Lokala nummer
för OnStar Europe

Hitta ditt lokala, avgiftsfria kontaktummer nedan.

A-C

Austria: 08000706161
Belgium: 080081676
Bulgaria: 008001204472
Croatia: 0800 806 137
Cyprus: 80091010
Czech Republic: 239018710

D-F

Denmark: 80252637
England: 08009177349
Estonia: 08000044620
Finland: 0800417468
France: 0805540769

G-I

Germany: 08007242393
Greece: 0080044140890
Hungary: 0680982508
Iceland: 8007595
Ireland: 1800800001
Italy: 800979595

J-L

Latvia: 80005268
Lithuania: 880033100
Luxembourg: 80085094

M-O

Malta: 80062636
Netherlands: 08002929161
Norway: 80058217

P-S

Poland: 800707033
Portugal: 800784582
Romania: 800400766
Slovakia: 0800136242
Slovenia: 080081758
Spain: 900822501
Sweden: 020109252
Switzerland: 0800002117

UPPDATERING
FÖR
ONSTAR-TJÄNSTER

Samtliga OnStar- och Wi-fi-tjänster upphör den 31 december 2020.

Testperioder samt abonnemang och tjänster, inklusive olycksrapportering, kommer att sluta gälla det angivna datumet.

Läs våra vanliga frågor och svar och läs mer om vad det här betyder för dig och din prenumeration.