INTEGRITETSMEDDELANDE

Senaste uppdatering: Februari 2020

OnStar Europe Limited (”OnStar”) och dess anknutna företag (sammantaget ”OnStar” eller ”vi”) tillhandahåller detta integritetsmeddelande för att informera dig om hur vi samlar in, använder och delar dina uppgifter när du använder OnStar-anslutna fordon och tjänster (produkter och tjänster). Detta integritetsmeddelande gäller för de produkter och tjänster som erbjuds av OnStar, med det utesluter produkter och tjänster med separata integritetsmeddelanden som inte införlivar detta integritetsmeddelande.

OnStar är det företag som ansvarar för att skydda uppgifter (”personuppgiftsansvarig”). Det är ett brittiskt företag med huvudkontor på Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road, Luton, LU1 3YT, Storbritannien, med Companies House-nummer 8582207 och VAT-nummer GB170 0812 43.

OnStar är ett dotterbolag till General Motors Holdings LLC (”GM”), 300 Renaissance Drive, Detroit, MI 48243, USA. Vi delar uppgifter med GM och dess dotterbolag och anknutna företag, inklusive men ej begränsat till OnStar LLC (sammantaget ”GM-koncernen”). När GM och dess kontrollerade dotterbolag och anknutna företag i USA, inklusive OnStar LLC (”OnStar USA”), tar emot personuppgifter från OnStar delas de i enlighet med tillämpliga lagstadgade krav som ger tillräckligt skydd för överföring av personuppgifter till länder utanför EES eller Schweiz. Ytterligare information finns i OnStar USA:s integritetsmeddelande på http://www.onstar.com/privacy.com.

Viktiga punkter avseende våra metoder för uppgifter:

Insamling Vi kan samla in uppgifter om dig och ditt fordon, t.ex. namn, adress, fordonsdiagnostik och fordonets geografiska plats, via din användning av våra produkter och tjänster och via återförsäljare och andra som förser oss med uppgifter. Läs nedan för att ta reda på mer.
Användning Vi kan använda dina uppgifter för att förbättra kvaliteten och säkerheten i våra produkter och tjänster för att utveckla nya produkter och tjänster och för marknadsföringsändamål. Läs nedan för att ta reda på mer.
Delning Vi kan dela dina uppgifter för att förse dig med produkter och tjänster, förbättra kvaliteten och säkerheten i produkter och tjänster, efterleva tillämpliga lagar, besvara dina förfrågningar samt ge mottagare möjlighet att använda dem för marknadsföring eller andra ändamål, om nödvändigt med förbehåll för ditt medgivande. Läs nedan för att ta reda på mer.
Valmöjligheter Du har möjlighet att ange hur vi ska använda och dela dina uppgifter för marknadsföring och andra ändamål. Läs nedan för att ta reda på mer.
Dina rättigheter Du har rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar med avseende på vår behandling av dina personuppgifter. Läs nedan för att ta reda på mer.
Dina skyldigheter På grund av våra produkters och tjänsters beskaffenhet kan det finna tillfällen då någon annan än du använder en av de produkter och tjänster vi tillhandahåller dig (t.ex. när du låter en annan person köra ditt fordon). Vi förlitar oss på att du informerar sådana personer om detta integritetsmeddelande och de integritetsrelaterade val du har gjort. Läs nedan för att ta reda på mer.
Cookies och spårning Vi kan använda cookies och liknande teknik som hjälpmedel för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, förstå och anpassa dina inställningar samt visa relevant reklam. Läs nedan för att ta reda på mer.
Produkter och tjänster från tredjepart. I samband med våra produkter och tjänster kan det hända att du blir erbjuden möjligheter att använda produkter och tjänster från tredjeparter som inte ägs eller kontrolleras av OnStar och som regleras av separata användarvillkor och integritetsmeddelanden. Läs nedan för att ta reda på mer.
Åtkomst och uppdatering Du kan gå till dina online-konton för att uppdatera dina uppgifter eller kontakta oss för att ta reda på hur det går till. Läs nedan för att ta reda på mer.
Säkerhets-åtgärder Vi upprätthåller rimliga och tillräckliga säkerhetskontroller för att skydda dina uppgifter och vi kräver i avtalen med våra tjänsteleverantörer att de vidtar samma åtgärder. Läs nedan för att ta reda på mer.
Lagring Vi bevarar uppgifter så länge det behövs för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, bedriva vår verksamhet och efterleva lagstadgade krav. Läs nedan för att ta reda på mer.
Barns integritet Vi riktar oss inte till och samlar inte medvetet in uppgifter från barn under 13 års ålder. Läs nedan för att ta reda på mer.
Internationella dataöver-föringar Vi upprätthåller lämpliga skyddsmekanismer för gränsöverskridande överföringar enligt kraven i lagar om internationella dataöverföringar. Läs nedan för att ta reda på mer.
Ändringar Vi kommer att underrätta dig om alla eventuella väsentliga ändringar genom att anslå den uppdaterade versionen av detta integritetsmeddelande och, vid behov, vidta andra åtgärder. Läs nedan för att ta reda på mer.
Kontakta oss Om du har frågor kan du kontakta oss via reguljär post, e-post eller telefon. Läs nedan för att ta reda på mer.

UPPGIFTER SOM VI KAN SAMLA IN

Vi kan samla in följande uppgifter via din användning av produkterna och tjänsterna och på annat sätt med ditt medgivande om nödvändigt.

Vi kan också samla in dina uppgifter från GM, våra återförsäljare, licenstagare, partner, tjänsteleverantörer, ditt fordons tillverkare samt oberoende tredjeparter.

De typer av uppgifter vi kan samla in omfattar:

Uppgifter om dig och dina konton hos oss: t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress, inloggningsuppgifter, lösenord, PIN-kod, nödkontaktinformation, uppgifter om inköp och finansiering av ditt fordon, exempelvis om du har tagit ut ett lån eller leasar fordonet, leasingavtalets/lånets löptid samt faktureringsuppgifter som kreditkortsnummer, CVV-kod och utgångsdatum.

Uppgifter om ditt fordon: t.ex. registreringsnummer, chassinummer, mätarställning, olje-/batteristatus, bränsle- eller laddningshistorik, elsystemets funktion, växellådans status, diagnostiska felkoder samt information om programuppdateringar som har skickats till ditt fordon.

Uppgifter om användningen av ditt fordon, inklusive drifts- och säkerhetsrelaterade uppgifter: t.ex. GPS-plats, hastighet, aktivering av krockkuddar, varningar för att undvika kollisioner, kollisionsdata, säkerhetssystemets status, händelser med inbromsning och girning/kurvtagning, EDR-data (Event Data Recorder), säkerhetsbältens inställningar, fordonets färdriktning, kamerabilder och sensordata, röstkommandoinformation, händelser i stabilitetskontroll och låsningsfria bromsar, säkerhets-/stöldvarningar, användning av infotainmentsystem samt användning av Wi-Fi-data.

Uppgifter om din enhet och hur du samverkar med våra produkter och tjänster, inklusive appar och webbplatser: t.ex. IP-adress, typ av webbläsare, unikt enhets-ID, cookiedata, förknippade identifierande uppgifter samt användningsinformation från din mobil, din bärbara dator eller en annan enhet.

HUR VI KAN ANVÄNDA DINA UPPGIFTER

Vi kan använda dina uppgifter för att:

 • tillhandahålla våra produkter och tjänster,
 • förbättra kvaliteten och säkerheten i våra produkter och tjänster,
 • utveckla nya produkter och tjänster, inklusive självkörande fordon och produkter och tjänster för bilpooler,
 • upprätthålla kundrelationer och kommunicera med dig,
 • administrera dina konton och behandla dina betalningar för produkter och tjänster,
 • driva våra webbplatser och appar, inklusive processer för online-registrering,
 • tillhandahålla support och tjänster för kunder och fordon (t.ex. information om återkallande, service och underhåll eller garantiservice),
 • tillhandahålla uppdateringar till produkter och tjänster,
 • utvärdera kvaliteten och säkerheten i våra produkter och tjänster,
 • inkassera obetalda skulder för produkter och tjänster,
 • forska, utvärdera användning och felsöka,
 • värna om din och andras säkerhet,
 • verifiera berättigande till fordonsinköps- eller försäljningsstimulerande program,
 • utföra marknadsföringsaktiviteter, inklusive internetbaserad marknadsföring och reklam (med nödvändiga medgivanden),
 • administrera ditt deltagande i pristävlingar, frågelekar, undersökningar, kampanjer och erbjudanden,
 • anpassa och förbättra innehållet i kommunikation och dina upplevelser med OnStar samt
 • efterleva juridiska, reglerande eller avtalsmässiga krav.

Om nödvändigt kommer vi att göra dina uppgifter anonyma på ett sätt som innebär att det inte rimligen går att förknippa dem med dig eller ditt fordon. Vi kan använda anonyma uppgifter eller dela dem med tredjeparter för alla rättmätiga affärsändamål.

Kommunikation med dig i samband med sådan användning kan ske via reguljär post, telefon, e-post eller sms och andra elektroniska meddelanden, via OnStar-systemet i fordonet eller via våra webbplatser och appar. Läs avsnittet ”Dina valmöjligheter” nedan för att ta reda på hur du kan hantera dina kommunikationsinställningar.

Vi kan också kombinera personuppgifter med andra uppgifter som samlas in om dig både online och offline, inklusive uppgifter som tillhandahålls av tredjeparter. Dessa kan användas eller delar för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande, så som tillåtet enligt gällande lag.

HUR VI KAN DELA DINA UPPGIFTER

Vi kan dela dina uppgifter så som beskrivs nedan och med de externa tjänsteleverantörer som anges i tabellen nedanför detta integritetsmeddelande (och som uppdateras då och då). Om nödvändigt kommer vi att skaffa ytterligare medgivande eller göra uppgifterna anonyma:

GM-koncernen: Inom GM-koncernen (t.ex. OnStar US, Maven) för ovanstående ändamål.

Räddningstjänstleverantörer: Med räddningstjänstleverantörer som polismyndigheter, vägassistans och ambulans i syfte att leverera relaterade tjänster (t.ex. assistans vid fordonsstöld).

Affärspartner och oberoende tredjeparter: Med affärspartner som tillverkaren av ditt fordon (ej inom GM-koncernen), i samband med våra eller deras produkter och tjänster, forskningsinstitut för forskning- och utvecklingssyften (t.ex. förbättring av säkerheten på motorvägar), återförsäljare, fordonsparks- eller uthyrningsföretag, för service och underhåll av ditt fordon samt marknadsföringsaktiviteter.

Vi kan också dela uppgifter med affärspartner och oberoende tredjeparter när du har valt att ta emot en produkt eller tjänst från dem och givit dem behörighet att begära in uppgifter från OnStar (t.ex. tillverkaren av ditt fordon eller organisationer som erbjuder finansiering för inköp eller leasing av GM-fordon eller användningsbaserade försäkringsleverantörer) eller för att främja gemensamma marknadsföringsprogram. Läs sådana affärspartners och tjänsteleverantörers integritetspolicyer om du behöver information om hur de använder dina personuppgifter.

Tjänsteleverantörer: Med våra produkt- och tjänsteleverantörer som arbetar å våra vägnar i samband med ovanstående ändamål, t.ex. mobilnätsleverantörer, företag som administrerar våra pristävlingar och kampanjer, står som värd för och/eller driver vår webbplats, skickar kommunikation eller utför datastatistik, kreditkortsbehandlare eller systemleverantörer som behövs för att behandla, lagra eller hantera kreditkortsuppgifter (vi kommer inte att dela dina kreditkortsuppgifter på annat sätt).

När det krävs i eller tillåts av lagen: Så som krävs i eller tillåts av lagen, t.ex. i samband med en stämning, en myndighets utredning, rättsprocess, tvistlösning eller liknande juridiskt förfarande, när vi i god tro anser att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och din eller andras säkerhet, för att upptäcka, undersöka och förhindra bedrägerier eller för att utföra gallring för att säkerställa att du inte är upptagen i någon myndighetslista med förbjudna parter.

Företagsöverlåtelser: Med en presumtiv eller slutförd försäljning, överlåtelse eller finansiering av ett GM- eller OnStar-företag eller dess tillgångar.

JURIDISK GRUND FÖR BEHANDLING

Grunden för vår behandling av dina uppgifter är följande:

 • du har givit ditt medgivande till behandling av dina uppgifter för ett eller flera specifika ändamål (se även ”Dina valmöjligheter” nedan),
 • behandlingen är nödvändig för utförandet av ett avtal som du är en part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal,
 • behandlingen är nödvändig för efterlevnad av en juridisk skyldighet som vi är föremål för,
 • behandlingen är nödvändig för att skydda dina eller en annan fysisk persons vitala intressen,
 • behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som genomförs i allmänhetens intresse eller under utövandet av officiell behörighet som vi har förlänats,
 • behandlingen är nödvändig för legitima intressen som vi eller en tredjepart arbetar för att uppnå, med undantag för om sådana intressen åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som, i synnerhet om du är ett barn, kräver skydd av personuppgifter samt
 • annan tillämplig juridisk grund för uppgiftsbehandling, i synnerhet bestämmelser som framställs i tillämplig lagstiftning.

Tillhandahållandet av dina uppgifter kan vara nödvändigt på grund av en lagstadgad eller avtalsmässig skyldighet, vara nödvändigt för att ingå ett avtal med oss eller ta emot våra tjänster/produkter på begäran från dig eller på annat sätt vara frivilligt för dig. Underlåtenhet att tillhandahålla dina uppgifter kan leda till nackdelar för dig och exempelvis innebära att du inte kan använda vissa produkter och tjänster eller att du drabbas av funktionsbegränsningar. Var dock medveten om att om inget annat anges kommer underlåtenheten att tillhandahålla dina uppgifter inte att leda till några juridiska följder för dig.

DINA VALMÖJLIGHETER

Du har vissa valmöjligheter avseende vårt sätt att använda och dela dina uppgifter, t.ex. för marknadsförings- och relaterade ändamål. I den utsträckning det krävs av tillämplig lag kommer vi att skaffa ditt medgivande till att förse dig mer direkt marknadsföring. Du kan återta ditt medgivande när som helst. I vissa fall har vi laglig rätt att använda dina uppgifter för marknadsföring via e-post utan föregående medgivande från dig. Du kan säga upp prenumerationer när som helst. Se avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Om du utövar din rätt att göra olika val avseende vissa marknadsföringsmeddelanden kan dina uppgifter ändå användas för andra ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande (t.ex. support och service för fordon), inklusive marknadsföringsmeddelanden där du inte har utövat din rätt eller meddelanden som vi måste eller har rätt att skicka till dig enligt gällande lag (t.ex. vissa typer av transaktions- eller kontorelaterade meddelanden).

Du kan också aktivera eller avaktivera insamling av fordonets geografiska platsdata genom att trycka på integritetsknappen (Privacy) i ditt fordon (vissa fordon kan även vara utrustade för att medge avaktivering med hjälp a inställningarna på radioskärmen). Observera att användning av integritetsknappen för att avaktivera insamlingen av fordonets geografiska platsdata inte kommer att ha någon effekt i nödsituationer (t.ex. tryckning på SOS-knappen eller begäran om akuthjälp, automatisk kollisionsrapport, stöldvarningsmeddelande eller hjälp vid fordonsstöld).

Vissa insamlings- och delningsmetoder är dessutom kopplade till de produkter och tjänster som vi erbjuder. Om du vill stoppa insamlingen och delningen av vissa uppgifter kan det bli nödvändigt för dig att avstå från sådana produkter och tjänster vara villig att godta funktionsbegränsningar.

DINA RÄTTIGHETER

Om du är bosatt i ett EES-land har du följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 • Om du har samtyckt till behandling av dina personuppgifter har du rätt att återta ditt medgivande när som helst. Om du återtar ditt medgivande påverkar detta inte lagligheten i behandlingen av dina personuppgifter innan du återtog ditt medgivande. Observera att om du gör det kan det påverka vår förmåga att förse dig med vissa produkter och tjänster.
 • Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter. Kom dock ihåg att vi inte tillhandahåller åtkomst till register för servicehändelser (t.ex. när du beställer service, en OnStar-rådgivare ringer upp ditt fordon eller när vi tillhandahåller kollisions-, stöld- eller nödhjälpstjänster). Vi lämnar i allmänhet inte ut sådana register (inklusive ljudinspelningar) utan att vi får in en stämning eller på annat sätt måste göra det enligt tillämplig lag.
 • Du har rätt att (i) begära korrigering av dina personuppgifter, (ii) begära att dina personuppgifter raderas, (iii) begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, (iv) begära dataportabilitet, (v) protestera mot behandling av dina personuppgifter (inklusive protestera mot analyser) samt (vi) protestera mot automatiskt beslutsfattande (inklusive analyser). Observera att om du gör det kan det påverka vår förmåga att förse dig med vissa produkter och tjänster.

Observera att det kan hända att vi måste bevara vissa personuppgifter för bokföringsändamål, i syfte att slutföra alla transaktioner som du eventuellt påbörjade före din begäran eller för andra ändamål så som krävs i eller tillåts av tillämplig lag.

Om du har frågor om detta eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på de sätt som anges nedan.

Du har också rätt att framföra ett klagomål hos den lokala dataskyddsmyndigheten.

Du kan gå till ditt konto online för att visa eller uppdatera vissa av dina personuppgifter i det kontot.

DINA SKYLDIGHETER

Våra produkters och tjänsters beskaffenhet innebär att det kan finnas omständigheter då du kan låta någon annan använda en produkt eller tjänst som vi tillhandahåller dig (t.ex. när du låter någon annan köra ditt OnStar-utrustade fordon). Det är viktigt att komma ihåg att om du låter någon annan använda en av våra produkter eller tjänster måste du informera den personen om detta integritetsmeddelande och de integritetsinställningar du har valt.

Om du säljer eller överlåter ditt fordon på annat sätt har du ansvar för att ta bort alla uppgifter (t.ex. kontakter, adressbokssökningar, sparade adresser på kartan) från fordonets system och kontakta oss för att flytta över eller säga upp ditt konto. Om du inte tar bort dessa uppgifter kan de ligga kvar i fordonets system och vara tillgängliga för framtida användare av fordonet. Anvisningar för borttagning av uppgifter från fordonets system finns i ägarhandboken.

COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK

OnStars produkter och tjänster använder cookies, spårningspixlar och annan relaterad teknik (”cookies”) för att samla in uppgifter om ditt besök, t.ex. demografiska uppgifter, typ av webbläsare, IP-adress, besökta sidor, aktiviteter som genomförts på tjänsten samt datum och tidpunkt för ditt besök. Vi använder cookies för att mäta webbplatsaktiviteter, komma ihåg dina inställningar, maximera vår webbplats och våra tjänsters prestanda samt anpassa dina upplevelser (t.ex. upprätthålla dina inloggnings- eller kontaktuppgifter, hjälpa dig att hitta en återförsäljare i närheten, fylla i formulärfält automatiskt).

Vi kan även låta externa reklam- och anpassningspartner använda cookies på vår webbplats för att utveckla anpassat innehåll och lämpliga annonser baserat din längre tids användning av OnStars webbplatser och appar och webbplatser och appar som inte tillhör GM. Dessa uppgifter kan också användas för att utvärdera våra online-reklamkampanjer eller för att skräddarsy kampanjer och andra marknadsföringsmeddelanden för dig.

På liknande sätt kan vi även placera cookies i våra e-postmeddelanden för att mäta effektiviteten i våra e-postkampanjer genom att identifiera de personer som öppnar eller agerar som resultat av ett e-postmeddelande, när ett e-postmeddelande öppnas, hur många gånger ett e-postmeddelande skickas vidare, typ av programvara, enhet, operativsystem och webbläsare som används för att leverera e-postmeddelandet samt alla eventuella webbadresser som besöks via vårt e-postmeddelande.

Läs dessutom anvisningarna i hjälpen till din webbläsare för att ta reda på mer om cookies och annan teknik samt hur du hanterar användningen av dem. Om du väljer att avvisa eller ta bort cookies måste du upprepa den processen om du använder en annan dator eller byter webbläsare. Vissa funktioner på webbplatsen kan försämras om du väljer att avvisa cookies.

TREDJEPARTSTJÄNSTER, APPAR OCH WEBBPLATSER

Vissa tjänster eller appar från tredjepart (t.ex. abonnemanget hos din mobiloperatör, navigationstjänster) som du hämtar, som är installerade i förväg eller som du kan registrera dig för kan ha separata användarvillkor och integritetsmeddelanden som är oberoende av vårt integritetsmeddelande. OnStar ansvarar inte för personuppgiftsbehandlingen i sådana tjänster eller appar från tredjepart. Vi rekommenderar att du granskar användarvillkoren och integritetsmeddelandet noggrant för varje tjänst eller app från tredjepart innan du registrerar dig, hämtar eller använder dem.

På liknande sätt kan våra webbplatser innehålla länkar till oberoende webbplatser utanför och ej kontrollerade av GM eller OnStar, exempelvis de som tillhör GM-återförsäljare, GM-licenstagare eller oberoende webbplatser för produktomdömen. OnStar ansvarar inte för sådana webbplatser eller deras utelämnanden, policyer eller innehåll och ej heller för sådana tredjepartsmetoder avseende personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser sådana tredjeparters integritetspolicyer innan du bestämmer dig för att använda webbplatsen eller lämna ut dina personuppgifter till webbplatsoperatörerna.

HUR VI SKYDDAR DINA UPPGIFTER

Vi upprätthåller lämpliga tekniska, administrativa, organisatoriska och fysiska säkerhets- och sekretessmetoder som är utformade för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst eller insamling samt för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för varierande sannolikhet och allvarlighet för dina rättigheter och friheter i samband med personuppgifter. Vi kräver dessutom, genom avtal, att externa tjänsteleverantörer som (i annat än nödsituationer) agerar å våra vägnar eller som vi delar dina uppgifter med också åtar sig att tillhandahålla sådana åtgärder.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att förse dig med begärda produkter och tjänster. När du har avslutat din avtalsrelation med oss kommer vi att antingen radera dina personuppgifter eller att göra dem anonyma, såvida inte lagstadgade lagringskrav gäller (t.ex. för taxeringsändamål). I så fall kan tillämpliga lagar göra det nödvändigt för oss att spara vissa av dina personuppgifter under en period på tio år efter det relevanta taxeringsåret. Vi kan även spara dina personuppgifter efter uppsägningen av avtalsrelationen om dina personuppgifter behövs för att efterleva andra tillämpliga lagar eller om vi behöver dina personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk, endast på basis av att behöva känna till dem. I den utsträckning det är möjligt kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter för sådana begränsade ändamål efter uppsägningen av avtalsrelationen.

BARNS INTEGRITET

GM riktar sig inte till och samlar inte medvetet in uppgifter från barn under 13 års ålder.

INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Vi lagrar dina uppgifter i USA, i EES och på andra platser där vi eller våra tjänsteleverantörer har servrar installerade. Om du är bosatt i EES kan dina uppgifter överföras till ett land utanför EES som ur europeisk synvinkel eventuellt inte tillhandahåller dataskydd på samma nivå som ditt hemland. Detta kan även omfatta överföring till ett land som inte täcks av ett beslut om tillräcklighet från Europeiska kommissionen. Vi tillhandahåller lämpliga skyddsmekanismer för gränsöverskridande överföringar enligt kraven i lagar om internationella dataöverföringar. Vi implementerar standardavtalsklausuler med avseende på sådana överföringar från EES till USA och andra jurisdiktioner utanför EES. Du kan be om ett exemplar av dessa genom att kontakta oss så som beskrivs nedan.

ÄNDRINGAR I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Det kan bli nödvändigt för oss att uppdatera detta integritetsmeddelande då och då, i takt med att våra produkter eller tjänster utökas eller förändras eller så som krävs av gällande lagar. Om vi gör detta kommer vi att anslå den uppdaterade versionen an integritetsmeddelandet på vår webbplats.

KONTAKTA OSS

Du kan kontakta oss på följande sätt:

OnStar Europe Limited
Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road
Luton, LU1 3YT, Storbritannien
E-post: privacy@gm.com

Vår kundtjänstavdelning finns på plats för att hjälpa dig med alla frågor du har avseende OnStar-tjänsterna. Lokala nummer:

Lokalt avgiftsfritt 020109252
Debiteras med inrikestariff 0850252216
Internationellt avgiftsfritt (00) 80080022334

Förutsatt att du inte instruerar oss på annat sätt kommer vi att skicka meddelanden till dig på de adresser som du tillhandahåller. Du kan ändra din e-postadress för meddelanden när som helst genom att gå till ditt online-konto och uppdatera vissa av dina personuppgifter i det kontot eller genom att kontakta oss på det telefonnummer eller den e-postadress som anges i användarvillkorens kontaktavsnitt.

EXTERNA BEHANDLARE

Senaste uppdatering: Februari 2020

De externa leverantörskategorier och -enheter som anges nedan (och som uppdateras då och då) kan behandla dina uppgifter så som beskrivs nedan och i samband med din användning av OnStar-anslutna fordon, produkter och tjänster.

Fordonstillverkare OnStar kan dela dina uppgifter med din fordonstillverkare (om den inte ingår i GM-koncernen) så som beskrivs i integritetsmeddelandet, inklusive för ändamål i samband med våra eller deras produkter och tjänster (t.ex. för att tillhandahålla, förbättra och göra uppdateringar i produkter och tjänster, inklusive programuppdateringar, och för säkerhetsändamål) och för marknadsföring (om nödvändigt kommer vi att skaffa ytterligare medgivande).
Kontohantering För identitets- och åtkomsthantering använder OnStar tjänster från Microsoft Corporation, som har sitt huvudkontor i Redmond i delstaten Washington (USA). Ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord bevaras och bearbetas i Microsofts molndatacenter i Europa. Microsoft (eller en efterträdare) iakttar tillämpliga juridiska krav och garanterar adekvat skydd vid överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz.
SMS-anslutning OnStar kan styra dina SMS-anslutningsdata via tredjeparters servrar, för närvarande Jasper Technologies, Inc., 189 North Bernardo Avenue, Suite 150, Mountain View, CA 94043, USA, som ett reservsystem eller för att tillhandahålla tjänster som kommandon för upplåsning av bildörren eller aktivering av signalhorn/strålkastare och förfrågningar om var fordonet finns. Jasper Technologies (eller någon efterträdare) kommer att efterleva tillämpliga lagstadgade krav som ger tillräckligt skydd för överföring av personuppgifter till länder utanför EES eller Schweiz.
Fakturering och betalningar Vi använder för närvarande en extern faktureringspartner, Zuora Inc., 1051 E Hillside Blvd., Suite 600, Foster City, CA 94404, USA, för behandling av fakturering och vi förser Zuora med dina kontakt- och faktureringsuppgifter för detta ändamål. Zuora (eller någon efterträdare) kommer att efterleva tillämpliga lagstadgade krav som ger tillräckligt skydd för överföring av personuppgifter till länder utanför EES eller Schweiz.

Vi använder för närvarande en extern faktureringsbehandlare, Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna, för behandling av fakturering. De betalningsuppgifter du tillhandahåller matas in direkt på Adyens betalningssida, där Adyen samlar in, lagrar och behandlar dem för att behandla din betalning för OnStar-tjänster. Adyen (eller någon efterträdare) kan överföra betalningsuppgifter till det företag för betalningskort eller tjänster eller den bank som utfärdar kortet, också utanför EES, om ditt kort kräver en sådan överföring för att slutföra transaktionen. Adyen kan dela betalningsuppgifter med GM-koncernen, inklusive OnStar USA, för support-, underhålls- och felsökningsändamål i samband med betalningar. Adyen (eller någon efterträdare) kommer att efterleva tillämpliga lagstadgade krav som ger tillräckligt skydd för överföring av personuppgifter till länder utanför EES eller Schweiz.
Viktig anmärkning: Vissa länder kräver en identitetskontroll för användning av mobildata. Om tillämpligt tas de betalningsuppgifter som du tillhandahåller emot direkt av Adyen (eller någon efterträdare) som samlar in, lagrar och behandlar dem för att verifiera din identitet å din mobiloperatörs vägnar och lämnar över en verifierad eller icke-verifierad token till din mobiloperatör.
Automatisk kollisionsrapport I händelse av en nödsituation kan vi dela automatiska kollisionsrapportdata, fordonets geografiska plats och information från samtalet mellan OnStar-rådgivaren dig och den lokala räddningstjänsten (112 eller 999), så att räddningstjänsten kan reagera bättre och hitta ditt fordon.
Återförsäljare Så länge du inte har avstått från underhållsmeddelanden från återförsäljaren eller liknande tjänster kommer dina fordonsdata (inklusive månatliga diagnostiska rapporter som mätarställning och oljans ålder, realtidsvarningar och data från OnStar-paketet) att delar med din valda återförsäljare för ändamål relaterade till fordonsservice. Du kan avstå från underhållsmeddelanden från återförsäljaren på sidan med din fordonsprofil eller genom att kontakta en OnStar-rådgivare.
Mobiloperatörer Vi delar Wi-Fi-data med den mobiloperatör som du har beställt ett dataabonnemang och får Wi-Fi-anslutningstjänster från.
Anonyma uppgifter Vi kan lämna över uppgifter som har gjorts anonyma (och inte kan spåras tillbaka till dig) till externa tjänsteleverantörer för statistiska ändamål och för att analysera och förbättra våra tjänster.
Nya leverantörer Vi anlitar ett urval av externa leverantörer för att förse dig med produkter och tjänster. Vi kommer att uppdatera listan då och då med ändringar avseende de tredjeparter som behandlar dina personuppgifter. Du kan även kontakta oss med specifika frågor. Läs avsnittet ”Kontakta oss” i detta integritetsmeddelande.

Observera att vissa tjänster eller appar från tredjepart (t.ex. abonnemanget hos din mobiloperatör, navigationstjänster som de tjänster som tillhandahålls av Telenav, Inc. i utrustade fordon) som du hämtar, som är installerade i förväg eller som du kan registrera dig för kan ha separata användningsvillkor och integritetsmeddelanden som är oberoende av vårt integritetsmeddelande. OnStar ansvarar inte för personuppgiftsbehandlingen i sådana tjänster eller appar från tredjepart. Vi rekommenderar att du granskar användarvillkoren och integritetsmeddelandet noggrant för varje tjänst eller app från tredjepart innan du registrerar dig, hämtar eller använder dem.

UPPDATERING
FÖR
ONSTAR-TJÄNSTER

Samtliga OnStar- och Wi-fi-tjänster upphör den 31 december 2020.

Testperioder samt abonnemang och tjänster, inklusive olycksrapportering, kommer att sluta gälla det angivna datumet.

Läs våra vanliga frågor och svar och läs mer om vad det här betyder för dig och din prenumeration.