Pogoji
uporabe

Uporabniški pogoji za Storitve povezanih vozil [r.1  2017]

Ti Uporabniški pogoji veljajo med Vami in družbo OnStar Europe Limited ter njenimi povezanimi družbami (v nadaljevanju: »OnStar« ali »nas« ali »mi«). Nanašajo se na Vašo uporabo storitev, ki Vam jih občasno damo na voljo, kot je dodatno opisano v Točki 4 in na Spletnem mestu, in izključujejo storitve, ki jih zagotavljajo tretji ponudniki omrežja in Ponudniki Brezžičnih storitev, ter druge Storitve tretjih oseb (v nadaljevanju: »Storitve«). Izrazi z veliko začetnico so opredeljeni v Točki 3 v nadaljevanju. S takojšnim dostopom do Storitev se strinjate, da v štirinajstih (14) dneh po sklenitvi Pogodbe nimate pravice do odstopa od pogodbe. Povzetek Ko sprejmete te Uporabniške pogoje med našim vpisnim postopkom ali ob dostopu do Storitev oziroma ob njihovi uporabi, se strinjate z naslednjim:
 • Storitve lahko uporabljate le, kadar je to varno, poleg tega pa jih lahko uporabljate le skladno z zakonodajo in to Pogodbo;
 • Če druge osebe uporabljajo Storitve prek Vašega uporabniškega računa, Povezane naprave ali Vozila, morate zagotoviti, da Storitve uporabljajo le, kadar je to varno, in skladno z zakonodajo in to Pogodbo;
 • Kjer je to mogoče, Aplikacije, kartiranje v živo in druge storitve (vključno s storitvami hotelskih rezervacij in parkiranja, kjer so v ponudbi) zagotavljajo tretje osebe in ne OnStar, če ni izrecno navedeno drugač Če namestite ali uporabljate Aplikacije in storitve tretjih oseb, lahko zanje veljajo pogoji in določbe (vključno s pravilniki o pošteni uporabi) ter pravilnik o zasebnosti te tretje osebe. OnStar in Ponudnik Vašega Vozila nista odgovorna za Aplikacije in storitve tretjih oseb. Funkcije Aplikacij, kartiranja in navigacije se lahko spremenijo in jih je mogoče kadar koli delno ali v celoti ukiniti;
 • Storitve povezanih avtomobilov OnStar niso na voljo v vseh državah. Za podrobnosti glejte Spletno mesto;
 • Če želite v Svojem Vozilu uporabljati Brezžično dostopno točko, morate pri določenem tretjem Ponudniku Brezžičnih storitev kupiti podatkovni paket in imeti aktivno naročnino na Storitve OnStar. Podatkovni paketi niso na voljo v vseh državah. Če želite omogočiti to funkcionalnost v Svojem Vozilu (kjer je na voljo), morate sprejeti pogoje in določbe Ponudnika Brezžičnih storitev. Za podrobnosti se obrnite na svetovalca družbe OnStar;
 • V okoliščinah, podanih v teh Uporabniških pogojih, lahko začasno ali trajno ukinemo Vaš dostop do nekaterih ali vseh Storitev;
 • Morda bomo potrebovali dostop do programske opreme, ki se uporablja za zagotavljanje Storitev, ali pa jo bomo morali spremeniti ali posodobiti. V nekaterih okoliščinah (npr. kjer je posodobitev potrebna za obravnavo težave z zaščito ali varnostjo programske opreme, ki se uporablja za zagotavljanje Storitev) bomo Mi ali pa Ponudnik Vašega Vozila morda potrebovali dostop do takšne programske opreme ali pa jo bomo Mi ali pa Ponudnik Vašega Vozila morali spremeniti ali posodobiti, ne da bi pridobili dodatno obvestilo ali soglasje od Vas;
  • Ko boste hoteli preklicati katero od Storitev ali ko boste nameravali prodati ali odstraniti Svoje Vozilo, nas o tem obvestite s pritiskom na modri gumb OnStar v Svojem Vozilu oziroma s sporočilom na onstar.europe@onstar.com, poleg tega pa morate prenehati uporabljati Storitve za to Vozilo;
  • Vse Storitve ne bodo delovale na vseh vozilih, spletnih brskalnikih, mobilnih telefonih ali tabličnih računalnikih (za dodatne podrobnosti se obrnite na svetovalca družbe OnStar);
 • Imamo določene pravice do uporabe in deljenja informacij, ki nam jih posredujete v povezavi s Storitvami. S temi informacijami bomo ravnali skladno z našo Izjavo o zasebnosti;
 • Storitve so zagotovljene takšne, KOT SO, in so omejene z zadevami zunaj našega nadzora. Če ni izrecno določeno v teh Uporabniških pogojih ali zahtevano z zakonodajo, ne dajemo nobenih izjav ali jamstev glede Storitev ali njihove razpoložljivosti;
 • To Pogodbo lahko občasno spremenimo, o vseh bistvenih spremembah pa Vas bomo obvestili. Vaš nadaljnji dostop do Storitev ali njihova uporaba pomenita, da sprejemate spremenjeno Pogodbo. Če se ne strinjate s katero koli spremembo, lahko prekinete to Pogodbo in prenehate uporabljati Storitve;
 • Vašo uporabo Storitev ureja ta Pogodba, kot je opredeljeno v nadaljevanju;
 • Pri uporabi določenih storitev boste morda morali družbi OnStar ali tretji osebi posredovati določene informacije, da se preveri Vaša identiteta pred aktivacijo storitve ali v določenem obdobju po aktivaciji;
 • Družba OnStar nenehno spreminja in izboljšuje Storitve. Dodajamo ali odstranjujemo lahko funkcionalnosti ali funkcije, lahko pa Storitev tudi začasno ali trajno ukinemo;
 • Storitve lahko kadar koli prenehate uporabljati. Družba OnStar Vam lahko kadar koli tudi preneha zagotavljati Storitve ali pa doda oziroma ustvari nove omejitve Storitev;
 • Nobene od Storitev ne smete preprodati; in
 • Če Storitve uporabljate na podlagi brezplačnega preskusa, se te Storitve ob koncu preskusnega obdobja brez kakršnega koli dodatnega obvestila samodejno ustavijo, če ne izberete nadaljnje uporabe Storitev in se ne strinjate s plačilom povezanih nadomestil.
Uporabniški pogoji
 1. Strinjanje s pogoji. S sprejemom teh Uporabniških pogojev med našim vpisnim postopkom ali ob dostopu do Storitev oziroma ob njihovi uporabi označujete, da ste prebrali te Uporabniške pogoje in druge pogoje, pravilnike smernice in procese, na katere se nanašajo (v nadaljevanju skupno: »Pogodba«), da jih razumete in da se z njimi strinjate, pri čemer ti vključujejo:
  • te Uporabniške pogoje;
  • Licenco (kot je podana v Dodatku k tem Uporabniškim pogojem); in
  • druge pogoje, smernice, pravilnike ali postopke, ki vam jih posredujemo.
Obdobje te Pogodbe za začne na dan, ko sprejmete to Pogodbo, ostane v veljavi, dokler se ne izteče oziroma je ne prekinete Vi ali mi. Če se ne strinjate s katerim od teh pogojev, morate te Uporabniške pogoje zavrniti. Za nekatere Storitve lahko veljajo dodatni pogoji, za sprejem katerih boste morda zaprošeni ločeno. Če ne sprejmete te Pogodbe, nimate dovoljenja za dostop do katere koli od Storitev ali za njihovo uporabo.
 1. Varnost. Upoštevati morate vse zakone (vključno s pravili v cestnem prometu in cestnoprometnimi predpisi), ki urejajo upravljanje Vašega Vozila in uporabo Vaših Povezanih naprav, ki se nanaša na Vašo uporabo Storitev, poleg tega pa sta Vam prepovedana dostop do katere koli Storitve ali Povezane naprave oziroma njihova uporaba na način, ki krši kateri koli zakon, pravilo ali predpis. Brez omejitev za zgoraj navedeno je Vaša izključna odgovornost, da varujete zaupnost in upoštevate vse varnostne ukrepe, zahtevane z zakonodajo (vključno s pravili v cestnem prometu in cestnoprometnimi predpisi, kjer je to relevantno), pri dostopu do Storitev in Povezanih naprav in/ali njihovi uporabi. Dostop do Storitev in Povezanih naprav in/ali njihova uporaba sta Vaše izključno tveganje in Vaša izključna odgovornost, pri čemer sta dostop do Storitev in Povezanih naprav in/ali njihova uporaba dovoljena le, kadar lahko z njimi varno upravljate. Iz varnostnih razlogov nekatere funkcije in funkcionalnosti Storitev niso na voljo med uporabo Vašega Vozila ali Povezane naprave. Če kupite brezžični podatkovni paket, se lahko Storitve OnStar (vključno z odzivom v sili) lahko med postopkom aktivacije začasno prekinejo. Sledite navodilom in zagotovite, da je Vaše Vozilo varno parkirano, če pride do tega. Zagotovite, da tudi druge osebe, ki uporabljajo Storitve prek Vašega uporabniškega računa, Vozila ali Povezane naprave, vedno upoštevajo Točko 2, kadar uporabljajo Storitve.
 2. Nekatere opredelitve.
 • »Pogodba« je opredeljena v Točki 1;
 • »Povezana naprava« pomeni napravo, ki je združljiva s Sistemi ali Storitvami in je sposobna prejemati posodobitve ali nadgradnje programske opreme ter smo jo mi ali naše povezane družbe namestili v Vaše Vozilo oziroma smo jo odobrili za uporabo v povezavi s Storitvami;
 • »Povratna informacija« je opredeljena v Točki 25;
 • »Flota« pomeni skupino Vozil, ki jih vzdržuje, ima v lasti oziroma v najemu tretja družba ali drug subjekt in ne posameznik ali družina. Najeto vozilo, ki Vam ga zagotovi podjetje za oddajo vozil v najem, ali Vozilo, ki Vam ga da na razpolago delodajalec, ki vzdržuje več vozil za uporabo s strani zaposlenih, je denimo pogosto del Flote;
 • »Družba s floto« je družba, ki ima Floto v lasti oz. najemu ali pa z njo upravlja;
 • »GPS« je opredeljen v Točki 15.1;
 • »Osebe OnStar« so opredeljene v Točki 19;
 • »PDF« je opredeljen v Točki 28.4;
 • »Dovoljeni uporabnik« je opredeljen v Točki 17;
 • »Programska oprema« je opredeljena v Točki 17;
 • »Sistemi« so opredeljeni v Točki 17;
 • »Storitve tretjih oseb« pomenijo storitve, ki Vam jih da na voljo tretja oseba, vključno s Ponudnikom Vašega Vozila;
 • »Blagovne znamke« so opredeljene v Točki 23;
 • »Vozilo« pomeni motorno vozilo, prek katerega dajemo na voljo Storitve;
 • »Ponudnik vozil« pomeni proizvajalca, distributerja in/ali prodajalca Vašega Vozila in vsako od njihovih povezanih družb;
 • »Spletno mesto« pomeni spletno/-a mesto/-a na https://www.onstareurope.com/si/;
 • »Ponudniki Brezžičnih storitev« pomenijo tretje osebe, ki vam lahko zagotovijo podatkovne pakete, kot je dodatno opisano v Točki 4; in
 • »Vi«, »Vaš« in »Svoj« pomenijo vsako osebo, ki vzpostavi dostop do Storitev ali jih uporablja.
 1. Podrobnosti o Storitvah. Ta Pogodba ureja Vašo uporabo Storitev. Dodatne informacije o Storitvah (vključno z opisi storitev in navodili za nastavitev Storitev) lahko najdete na Spletnem mestu. Ta Pogodba ureja vse posodobitve, nadgradnje, spremembe ali nove različice, kode, besedila, slike, avdioposnetke, videoposnetke in druge vsebine ali gradiva, ki so vstavljena v Storitve ali so njihov del kako drugače.
Tu je nekaj glavnih značilnosti Storitev, ki so Vam na voljo glede na tip Vašega Vozila, Storitve v ponudbi v Vaši državi in Storitve, za katere izberete, da jih želite prejemati:
 • Storitve OnStar: Storitve povezanih vozil OnStar se Vam lahko ponudijo na podlagi plačane naročnine ali brezplačno kot del preskusnega obdobja, če je to v ponudbi v Vaši drž
 
 • Informativno-zabavne vsebine: Glede na Vaše Vozilo lahko Storitve vključujejo informativno-zabavne vsebine, kot je možnost dostopa do Aplikacije in drugih funkcij iz Vašega Vozila. Aplikacije in druge funkcije lahko od Vas zahtevajo, da sprejmete pogoje in določbe ter izjave o zasebnosti tretjih oseb, da jih lahko uporabljate.
 
 • Spremljanje stanja vozil: Za Vaše Vozilo so lahko na voljo Storitve, ki od sistemov Vašega Vozila zbirajo podatke ter Vam in/ali Vašemu prodajalcu posredujejo diagnostična in prognostična obvestila. Te Storitve ne javljajo vseh stanj, ki lahko vplivajo na delovanje Vašega Vozila. Ta podatek je omejen in je predviden za uporabo poleg izvajanja ročnih pregledov Vašega Vozila in ne kot nadomestek zanje. Vaša odgovornost je, da spremljate in vzdržujete Svoje Vozilo skladno z veljavnimi zakoni in predpisi.
 
 • Aplikacije: Programske aplikacije, ki so Vam lahko na voljo za prenos in/ali uporabo, vključno s storitvami, ponujenimi prek teh aplikacija in posodobitev ali nadgradenj teh aplikacij (v nadaljevanju skupno: »Aplikacije«). Aplikacije zagotavljajo tretje osebe, ne OnStar, razen če je takrat, ko jih prenesete, izrecno navedeno drugač Za dostop do vsake Aplikacije in njeno uporabo veljajo dodatni pogoji in določbe ter izjave o zasebnosti, s katerimi ste seznanjeni ob Vašem dostopu do Aplikacije ali njeni uporabi. Za podrobnosti o posameznih funkcijah in storitvah, ki so na voljo prek neke Aplikacije, glejte posamezno Aplikacijo. Če ni tovrstnih dodatnih pogojev, velja Licenčna pogodba za končnega uporabnika (v nadaljevanju: »Licenca«), podana v prilogi teh Uporabniških pogojev. Družba OnStar ni odgovorna za Aplikacije tretjih oseb. Funkcije Aplikacij se lahko spremenijo. Aplikacije v trgovini Vozila za aplikacije »AppShop«, če so na voljo, je mogoče prenesti brezplačno, če ni izrecno navedeno drugače. Vendar pa ste odgovorni za vse stroške uporabe mobilnega omrežja, povezane s prenosom ali uporabo katerih koli Aplikacij. Za Aplikacije lahko veljajo omejitve poštene uporabe, zaradi zlorabe ali čezmerne uporabe Aplikacije pa se lahko zgodi, da Aplikacija ni več na voljo.
  Poleg tega (tj. ne kot del Storitev) se Vam lahko, kjer so na voljo, ponudijo podatkovni paketi ali druge storitve določenega Ponudnika Brezžičnih storitev v Vaši državi. Vašo uporabo podatkovnih paketov, ki jih zagotavlja Ponudnik Brezžičnih storitev v Vaši državi, urejajo ločeni pogoji in določbe, poleg tega pa zanjo veljata pravilnik o zasebnosti in pravilnik o pošteni uporabi, ki vam ju posreduje ta Ponudnik Brezžičnih storitev.   Nekatere storitve zahtevajo aktivno naročnino OnStar. Če nimate aktivnega računa OnStar, ne morete kupiti brezžičnih podatkovnih paketov. Če deaktivirate Svojo napravo OnStar, ne morete kupiti ali uporabljati podatkovnih paketov. Če prekinete Svoje Storitve OnStar, morebitni obstoječi podatkovni paketi niso več na voljo.   Ne jamčimo, da Vam bodo vse storitve na voljo v Vašem jeziku. V redkih primerih, v katerih svetovalec ne more govoriti z Vami v Vašem jeziku, se bomo morda morali opreti na angleščino.   Če ne posredujete informacij oziroma če posredujete nepopolne ali nepravilne informacije, se lahko nekatere ali vse storitve začasno ali trajno prekinejo. To velja zlasti za podatkovne pakete, ki jih zagotovijo Ponudniki Brezžičnih storitev, pri katerih lahko lokalni zakoni preprečujejo anonimno uporabo. Če želite denimo pridobiti podatkovne pakete Ponudnika Brezžičnih storitev, ki so plačljivi ali izhajajo iz brezplačnega preskusa, boste morda morali pri identifikaciji v navzočnosti ali prek video seje oziroma pri avtorizaciji kreditne kartice 3DS predložiti uraden osebni dokument s fotografijo. Ti zakoni in zahteve operaterjev se razlikujejo glede na državo in se lahko spremenijo.
 1. Plačilo. Če ste izbrali plačljivo Storitev in če imate pri nas že shranjene podatke o kreditni ali debetni kartici oziroma o podobnem načinu plačila, boste o vseh ponavljajočih se plačilih obveščeni med vpisnim postopkom. Ustrezna nadomestila za Storitve, če obstajajo, je treba plačati vnaprej. Vsa nadomestila, navedena v plačilnem postopku, vključujejo DDV oziroma druge veljavne prometne davke, če ni navedeno drugače. Vsi načini plačila morda niso na voljo, nekatere pa lahko zahtevajo posebne varnostne funkcije, kot je 3DS. Cena Vaših Storitev se lahko čez čas spreminja, za te stroške pa bomo uporabili postavke, ki bodo takrat v veljavi za relevantno plačilno obdobje. Obveščeni boste o vsakem povišanju cen, ki se nanaša na Storitve, za katere plačujete, tako da lahko Storitev prekličete, če nočete plačati višje cene. Če ne prejmemo plačila, lahko začasno ukinemo zagotavljanje Storitev, dokler nam ne plačate zapadlih zneskov.
Za namestitev in uporabo Storitev na Povezanih napravah ter njihove samodejne posodobitve Vam lahko Vaš mobilni operater zaračuna nadomestila. Takšna nadomestila so lahko višja ob uporabi v tujini. Vendar pa ste odgovorni za vse stroške uporabe mobilnega omrežja. Če Storitve uporabljate na podlagi brezplačnega preskusa, se te Storitve ob koncu preskusnega obdobja brez kakršnega koli dodatnega obvestila samodejno ustavijo, če ne izberete nadaljnje uporabe Storitev in se ne strinjate s plačilom povezanih nadomestil. Če izberete nadaljnjo uporabo Storitev in se strinjate s plačilom povezanih nadomestil, bomo ta nadomestila samodejno zaračunali od dneva konca brezplačnega preskusa glede na izbrani način plačila za Vaš račun.
 1. Vaša pravica do preklica Storitev. Ta Pogodba velja od dneva Vašega sprejema pa do konca Vašega izbranega cenovnega načrta oziroma do preklica ali prekinitve Storitev z Vaše ali naše strani, kot je dovoljeno v tej Pogodbi. Storitve lahko prekličete glede na cenovni načrt, ki ste ga izbrali. Če želite preklicati Storitve, nas lahko pokličete na telefonsko številko, navedeno za Vašo državo na Spletnem mestu, če pa ste naročnik OnStar, pa lahko pritisnete modri gumb OnStar v Svojem Vozilu in obvestite svetovalca, da želite preklicati relevantne Storitve. Na ta način se morate obrniti na nas tudi, če želite prodati ali prenesti Svoje Vozilo. Če ste Storitev plačali, ste morda upravičeni do povrnitve delnega ali celotnega zneska, ki ste ga predhodno plačali, kar pa je odvisno od tega, kdaj ste Storitev preklicali. Prosimo, da v času nakupa preberete veljaven pravilnik o preklicu. Če ste naročnik OnStar, prekličete Storitve in pozneje želite ponovno aktivirati Storitve, boste morda morali plačati nadomestilo za ponovno aktivacijo. Prav tako nas lahko kadar koli pokličete ali pritisnete gumb OnStar v Vašem Vozilu, da dobite navodila, kako onemogočiti povezane Storitve, ki se zagotavljajo prek Vašega Vozila ali Povezane naprave.
Neodvisno od trajanja Vaše pogodbe lahko povezane Storitve kadar koli deaktivirate. Za navodila nas pokličite ali pritisnite modri gumb OnStar v Vašem Vozilu. Če želite pozneje ponovno aktivirati Storitve, boste morda morali plačati nadomestilo za ponovno aktivacijo.
 1. Naša pravica do prekinitve Storitev. Če ni zakonsko prepovedano, si v zakonsko dovoljenem obsegu pridržujemo pravico, da prekinemo Vaš dostop do Storitev oziroma Vašo udeležbo pri njih in tej Pogodbi, če po naši izključni presoji prekršite to Pogodbo. To Pogodbo lahko denimo takoj prekinemo v naslednjih primerih: (i) če prekršite katero koli obveznost te Pogodbe; (ii) če katera koli oseba ali stranka, ki deluje z Vaše strani, prek ali za Vas oziroma usklajeno z Vami, sprejme kakršen koli ukrep, ki ni skladen s to Pogodbo; (iii) če se na kakršen koli način v zvezi s to Pogodbo ali s katero koli Storitvijo lotite oziroma udeležite kakršnega koli nezakonitega, zavajajočega ali goljufivega ravnanja oziroma ga spodbujate; ali (iv) če se ne strinjate s spremembami te Pogodbe, kot vam jih lahko damo na voljo.
 2. Dodatne pravice do prekinitve; Posledica prekinitve. Poleg drugih pravic do prekinitve, določenih v tej Pogodbi, lahko kadar koli prekinemo to Pogodbo tako, da Vam to pisno sporočimo trideset (30) dni pred prekinitvijo. Ob prekinitvi ali izteku te Pogodbe morate takoj prenehati uporabljati Storitve, Vaša licenca za Programsko opremo pa se samodejno in takoj razveljavi. Vse določbe te Pogodbe, ki po naravi preživijo prekinitev ali iztek, bodo preživele tudi prekinitev ali iztek te Pogodbe. Če ste Storitev plačali, ste morda upravičeni do povrnitve delnega ali celotnega zneska, ki ste ga predhodno plačali, kar pa je odvisno od tega, kdaj je bila ta Pogodba prekinjena.
 3. Dolžnost obveščanja družbe OnStar o prodaji ali prenosu Vozila. Če ste naročnik OnStar, nas morate obvestiti, če nameravate prodati ali prenesti Svoje Vozilo. To je pomembno, da se pomaga zaščititi Vaš račun in Vaše informacije ter da se prepreči zaračunavanje Storitev po Vaši prodaji ali prenosu. Obvestite nas lahko tako, da nas pokličete na telefonsko številko, navedeno za Vašo državo na Spletnem mestu, ali pritisnete modri gumb OnStar v Svojem Vozilu ter obvestite svetovalca o Svojih načrtih. Kjer uporabljate Storitve in Aplikacije, ki lahko shranijo podatke lokalno v informativno-zabavnem sistemu v Vašem Vozilu, je vaša odgovornost, da izbrišete te Aplikacije in podatke, preden prodate ali prenesete Svoje Vozilo.
 4. Vozila Flote. Ta Pogodba velja za vas, če ste lastnik, upravitelj ali uporabnik Flote, ki uporablja katero od Storitev. Z uporabo Storitev ali vožnjo Vozila Flote z aktivnimi Storitvami se strinjate s pogoji te Pogodbe tudi, če niste kupili ali najeli Vozila oziroma naročili Storitev. Če imate v lasti Vozilo Flote, lahko za Storitve, zagotovljene Vaši Floti, veljajo dodatni pogoji in določbe. Če so ti dodatni pogoji in določbe v nasprotju s temi Uporabniškimi pogoji, veljajo dodatni pogoji in določbe za storitve Flote. Če vozite Vozilo Flote, Vam lahko Družba s Floto dovoli, da naročite dodatne Storitve, ki niso del Storitev, ki se zagotavljajo Družbi s Floto, poleg tega pa imate lahko tudi možnost nakupa Storitev za Svojo osebno rabo. Za te Storitve prav tako velja ta Pogodba. Vaša Družba s Floto lahko tudi omeji vrste Storitev, ki so Vam na voljo. Storitve, ki se zagotavljajo Floti, lahko urejajo dodatni pogoji in določbe ter izjave o zasebnosti, ki se razlikujejo od tistih, ki veljajo za Vozila, ki niso del Flote. Družba s Floto je morda zahtevala dodatne prakse zbiranja podatkov ali ravnanja z njimi, ki se razlikujejo od tistih, ki so povezana z določenimi Storitvami. Upravitelj vaše Flote lahko omeji določene Storitve in se lahko odloči, da bo zagotovil OnStar le za omejen čas ali pa sploh ne.Vaše brezplačno preskusno obdobje je lahko povezano z razmerjem Vaše Flote. Z Družbo s Floto se morate posvetovati, če imate vprašanja o katerih koli zahtevah, omejitvah ali podatkovnih praksah, ki se lahko nanašajo na Vašo uporabo Vozila Flote ali Storitev, povezanih z Vozilom Flote. Odgovorni ste (če ste lastnik Flote ali upravitelj) za obveščanje voznikov Flote, da so Storitve aktivne in da bodo vse informacije o voznikih, posredovane v okviru vpisnega postopka, vidne tako lastniku Flote kot upravitelju, in za pridobitev vseh potrebnih zakonskih soglasij od takšnih voznikov,ki so lahko zahtevana skladno z zakoni Vaše države. Če voznikom Storitve OnStar niso na voljo oziroma če jim jih ni dovoljeno kupiti, jih morate obvestiti tudi o izteku kakršnega koli preskusa in/ali neobnovitvi storitve.
 5. Sprememba pogodbe. To Pogodbo lahko občasno spremenimo. Obvestili Vas bomo o vseh bistvenih spremembah. Če se ne strinjate s katero koli spremembo, lahko prekinete to Pogodbo in prenehate uporabljati Storitve. Vaš nadaljnji dostop do katere koli od Storitev ali njihova uporaba pomenita vaše sprejemanje spremenjene Pogodbe. Če se mesečno ali letno plačilo v prihodnosti spremeni, boste obveščeni o vsakem povišanju cene, tako da lahko Storitve prekličete, še preden se sprememba uveljavi.
 6. Upravičenost. S sprejemom te Pogodbe ali uporabo Storitev potrjujete, da ste (a) polnoletni v Vaši jurisdikciji rezidentstva in popolnoma poslovno sposobni sklepati zavezujoče pogodbe oziroma da ste (b) stari vsaj 13 let, imate pravno soglasje staršev ali skrbnika in ste popolnoma sposobni in kompetentni skleniti in spoštovati to Pogodbo. Če ne izpolnjujete teh zahtev za upravičenost, morate zavrniti to Pogodbo z uporabo mehanizma, ki vam ga damo na voljo. Nobene od Storitev ne smete uporabljati, dokler ne izpolnite teh zahtev za upravičenost in dokler se ne strinjate z vsemi pogoji te Pogodbe.
 7. Brez uporabe Storitev s strani otrok. Storitve z oglaševanjem, videzom, povezavami na druga spletna mesta ali kako drugače ne ciljajo na otroke, mlajše od 13 let. Če ste mlajši od 13 let oziroma ste starš ali skrbnik otroka, mlajšega od 13 let, se zavedajte, da ne dovoljujemo registracije otrok, mlajših od 13 let, in da od njih zavestno ne zbiramo informacij. Če ste starš ali skrbnik otroka, mlajšega od 13 let, mu ne smete dovoliti, da bi uporabljal katero od Storitev, oziroma mu ne smete dovoliti, da bi se registriral za njihovo uporabo.
 8. Registracija in račun. Za uporabo nekaterih Storitev boste morda morali ustvariti račun. Če ustvarite račun:
  • morate posredovati pravilne in popolne podatke ter jih posodabljati, tako da ostanejo pravilni in popolni;
  • morate biti izključno odgovorni za aktivnost Vašega računa (vključno z aktivnostjo katere koli druge osebe, ki ji dovolite uporabljati Vaš račun);
  • morate ohranjati varnost Vašega računa in gesla ter ju ne smete razkriti nikomur; in
  • nas morate takoj obvestiti nas o vsaki kršitvi varnosti ali nepooblaščeni uporabi Vašega računa z uporabo naših podatkov za stik, navedenih v točki »Vprašanja« na koncu teh Uporabniških pogojev.
Storitve se sme uporabljati izključno za Vašo osebno uporabo (in uporabo drugih uporabnikov skladno s Točko 16) ali Vašo uporabo v povezavi s Floto, kot je dovoljeno v tej Pogodbi. Družba OnStar ne bo odgovorna za nobeno izgubo, ki izhaja iz nepooblaščenega dostopa ali uporabe Storitev ali Vašega računa. Vendar pa ste lahko Vi odgovorni družbi OnStar ali drugim osebam zaradi tovrstnega nepooblaščenega dostopa in/ali uporabe.
 1. Omejitve Storitev.
15.1 Storitve, ki so na voljo v vsaki državi, so navedene na Spletnem mestu. Upoštevajte, da vse Storitve niso na voljo pri vseh modelih vozil oziroma v vseh državah. Nekatere Storitve se opirajo na brezžična komunikacijska omrežja in satelitsko omrežje Globalnega pozicionirnega sistema (v nadaljevanju: »GPS«). Vse Storitve niso ves čas na voljo povsod. Območje, po katerem vozite, lahko vpliva na Storitve, ki Vam jih lahko zagotovimo, vključno s Storitvami usmerjanja. 15.2 Nekatere Storitve lahko delujejo le na krajih, kjer smo za Storitev na tem območju ohranili tretjega ponudnika omrežja, in le v primeru, če tretji ponudnik omrežja zagotovi tehnično združljivost s Povezano napravo, pokritost, zmogljivost omrežja in sprejem, ko in kjer je Storitev potrebna. Storitve, ki uporabljajo informacijo o lokaciji, delujejo le, če so satelitski signali GPS neovirani, na voljo v tem kraju in združljivi s sistemi Vašega Vozila ali Povezane naprave. Poleg tega se omrežja in sistemi tretjih ponudnikov omrežja tehnološko spreminjajo in razvijajo. Vaša Povezana naprava morda ne bo vedno združljiva z omrežji in sistemi tretjih ponudnikov ali samimi Storitvami. Družba OnStar vam ne zagotavlja nobene omrežne povezljivosti. Takšno povezljivost zagotavlja tretji ponudnik omrežja. 15.3 Vaše Vozilo in Povezana naprava morata imeti delujoč električni sistem (vključno z ustreznim akumulatorskim napajanjem), da Storitve delujejo. Za podaljšanje življenjske dobe akumulatorja določene Storitve in funkcionalnosti OnStar postanejo začasno nerazpoložljive, če ne zaženete motorja svojega vozila 10 dni zapored. Razpoložljivost teh Storitev in funkcij OnStar se samodejno obnovi naslednjič, ko zaženete motor svojega vozila. Za dodatne podrobnosti glejte navodila za uporabo. 15.4 Storitve morda ne delujejo:
 • če oprema v Vašem Vozilu ali Programska oprema v Vaši povezani napravi ni pravilno nameščena;
 • če niste ohranjali opreme ali Vaše Povezane naprave ali Vozila v dobrem delovnem stanju;
 • če ne spoštujete veljavnih zakonov;
 • če poskušate dodati, povezati ali spremeniti katero koli opremo ali programsko opremo v Vaši Povezani napravi ali Vozilu (kot je npr. priklop naprav na električni sistem ali diagnostični priključek Vozila);
 • če Vaša Povezana naprava ali Vozilo nista združljiva s Storitvami ali brezžično storitvijo in tehnologijo, ki jo zagotovijo naši tretji ponudniki omrežja (ta brezžična storitev in tehnologija se spreminjata); ali
 • če nastopijo druge težave, ki jih ne moremo nadzorovati in ovirajo zagotovitev ali kakovost Storitev, kot so hribi, visoke stavbe, predori, vreme, poškodbe pomembnih delov vašega Vozila v nesreči ali zasičenost oziroma motenje brezžičnega telefonskega omrež
15.5 Nismo odgovorni za nobeno zamudo ali neizvedbo, ki (a) bi jo Vi lahko preprečili, če bi sprejeli razumne previdnostne ukrepe, ali (b) je posledica naravnih nesreč ali sil oziroma vzrokov, ki so zunaj našega razumnega nadzora (npr.: izpad javnega električnega omrežja, vojna, vladni ukrepi, terorizem, državljanski nemiri, pomanjkanje dela oziroma težave pri delu (ne glede na vzrok) ali izpadi opreme, vključno z izpadi spletne, računalniške, telekomunikacijske ali druge opreme). Ne obljubljamo neprekinjene razpoložljivosti Storitev. 15.6 Vsi podatki za usmerjanje, ki jih zagotovimo, temeljijo na najnovejših informacijah z zemljevidov, ki so nam na voljo, vendar pa so informacije lahko nepravilne ali nepopolne. Podatki o poti denimo morda ne vključujejo informacij o enosmernih cestah, prepovedih zavijanja, gradbenih projektih, sezonskih cestah ali novih cestah. Predlagana pot lahko vsebuje cesto, ki je zaprta zaradi gradbenih del, ali zavijanje, ki je prepovedano s prometnimi znaki na križišču. Predlagane poti se prav tako ne ozirajo na to, ali so območja, po katerih se potuje, stanovanjska, poslovna ali mešana, in ne upoštevajo razpoložljivosti javnih ali zasebnih dobrin in storitev. Zato morate uporabiti dobro presojo, upoštevati cestnoprometne predpise in navodila ter oceniti, ali je sledenje usmeritvam sistema varno in zakonito v trenutnih razmerah. 15.7 Priporočamo, da pred uporabo Storitev skrbno preberete veljavne pogoje in pravilnike, ki sestavljajo to Pogodbo, vključno z našo Izjavo o zasebnosti. Z uporabo Storitev tretjih oseb potrjujete, da veljavni pogoji storitve in izjava o zasebnosti, ki jih da na voljo ta tretja oseba, predstavljajo izključno dogovor med Vami in to tretjo osebo, ne med Vami in nami. Nismo odgovorni za pogoje storitve, ki jih da na voljo takšna tretja oseba, vključno s tretjim ponudnikom omrežja in/ali Ponudnikom Brezžičnih storitev, poleg tega pa nimamo nobenih obveznosti ali odgovornosti skladno s temi pogoji storitve. 15.8 Za te Storitve nismo dolžni zagotoviti nikakršnega tehničnega ali drugačnega vzdrževanja ali podpore. Če zagotovimo kakršno koli vzdrževanje ali podporo za Storitve, lahko vsako takšno vzdrževanje, podporo in/ali storitve kadar koli ustavimo. 15.9 Diagnostični podatki Vozila, ki jih posredujemo kot del nekaterih Storitev, so omejeni na posamezne informacije, ki jih je mogoče na daljavo pridobiti od Vozila. Čeprav nenehno posodabljamo niz naših razpoložljivih diagnostičnih podatkov in nabor obvestil, med katerimi lahko izbirate, so diagnostični podatki omejeni in namenjeni za uporabo poleg izvajanja ročnih pregledov Vašega Vozila in ne kot nadomestek zanje. Ne obljubljamo, da bomo odkrili vsa stanja Vozila, Vaša odgovornost pa je, da spremljate in vzdržujete Svoje Vozilo skladno z veljavnimi zakoni in predpisi. Vse diagnostične funkcije niso na voljo v vseh vozilih.
 1. Drugi uporabniki. Ta Pogodba se nanaša na vse uporabnike Vaše Povezane naprave ali Vozila. Odgovorni ste za vse dejavnosti uporabnikov Vaše Povezane naprave ali Vozila, vključno z vsem dostopom do Storitev ali njihovo uporabo. Brez omejitev za zgoraj navedeno je Vaša odgovornost:
 • da obvestite druge uporabnike Vaše Povezane naprave ali Vozila, da njihov dostop do Storitev in njihovo uporabo ureja ta Pogodba;
 • obvestiti druge uporabnike izjav o zasebnosti, ki se nanašajo na uporabo Storitev; in
 • zagotoviti, da drugi uporabniki Vaše Povezane naprave ali Vozila spoštujejo veljavne pogoje te Pogodbe.
 1. Posodobitve programske opreme; Začasna ali trajna ukinitev storitev. Strinjate se, da imata lahko družba OnStar in Ponudnik Vašega Vozila dostop do sistemov, povezanih z Vašo Povezano napravo in Vašim Vozilom (v nadaljevanju: »Sistemi«) za naslednje namene:
 • Posodobitve programske opreme. Vaši Sistemi vključujejo programsko opremo, podatke, Aplikacije in povezane nastavitve, ki Vam jih družba OnStar ali Ponudnik Vašega Vozila dajeta na voljo (v nadaljevanju skupno: »Programska oprema«). Programske opreme se Vam ne proda, temveč se Vam zanjo podeli licenca, občasno pa je Programsko opremo treba tudi posodobiti ali spremeniti. Strinjate se, da lahko družba OnStar brez obvestila ali soglasja na daljavo prenese določene bistvene posodobitve ali spremembe Programske opreme v Vašo Povezano napravo ali Vozilo. Te posodobitve ali spremembe lahko denimo izboljšajo zaščito ali varnost, ohranijo pravilno delovanje Vašega Vozila ali Povezane naprave oziroma poskrbijo, da Vam je mogoče zagotoviti Storitve. Po možnosti Vas bomo vnaprej obvestili o bistvenih posodobitvam programske opreme ter vnaprej zahtevali Vaše soglasje za namestitev nebistvenih posodobitev programske opreme. Družba OnStar lahko na daljavo prenese posodobitve ali spremembe Programske opreme v Vašo Povezano napravo ali Vozilo, kot zahteva Ponudnik Vašega Vozila. Posodobitve ali spremembe Programske opreme lahko spremenijo ali izbrišejo podatke, ki ste jih shranili v Vaši Povezani napravi ali Vozilu (kot so shranjeni navigacijski cilji ali predhodno nastavljene radijske postaje). Nismo odgovorni za nobene podatke, spremenjene ali izbrisane zaradi posodobitve ali spremembe Programske opreme. Naš tretji ponudnik omrežja in Ponudniki Brezžičnih storitev ne bodo prenašali posodobitev programske opreme v Vašo Povezano napravo ali Vozilo, Vi pa morate zagotoviti, da se ves čas izvaja varnostno kopiranje Vaših podatkov;
 • Začasna ukinitev. Morda bomo morali občasno brez nadaljnjega obvestila in brez odgovornosti do Vas začasno ukiniti ali omejiti Vaš dostop do Storitev ali njihovo uporabo zaradi razreševanja težav sistema, težav z Vašim računom oziroma drugih težav, ki lahko vplivajo na izvajanje, uresničevanje ali varnost Storitev;
 • Trajna ukinitev. Če ni drugače določeno v tej Pogodbi lahko ukinemo katero koli od Storitev. To se lahko zgodi kot posledica naših prizadevanj, da bi izpopolnili Storitve, preprečili poslabšanje delovanja ali upoštevali spremembe v tehnologiji, interese strank, regulatorne zahteve ali poslovne potrebe. O vsakem tovrstnem koraku boste obveščeni, vsi neporabljeni vnaprej plačani zneski pa Vam bodo povrnjeni;
 • Kibernetska varnost. V okviru Storitev se za namene kibernetske varnosti strinjate, da lahko spremljamo Sisteme v Vaši Povezani napravi ali Vozilu in informacije v teh Sistemih ter da lahko za te Sisteme uporabimo obrambne ukrepe za zaščito teh Sistemov in Vaših pravic;
 • Obvestilo in soglasje. Če posredujemo nadaljnje obvestilo ali zahtevamo nadaljnje soglasje za posodobitev ali spremembo Programske opreme, lahko obvestilo ali soglasje prejme ali posreduje kateri koli dovoljeni uporabnik Povezane naprave ali Vozila oziroma Storitev ali Sistemov (v nadaljevanju: »Dovoljeni uporabnik«) v imenu Vas, v imenu lastnika Povezane naprave ali Vozila, v svojem imenu in v imenu vseh drugih Dovoljenih uporabnikov. Uporabnik, ki prejme ali posreduje to obvestilo ali soglasje je odgovoren za obveščanje vseh drugih Dovoljenih uporabnikov o obvestilu in svojem soglasju. Vendar pa se strinjate, da lahko iz razlogov zaščite ali varnosti brez dodatnega obvestila ali soglasja dobimo dostop do Programske opreme in jo spremenimo ali posodobimo; in
 • Ta Pogodba ureja vse posodobitve ali druge spremembe, ki jih opravimo pri Storitvah, Sistemih ali Programski opremi za vse Dovoljene uporabnike.
 1. Vaše dodatne izjave in obveznosti. Strinjate se:
 • da imate pravico in pooblastilo, da sklenete to Pogodbo v Svojem imenu;
 • da boste Svoj račun in Storitve uporabljali le s Svojo Povezano napravo oziroma tako, kot je drugače dovoljeno z naše strani;
 • da boste v celoti spoštovali to Pogodbo in vse pogoje tretjega ponudnika Aplikacije;
 • da boste nam in vsem ponudnikom Aplikacij posredovali natančne informacije in skrbeli za posodabljanje teh informacij;
 • da boste spremljali Svojo uporabo Storitev in v celoti izpolnili zahteve te Pogodbe;
 • da boste odgovorni za vse Svoje stroške in izdatke, vključno z davki, izgubami in obveznostmi, nastalimi v povezavi z Vašo uporabo Storitev in vseh dejavnosti, ki jih na kakršen koli način opravljate v povezavi s Storitvami ali to Pogodbo;
 • da Vaše strinjanje s to Pogodbo in njeno izpolnjevanje ne krši nobene od Vaših obstoječih obveznosti;
 • da boste imeli dostop do Storitev le prek Svojega vzpostavljenega računa;
 • da ne boste poskušali prekršiti nobenih varnostnih ukrepov Storitev;
 • da ne boste kopirali, razmnoževali, distribuirali, uporabili vzvratnega prevajanja ali vzvratnega inženirstva, odstranili, spreminjali ali zaobšli katero koli varnostno tehnologijo oziroma kako drugače posegali vanjo, prešli na katero koli uporabo, ki ni odobrena z naše strani, ali zahtevali lastništvo v zvezi s Storitvami, našimi informacijami, informacijami katere koli tretje osebe ali gradivi, povezanimi s Storitvami;
 • da ne boste Storitev uporabljali za noben nezakonit namen, nadlegovanje katere koli osebe oziroma za noben namen, ki ni dovoljen z naše strani;
 • da nas boste takoj obvestili o vseh spremembah Vaših kontaktnih podatkov;
 • da ne boste Storitev ali katere od Aplikacij uporabili za prenos ali pošiljanje kakršnih koli informacij ali podatkov, ki jih nimate pravice prenesti ali poslati;
 • da ne boste preprodajali Storitev;
 • da ne boste odstranili, spremenili ali zakrili nobenih obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamk ali drugih obvestil o lastninskih pravicah na Storitvah ali v oziroma na katerem koli njihovem delu ali katerih koli informacijah ali gradivih na Storitvah oziroma pridobljenih iz Storitev;
 • da boste po vsem svetu spoštovali vse lokalne, regionalne, provincialne, zvezne in nacionalne zakone, statute, odloke, podzakonske akte in predpise, ki veljajo za Vašo uporabo Storitev; in
 • da nimate nobene lastninske pravice pri kateri koli številki, dodeljeni Vaši Povezani napravi, in razumete, da se lahko vsaka tovrstna številka občasno spremeni.
 1. Odškodnina. Če ni zakonsko prepovedano, se v največjem zakonsko dovoljenem obsegu skladno z lokalno zakonodajo ob upoštevanju dejstva, da Vam družba OnStar zagotovi Storitve in podeli pravice, strinjate, da boste povrnili škodo družbi OnStar, njeni matični družbi, odvisnim družbam, dajalcem licenc, tretjemu ponudniku omrežja, Ponudnikom Brezžičnih storitev in izvajalcem kot tudi njihovim zaposlenim, uslužbencem, direktorjem in zastopnikom (v nadaljevanju skupno: »Osebe« družbe OnStar) in odvezali Osebe družbe OnStar vsake odgovornosti za kakršno koli izgubo, škodo, telesne poškodbe (vključno s smrtjo), tožbe, zahtevke, kazni, obresti, dodatne davke, zahteve in izdatke, vključno z razumnimi pravnimi stroški in izdatki katere koli vrste ali narave, ki izhajajo iz katerega koli zahtevka tretje osebe proti kateri koli Osebi družbe OnStar, na njegovi podlagi ali kot posledica takega zahtevka: (i) ki izhaja iz Vašega dostopa do Storitev in/ali njihove uporabe; (ii) ki izhaja iz Vašega neizpolnjevanja te Pogodbe; (iii) ki se nanaša na nepravilnost ali neresničnost katere koli izjave ali jamstva, ki ste ga dali skladno s to Pogodbo; (iv) ki izhaja iz katerih koli dejavnosti katere koli druge osebe razen Vas v povezavi s Storitvami, opravljenimi prek Vašega računa; (v) ki izhaja iz dostopa do katere koli Storitve in/ali njene uporabe prek Vaše Povezane naprave oz. nezmožnosti tovrstnega dostopa ali uporabe; ali (vi) ki izhaja iz katere koli od Vaših drugih dejavnosti skladno s to Pogodbo ali Storitvami ali v povezavi s to Pogodbo in Storitvami. Ta obveznost do povračila škode ne bo veljala, če niste delovali krivdno in niste drugače odgovorni za izgube, škodo, telesne poškodbe (vključno s smrtjo), tožbe, zahtevke, kazni, obresti, dodatne davke, zahteve in izdatke, vključno z razumnimi pravnimi stroški in izdatki.
 2. Nepooblaščena uporaba ali sprememba Storitev. Pravice do spodaj navedenih dejavnosti nimate in jih tudi ne boste izvajali:
 • prenašanje kakršne koli programske opreme ali drugih gradiv, ki vsebujejo kakršne koli viruse, črve, trojanske konje, hibe, datumske bombe, časovne bombe, pajke, spletne robote, luščilce prikazovalnikov ali spletne plazilce oziroma druge elemente uničevalne ali moteče narave;
 • izkoriščanje Storitev ali Programske opreme na kakršen koli nepooblaščen način, vključno z zlorabo ali obremenjevanjem strešnika ali omrežne zmogljivosti ali infrastrukture;
 • spreminjanje, prilagajanje, podlicenciranje, prevajanje, prodaja, vzvratno inženirstvo, vzvratno prevajanje ali razstavljanje katerega koli dela Storitev ali Programske opreme oziroma odstranjevanje, spreminjanje ali obvod katere koli varnostne tehnologije oziroma drugačno poseganje vanjo;
 • »okvirjanje« (frame), »zrcaljenje« (mirror) ali preprodaja katerega koli dela Storitev ali Programske opreme brez našega predhodnega pisnega dovoljenja; ali
 • nabiranje ali zbiranje informacij o uporabnikih.
Vsak poskus katerega koli uporabnika ali katerega koli drugega posameznika ali subjekta, da bi namerno poškodoval Storitve ali Programsko opremo oziroma ogrozil legitimno delovanje Storitev ali Programske opreme, predstavlja kršitev te Pogodbe. Družba OnStar si pridržuje pravico, da razišče vsako sumljivo dejavnost in da v največjem zakonsko dovoljenem obsegu sprejme vse mogoče ukrepe proti vsaki takšni osebi ter od nje prejme povrnitev povzročene škode. Družba OnStar si pridržuje pravico, da organom pregona razkrije vse informacije o Vas, vključno z Vašim računom in dostopom do Vašega računa ter njegovo uporabo, kot je to potrebno za izvršitev te Pogodbe in izpolnitev kakršne koli sodne odredbe oziroma kot je to dovoljeno v Izjavi o zasebnosti.
 1. Intelektualna lastnina. Storitve in Programska oprema so zaščitene z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah, zanje pa lahko veljajo zaščite intelektualne lastnine, vključno s patentnimi pravicami in pravicami blagovnih znamk. Če ni zakonsko dovoljeno, ne smete kopirati, razširjati, spreminjati, izvajati, predvajati, prikazovati, prenašati, ponovno uporabiti, ponovno objaviti, uporabiti (razen če je to izrecno določeno v tej Pogodbi) ali uveljavljati katere koli pravice v katerem koli vidiku Storitev ali Programske opreme, vključno z vsebino, besedilom, slikami, avdioposnetki in videoposnetki, brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja družbe OnStar.
 2. Obveščanje o kršitvah avtorskih pravic. Če Vi ali druga pogodbenica (v obeh primerih v nadaljevanju: »Pogodbenica pritožnica«) menite, da katera koli vsebina ali kateri koli drugi vidik Storitev ali Programske opreme kršita avtorske pravice Pogodbenice pritožnice, mora Pogodbenica pritožnica poslati pisno obvestilo o kršitvi avtorskih pravic našemu imenovanemu zastopniku za avtorske pravice na spodaj navedeni naslov. Obvestilo mora vključevati naslednje informacije:
 • Fizični ali elektronski podpis osebe, pooblaščene za nastopanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno krš
 • Opredelitev avtorsko zaščitenega dela, pri katerem naj bi bile kršene avtorske pravice.
 • Opredelitev gradiva o Storitvah ali Programski opremi, ki naj bi kršilo avtorske pravice, z informacijami, ki so razumno zadostne, da nam omogočajo lociranje gradiva.
 • Informacije, ki so razumno zadostne, da nam dovoljujejo vzpostavitev stika s Pogodbenico pritožnico, kot so naslov, telefonska številka in, če je na voljo, e-poštni naslov, prek katerega se lahko vzpostavi stik s Pogodbenico pritož
 • Izjava, da je Pogodbenica pritožnica v dobri veri prepričana, da uporaba gradiva v sporni zadevi ni odobrena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakonodaje.
 • Izjava, da so informacije v obvestilu pravilne in da je Pogodbenica pritožnica pooblaščena za nastopanje v imenu lastnika izključne pravice, ki naj bi bila kršena.
Takšno pisno obvestilo je treba poslati na naslov: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC : 482-D24-B48 Telefon: 00-1-313-667-3544 E-pošta: Copyright@gm.com   Vse druge povratne informacije, pripombe, zahteve za tehnično podporo in druge dopise je treba posredovati družbi OnStar prek kontaktnih informacij, navedenih v točki »Vprašanja« na koncu te Pogodbe.  
 1. Blagovne znamke. Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene oznake (v nadaljevanju skupno: »Blagovne znamke«), prikazane v povezavi s Storitvami, so registrirane in/ali neregistrirane blagovne znamke družbe OnStar, Ponudnika Vašega Vozila ali ostalih tretjih oseb. Nič v Storitvah se ne sme razlagati kot implicitna, po načelu »estoppel« ali drugačna odobritev kakršne koli licence ali pravice do uporabe ali prikazovanja katere koli Blagovne znamke ali kakršne koli njene različice brez pisnega dovoljenja družbe OnStar ali njenega drugega lastnika. Vaša uporaba Blagovne znamke družbe OnStar oziroma Ponudnika Vašega Vozila je strogo prepovedana.
 2. Skladnost za izvoz. Po vsem svetu boste spoštovali vse zakone in predpise, ki veljajo za Storitve. Nobenega vidika Storitev ne smete uporabiti, izvoziti, ponovno izvoziti, uvoziti, prodati ali prenesti, razen kot je dovoljeno z zakoni in predpisi, veljavnimi v Vaši državi. Prav tako se strinjate, da Storitev ne boste uporabili za nobene zakonsko prepovedane namene, vključno z razvojem, načrtovanjem, izdelavo ali proizvodnjo jedrskih izstrelkov ali kemičnega oziroma biološkega orožja.
 3. Informacije in povratne informacije. Skladno s temi Uporabniškimi pogoji nam boste morda morali za zagotovitev Storitev posredovati informacije. Želimo tudi Vaše povratne informacije glede Storitev. Če ni drugače določeno v Izjavi o zasebnosti, se informacije in gradiva, ki jih posredujete v povezavi s to Pogodbo (v nadaljevanju: »Povratne informacije«), ne štejejo za zaupne s strani družbe OnStar, družba OnStar pa ni dolžna informacij ali gradiv ohranjati zaupnih oziroma ni dolžna Povratnih informacij vračati ali uničevati. Vaše Povratne informacije so posredovane prostovoljno in brez omejitev, družba OnStar pa lahko vse Povratne informacije uporablja, razmnožuje, spreminja, distribuira, prikazuje, izvaja, predvaja, podlicencira in razkrije na kakršen koli način, v kakršni koli obliki ali mediju, bodisi znanem zdaj bodisi razvitem pozneje, brez kakršne koli izrecne ali implicitne obveznosti do Vas ter brez kakršnega koli obvestila, plačila ali pripisa Vam. Družba OnStar ima pravico spremljati vse Povratne informacije, ki jih pošljete, ni pa k temu obvezana.
 4. Zbiranje podatkov/Zasebnost podatkov. Družba OnStar zbira, uporablja in deli informacije od Vas in o Vas ter Vaših Povezanih napravah in Vozilu. Izjava o zasebnosti družbe OnStar (v nadaljevanju: »Izjava o zasebnosti«) opisuje, kaj družba OnStar počne s temi informacijami. Soglašate z zbiranjem, uporabo in deljenjem informacij, opisanih v Izjavi o zasebnosti in vseh spremembah Izjave o zasebnosti, ki se lahko spremeni na enak način kot ta Pogodba. Če prodate, prenesete, oddate Svoje Vozilo ali Svojo Povezano napravo v najem ali ju zavržete, ste izključno odgovorni za izbris informacij o Vas, ki se nahajajo v Vozilu ali Povezani napravi oziroma v Vašem povezanem računu.
Zbiranje, obdelava in hramba katerih koli podatkov, ki jih posredujete v okviru Aplikacije oziroma jih Vaša Povezana naprava neposredno prenese v Aplikacijo, urejajo pogoji in izjava o zasebnosti ponudnika Aplikacije. Skrbno preberite pogoje in izjavo o zasebnosti ponudnika Aplikacije. Pozvani boste, da jih sprejmete pred namestitvijo Aplikacije. Družba OnStar ni odgovorna za uporabo Vaših podatkov s strani tretjega ponudnika Aplikacije. Če v Aplikacijo vnesete podatke druge osebe, npr. telefonsko številko, morate predhodno pridobiti soglasje te osebe. Če imate dejavne Storitve OnStar, upoštevajte, da Zasebnostni gumb ne more skriti Vaše lokacije pred Aplikacijami. Če prodate, prenesete ali kako drugače oddate Svojo Povezano napravo v najem ali jo zavržete, ste izključno odgovorni za izbris Svojega računa AppShop in vseh aplikacij, ki uporabljajo Vaše osebne podatke.
 1. Brez jamstva s strani družbe OnStar ali Ponudnika Vozila.
27.1 Družba OnStar in Ponudnik Vašega Vozila ne dajeta nikakršnih izjav, pogojev ali jamstev v zvezi s Storitvami. Storitve so zagotovljene »takšne, kot so«, in »takšne, kot so na voljo«, vključno z vsemi okvarami in napakami, do katerih lahko pride. 27.2 V obsegu, dovoljenem z veljavno zakonodajo, družba OnStar in Ponudnik Vašega Vozila ne jamčita delovanja, izvajanja ali razpoložljivosti Storitev ali katere koli izvedbe ali postopkov družbe OnStar ali Ponudnika Vašega Vozila v povezavi s Storitvami ali to Pogodbo. V obsegu, dovoljenem z veljavno zakonodajo, družba OnStar in Ponudnik Vašega Vozila ne jamčita, da bodo Storitve obstajala določeno časovno obdobje, prav tako pa ne jamčita, da bo prihodnje delovanje Storitev združljivo s trenutnim delovanjem ali aplikacijami. 27.3 V obsegu, dovoljenem z veljavno zakonodajo, družba OnStar in Ponudnik Vašega Vozila ne jamčita oziroma ne dajeta nobenih pogojev ali izjav glede ustreznosti, razpoložljivosti, natančnosti, zanesljivosti, popolnosti ali pravočasnosti kakršnih koli podatkov ali gradiva katere koli vrste, ki jih vsebujejo Storitve za kakršen koli namen. Družba OnStar in Ponudnik Vašega Vozila ne dajeta nobenih izjav glede tega, da bodo Storitve zaščitene pred izgubo, prekinitvijo, okvaro podatkov, napadom, virusi, poseganjem, hekanjem ali drugim varnostnim vdorom, družba OnStar in Ponudnik Vašega Vozila pa odklanjata vsako odgovornost v povezavi s tem. Družba OnStar in Ponudnik Vašega Vozila ne dajeta nobenega jamstva glede razpoložljivosti Storitev oziroma glede tega, da bodo Storitve delovale brez prekinitev ali da bodo brezhibne. 27.4 V obsegu, dovoljenem z veljavno zakonodajo, družba OnStar in Ponudnik Vašega Vozila nista odgovorna za okvare, ki jih povzročijo napake strežnika, napačno ali ponovno usmerjeni prenosi, neuspešne spletne povezave, prekinitve ali napake pri prenosu podatkov, računalniški virusi, dejanja ali opustitve dejanj tretjih oseb, ki poškodujejo omrežje ali poslabšajo brezžično storitev, materialno škodo in telesne poškodbe, ki jih povzroči napaka ali zakasnitev pri povezovanju klica kateremu koli subjektu, vključno s službo za ukrepanje v sili, ali drugo tehnično okvaro, bodisi človeške bodisi tehnične narave. 27.5 Družba OnStar in Ponudnik Vašega Vozila ne jamčita, da bodo Storitve delovale pravilno na Vaši opremi. Le Vi sami boste odgovorni za vsa popravila Vaše opreme in vse druge izgube, ki jih dejansko ali domnevno povzročijo Storitve. 27.6 Nekatere jurisdikcije omejujejo izjave o omejitvi odgovornosti za implicirana ali druga jamstva oziroma jih ne dovoljujejo, tako da nekatere od zgornjih izjav o omejitvi odgovornosti morda ne veljajo, če se za to Pogodbo uporablja zakonodaja takšne jurisdikcije, pri čemer so jamstva družbe OnStar in Ponudnika Vašega Vozila omejena na obseg, ki je dovoljen z zakonodajo. 27.7 Omejitve odgovornosti. Vsaka odgovornost družbe OnStar ali Ponudnika Vašega Vozila za škodo ali nesmotrne izdatke, povzročene na kakršen koli način, bo, ne glede na njeno pravno podlago, omejena v obsegu, dovoljenem z veljavno zakonodajo, na znesek predvidljive škode, značilne za to vrsto pogodb, zaradi kršitve pogodbenih obveznosti. Nobena od omejitev odgovornosti v tej točki ali drugod v tej Pogodbi se ne nanaša na nobeno odgovornost za kršitev zakonsko impliciranih pogojev oziroma na nobeno odgovornost, ki je ni mogoče omejiti skladno z veljavno zakonodajo, zlasti na odgovornost za telesne poškodbe ali smrt, ki so posledica malomarnosti, goljufije ali namernega neprimernega ravnanja. Strinjate se, da so koristi, ki jih dobite od te Pogodbe, delno v zameno za omejitve odgovornosti, določene v tej Pogodbi. Družba OnStar ne bo na noben način odgovorna v povezavi s katerimi koli Storitvami tretjih oseb, vključno s tistimi, ki jih ponuja Ponudnik Vašega Vozila. Dolžni ste sprejeti vse razumne ukrepe za ublažitev, preprečitev in zmanjšanje škode.
 1. Splošno.
28.1 Prenos. Te Pogodbe (ali katerega koli njenega dela) ne more prenesti brez pisnega soglasja družbe OnStar, vsak poskus prenosa brez pisnega soglasja družbe OnStar pa je ničen in neveljaven. Družba OnStar lahko prenese to Pogodbo tako, da Vas o tem obvesti ali pa tudi ne. 28.2 Razmerje. Nič v tej Pogodbi se ne sme razlagati, kot da ste Vi ali družba OnStar partnerja, podvižnika v skupnem podvigu, naročnika, zastopnika ali uslužbenca drug drugega. Nobena pogodbenica nima izrecne ali implicitne pravice, pristojnosti ali pooblastila, da bi sprejemala obveznosti v imenu druge pogodbenice. 28.3 Ni zavarovanje. Nismo zavarovalnica ter ne priporočamo in ne podpiramo nobene zavarovalnice. Vi sami ste odgovorni za zavarovanje Vašega Vozila. Storitve ne zagotavljajo zavarovanja Vašega Vozila in niso zavarovalni produkt. Storitve so zagotovljene kot ugodnost. Plačila, ki jih plačate za katero koli od Storitev, niso povezana z vrednostjo Vašega Vozila ali kakršne koli lastnine v njem oziroma s stroški kakršne koli telesne poškodbe ali škode, ki jo utrpite. Skleniti morate ustrezno zavarovanje za Vaše Vozilo in vsa povezana tveganja ter ga ohranjati. 28.4 Obvestila. Vsa obvestila, zahteve, soglasja, odobritve in drugi dopisi, ki jih zahtevate ali dovolite skladno s to Pogodbo, morajo biti v pisni obliki in veljajo za vročena, če so naslovljena in dostavljena skladno s kontaktnimi informacijami službe za podporo strankam na Spletnem mestu. Družba OnStar lahko spremeni svoj naslov za namene obveščanja, potem ko Vas o tem predhodno obvesti. Obvestila lahko izdajamo po različnih kanalih, vključno z objavljanjem sporočil na Spletnem mestu, pošiljanjem e-pošte Vam, kontaktiranjem z Vami prek naših svetovalcev ali z uporabo ustreznih sistemov, ki so na voljo v Vašem Vozilu ali Vaši Povezani napravi. Soglašate s prejemanjem tovrstnih obvestil in se strinjate, da bodo vsa tovrstna obvestila, ki Vam jih pošlje družba OnStar, pravno veljavna. Strinjate se, da kakršna koli obvestila, ki jih pošljemo po e-pošti ali fizični pošti, izpolnjujejo vse zahteve po posredovanju obvestil v pisni obliki. Če se ne strinjate, ne sprejmite te Pogodbe. Lahko imate pravico do umika Svojega soglasja glede prejemanja določenih elektronskih dopisov. Če tako zahteva zakonodaja, Vam bomo na zahtevo posredovali papirnate izvode vseh dokumentov in zapisov. To lahko storite tako, da vzpostavite stik z nami prek telefonske številke ali e-poštnega naslova, ki sta navedena v točki »Vprašanja« na koncu teh Uporabniških pogojev. Če umaknete Svoje soglasje, si pridržujemo pravico do prekinitve te Pogodbe. Če želite prejemati obvestila, ki jih pošiljamo po e-pošti, in imeti dostop do njih, morate imeti dostop do spleta in računalnik ali napravo z združljivim spletnim brskalnikom. Potrebovali boste tudi programsko opremo, ki omogoča ogledovanje datotek v formatu Portable Document (v nadaljevanju: »PDF«). Če želite ohraniti obvestila, ki Vam jih pošljemo, mora Vaša naprava ali računalnik imeti možnost prenosa in shranjevanja elektronskih dopisov, vključno z datotekami PDF. S sprejemom teh pogojev potrjujete, da ste sposobni prejemati obvestila, ki jih morda pošljemo, zagotoviti do njih dostop in jih ohraniti. Svoj e-poštni naslov za namene obveščanja lahko kadar koli spremenite tako, da vzpostavite stik z nami prek telefonske številke ali e-poštnega naslova, ki sta navedena v točki »Vprašanja« na koncu teh Uporabniških pogojev. 28.5 Ločljivost. Če sodišče pristojne jurisdikcije ugotovi, da je kateri koli pogoj ali določba te Pogodbe ali katerega koli dokumenta, vključenega v to Pogodbo s sklicevanjem, v nasprotju z zakonodajo, se ta pogoj loči od te Pogodbe, kar pa ne vpliva na preostale določbe te Pogodbe oziroma uporabo take določbe za osebe in okoliščine, ki ne spadajo med tiste, za katere je neveljavna oziroma neizvršljiva. Če ni zakonsko prepovedano, je vsaka določba te Pogodbe veljavna in izvršljiva v zakonsko dovoljenem obsegu. 28.6 Opustitev. Noben pogoj ali določba te Pogodbe se ne opustita in nobena kršitev ni opravičljiva, razen če je opustitev oziroma soglasje pisno in podpisano s strani pogodbenice, ki naj bi dovolila opustitev oziroma podala soglasje. Nobeno soglasje katere koli pogodbenice glede kršitve druge pogodbenice oziroma opustitev ukrepanja ob kršitvi, bodisi izrecno ali implicitno, ne predstavlja soglasja, opustitve ali opravičila za kakršno koli drugo ali nadaljnjo kršitev. 28.7 Sklici, naslovi in primeri. V tej Pogodbi so naslovi členov in točk namenjeni le lažjemu sklicevanju in se ne upoštevajo pri tolmačenju te Pogodbe. Primeri, podani v tej Pogodbi, ki so lahko uvedeni z besednimi zvezami »vključno z«, »na primer«, »kot so« ali podobnimi izrazi, so namenjeni izključno ponazoritvi in niso omejujoči. 28.8 Veljavno pravo. Če ste potrošnik, se ta Pogodba in vse nepogodbene obveznosti, ki se nanašajo nanjo, tolmačijo skladno z zakoni države, v kateri živite, ti pa jo tudi urejajo. Če niste potrošnik, se ta Pogodba in vse nepogodbene obveznosti, ki se nanašajo nanjo, tolmačijo skladno z zakoni Anglije, ti pa jo tudi urejajo. 28.9 Celotna pogodba. Ta Pogodba, vključno z dodatnimi pogoji in pravilniki, na katere se sklicuje v tej Pogodbi, predstavljajo celotno pogodbo med pogodbenicami v zvezi z njenim predmetom, saj med pogodbenicami ni nobenih drugih izjav, sporazumov ali pogodb, ki se nanašajo na ta takšen predmet. Te Pogodbe ne morete spremeniti, če se družba OnStar pisno ne strinja s spremembo. Če ni drugače določeno v tej Pogodbi, vsako nasprotje med temi Uporabniškimi pogoji in drugimi pogoji, pravilniki ali drugimi gradivi, na katere se sklicuje v tej Pogodbi, urejajo ti Uporabniški pogoji. 28.10 Vprašanja. Storitve zagotavlja družba OnStar. Če imate kakršna koli vprašanja, pripombe ali pritožbe glede te Pogodbe ali Storitev, se kadar koli brez oklevanja obrnite na nas s pritiskom na modri gumb OnStar v Vašem Vozilu z opremo OnStar, klicem na telefonsko številko, navedeno za Vašo državo na Spletnem mestu, e-poštnim sporočilom na onstar.europe@onstar.com ali kako drugače prek spleta, kot je določeno na Spletnem mestu.           Dodatek k Uporabniškim pogojem  Standardna licenca za končnega uporabnika za Aplikacije     Ta Standardna licenca za končnega uporabnika (v nadaljevanju: »Licenca«) velja za vsako Aplikacijo, do katere dostop imate v Svojem Vozilu ali Povezani napravi oziroma jo uporabljate v Svojem Vozilu ali Povezani napravi. Če izrazi z veliko začetnico niso opredeljeni v tej Licenci, so opredeljeni v Uporabniških pogojih. Če Aplikacijo zagotovi družba OnStar, potem sklicevanja na Ponudnika v tej licenci pomenijo družbo OnStar. Če Aplikacijo zagotovi tretja oseba, ki se Vam identificira ob Vašem dostopu do Aplikacije, potem sklicevanja na »Ponudnika« v tej Licenci pomenijo tretjo osebo, ki se Vam identificira v času prenosa. Ponudnik Vam lahko predstavi dodatne pogoje ob Vašem dostopu do Aplikacije ali njeni uporabi. V tem primeru ti dodatni pogoji veljajo namesto pogojev te Licence, ta Licenca pa preneha veljati za Vaš dostop do Aplikacije ali njeno uporabo. Če se ne strinjate s to Licenco, morate odstraniti Aplikacije in jih ne smete uporabljati.  
 1. Licenca. Ponudnik je lastnik ali dajalec licence za vse pravice, lastništvo in udeležbo v Aplikaciji in do nje, kar med drugim vključuje vse vsebine, slike, avdiovizualne datoteke, procese in kodo, skupaj z vsemi pravicami intelektualne lastnine do Aplikacije. Na podlagi Vaše skladnosti s to Licenco Vam Ponudnik podeljuje omejeno, osebno, nekomercialno (razen dovoljene uporabe v povezavi z Vozili Flote), neprenosljivo, nepreklicno in neizključno licenco, ki jo je mogoče podlicencirati, za namestitev in uporabo Aplikacije izključno v obliki objektne kode za njen predviden namen, kot je opisan v tej Licenci in v okviru Aplikacije na Vaši Povezani napravi v času Obdobja Licence (kot je določeno v Točki 6 v nadaljevanju). Strinjate se, da boste spoštovali to Licenco pri Vaši namestitvi in uporabi Aplikacije. Aplikacije se Vam ne proda, temveč se Vam zanjo podeli licenca.
 2. Posodobitve, spremembe in izbrisi Ponudnika. Občasno lahko Ponudnik oziroma družba OnStar na daljavo posodobi, nadgradi, spremeni ali izbriše Aplikacijo iz določenih razlogov, ki med drugim vključujejo izboljšanje funkcionalnosti ali stabilnosti Aplikacije ali sistema oziroma obravnavo morebitnih težav z zaščito ali varnostjo. Strinjate se, da lahko Ponudnik oziroma družba OnStar občasno samodejno posodobi, nadgradi, spremeni, izbriše ali preneha podpirati Aplikacijo oziroma povzroči samodejno odstranitev Aplikacije iz Vaše Povezane naprave v času sinhronizacije z Vašim računom. Če se Aplikacija posodobi, nadgradi ali spremeni bodisi zaradi izboljšanja bodisi zaradi poprave funkcij ali funkcionalnosti, potem ta Licenca velja za posodobitve, nadgradnje in spremembe poleg katerih koli drugih pogojev, ki se Vam predstavijo v povezavi s posodobitvijo, nadgradnjo ali spremembo. Ne Ponudnik ne družba OnStar nista dolžna zagotoviti nikakršne podpore za stranke za Aplikacijo oziroma uporabo storitev aplikacije.
 3. Vpliv Aplikacij na Povezane naprave. Razumete, da lahko prenos, delovanje in/ali uporaba Aplikacij(e): (i) povzročijo nenameren ali neželen učinek na Povezano napravo, kateri koli sistem ali programsko opremo, ki deluje v Povezani napravi ali z njo, in/ali eno ali več Aplikacij, (ii) povzročijo predelavo ali spremembo Povezane naprave, katerega koli sistema ali programske opreme, ki deluje v Povezani napravi ali z njo, ene ali več Aplikacij in/ali funkcionalnosti zgoraj navedenega; in/ali (iii) povzročijo nedostopnost ali neuporabnost celotne Povezane naprave ali njenega dela, katerega koli sistema ali programske opreme, ki deluje v Povezani napravi ali z njo, in/ali ene ali več Aplikacij. Razumete in se strinjate, da se prenos, delovanje in uporaba Aplikacij izvajajo na Vašo odgovornost ter da Ponudnik ni dolžan zagotavljati podpore strankam za Aplikacijo ali v zvezi s kakršnim koli vplivom, ki ga imajo na Povezano napravo, kateri koli sistem, ki deluje v Povezani napravi ali z njo, in/ali eno ali več drugih Aplikacij.
 4. Brez vzvratnega inženirstva; ponovne distribucije ali varnostnega obvoda. Strinjate se, da v zvezi z Aplikacijo ne boste uporabili vzvratnega inženirstva, je razstavili, uporabili pri prevajanju, v zvezi z njo uporabili povratnega prevajanja, ji ponovno določili namena, je distribuirali, preprodali ali spremenili. Aplikacijo lahko kopirate le za namene prenosa Aplikacije v Vašo Povezano napravo in delovanja Aplikacije na Vaši Povezani napravi. Aplikacije ne smete ponovno distribuirati drugim ljudem, ki ne uporabljajo Vaše Povezane naprave ali Vozila. Strinjate se, da boste upoštevali vsa varnostna sredstva in tehnologijo za nadzor nad dostopom, vključeno v Aplikaciji ali v zvezi z njo, in da jih ne boste poskušali zaobiti.
 5. Odprta koda. Če Aplikacija vključuje Odprtokodno programsko opremo, se Vaše pravice in odgovornosti v zvezi z Odprtokodno programsko opremo urejajo skladno s pogoji veljavne Odprtokodne licence. »Odprtokodna programska oprema« pomeni programsko opremo, ki se daje na voljo drugim skladno s pogoji Odprtokodne licence; »Odprtokodna licenca« pomeni licenco za programsko opremo, ki med drugim vključuje pogoje: ki (a) dovoljujejo distribucijo in ponovno distribucijo programske opreme, vključno z brezplačno in plačljivo, s strani drugih brez licenčnine ali nadomestila ter omogočajo takšno distribucijo/ponovno distribucijo, da vključuje odprto kodo in prevedeno kodo; (b) dovoljujejo izdelavo predelav, pretvorb in izpeljanih del iz programske opreme in njihovo distribucijo skladno z enakimi pogoji kot pri originalni programski opremi; ali (c) so priloženi programski opremi in veljajo za vse osebe, subjekte, skupine, organizacije in ustanove (v nadaljevanju: »Prejemniki«), ki se jim distribuira in/ali ki redistribuirajo programsko opremo, ne da bi bilo treba Prejemnikom izvršiti ali kakor drugače pridobiti dodatno licenco.
 6. Obdobje. Licenca velja, dokler njene veljavnosti ne prekinete Vi ali Ponudnik oziroma dokler Vi ne prenehate uporabljati Aplikacije (v nadaljevanju: »Obdobje«). Veljavnost te Licence lahko kadar koli prekinete tako, da odstranite Aplikacijo. Veljavnost Licence se samodejno prekine vsakič, ko prekršite katerega od pogojev te Licence, v takšnem primeru pa boste prenehali uporabljati Aplikacijo.
 7. Veljajo pogoji Storitev in Pogoji spletnega mesta. Če uporabite Aplikacijo za dostop do katere koli storitve ali njeno uporabo, se strinjate, da boste spoštovali veljavne pogoje storitve in jamčite, da boste ravnali tako. Če uporabite Aplikacijo za dostop do katere koli storitve ali njeno uporabo, se strinjate, da boste spoštovali veljavne pogoje spletnega mesta in jamčite, da boste ravnali tako.
 8. Zbiranje, uporaba in varnostno kopiranje podatkov. Če je družba OnStar Ponudnik, lahko družba OnStar zbira in shranjuje informacije o Vas, Vašem Vozilu ali Vaši Povezani napravi prek Vaše uporabe Povezane naprave in Aplikacije. Za vse informacije, ki jih zbere družba OnStar, velja Izjava o zasebnosti, ki je priložena in objavljena skupaj z Aplikacijo ter te informacije tudi ureja.
Kadar uporabljate Aplikacijo, ki jo zagotovi Ponudnik, ki ni družba OnStar, lahko Ponudnik prav tako zbira, hrani in obdeluje informacije (vključno s tem, da jih deli z nami) o Vas, kot je opisano v pravilniku o zasebnosti tega Ponudnika. Priporočamo, da pred dostopom do te Aplikacije ali njeno uporabo skrbno pregledate pravilnik o zasebnosti tega Ponudnika. Imate izključno odgovornost za varnostno kopiranje ali arhiviranje vseh podatkov, ki jih uporabljate z Aplikacijo, če imate pravico za to. Ponudnik nima nobene odgovornosti za ohranjanje, arhiviranje ali posredovanje kakršnih koli podatkov, ki jih uporabljate z Aplikacijo, in nima nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo dostopa do takšnih podatkov ali njihovo uporabo.
 1. Vsebina, ki jo posreduje Ponudnik. Aplikacija vam lahko da na voljo vsebino, ki je last Ponudnika ali drugih, ki dajejo Ponudniku dovoljenje, da jo posreduje Vam. Ta vsebina se posreduje le za uporabo z Aplikacijo na Povezani napravi, Vam pa se ne podeli nobene pravice do razmnoževanja, distribucije, spreminjanja, izvajanja, predvajanja, prikazovanja, prenosa, ponovne uporabe, ponovne objave, uporabe ali uveljavljanja katere koli pravice v vsebini, ki jo posreduje Ponudnik; Vi pa se s tem strinjate. Prav tako se strinjate, da vsebine, posredovane s strani Ponudnika ali prek Aplikacije, ne boste uporabljali za kršenje katerega koli zakona ali nadlegovanje katere koli osebe, skupine ali podjetja. Če Vas Aplikacija poveže na spletno mesto ali storitev tretje osebe in nimate zakonitega dovoljenja s strani tretje osebe, se Vam ne podeli nobene pravice do razmnoževanja, distribucije, spreminjanja, izvajanja, predvajanja, prikazovanja, prenosa, ponovne uporabe, ponovne objave, uporabe ali uveljavljanja katere koli pravice v vsebini, ki jo posreduje spletno mesto ali storitev tretje osebe, Vi pa se s tem strinjate. Prav tako se strinjate, da vsebine s spletnega mesta ali storitve tretje osebe ne boste uporabljali za kršenje katerega koli zakona ali nadlegovanje katere koli osebe, skupine ali podjetja.
 2. Vaši prenosi in uporaba. Strinjate se, da Aplikacije ne boste uporabljali za prenos ali pošiljanje kakršnih koli informacij ali podatkov, ki jih nimate pravice prenesti ali poslati. Prav tako se strinjate, da Aplikacije ne boste uporabljali za prenos ali pošiljanje kakršnih koli informacij ali podatkov za noben nezakonit namen oziroma za nadlegovanje katere koli osebe, skupine ali podjetja.
 3. Izjava o omejitvi odgovornosti za podatke. Aplikacija lahko uporablja razne vrste podatkov za izvajanje funkcij za Vas. Priznavate, da posredovani podatki morda niso pravilni in da podatke uporabljate izključno na lastno odgovornost. Podatki, na katere se ni mogoče zanesti, med drugim vključujejo naslednje: podatke o položaju (tj. lokaciji), pridobljene od vozila, Vaše Povezane naprave ali kako drugače; podatke, pridobljene od spletnega mesta ali tretjega ponudnika storitev; in podatke, pridobljene od sistemov v vozilu.
 4. Vsebina, ki jo posredujejo spletna mesta tretjih oseb. Razumete, da lahko pri uporabi Aplikacije naletite na gradivo, ki se vam lahko zdi žaljivo, prostaško ali opolzko. Prav tako razumete, da ob uporabi Aplikacije za dostop do storitev ali spletnih mest morda ne boste mogli nadzorovati rezultatov iskanja, ki lahko prikažejo povezave ali »zadetke«, ki se vam lahko zdijo žaljivi, prostaški ali opolzki. Aplikacijo uporabljate na lastno odgovornost in ne Ponudnik ne družba OnStar nimata nikakršne odgovornosti za vsebino, ki se Vam ali drugim lahko zdi žaljiva ali kako drugače sporna. Družba OnStar ni odgovorna za pregledovanje ali ocenjevanje vsebine ali pravilnosti, ne jamči ali podpira ter nima nobene odgovornosti za nikakršna gradiva, storitve ali spletna mesta tretjih oseb.
 5. Upoštevanje vseh zakonov, povezanih z delovanjem Aplikacije. Priznavate, da Aplikacija (razen če jo je namestil proizvajalec Vozila ali Povezane naprave) ni del Vašega Vozila ali Povezane naprave, ki se Vam ga/jo dostavi ob nakupu ali najemu Vašega Vozila ali Povezane naprave. Če verjamete, da Vaša aplikacija ne deluje pravilno, morate, če je relevantno, uporabiti funkcije Vašega računa, da odstranite Aplikacijo iz Vaše Povezane naprave. Strinjate se in jamčite, da boste upoštevali vse zakone (vključno s pravili v cestnem prometu in cestnoprometnimi predpisi, ki urejajo uporabo Vašega Vozila in Storitev), poleg tega pa Aplikacije ne boste uporabljali na noben način, ki krši takšne zakone ali predpise.
 6. Brez jamstva delovanja funkcij/omrežij. Pri storitvah, ki se zagotavljajo prek omrežij, ste odgovorni za pridobitev pogodbe s ponudnikom storitev za povezljivost omrežja na lastne stroške. Pri storitvah, ki se zagotavljajo prek omrežij, Ponudnik ne more obljubiti, da Vaše komunikacije ne bodo prestregle druge osebe in da Vam bodo povezave do spletnih mest in storitev prek omrežij na voljo brez prekinitev ali napak. Strinjate se, da Ponudnik in družba OnStar ne bosta odgovorna za nobeno škodo zaradi izgube zasebnosti, do katere pride pri komunikaciji prej takšnih omrežij, oziroma za nobeno izgubo povezljivosti ali izgubo, napako ali izpad druge funkcionalnosti, zagotovljene prek omrežij.
 7. Nedelovanje v vseh načinih Vozila. Aplikacija lahko nudi funkcije in funkcionalnosti, ki niso na voljo med uporabo Vašega Vozila.
 8. Brez garancije. Ponudnik ne daje nobenih izjav, jamstev ali pogojev v zvezi z izdelkom ali katero koli storitvijo ali informacijami, ki Vam jih ponudnik ali izdelek dasta na voljo. Izdelek, katera koli storitev in katere koli informacije, ki Vam jih ponudnik ali izdelek dasta na voljo, so zagotovljene »take, kot so,« in »take, kot so na voljo,« vključno z vsemi hibami in napakami, do katerih lahko pride v njih.
Ponudnik ne jamči, da bo izdelek deloval še naprej oziroma ostal na voljo v kakršnem koli časovnem obdobju, prav tako pa ne jamči, da bo prihodnje delovanje združljivo s trenutnim delovanjem ali aplikacijami. Ponudnik ne jamči, da bo uporaba izdelka neprekinjena in brezhibna oziroma da bodo napake v izdelku odpravljene. Ponudnik na daje nobenega zagotovila, pogoja ali jamstva, da bo izdelek deloval pravilno na Vaši Povezani napravi. Le Vi sami boste odgovorni za vsa popravila Vaše opreme in vse druge izgube, ki jih dejansko ali domnevno povzroči izdelek. Ponudnik na daje nobenega zagotovila, pogoja ali jamstva pravilnosti katerih koli podatkov, ki so na voljo izdelku ali Vam prek izdelka, bodisi gre za podatke o lokaciji bodisi za katere koli druge podatke, ki so na voljo izdelku ali prek njega. Če je ponudnik tretja oseba, potem razumete, da izdelek zagotavlja tretji ponudnik in da družba OnStar ne daje nikakršnega jamstva (bodisi navedenega v tej točki ali kako drugače), povezanega z izdelkom ali katero koli storitvijo ali informacijami, posredovanimi s strani takšnega izdelka tretjega ponudnika ali prek njega. Nekatere jurisdikcije omejujejo izjave o omejitvi odgovornosti za implicirana ali druga jamstva oziroma jih ne dovoljujejo, tako da nekatere od zgornjih izjav o omejitvi odgovornosti morda ne veljajo, če se uporablja zakonodaja takšne jurisdikcije, pri čemer so jamstva družbe OnStar omejena na obseg, ki je dovoljen z zakonodajo.
 1. Izključitev škode in omejitev odgovornosti. Vsaka odgovornost družbe OnStar za škodo ali nesmotrne izdatke, povzročene na kakršen koli način, bo, ne glede na njeno pravno podlago, omejena v obsegu, dovoljenem z veljavno zakonodajo, na znesek predvidljive škode, značilne za to vrsto pogodb, zaradi kršitve pogodbenih obveznosti.
Nobena od omejitev odgovornosti v tej točki ali drugod v tej Pogodbi se ne nanaša na nobeno odgovornost za kršitev zakonsko impliciranih pogojev oziroma na nobeno odgovornost, ki je ni mogoče omejiti skladno z veljavno zakonodajo, zlasti na odgovornost za telesne poškodbe ali smrt, ki so posledica malomarnosti, goljufije ali namernega neprimernega ravnanja. Strinjate se, da so koristi, ki jih dobite od te Pogodbe, delno v zameno za omejitve odgovornosti, določene v tej Pogodbi. Dolžni ste sprejeti vse razumne ukrepe za ublažitev, preprečitev in zmanjšanje škode.
 1. Povračilo škode. Ponudniku boste povrnili škodo in ga odvezali vsake odgovornosti za kakršne koli obveznosti, škodo, stroške in izdatke (vključno s pravnimi stroški), ki mu nastanejo kot posledica kakršnega koli zahtevka tretje osebe, če izhaja iz Vaše kršitve te Licence ali kakršnega koli drugega malomarnega ali namernega napačnega ravnanja.
 2. Veljavno pravo. Če ni zakonsko prepovedano, se v primeru, da ste potrošnik, ta Pogodba in vse nepogodbene obveznosti, ki se nanašajo nanjo, v največjem zakonsko dovoljenem obsegu tolmačijo skladno z zakoni države, v kateri živite, ti pa jo tudi urejajo. Če niste potrošnik, se ta Pogodba in vse nepogodbene obveznosti, ki se nanašajo nanjo, tolmačijo skladno z zakoni Anglije, ti pa jo tudi urejajo, razen v zvezi s kakršnimi koli njenimi določbami o koliziji zakonov, ki zahtevajo uporabo druge izbire prava. Za to Pogodbo ne velja Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, katere uporaba je izrecno izključena.
 3. Skladnost za izvoz. Po vsem svetu boste spoštovali vse zakone in predpise, ki veljajo za Aplikacijo. Aplikacije ne smete uporabiti, izvoziti, ponovno izvoziti, uvoziti, prodati ali prenesti, razen kot je dovoljeno z zakoni in predpisi, veljavnimi v Vaši državi. Prav tako se strinjate, da Aplikacije ne boste uporabili za nobene zakonsko prepovedane namene, kar med drugim vključuje razvoj, načrtovanje, izdelavo ali proizvodnjo jedrskih izstrelkov ali kemičnega oziroma biološkega orožja.
 4. Obvestila. Ponudnik Vam lahko posreduje obvestila glede Aplikacije, vključno s spremembami te Licence, po e-pošti na Vaš naslov, povezan z Vašim računom OnStar, če je na voljo, po navadni pošti ali prek objav, prikazanih v Aplikacijah ali storitvah aplikacije v Vašem Vozilu ali Vaši Povezani napravi.
 5. Razno. Te Licence ne smete prenesti brez dovoljenja Ponudnika. Vi, Ponudnik in družba OnStar ste neodvisne pogodbenice. Če Vam Aplikacijo zagotovi Ponudnik, ki je tretja oseba, se strinjate, da so družba OnStar in njene odvisne družbe upravičene tretje osebe v zvezi z Licenco, zato lahko družba OnStar ali njene odvisne družbe uveljavljajo to Licenco proti Vam, čeprav niso Ponudnik Aplikacije, pod pogojem da, če se ugotovi, da doktrina upravičenih tretjih oseb iz katerega koli razloga ne velja, pogodbenice priznavajo in se strinjajo, da je, čeprav družba OnStar ni pogodbenica te Licence in nima nobenih obveznosti skladno s to Licenco, Ponudnik skrbnik družbe OnStar za omejen namen, v okviru katerega ima za družbo OnStar v skrbništvu zaveze v korist družbe OnStar. Skladno s tem se pogodbenice strinjajo, da družba OnStar lahko uveljavlja takšne pravice in pogodbe sama po sebi (ne da bi bilo treba dodati Ponudnika kot stranko v kakršnih koli postopkih za takšno uveljavitev). Če je katera koli določba te Pogodbe neveljavna ali neizvršljiva, se jo loči od te Pogodbe, preostanek pogodbe pa ostane v celoti veljaven in učinkuje. Noben pogoj te Licence se ne šteje za opuščenega, če se ga pisno ne opusti pogodbenica, ki naj bi dovolila opustitev. Ta Licenca in preostanek te Pogodbe predstavljata celotno pogodbo med pogodbenicami v zvezi z njenim predmetom, saj med pogodbenicami ni nobenih drugih izjav, sporazumov ali pogodb, ki se nanašajo na ta takšen predmet. Te Licence ne morete spremeniti, če se družba Ponudnik pisno ne strinja s spremembo. Ponudnik lahko spremeni to Licenco tako, da Vas o tem obvesti. Če se ne strinjate s katero koli spremembo, morate prenehati uporabljati Aplikacijo. Vaša nadaljnja uporaba Aplikacije se šteje za sprejem takšnih sprememb.
     

Pomembno
Obvestilo O
Storitvah OnStar

31. decembra 2020 storitve OnStar in omrežje Wi-Fi, ki ga je omogočila povezava OnStar (če je bila na voljo v vaši državi) za avtomobile Opel, Vauxhall, Cadillac in Chevrolet, ne bodo več na voljo.