnStar, numai dacă nu se prevede altfel în mod expres. Dacă instalaţi sau utilizaţi Aplicaţii și servicii ale entităţilor externe, se vor aplica termenii și condiţiile (inclusiv politicile privind utilizarea adecvată) și politica de confidenţialitate ale respectivei entităţi externe. OnStar și Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră nu sunt responsabili de Aplicaţiile și serviciile entităţilor externe. Aplicaţiile și funcţionalităţile de cartografiere și navigare pot fi modificate, iar furnizarea lor poate fi întreruptă în totalitate sau parţial, în orice moment;
 • serviciile OnStar aferente autovehiculului conectat nu sunt disponibile în toate ţă Consultaţi Site-ul web pentru mai multe detalii;
 • pentru a utiliza un HotSpot Wi-Fi în Vehiculul Dumneavoastră, trebuie să achiziţionaţi un pachet de date de la un Furnizor de Servicii Wireless extern desemnat și trebuie să aveţi un abonament activ la Serviciile OnStar. Pachetele de date nu sunt disponibile în toate ţă Pentru a activa această funcţionalitate în Vehiculul Dumneavoastră (dacă este disponibilă), trebuie să acceptaţi termenii și condiţiile Furnizorului de Servicii Wireless. Pentru detalii, adresaţi-vă unui consilier OnStar;
 • este posibil să suspendăm sau să întrerupem accesul Dumneavoastră la Servicii, în totalitate sau parţial, în situaţiile prevăzute în aceste Condiţii de utilizare;
 • putem accesa, modifica sau actualiza software-ul utilizat pentru furnizarea Serviciilor. În anumite situaţii (de ex. dacă este necesară o actualizare pentru soluţionarea unei probleme de siguranţă sau securitate cu privire la Software-ul utilizat pentru furnizarea Serviciilor), noi sau Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră putem accesa, modifica sau actualiza software-ul respectiv fără a vă notifica în prealabil sau fără a obţine consimţământul Dumneavoastră;
  • ne veţi notifica în momentul în care doriţi să vă anulaţi Serviciile sau în care intenţionaţi să vindeţi sau să casaţi Vehiculul Dumneavoastră, apăsând butonul albastru OnStar din Vehiculul Dumneavoastră sau contactându-ne la: onstar.europe@onstar.com și trebuie să încetaţi să mai utilizaţi Serviciile pentru respectivul Vehicul;
  • nu toate Serviciile vor funcţiona pentru toate vehiculele, browserele web, telefoanele mobile sau tabletele (contactaţi un Consilier OnStar pentru mai multe detalii);
 • avem anumite drepturi de a utiliza și partaja informaţiile pe care ni le furnizaţi în legătură cu Serviciile. Respectivele informaţii vor fi prelucrate de noi în conformitate cu Avizul nostru de confidenţialitate;
 • Serviciile sunt furnizate „CA ATARE” și sunt limitate de situaţiile asupra cărora nu deţinem controlul. Numai dacă nu se prevede altfel în aceste Condiţii de utilizare sau dacă nu se solicită altfel prin lege, nu emitem nicio afirmaţie sau garanţie cu privire la Servicii sau la disponibilitatea lor;
 • putem modifica prezentul Contract și vă vom înștiinţa cu privire la modificările semnificative. În cazul în care continuaţi să accesaţi sau să utilizaţi Serviciile, acest lucru indică faptul că acceptaţi Contractul modificat. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările, puteţi rezilia prezentul Contract și puteţi înceta să mai utilizaţi Serviciile;
 • utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciilor intră sub incidenţa prevederilor acestui Contract, astfel cum se definește mai jos;
 • utilizarea de către Dumneavoastră a anumitor servicii poate impune să furnizaţi anumite informaţii către OnStar sau o entitate externă pentru a vă verifica identitatea înainte de activarea serviciului sau într-o anumită perioadă de timp de la activare;
 • OnStar modifică și îmbunătăţește în permanenţă Putem adăuga sau elimina caracteristici sau funcţionalităţi și putem suspenda sau stopa complet furnizarea unui Serviciu;
 • puteţi înceta în orice moment să folosiţi Serviciile. OnStar poate, de asemenea, să înceteze să furnizeze Serviciile către Dumneavoastră sau să adauge ori să creeze noi limite pentru Servicii, în orice moment;
 • nu puteţi revinde Serviciile; și
 • Dacă primiţi Serviciile sub formă de versiune de încercare gratuită, respectivele Servicii vor înceta automat, fără notificare suplimentară, la finalul perioadei de încercare, numai dacă nu aţi optat să continuaţi Serviciile și dacă nu aţi convenit să achitaţi taxele asociate.
  Condiţii de utilizare
 1. Acordul în privinţa Condiţiilor. În momentul în care acceptaţi Condiţiile de utilizare pe durata procesului de înscriere sau în momentul în care accesaţi sau utilizaţi Serviciile, indicaţi faptul că aţi citit, înţeles și consimţit cu privire la aceste Condiţii de utilizare și la alte prevederi, politici, îndrumări și procese la care acestea fac referire (numite în mod colectiv prezentul „Contract”) și care includ:
  • prezentele Condiţii de utilizare;
  • Licenţa (astfel cum este descrisă în Anexa la aceste Condiţii de utilizare); și
  • alte prevederi, îndrumări, politici sau proceduri pe care vi le comunicăm Dumneavoastră.
Perioada contractuală va debuta la data la care Dumneavoastră acceptaţi prezentul Contract, acesta continuând să producă efecte juridice depline până la expirarea sau rezilierea Contractului fie de către Dumneavoastră, fie de către noi. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre aceste prevederi, trebuie să nu acceptaţi prezentele Condiţii de utilizare. Anumite Servicii pot face obiectul unor prevederi suplimentare, pe care vi se poate solicita să le acceptaţi separat. Nu aveţi permisiunea de a accesa sau utiliza oricare dintre Servicii, dacă nu acceptaţi prezentul Contract.
 1. Siguranţă. Trebuie să respectaţi toate legile (inclusiv normele rutiere și reglementările rutiere care se aplică operării Vehiculului Dumneavoastră și utilizării Dispozitivului/Dispozitivelor Dumneavoastră Conectate aferente utilizării de către Dumneavoastră a Serviciilor și nu veţi accesa și/sau utiliza un Serviciu sau un Dispozitiv Conectat într-un mod care încalcă vreo lege, normă sau reglementare. Fără a aduce vreo limitare prevederilor de mai sus, Dumneavoastră aveţi responsabilitatea de a da dovadă de discreţie și de a aplica toate măsurile de siguranţă impuse prin lege (inclusiv normele rutiere și reglementările rutiere, dacă este cazul) în timp ce accesaţi și/sau utilizaţi Serviciile și Dispozitivele Conectate. Accesarea și/sau utilizarea Serviciilor și a Dispozitivelor Conectate se realizează exclusiv pe riscul și pe responsabilitatea Dumneavoastră și Dispozitivele Conectate trebuie accesate și/sau utilizate numai în momentul în care le puteţi utiliza în condiţii de siguranţă. Din motive de siguranţă, unele caracteristici și funcţionalităţi ale Serviciilor nu sunt disponibile în timpul utilizării Vehiculului Dumneavoastră sau a Dispozitivului Conectat. Dacă achiziţionaţi un pachet de date Wi-Fi, Serviciile OnStar (inclusiv intervenţia în situaţii de urgenţă) pot fi temporar întrerupte pe durata procesului de activare. Dacă se produce această situaţie, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile și să vă asiguraţi că Vehiculul Dumneavoastră este parcat în condiţii de siguranţă. Vă veţi asigura că celelalte persoane care utilizează Serviciile folosind contul Dumneavoastră de utilizator, Vehiculul sau Dispozitivul Dumneavoastră Conectat vor respecta prevederile din prezenta Secţiune 2 în orice moment în care vor utiliza Serviciile.
 2. Câteva definiţii.
 • Contractul” este definit în Secţiunea 1;
 • Dispozitiv Conectat” înseamnă un dispozitiv compatibil cu Sistemele sau cu Serviciile și capabil să primească actualizări sau upgrade-uri software care sunt fie instalate pe Vehiculul Dumneavoastră de către noi sau afiliaţii noștri, fie autorizate de către noi spre a fi utilizate în legătură cu Serviciile;
 • Feedback” este definit în Secţiunea 25;
 • Flotă” semnifică un grup de Vehicule care sunt întreţinute, deţinute sau furnizate în sistem leasing de o societate externă sau de o altă entitate, însă nu de către o persoană sau o familie. De exemplu, o mașină închiriată care vă este pusă la dispoziţie de o firmă de închiriere de autovehicule sau un Vehicul care vă este pus la dispoziţie de un angajator care deţine mai multe autovehicule utilizate de angajaţi face deseori parte dintr-o Flotă;
 • Societatea responsabilă de Flotă” este societatea care deţine, furnizează în sistem de leasing sau gestionează o Flotă;
 • GPS” este definit în Secţiunea 15.1;
 • Persoane OnStar” este definit în Secţiunea 19;
 • PDF” este definit în Secţiunea 28.4;
 • Utilizator autorizat” este definit în Secţiunea 17;
 • Software” este definit în Secţiunea 17;
 • Sisteme” este definit în Secţiunea 17;
 • Servicii externe” înseamnă serviciile care vă sunt puse la dispoziţie de o entitate externă, inclusiv de către Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră;
 • Mărci comerciale” este definit în Secţiunea 23;
 • Vehicul” înseamnă un vehicul auto prin intermediul căruia punem la dispoziţie Serviciile;
 • „Furnizorul Vehiculului” înseamnă producătorul, distribuitorul și/sau vânzătorul Vehiculului Dumneavoastră și fiecare dintre afiliaţii săi;
 • Site web” înseamnă site-ul/site-urile web situate la adresa: https://www.onstareurope.com/ro/;
 • Furnizori de Servicii Wireless” înseamnă entităţi externe care vă pot oferi pachete de date, astfel cum se detaliază în Secţiunea 4; și
 • Dumneavoastră” și „al Dumneavoastră” înseamnă fiecare persoană care accesează sau utilizează
 1. Detalii privind Serviciile. Prezentul Contract reglementează utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciilor. Pe Site-ul web se pot găsi mai multe informaţii despre Servicii (inclusiv descrierile serviciilor și instrucţiuni pentru configurarea Serviciului). Prezentul Contract reglementează toate actualizările, upgrade-urile, modificările sau noile versiuni, codurile, textele, imaginile, componentele audio și video și orice conţinut sau material integrate sau incluse în alt mod în sau alături de Servicii.
Iată câteva aspecte importante privind Serviciile pe care este posibil să le aveţi la dispoziţie, în funcţie de tipul Vehiculului Dumneavoastră, Serviciile disponibile în ţara Dumneavoastră și Serviciile pe care alegeţi să le primiţi:
 • Serviciile OnStar: serviciile OnStar pentru autovehiculele conectate vă pot fi oferite în baza unui abonament cu plată, sau gratuit, ca parte a unei perioade de încercare, dacă acest lucru este disponibil în ţara Dumneavoastră.
 
 • Divertisment informatic: în funcţie de Vehiculul Dumneavoastră, Serviciile pot include funcţionalităţi de divertisment informatic, precum capacitatea de a accesa Aplicaţii și alte funcţii din Vehiculul Dumneavoastră. Pentru a le putea utiliza, aplicaţiile și alte funcţionalităţi pot necesita acceptarea de către Dumneavoastră a termenilor și condiţiilor și a avizelor de confidenţialitate ale entităţilor externe.
 
 • Monitorizarea sănătăţii Vehiculului: pentru Vehiculul Dumneavoastră pot fi disponibile Servicii care colectează date de la sistemele Vehiculului Dumneavoastră și care vă oferă Dumneavoastră și/sau dealerului Dumneavoastră notificări în scop de diagnostic și prognostic. Aceste Servicii nu raportează toate condiţiile care pot afecta operarea Vehiculului Dumneavoastră. Datele sunt limitate și sunt destinate a fi utilizate suplimentar și nu în locul verificărilor manuale ale Vehiculului Dumneavoastră. Dumneavoastră aveţi responsabilitatea de a vă monitoriza și întreţine Vehiculul în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
 
 • Aplicaţii: aplicaţiile software pe care le puteţi descărca și/sau utiliza, inclusiv serviciile oferite prin aceste aplicaţii și actualizările sau upgrade-urile la aceste aplicaţii (numite în mod colectiv „Aplicaţii”). Aplicaţiile sunt oferite de entităţi externe, nu de OnStar, numai dacă nu se prevede altfel în mod expres în momentul în care le descărcaţ Accesarea și utilizarea fiecărei Aplicaţii face obiectul termenilor și condiţiilor și avizelor de confidenţialitate suplimentare, prezentate în momentul în care accesaţi sau utilizaţi Aplicaţia. Vă rugăm să consultaţi fiecare Aplicaţie pentru detalii privind funcţionalităţile și serviciile specifice care sunt disponibile prin intermediul Aplicaţiei respective. În absenţa acestor prevederi suplimentare, se va aplica Acordul de licenţă pentru utilizatorul final („Licenţa”) din documentul atașat acestor Condiţii de utilizare. OnStar nu este responsabilă pentru Aplicaţiile externe. Funcţionalităţile Aplicaţiei pot fi modificate. Aplicaţiile din magazinul AppShop al Vehiculului, dacă este disponibil, pot fi descărcate gratuit, numai dacă nu se prevede în mod expres altfel. Totuși, Dumneavoastră aveţi responsabilitatea pentru toate taxele de reţea mobilă asociate descărcării sau utilizării oricărei Aplicaţii. Aplicaţiile pot face obiectul unor restricţii privind utilizarea echitabilă, iar utilizarea abuzivă sau excesivă a Aplicaţiei poate genera indisponibilitatea Aplicaţiei.
  Pe lângă (și nu ca parte a Serviciilor), este posibil, în limita disponibilităţii, să vi se ofere pachete de date sau alte servicii de la un Furnizor desemnat de Servicii Wireless din ţara Dumneavoastră. Utilizarea de către Dumneavoastră a pachetelor de date puse la dispoziţie de Furnizorul de Servicii Wireless din ţara Dumneavoastră va intra sub incidenţa unor termeni și condiţii separate și va face obiectul politicii de confidenţialitate și a politicii privind utilizarea echitabilă care v-au fost comunicate de către respectivul Furnizor de Servicii Wireless.   Unele servicii necesită un abonament activ OnStar. Dacă nu aveţi un cont OnStar activ, nu puteţi achiziţiona pachete de date WiFi. Dacă vă dezactivaţi dispozitivul OnStar, nu puteţi achiziţiona sau folosi pachete de date. Dacă Serviciile Dumneavoastră OnStar încetează, orice pachete de date existente vor deveni indisponibile.   Nu vă garantăm că toate serviciile vor fi disponibile în limba Dumneavoastră. În rarele cazuri în care consilierul nu poate discuta cu Dumneavoastră în limba Dumneavoastră, este posibil să fie necesar să recurgem la limba engleză.   Incapacitatea de a furniza informaţii sau furnizarea unor informaţii incomplete sau inexacte poate genera suspendarea sau rezilierea serviciilor, în totalitate sau parţial. Aceasta se aplică în special pachetelor de date puse la dispoziţie de Furnizorii de Servicii Wireless pentru care legile locale pot interzice utilizare anonimă. Pentru a obţine pachete de date de la Furnizorul de Servicii Wireless, cu plată sau sub formă de versiune gratuită de încercare, de exemplu, vi se poate solicita să prezentaţi un document de identitate oficial, cu fotografie, într-o întâlnire individuală sau o sesiune video de identificare, sau să realizaţi autorizarea 3DS a cardului de credit. Aceste legi și cerinţe ale operatorilor de servicii mobile variază în funcţie de ţară și pot fi modificate.
 1. Plată. Dacă aţi ales un Serviciu cu plată și dacă aţi înregistrat un card de credit sau debit sau o metodă de plată similară la noi, veţi fi înștiinţat cu privire la orice plăţi recurente în timpul procesului de abonare. Taxele aplicabile pentru aceste Servicii, dacă există, trebuie achitate în avans. Toate taxele indicate în timpul procesului de plată vor include TVA și alte taxe de vânzare aplicabile, numai dacă nu se prevede altfel. Este posibil ca nu toate metodele de plată să fie disponibile, iar unele dintre ele pot necesita funcţionalităţi specifice de securitate, precum 3DS. Preţul Serviciilor Dumneavoastră se poate schimba în timp și vom folosi tariful aplicabil la momentul respectiv pentru perioada de plată aplicabilă a respectivului preţ. Veţi fi înștiinţat cu privire la orice majorare de preţ aplicabilă Serviciilor pe care le plătiţi, astfel încât să puteţi anula Serviciul dacă nu doriţi să plătiţi preţul mai mare. Dacă nu primim plata, putem suspenda furnizarea Serviciilor până ce ne veţi achita sumele datorate.
Instalarea și utilizarea Serviciilor pe Dispozitivele Conectate, precum și actualizările automate ale acestora, pot genera perceperea unor taxe suplimentarea de către operatorul Dumneavoastră de servicii mobile. Aceste taxe pot fi mai ridicate dacă Serviciile sunt folosite peste hotare. Totuși, Dumneavoastră aveţi responsabilitatea cu privire la toate taxele aferente reţelelor mobile. Dacă primiţi Serviciile sub formă de versiune de încercare gratuită, respectivele Servicii vor înceta automat, fără notificare suplimentară, la finalul perioadei de încercare, numai dacă nu aţi optat să continuaţi Serviciile și dacă nu aţi convenit să achitaţi taxele asociate. Dacă optaţi să continuaţi Serviciile și sunteţi de acord să plătiţi taxele asociate, vom preleva automat aceste taxe de la data la care versiunea de încercare ia sfârșit, folosind metoda de plată asociată contului Dumneavoastră.
 1. Dreptul Dumneavoastră de a anula Serviciile. Prezentul Contract intră în vigoare de la data la care Dumneavoastră îl acceptaţi și până ce planul tarifar ales de Dumneavoastră ia sfârșit sau până ce Serviciile sunt anulate sau reziliate de către Dumneavoastră sau de către noi, după cum o permite prezentul Contract. Puteţi anula Serviciile în funcţie de planul tarifar pe care l-aţi ales. Pentru a anula Serviciile, ne puteţi apela la numărul de telefon afișat pentru ţara Dumneavoastră pe Site-ul web sau, dacă sunteţi abonat OnStar, puteţi apăsa butonul albastru OnStar din Vehiculul Dumneavoastră și puteţi informa consilierul că doriţi să anulaţi Serviciile respective. De asemenea, trebuie să ne contactaţi în acest mod dacă doriţi să vă vindeţi sau să vă transferaţi Vehiculul. Dacă aţi plătit pentru un Serviciu, puteţi avea dreptul la rambursarea totală sau parţială a sumei pe care aţi achitat-o anterior, în funcţie de momentul în care anulaţi. Vă rugăm să citiţi politica de anulare aplicabilă la momentul cumpărării. Dacă sunteţi abonat OnStar, anulaţi Serviciile și ulterior doriţi să reactivaţi Serviciile, vi se poate solicita să plătiţi taxe de reactivare. De asemenea, ne puteţi apela sau puteţi apăsa în orice moment butonul albastru OnStar din Vehiculul Dumneavoastră, pentru a obţine instrucţiuni despre cum să dezactivaţi Serviciile conectate furnizate prin intermediul Vehiculului Dumneavoastră sau al Dispozitivului Conectat.
Indiferent de durata contractului Dumneavoastră, puteţi obţine în orice moment dezactivarea Serviciilor conectate. Pentru instrucţiuni, vă rugăm să ne apelaţi sau să apăsaţi butonul albastru OnStar din Vehiculul Dumneavoastră. Dacă ulterior doriţi să reactivaţi Serviciile, vi se poate solicita să plătiţi o taxă de reactivare.
 1. Dreptul nostru de a înceta furnizarea Serviciilor. În măsura permisă prin lege și numai dacă acest lucru nu este interzis prin lege, ne rezervăm dreptul de a întrerupe participarea sau accesul Dumneavoastră la Servicii și la acest Contract dacă, în opinia noastră, aţi încălcat prevederile prezentului Contract. Spre exemplu, putem rezilia prezentul Contract cu efect imediat dacă: (i) vă încălcaţi orice obligaţie asumată prin acest Contract; (ii) o persoană sau entitate care acţionează prin intermediul/prin/pentru/în înţelegere cu Dumneavoastră întreprinde o acţiune ce contravine prevederilor acestui Contract; (iii) vă implicaţi în, încurajaţi sau participaţi la acte ilegale, înșelătoare sau frauduloase care au legătură cu acest Contract sau cu oricare dintre Servicii; sau (iv) nu sunteţi de acord cu modificările aduse acestui Contract, în momentul în care vi le comunicăm.
 2. Drepturi suplimentare privind rezilierea; Efectul rezilierii. Pe lângă alte drepturi privind rezilierea, specificate în acest Contract, putem rezilia acest Contract în orice moment, în urma unei notificări prealabile scrise, transmise cu 30 (treizeci) de zile în avans către Dumneavoastră. În urma rezilierii sau a expirării acestui Contract, Dumneavoastră trebuie să încetaţi imediat să mai utilizaţi Serviciile, iar licenţa Dumneavoastră cu privire la software este reziliată automat și imediat. Toate prevederile incluse în acest Contract și care, prin natura lor, continuă să producă efecte juridice după reziliere sau expirare, vor rămâne în vigoare după rezilierea sau expirarea prezentului Contract. Dacă aţi plătit pentru un Serviciu, puteţi avea dreptul la rambursarea totală sau parţială a sumei pe care aţi achitat-o anterior, în funcţie de momentul în care Contractul este reziliat.
 3. Obligaţia de a notifica OnStar cu privire la vânzarea sau transferul Vehiculului. Dacă sunteţi abonat OnStar, trebuie să ne înștiinţaţi dacă intenţionaţi să vindeţi sau să transferaţi Vehiculul Dumneavoastră. Acest lucru este important deoarece ne ajută să vă protejăm contul și informaţiile și să nu vă taxăm pentru Servicii, după ce aţi realizat vânzarea sau transferul. Pentru a ne înștiinţa puteţi să ne apelaţi la numărul de telefon menţionat pentru ţara Dumneavoastră pe Site-ul web sau puteţi să apăsaţi butonul albastru OnStar din Vehiculul Dumneavoastră și puteţi informa consilierul cu privire la planurile Dumneavoastră. În momentul în care folosiţi Servicii și Aplicaţii care pot stoca date local în sistemul de divertisment informatic din Vehiculul Dumneavoastră, aveţi responsabilitatea de a șterge aceste Aplicaţii și date înainte de a vinde sau a transfera Vehiculul.
 4. Vehiculele din Flotă. Prezentul Contract vi se aplică și în situaţia în care Dumneavoastră sunteţi proprietarul, managerul sau utilizatorul unei Flote care folosește oricare dintre Servicii. În momentul în care utilizaţi Serviciile sau conduceţi un Vehicul din Flotă care are Serviciile active, sunteţi de acord cu prevederile acestui Contract, chiar dacă nu aţi cumpărat sau închiriat în sistem de leasing Vehiculul sau nu aţi comandat Serviciile. Dacă deţineţi un Vehicul din Flotă, Serviciilor furnizate Flotei Dumneavoastră li se vor aplica termeni și condiţii suplimentare. Dacă acești termeni și condiţii suplimentare intră în contradicţie cu prezentele Condiţii de utilizare, vor prevala termenii și condiţiile suplimentare pentru serviciile aplicabile Flotei. Dacă conduceţi un Vehicul din Flotă, Societatea responsabilă de Flotă vă poate permite să comandaţi Servicii suplimentare care nu fac parte din Serviciile furnizate Societăţii responsabile de Flotă și puteţi de asemenea să aveţi ocazia de a achiziţiona Servicii pentru uzul Dumneavoastră personal. Și aceste Servicii intră sub incidenţa prezentului Contract. Societatea responsabilă de Flotă poate, de asemenea, să limiteze tipurile de Servicii pe care le aveţi la dispoziţie. Serviciile furnizate către o Flotă pot intra sub incidenţa unor termeni și condiţii suplimentare și a unor avize de confidenţialitate diferite de cele aplicabile Vehiculelor care nu fac parte din Flotă. În mod specific, Societatea responsabilă de Flotă poate să fi solicitat practici suplimentare privind colectarea sau tratarea datelor, care diferă de cele asociate anumitor Servicii. Managerul Flotei de care aparţineţi poate restricţiona anumite Servicii și poate alege să pună la dispoziţie OnStar numai pe o perioadă limitată de timp sau chiar deloc. Perioada gratuită de încercare poate depinde de relaţia cu Flota de care aparţineţi. Trebuie să vă consultaţi cu Societatea responsabilă de Flotă dacă aveţi întrebări despre orice cerinţe, limitări sau practici privind datele care se pot aplica utilizării de către Dumneavoastră a Vehiculului din Flotă sau a Serviciilor asociate unui Vehicul din Flotă. Dumneavoastră (dacă sunteţi proprietarul Flotei sau managerul acesteia) aveţi responsabilitatea de a informa șoferii din cadrul Flotei că Serviciile sunt active și că orice informaţii despre șofer furnizate ca parte a procesului de înregistrare vor fi vizibile proprietarului și managerului Flotei și de a obţine orice consimţăminte juridice necesare de la respectivii șoferi, care pot fi prevăzute prin legile din ţara Dumneavoastră. De asemenea, trebuie să înștiinţaţi toţi șoferii dacă Serviciile OnStar nu sunt disponibile/dacă nu au permisiunea de a le cumpăra, precum și cu privire la orice expirare a versiunilor de încercare și/sau la absenţa reînnoirii serviciului.
 5. Modificarea Contractului. Putem modifica prezentul Contract în orice moment. Vă vom înștiinţa cu privire la modificările importante. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările, puteţi rezilia prezentul Contract și puteţi înceta să mai utilizaţi Serviciile. În cazul în care continuaţi să accesaţi sau să utilizaţi oricare dintre Servicii, acest lucru indică faptul că acceptaţi Contractul modificat. Dacă plata lunară sau anuală se modifică în viitor, veţi fi notificat cu privire la orice majorare de preţ, astfel încât să puteţi anula Serviciile înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări.
 6. Eligibilitate. Prin acceptarea prezentului Contract sau prin utilizarea Serviciilor, confirmaţi că (a) aveţi vârsta majoratului în jurisdicţia Dumneavoastră de domiciliu și aveţi capacitatea juridică deplină pentru a încheia contracte cu caracter obligatoriu sau (b) aveţi vârsta de minimum 13 ani și aţi obţinut consimţământul legal al părintelui sau al tutorelui și aveţi capacitate juridică deplină, precum și competenţa de a încheia acest Contract și de a vă conforma prevederilor sale. Dacă nu îndepliniţi aceste cerinţe privind eligibilitatea, trebuie să refuzaţi prezentul Contract folosind mecanismul pe care vi-l punem la dispoziţie. Nu aveţi permisiunea de a utiliza Serviciile până în momentul în care veţi satisface aceste cerinţe privind eligibilitatea și în care veţi fi de acord cu toate prevederile prezentului Contract.
 7. Interzicerea utilizării Serviciilor de către copii. Serviciile nu se adresează, prin mesajele lor publicitare, aspect, legături către alte site-uri sau în alt mod, copiilor cu vârsta sub 13 ani. Dacă aveţi vârsta sub 13 ani sau dacă sunteţi părintele ori tutorele unui copil cu vârsta sub 13 ani, vă informăm că nu permitem înregistrarea copiilor cu vârsta sub 13 ani și nu colectăm în mod intenţionat informaţii de la aceștia. Dacă sunteţi părintele sau tutorele unui copil cu vârsta sub 13 ani, nu trebuie să îi permiteţi acestuia să utilizeze Serviciile și nu trebuie să consimţiţi la înscrierea copilului în vederea utilizării Serviciilor.
 8. Înregistrare și cont. Pentru a utiliza unele dintre Servicii, vi se poate solicita să creaţi un cont. Dacă creaţi un cont, este necesar:
  • să oferiţi informaţii corecte și complete și să actualizaţi respectivele informaţii astfel încât să rămână corecte și complete;
  • să fiţi singurul responsabil pentru activitatea din contul Dumneavoastră (inclusiv pentru activitatea oricărei persoane căreia îi permiteţi să vă folosească contul);
  • să vă păstraţi contul și parola în condiţii de siguranţă și să nu le dezvăluiţi niciunei persoane; și
  • să ne înștiinţaţi imediat cu privire la orice breșă de securitate sau utilizare neautorizată a contului Dumneavoastră, folosind datele noastre de contact furnizate în secţiunea „Întrebări” de la finalul acestor Condiţii de utilizare.
Serviciile sunt destinate exclusiv uzului Dumneavoastră personal (și al celorlalţi utilizatori în conformitate cu Secţiunea 16) sau uzului Dumneavoastră în legătură cu o Flotă, astfel cum se permite prin prezentul Contract. OnStar nu va fi responsabilă pentru pierderile rezultate din accesul sau utilizarea neautorizate ale Serviciilor sau contului Dumneavoastră. Totuși, puteţi fi responsabil faţă de OnStar sau alte entităţi din cauza acestui acces și/sau utilizare neautorizate.  
 1. Limitările Serviciului.
15.1 Serviciile disponibile în fiecare ţară sunt enumerate pe Site-ul web. Vă rugăm să reţineţi că nu toate Serviciile sunt disponibile pentru toate modelele de autovehicule sau în fiecare ţară. Unele Servicii funcţionează cu ajutorul reţelelor de comunicare wireless și al reţelei de sateliţi a sistemului de poziţionare globală („GPS”). Nu toate Serviciile sunt disponibile în orice loc, în orice moment. Zona în care conduceţi poate afecta Serviciile pe care vi le furnizăm, inclusiv Serviciile de direcţionare. 15.2 Unele Servicii pot funcţiona numai în locuri în care colaborăm cu un furnizor extern de servicii de comunicaţii pentru furnizarea Serviciului și numai dacă respectivul furnizor are compatibilitate tehnică cu Dispozitivul Conectat, acoperire, capacitate de reţea și recepţie în momentul și în locul în care Serviciul este necesar. Serviciile care folosesc informaţii despre locaţie funcţionează numai dacă semnalele GPS prin satelit nu sunt perturbate, dacă sunt disponibile în locul respectiv și dacă sunt compatibile cu sistemele Vehiculului Dumneavoastră sau ale Dispozitivului Conectat. De asemenea, reţelele și sistemele furnizorilor externi de servicii de comunicaţii fac obiectul dezvoltărilor și transformărilor tehnologice. Este posibil ca Dispozitivul Dumneavoastră Conectat să nu fie sau să nu rămână în permanenţă compatibil cu reţelele și sistemele externe sau cu Serviciile. OnStar nu vă oferă conectivitate la reţea. Conectivitatea este oferită de un furnizor extern de servicii de comunicaţii. 15.3 Vehiculul Dumneavoastră și Dispozitivul Conectat trebuie să aibă un sistem electric funcţional (inclusiv o putere adecvată a bateriei) pentru ca Serviciul să poată funcţiona. Pentru a conserva durata de viaţă a bateriei, anumite Servicii și funcţionalităţi OnStar vor deveni temporar indisponibile dacă nu porniţi motorul vehiculului dumneavoastră timp de 10 zile consecutive. Disponibilitatea acestor servicii și funcţii OnStar va fi restaurată automat data viitoare când porniţi motorul vehiculului dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi manualul proprietarului. 15.4 Este posibil ca Serviciile să nu funcţioneze dacă:
 • echipamentele de pe Vehiculul Dumneavoastră sau Software-ul de pe Dispozitivul Dumneavoastră Conectat nu sunt instalate adecvat;
 • nu aţi menţinut echipamentele sau Dispozitivul Dumneavoastră Conectat sau Vehiculul în stare bună de funcţionare;
 • nu respectaţi toate legile aplicabile;
 • încercaţi să adăugaţi, să conectaţi sau să modificaţi orice echipamente sau software din Dispozitivul Dumneavoastră Conectat sau din Vehicul (precum conectarea dispozitivelor la sistemul electric al Vehiculului sau la portul de diagnoză);
 • Dispozitivul Dumneavoastră Conectat sau Vehiculul Dumneavoastră nu sunt compatibile cu Serviciile sau cu serviciile și tehnologia wireless pusă la dispoziţie de furnizorii noștri externi de servicii de comunicaţii (aceste servicii și tehnologie wireless pot fi modificate); sau
 • survin alte probleme asupra cărora nu deţinem controlul și care interferează cu furnizarea sau cu calitatea Serviciilor, precum dealuri, clădiri înalte, tuneluri, condiţii meteorologice, deteriorarea unor părţi importante a Vehiculului Dumneavoastră în urma unui accident sau aglomerarea ori blocarea reţelei telefonice wireless.
15.5 Nu suntem responsabili pentru întârzieri sau pentru o performanţă defectuoasă care (a) ar fi putut fi prevenite dacă aţi fi adoptat măsuri de precauţie rezonabile sau (b) sunt cauzate ca urmare a unor evenimente fortuite sau a unor forţe ori cauze care ies de sub controlul nostru rezonabil (de exemplu defectarea reţelelor publice de alimentare cu electricitate, război, acţiuni ale guvernului, terorism, tulburări civile, lipsa forţei de muncă sau dificultăţi – indiferent de cauză – sau defectarea echipamentelor, inclusiv a internetului, a computerelor, a telecomunicaţiilor sau a altor echipamente). Nu promitem disponibilitatea neîntreruptă a Serviciilor. 15.6 Orice date de direcţionare pe care le furnizăm au la bază cele mai recente informaţii cartografice de care dispunem, însă informaţiile pot fi incorecte sau incomplete. De exemplu, datele de direcţionare pot să nu includă informaţii despre drumuri cu un singur sens, restricţii de virare, proiecte de construcţii, drumuri sezoniere sau drumuri noi. Ruta sugerată poate folosi un drum care este închis din cauza lucrărilor de construcţii sau o instrucţiune de virare într-un sens interzis de semnele de circulaţie din intersecţie. De asemenea, rutele sugerate nu iau în calcul tipul zonelor prin care călătoriţi: zone rezidenţiale, comerciale sau mixte și nici disponibilitatea dotărilor și a serviciilor publice sau private. Prin urmare, trebuie să folosiţi raţionamente adecvate situaţiei, să respectaţi legile și instrucţiunile rutiere și să evaluaţi dacă aplicarea îndrumărilor sistemului prezintă siguranţă și este legală în condiţiile existente. 15.7 Înainte de a utiliza Serviciile, vă recomandăm să citiţi cu atenţie prevederile și politicile aplicabile care compun acest Contract, inclusiv Avizul nostru de confidenţialitate. Dacă utilizaţi Servicii Externe, confirmaţi faptul că condiţiile aplicabile de furnizare a serviciilor și avizul de confidenţialitate publicate de respectiva entitate externă reprezintă un acord încheiat exclusiv între Dumneavoastră și respectiva entitate externă și nu între Dumneavoastră și noi. Nu suntem responsabili pentru condiţiile de furnizare a serviciilor impuse de aceste entităţi externe, care includ furnizorii externi de servicii de comunicaţii și/sau Furnizorul de Servicii Wireless și nu avem nicio obligaţie sau răspundere în virtutea respectivelor condiţii de furnizare a serviciilor. 15.8 Nu avem obligaţia de a furniza servicii de întreţinere sau asistenţă, de natură tehnică sau de alt tip, pentru Servicii. Dacă oferim întreţinere sau asistenţă pentru Servicii, putem sista în orice moment respectivele servicii de întreţinere și asistenţă. 15.9 Datele de diagnostic ale Vehiculului pe care vi le oferim ca parte a unora dintre Servicii sunt limitate la informaţii specifice care pot fi obţinute de la distanţă, de la Vehicul. Deși actualizăm în permanenţă setul de date de diagnostic disponibile, precum și tipul de notificări dintre care puteţi alege, datele de diagnostic sunt limitate și au scopul de a fi folosite suplimentar și nu ca substitut al verificărilor manuale ale Vehiculului Dumneavoastră. Nu promitem că putem detecta toate potenţialele disfuncţii ale Vehiculului și Dumneavoastră aveţi responsabilitatea de a vă monitoriza și întreţine Vehiculul în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Nu toate funcţionalităţile de diagnostic sunt disponibile pentru toate vehiculele.
 1. Alţi utilizatori. Prezentul Contract se aplică tuturor utilizatorilor Dispozitivului Dumneavoastră Conectat sau Vehiculului Dumneavoastră. Sunteţi responsabil și răspunzător cu privire la toate activităţile utilizatorilor Dispozitivului Dumneavoastră Conectat sau ai Vehiculului Dumneavoastră, ceea ce include accesul la sau utilizarea Serviciilor. Fără a limita cele menţionate mai sus, aveţi următoarele responsabilităţi:
 • de a informa ceilalţi utilizatori ai Dispozitivului Dumneavoastră Conectat sau ai Vehiculului Dumneavoastră cu privire la faptul că accesarea și utilizarea de către ei a Serviciilor este supusă prevederilor prezentului Contract;
 • de a informa ceilalţi utilizatori cu privire la avizele de confidenţialitate care se aplică utilizării Serviciilor; și
 • de a vă asigura că ceilalţi utilizatori ai Dispozitivului Dumneavoastră Conectat sau ai Vehiculului Dumneavoastră respectă prevederile aplicabile din prezentul Contract.
 1. Actualizări software; Suspendarea sau sistarea Serviciilor. Sunteţi de acord cu faptul că OnStar și Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră pot accesa sistemele asociate Dispozitivului Dumneavoastră Conectat și Vehiculului Dumneavoastră („Sistemele”) în următoarele scopuri:
 • Actualizări software. Sistemele Dumneavoastră conţin software, date, Aplicaţii și configurări aferente pe care OnStar sau Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră sau fabricantul Dispozitivului Dumneavoastră Conectat vi le pun la dispoziţie (numite în mod colectiv „Software”). Software-ul vă este pus la dispoziţie sub licenţă și nu vă este vândut și poate fi necesar să fie actualizat sau modificat în anumite momente. Sunteţi de acord cu faptul că OnStar poate implementa de la distanţă anumite actualizări Software esenţiale sau modificări aduse Dispozitivului Dumneavoastră Conectat sau Vehiculului Dumneavoastră, fără a vă notifica sau fără a vă solicita consimţămâ Spre exemplu, aceste actualizări sau modificări pot îmbunătăţi nivelul de siguranţă sau securitate sau pot menţine funcţionarea adecvată a Vehiculului Dumneavoastră sau a Dispozitivului Dumneavoastră Conectat sau pot asigura furnizarea Serviciilor către Dumneavoastră. În măsura posibilului, vă vom înștiinţa în prealabil cu privire la actualizări software esenţiale și vă vom solicita în avans consimţământul cu privire la aplicarea actualizărilor software care nu sunt esenţiale. OnStar poate implementa de asemenea de la distanţă actualizări Software sau modificări asupra Dispozitivului Dumneavoastră Conectat sau asupra Vehiculului Dumneavoastră, după cum o va solicita Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră. Actualizările sau modificările software pot afecta sau șterge date pe care le-aţi stocat în Dispozitivul Dumneavoastră Conectat sau în Vehiculul Dumneavoastră (precum destinaţii de navigare salvate sau posturi de radio memorate). Nu suntem responsabili pentru datele afectate sau șterse din cauza unei modificări sau actualizări Software. Furnizorul nostru extern de servicii de comunicaţii și Furnizorii de Servicii Wireless nu vor furniza actualizări software către Dispozitivul Dumneavoastră Conectat sau către Vehiculul Dumneavoastră și trebuie să vă asiguraţi că există în permanenţă copii de rezervă ale datelor Dumneavoastră;
 • Putem fi obligaţi să suspendăm sau să limităm accesul Dumneavoastră sau utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciilor, fără a vă notifica în prealabil și fără a avea vreo răspundere faţă de Dumneavoastră, pentru a soluţiona probleme de sistem, probleme legate de contul Dumneavoastră sau alte probleme care pot avea impact asupra performanţei, a utilizării sau a securităţii Serviciilor;
 • Numai dacă nu se prevede altfel în prezentul Contract, putem retrage sau întrerupe furnizarea oricăror Servicii. Acest lucru poate fi rezultatul eforturilor noastre de a redefini Serviciile pentru a soluţiona anumite degradări ale performanţei sau pentru a realiza modificări de natură tehnologică, pentru a veni în întâmpinarea intereselor clienţilor ori pentru a satisface prevederile legii ori necesităţile noastre profesionale. Veţi fi notificat cu privire la orice astfel de măsuri și orice sume neutilizate, achitate în avans, vă vor fi rambursate;
 • Securitate cibernetică. Ca parte a Serviciilor, în scopul asigurării securităţii cibernetice, sunteţi de acord cu faptul că putem monitoriza Sistemele din Dispozitivul Dumneavoastră Conectat sau din Vehiculul Dumneavoastră, precum și orice informaţii din aceste Sisteme, și că putem aplica măsuri defensive pentru respectivele Sisteme în vederea protejării lor și a drepturilor Dumneavoastră;
 • Notificare și consimţămâ Dacă oferim notificări suplimentare sau solicităm un consimţământ suplimentar pentru o actualizare sau o modificare Software, notificarea sau consimţământul pot fi primite sau furnizate de către orice utilizator autorizat al Dispozitivului Conectat sau al Vehiculului sau al Serviciilor ori al Sistemelor („Utilizator autorizat”) în numele Dumneavoastră, proprietarul Dispozitivului Conectat sau al Vehiculului și al tuturor celorlalţi Utilizatori Autorizaţi. Utilizatorul care primește sau oferă respectiva notificare sau respectivul consimţământ este responsabil de înștiinţarea tuturor celorlalţi Utilizatori autorizaţi cu privire la notificare sau consimţământ. Totuși, sunteţi de acord cu faptul că, în orice situaţie, putem accesa, modifica sau actualiza Software-ul din motive de siguranţă sau securitate, fără a fi necesare o notificare sau un consimţământ suplimentare; și
 • prezentul Contract se va aplica oricăror actualizări sau altor modificări pe care le aducem Serviciilor, Sistemelor sau Software-ului pentru toţi Utilizatorii autorizaţ
 1. Declaraţiile și obligaţiile Dumneavoastră suplimentare. Sunteţi de acord cu faptul că:
 • aveţi dreptul și autoritatea să încheiaţi acest Contract în nume propriu;
 • veţi folosi contul Dumneavoastră și Serviciile numai în legătură cu Dispozitivul Dumneavoastră Conectat sau în orice alt mod permis de către noi;
 • veţi respecta în totalitate prevederile prezentului Contract și orice condiţii prevăzute de furnizorul oricăror Aplicaţii externe;
 • ne veţi oferi nouă și oricărui furnizor de Aplicaţii informaţii veridice și exacte și veţi păstra aceste informaţii actualizate;
 • veţi monitoriza utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciilor și veţi respecta în totalitate prevederile acestui Contract;
 • veţi fi responsabil pentru toate costurile și cheltuielile pe care le suportaţi, inclusiv impozite, pierderi și răspunderi generate de utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciilor, precum și pentru orice activităţi pe care le întreprindeţi în legătură cu Serviciile sau cu prezentul Contract, în orice mod;
 • acceptarea și respectarea de către Dumneavoastră a acestui Contract nu încalcă niciuna dintre obligaţiile Dumneavoastră existente;
 • veţi accesa Serviciile numai din contul creat de Dumneavoastră;
 • nu veţi încerca să eludaţi măsurile de securitate ale Serviciilor;
 • nu veţi copia, reproduce, distribui, decompila, supune unor proceduri de retroinginerie, dezasambla, elimina, modifica, eluda sau interveni în orice alt mod asupra tehnologiei de securitate, nu veţi realiza conversia către o altă utilizare neautorizată de noi și nu veţi pretinde calitatea de proprietar asupra Serviciilor sau a informaţiilor ori a materialelor noastre sau ale oricărei alte entităţi, care sunt asociate cu Serviciile;
 • nu veţi utiliza Serviciile în scopuri nelegitime, pentru a hărţui o persoană sau în orice alt scop nepermis de către noi;
 • ne veţi înștiinţa cu promptitudine cu privire la orice modificări aduse datelor Dumneavoastră de contact;
 • nu veţi utiliza Serviciile sau orice Aplicaţie pentru a transmite sau trimite informaţii sau date pe care nu aveţi dreptul de a le transmite sau trimite;
 • nu veţi revinde Serviciile;
 • nu veţi șterge, modifica sau ascunde avizele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte notificări privind drepturile de proprietate de pe sau incluse în orice porţiune a Serviciilor sau orice informaţii sau materiale despre sau obţinute din Servicii;
 • veţi respecta la nivel mondial toate legile locale, statale, provinciale, federale și naţionale, toate regulamentele, ordonanţele, hotărârile și reglementările care se aplică utilizării de către Dumneavoastră a Serviciilor; și
 • nu aveţi dreptul de proprietate asupra vreunui număr alocat Dispozitivului Dumneavoastră Conectat și înţelegeţi faptul că respectivul număr poate fi modificat în orice moment.
 1. Despăgubire. În conformitate cu legislaţia locală, în privinţa furnizării de către OnStar a Serviciilor către Dumneavoastră și a drept urilor acordate Dumneavoastră, în măsura maximă permisă de lege și numai dacă acest lucru nu este interzis prin lege, sunteţi de acord să despăgubiţi OnStar, societatea sa mamă, sucursalele, afiliaţii, licenţiatorii, furnizorii externi de servicii de comunicaţii, Furnizorii de Servicii Wireless și contractanţii, precum și angajaţii, cadrele lor de conducere, directorii și reprezentanţii lor (numiţi în mod colectiv „ Persoanele OnStar”) și să exoneraţi de răspundere Persoanele OnStar în caz de pierderi, daune, vătămări (inclusiv decesul), cauze ale acţiunilor în instanţă, pretenţii, penalităţi, dobânzi, impozite suplimentare, cereri și cheltuieli, inclusiv taxele și cheltuielile rezonabile de judecată de orice tip sau natură generate de sau în legătură cu sau rezultate din orice pretenţii sau cereri înaintate de entităţi externe către sau împotriva oricărei Persoane OnStar: (i) rezultate din accesul și/sau utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciilor; (ii) rezultate din nerespectarea de către Dumneavoastră a prezentului Contract; (iii) legate de incorectitudinea sau neadevărul oricăror declaraţii sau garanţii pe care le-aţi oferit în legătură cu prezentul Contract; (iv) rezultate din orice activităţi ale altor persoane, cu excepţia Dumneavoastră, legate de Serviciile derulate prin intermediul contului Dumneavoastră; (v) rezultate din accesul la și/sau utilizarea sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza oricare dintre Servicii prin intermediul Dispozitivului Dumneavoastră Conectat; sau (vi) rezultate din orice alte activităţi ale Dumneavoastră legate de prezentul Contract sau Servicii. Această obligaţie de despăgubire nu se va aplica dacă nu aţi acţionat în mod culpabil și dacă nu sunteţi responsabil într-un alt mod pentru pierderi, daune, vătămări (inclusiv decesul), cauzele acţiunii în justiţie, pretenţii, penalităţi, dobânzi, impozite suplimentare, cereri și cheltuieli, inclusiv taxe și cheltuieli de judecată rezonabile.
 2. Utilizarea sau modificarea neautorizată a Serviciilor. Nu vi se acordă dreptul și nu vă veţi implica în niciuna dintre următoarele activităţi:
 • transmiterea oricărui software sau a altor materiale care conţin viruși, viermi, troieni, defecţiuni, arhive malware, bombe informatice cu declanșare la momente prestabilite, crawlere, boturi, programe de colectare date sau crawlere web sau alte elemente distructive sau perturbatoare;
 • exploatarea Serviciilor sau a Software-ului în moduri neautorizate, inclusiv prin depășirea sau încărcarea excesivă a serverului sau a capacităţii ori a infrastructurii de reţea;
 • modificarea, adaptarea, sublicenţierea, traducerea, vânzarea, aplicarea de proceduri de retroinginerie, decompilarea sau dezasamblarea oricărei părţi din Servicii sau Software sau eliminarea, modificarea, eludarea sau intervenirea în alt mod asupra oricărei tehnologii de securitate;
 • „încadrarea”, „reflectarea” sau revinderea oricărei părţi a Serviciilor sau a Software-ului fără autorizaţia noastră preliminară în formă scrisă; sau
 • strângerea sau colectarea de informaţii despre utilizatori.
Orice încercare a unui utilizator sau a altei persoane sau entităţi de a deteriora în mod deliberat Serviciile sau Software-ul sau de a submina funcţionarea legitimă a Serviciilor sau a Software-ului reprezintă o încălcare a acestui Contract. OnStar își rezervă dreptul de a investiga orice activitate suspectă și de a întreprinde orice acţiuni împotriva unei astfel de persoane și de a obţine despăgubirile necesare, în măsura maximă permisă prin lege. OnStar își rezervă dreptul de a dezvălui orice informaţii despre Dumneavoastră, inclusiv despre contul Dumneavoastră și despre accesarea și utilizarea contului Dumneavoastră către autorităţile de aplicare a legii, după cum va fi necesar pentru a pune în executare acest Contract, pentru a respecta un ordin judecătoresc sau astfel cum se prevede în Avizul de confidenţialitate.
 1. Proprietate intelectuală. Serviciile și Software-ul sunt protejate de legile internaţionale privind drepturile de autor și pot face obiectul altor măsuri de protecţie a proprietăţii intelectuale, inclusiv al drepturilor privind brevetele și mărcile comerciale. Nu aveţi permisiunea de a copia, distribui, modifica, interpreta în public, difuza, afișa, transmite, reutiliza, republica, utiliza (cu excepţia celor prevăzute în mod expres în prezentul act) sau de a pretinde orice drept legat de orice aspect al Serviciilor sau Software-ului, inclusiv de conţinutul, textul, imaginile, componenta audio și video fără permisiunea preliminară expresă, în formă scrisă, a OnStar, decât dacă acest lucru este permis prin lege.
 2. Notificare privind încălcarea drepturilor de autor. Dacă Dumneavoastră sau o altă entitate (numită în fiecare situaţie „Partea reclamantă”) consideră că conţinutul sau orice alt aspect al Serviciilor sau al Software-ului încalcă drepturile de autor ale Părţii reclamante, Partea reclamantă trebuie să trimită o notificare scrisă privind încălcarea drepturilor de autor către reprezentantul nostru pentru probleme de drepturi de autor desemnat, la adresa menţionată mai jos. Această notificare trebuie să includă următoarele informaţii:
 • o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acţioneze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se susţine că este încălcat;
 • identificarea lucrării protejate prin drepturile de autor despre care se susţine că au fost încălcate;
 • identificarea materialului din Servicii sau Software despre care se afirmă că încalcă drepturile în cauză, însoţită de informaţii suficiente pentru a ne permite să localizăm materialul;
 • informaţii suficiente pentru a ne permite să contactăm Partea reclamantă, precum adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, adresa de e-mail la care Partea reclamantă poate fi contactată;
 • o declaraţie care să specifice că Partea reclamantă consideră, cu bună-credinţă, că utilizarea materialului care face obiectul reclamaţiei nu este autorizată de deţinătorul drepturilor de autor, de reprezentantul său sau prin lege;
 • o declaraţie care să specifice că informaţiile din notificare sunt exacte și că Partea reclamantă este autorizată să acţioneze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se afirmă că este încă
Respectiva notificare scrisă trebuie trimisă la adresa: Copyright Agent (Reprezentant pentru drepturile de autor) General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC: 482-D24-B48 Telefon: 00-1-313-667-3544 E-mail: Copyright@gm.com   Orice alt feedback, comentarii, solicitări de asistenţă tehnică și alte comunicări trebuie adresate către OnStar folosind datele de contact menţionate în secţiunea „Întrebări” de la finalul prezentului Contract.  
 1. Mărci comerciale. Orice mărci comerciale, logouri și mărci de servicii (numite în mod colectiv „Mărci comerciale”) afișate în legătură cu Serviciile sunt mărci comerciale înregistrate și/sau neînregistrate ale OnStar, ale Furnizorului Vehiculului Dumneavoastră sau ale altor entităţi externe. Nicio parte a Serviciilor nu va fi interpretată în sensul că acordă, implicit, prin absenţa negării explicite sau în alt mod, orice licenţă sau drept de a utiliza sau afișa o Marcă comercială sau orice variaţie a acesteia, fără permisiunea în formă scrisă a OnStar sau a altor deţinători ai acesteia. Utilizarea de către Dumneavoastră a Mărcilor comerciale aparţinând OnStar sau Furnizorului Vehiculului Dumneavoastră este strict interzisă.
 2. Conformitatea în privinţa exportului. Veţi respecta în toată lumea legile și reglementările aplicabile Serviciilor. Nu aveţi permisiunea de a utiliza, exporta, reexporta, importa, vinde sau transfera orice aspect al Serviciilor, decât dacă acest lucru este autorizat prin legile și reglementările aplicabile în ţara Dumneavoastră. De asemenea, confirmaţi că nu veţi folosi Serviciile în niciun scop interzis prin lege, care include dezvoltarea, proiectarea, fabricarea sau producţia de arme nucleare, bombe sau arme chimice ori biologice.
 3. Informaţii și feedback. În conformitate cu prezentele Condiţii de utilizare, poate fi necesar să ne furnizaţi informaţii pentru a putea pune la dispoziţie Serviciile. De asemenea, dorim să primim feedback-ul Dumneavoastră cu privire la Servicii. Orice informaţii și materiale pe care le transmiteţi în legătură cu acest Contract („Feedback”) sunt, dacă nu se indică altfel în Avizul de confidenţialitate, considerate neconfidenţiale de către OnStar și OnStar nu are nicio obligaţie de a păstra confidenţialitatea informaţiilor sau a materialelor ori de a returna sau distruge Feedback-ul. Feedback-ul Dumneavoastră este transmis voluntar și fără restricţie, iar OnStar are libertatea de a utiliza, reproduce, modifica, distribui, afișa, interpreta în public, difuza, sublicenţia și dezvălui orice Feedback în orice mod, în orice formă sau pe orice suport, cunoscut la momentul de faţă sau dezvoltat ulterior, fără vreo obligaţie, expresă sau implicită, faţă de Dumneavoastră și fără vreo notificare, plată sau atribuire către Dumneavoastră. OnStar are dreptul, însă nu și obligaţia, de a monitoriza orice Feedback pe care Dumneavoastră îl transmiteţi.
 4. Colectarea de date/confidenţialitatea. OnStar colectează, utilizează și partajează informaţii de la și despre Dumneavoastră și Dispozitivul Dumneavoastră Conectat și Vehiculul Dumneavoastră. Avizul de confidenţialitate OnStar („Avizul de confidenţialitate”) descrie ce anume face OnStar cu respectivele informaţii. Consimţiţi cu privire la colectarea, utilizarea și partajarea informaţiilor descrise în Avizul de confidenţialitate și în orice versiuni revizuite ale acestuia, care poate fi modificat în același mod ca și prezentul Contract. Dacă vindeţi, transferaţi, închiriaţi sau casaţi Vehiculul Dumneavoastră sau Dispozitivul Dumneavoastră Conectat, sunteţi singurul responsabil pentru ștergerea informaţiilor care vă privesc conţinute în Vehicul sau în Dispozitivul Conectat sau în contul Dumneavoastră aferent.
Colectarea, prelucrarea și stocarea oricăror date pe care le furnizaţi în cadrul unei Aplicaţii sau care sunt comunicate direct de către Dispozitivul Dumneavoastră Conectat către Aplicaţie intră sub incidenţa prevederilor și a avizului de confidenţialitate ale furnizorului Aplicaţiei respective. Vă rugăm să citiţi cu atenţie prevederile și avizul de confidenţialitate ale furnizorului Aplicaţiei. Vi se va solicita să le acceptaţi înainte de a instala Aplicaţia. OnStar nu este responsabilă de utilizarea datelor Dumneavoastră de către un furnizor extern de Aplicaţii. Dacă completaţi datele altei persoane într-o Aplicaţie, precum numărul de telefon, trebuie să obţineţi în prealabil consimţământul respectivei persoane. Dacă aveţi Servicii OnStar active, vă rugăm să reţineţi că este posibil ca Butonul de confidenţialitate să nu vă mascheze locaţia pentru Aplicaţii. Dacă vindeţi, transferaţi sau înstrăinaţi în alt mod Dispozitivul Dumneavoastră Conectat, sunteţi singurul responsabil pentru ștergerea contului Dumneavoastră AppShop și a oricăror Aplicaţii care folosesc datele Dumneavoastră cu caracter personal.
 1. Nicio garanţie de către OnStar sau Furnizorul Vehiculului.
27.1 OnStar și Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră nu fac nicio declaraţie și nu emit nicio condiţie sau garanţie cu privire la Servicii. Serviciile sunt furnizate „ca atare” și „conform disponibilităţii”, ceea ce include toate defecţiunile și erorile care se pot produce în cadrul lor. 27.2 În măsura permisă prin legislaţia aplicabilă, OnStar și Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră nu garantează operarea, performanţa sau disponibilitatea Serviciilor sau performanţa ori procedurile OnStar sau ale Furnizorului Vehiculului Dumneavoastră în legătură cu Serviciile sau cu prezentul Contract. În măsura permisă prin legislaţia aplicabilă, OnStar și Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră nu garantează că Serviciile vor continua să existe o anumită perioadă de timp și nu garantează faptul că funcţionarea viitoare a Serviciilor va fi compatibilă cu funcţionarea sau aplicaţiile actuale. 27.3 În măsura permisă prin legislaţia aplicabilă, OnStar și Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră nu garantează și un emit nicio condiţie sau declaraţie cu privire la adecvarea, disponibilitatea, acurateţea, fiabilitatea, caracterul complet sau furnizarea la timp a oricăror date sau materiale de orice fel incluse în Servicii, pentru orice scop. OnStar și Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră nu declară că Serviciile nu se vor pierde, nu se vor întrerupe, nu vor fi deteriorate, nu vor face obiectul atacurilor, al virușilor informatici, al interferenţelor, al pirateriei sau al altor intruziuni de securitate, iar OnStar și Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră își declină orice răspundere în aceste privinţe. OnStar și Furnizorul Dumneavoastră nu oferă nicio garanţie cu privire la disponibilitatea Serviciilor sau la faptul că Serviciile vor funcţiona fără întrerupere sau fără erori. 27.4 În măsura permisă prin legislaţia aplicabilă, OnStar și Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră nu sunt responsabili pentru orice defectări cauzate de erori de server, transmisiuni direcţionate greșit sau redirecţionate, conexiuni internet eșuate, întreruperi sau defectări ale transmisiei de date, viruși informatici, acţiuni sau omisiuni ale entităţilor externe care deteriorează reţeaua sau afectează negativ serviciile wireless, daune sau vătămări cauzate de o defectare sau o întârziere la conectarea unui apel cu o entitate, inclusiv cu serviciile de urgenţă, sau pentru alte defecţiuni tehnice, indiferent dacă sunt de natură umană sau tehnică. 27.5 OnStar și Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră nu garantează că Serviciile vor funcţiona adecvat pe echipamentele Dumneavoastră și numai Dumneavoastră veţi fi responsabil pentru repararea echipamentelor Dumneavoastră și pentru orice alte pierderi cauzate efectiv sau presupuse a fi cauzate de Servicii. 27.6 Unele jurisdicţii limitează sau nu permit denegarea garanţiilor implicite sau de altă natură, așadar este posibil ca unele dintre denegările de mai sus să nu se aplice, în măsura în care legislaţia din jurisdicţiile respective este aplicabilă prezentului Contract, în care caz garanţiile OnStar și ale Furnizorului Vehiculului Dumneavoastră vor fi limitate, în măsura permisă prin lege. 27.7 Limitarea răspunderii. Orice răspundere din partea OnStar sau a Furnizorului Vehiculului Dumneavoastră pentru daune sau cheltuieli pierdute, indiferent de modul în care au fost generate, indiferent de baza lor juridică, va fi limitată în măsura permisă prin legislaţia aplicabilă la valoarea daunelor previzibile tipice pentru acest tip de contract, cauzate de o încălcare a obligaţiilor contractuale. Niciuna dintre limitările răspunderii incluse în această secţiune sau în altă parte a prezentului Contract nu se va aplica răspunderii pentru încălcarea prevederilor statutare implicite sau altui tip de răspundere care nu poate fi limitată prin legislaţia aplicabilă, în special răspunderii pentru vătămare personală sau deces cauzate din neglijenţă, fraudă sau comportament dolosiv. Confirmaţi faptul că beneficiile pe care le obţineţi din acest Contract sunt oferite, parţial, în schimbul limitărilor răspunderii prevăzute în acest Contract. OnStar nu va fi răspunzătoare în niciun mod în legătură cu Serviciile Externe, inclusiv cele oferite de Furnizorul Vehiculului Dumneavoastră. Aveţi obligaţia de a întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a combate, evita și reduce daunele.
 1. Prevederi cu caracter general.
28.1 Cesiune. Nu puteţi cesiona prezentul Contract (sau o parte din acesta) fără consimţământul scris al OnStar și orice tentativă de cesiune fără consimţământul scris al OnStar este nulă și neavenită. OnStar poate cesiona prezentul Contract cu sau fără înștiinţarea Dumneavoastră. 28.2 Relaţie. Nicio prevedere din acest Contract nu va fi interpretată ca instituind o relaţie de parteneriat, de societate în participaţiune, de mandat sau de muncă între Dumneavoastră și OnStar. Niciuna dintre părţi nu are dreptul, puterea sau autoritatea expresă sau implicită de a implica cealaltă parte într-un raport juridic obligatoriu. 28.3 Absenţa asigurării. Nu suntem o societate de asigurări și nu recomandăm sau aprobăm o anumită societate de asigurări. Sunteţi responsabil pentru asigurarea Vehiculului Dumneavoastră. Serviciile nu oferă asigurare pentru Vehiculul Dumneavoastră și nu reprezintă un produs de asigurare. Serviciile sunt oferite pentru confortul Dumneavoastră. Plăţile pe care le efectuaţi pentru oricare dintre Servicii nu au legătură cu valoarea Vehiculului Dumneavoastră sau cu proprietatea din el sau cu costul oricărei vătămări sau daune suportate de către Dumneavoastră. Trebuie să obţineţi și să menţineţi o asigurare adecvată pentru Vehiculul Dumneavoastră și pentru orice riscuri conexe. 28.4 Notificări. Toate notificările, solicitările, consimţămintele, aprobările și alte comunicări solicitate sau permise de către Dumneavoastră în conformitate cu prezentul Contract trebuie redactate în scris și vor fi considerate comunicate dacă sunt adresate și livrate folosindu-se datele de contact ale serviciului de asistenţă clienţi disponibile pe Site-ul web. După informarea Dumneavoastră prealabilă, OnStar își poate modifica adresa la care recepţionează notificările. Notificările pot fi transmise prin diferite canale, inclusiv prin publicarea de mesaje pe Site-ul web, prin trimiterea unui e-mail către Dumneavoastră, prin contactarea Dumneavoastră de către consilierii noștri sau prin folosirea unor sisteme adecvate, disponibile în Vehiculul Dumneavoastră sau în Dispozitivul Dumneavoastră Conectat. Consimţământul Dumneavoastră cu privire la primirea acestor notificări și acordul cu privire la trimiterea de către OnStar a respectivelor notificări către Dumneavoastră va fi valabil din punct de vedere juridic. Sunteţi de acord cu faptul că orice notificări trimise de către noi prin e-mail sau prin corespondenţă fizică satisfac orice cerinţe cu privire la transmiterea în scris a notificărilor. Dacă nu sunteţi de acord, nu acceptaţi prezentul Contract. Puteţi avea dreptul de a vă retrage consimţământul cu privire la primirea anumitor comunicări electronice și, dacă acest lucru este prevăzut prin lege, vă vom oferi, la cerere, exemplare pe suport de hârtie ale tuturor documentelor și înregistrărilor. Puteţi face acest lucru contactându-ne la numărul de telefon sau la adresa de e-mail indicată în secţiunea „Întrebări” de la finalul acestor Condiţii de utilizare. Dacă vă retrageţi consimţământul, ne rezervăm dreptul de a rezilia prezentul Contract. Pentru a primi sau a accesa notificările pe care le trimitem prin e-mail, trebuie să aveţi acces la internet și un computer sau un dispozitiv prevăzute cu un browser web compatibil. De asemenea, veţi avea nevoie de un software capabil să vizualizeze fișierele în format tip document portabil („PDF”). Pentru a păstra notificările pe care vi le trimite, dispozitivul sau computerul Dumneavoastră trebuie să aibă capacitatea de a descărca și stoca comunicări electronice, inclusiv fișiere PDF. Prin acceptarea acestor prevederi, confirmaţi faptul că sunteţi capabil de a primi, accesa și păstra notificările pe care este posibil să le trimitem. Vă puteţi schimba adresa de e-mail folosită pentru notificări, contactându-ne la numărul de telefon sau la adresa de e-mail indicată în secţiunea „Întrebări” de la finalul acestor Condiţii de utilizare. 28.5 Separabilitatea prevederilor. Dacă orice clauză sau prevedere din acest Contract sau din orice document încorporat în acesta ca referinţă este considerată de către o instanţă competentă a fi contrară prevederilor legii, respectiva clauză va fi separată de prezentul Contract, iar prevederile contractuale rămase sau aplicabilitatea clauzei separate asupra persoanelor sau a situaţiilor în alte privinţe decât în cea/cele pentru care a fost considerată nulă sau inaplicabilă, nu vor fi afectate prin această măsură. Fiecare prevedere din acest Contract va fi valabilă și aplicabilă în măsura permisă prin lege și numai dacă acest lucru nu este interzis prin lege. 28.6 Renunţare. Nu se va renunţa la nicio prevedere sau condiţie din acest Contract și nicio încălcare nu va fi autorizată, decât dacă respectiva renunţare sau respectivul consimţământ sunt furnizate în scris și semnate de către partea care a realizat renunţarea sau care a furnizat consimţământul. Niciun consimţământ al vreuneia dintre părţi și nicio renunţare cu privire la o încălcare realizată de cealaltă parte, indiferent dacă sunt exprese sau implicite, nu vor constitui un consimţământ, o renunţare sau o scuză pentru o încălcare diferită sau ulterioară. 28.7 Trimiteri; Titluri; Exemple. În prezentul Contract, titlurile articolelor și alineatelor au exclusiv scopul de a facilita orientarea în text și nu vor fi luate în considerare în interpretarea acestui Contract. Exemplele date în acest Contract, care pot fi precedate de „inclusiv”, „de exemplu”, „precum” sau formulări similare au exclusiv un scop ilustrativ și nu sunt limitative. 28.8 Legislaţia aplicabilă. Dacă sunteţi consumator, prezentul Contract și toate obligaţiile necontractuale legate de el vor fi interpretate în conformitate cu și guvernate de legile ţării în care locuiţi. Dacă nu sunteţi consumator, prezentul Contract și toate obligaţiile necontractuale legate de el vor fi interpretate în conformitate cu și guvernate de legile aplicabile în Anglia. 28.9 Integralitatea contractului. Prezentul Contract, inclusiv prevederile și politicile suplimentare la care se face referire în acest Contract, reprezintă integralitatea acordului dintre părţi cu privire la obiectul în speţă și nu există alte declaraţii, înţelegeri sau acorduri încheiate între părţi cu privire la respectivul obiect. Nu puteţi modifica prezentul Contract decât dacă OnStar aprobă în scris respectiva modificare. Numai dacă nu se prevede altfel în acest Contract, pentru orice contradicţii între aceste Condiţii de utilizare și alte prevederi, politici sau materiale la care se face referire în acest document, aceste Condiţii de utilizare vor prevala. 28.10 Întrebări. Serviciile sunt furnizate de OnStar. Dacă aveţi întrebări, comentarii sau reclamaţii cu privire la acest Contract sau la Servicii, vă rugăm să ne contactaţi în orice moment apăsând butonul albastru OnStar din Vehiculul Dumneavoastră echipat cu OnStar, să ne apelaţi la numărul de telefon afișat pentru ţara Dumneavoastră pe Site-ul web, să ne trimiteţi un e-mail la onstar.europe@onstar.com sau să ne contactaţi în alte modalităţi indicate online pe Site-ul web.       Anexa la Condiţiile de utilizare  Licenţă standard pentru utilizatorul final aferentă Aplicaţiilor     Prezenta Licenţă standard pentru utilizatorul final („Licenţa”) se aplică fiecărei Aplicaţii pe care o accesaţi sau utilizaţi în Vehiculul sau Dispozitivul Dumneavoastră Conectat. Cuvintele scrise cu majuscule, dacă nu sunt definite în prezenta Licenţă, sunt definite în Condiţiile de utilizare. Dacă o aplicaţie este oferită de OnStar, apoi face referire la „Furnizor”, aceasta va însemna OnStar în prezenta licenţă. Dacă Aplicaţia este oferită de o entitate externă astfel cum vă este prezentată în momentul în care accesaţi Aplicaţia, apoi se face referire la un „Furnizor”, aceasta va însemna entitatea externă care vă este prezentată în momentul descărcării. Furnizorul vă poate prezenta prevederi suplimentare în momentul în care accesaţi sau utilizaţi o Aplicaţie. În acest caz, respectivele prevederi suplimentare se aplică în locul prevederilor acestei Licenţe, iar prezenta Licenţă va înceta să se aplice în cazul accesării sau utilizării Aplicaţiei de către Dumneavoastră. Dacă nu sunteţi de acord cu prezenta Licenţă, trebuie să dezinstalaţi și să nu utilizaţi Aplicaţiile.  
 1. Licenţa. Furnizorul este proprietarul sau licenţiatorul tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor asupra Aplicaţiei și în legătură cu aceasta, ceea ce include, fără limitare, orice conţinut, imagini, fișiere audiovizuale, procese și coduri, precum și orice drepturi de proprietate intelectuală asupra Aplicaţiei. În virtutea respectării de către Dumneavoastră a prezentei Licenţe, Furnizorul vă acordă o licenţă limitată, personală, necomercială (numai dacă nu există o utilizare permisă în legătură cu Vehiculele din Flotă), netransferabilă, non-sublicenţiabilă, revocabilă și neexclusivă de a instala și utiliza Aplicaţia numai sub formă de cod sursă pentru scopul avut în vedere, astfel cum se descrie în această Licenţă și în Aplicaţia de pe Dispozitivul Dumneavoastră Conectat pe Perioada (astfel cum este definită în Secţiunea 6 de mai jos) Licenţei. În momentul în care instalaţi și folosiţi Aplicaţia, sunteţi de acord să respectaţi această Licenţă. Aplicaţia vă este licenţiată Dumneavoastră, însă nu vă este vândută.
 2. Actualizări, modificări și ștergeri realizate de Furnizor. În orice moment Furnizorul sau OnStar pot actualiza, efectua proceduri de upgrade, modifica sau șterge de la distanţă Aplicaţia, din anumite motive, ceea ce include, fără limitare, pentru a optimiza Aplicaţia sau funcţionalitatea ori stabilitatea sistemului sau pentru a soluţiona potenţiale probleme de siguranţă sau securitate. Sunteţi de acord cu faptul că Furnizorul sau OnStar pot, în orice moment, să actualizeze, să efectueze proceduri de upgrade, să modifice, să șteargă sau să înceteze să mai ofere asistenţă pentru Aplicaţie, în mod automat, sau să șteargă Aplicaţia de pe Dispozitivul Dumneavoastră Conectat în timpul sincronizării cu contul Dumneavoastră. Dacă Aplicaţia este actualizată, supusă procedurilor de upgrade sau modificată, pentru a optimiza sau a corecta caracteristici sau funcţionalităţi, această Licenţă se va aplica tuturor actualizărilor, procedurilor de upgrade și modificărilor, suplimentar oricăror alte prevederi care vă sunt prezentate în legătură cu actualizarea, procedura de upgrade sau modificarea. Nici Furnizorul, nici OnStar nu au obligaţia de a oferi le oferi clienţilor asistenţă pentru Aplicaţie sau pentru utilizarea serviciilor aplicaţiei.
 3. Efectul Aplicaţiilor asupra Dispozitivelor Conectate. Înţelegeţi faptul că descărcarea, operarea și/sau utilizarea Aplicaţiei/Aplicaţiilor poate: (i) avea un efect neintenţionat sau negativ asupra Dispozitivului Conectat, a oricărui sistem sau software care operează pe sau împreună cu Dispozitivul Conectat și/sau a uneia sau mai multor Aplicaţii; (ii) genera modificarea sau schimbarea Dispozitivului Conectat, a oricărui sistem sau software care operează pe sau împreună cu Dispozitivul Conectat și/sau a uneia sau mai multor Aplicaţii și/sau a funcţionalităţii uneia sau mai multor aspecte menţionate anterior; și/sau (iii) cauza inaccesibilitatea sau imposibilitatea de a utiliza în totalitate sau parţial Dispozitivul Conectat, un sistem sau software care operează pe sau împreună cu Dispozitivul Conectat și/sau una sau mai multe Aplicaţii diferite. Înţelegeţi și sunteţi de acord cu faptul că descărcarea, operarea și utilizarea Aplicaţiilor se realizează pe propriul Dumneavoastră risc și pe propria Dumneavoastră răspundere și că Furnizorul nu are nicio obligaţie de a le oferi clienţilor asistenţă pentru Aplicaţie sau cu privire la orice efect pe care aceasta îl poate avea asupra Dispozitivului Conectat, a oricărui sistem sau software care operează pe sau împreună cu Dispozitivul Conectat și/sau a uneia sau mai multor Aplicaţii diferite.
 4. Interzicerea retroingineriei; Redistribuirii sau a eludării măsurilor de securitate. Sunteţi de acord să nu efectuaţi proceduri de retroinginerie, să nu dezasamblaţi, să nu utilizaţi într-o compilare, să nu decompilaţi, să nu atribuiţi un alt scop, să nu distribuiţi, să nu revindeţi și să nu modificaţi Aplicaţia. Puteţi copia Aplicaţia numai în scopul de a transfera Aplicaţia pe Dispozitivul Dumneavoastră Conectat și pentru a utiliza Aplicaţia pe Dispozitivul Dumneavoastră Conectat. Nu aveţi permisiunea de a redistribui Aplicaţia către alte persoane care nu folosesc Dispozitivul Dumneavoastră Conectat sau Vehiculul Dumneavoastră. Sunteţi de acord să respectaţi și să nu eludaţi nicio metodă de securitate sau tehnologie de control al accesului care însoţesc Aplicaţia.
 5. Open source. Dacă Aplicaţia include un Software open source, drepturile și responsabilităţile Dumneavoastră cu privire la Software-ul open source vor fi reglementate în conformitate cu prevederile Licenţei open source aplicabile. „Software open source” înseamnă software care le este pus la dispoziţie altor persoane în conformitate cu prevederile unei Licenţe open source; „Licenţă open source” înseamnă o licenţă software care include, fără însă a se limita la, prevederi care: (a) permit distribuirea sau redistribuirea de software, inclusiv gratuit și pentru vânzare, de către alte persoane fără plata de redevenţe sau taxe și permit ca distribuirea/redistribuirea respectivă să includă codul sursă și codul compilat; (b) permit efectuarea de modificări, compilări și lucrări derivate pe marginea software-ului și distribuirea acestora în aceleași condiţii ca software-ul de origine; sau (c) se atașează la software și se aplică tuturor persoanelor, entităţilor, grupurilor, organizaţiilor și instituţiilor („Destinatarii”) către care software-ul este distribuit și/sau care redistribuie software-ul fără a fi necesar ca Destinatarii să execute sau să dobândească în alt mod o licenţă suplimentară.
 6. Perioadă. Prezenta Licenţă va rămâne în vigoare până ce este reziliată de Dumneavoastră sau de Furnizor sau până în momentul în care încetaţi să mai folosiţi Aplicaţia („Perioada”). Puteţi rezilia această Licenţă în orice moment, dezinstalând Aplicaţia. Prezenta Licenţă va fi reziliată automat, în orice moment, dacă încălcaţi oricare dintre prevederile aplicabile acestei Licenţe și, în această situaţie, veţi înceta să mai utilizaţi Aplicaţia.
 7. Se aplică Condiţiile de furnizare a serviciului și prevederile aferente Site-ului web. Dacă folosiţi Aplicaţia pentru a accesa sau a folosi un serviciu, sunteţi de acord să respectaţi prevederile aplicabile ale serviciului și garantaţi că veţi face acest lucru. Dacă folosiţi Aplicaţia pentru a accesa sau a folosi un site web, sunteţi de acord să respectaţi prevederile aplicabile ale site-ului web și garantaţi că veţi face acest lucru.
 8. Colectarea datelor; Utilizare și copiere de rezervă. În măsura în care OnStar este Furnizorul, OnStar poate colecta și stoca informaţii despre Dumneavoastră, Vehiculul Dumneavoastră sau Dispozitivul Dumneavoastră Conectat în virtutea utilizării de către Dumneavoastră a Dispozitivului Conectat și a Aplicaţiei. Orice informaţie colectată de OnStar face obiectul și este reglementată de Avizul de confidenţialitate inclus și publicat împreună cu Aplicaţia.
În momentul în care utilizaţi o Aplicaţie oferită de un Furnizor altul decât OnStar, Furnizorul poate de asemenea să colecteze, să stocheze și să prelucreze informaţii (inclusiv să le partajeze cu noi) cu privire la Dumneavoastră, astfel cum se descrie în politica de confidenţialitate a respectivului Furnizor. Vă recomandăm să consultaţi cu atenţie politica de confidenţialitate a respectivului Furnizor înainte de a accesa sau a utiliza Aplicaţia respectivă. Sunteţi singurul responsabil pentru efectuarea de copii de rezervă sau pentru arhivarea datelor pe care le folosiţi împreună cu Aplicaţia, în măsura în care aveţi dreptul de a face acest lucru. Furnizorul nu are obligaţia de a păstra, arhiva sau furniza datele pe care le folosiţi împreună cu Aplicaţia și nu va avea nicio răspundere pentru pierderea accesului la date sau a posibilităţii de utilizare a acestora.
 1. Conţinut oferit de Furnizor. Aplicaţia vă poate pune la dispoziţie conţinut care se află în proprietatea Furnizorului sau a altor entităţi care îi acordă Furnizorului permisiunea de a vi-l pune la dispoziţie. Acest conţinut este oferit exclusiv în scop de utilizare în cadrul Aplicaţiei de pe Dispozitivul Conectat și nu aveţi niciun drept și sunteţi de acord să nu copiaţi, distribuiţi, modificaţi, interpretaţi în public, difuzaţi, afișaţi, transmiteţi, reutilizaţi, republicaţi, utilizaţi sau să pretindeţi vreun drept asupra conţinutului pus la dispoziţie de Furnizor. De asemenea, sunteţi de acord cu faptul că nu veţi folosi conţinutul pus la dispoziţie de Furnizor sau prin intermediul Aplicaţiei în scopul de a încălca o lege sau de a hărţui o persoană, un grup sau o firmă. Dacă Aplicaţia face legătura cu un site web sau un serviciu extern, nu vi se acordă niciun drept și sunteţi de acord să nu copiaţi, distribuiţi, modificaţi, interpretaţi în public, difuzaţi, afișaţi, transmiteţi, reutilizaţi, republicaţi, utilizaţi sau să nu pretindeţi vreun drept asupra conţinutului furnizat de site-ul web sau serviciul extern, decât dacă aveţi permisiunea legală în acest sens din partea entităţii externe. De asemenea, sunteţi de acord cu faptul că nu veţi folosi conţinutul de pe site-ul web sau serviciul extern în scopul de a încălca o lege sau de a hărţui o persoană, un grup sau o firmă.
 2. Transmiterea și utilizarea de către Dumneavoastră. Sunteţi de acord să nu utilizaţi Aplicaţia pentru a transmite sau trimite informaţii sau date pe care nu aveţi dreptul de a le transmite sau trimite. De asemenea, sunteţi de acord cu faptul că nu veţi folosi Aplicaţia pentru a transmite sau trimite orice informaţii sau date în scop nelegitim sau pentru a hărţui o persoană, un grup sau o firmă.
 3. Declinarea răspunderii cu privire la date. Aplicaţia poate folosi diverse tipuri de date pentru a îndeplini funcţii în beneficiul Dumneavoastră. Sunteţi de acord cu faptul că datele furnizate pot să nu fie exacte și că utilizaţi datele pe propriul Dumneavoastră risc exclusiv. Datele care pot să nu fie fiabile includ, fără limitare: date despre poziţie (anume locaţie) obţinute de la Vehicul, de la Dispozitivul Dumneavoastră Conectat sau în alt mod; date obţinute de la un site web sau un furnizor extern de servicii și datele obţinute de la sistemele din interiorul Vehiculului.
 4. Conţinutul furnizat de site-urile web externe. Înţelegeţi faptul că, prin utilizarea Aplicaţiei, puteţi întâlni materiale pe care le puteţi considera ofensatoare, vulgare sau obscene. De asemenea, înţelegeţi faptul că, dacă utilizaţi Aplicaţia pentru a accesa servicii sau site-uri web, este posibil să nu puteţi controla rezultatele căutărilor, care pot returna legături sau sugestii pe care le puteţi considera ofensatoare, vulgare sau obscene. Folosiţi Aplicaţia pe propriul Dumneavoastră risc și nici Furnizorul, nici OnStar nu vor avea nicio răspundere pentru conţinutul care vi se poate părea Dumneavoastră sau altora ca fiind ofensator sau inadecvat din alte considerente. OnStar nu este responsabilă pentru examinarea sau evaluarea conţinutului sau a acurateţei, nu garantează sau avizează și nu va avea nicio răspundere pentru materialele, serviciile sau site-urile web ale entităţilor externe.
 5. Respectaţi toate legile privitoare la funcţionarea Aplicaţiei. Confirmaţi faptul că Aplicaţia (numai dacă nu a fost instalată de către fabricantul Vehiculului sau al Dispozitivului Conectat) nu face parte din Vehiculul Dumneavoastră sau din Dispozitivul Conectat care vă este oferit în momentul în care achiziţionaţi sau închiriaţi Vehiculul sau Dispozitivul Dumneavoastră Conectat. Dacă consideraţi că Aplicaţia funcţionează incorect, ar trebui să folosiţi funcţionalităţile din contul Dumneavoastră pentru a șterge Aplicaţia de pe Dispozitivul Dumneavoastră Conectat, dacă este cazul. Sunteţi de acord și garantaţi că veţi respecta toate legile (inclusiv normele și reglementările rutiere aplicabile operării Vehiculului Dumneavoastră și a Serviciilor) și că nu veţi utiliza Aplicaţia într-un mod care să încalce respectivele legi sau reglementări.
 6. Nicio garanţie cu privire la funcţionarea caracteristicilor/reţelelor. Pentru serviciile furnizate prin reţele, Dumneavoastră sunteţi responsabil pentru încheierea unui contract cu un furnizor de servicii de comunicaţii în reţea, pe propriul Dumneavoastră cost exclusiv. Pentru serviciile furnizate prin reţele, Furnizorul nu poate promite că comunicările Dumneavoastră nu vor fi interceptate de alţii și nu poate promite că conexiunile la site-uri web și servicii prin reţele vor fi disponibile în mod neîntrerupt sau fără erori. Sunteţi de acord cu faptul că nici Furnizorul, nici OnStar nu vor fi răspunzători pentru eventuale daune generate de pierderea confidenţialităţii, produse în virtutea comunicărilor ce au loc prin acest tip de reţele, sau pentru orice pierdere a conexiunii sau pierdere, eroare sau defectare a altor funcţionalităţi oferite prin reţele.
 7. Nu este operaţională în toate modurile Vehiculului. Aplicaţia poate oferi caracteristici și funcţionalităţi care nu sunt disponibile în timpul operării Vehiculului Dumneavoastră.
 8. Absenţa garanţiilor. Furnizorul nu face nicio declaraţie, nu emite nicio garanţie și nicio condiţie cu privire la produs sau la orice serviciu ori informaţie pe care furnizorul sau produsul vi le pun la dispoziţie. Produsul, precum și orice serviciu și orice informaţie pe care furnizorul sau produsul vi le pun la dispoziţie Dumneavoastră sunt oferite „ca atare” și „conform disponibilităţii”, ceea ce include toate defecţiunile și erorile care se pot produce în legătură cu acestea.
Furnizorul nu garantează faptul că produsul va continua să funcţioneze sau să rămână disponibil pe o anumită perioadă de timp și nu garantează că funcţionarea viitoare va fi compatibilă cu funcţionarea sau aplicaţiile actuale. Furnizorul nu garantează că utilizarea produsului va fi neîntreruptă și nu va prezenta erori sau că defecţiunile produsului vor fi corectate. Furnizorul nu oferă nicio garanţie sau condiţie cu privire la faptul că produsul va funcţiona corect pe Dispozitivul Dumneavoastră Conectat și Dumneavoastră exclusiv veţi fi responsabil pentru toate reparaţiile aduse echipamentelor Dumneavoastră și pentru orice alte pierderi cauzate ipotetic sau efectiv de produs. Furnizorul nu oferă nicio garanţie sau condiţie cu privire la acurateţea oricăror date puse la dispoziţie către produs sau către Dumneavoastră prin intermediul produsului, indiferent dacă datele sunt date de localizare sau orice alte date disponibile către produs sau prin intermediul produsului. Dacă furnizorul este o entitate externă, Dumneavoastră înţelegeţi faptul că produsul este oferit de furnizorul extern și că OnStar nu oferă niciun tip de garanţie (indiferent dacă este menţionată în această secţiune sau în alt mod) cu privire la produs sau la orice serviciu ori informaţie furnizate de către sau prin intermediul unui astfel de produs oferit de un Furnizor extern. Unele jurisdicţii limitează sau nu permit denegarea garanţiilor implicite sau de altă natură, așadar este posibil ca unele dintre denegările de mai sus să nu se aplice, în măsura în care legislaţia din jurisdicţiile respective este aplicabilă, în care caz garanţiile OnStar vor fi limitate, în măsura permisă prin lege.
 1. Excluderea daunelor și limitarea răspunderii. Orice răspundere din partea OnStar pentru daune sau cheltuieli pierdute, indiferent de modul în care au fost generate, indiferent de baza lor juridică, va fi limitată în măsura permisă prin legislaţia aplicabilă la valoarea daunelor previzibile tipice pentru acest tip de contract, cauzate de o încălcare a obligaţiilor contractuale.
Niciuna dintre limitările răspunderii incluse în această secţiune sau în altă parte a prezentului Contract nu se va aplica răspunderii pentru încălcarea prevederilor statutare implicite sau altui tip de răspundere care nu poate fi limitată prin legislaţia aplicabilă, în special răspunderii pentru vătămare personală sau deces cauzate din neglijenţă, fraudă sau comportament dolosiv. Confirmaţi faptul că beneficiile pe care le obţineţi din acest Contract sunt oferite, parţial, în schimbul limitărilor răspunderii prevăzute în acest Contract. Aveţi obligaţia de a întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a combate, evita și reduce daunele.
 1. Despăgubire. Veţi despăgubi și veţi exonera de răspundere Furnizorul în privinţa oricăror daune, costuri și cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) pe care le suportă ca rezultat al unei pretenţii a unei entităţi externe, în măsura în care aceasta este generată de încălcarea de către Dumneavoastră a acestei Licenţe sau de către un alt comportament neglijent sau intenţionat.
 2. Legislaţia aplicabilă. În măsura permisă prin lege și numai dacă acest lucru nu este interzis prin lege, dacă sunteţi consumator, prezentul Contract și toate obligaţiile necontractuale legate de el vor fi interpretate în conformitate cu și guvernate de legile ţării în care locuiţi. Dacă nu sunteţi consumator, prezentul Contract și toate obligaţiile necontractuale legate de el vor fi interpretate în conformitate cu și guvernate de legile aplicabile în Anglia, mai puţin în legătură cu prevederile referitoare la norma conflictuală din acest document, care vor necesita alegerea unui alt sistem juridic. Prezentul Contract nu va face obiectul Convenţiei Naţiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internaţională de mărfuri, a cărei aplicare este exclusă în mod expres.
 3. Conformitatea în privinţa exportului. Veţi respecta în toată lumea legile și reglementările aplicabile Aplicaţiei. Nu aveţi permisiunea de a utiliza, exporta, reexporta, importa, vinde sau transfera Aplicaţia, decât dacă acest lucru este autorizat prin legile și reglementările aplicabile în ţara Dumneavoastră. De asemenea, confirmaţi că nu veţi folosi Aplicaţia în niciun scop interzis prin lege, care include, fără limitare, dezvoltarea, proiectarea, fabricarea sau producţia de arme nucleare, bombe sau arme chimice ori biologice.
 4. Notificări. Furnizorul vă poate transmite notificări privitoare la Aplicaţie, inclusiv la modificările aduse acestei Licenţe, prin e-mail, la adresa Dumneavoastră de e-mail asociată contului Dumneavoastră OnStar, dacă este posibil, prin poștă tradiţională sau prin mesaje publicate în interiorul Aplicaţiei sau al serviciilor aferente aplicaţiilor din Vehiculul sau Dispozitivul Dumneavoastră Conectat.
 5. Prevederi diverse. Nu aveţi permisiunea de a transfera această Licenţă fără aprobarea Furnizorului. Dumneavoastră, Furnizorul și OnStar sunteţi părţi contractante independente. Dacă Aplicaţia vă este oferită de un Furnizor extern, sunteţi de acord cu faptul că OnStar și sucursalele sale sunt beneficiari externi ai Licenţei și, astfel, OnStar sau sucursalele sale pot pune în executare prezenta Licenţă împotriva Dumneavoastră, chiar dacă nu sunt Furnizori ai Aplicaţiei, cu condiţia ca, dacă se constată că doctrina beneficiarilor externi nu se aplică dintr-un motiv oarecare, părţile să confirme și să fie de acord cu faptul că, chiar dacă OnStar nu este parte la această Licenţă și nu are obligaţii în virtutea acesteia, Furnizorul este un fiduciar al OnStar în scopul limitat de a deţine în fiducie pentru OnStar angajamentele în favoarea OnStar. În consecinţă, părţile convin că OnStar poate pune în executare aceste drepturi și acorduri cu drept deplin (fără a fi necesar să asocieze Furnizorul ca parte la orice acţiune având ca obiect respectiva punere în executare). Dacă orice prevedere a prezentului Contract este nulă sau inaplicabilă, va fi separată de prezentul Contract, iar restul clauzelor contractuale vor continua să producă efecte juridice depline. Se va considera că nu se renunţă la o condiţie din această Licenţă decât dacă respectiva renunţare este realizată în scris, de către partea care renunţă. Prezenta Licenţă și restul acestui Contract reprezintă integralitatea acordului dintre părţi cu privire la obiectul în speţă și nu există alte declaraţii, înţelegeri sau acorduri încheiate între părţi cu privire la respectivul obiect. Nu puteţi modifica prezenta Licenţă decât dacă Furnizorul aprobă în scris respectiva modificare. Furnizorul poate modifica această Licenţă oferindu-vă o notificare prealabilă și, dacă nu sunteţi de acord cu modificarea, trebuie să încetaţi să mai utilizaţi Aplicaţia. Continuarea utilizării Aplicaţiei va fi considerată ca reprezentând acceptarea respectivelor modificări.
   

ACTUALIZARE
PRIVIND
SERVICIILE
ONSTAR

Serviciile OnStar și Wi-Fi nu vor mai fi disponibile de la 31 decembrie 2020.

După această dată nu vor mai fi disponibile servicii sau abonamente de probă sau plătite, inclusiv servicii de răspuns în caz de urgență.

Citiți secțiunea Întrebări frecvente și aflați ce înseamnă acest lucru pentru abonamentul dvs.