VYHLÁSENIE O OCHRANE
OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná aktualizácia: Február 2020

Spoločnosť OnStar Europe Limited (ďalej len „OnStar“) a jej pridružené spoločnosti (spoločne „OnStar“ alebo „my“) poskytuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby sme vás informovali o spôsobe, ako zhromažďujeme, používame a sprístupňujeme vaše informácie, keď používate vozidlá produkty a služby spoločnosti OnStar (produkty a služby). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre produkty a služby ponúkané spoločnosťou OnStar, netýka sa však produktov a služieb so samostatnými vyhláseniami o ochrane osobných údajov, ktoré toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nezahŕňajú.

Spoločnosť OnStar zodpovedá za ochranu osobných údajov (ďalej len „správca osobných údajov“). Je to spoločnosť zo Spojeného kráľovstva so sídlom v Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road, Luton, Spojené kráľovstvo, LU1 3YT a registračným číslom v Companies House (registre spoločností) 8582207 a registračným číslom pre DPH GB170 0812 43.

Spoločnosť OnStar je dcérskou spoločnosťou spoločnosti General Motors Holdings LLC (ďalej len „GM“), 300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243 USA. Informácie sprístupňujeme spoločnosti GM a jej pobočkám a pridruženým spoločnostiam, okrem iného spoločnosti OnStar LLC (ďalej spoločne „rodina spoločností GM“). Keď spoločnosť GM a ňou kontrolované dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti v Spojených štátoch, vrátane spoločnosti OnStar LLC, (ďalej len „OnStar U.S.“) dostanú osobné informácie od spoločnosti OnStar, zdieľajú ich v súlade s platnými právnymi požiadavkami a poskytujú primeranú ochranu pre prenos osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska. Ďalšie informácie nájdete na stránke spoločnosti OnStar U.S. http://www.onstar.com/privacy.com.

Základné informácie o našich postupoch v súvislosti s informáciami:

Zhromažďovanie Keď používate naše produkty alebo služby, alebo prostredníctvom predajcov a iných osôb, ktorí nám poskytujú informácie, môžeme o vás a vašom vozidle zhromažďovať také informácie, ako je meno, adresa, diagnostika vozidla a lokalizácia vozidla. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Použitie Vaše informácie môžeme použiť na zlepšenie kvality, bezpečnosti a zabezpečenia našich produktov a služieb, na vývoj nových produktov a služieb a marketing. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Sprístupňovanie Môžeme sprístupňovať vaše informácie, aby sme vám poskytli produkty a služby, zlepšili kvalitu, bezpečnosť a zabezpečenie produktov a služieb, dodržiavali platné zákony, odpovedali na vaše požiadavky a umožnili príjemcom, aby ich používali na marketingové alebo iné účely, ak je to potrebné, s vaším súhlasom. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Možnosť voľby Máte možnosti voľby týkajúce sa toho, ako používame a sprístupňujeme vaše informácie na marketingové a iné účely. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Vaše práva Podľa platných zákonov o ochrane údajov máte práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré sme spracovali. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Vaše povinnosti Vzhľadom na povahu našich produktov a služieb sa môže stať, že niekto iný ako vy bude používať niektoré z produktov a služieb, ktoré vám poskytujeme (napríklad dovolíte, aby vaše vozidlo šoféroval niekto iný). Spoliehame sa na vás, že budete informovať takúto osobu o tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a o vašom výbere z možností pre súkromie. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Cookies a sledovanie Môžeme používať súbory cookies a podobné technológie, aby nám pomohli poskytovať naše produkty a služby, pochopiť vaše preferencie a prispôsobiť ich, zobraziť relevantnú reklamu. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Produkty a služby tretích strán V súvislosti s našimi produktmi a službami vám môžeme ponúknuť možnosť využívať produkty a služby tretích strán, ktoré spoločnosť OnStar nevlastní ani nemá pod kontrolou a riadia sa samostatnými používateľskými podmienkami a vyhláseniami o ochrane osobných údajov. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Prístup a aktualizácia Môžete pristupovať k svojim internetovým účtom, aby ste aktualizovali svoje informácie, alebo sa môžete obrátiť na nás, aby ste sa dozvedeli, ako to urobiť. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Bezpečnostné opatrenia Máme zavedené rozumné a primerané bezpečnostné kontrolné mechanizmy na ochranu vašich informácií a vyžadujeme, aby naši poskytovatelia služieb na základe zmluvy urobili to isté. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Uchovávanie Uchovávame informácie tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie našich produktov a služieb, prevádzkovanie nášho obchodu a dodržiavanie zákonných povinností. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Ochrana súkromia detí Nezameriavame sa na žiadne informácie od detí mladších ako 13 rokov a ani ich vedome nezbierame. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Medzinárodné prenosy údajov Zachovávame primeranú ochranu cezhraničných prenosov, ako to vyžaduje zákon pre medzinárodné prenosy dát. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Zmeny Všetky podstatné zmeny vám oznámime odoslaním aktualizovanej verzie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a vykonaním ďalších krokov podľa potreby. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.
Obráťte sa na nás Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás poštou, e-mailom alebo telefonicky. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie.

ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Pri používaní produktov a služieb a inak, s vaším súhlasom, ak je to potrebné, môžeme zhromažďovať informácie.

Môžeme tiež získavať vaše informácie od GM, našich predajcov, licencovaných spoločností, partnerov, poskytovateľov služieb, výrobcu vášho vozidla a zdrojov tretích strán.

Medzi typy vašich informácií, ktoré môžeme zhromažďovať, patria:

Informácie o vás a vašich účtoch u nás: napríklad vaše meno, adresu, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailovú adresu, prihlasovacie údaje, heslo, PIN, núdzové kontaktné informácie, informácie o nákupe a financovaní vášho vozidla, napríklad či ste financovali svoje vozidlo alebo využili lízing, termín lízingu/financovania a fakturačné informácie, napríklad číslo kreditnej karty, kód CVV a dátum ukončenia platnosti.

Informácie o vašom vozidle: napríklad číslo poznávacej značky, identifikačné číslo vozidla (VIN), najazdené kilometre, stav oleja/batérie, minulé plnenie palivom alebo nabíjanie, funkciu elektrického systému, stav prevodovky, diagnostické chybové kódy a informácie o aktualizáciách softvéru, ktoré sa odoslali do vášho vozidla.

Informácie o používaní vášho vozidla vrátane prevádzkových a bezpečnostných informácií: napríklad lokalizácia GPS, rýchlosť, spustenie airbagov, upozornenia na vyhýbanie sa nárazom, údaje o nárazoch, stav bezpečnostného systému, udalosti brzdenia a otáčania/zatáčania, údaje zo zaznamenania údajov o udalostiach (event data recorder, EDR), nastavenie bezpečnostných pásov, smerovanie vozidla (smer jazdy), informácie o snímačoch a zábery z kamery, informácie o hlasových pokynoch, udalosti kontroly stability alebo protiblokovacie udalosti, upozornenia na bezpečnosť/krádež, používanie systému infotainmentu a používanie údajov z WiFi.

Informácie o vašom zariadení a o tom, ako komunikujete s našimi produktmi a službami vrátane aplikácií a webových stránok: napríklad adresa IP, typ prehliadača, jedinečný identifikátor zariadenia, údaje o súboroch cookie, súvisiace informácie o identifikácii a používaní z mobilného telefónu, prenosného počítača alebo iného zariadenia.

AKO MÔŽEME POUŽÍVAŤ VAŠE INFORMÁCIE

Vaše informácie môžeme použiť na:

 • poskytovanie našich produktov a služieb
 • zlepšovanie kvality, bezpečnosti a zabezpečenia našich produktov a služieb
 • vyvíjanie nových produktov a služieb, vrátane autonómnych vozidiel a produktov a služieb na zdieľanie vozidiel
 • udržiavanie vzťahov so zákazníkmi a komunikovanie s vami
 • správu vašich účtov a spracovávanie vašich platieb za produkty a služby
 • prevádzkovanie našich webových stránok a aplikácií, vrátane internetových registračných procesov
 • poskytovanie podpory a servisu zákazníkom a vozidlám (napríklad informácie o zvolávaní, servise a údržbe alebo záručnom servise)
 • poskytovanie aktualizácií produktov a služieb
 • posudzovanie kvality, bezpečnosti a zabezpečenia našich produktov a služieb
 • získavanie informácií o nezaplatených dlhoch za produkty a služby
 • na účely výskumu, hodnotenia používania a zisťovania a riešenia problémov
 • ochranu vašej bezpečnosti a bezpečnosti iných ľudí
 • overovanie vhodnosti na programy pre nákup vozidiel alebo motivačné programy
 • realizáciu marketingu, vrátane marketingu založeného na záujmoch, a reklamy (s potrebnými súhlasmi)
 • správu vašej účasti na súťažiach, kvízoch, prieskumoch, propagačných akciách a ponukách
 • prispôsobenie a zlepšenie obsahu komunikácie a vašich skúseností so spoločnosťou OnStar a
 • dodržiavanie zákonných, regulačných alebo zmluvných požiadaviek

V prípade potreby budeme Vaše údaje anonymizovať tak, aby sa nemohli spojiť s vami alebo s vaším vozidlom pri vynaložení primeraného úsilia. Môžeme používať anonymizované informácie alebo sprístupniť ich tretím stranám na akýkoľvek legitímny obchodný účel.

Komunikácia s vami v súvislosti s týmito spôsobmi použitia sa môže realizovať prostredníctvom pošty, telefónu, e-mailu, textovej správy a iných elektronických správ, prostredníctvom systému OnStar zabudovanému vo vozidle alebo prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácií. Pozri „Vaše voľby“ nižšie, uvádzajú sa tam spôsoby riadenia vašich komunikačných preferencií.

Môžeme tiež kombinovať osobné údaje s inými informáciami získanými o vás cez internet alebo mimo neho, vrátane informácií poskytnutých zdrojmi tretích strán, a môžu sa použiť alebo sprístupňovať na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov tak, ako to povoľujú platné zákony.

AKO MÔŽEME SPRÍSTUPŇOVAŤ VAŠE INFORMÁCIE

Vaše informácie môžeme sprístupňovať tak, ako sa opisuje nižšie, poskytovateľom služieb tretích strán uvedeným v tabuľke pod týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov (v znení z času na čas aktualizovanom). V prípade potreby získame dodatočný súhlas alebo anonymizujeme tieto informácie:

Rodina spoločností GM: V rámci rodiny spoločností GM (napríklad OnStar US, Maven) na účely použitia uvedené vyššie.

Poskytovatelia núdzových služieb: Poskytovateľom núdzových (pohotovostných) služieb, napríklad orgánom činným v trestnom konaní, poskytovateľom cestných asistenčných služieb a poskytovateľom sanitiek, aby mohli vykonávať súvisiace služby (napríklad asistenčné služby pre ukradnuté vozidlá).

Obchodní partneri a nezávislé tretie strany: Obchodným partnerom, napríklad výrobcovi vášho vozidla (mimo rodiny spoločností GM), v súvislosti s našimi produktmi a službami, výskumným ústavom, na účely výskumu a vývoja (napríklad na zlepšenie bezpečnosti na diaľniciach), predajcom, spoločnostiam s flotilou vozidiel a požičovniam áut na servisnú údržbu pre vaše vozidlo a marketingové činnosti.

Údaje môžeme tiež sprístupňovať obchodným partnerom a nezávislým tretím stranám, od ktorých ste sa rozhodli dostať produkt alebo službu a povolili im, aby požiadali o údaje spoločnosť OnStar (napríklad výrobcovi vášho vozidla alebo finančnej organizácii, ktorá ponúka finančné prostriedky na nákup alebo prenájom vozidiel GM, alebo poskytovateľom poistenia založenom na používaní) alebo na podporu spoločných marketingových programov. Prečítajte si príslušné zásady ochrany osobných údajov, kde sa uvádzajú informácie o tom, ako sa používajú vaše osobné údaje.

Poskytovatelia služieb: Poskytovateľom našich produktov a služieb, ktorí pracujú v našom mene, v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi použitia, napríklad poskytovateľom bezdrôtových služieb, spoločnostiam, ktoré spravujú naše súťaže a propagácie, poskytujú hosting a/alebo prevádzkujú naše internetové stránky, odosielajú správy, vykonávajú analýzu údajov, spracovateľom kreditných kariet alebo poskytovateľom systémov potrebných na spracovanie, ukladanie alebo spravovanie informácií o kreditných kartách (nebudeme inak sprístupňovať informácie o vašej kreditnej karte).

Ak to požaduje alebo povoľuje zákon: Ako to požaduje alebo povoľuje zákon, napríklad v súvislosti s predvolaním, vládnou žiadosťou o informácie, súdnym sporom, riešením sporov alebo podobným právnym postupom, ak sme presvedčení v dobrej viere, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb, na odhalenie, vyšetrenie alebo predchádzanie podvodom, alebo na vykonanie kontroly, aby sme sa uistili, že nie ste na žiadnom vládnom zozname zakázaných strán.

Obchodné prenosy: Pri perspektívnom alebo realizovanom predaji, prevode alebo financovaní časti podniku GM alebo jeho aktív.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Základ, na ktorom spracúvame vaše informácie, je takýto:

 • súhlasili ste so spracovaním svojich informácií na jeden alebo viacero konkrétnych účelov (pozri tiež „Vaše voľby“ nižšie);
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na základe vašej žiadosti na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy;
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje;
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov inej fyzickej osoby;
 • spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej;
 • spracovanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré realizujeme my alebo tretia strana, okrem prípadov, keď takéto záujmy prevyšujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak ste dieťa;
 • ďalší uplatniteľný právny základ pre spracovanie údajov, najmä ustanovenia stanovené platnou legislatívou.

Poskytnutie vašich informácií sa môže vyžadovať v dôsledku zákonného alebo zmluvného záväzku, môže byť nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy s našou spoločnosťou alebo na prijatie našich služieb/produktov podľa vašich požiadaviek, alebo môže byť pre vás inak dobrovoľné. Neposkytnutie informácií môže mať za následok, že budete mať určité nevýhody, napr. nebudete môcť používať určité produkty a služby alebo budete musieť akceptovať obmedzené funkcie. Pokiaľ sa neuvádza inak, ak neposkytnete svoje informácie, nebude to mať pre vás právne dôsledky.

VAŠE VOĽBY

Máte určité možnosti týkajúce sa toho, ako budeme používať a sprístupňovať vaše informácie, napríklad na marketing a súvisiace účely. V rozsahu vyžadovanom platnými zákonmi budeme požadovať váš súhlas na poskytovanie priameho marketingu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V určitých prípadoch môžeme legálne používať vaše informácie na marketingové účely – marketing prostredníctvom e-mailu – bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Kedykoľvek sa z neho môžete odhlásiť. Pozri „Ako sa s nami skontaktujete“ nižšie.

Ak urobíte voľby týkajúce sa určitej marketingovej komunikácie, vaše informácie sa môžu naďalej používať na iné účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov (napríklad podpora a servis vozidiel), vrátane marketingových komunikácií, kde ste takúto voľbu nevykonali, alebo komunikácií, ktoré sa požadujú alebo povoľujú podľa zákona, aby sme vám napríklad ( poslali určité typy správ súvisiacich s transakciami alebo účtom).

Môžete tiež maskovať a odkrývať zhromažďovanie údajov o polohe vozidla stlačením tlačidla ochrany osobných údajov vo vašom vozidle (niektoré vozidlá tiež môžu obsahovať také vybavenie, aby umožňovali maskovanie kliknutím na nastavenia na obrazovke vášho rádia). Upozorňujeme, že stlačenie tlačidla Ochrana osobných údajov na maskovanie zhromažďovania údajov o polohe vozidla nebude mať v núdzovej situácii žiadny vplyv (napr. pri stlačení tlačidla SOS alebo požiadavke na núdzovú službu, automatickej reakcii na náraz (Automatic Crash Response), oznámení ako upozornenie na krádež (Theft Alert Notification) alebo pomoci pri ukradnutí vozidla (Stolen Vehicle Assistance).

Niektoré postupy zhromažďovania a zdieľania postupov sú navyše spojené s produktmi a službami, ktoré ponúkame. Ak chcete zastaviť zhromažďovanie alebo sprístupňovanie niektorých informácií, možno budete musieť tieto produkty a služby odmietnuť alebo budete musieť akceptovať obmedzené funkcie.

VAŠE PRÁVA

Ak ste občanom Európskeho hospodárskeho priestoru, máte tieto práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

 • Ak ste dali súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, kedykoľvek máte tiež právo tento súhlas zrušiť. Ak svoj súhlas zrušíte, neovplyvní to zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred zrušením vášho súhlasu. Upozorňujeme, že ak to urobíte, môže to mať vplyv na našu možnosť poskytovať vám určité produkty a služby.
 • Máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom. Upozorňujeme však, že neposkytujeme prístup k záznamom o servisných udalostiach (napríklad keď požadujete servis, poradca spoločnosti OnStar stiahne informácie z vášho vozidla, alebo keď poskytujeme služby v prípade nárazu prípadne ukradnutia alebo núdzové služby. Tieto záznamy (vrátane zvukových záznamov) vo všeobecnosti nezverejňujeme, pokiaľ nedostaneme predvolanie alebo sa to inak nevyžaduje platnými zákonmi.
 • Máte právo (i) požiadať o opravu vašich osobných údajov, (ii) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, (iii) požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, (iv) požiadať o prenositeľnosť údajov, (v) namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov (vrátane namietania voči profilovaniu) a (vi) namietať voči automatickému rozhodovaniu (vrátane profilovania). Upozorňujeme, že ak to urobíte, môže to mať vplyv na našu možnosť poskytovať vám určité produkty a služby.

Upozorňujeme, že možno budeme musieť uchovávať určité osobné údaje na účely vedenia záznamov, aby sme realizovali všetky transakcie, ktoré ste spustili pred vašou žiadosťou, alebo na iné účely, ako to požadujú alebo povoľujú platné zákony.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na nás na základe kontaktných údajov uvedených nižšie.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou údajov.

Môžete tiež vojsť do svojho účtu na internete, aby ste v tomto účte mohli zobraziť alebo aktualizovať niektoré osobné údaje.

VAŠE POVINNOSTI

Z povahy našich produktov a služieb vyplýva, že môžu nastať okolnosti, keď môžete nechať niekoho iného používať produkt alebo službu, ktorú vám poskytneme (napríklad dovolíte niekomu, aby šoféroval auto vybavené produktom). Je dôležité, aby ste v prípade, že dovolíte niekomu používať naše produkty alebo služby, ho informovali o tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a vašej voľbe pre súkromie.

Ak predáte alebo svoje vozidlo prevediete iným spôsobom, je vašou povinnosťou odstrániť všetky informácie (napríklad kontakty, vyhľadávané adresy, uložené adresy na mapách) zo systému vozidla a kontaktovať nás, aby sme preniesli alebo zrušili váš účet. Ak tieto informácie neodstránite, môžu zostať v systéme vozidla a budúci používateľ vozidla môže mať k nim prístup. Pokyny na odstránenie informácií zo systému vášho vozidla nájdete vo svojom návode na používanie vozidla.

COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE SA SLEDOVANIE

Produkty a služby OnStar používajú cookies, webové majáky, pixely a ďalšie technológie sledovania (ďalej len „cookies“) na zhromažďovanie informácií o vašej návšteve, napríklad demografických údajov, type prehliadača, IP adrese, navštívených stránkach, aktivitách vykonávaných v rámci služby, ako aj deň a čas vašej návštevy. Súbory cookies používame na meranie aktivity webových stránok, zapamätanie si vašich preferencií, maximalizáciu výkonnosti našich webových stránok a služieb a prispôsobenie vašich skúseností (napríklad uchovanie prihlasovacieho mena vášho účtu alebo kontaktných informácií, pomoc pri vyhľadávaní predajcu v okolí, automatické vypĺňanie formulárov).

Môžeme tiež umožniť partnerom pre umiestňovanie reklamy a personalizáciu, ktorými sú tretie strany, aby v priebehu času používali súbory cookies na našej webovej stránke s cieľom rozvíjať personalizovaný obsah a vhodnú reklamu na základe vašich návštev na webových stránkach a v aplikáciách spoločnosti OnStar a na webových stránkach a v aplikáciách nepatriacich spoločnosti GM. Tieto informácie sa môžu použiť aj na vyhodnotenie našich internetových reklamných kampaní alebo na prispôsobenie propagačných a iných marketingových správ posielaných vám.

Podobne môžeme umiestniť súbory cookies do našich e-mailov, aby sme merali efektívnosť našich e-mailových kampaní tým, že zistíme, ktoré osoby otvárajú e-mailové správy alebo na základe nich konajú, kedy sa e-mailová správa otvára, koľkokrát sa e-mailová správa pošle ďalej, typ softvéru, zariadenia, operačného systému a prehliadača, ktoré sa používajú na doručenie e-mailu a všetky adresy URL, ktoré prostredníctvom našej e-mailovej správy prišli na stránku.

Ak chcete získať viac informácií o súboroch cookies a ďalších technológiách, prípadne o tom, ako spravovať ich použitie, pozrite si aj pomocníka prehliadača. Ak sa rozhodnete odmietnuť alebo odstrániť súbory cookies, budete musieť tento proces zopakovať, keď budete používať iný počítač alebo zmeníte prehliadače. Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookies, niektoré funkcie webovej stránky sa môžu narušiť.

SLUŽBY, APLIKÁCIE A INTERNETOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Niektoré služby alebo aplikácie tretích strán (napríklad dátový plán operátora, navigačné služby), ktoré ste si stiahli a sú vopred nainštalované alebo pre ktoré sa môžete zaregistrovať, môžu mať samostatné podmienky používateľa a vyhlásenia o ochrane osobných údajov, nezávislé od nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Spoločnosť OnStar nie je zodpovedná za postupy týkajúce sa osobných údajov pre služby alebo aplikácie tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si pred ich registráciou, sťahovaním alebo používaním starostlivo preštudovali podmienky používateľa a vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre každú službu alebo aplikáciu tretej strany.

Podobne naše stránky môžu obsahovať odkazy na nezávislé stránky, ktoré spoločnosti GM a OnStar ani nevlastnia ani nekontrolujú, napríklad také, ktoré patria predajcom spoločnosti GM, spoločnostiam, ktoré vlastnia licenciu GM, alebo nezávislé stránky slúžiace na prehľad produktov. Spoločnosť OnStar nenesie zodpovednosť za tieto stránky, ich opomenutia, zásady alebo obsah týchto webových stránok, ani za postupy pri manipulácii s osobnými informáciami týchto tretích strán. Odporúčame, aby ste si pred prijatím rozhodnutia o používaní tejto stránky alebo poskytnutím svojich osobných údajov prevádzkovateľom webových stránok prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

AKO ZABEZPEČUJEME VAŠE INFORMÁCIE

Máme zavedené a dodržiavame primerané technické, administratívne, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia a opatrenia na zabezpečenie dôvernosti, určené na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom alebo prevzatím, a na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej riziku meniacej sa pravdepodobnosti a závažnosti pre vaše práva a slobody súvisiace s osobnými údajmi. Ďalej požadujeme zmluvou (inou ako v núdzových situáciách), aby poskytovatelia služieb tretích strán konajúci v našom mene alebo takí, ktorým sprístupňujeme vaše informácie, sa tiež zaviazali uplatňovať takéto opatrenia.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je potrebné na poskytovanie požadovaných služieb a produktov. Keď s nami ukončíte zmluvný vzťah, ak sa neuplatňujú zákonné požiadavky na uchovávanie údajov (napríklad na účely zdanenia), buď vymažeme vaše osobné údaje, alebo budeme vaše osobné údaje anonymizovať. V tomto prípade sa podľa platných právnych predpisov môže od nás požadovať, aby sme uchovali niektoré vaše osobné údaje počas 10 rokov od príslušného zdaňovacieho roka. Vaše osobné údaje môžeme tiež uchovávať po ukončení zmluvného vzťahu, ak sú vaše osobné údaje potrebné na dodržanie požiadaviek iných platných zákonov alebo ak potrebujeme vaše osobné údaje na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku, len na potrebu poznať základ. Po ukončení zmluvného vzťahu v maximálnom možnom rozsahu obmedzíme spracovanie vašich osobných údajov na takéto obmedzené účely.

OCHRANA SÚKROMIA DETÍ

GM sa nezameriava na žiadne informácie od detí mladších ako 13 rokov ani ich vedome nezbiera.

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY ÚDAJOV

Vaše informácie uchovávame v Spojených štátoch, v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a na iných miestach, kde my alebo naši poskytovatelia služieb máme svoje servery. Ak ste občanom EHP, vaše informácie sa môžu preniesť do krajiny mimo EHP, ktorá nemusí poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov z európskej perspektívy ako vaša domovská krajina. Môže to zahŕňať aj prenos do krajiny, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie. Poskytujeme primeranú ochranu cezhraničných prenosov, ako to vyžaduje zákon pre medzinárodné prenosy dát. Pokiaľ sú takéto prenosy z EHP do Spojených štátov a iných jurisdikcií mimo EHP, implementujeme štandardné zmluvné doložky. Môžete požiadať o kópiu týchto informácií tak, že sa s nami skontaktujete, ako sa uvádza nižšie.

ZMENY TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Možno bude potrebné, aby sme z času na čas aktualizovali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, pretože náš podnik a produkty alebo služby sa rozšíria, zmenia alebo bude vyžadovať zákon. Ak tak urobíme, uverejníme aktualizovanú verziu vyhlásenia o ochrane osobných údajov na našej internetovej stránke.

AKO SA S NAMI SKONTAKTUJETE

Môžete nás kontaktovať takto:

OnStar Europe Limited
Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road
Luton, Spojené kráľovstvo, LU1 3YT
E-mail: privacy@gm.com

Na riešenie všetkých vašich pripomienok týkajúcich sa služieb spoločnosti OnStar máte k dispozícii naše oddelenie služieb zákazníkom. Miestne čísla:

Miestne bezplatné čísla 0800136242
Čísla účtované podľa miestnych sadzieb 0268622412
Medzinárodné bezplatné telefónne číslo (00) 80080022334

Pokiaľ nám neuvediete inak, pošleme vám oznámenia na poskytnutú kontaktnú adresu. Môžete si zmeniť e-mailovú adresu pre notifikácie tak, že sa na nás obrátite pomocou telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy uvedenej v oddiele „Otázky“ na konci týchto Podmienok používania.

SPRACOVATELIA TRETÍCH STRÁN

Posledná aktualizácia: Február 2020

Kategórie poskytovateľov tretích strán a subjektov uvedených v zozname nižšie (ktorý sa z času na čas aktualizuje) môžu spracovať vaše informácie tak, ako je opísané nižšie, a v súvislosti s používaním vozidla, produktov a služieb spojených so spoločnosťou OnStar.

Výrobca vozidla Spoločnosť OnStar môže sprístupniť vaše informácie výrobcovi vášho vozidla (pokiaľ nepatrí do rodiny spoločností GM) ako sa uvádza vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, a to aj na účely súvisiace s našimi produktmi a službami (napríklad na poskytovanie, zlepšovanie, aktualizovanie produktov a služieb, vrátane aktualizácie softvéru, a z bezpečnostných dôvodov), a na marketing (pokiaľ sa to vyžaduje, získame doplňujúci súhlas).
Správa účtov Na správu identity a prístupu využíva v súčasnosti spoločnosť OnStar služby spoločnosti Microsoft Corporation so sídlom v Redmonde, Washington, USA. Vaše meno, e-mailová adresa a heslo budú uložené a spracovávané v cloudových dátových strediskách spoločnosti Microsoft v Európe. Spoločnosť Microsoft (alebo akýkoľvek nástupca) dodrží súlad s platnými právnymi požiadavkami a zabezpečí náležitú ochranu pri prenose osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska.
Pripojenie SMS Spoločnosť OnStar môže vaše SMS presmerovať cez servery tretích strán, v súčasnosti to je spoločnosť Jasper Technologies, Inc., 189 North Bernardo Avenue, Suite 150, Mountain View, CA 94043, USA, kvôli zálohovaniu alebo na poskytovanie takých služieb, ako sú požiadavky na odomknutie dverí, žiadosti o aktiváciu klaksónu/svetla a požiadavky na lokalizáciu vozidla. Spoločnosť Jasper Technologies (alebo jej nasledovník) bude spĺňať platné právne požiadavky poskytujúce primeranú ochranu pre prenos osobných informácií do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska.
Účtovanie a platby V súčasnosti používame na spracovanie účtovania partnera pre účtovanie tretej strany, spoločnosť Zuora Inc., 1051 E Hillside Blvd., Suite 600, Foster City, CA 94404 USA, a spoločnosti Zuora na tento účel poskytneme vaše kontaktné údaje a údaje pre účtovanie účtu. Spoločnosť Zuora (alebo jej nasledovník) bude spĺňať platné právne požiadavky poskytujúce primeranú ochranu pre prenos osobných informácií do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska.

V súčasnosti používame na spracovávanie platieb spracovateľa platieb tretej strany, spoločnosť Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandsko. Údaje o platbe, ktoré zadáte, vstúpia priamo na stránku pre platby spoločnosti účtu Adyen, kde ich spoločnosť Adyen zhromažďuje, ukladá a spracováva na spracovanie vašich platieb za služby spoločnosti OnStar. Spoločnosť Adyen (alebo prípadný nástupca) môže previesť údaje o platbe príslušnej spoločnosti na platobné karty alebo poskytovateľovi služieb, prípadne banke, ktorá kartu vydala, aj mimo EHP, ak vaša karta vyžaduje takýto prenos na realizáciu takejto transakcie. Spoločnosť Adyen môže sprístupniť údaje o platbe rodine spoločností GM, vrátane spoločnosti OnStar U.S., na podporu súvisiacu s platbami, údržbu a zisťovanie a odstraňovanie porúch. Spoločnosť Adyen (alebo jej nasledovník) bude spĺňať platné právne požiadavky poskytujúce primeranú ochranu pre prenos osobných informácií do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Niektoré krajiny vyžadujú pre používanie mobilných dát kontrolu totožnosti. Ak sa to vzťahuje aj na vaše platby, informácie o platbe, ktoré poskytnete, sa dostanú priamo do spoločnosti Adyen (alebo jej nástupcu), ktorá ich zhromažďuje, ukladá a spracováva na overenie vašej totožnosti v mene vášho operátora mobilnej siete a poskytne vášmu operátorovi mobilnej siete overený alebo neoverený príznak.
Automatická reakcia na náraz (Automatic Crash Response) V prípade núdze môžeme spolu s vaším miestnym poskytovateľom núdzovej pomoci (112 alebo 999) spoločne používať údaje z automatickej reakcie na náraz, lokalizácie vozidla a informácie z hlasovej služby poradcu spoločnosti OnStar, aby poskytovateľ núdzovej pomoci mohol lepšie reagovať a nájsť vaše vozidlo.
Predajcovia Pokiaľ si nezrušíte službu Oznamovanie údržby predajcovi alebo podobné služby, údaje o vašom vozidle (vrátane mesačnej správy o diagnostike, napríklad najazdené kilometre a životnosť oleja, upozornenia v reálnom čase a údaje z balíčka OnStar) sa sprístupnia vášmu vybranému predajcovi na účely súvisiace so servisom vozidla. Môžete sa rozhodnúť zrušiť službu Oznamovanie údržby predajcovi na stránke profilu vozidla alebo kontaktovaním poradcu spoločnosti OnStar.
Prevádzkovatelia mobilných sietí Údaje Wi-Fi sprístupňujeme operátorovi mobilnej siete, od ktorého ste si objednali dátový plán a prijímate služby Wi-Fi Hotspot.
Anonymizované údaje Anonymizované údaje (dáta, cez ktoré nie je možné vás vysledovať) môžeme dať na štatistické účely a na analýzu a zlepšenie našich služieb poskytovateľom služieb tretích strán.
Noví dodávatelia Na poskytovanie produktov a služieb využívame rôznych dodávateľov tretích strán. Aktualizujeme tento zoznam z času na čas so zmenami pre tretie strany, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje. Môžete nám položiť konkrétne otázky. Údaje o tom, ako sa s nami skontaktovať, nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Niektoré služby alebo aplikácie tretích strán (napríklad dátový plán operátora, navigačné služby), ktoré ste si stiahli a sú vopred nainštalované alebo pre ktoré sa môžete zaregistrovať, môžu mať samostatné podmienky používateľa a vyhlásenia o ochrane osobných údajov, nezávislé od nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Spoločnosť OnStar nie je zodpovedná za postupy týkajúce sa osobných údajov pre služby alebo aplikácie tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si pred ich registráciou, sťahovaním alebo používaním starostlivo preštudovali podmienky používateľa a vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre každú službu alebo aplikáciu tretej strany.

Dôležitá
Informácia O
Službe OnStar

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 31. decembra 2020 prestane vo vozidlách Opel, Vauxhall, Cadillac a Chevrolet fungovať služba OnStar a wifi pripojenie poskytované touto službou (v prípade, že je vo Vašej krajine dostupné).